naszświat - Stranieri in Italia

Transkrypt

naszświat - Stranieri in Italia
Jerzy
Janicki
nie żyje
George
Michael
w Warszawie
strona 20
strona 21
TUTTO
sui tuoi diritti
166.105.612
www.stranieriinitalia.it
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00
Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa
naszświat
DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A. Sped. in
Abb. Post. D.L. 353/2003
(cpnv. in L.27/02/2004
n. 46) art. 1 comma 1
DCB-ROMA
Ofiarowany
przez
Foto © AP/LAPRESSE
Per sapere
WŁOSZECH
ROK IV NR 9 (47) 01-15 MAJ 2007 ! ANNO IV N° 9 (47) 01-15 MAGGIO 2007 ! CENA 1.00 EURO
R e d a k c j a : v i a V i r g i l i o M a r o s o , 5 0 0 0142 R o m a - It a l i a ! t e l . 0 6 8 7410 618 f a x 0 6 8 7410 52 8 ! e - m a i l : n a s z s w i a t @ e t n o m e d i a .o r g
Wybory
administracyjne
Kiedy
praca
zabija…
Weźmy
nasze
sprawy
w nasze
ręce
R
strona 3
POLSKA
Pakt
społeczny
„Chciałabym artykułować
nasze potrzeby, dążenia, a nawet marzenia zawiązane z zamieszkiwaniem w Ladispoli”
Z Anną Fyk, italianistką i
tłumaczką, kandydatką na radną w wyborach do Rady Miasta
Ladispoli, które odbędą się 27
i 28 maja br. rozmawia Danuta
Wojtaszczyk.
Foto © AP/LAPRESSE
ośnie liczba ofiar wypadków w
pracy. Imigranci zatrudniani są
do prac niebezpiecznych, często bez
odpowiedniego przygotowania.
Alarmujący jest nie tylko wzrost
wypadków, biorąc pod uwagę stały
wzrost pracowników cudzoziemców
we Włoszech. Należy jednak zwrócić
uwagę, na to, że wśród imigrantów rejestruje się 60 wypadków na 1000 osób
zatrudnionych.
Czy pracujący tutaj cudzoziemcy są
aż tak nieostrożni, czy może chodzi o
inny aspekt?
strona 14
POLONIA
Rasizm w
UE stał się
przestępstwem
SPORT
A
jednak!!!
Wizyta polskiej służby
penitencjarnej w Neapolu
W
dniach 17-21 kwietnia br. w ramach
europejskiego programu
Inicjatywy Wspólnotowej
WQUAL odbyła się międzynarodowa konferencja
penitencjarna w Neapolu, w
której uczestniczyli przedstawiciele m.in. polskiej
Służby Więziennej.
strona 10
Pogotowie ratunkowe
Pronto Soccorso
strona 17
Mobbing i molestowanie
w miejscu pracy
© AP/LAPRESSE strona 9
© AP/LAPRESSE strona 4
strona 19
© AP/LAPRESSE strona 22
Vodafone One Nation.
Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech.
Life is
www.vodafone.it
2
naszświat
AKTUALNOŚCI
Nr 9
01-15 maj 2007
▪ Raport Caritas
Rzym stolicą
wielonarodowości
Ponad 360 tysięcy cudzoziemców mieszka
nad Tybrem. W ostatnich dziesięciu latach
przyjechało tutaj 200 tysięcy osób
Neapol – Także młodzi cudzoziemcy, posiadający kartę pobytową będą odbywać
służbę zastępczą.
Komunikat ten podał minister Solidarności
Socjalnej, Paolo Ferrero podczas krajowej konferencji wolontariuszy w Neapolu.
Ferrero już niedługo zamierza przedstawić
zmiany do obowiązującego prawa.
„Porte Sociali”
W Rzymie otwarto
38 punktów informacyjnych „Porte sociali”, w których zarówno Włosi jak i cudzoziemcy mogą uzyskać
szereg informacji na
temat działających w
stolicy firm i stowarzyszeń operujących
w sektorze spraw socjalnych. Szczegóły na
temat nowych punktów informacyjnych na
stronie internetowej portesociali.org
NA PRZYKŁAD
RZYM - WARSZAWA
OD
326
POWR
NEAPOL - KRAKÓW
OD
352
POWR
ŁĄCZNIE Z OPŁATAMI LOTNISKOWYMI I DODATKOWYMI
POWRÓT DO DOMU
TO NIE TYLKO PRZYJEMNOŚĆ.
Z ALITALIĄ TO TAKŻE WYGODA.
Kr
ak
ów
Rz
ym
Me
dio
lan
Z ALITALIĄ MOŻESZ CODZIENNIE PRZYLECIEĆ DO POLSKI
BEZPOŚREDNIMI LOTAMI Z RZYMU I MEDIOLANU. ABY
ZASPOKOIĆ PAŃSTWA POTRZEBY, STWORZYLIŚMY SPECJALNE
TARYFY, POZWALAJĄCE NA ZABRANIE ZE SOBĄ DO 30 KG
BAGAŻU I NA POBYT W KRAJU AŻ DO 6 MIESIĘCY.
Wa
rs
za
wa
R
zym pozostaje “najatrakcyjniejszym miastem
dla cudzoziemców”, z ponad 360 tysiącami zamieszkałych w stolicy imigrantami. Liczba ta
równa się 12% wszystkich cudzoziemców, którzy żyją
w Italii.
Takie dany wynikają z trzeciego raportu, przygotowanego przez rzymski Caritas i we współpracy z Comune,
Prowincją i Izbą Handlową.
W ostatnim dziesięcioleciu w Lacjum zamieszkało ponad 200 tysięcy cudzoziemców. Lombardia uplasowała
się na drugim miejscu pod względem ilości imigrantów.
Rzym i Mediolan stały się stolicami imigracji.
Według Dossier statistico immigrazione Caritas/
Migrantes, z 3.035.144 cudzoziemców zamieszkujących
legalnie na początku 2006 r. we Włoszech, aż 418.823
znajduje się w Lacjum, z czego 365.274 w samym
Rzymie. W prowincji Rzymu obecnych jest 190 grup etnicznych z pięciu kontynentów. Na pierwszym miejscu
znaleźli się oczywiście Rumunii (53.093 zarejestrowani;
70.936 według szacunków, co równa się 19,6% wszystkich obywateli Rumunii we Włoszech). Po nich znaleźli się Filipini (23.027 i 30.766) oraz Polacy (18.052 i
24.119).
Według danych rzymskiego Biura Statystycznego,
na początku ubiegłego roku w stolicy zamieszkiwało
235.708 cudzoziemców (8,4% w skali krajowej; +5,3%).
Co ciekawe, kobiety reprezentują aż 52,8% wszystkich
imigrantów. Oznacza to, że imigrację w Lacjum można nazwać “imigracją kobiecą’”. Najliczniejszymi grupami są: Filipinki (28.328), Rumunki (28.274) i Polki
(11.874).
▪ Służba zastępcza
Ferrero: “Odbywać ją będą
także młodzi cudzoziemcy “
INFORMACJE I ZAKUP BILETÓW: WWW.ALITALIA.COM, INFOLINIA 06 2222, KASY BILETOWE ALITALII, BIURA PODRÓŻY.
Całkowity koszt biletu w obie strony (cena zawiera opłaty lotniskowe oraz opłatę za wystawienie biletu w wysokości 20 euro). Wysokość opłaty za wystawienie biletu zależy od kanału dystrybucji, od 10 euro za zakupienie biletu elektronicznego
w Call Center do 30 euro za zakup biletu papierowego w biurze Alitalii. Warunki taryfy: minimum pobytu 3 dni, maksimum 6 miesięcy, możliwość zmiany rezerwacji i zwrotu biletu przed wylotem za dodatkową opłatą, po wylocie zwrot niemożliwy.
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
AKTUALNOŚCI
3
Kiedy praca zabija...
Rośnie liczba ofiar wypadków w pracy. Imigranci
zatrudniani są do prac niebezpiecznych, często bez
odpowiedniego przygotowania
Rzym - Zavoian Nicusor, obywatel
Rumunii, przygnieciony blokami cementowymi, które odczepiły się od żurawia. El Moudini El Harachi, obywatel
Maroka, zabity w prowincji Brescia na
skutek eksplozji blaszanej beczki, którą spawał. Almany Diaby, z Przylądka
Kości Słoniowej, zraniony odłamkami
gaśnicy znajdującej się w prasie odpadów metalowych.
Trzy nazwiska ofiar wypadków przy
pracy, wzięte z kronik dziennikarskich
z ubiegłego miesiąca, podczas gdy dane przedstawione przez Inail na temat wypadków w pracy przypominają dziennik wojenny. W zeszłym roku
odnotowano ponad milion wypadków
przy pracy, z czego 1280 osób straciło
życie. Coraz częściej zdarza się, że ich
ofiarami są cudzoziemcy.
W 2006 r. nieszczęśliwych wypadków, w których ofiarami byli imigranci
przekroczyło liczbę 116 tysięcy (+25%
więcej niż 2002 r.), natomiast ofiar
śmiertelnych było 137 (+14%). Z powodów technicznych, rejestrowane dane mogą być nie do końca aktualne, co
oznacza, że ofiar może być na dzień
dzisiejszy o wiele więcej. W klasyfikacji narodowości, zarówno pod względem nieszczęśliwych wypadków, jak
i śmiertelnych na pierwszym miejscu
znaleźli się Rumunii, na drugim miejscu Marokańczycy i Albańczycy. Warto
przypomnieć, że są to najliczniejsze
grupy etniczne obecne na Półwyspie
Apenińskim.
Największe ryzyko
Alarmujący jest nie tylko wzrost ww.
wypadków, biorąc pod uwagę stały
wzrost pracowników cudzoziemców
we Włoszech. Należy jednak zwrócić
uwagę, na to, że wśród imigrantów rejestruje się 60 wypadków na 1000 osób
zatrudnionych. Jeżeli chodzi o pracowników włoskich, ta liczba dochodzi do
40 przypadków. Trzeba zadać sobie pytanie, czy pracujący tutaj cudzoziemcy
są aż tak nieostrożni, czy może chodzi
o inny aspekt?
“Należy zacząć od tego, że imigranci
wykonują często prace bardziej niebezpieczne. Bardzo rzadko zdarza się, że
pracują w biurach, najczęściej możemy ich spotkać w przemyśle metalmechanicznym, na budowach lub firmach
transportowych, które uważane są za
zawody niebezpieczne. Wystarczy pomyśleć, że właśnie metalmechanicy
najczęściej ulegają wypadkom. Według
Franco D’Amico, odpowiedzialnego za
banki danych Inail, to właśnie na pla-
cach budowy umiera najwięcej robotników.
Oprócz tego, że cudzoziemcy zatrudniani są do tego typu pracy należy dodać problem odpowiedniego
przygotowania. “Wielu cudzoziemców
nie ma odpowiedniego przygotowania
w porównaniu do pracowników włoskich. Dzieje się tak, ponieważ osoby
tutaj przyjeżdżające wykonują pracę
nową, inną od tej, którą wykonywali w kraju pochodzenia. Wiele razy
zdarza się, że np. nauczyciele, lekarze
we Włoszech, wykonują zupełnie inną
pracę, najczęściej fizyczną - powiedział Stranieriinitalia Franco D’Amico.
Jest oczywiste, że każdy kto z dnia na
dzień zmienia swoje zatrudnienie, bardzo często narażony jest na ryzyko”.
Nieprzygotowanie
Z niewłaściwym przygotowaniem
pracowników walczy Iulian Manta,
który oprócz prowadzenia Lega dei
Romani we Włoszech, jest odpowiedzialnym ds. imigracji w Feneal Uil,
związku zawodowym pracowników
budowlanych.
