Zobacz folder

Komentarze

Transkrypt

Zobacz folder
CDRator - Automate Billing and Customer Care
Rozwiązanie obsługiwane przez eo Networks S.A.
Cdrator – billing and customer care
CDRator to system automatyzujący rozliczenia usług (billing) i realizujący działania z zakresu opieki nad klientem
(CRM). Skierowany jest do firm , których usługi są taryfikowane. eo Networks posiada doświadczenie we wdrożeniach systemu w firmach z sektora telco, działających na rynkach Europy Środkowej. Spółka jest oficjalnym
partnerem i przedstawicielem CD Rator w Polsce.
Elastyczność
Skalowalne i łatwe do wdrożenia narzędzie do rozliczania usług i obsługi klientów, oferujące
indywidualne rozwiązania dopasowywane do potrzeb biznesowych klienta – teraz i w przyszłości.
Przejrzystość
Modularna platforma Rator pozwala w łatwy sposób wprowadzać zmiany i ulepszenia, a także
dodawać nowe produkty, plany taryfowe, usługi i marki. Jej budowa zapewnia sprawną i szybką
integrowalność.
Kompleksowość
Platforma Rator w kompleksowy sposób zarządza i wspiera całościową działalność firmy, włączając
rejestrację klientów, dostarczenie usługi, obsługę rozliczeń oraz opiekę nad klientem.
Multibranding
Platforma Rator daje możliwość kontroli wielu marek z jednego środowiska oraz wprowadzanie
unikalnych interfejsów dla każdej z nich, dzięki czemu użytkownicy końcowi kojarzą usługi z odpowiednią marką.
Korzyści i potencjalni odbiorcy
Utrzymuje obecnych klientów
Korzyści
Internet stacjonarny i mobilny
Przyciąga nowych klientów
Telewizja kablowa i cyfrowa
Oszczędza pieniądze
Dystrybucja energii elektrycznej
Oszczędza czas
Przejazdy autostradami
www.eo.pl/cdrator
Usługodawca oferujący usługi
bilingowane
Telefonia stacjonarna i komórkowa
e-mail: [email protected]
Moduły i funkcje platformy rator
Billing i rating
Zarządzanie oszustwami
Silnik ratingowy, obsługujący dowolnie
duże wolumeny danych, pozwala na
łatwe i elastyczne rozliczanie usług do
poziomu pojedynczego klienta. Bez
względu na wielkość przetwarzanych
danych CDRator jest zawsze tak samo
wysoce wydajny.
Platforma Rator w sposób efektywny
obsługuje oraz zapobiega nadużyciom
w przypadku wykroczeń (np. kradzieży telefonu, karty SIM). Dostawcy
usług otrzymują całodobowy dostęp
do systemu w celu reagowania na
zgłoszenia swoich klientów.
Usługi webowe
Zarządzanie przepływem
pracy
Solidny, oparty na usługach webowych
samoobsługowy interfejs pomaga
zredukować koszty opieki nad klientem, zwiększa jakość usług, jak i satysfakcję użytkowników końcowych.
Indywidualnie dopasowane usługi
pomagają użytkownikom końcowym:
• dokonać rejestracji,
• kontrolować finansowe dane osobowe,
• zarządzać usługami (włączenie,
wyłączenie, zmiana parametrów),
• dokonać płatności,
• sprawdzać faktury i poziom wykorzystania usług.
Opieka nad klientem
Intuicyjny interfejs aplikacji Rator
umożliwia pracownikom obsługi
klienta prosty i szybki przegląd usług,
wprowadzanie w nich zmian i modyfikacji, podgląd faktur i historii konta
oraz wiele innych działań. CDRator
zapewnia wysoki poziom usług,
a nowym pracownikom gwarantuje
szybkie wdrożenie, przy minimalnej
ilości szkoleń.
Silnik platformy Rator zarządza procesami biznesowymi. Daje możliwość
tworzenia i wprowadzania zmian
w sposób szybki i przejrzysty,
a intuicyjny interfejs jest przyjazny
również dla osób nietechnicznych.
Raportowanie
Platformy
sprzedaży
Dostarczenie
usług
Tworzenie
produktu
Fakturowanie
www.eo.pl/cdrator
e-mail: [email protected]
Fakturowanie
Tworzenie produktu
Platforma Rator tworzy czytelne
formaty faktur, które można personalizować dla danej marki oraz łatwo
zmieniać poziom szczegółów. System
fakturowania to 4 komponenty dopasowywane zależnie od potrzeb:
• gromadzenie danych,
• formatowanie danych,
• drukowanie faktur,
• publikowanie danych na samoobsługowej
stronie.
Platforma Rator zawiera efektywne
narzędzia, które pomagają zarządzać
produktem:
• zestaw narzędzi administracyjnych
