EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

Transkrypt

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA
I.
 EUROPEJSKI
TRYBUNAŁ
PRAW
CZŁOWIEKA
–
SKARGA
NA
PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO – aspekty praktyczne.
KSIĘGI WIECZYSTE – zagadnienia praktyczne.
(szkolenie bezpłatne)
Termin: 24.03.2012r. (sobota) od godz.9 ºº do godz. 15 ºº
Miejsce: Radom, Instytut Technologii Eksploatacji przy ul. Pułaskiego 6/10
Zajęcia poprowadzą: Przemysław Feliga – Sędzia Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, pracownik Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości
(temat pierwszy) oraz Urszula Grabowska-Brożek, Sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych (temat drugi)
Liczba punktów szkoleniowych: 12
Podstawą wpisania na listę uczestników szkolenia jest zgłoszenie udziału do Biura Rady OIRP
w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: [email protected]
w terminie do 4 dni przed wyznaczoną datą szkolenia (liczy się data wpływu do Biura).

Podobne dokumenty