“Poza doświadczeniem każdego z
pracowników, kiedy na budowie dają ci
do ręki narzędzia lub musisz prowadzić
różnego rodzaju pojazdy, według prawa pracodawca musi zapewnić ci bezpieczeństwo pracy oraz odpowiednie
przygotowanie. Ale ilu pracodawców
dostosowuje się do tego? Reguły istnieją, ale nie są przestrzegane, a zwłaszcza
w wypadku, kiedy chodzi o opiekę nad
pracownikami - cudzoziemcami, który
nie wiedzą o ich istnieniu: kto tu przyjeżdża, wie jedynie, że musi pracować,
zarabiać i to wszystko “ – powiedział
Iulian Manta.
Warto zaznaczyć, że firmy, które wygrywają przetarg na budowę dostają
pieniądze na zagwarantowanie bezpieczeństwa w pracy. “Oczywiście przedsiębiorstwa chowają pieniądze na przygotowanie personelu do kieszeni, a nie
przeznaczają je na ten cel” podkreślił
związkowiec. A kontrole? “Kontrole
w tych przedsiębiorstwach są przeprowadzane zbyt rzadko. Inspektorzy nie
zawsze mogą wejść na plac budowy, a
firmy nie obawiają się kontroli “.
W ten sposób lista nieszczęśliwych
wypadków wydłuża się, natomiast cudzoziemcy są ofiarami. “Imigrant w
miejscu pracy może być szantażowany
– kończy Manta – często zdarza się,
że pracuje bez posiadania permesso di
soggiorno , poza tym zmuszony jest do
wielogodzinnej, ciężkiej pracy. Kiedy
na placu budowy pracuje się przez 10
godzin bez przerwy, zmęczenie daje się
we znaki i bardzo łatwo ulec nieszczęśliwemu wypadkowi “.
Elvio Pasca
tłum. Anna Malczewska
Pracownicy imigranci i nieszczęśliwe wypadki
Rodzaj wypadku
2002
Całkowita ilość
wypoadków
Zmienność % w porównaniu
do 2002 roku
Wypadki śmiertelne
Zmienność % w porównaniu
do 2002 roku
2003
92.746
--
120
--
2004
2005
2006 (*)
109.847
117.039
112.049
116.150
18,4
26,2
20,8
25,2
166
175
148
137
38,3
45,8
23,3
14,2
NB: od początku 2005 roku nie są wzięci pod uwagę spośród obywateli spoza UE 10 nowych państw, które weszły do Unii w 2004 r.
W skrócie...
W klasyfikacji krajów uprzemysłowionych, które są ulubionymi metami cudzoziemców, Włochy w 2050 roku znajdą się
na czwartym miejscu.
Takie dane wynikły z
raportu
Departamentu ekonomii i spraw socjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Napływ cudzoziemców, powinien pozwolić
wypełnić luki pracowników, jakie powstaną
za 40 lat w najbogatszych krajach świata.
W skrócie...
Comune di Roma uruchomiło nowy serwis informacyjny dla
cudzoziemców w języku polskim,
rumuńskim, bengalskim i tegalog
“mediazione linguistico-culturale”.
Mediatorzy kulturalni obecni są w
Uffici relazioni con il pubblico w I
i III Municipio.
4
naszświat
AKTUALNOŚCI
Nr 9
01-15 maj 2007
▪ Europa
Rasizm w UE stał się przestępstwem
Walka z ksenofobią i negacjonizmem. Porozumienie podpisane
przez 27 państw członkowskich Unii.
L
uksemburg – Po ponad 5 latach trudnych
negocjacji, państwa
Unii Europejskiej doszły do
wstępnego porozumienia w
sprawie walki z rasiszmem,
ksenofobią i negacjonizmem.
Tekst został zaaprobowany
przez 27 ministrów sprawiedliwości UE. Od jednego do
trzech lat kary więzienia zostały przewidziane za “publiczne
podżeganie do przemocy, nienawiści wobec jednej grupy
osób lub członka tejże grupy,
ze względu na rasę, kolor, religię, pochodzenie, lub przynależność etniczną “.
Podobne sankcje zostały
przewidziane za pochwalanie,
negowanie lub banalizowanie
“ludobójstwa i zbrodni wojennych” potwierdzonych wyrokami międzynarodowych sądów uznanych przez Unię”, np.
proces przeciw ludobójstwu w
Norymberdze lub proces przeciw rzezi w Srebrenicy przed
Międzynrodowym Trybunałem
Karnym.
Nie oznacza to jednak, że
tego typu wystąpienia automatycznie staną się przestępstwem w Unii Europejskiej.
Wychodząc
naprzeciw
Wielkiej Brytanii, Irlandii i
państwom skandynawskim,
państw, które chronią prawo
do wolności słowa, tekst daję możliwość poszczególnym
państwom “wyboru kary jedynie w przypadku, gdy ww.
zachownia mogą zakłócać ład
publiczny, być oszczercze lub
grożące”.
“Udało nam się wreszcie
rozwiązać ten problem, nie będzie już państw w Unii, gdzie
powtarzać się będą akcje rasistowskie” powiedział komisarz do spraw wewnętrznych
Franco Frattini.
Mimo starań państw bał-
tyckich, popartych przez
Polskę i Słowenię, decyzja nie
uwzględnia zbrodni stalinowskich, które nigdy nie zostały
potwierdzone przez międzynarodowe sądy. Ale ministrowie
przyjęli deklarację, w której
piętnują “zbrodnie reżimów
totalitarnych innych niż oparte
na ksenofobii i rasizmie” - w
domyśle zbrodnie stalinowskie
i komunistyczne.
Według Frattini “należy otworzyć dyskusję na temat okropnej przeszłości, jaką były
zbrodnie 2 największych dyktatur, nazistowskiej i komunistycznej. Na prośbę państw,
które były ich ofiarami, zaproponowałem debatę, której
obrady skoncentrowane będą
na zbrodniach stalinowskich i
dlatego Komisja chce, by odbyła się ona w jednym z krajów bałtyckich “.
Foto © AP/LAPRESSE
Elvio Pasca
.
ie
b
ie
C
la
d
,
h
ic
k
t
s
szy
w
la
D
.
y
w
io
n
a
k
z
s
ie
m
t
y
d
e
jak i niezależnych.
r
k
ch
ny
m
%
je
0
na
0
w
kó
1
ni
ow
ie
ac
c
pr
z
Nares
oziemców, zarówno dla
dz
cu
m
bo
ze
tr
po
cy
ją
da
ia
pow
NASZ KORESPON
DENT
iegła
adomość, która ob
To już oficjalna wi
szkał 100% kredyt mie
cały świat. Powsta
porówłatwiej dostępny w
niowy, elastyczny i
rą był
ią, kiedy to barie
naniu z przeszłośc
ownika.
lna sytuacja prac
język lub niestabi
iemcał z myślą o cudzoz
Nasz kredyt powsta
cych
milionerami, pragną
ch, którzy nie są
zakupić mieszkanie.
w
wszystkich szczegółó
Nie podano jeszcze
, że
erty, ale wydaje się
tej niesamowitej of
Na
a.
zostanie ujawnion
wkrótce tajemnica
ta nieadomo jedynie, że
dzień dzisiejszy, wi
infort prawdziwa. Więcej
samowita oferta jes
ny nuwoniąc pod bezpłat
macji uzyskasz dz
mer: 800 900 300.
ebie.
prawda, 100% dla Ci
100% kredyt, 100%
ęgnij po
runki umowy si
Aby poznać wa
dziesz w
yjne, które znaj
ulotki informac
jących z
lub u współpracu
naszej siedzibie
kredytowych.
nami doradców
zebraniu
ga to pomoc w
Oferowana usłu
mentacji.
niezbędnej doku
10e0dy%
t
kr
y
w
o
i
n
a
k
miesz
e.
i
b
e
i
C
a
l
d
e
i
n
l
a
j
Powstał spec
y
Artykuł reklamow
szkaniowy od
Powstał 100% kredyt mie
Numero Verde
mać
y
z
tr
o
o
g
k
ja
,
s
a
n
j
Zapyta
Bezpłatna rozm
ow
nu komórkowe
a również z telefo
800.900.300
go: od poniedział
0-18.30
ku do piątku 9.3
- Iscr. UIC n. 38317
ISI Financial S.p.A.
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
REKLAMA
Vodafone One Nation.
Rozmowa z Twoim krajem kosztuje
tyle, ile lokalna rozmowa we W!oszech.
Oprócz tego co miesi"c czeka na Ciebie dodatkowe 100€ na po!"czenia.
Z Vodafone One Nation rozmawiasz ze swoim krajem pro!ciej i taniej, poniewa" kosztuje to tyle, ile
lokalna rozmowa we W#oszech: tylko 19 centów za minut$. Oprócz tego co miesi%c czeka na Ciebie do
100€ na po#%czenia z numerami Vodafone Italia. Przy ka"dej rozmowie naliczany jest impuls za odebranie
po#%czenia, którego koszt wynosi 19 centów. Aby uzyska& informacje na temat planu oraz krajów, w których
mo"e by& stosowana ta taryfa, zadzwo' na wieloj$zyczny numer 42942 lub odwied( sklep Vodafone.
Taryfa opiera si$ na naliczanych z góry impulsach, ka"dy impuls trwa 30 sekund, a jego warto!& wynosi 9,5 centa.
Life is
5
6
naszświat
KRONIKA
Zdrapka warta
500 tysięcy
Genua – W marcu br. 50.
letnia Polka, mieszkająca
we Włoszech od 15 lat stała się bogata dzięki zdrapce. Zakupiła w barze kupon “Il Miliardario” o wartości 5 euro euro i udało
jej się wygrać pół miliona
euro. Kobieta pracuje w
domu opieki społecznej w
Ferrada di Moconesi. Jej
mąż jest od kilku lat emerytem.
Z powodów bezpieczeństwa, nazwisko kobiety i
jej męża nie zostało ujawnione mediom.
naszświat
REGISTRAZIONE
TRIBUNALE DI ROMA
n. 203/2004 del 07-05-2004
Via V. Maroso, 50 - 00142 Roma
[email protected]
Tel. 06.8741.0618
Fax 06.8741.0528
DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Talamo
DIRETTORE EDITORIALE
Federica F. Gaida
CAPOREDATTORE
(REDAKTOR NACZELNY)
Danuta Wojtaszczyk
VICECAPOREDATTORE
Anna Malczewska
COLLABORATORI
Milena Trezzani, Irena Wachowska,
Elvio Pasca, Mascia Salvatore,
Andrea de Rossi, Stefano Camilloni,
Andrea Gagliardi
SEGRETARIO DI REDAZIONE
Stephen Ogongo
IMPAGINAZIONE
Anna Malczewska
Danuta Wojtaszczyk
EDITORE
Stranieri in Italia srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0333 fax 06.8741.0528
E-mail: [email protected]
PUBBLICITA’
ISI Etnocommunication srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0999 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUZIONE LOCALE
E ABBONAMENTI
Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim)
Stranieri in Italia srl
Tel. 06.8741.0507 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUTORE NAZIONALE
MESSAGGERIE INTERNAZIONALI
Via Manzoni, 8 - 20089 Rozzano
Numero verde 800827112
CSQ
Centro Stampa Quotidiani S.p.A.
Via dell’Industria, 52
25030 - Erbusco (BS)
Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych ogłoszeń
Numer oddano do druku
24.04.2007
Nr 9
01-15 maj 2007
Rani nożem partnera
Mesyna - Jak doniosła agencja prasowa Italpress podczas kłótni z partnerem 34-letnia Polka raniła nożem w twarz swojego partnera, powodując rozległą ranę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Sant’Alessio Siculo niedaleko Mesyny. Kłótnia wybuchła w mieszkaniu dwojga, następnie
para przeniosła się na Lungomare. W pewnym momencie kobieta rzuciła się na partnera raniąc go
nożem w twarz. Przechodnie będący świadkami zajścia powiadomili karabinierów, którzy aresztowali Polkę pod zarzutem spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu. Ranny mężczyzna
został przewieziony na pogotowie, gdzie zaszyto mu ranę za pomocą 18 szwów.