pozwalający na tworzenie i utrzymanie
produktu, planów taryfowych,
kampanii reklamowych i obniżek,
• monitor procesu, który nadzoruje
proces i automatycznie zawiadamia
kluczowy personel o wychwyconych
problemach.
Dostarczenie usług
Platformy sprzedaży
Moduł, pełniący funkcję punktu styku
z systemami zewnętrznymi, który
wykorzystując zdobyte przez platformę
informacje zapewnia kompleksowy
provisioning (obejmujący min. takie
działania jak aktywacja, dezaktywacja,
zmiany atrybutów, proces MNP
i inne).
Punkty sprzedaży platformy Rator
wspierają działania dystrybucyjne
oraz dbają o wymogi gromadzenia
danych. Występują w postaci:
• webowej samoobsługi,
• telefonicznych centr obsługi klienta,
• partnerstwa z punktami sprzedaży
detalicznej.
Raportowanie
Zarządzanie
przepływem
pracy
Zarządzanie
oszustwami
Usługi
webowe
CDRator umożliwia generowanie
kompleksowych raportów na trzech
poziomach:
• dopasowane do indywidualnych
potrzeb, predefiniowane raporty
dostarczane regularnie do określonych
użytkowników,
• pełna integracja z Microsoft Excel,
predefiniowane raporty mogą być
generowane bezpośrednio z Excela,
• baza raportów pozwalająca personelowi
zbudować własny raport ad-hoc
bezpośrednio na bazie danych.
Billing
i rating
Opieka
nad
klientem
www.eo.pl/cdrator
e-mail: [email protected]
Przykłady wdrożeń
www.eo.pl/cdrator
Dekatel
KPN
Duńska firma MVNE Dekatel wykorzystuje narzędzie CDRator w celu zarządzania i wspierania swoich klientów
biznesowych oraz do realizacji złożonych planów cenowych. Dekatel
oferuje swoim klientom usługi mobilne
poprzez cztery różne platformy MNO
w trzech krajach.
Duński operator KPN używa rozwiązania
CDRator jako platformy MVNE rozliczającej i opiekującej się klientami, wspierając w ten sposób wiele swoich marek
jednocześnie, w tym Simyo i Ay Yildiz.
KPN używa także platformy CDRator do
hurtowego ratingu wszystkich swoich
klientów MVNO.
Pond Mobile
Sunrise
Wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych Pond Mobile oferuje usługi
mobilne z atrakcyjnymi stawkami
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi,
a Rosją. Rozwiązanie CDRator dla
Pond Mobile to prawdziwie międzynarodowa struktura, wspierająca jednocześnie klientów zarówno w Stanach
jak i w Rosji, a wszystko przy zachowaniu lokalnych usług i walut.
Szwajcarska firma Sunrise wykorzystuje narzędzie CDRator jako platformę
biznesową MVNO dla zarządzania
i wspierania wielu marek jednocześnie, jak Lebara Mobile, Aldi mobile,
Yallo i Redbull. Przykładowo Lebra
mobile jest MVNO oferującym atrakcyjne stawki za połączenia międzynarodowe, sprzedawane przez wybranych dystrybutorów.
Kabel Deutschland
Telefónica
Kabel Deutschland jest największym
operatorem kablowym w Niemczech,
który posiada ponad 9 milionów
abonentów podłączonych do ich sieci.
Kabel Deutschland oferuje telewizję,
Internet, telefonię stacjonarną i komórkową oraz inne usługi.
Niemiecka firma Telefónica używa
wielobranżowej platformy Rator jako
rozwiązania biznesowego MVNE,
obsługując klientów z różnych branż,
takich jak Turk Telecom, Kaufland, VZ
Mobile, Yahoo, Ring Foto, Fonic, Kabel
Deutschland, Lidl, Tchibo, Netzclub.
Rabobank
Turk Telecom
Duńska firma MNVO RaboMobiel
korzysta z funkcji obsługi faktur
i opieki nad klientem CDRator. RaboMobiel jest w posiadaniu firmy
Rabobank, która jest pierwszym
bankiem w Europie wprowadzającym
jednocześnie bankowość mobilną
oraz niskie koszty połączeń. Kierując
ofertę do klientów korzystających
z homebanking, subskrybentom
oferuje się możliwości pre- i postpaid,
usługi bankowości mobilnej oraz
szeroki wachlarz telefonów komórkowych.
Turk Telecom to wirtualny operator
(MVNO), który działa w oparciu
o platformę CD Rator udostępnianą
przez Telefónica (MVNE). Obsługuje
obecnie 13 milionów abonentów
mobilnych.
e-mail: [email protected]
eo Networks S.A.
ul. Głuszycka 5
02-215 Warszawa
tel: (022) 532-15-30
fax: (022) 532-15-31

Podobne dokumenty