Artykuł reklamowy
Powstaje projekt „Protezione Assicurativa”
skierowana do cudzoziemców mieszkających we Włoszech
Od czerwca punkty Western Union Grupy ISI i filie ISI Financial oferować będą pakiety ubezpieczeniowe
Gruppo Arca.
Powstał bardzo ważny projekt oferujący wszystkim cudzoziemcom we Włoszech pakiety ubezpieczeniowe
dla osób fizycznych i rodzin, pomyślane ad hoc dla ich potrzeb.
Z inicjatywy ISI Insurance, firmy powstałej z porozumienia zawartego przez ISI Financial i Arca Vita
wkrótce ubezpieczenia będą dostępne w punktach Western Union Grupy ISI.
Naszym celem jest stworzenie szerokiej oferty usług bankowych, ISI Finacial oprócz „Money transfer”
stworzyła dla swoich klientów różnego rodzaju kredyt i pakiety ubezpieczeniowe.
Wywiad z Dyrektorem
Generalnym Arca Vita,
Giorgio Munari oraz pełnomocnikime
zarządu
ISI Insurance Alessandro
Voglino
Proszę nam powiedzieć co
zmieni się w punktach sprzedaży Western Union?
A.Voglino: Western Union
znana jest dzisiaj przede wszystkim jako firma
oferująca usługi „Money
Transfer”, pozwalającą przesłać w ciągu kilku minut niewielkie sumy pieniędzy niemal do każdego zakatka na
świecie.
Firma istnieje od 130 lat, w
ciągu dziesięcioleci pozyskała sobie zaufanie milionów
ludzi na całym świecie, gdyż
ze względu na wysoki poziom oferowanych przez nas
usługi i bezpieczeństwo.
Wprowadzenie pakietów
ubezpieczeniowych do punków usługowych Western
Union to dodatkowa usługa
skierowana do naszych klientów odpowiadająca potrzebom całej rodziny, zwłaszcza
w sytuacji, kiedy jej członkowie mieszkają w innym
kraju.
Jakiego typu ofertę ISI
Insurance dla cudzoziemców we Włoszech?
Munari: Od czerwca br.
wejdą na rynek trzy nowe produkty, które zostały
pomyślane pod kątem potrzeb imigrantów. To „przyjazne” pakiety ubezpieczeniowe. Pakiet ISI FRIEND
FUTURE gwarantuje pomoc
finansową do sumy 50.000
euro członkom rodziny na
wypadek śmierci ubezpieczonego.
ISI FRIEND HOSPITAL
to ubezpieczenie zapewniające zwrot kosztów pobytu
w szpitalu za każdy dzień
oraz zwrot kosztów leczenia,
w szczególności róznego rodzaju wizyt medyczne, również domowe
ISI FRIEND MEDICAL
ten pakiet skierowany jest do
obywateli krajów nie należących do UE, którzy posiadają permesso di soggiorno
turystyczne lub ze względu
na odbywane w Italii stu-
dia. Oferuje on zwrot kosztów leczenia i hospitalizacji
w przypadku wypadku lub
choroby.
W jaki sposób punkty usługowe Western Union mogą
wprowadzić do swojej oferty
nowe produkty?
Voglino: Wydaje nam się,
że proponowany przez nas
projekt jest bardzo interesujący. Zainteresowani ofertą właściciele punktów WU
mogą zadzwonić pod bezpłatny numer 800 900 300.
Będziemy
zaszczyceni możliwością udzielenia
szczegółowych informacji na
ten temat.
Ponadto oferujemy bezpłatne kursy szkoleniowe,
gwarantujące zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w
charakterze agentów ubezpieczeniowych.
Jakie są korzyści dla punktów usługowych Western
Union i dla klientow, którzy zdecydują się nabyć jeden z pakietów ubezpieczeniowych?
Munari: Poprzez wprowa-
dzenie oferowanych przez
ubezpieczeń, punkty WU
mogą wzbogacić własną
ofertę usługową. W ten sposób ich właściciele mogą zarówno pozyskać nowych jak
i zadowolić stałych klientów,
oferując im łatwe i natychmiastowe zyski od sprzedaży. Tym sposobem punkty
te,mają możliwość rozwoju
i zwiększenia zysków, które
obecnie pozyskiwane są z
prowizji pobieranej za przesyłanie pieniędzy.
Klient zakupując nasze pakiety ubezpieczeniowe gwarantuje sobie zabezpieczenie
finansowe na wypadek choroby (ISI Friend Medical i
ISI Friend Hospital) oraz dla
swojej rodziny (ISI Friend
Future).
Osoby, które decydują się
wyjechać za granicę na dłuższy okres czasu często potrzebują „przyjaznych” zabezpieczeń na wypadek trudnych i nieprzewidzianych sytuacji.
Produkty „Arca” o nazwie
ISI FRIEND to, naszym zdaniem to odpowiedź na te potrzeby.
naszświat
7
REKLAMA
aut min rich.
* minuty naliczane w stosunku do połączeń z Limą/Peru nie zwierają opłaty surcharge. Surcharge z telefonu stacjonarnego wynosi 0,02 €, surcharge z budki telefonicznej 0,14 E, surcharge z telefonu komórkowego (oprócz Wind) 0,23 €, surcharge z
telefonu Wind 0,15 €, surcharge z numeru geograficznego 0,01 €. Minuty i taryfy mogą ulec zmianie z 7. dniowym uprzedzeniem. Cenniki taryfowe dostępne są w naszych punktach sprzedaży. Szczegółowy cennik dostępny na www.unioncard.it
** quick pay o receive money o send money.
Nr 9
01-15 maj 2007
W prezencie
20
minut
na rozmowy telefoniczne!
*
• dokonaj transferu pieniędzy**
• Wyślij SMS-a pod 348
011 7895 z twoim numerem kontrolnym MTCN, który znajdziesz na
rachunku Western Union z dopiskiem „SI”
• Natychmiast otrzymasz na twój numer komórkowy
w prezencie numer PIN na bezpłatne rozmowy!
Aby wziąć udział w nowej promocji Angelo Costa s.r.l. należy dokonać transferu pieniędzy (Money Transfer: Send, Receive, Quick Pay) w okresie od 22/12/2006 do 30/06/2007 i
wysłać (jednorazowo) SMS-a na numer 3480117895 z dopiskiem „SI”, aby otrzymać natychmiast 0,50 € na darmowe połączenia , aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzić chęć otrzymywania informacji dotyczących kolejnych inicjatyw promocyjnych
Pełen regulamin znajduje się na stronie internetowej www.angelocosta.it
Numero Verde
800.22.00.55
www.angelocosta.it
8
naszświat
POLSKA
Nr 9
01-15 maj 2007
© MSZ
Szalejące ceny ziemi
W
Polsce gwałtownie rośnie popyt
na ziemię rolną. Od półtora
roku ceny hektara skoczyły o blisko
połowę – podała “Rzeczpospolita”.
Ceny ziemi rolnej już od kilkunastu miesięcy rosną w tempie 2,5 do
3 proc. miesięcznie. W 2006 roku
średnia cena transakcyjna za hektar
ziemi sprzedawanej przez ANR w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 11,4 tys. zł. Średnia dla całego
kraju to 7,374 tys. zł.
Ceny średnie nie oddają rzeczywistych stawek, jakie ziemia rolna osią-
ga na przetargach nieograniczonych.
W całym kraju ustawiają się kolejki
chętnych do zakupu ziemi.
Powodem wzrostu cen ziemi rolnej
ma być fakt, że zaczynają kupować ludzie niezwiązani z rolnictwem, którzy
traktują ziemię jako lokatę kapitału.
Wiosenny najazd
W marcu br. liczba sprowadzonych do Polski samochodów wyniosła
blisko 82 tys. aut - podaje Instytut Samar, monitorujący polski rynek
motoryzacyjny. W porównaniu do lutego liczba sprowadzonych
używanych aut wzrosła o 26,7 procent.
Koszt hektara rośnie także z powodu dopłat unijnych do upraw.
Nie bez znaczenia są obawy związane z nową ustawą o ustroju rolnym,
która ma ograniczyć wielkość gospodarstw do 300 hektarów.
A.M.
Zwrot akcyzy
od aut
Z
wrot akcyzy ma
przysługiwać osobom, które zapłaciły podatek od samochodów
sprowadzonych między 1
maja 2004 roku, a 30 listopada 2006 roku. Projekt ustawy to konsekwencja wyroku Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, który uznał
stosowanie specjalnych stawek akcyzy dla samochodów sprowadzanych z krajów UE za niezgodne z prawem europejskim.
Ministerstwo Finansów
zamierza zwracać część za-
płaconej akcyzy.
Ma to być różnica między zapłaconą kwotą podatku,
a kwotą obliczoną przy uwzględnieniu wartości rynkowej samochodu w kraju i odpowiedniego wskaźnika.
Szacuje się, że wartość zwrotów wyniesie około 580
mln zł.
W
ciagu
trzech
pierwszych miesięcy 2007 roku
do Polski sprowadzono z krajów UE prawie 214 tys. samochodów używanych. To o
ponad 74,2 procent więcej niż
rok wcześniej.
W marcu liczba sprowadzonych do Polski samochodów
wyniosła prawie 82 tys. sztuk,
co w porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza wzrost
o 26,7 proc., a do analogicznego miesiąca roku ubiegłego o
68,7 procent.
Coraz korzystniej wygląda
struktura wiekowa sprowadzonych pojazdów. W marcu auta
w wieku poniżej 4 lat stanowiły 11,8 proc. miesięcznego
“importu”, w wieku od 4 do 10
lat - 42,31 procent, powyżej 10
lat to 45,89 proc.
Największą popularnością
cieszą się auta wyprodukowane w latach 1995-1999. W
pierwszym kwartale roku sprowadzono do Polski niemal 100
tysięcy takich samochodów
(46,71 procent tegorocznego
importu).
Pojazdy starsze (z lat 19901994) i najmłodsze (wyprodukowane po roku 2000) znalazły zbliżoną liczbę klientów:
pierwsza grupa stanowi 24,5
procent (52,39 tys. sztuk), druga - 25,43 procent (54,38 tys.
sztuk).
Największą popularnością
cieszą się samochody marki
Volkswagen (łącznie 45,8 tys.
szt.), Opel (35,4 tys. szt.), Ford
( 21, 6 tys. szt.), Audi ( 15,7
tys. szt.), Renault (15,6 tys.
szt.), a dalej Mercedes, BMW,
SEAT, Fiat, Peugeot.
Biuro rachunkowe i doradztwa prawnego
„dott. Tadeusz Krzysztofiak – avv. Paola Remigi”
▪Pomoc prawna
▪Sprawy cywilne
▪Upadłość firm
▪Wypadki
▪Rozliczenia podatkowe
▪Prowadzenie księgowości
otwieranie działalności
gospodarczej (partita Iva)
▪Roczne rozliczenia
Podatkowe
▪Praktyki INPS, INAIL
▪Zaświadczenia o
zarobkach
▪Doradztwo prawne w
sprawach pracy
Via Nicolò III, 2 00165 Rzym (niedaleko Watykanu)
tel. / fax. 06.6380949 - 06.39388737 ; kom. 3337764064 – 3939877484
Dott. Tadeusz Krzysztofiak jest wpisany
do Albo dei Dottori Commercialisti w Rzymie;
nr w rejestrze 8120
Avv. Paola Remigi jest wpisana
do Albo degli Avvocati w Rzymie, nr w rejestrze A/25474
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
POLSKA
9
▪Gorący temat
Pakt społeczny
29 marca 2007 roku Premier Jarosław Kaczyński ogłosił, że chce, by
Polska powtórzyła sukcesy ekonomiczne Hiszpanii, Włoch, Irlandii i
Holandii. Tak jak w tych krajach, drogą do sukcesu ma być pakt społeczny
- dokument podpisany przez rząd, pracodawców i związki zawodowe
zapewniający spokojne wprowadzanie reform. Pakt ma być zawarty
jeszcze w bieżącym roku.
T
o porozumienie społeczne było jednym
ze sztandarowych haseł Prawa i Sprawiedliwości w
kampanii wyborczej. Jak jest
realność zawarcia tego paktu?
- Czas pokaże.
Warto zauważyć, że np. w
Holandii takie porozumienie negocjowano kilka lat.
Podobnie w innych krajach,
które tę drogę wybrały.
Czy to jest hurra optymizm
czy wyrachowanie? Okaże się,
kiedy ruszą negocjacje.
Początkowo premier chciał
iść na skróty i negocjować tylko ze związkami zawodowymi. Wiadomo, że poglądy rządu i solidarności w wielu sprawach związanych z gospodarką są zbieżne.
Dlatego zaskoczeniem dla
premiera było, kiedy związkowcy uznali za konieczne
włączenie do negocjacji pracodawców.
Można się spodziewać trudnych rozmów. Jedną z nich
będzie system podatkowy.
Obecnie obowiązują 3 progi
podatkowe - 19, 30 i 40%.
W tym systemie 95% obywateli płaci podatek w wysokości 19% dochodu rocznego,
4% - 30% dochodu i 1% -40%
dochodu.
Rząd proponuje 2 progi podatkowe 18 i 32%. W tym
systemie 97% obywateli płaciłoby podatek w wysokości
18% rocznego dochodu a 3% 32% dochodu. Business Center
Club (BCC) - organizacja pracodawców - proponuje również 2 progi podatkowe jednak
w wysokości 15 i 25%.
W tym systemie 70% obywateli płaciłoby podatek w
wysokości 15% rocznego dochodu a 30% w wysokości
25% dochodu.
Pracodawcy domagać się
będą elastyczności i swobo-
dy kształtowania czasu pracy.
Związkowcy chcą ograniczenia samozatrudnienia i stosowania umów na czas nieokreślony. Pracodawcy domagają
się określenia wieku emerytalnego i stwierdzenia, kto będzie
płacił za wcześniejsze emerytury.
Jak podaje Eurostat przeciętny wiek odejścia na emeryturę w UE wynosi 60,9 lat.
W Irlandii jest to 64,1 lat;
w Wielkiej Brytanii 62,6; w
Hiszpanii - 62,4; w Niemczech
61,3; we Włoszech 59,7;
w Polsce 59,5 a we Francji
58,8lat.
Rząd i związkowcy będą
forsowali określenie minimalnego wynagrodzenia, czemu
przeciwni będą pracodawcy.
Takich problemów będzie
bardzo wiele.
Czy ogłoszenie inicjatywy
paktu społecznego to próba
odwrócenia sytuacji spadają-
Jarosław Kaczyński Foto © AP/LAPRESSE
cego poparcia społecznego dla
PiS?
Według sondażu PBS dla
„Gazety Wyborczej” przeprowadzonego w dniach 31 marca - 01 kwietnia, PO ma 32%
poarcia a PiS 23%. W badaniu
przeprowadzonym 2 tygodnie
wcześniej PO miała 30% a PiS
23%. Poparcie dla PO wzrosło
o 2% a PiS nie uległo zmianie,
czyli dystans powiększył się
na korzyść PO.
W tym badaniu na 3 miejscu
jest LiD (Lewica i Demokraci:
SLD, SDPL, PD i UP) mający
13% poparcia (wzrost o 1%),
na 4 miejscu Samoobrona z
poparciem 6% (spadek o 2%),
na piątym miejscu ze stabilnym poparciem PSL - 4% i na
szóstym miejscu LPR z popar-
ciem 3% ( wzrost o 1%).
Może warto przypomnieć,
że mamy pakt społeczny - porozumienia sierpniowe - który stał się podwaliną polskich
przemian ustrojowych.
Pakt ten nigdy nie został
uchylony, ale też i nigdy do
końca nie zrealizowany.
Prawda, że ci którzy mieli
go realizować dawno już władzę utracili. To powinno tylko sprzyjać jego wykonaniu.
Bo obecnie rządzą ci, którzy
byli inspiratorami tych porozumień.
Czy nie jest łatwiej zmodyfikować do obecnych warunków ustaleń, których duch i
generalne przesłania nigdy nie
straciły na ważności?
Irena Wachowska
Czy rok 2012
przyniesie
sukces Polsce?
Wybór Polski i Ukrainy na organizatora Piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku może wpłynąć również bardzo
pozytywnie na zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do naszego kraju – czytamy na
stronie Polskiej Agencji Informacyjnej i Inwestycji Zagranicznych
Według wiceprezes PAIiIZ, Anny Kamińskiej
„Budowa nowych obiektów sportowych, rozbudowa
dróg czy portów lotniczych, rozbudowa sieci hotelowej i infrastruktury gastronomicznej będą miały znaczenie dla pozyskiwania inwestorów także z innych
krajów”
Wiadomym jest, że na organizacji tego typu imprez
zawsze się zarabia. Dobrym przykładem mogą być
np. ME 2004, które odbyły się w Portugalii. Jeszcze
kilka lat temu kraj ten był najbiedniejszym w UE.
Pomimo tego Portugalia w 2004 roku zorganizowała
jeden z najlepszych turniejów w historii i zarobiła na
tej imprezie blisko 800 mln euro.
Euro 2012 będzie także dobrą okazją do promocji naszego kraju. Podczas trwania mistrzostw w
Polsce, oczy całej Europy zwrócone będą na Polskę i
Ukrainę. Według Kamińskiej „powinniśmy wykorzystać szansę i postępować w taki sposób, aby osiągnąć
jak największe korzyści dla całej gospodarki i kraju,
myśląc także o perspektywie wykraczającej poza rok
2012”.
Rozbudowując sieci dróg i infrastrukturę budowlaną, w tym hotelową, trzeba pamiętać, że będzie
ona także w przyszłości stanowiła bazę do rozwoju
naszych miast. Zła infrastruktura to jedna ze słabych
stron Polski wskazywana przez inwestorów zagranicznych. Dzięki przygotowaniom do mistrzostw
Piłkarskich Euro ta przeszkoda zniknie.
W tym samym roku odbędą się ponadto targi Expo,
o których organizację ubiega się m.in. Wrocław.
Ponieważ obie imprezy wymagają rozbudowy tej samej infrastruktury, szanse Wrocławia na przygotowanie Expo 2012 rosną.
Organizowanie mistrzostw wspólnie z Ukrainą daje
nam także szansę na rozbudowę pogranicza i rozwój
współpracy pomiędzy miastami obu krajów, co powinno się przyczynić do poprawy warunków do inwestowania w tzw. ścianie wschodniej Polski.
„Polska na przygotowanie Euro 2012 przeznaczy
pieniądze z Unii Europejskiej, do tego należy oczywiście doliczyć wkład własny i nowe napływające
inwestycje” – dodała wiceprezes PAIiIZ.
PRENUMERATA
Roczna prenumerata (23 numerów) kosztuje 50,00 euro.
Wpłaty dokonuje się na poczcie:
conto corrente postale nr 50655786
intestato a Stranieri in Italia srl
causale: abbonamento „Nasz Swiat”
Na kwicie wpłaty należy wpisać Wasze dane
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
Dodatkowe informacje:
e-mail: [email protected]
Tel. 06/87410592 fax 06/87410528
naszświat
10 POLACY WE WŁOSZECH
Nr 9
01-15 maj 2007
▪ Kampania
Wizyta polskiej służby
W
Od lewej: mjr Kazimierz Zima – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, por. Marek Nicgorski Centralny Zarząd Służby Więziennej, ppłk Andrzej Duda - dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie,
ppor. Marek Mikielewicz - Centralny Zarząd Służby Więziennej, ppłk Dariusz Walerzak - dyrektor Aresztu
Śledczego w Olsztynie, Anna Smolińska, mjr Piotr Kondraciuk - dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze,
ppłk Krzysztof Janiszewski - dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, płk Gerhard Drapiewski - dyrektor
Zakładu Karnego w Iławie, płk Janusz Wielgopolan - dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku
W dniach 17-21
kwietnia br. w ramach
europejskiego programu Inicjatywy
Wspólnotowej WQUAL odbyła
się międzynarodowa konferencja penitencjarna w Neapolu, w
której uczestniczyli przedstawiciele m.in. polskiej Służby
Więziennej. W skład polskiej
delegacji wchodzili funkcjonariusze Centralnego Zarządu
Służby Więziennej oraz 7 dyrektorów jednostek penitencjarnych, którzy realizują projekt „Nowa droga dla byłych
więźniów” Na konferencji byli
także obecni Francji, Słowacji,
Hiszpanii i Włoch.
Dominującym tematem podczas konferencji była problematyka związana z systemem
edukacyjnym i socjalnym jako
podstawowymi elementami readaptacji osób skazanych, rola „trzeciego sektora” oraz w
jaki sposób państwo włoskie
zachęca przyszłych pracodawców do zatrudnienia osób mających trudności z integracją
lub reintegracją społeczną, w
tym przypadku dla więźniów
i byłych więźniów. Oprócz
uczestnictwa w sesjach plenarnych, polska delegacja miała możliwość wizytacji zakładu karnego w Benevento oraz
ośrodka rehabilitacyjnego dla
osób niepełnosprawnych I.FL.
HAN, w którym prowadzone
są szkolenia i staże dla więźniów.
Podczas trzydniowego meetingu przedstawiciele Służby
Więziennej mieli okazję spotkać się i przekazać oficjalne pozdrowienia wraz z logo polskiej Służby Więziennej
na ręce głównego dyrektora
Departamentu Administracji
Penitencjarnej Ministerstwa
Sprawiedliwości - Ettore
Ferrara, który w imieniu włoskiej administracji penitencjarnej wyraził zainteresownie
dalszą współpracą.
Polska delegacja otrzymała
również oficjalne pozdrowienia od Konsula Honorowego
RP Aniello Tuorto, które zostały przekazane, podczas
uroczystego obiadu, przez
Pierwszego Asystenta Konsula,
Jolantę Traczyk.
ODKRYJ PRAKTYCZNO$" I
U&YTECZNO$" IDT BONUS
ABY ROZMAWIA" Z CA#YM $WIATEM WYSTARCZ% JEDYNIE 3 KROKI!
z PIN
ICZNA
FGON
E
L
E
T
KARTA
OWA
AROD
N
Y
Z
MIĘD
Wykręć bezpłatny
numer lub numer
lokalny*
Wystukaj kod PIN, który
znajdziesz na paragonie
Wykręć numer telefonu, pod który
chcesz zadzwonić, poprzedzając
go międzynarodowym numerem
kierunkowym
* BEZPŁATNE NUMERY 800 747 062 (włoski) 800 747 063 (angielski) NUMERY LOKALNE 02 30904403 (Mediolan) 06 43404424 (RZym)
5 € MNÓSTWO MINUT DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
Kraje
Kartę można zakupić w
ponad 35.000 lokali na
terenie całych Włoch
poprzez terminal POS:
tabacchi, punktach lotto,
restauracjach i barach.
IDT Bonus
Tele2
Albania
56
Argentyna 282
Brasylia
132
Chiny
400
Moldawia 63
Peru, Lima 200
Filipiny
41
Rumunia 60
Ukraina
63
Usa
962
Wenezuela 229
50
150
100
200
40
150
40
60
50
200
130
Minuty
Edicard
Easycard
47
140
90
173
33
118
30
50
38
159
100
50
175
125
250
45
160
35
50
50
200
150
IDT Bonus
Tele2
56
282
132
400
63
200
41
60
63
962
229
50
250
140
300
50
240
35
70
60
350
160
Edicard
Easycard
47
140
90
173
33
118
30
50
38
159
150
54
244
150
407
48
214
37
54
54
342
193
z telefonu stacjonarnego, wybieraj'c bezp!atny numer z telefonu stacjonarnego, wybieraj'c numer lokalny
www.idteurope.com/phonecards/bonus
Wyżej wymienione minuty przeznaczone na rozmowy dotyczą karty o wartości 5 euro. Koszt za połączenie 0,19 na wszystkie rozmowy naliczany jest po pierwszych dwóch minutach
rozmowy. Do rozmów z telefonów komórkowych doliczane zostaje 0,50 euro za każdą minutę rozmowy i 0,11 euro z budki telefonicznej. Minutowa taryfikacja. Ważność karty: 90 dni od
pierwszego użycia
Taryfy ważne od kwietnia 2007, mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Obs!uga klientów 800 747 064
Iva wliczona na podstawie art. 74 DPR 633/72
Spunto Comunicazione e Media
KUP NATYCHMIAST
IDT BONUS!
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
11
penitencjarnej w Neapolu
Czerwonego , którzy podpisali umowę o
[EFS], ma na celu testowa- Polskiego
nie i popieranie – w drodze Krzyża, Ochotniczym Hufcem partnerstwie na rzecz rozwoju
współpracy transnarodowej Pracy, Polskim Komitetem „Nowa droga”.
– nowych sposobów zwalcza- Pomocy Społecznej oraz
nia wszystkich form dyskrymi- Stowarzyszeniem „MONAR”
Anna Smolińska
nacji i nierówności na
rynku pracy, zarówno
wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL
„Polska – centrum Europy”, pod takim tytułem odbędzie się 2
obejmuje również dziamaja br. uroczysta ceremonia poświecona współpracy polskołania na rzecz społeczwłoskiej
nej i zawodowej integracji osób ubiegająa spotkaniu zorganizowanym m.in. Varna 2005, Ferenz Liszt,
cych się o azyl.
przez Konsulat Honorowy w Wrocław 2006 i w tym samym roku
W Polsce Inicjatywa Neapolu będzie obecny Ambasador na międzynarodowym konkursie piaWspólnotowa EQUAL RP Michał Radlicki, dyrek- nistycznym im. Fryderyka Chopina
tor Instytutu Polskiego w Rzymie, zajął III miejsce.
jest obecna od 2004 r.
Łukasz Trepczyński natomiast
Jednym z zatwier- Jarosław Mikołajewski i Konsul
brał
udział w szkoleniach Vladimira
Honorowy
RP
w
Neapolu,
Aniello
dzonych pozytywnie
Kraineva,
Johna O’Conora, Lee Kum
Tuorto
.
projektów był projekt
Z okazji obchodów świę- Singa i Krystiana Zimermana. W
Centralnego Zarządu ta Konstytucji 3 Maja odbędzie się zeszłym roku wygrał konkurs forSłużby
Więziennej koncert szopenowski w wykonaniu tepianowy „Fryderyka Chopina”
„Nowa droga dla by- dwóch młodych studentów prestiżo- w Warszawie, grał w Filharmonii
łych więźniów” mają- wej Akademii Muzycznej im. Karola Narodowej, w pałacu królewskim w
cy na celu ułatwienie Szymanowskiego w Katowicach Warszawie i podczas międzynaroreintegracji zawodo- – Grzegorz Niemczuk i Łukasz dowego dnia muzyki w Katowicach
wej i społecznej ska- Trepczyński. Młodzi artyści, odnie- wykonał utwór „Silesian String
zach i byłych więź- śli już dużo sukcesów w kraju i za Quartet”.
Podczas oficjalnego spotkania arniów. Projekt jest rea- granicą.
tyści
wykonają utwory Chopina,
Grzegorz
Niemczuk
wygrał
stylizowany przy współpendium naukowe przy Birmingham Paderewskiego, Szymanowskiego,
pracy z
Krajową International Piano Akademy, brał Pozzoli i Scarlati.
Radą
Kuratorów, udział w konkursach światowych
A. S.
Zarządem Głównym
Obchody Konstytucji 3 maja w Neapolu
N
Członkowie polskiej delegacji wraz z pierwszym asystentem konsula
honorowego w Neapolu, Jolantą Traczyk Soviero
W konferencji uczestniczyło
wielu przedstawicieli najważniejszych instytucji regionalnych i państwowych m.in. wiceprezydent Rady Regionalnej
poseł Salvatore Ronghi, asesor d/s socjalnych i pracy
D’Amelio oraz główny sekretarz związków zawodowych
UGL, Vincenzo Femiano.
Inicjatywa wspólnotowa
EQUAl jest częścią strategii
Unii Europejskiej na rzecz
stworzenia większej liczby
lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich
dostępu. Finansowana przez
Europejski Fundusz Społeczny
O NAS
U.N.A.R., Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy
Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową, gwarantuje ochronę i pomoc
tym, którzy stali się ofiarami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze
względu na pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem
nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim, których prawo do równości
złamane zostało przez jakąkolwiek formę dyskryminacji rasowej.
BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW WALKI Z DYSKRYMINACJĄ
RASOWĄ: 800.90.10.10
Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię 800.90.10.10,
czynną codziennie w godz. od 10.00 do 20.00. Obslugiwana jest ona w wielu językach, w tym po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku, rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku.Zadaniem operatorów pracujących w contact
center U.N.A.R. jest udzielanie informacji, porad oraz wsparcie osobom, które
stały się ofiarami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc pod wskazany powyżej
numer można sygnalizować o wydarzeniach, w których miał miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie. Operatorzy contact
center pomagają w egzekwowaniu praw.
DZIAŁANIA URZĘDU
W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących, U.N.A.R.
gwarantuje zgłaszjącym ochronę oraz pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych. Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, majacych
na celu potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących. Prowadzi również
działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają uniknąć drogi sądowej
pod warunkiem jednak, że przyczynią się one do usunięcia dyskryminującego
zdarzenia.
Do innych działań U.N.A.R. należą:
ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI – U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne w zakładach pracy, których
celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania. Kampanie te mają za zadanie zapobieganie formowania się
zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie zasady rowności.
PROMOCJA – U.N.A.R. promuje projekty i działania, majace na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących nierówność i dyskryminację etniczną lub rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów,
wymianę doświadczeń i wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego dostępu do usług publicznych i prywatnych
oraz do pełnego i świadomego korzystania z praw cywilnych i socjalnych.
MONITORINGI I KONTROLA – co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie relację na temat realizacji i stosowania zasady równości traktowania
oraz rzeczywistej ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznaie organów politycznych i opinii publicznej w kwestii
przeprowadzonych działań napotkanych podczas wykonywania czynności antydeskryminacyjnych.
naszświat
12 POLACY WE WŁOSZECH
Nr 9
01-15 maj 2007
▪ Sycylia
Stowarzyszenie „Amici dell’Europa”
13 kwietnia członkowie stowarzyszenia „Amici dell’ Europa” spotkali się na kolacji w Trattoria del Fiore w Katanii. Prezes stowarzyszenia
Aleksander Fortini oraz wiceprezes Kazimiera Wojnicka poinformowali przybyłych o przebiegu XII Walnego Zjazdu Związku Polaków we
Włoszech.oraz o dalszych planach stowarzyszenia.
Natomiast 15 kwietnia br. w ramach „L’atelier Internazionale
della Musica” w Teatrze Leonardo
Sciascia w Acibonaccorsi (CT) odbył się koncert muzyki operowej z
udziałem polskiej śpiewaczki sopranowej Aliny Bożeny Krawczyk,
która wykonała ona kilka popular7 kwietnia br. w Wielką Sobotę w Kościele Madonna della nych arii włoskich kompozytorów.
Salute w Katanii odbyło się święcenie przyniesionych przez licz- Polskimi akcentami byly: utwór
ną grupę Polaków pokarmów. Była to okazja do spotkania się i „Tristezze” F.Chopina oraz pieśń
złożenia sobie nawzajem wielkanocnych życzeń.
„Zasmuconej” M.Karlowicza.
OFERTA WAŻNA OD 26 KWIETNIA DO 5 MAJA
Ser Mozzarella
“Land”
g 250 za kg 3,56 euro
Homogenizowane
posiłki dla dzieci
Bio warzywa wołowina /
warzywa cielęcina
„Prime Pappe”
Płyn czyszczący do WC
“Dexal”
Ciastka z czekolada
“Dolciando & Dolciando”
g 700 za kg 1,64 euro
ml 750 za 1l 0,79 euro
INTELIGENTNE ZAKUPY
€
0,
89
0,95
0
95
,
€
1,49
0,
75
KAŻDY
€
0,75
1,
15
€
0,
59
L1171/2007 – Zdjęcia mają charakter ilustracyjny
...I WYBRANE PRZYKŁADY NASZEGO ASORTYMENTU
Ser w kawałkach
“La Bottega del Gusto”
Tuńczyk w oliwie
“Athena”
Sok z gruszki
“Puertosol”
g 400
g 80
ml 125 x 6
Skoncentrowany
płyn do płukania
tkanin
“Dexal”
ml 750
€
1,19
€
0,49
€
0,85
€
0,95
EUROSPIN NAJWĘKSZA SIEĆ SKLEPÓW DISCOUNT WE WŁOSZECH Z PONAD 600 PUNKTAMI SPRZEDAŻY
ABY ZNALEŹĆ PUNKT SPRZEDAŻY NAJBLIŻEJ TWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ODWIEDŹ STRONĘ WWW. EUROSPIN.IT
Oferta jest ograniczona dla zakupu produktów na potrzeby rodziny – Ceny oraz charakterystyki artykułów mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia z powodu błędów w druku lub/i nmiedopatrzeń
g 125
za kg 6,00 euro
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
REKLAMA
Wystarczy 20 centów, aby poczuć się w domu.
Aktywuj Call Your Country: rozmawiasz z Polską za 20 centów za minutę.
Ponadto z Noi Wind za jedyne 6 euro miesięcznie rozmawiasz
gratis z wszystkimi numerami sieci WIND przez 200 minut w miesiącu.
Darmowa aktywacja dla nowych klientów, do 10 czerwca 2007.
Aby wybrać Call Your Country: koszt połączenia 15 centów.
Naliczanie co 60 sekund.
13
naszświat
14 POLACY WE WŁOSZECH
Nr 9
01-15 maj 2007
▪ Lacjum
„Chciałabym artykułować nasze potrzeby, dążenia, a nawet marzenia związane z zamieszkiwaniem w Ladispoli”
Weźmy nasze sprawy w nasze ręce
Z Anną Fyk, italianistką i tłumaczką, kandydatką na radną w wyborach do Rady Miasta Ladispoli, które odbędą
się 27 i 28 maja br. rozmawia Danuta Wojtaszczyk
Danuta Wojtaszczyk: Od
jak dawna przebywa Pani we
Włoszech?
Anna Fyk: We Włoszech
mieszkam od 9 lat. Nie przyjechałam tutaj ze względów
ekonomicznych, lecz na skutek włoskiego bakcyla, którego złapałam podczas pierwszych wakacji we Włoszech w
1990 r. Od tego czasu uczyłam
się języka włoskiego, interesowałam życiem społeczno-politycznym i kulturalnym Włoch,
skończyłam italianistykę na
Uniwersytecie w Poznaniu.
Każdą wolną chwilę spędzałam we Włoszech, z czego
uzbierałoby się około dwóch
lat. W czasie jednego z takich
pobytów poznałam przyszłego
męża - Włocha i po ukończeniu studiów w 1998 r. osiedliłam się we Włoszech.
D.W.: Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować do
wyborów administracyjnych
w Ladispoli i jaki jest Pani
program?
A.F.: Każdy z nas, tutejszych
Polaków - w którymś momencie życia - wyjechał z kraju i zamieszkał we Włoszech.
W Ladispoli jest nas wielu,
ale dotychczas nie mamy swojej reprezentacji we władzach
Miasta. Z tego powodu zdecydowałam się kandydować na
radną.
Chciałabym spowodować,
abyśmy byli postrzegani jako
ludzie świadomi swych praw
i obowiązków, jako nacja, którą „widać” i z którą należy
się liczyć, wreszcie w Radzie
chciałabym artykułować nasze
potrzeby, dążenia, a nawet marzenia związane z zamieszkiwaniem w Ladispoli i móc
wpływać na ich realizację.
Jestem przekonana, że gdybyśmy gremialnie wzięli udział
w tych wyborach samorządowych zostalibyśmy zauważeni jako elektorat, z którym się
trzeba liczyć i o który należy
zabiegać. Spowodowałoby to,
sądzę, że w następnych wyborach poszczególne komitety
wyborcze wśród swoich założeń programowych miałyby
i hasła adresowane tylko do
Polaków, a więc moglibyśmy
coś więcej osiągnąć.
W wyborach startuję w ramach bloku „Sojusz dla
Ladispoli” (Alleanza per
Ladispoli) z listy obywatelskiej „Most” popierającej jako
kandydata na burmistrza pana
Crescenzo Paliotta (Il Ponte
- Lista Civica per Crescenzo
Paliotta). Naszym podstawowym założeniem programowym jest dalszy harmonijny
rozwój Miasta.
W ramach planu zagospodarowania przestrzennego chcemy wytyczyć tereny pod przyszłą budowę szpitala i stadionu sportowego z prawdziwego
zdarzenia. Zamierzamy dokonać przebudowy infrastruktury drogowej miasta, propagować działania proekologiczne
i wzmóc ochronę środowiska
naturalnego.
Wreszcie chcemy przyspieszyć rozwój turystyki oraz życia kulturalnego w Mieście i
zapewnić lepszą obsługę interesantów w Urzędzie. Nas
Polaków powinien zainteresować fakt, że w swoim programie mamy również działania
na rzecz integracji imigrantów,
walkę z pracą na czarno, a także projekty rozwiązań organizacyjno-prawnych mających
doprowadzić do obniżenia horrendalnych czynszów płaconych za wynajem mieszkań w
Ladispoli.
Chociażby z tych trzech powodów - sądzę - Polacy powinni wziąć udział w wyborach i poprzeć listę, z której
kandyduję. W większości tu
pracujemy, a więc jesteśmy
potrzebni, a zatem nie musimy
się obawiać, że nas stąd wyrzucą. W przypadku realizacji
naszego programu będziemy
jedynie lepiej i godniej żyć.
D.W.: Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że udział
Polaków w wyborach do
władz miasta we Włoszech jest
znikomy. Z czego to wynika
Pani zdaniem? Co powinniśmy uświadomić naszym rodakom jeśli chodzi o wybory
administracyjne?
A.F.: Uważam, że my Polacy
w zdecydowanej większości
jesteśmy apolityczni i nie utożsamiamy się z żadną władzą.
Anna Fyk: „Jestem przekonana, że gdybyśmy gremialnie wzięli
udział w tych wyborach samorządowych zostalibyśmy zauważeni jako elektorat, z którym się trzeba liczyć i o który należy zabiegać.”
Kłopoty z frekwencją wyborczą występują i w Polsce.
Swoje krajowe „doświadczenia wyborcze” przenosimy na
grunt włoski. Trudno je zmienić, bo dalej nie interesujemy
się polityką, przy czym dodatkowo wielu z nas z powodu
bariery językowej, kulturowej
itp. nie potrafi zrozumieć adresowanych do elektoratu wyborczego treści i nie zna obowiązującego we Włoszech prawa wyborczego.
Sądzę, że aby to zmienić,
my Polacy mieszkający we
Włoszech powinniśmy stworzyć - przynajmniej w miejsco-
wościach, w których głównie
zamieszkujemy - organizacje,
które ustawicznie kształciłyby
w zakresie obowiązujących tu
nas praw i obowiązków.
Co do wyborów samorządowych należałoby uświadamiać, że to władze lokalne decydują, czy w naszej miejscowości ma powstać np. nowy
basen, kino, szkoła, a więc bez
uciekania się do „wielkiej” polityki, decydują o jakości naszego życia.
D.W.: Dziękuję za rozmowę
i życzę powodzenia w zmaganiach wyborczych
Polacy z Ladispoli
w hołdzie Ojcu Świętemu
W
dniu 28 marca 2007 r
w Ladispoli na ościerz
otworzyły się drzwi biblioteki komunalnej, aby zaprezentować kolekcję znaczków
pocztowych upamiętniających
Pontyfikat Jana Pawła II.
Inaugurację
rozpoczęła procesja polskich rodzin.
Dzieci, młodzież i dorośli
otoczyli blaskiem dziesiątek
świec obraz przedstawiający
Ojca Świętego. Pieśń pasyjna
„umierającego Jezusa” wzruszała do łez, wyrażała tęsknotę i wiarę w Ojcowską opiekę
nad polskimi emigrantami.
Wystawę przedstawił Ks. Jan
Główczyk, dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Pontyfikatu
Jana Pawła II, które sprawuje
patronat nad tym doniosłym
wydarzeniem.
Wystawę
zatytułowaną
„Papież Pielgrzym”objęła patronatem również Ambasada
RP przy Stolicy Apostolskiej,
Fundacja Jana Pawła II, Parafia
Matki Boskiej Różańcowej
oraz Comune di Ladispoli.
Kolekcja dokumentuje wielkie dzieło pielgrzymek Ojca
Świętego do ponad 120 krajów
świata i najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła.
Burmistrz Ladispoli Gino
Ciogli w swojej wypowiedzi
podkreślił rolę wspòłpracy
władz administracyjnych z
emigrantami z Polski, pro-
boszcz parafii Matki Bożej
Ròżańcowej Don Alberto
Mazzola poprowadził w modlitwie zgromadzonych: poświęcił obraz Ojca Świętego
oraz Papieską Wystawę.
Dziesiątki balonów w barwach Watykanu wzbiły się ku
niebu i pragnienie wszystkich
„Santo subito” uniosło się ku
górze.
Ojciec Święty Jan Paweł II
był wśród nas. Patrzył na nas
i nam błogosławił. To odczucie odbijało się w naszych sercach.
Joanna Maria Mużyło
Prezes Stowarzyszenia
Komitetu Polonijnego
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
15
▪ Mediolan
Konferencja: Włoscy artyści na dworze
Stanisława Augusta
5 maja w Castello Sforzesco w Mediolanie w sali „Achille Bertarelli” o godzinie 10.00 odbędzie
się konferencja pod tytułem „Artyści włoscy na
dworze ostatniego króla polskiego Stanisława
Augusta Poniatowskiego (1764-1795) z udziałem
dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie prof.
Andrzeja Rottermunda, Kierownika Konsulatu
Generalnego w Mediolanie Adama Szymczyka,
oraz Senatora Ryszarda Bendera działającego w
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą.
Organizatorami konferencji są: Polsko-Włoskie
Koło Kulturalne w Lombardii i Comune di Milano
pod patronatem Senatu RP.
Prezes Polsko – Włoskiego
Koła Kulturalnego w Lombardii
Barbara Głuska Trezzani
Polsko –Włoskie Koło Kulturalne w Lombardii
dziękuje za pomoc w zorganizowaniu spotkania: Konsulatowi Generalnemu RP w Mediolanie,
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”oraz Civiva
Raccolta delle Stampe „Achille Bertarelli”.
Obiady
czwartkowe
Król Stanisław August Poniatowski był
wielkim mecenasem nauki, sztuki i literatury. Organizował słynne obiady czwartkowe, na których spotykali się artyści,
czyli malarze, rzeźbiarze, poeci, literaci,
itp.
Obiady Czwartkowe pełniły funkcje
nieomal kulturalnej instytucji, której działalność znacząco wpłynęła na rozwój literatury tego okresu. Prasowym organem obiadów były Zabawy Przyjemne i
Pożyteczne.
Król rozmiłowany w literaturze i sztuce, przywiązywał do tych cotygodniowych spotkań ogromną wagę, organizując
je regularnie mniej więcej do 1777 roku.
Obiady czwartkowe organizowane były
regularnie co tydzień i trwały od trzech
do czterech godzin. Przeważnie odbywały się na Zamku Królewskim, latem w
Łazienkach. Celem spotkań były rozmowy na tematy związane ze sztuką, nauką,
omawianie dzieł literackich.
Nad królewskimi zbiorami sztuki pieczę
sprawował malarz Marcello Bacciarelli.
Bacciarelli był jednym z wielu artystów
włoskich na dworze Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
Obecność włoskich malarzy, rzeźbiarzy
i architektów wpłynęła na zacieśnienie
więzów kulturowych pomiędzy Polską a
Wlochami.
16
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
Nr 9
01-15 maj 2007
▪ Emiglia Romania
Między
namiętnością a
chłodną obserwacją
24 kwietnia br. w Galerii „Il Tempo” w Bolonii została zainaugurowana
wystawa prac Zbigniewa Bulkacza. Obrazy artysty z Katowic to rozmaite
wersje nostalgicznych krajobrazów, ukazują osobliwe regiony wolności
i medytacji, to nowy sposób rozumienia upływającego czasu.
Zbigniew Bulkacz „Rytmy i tonacje” 2007
„Sztukę Zbigniewa Blukacza można by lapidarnie ująć w terminie „wymowa milczenia”, pod którym kryje
się nostalgia i poezja nadrealizmu,
ujęta w rygory geometrycznej siatki,
rozpiętej jak kościec pod malarską
tkanką obrazu. Oraz dobry smak, wiodący do tego, co Francuzi nazywają
peinture–peinture, malarstwem, mogącym egzystować bez anegdoty, bo
atrakcyjnym i wymownym, więc samowystarczalnym tym samym”.
Jerzy Madeyski, 2004
„Na jego płótnach powstaje zaskakujący dialog między namiętnością,
a chłodną obserwacja i grą optyczną.
Świat tych obrazów stworzony jest
prostymi środkami: koloru, światła,
faktury. Płaszczyzny jaśnieją i ciemnieją na przemian.
Zwłaszcza niesamowicie używa
światła, które krąży, pulsuje i wydobywa to, co najważniejsze. Jest to rodzaj narracji pozornie realistyczny, w
którym przetwarzanie natury zmierza
w stronę abstrakcji ograniczonej.
W dużej części te obrazy są transpozycją natury uwolnionej od jakiejkolwiek określonej formy, tworzą magiczny kosmos mieniący się świetlistymi barwami”.
Ireneusz Walczak, 2001
„Im dłużej myślę o obrazach
Blukacza, tym coraz większego nabieram podejrzenia, że obrazy te wcale pejzażami nie są: pozornie tylko in-
teligentne, może i przekornie odwołują się do
tego, do czego przyzwyczailiśmy nasze oczy,
część naszych zmysłów
, część naszych estetycznych przyzwyczajeń i
część naszej wiedzy.
Jeśli zatem obrazy te nie przedstawiają pejzażu(jak to powie
widz,a niebo, woda, las,
drzewo, powietrze, które
dostrzegam na każdym z
nich), to czym są?
Są pejzażem wewnętrznym. Są pejzażem duchowym, rozległą przestrzenią emocji
Zbigniewa Blukacza,
ich śladem zamkniętym
na kawałku lnianego
płótna”.
Roman
Maciuszkiewicz 2000
Zbigniew Blukacz
Urodzony w 1961r. w Pankach. Studiował w ASP w Krakowie, Wydział Grafiki w
Katowicach.
Dyplom uzyskał w 1986r. w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały i pracowni projektowania graficznego prof. Adama Romaniuka. Adj.II st. Prof. ASP, prowadzi Pracownię
Malarstwa na ASP w Katowicach.
Uczestniczył w ok. 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
„Zbyszek Blukacz należy do tych
malarzy, którzy opisują świat i swoje z tym światem powiązanie emocjonalne. Malarstwo jest dla niego
przestrzenią, w której czuje się dobrze, i którą sam sobie stwarza. W jego sztuce jest coś co wykracza poza
świat współczesny, ma magię, tajemnice, daje możliwość wielowarstwowych odczuć i jest czymś więcej niż
zwykłą rejestracją faktów.”
Ewa Zawadzka 2007
Galeria Sztuki Polskiej
“Il Tempo”
Wystawa malarstwa Zbigniewa Blukacza
potrwa do końca maja br.
Godziny otwarcia: Pon.- Sob. 16.00 -20.00
Czwartek 16.00 -21.00
Via Morgagni 7, Bologna
tel. 051 234611 www.galleriailtempo.com
Patronat:
Konsulatu Generalnego RP
w Mediolanie
Konsulatu Honorowego W Bolonii
Comune di Bolonia
Comune di Codigorno
Współpraca
Associazione Culturale Italo Polacca
“Dom Polski”
Associazione Culturale Italo Polacca
“Arco”
Galeria “Labirynt”
Patroni medialni
Inforoma
Nasz Świat
„Cracovia per te”
Zbigniew Bulkacz „Struktury lata I” 2001
Od 22 marca 2007 r. w galerii „Il Tempo” można było oglądać wystawę zbiorową artystów polskich pt. „Cracovia per te”. Krakowska
wystawa powędrowała do Bolonii, gdzie można ją będzie oglądać w
dniach od 3 do 25 maja Konsulacie Honorowym na via S.Stefano, 63.
Godziny otwarcia: pon., śr, pt. od 9.00 do 12.30.
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
17
Pogotowie ratunkowe
pronto soccorso
Pogotowie ratunkowe we Włoszech
Kto decyduje o hospitalizacji i jaka jest procedura?
Jeśli pacjent musi być pilnie hospitalizowany, lekarz
pogotowia ratunkowego zajmuje się całą procedurą.
Jeśli natomiast pobyt w
szpitalu nie jest pilny, lekarz
rodzinny lub pediatra wystawiają pacjentowi skierowanie na leczenie szpitalne (richiesta di ricovero). Należy
je przedstawić w wybranym
przez siebie szpitalu.
Foto © AP/LAPRESSE
Pogotowie ratunkowe to
jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki
zdrowotnej, która świadczy
usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy lekarskiej - w ramach
ratownictwa medycznego,
prowadzenie ambulatorium
oraz transport chorych.
Pogotowie
ratunkowe
czynne jest 24 godziny na
dobę i udziela pomocy medycznej zarówno Włochom
jak i cudzoziemcom, również
tym przebywającym w Italii
nielegalnie.
Wszyscy
obcokrajowcy, zamieszkali na stale we
Włoszech, posiadający pozwolenie na pobyt lub kartę stałego pobytu, maja zapewniona opiekę zdrowotną
w ramach S.S.N. (Servizio
Sanitario Nazionale - państwowa opieka zdrowotna),
w takim samym zakresie jak
obywatele włoscy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami cudzoziemcy
przebywający we Włoszech
m.in. ze względu na pracę,
posiadający zezwolenie na
pobyt mają obowiązek zarejestrowania się w SSN, w
niektórych zaś przypadkach
rejestracja ta jest dobrowolna (np. studentów). W przypadku rejestracji dobrowolnej zapisanie się do SSN jest
możliwe po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej.
W nagłych przypadkach
każdy cudzoziemiec, również przebywający na terenie Włoch nielegalnie i nie
posiadający żadnego ubez-
Pobyt w szpitalu
„Ricovero”
pieczenia zdrowotnego może
liczyć na pomoc medyczną
na pogotowiu ratunkowym.
Osoby nie znające języka
włoskiego mogą liczyć również na pomoc tłumacza lub
mediatora kulturalnego.
Pogotowie ratunkowe
– zadzwoń na 118
W przypadku ciężkich
chorób, wypadków, zagrożenia życia, zawału itd. można zadzwonić na numer 118.
Numer ten jest aktywny
przez cały rok 24 godziny na
dobę. W nagłych wypadkach
gwarantuje natychmiastowe
wysłanie karetki pogotowia
i dowiezienie chorego czy
poszkodowanego do szpitala. Rozmowa z numerem 118
jest zawsze bezpłatna z każdego telefonu, stacjonarnego
i komórkowego.
W nagłych i ciężkich przypadkach każdy obywatel może udać się do pogotowia
ratunkowego przy szpitalu.
Pogotowie ratunkowego daje pierwszeństwo najcięższym przypadkom, a wiec
nie udziela pomocy zgodnie
z chronologicznym porządkiem przybycia chorych do
szpitala.
W momencie rejestracji
każdemu przybyłemu przyznaje się kolorowy kod.
Pierwszeństwo
dla najcięższych
przypadków
KOD CZERWONY (codice
rosso)
Nagły wypadek, zagrożenie życia, absolutne pierwszeństwo
KOD ZÓŁTY (codice giallo)
PILNE Poważna zmiana
SPOKOJNIE
ŻYĆ
WE WŁOSZECH
Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego
o swoich prawach, zadzwoń:
166.105.612
chorobowa/rana, najwyższe
zaangażowanie, ażeby zredukować do minimum czas
oczekiwania pacjenta (nie
stwierdzono jednak, aby dane rana czy schorzenie stanowiła w zagrożenie życia)
KOD ZIELONY (codice
verde)
MNIEJ PILNE Brak zagrożenia życia. Zmiana chorobowa/rana niewymagająca
niezwłocznej interwencji lekarza. Pacjent zostanie przyjęty po udzieleniu pomocy
osobom w stanie krytycznym
i ciężkim.
KOD BIAŁY
MAŁO PILNE schorzenie
nie wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Dotyczy chorób lub obrażeń, które mogą być leczone
przez lekarza rodzinnego lub
wymagają leczenia ambulatoryjnego.
Czy za pomoc medyczną udzieloną przez pogotowie ratunkowe się
płaci?
Pomoc medyczna udzielona przez pogotowie ratunkowe pacjentom, którym przyznano kod czerwony, żółty
lub zielony, a więc w przypadku nagłej choroby lub
wypadku jest BEZPŁATNA.
Natomiast pacjenci, którym
przyznano kod biały zmuszeni będą opłacić tzw. „ticket”
w wysokości 25 euro.
Opłata ta została wprowadzona w tym roku wraz z zatwierdzeniem nowego prawa
dotyczącego finansów publicznych.
Pacjent, któremu przyznano kod biały musi okazać
lekarzowi pogotowia ważny
dokument tożsamości oraz
podać adres zamieszkania, na
wypadek, gdyby nie chciał
lub nie mógł uiścić opłaty na
miejscu.
Stranieri in Italia
PRAWNICY STRANIERI IN ITALIA
ODPOWIEDZĄ OD RAZU
NA TWOJE PYTANIA:
Decreto ussi
Pozwolenie na pobyt
Karta pobytowa
Sanatoria
Wydalenie
Wizy (nie dla Polaków)
Unia Europejska
Łączenie rodzin
Obywatelstwo
Meldunek
Małżeństwo
Prawo jazdy i „patentino”
Mandaty
Ubezpieczenia
Partita IVA
Oświadczenia podatkowe
„Contributi” dla pomocy
domowych
Od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00
Koszt połączenia: 1,57 € wraz z IVA
Stranieri in Italia
18 REKLAMA
HAPPYNESS PLUS
naszświat
Nr 9
01-15 maj 2007
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
19
Mobbing i molestowanie
w miejscu pracy
Co oznacza mobbing?
W miejscu pracy, słowo
mobbing oznacza systematyczną przemoc psychiczną
ze strony pracodawcy lub kolegów w stosunku do jednego z pracowników. Cele
mobbingu mogą być różne:
od nakłonienia, na przykład,
pracownika prześladowanego do zwolnienia się, zemsty za nieodpowiednie zachowanie, lub nie akceptację niemoralnych propozycji
(np. żądań seksualnych lub
prośby o wykonanie różnego
rodzaju zadań nieetycznych
lub nieprawnych).
Występują dwa rodzaje mobbingu: hierarchiczny
i środowiskowy. W pierwszym przypadku chodzi o
nadużycia (prześladowanie)
ze strony np. przełożonych.
W drugim zaś, to koledzy z
pracy izolują lub nie chcą z
osobą prześladowaną współpracować.
W jaki sposób bronić
się przed mobbingiem?
Przeciw mobbingowi można walczyć nie tylko drogą prawną: należy przede
wszystkim zgłosić się do
przełożonego, z którym osoba prześladowana ma najlepszy kontakt lub do działu
personalnego w celu polubownego pojednania się.
Do spotkania obu stron
może dojść np. w miejscu
pracy lub w związkach zawodowych. Do konfrontacji
należy odpowiednio przygotować się zbierając dokumentację poświadczającą
przemoc i wyrządzone szkody fizyczne i/lub psychofizyczne.
Osoba poszkodowana, jeżeli uważa za konieczne,
ma prawo zwrócić się także
do odpowiednich organów
prawnych: według prawa
włoskiego, pracodawca zobowiązany jest do opieki nad
zdrowiem oraz osobowością
moralną pracownika. W tym
przypadku pracodawca musi myśleć o polityce firmy
i zasadach obowiązującego
w niej zachowania, ponieważ dzięki temu przestrzegane będzie prawo do opieki
nad zdrowiem, integralność
psycho-fizyczna i równość w
traktowaniu wszystkich pracowników.
Zarys cywilny
Należy tutaj rozróżnić
przede wszystkim rodzaje przemocy: w pierwszym
przypadku autorem mobbingu jest pracodawca, w drugim zaś kolega z pracy, który
odpowie jedynie za nieodpowiednie zachowanie, ponieważ pomiędzy stronami nie
została podpisana jakakolwiek umowa. Natomiast, gdy
autorem mobbingu jest pracodawca, będzie on musiał
odpowiedzieć za niespełnienie warunków zawartych w
umowie o pracę. Pracownik,
aby móc otrzymać odszkodowanie będzie musiał udowodnić bezprawne zachowanie ze strony pracodawcy.
Mobbing może także spowodować szkodę profesjonalną pracownika: pracownik, który np. został przeniesiony do wykonywania
obowiązków nie odpowiadających jego wykształceniu lub pozostający nieaktywnym, ma prawo poprosić
w Sądzie Pracy nie tylko o
zweryfikowanie bezprawnego zachowania, ale również
o przywrócenie obowiązków,
które wykonywał wcześniej.
Prześladowany pracownik
ma także prawo do otrzymania odszkodowania za poniesione szkody.
Ofiarą mobbingu może być
także pracodawca (chodzi tu
np. o groźbę doniesienia na
policję o molestowaniu seksualnym lub moralnym ze
strony pracownika): w tym
przypadku pracodawca ma
prawo zwolnić pracownika
z pracy.
Przez mobbing rozumiane jest także molestowanie
seksualne. Jeżeli chodzi o
opiekę prawną, molestowanie seksualne w miejscu pracy może być karane zarówno w sposób prawny/karny
(uznane jako przestępstwo)
i sposób cywilny, czyli możliwość otrzymania odszkodowania. W tym przypadku
należy zwrócić się do sądu i
skontaktować się z Doradcą
ds. Równości “Consigliere
di Parità” z odpowiedniego
biura komisji okręgowej ds.
zatrudnienia, który będzie
mógł zainterweniować w
przypadku zgłoszenia molestowania, w celu pokonania
krępującej sytuacji i przywrócenia normalnej atmosfery w miejscu pracy. Gminną
i regionalną listę doradców
można znaleźć na stronie internetowej www.welfare.gov.
it w dziale zadedykowanym
Komitetowi Narodowemu
Równych Możliwości, pod
hasłem “rete consigliere
parità”. Doradcy może zostać przedstawione pisemne
doniesienie, wysłane listem
lub faksem wraz z autoryzacją przetwarzania danych
osobowych oraz zgodą do
ewentualnego kontaktu z
pracodawcą. Na pracodawcy spoczywa udowodnienie,
że molestowanie nie miało
miejsca. Udowodnienie faktu oraz zachowań dyskryminacyjnych, przed złożeniem
pozwu w sądzie, uprawnia
Doradcę do poproszenia autora dyskryminacji do przygotowania planu usunięcia
problemu dyskryminacji. W
przypadku, kiedy plan zostanie zaakceptowany, Doradca
może poprzeć próbę pojednania w Ufficio Provinciale
del Lavoro i protokół, który zostanie podpisany nabierze mocy prawnej w Sądzie
Pracy. W przeciwnym wypadku, kiedy Doradca nie zaakceptuje planu ugody, lub
po ugodzie nie zmieni się
sytuacja, albo nie jest ona do
rozwiązania, ofiara dyskryminacji/prześladowania może być asystowana przez doradcę, w celu przedstawienia
formalnego skargi do odpowiednich organów.
Jeżeli na skutek ww. przypadków mobbingu i nęka-
nia, które spowodowały w
konsekwencji odrzucenie
w środowisku pracy (chodzi tu np. o: brak zatrudnienia, zwolnienie z pracy,
przeniesienie, brak rozwoju
kariery, itp.), osoba poszkodowana lub związek zawodowy, który ją reprezentuje,
może poprosić o wymuszenie przez Sąd Pracy podjęcia odpowiednich kroków, w
celu rozwiązania zaistniałej
sytuacji. Poszkodowany pracownik może żądać także odszkodowania za spowodowane zaburzenia psychologiczne i depresyjne, które były
skutkiem nękania.
Mobbing i Inail
Należy przypomnieć, że w
specyficznych przypadkach,
szkody psychiczne spowodowane przez mobbing mogą zostać uznane przez Inail
jako choroba zawodowa. W
tych przypadkach, przedstawiając szczegółową dokumentację dotyczącą przeżytego dręczenia i zaświadczeń
lekarskich potwierdzające
psychiczne i psychosomatyczne szkody, ma prawo do
otrzymania renty.
Zarys karny
Wiele zachowań charakteryzujących mobbing znajduje ponadto potwierdzenie w
wielu artykułach w prawie
karnym (nadużycia w pracy,
popychanie, obraza, oszczer-
stwa, groźby, molestowanie).
Jak zostało już wcześniej
wspomniane, przez mobbing
rozumiane jest także molestowanie seksualne, które
jest każdym nieakceptowanym zachowaniem: fizycznych, werbalnych lub nie,
bazowanych na seksie, przez
które spowodowane została naruszona godność i wolność osoby prześladowanej. Należy pamiętać, że we
Włoszech nie zostało jeszcze wprowadzone prawo dotyczące nękania w miejscu
pracy: w oczekiwaniu na interwencję organów legislacyjnych do wypełnienia tej
luki, niektórzy z sędziów
przyczyniło się do stworzenia systemu opieki bazowanego na normach karnych i
cywilnych już istniejących i
przede wszystkim inspirowanych na zasadach obowiązujących w UE.
Jeżeli nieakceptowane zachowania równoważą się z
przestępstwem i stanowią
“akt seksualny” bez przyzwolenia i które naruszają
godność lub poniżają osobę
(np. wymuszanie pocałunku w usta) ofiara ma prawo
zaskarżyć oprawcę do sądu
w miejscu, gdzie doszło do
przestępstwa. W tym przypadku sędzia może zażądać
przeprowadzenie śledztwa i
w razie, gdy dojdzie do procesu może skazać natręta na
zapłacenie odszkodowania
ofierze za szkody moralne.
Stranieri in Italia
20
naszświat
ROZMAITOŚCI
Jerzy Janicki nie żyje
15
kwietnia
br.
w
Warszawie, zmarł pisarz,
dramaturg, scenarzysta i
dziennikarz Jerzy Janicki.
Miał 79 lat.
J
erzy Janicki był autorem kilkudziesięciu słuchowisk, widowisk
telewizyjnych, współautorem
powieści radiowych „Matysiakowie”
i „W Jezioranach”. Napisał ponad
30 scenariuszy filmowych m.in. do
„Przerwanego lotu”, „Trzech kroków po
ziemi”, „Tragarza puchu”, „Człowiek z
M-3” oraz do głośnych seriali m.in.
„Polskie drogi”, „Ballada o Januszku”,
„Dom”.
Wspólnie z Andrzejem Mularczykiem,
pod pseudonimem Andrzej Jurek, napisał scenariusz do filmu „Liczę na wasze
grzechy”.
Opublikował ponad 20 zbiorów reportaży, opowiadań, słuchowisk i dramatów. Napisał też kilka zbiorów opowiadań m.in. „Koty to dranie”, „Nieludzki
doktor”, „Biografia w walizce” oraz
„Czkawkę”.
Jerzy Janicki urodził się 10 sierpnia
1928 roku w Czortkowie na Podolu.
W latach 1946-48 pracował jako
dziennikarz w katowickiej „Trybunie
Robotniczej”. W 1952 roku na łamach
prasy warszawskiej ukazały się jego
pierwsze reportaże. Od 1955 r. był redaktorem w dziale literackim Polskiego
Radia. W latach 1982-87 pracował jako
kierownik literacki zespołu filmowego
Iluzjon.
Anna Mucha wraca
do “M jak miłość”
Po trwającej kilka miesięcy nieobecności do serialu “M jak miłość”
powraca Anna Mucha. Jej bohaterka,
Madzia Marszałek, powróci do kraju
z misji w Afganistanie.
Nr 9
01-15 maj 2007
Terrorysta
Ta książka, to próba wniknięcia w umysł potencjalnego
terrorysty i zrozumienia jego racji i motywów
P
owieść „Terrorysta” Johna
Updike to jedna z wielu
już literackich odpowiedzi
na 11 września 2001. Do samego zamachu nawiązuje ona luźno,
skupia się natomiast na najważ-
niejszym bodaj aspekcie traumy,
którą atak na Nowy Jork wywołał
u Amerykanów. Na poczuciu zagrożenia kolejnym atakiem ze strony islamistów. Tytułowy terrorysta
to młody chłopak półarabskiego
pochodzenia, fanatycznie oddany
swojej religii i potępiający zachodnią demokrację, więc potencjalnie
nadający się do roli szahida – męczennika oddającego życie za wiarę. Potencjalnie, bo zanim stanie przed możliwością poświęcenia
się, o jego duszę stoczy się walka.
Wiodą ją mentorzy Ahmeda, którymi staną się po kolei: imam z
miejscowego meczetu, kolega z firmy, gdzie chłopak pracuje, wreszcie szkolny psycholog i doradca
zawodowy w jednej osobie. W każdym ze swoich nauczycieli bohater
będzie szukał ojca, który opuścił go
przed laty. “Wygra” zatem ten, kto
spełni się w niej najlepiej.
czytelnia.onet.pl
Pół kilometra do nieba
W
pięp o Mkną
Trzeba
m i a ł y
dla utrzymyOd ziemi do
roku 2003 w Tajpej, stolicy Tajwanu
oddano do użytku najwyższy jak do
tej pory budynek na świecie.
Nazywa się „Tajpej 101”, bo ma 101 pięter
nad ziemią i 5 poziomów pod ziemią. Na
platformę widokową znajdującą się na 89
trze wjeżdża się w 39 sekund. W budynku
ruszają się najszybsze windy na świecie.
do góry z szybkością 60 km/godz.
je było specjalnie projektować, aby
owalne kształty i były hermetyczne
wania stałego ciśnienia wewnątrz.
szpicu wieży mierzy 509 m.
Dla porównania Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma 230 m wysokości. Kondygnacje podziemne “Tajpej 101” schodzą do 31,5 m pod ziemię.
Konstruktorzy twierdzą, że budynek oprze się trzęsieniom ziemi przez 2,5
tys. lat.
Pierwszą próbę już przeszedł. Przy trzęsieniu ziemi o sile 7 stopni w skali
Richtera przewracał się meble w budynku, a konstrukcja została nie naruszona. Elementem dekoracyjnym a zrazem amortyzatorem konstrukcji jest
pozłacana kula o średnicy 5,6 m i wadze 660 ton zwisająca z 92 piętra. Za
2 lata “Tajpej 101” straci palmę pierwszeństwa bo w Dubaju (Zjednoczone
Emiraty Arabskie) oddany zostanie budynek o wysokości ponad 800 metrów. W Kuwejcie i Japonii projektowane są budynki, których wysokość
przekroczy 1000 tys. metrów.
Zdaje się, że niedługo będzie można się wybrać pieszo do Pana Boga.
PŁACENIE RACHUNKÓW?
SZYBKIE JAK WYPICIE JEDNEJ KAWY!
Zapałać je w sklepach tabacchi!
Ten rodzaj płatności w sklepach tabacchi oraz punktach Lotto PuntoLis staje się przyzwyczajeniem dla wielu Włochów..
To łatwy i szybki sposób.
.
Bez stania w kolejkach i za cenę 1 euro.
Pamiętaj, że możesz w ten sposób zapłacić także podatek drogowy,
abonament telewizyjny, mandaty, doładowanie telefonu komórkowego
i abonament telewizji kablowej.
www.puntolis.it
Od dzisiaj można płacić rachunki Acea, Electrabel, Acquedotto Pugliese, Arin, Enel, ENI Gas&Power, Iride, Telecom Italia e i bollettini di De Agostini i Soris Riscossioni. Uaktualniona lista usług i odpowiadających im cen znajduje się na stronie www.puntolis.it
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
ROZMAITOŚCI
21
George Michael w Warszawie
Uwaga, uwaga! 11 lipca br. do Warszawy na
jedyny koncert w Polsce przyjedzie jeden z
najlepszych światowych artystów, George
Michael
Będzie to jego pierwszy i jedyny koncert w naszym kraju.
Warszawa stała się przystankiem na mapie europejskiego tournee George’a Michaela
– „25 Live Tour”.
Warszawski koncert to element drugiej tury europejskiej
trasy koncertowej promującej
album artysty pt. “25 Live”.
Wszystkie koncerty odbędą
się na wolnym powietrzu, a
George Michael odwiedzi oprócz Polski - m.in. Danię,
Węgry, Słowację, Niemcy,
Rumunię, Czechy i Włochy.
W czerwcu artysta będzie
koncertował w Londynie na
nowym stadionie Wembley.
George Michael tak naprawdę nazywa się Georgios
Kyriacos Panayiotou (jego ojcem był Grek, a matką
Brytyjka). Karierę zaczynał w
zespole The Executive u boku Andrew Ridgeleya (1981
rok), który wkrótce przekształcił się w niezwykle popularny duet Wham! Takie przeboje jak: „Careless Whisper”,
„Wake Me Up Before You Go
Go” czy nieśmiertelne „Last
Christmas” (do bólu lansowane
przy okazji każdych kolejnych
świąt Bożego Narodzenia)
dość szybko osiągnęły szczyty
list przebojów. Ale w 1986 roku muzycy powiedzieli dość!
Zagrali pożegnalny koncert na
stadionie Wembley dla ponad
70-tysięcznej publiczności.
Kariera solowa George’a
Michaela
Można powiedzieć, że rozpoczęcie solowej kariery było
strzałem w dziesiątkę. Płyta
„Faith” sprzedała się w milionowym nakładzie, a jego pozycję ugruntowały hity „Freedom
90” oraz doskonałe „Too
Funky”. Uspokojenie, w 1996
roku, przyniósł krążek „Older”,
który pokazał Michaela jako
człowieka bardziej lirycznego
(przebój „Jesus to a child”),
prezentującego nowy image – krótkie włosy i stylową
bródkę. Wtedy też pojawiły
się pierwsze konkretne pogłoski o jego odmiennych preferencjach seksualnych. Artysta
jednak odmówił komentarza
na ten temat. Przyznał się do
tego dopiero dwa lata później,
kiedy został aresztowany za
„czyny lubieżne” w toalecie
Will Rogers Memorial Park w
Beverly Hills. Ironicznym komentarzem na temat tej afery
był również utwór „Outside”,
który muzyk nagrał kilka miesięcy po tym wydarzeniu.
Zdecydowanie jedną z
najlepszych płyt w dorobku George’a Michaela jest
„Patience”, wydana w marcu
2004 roku. To z tego krążka pochodzi m.in. piosenka
„Amazing”. Natomiast zbiór
wszystkich muzycznych perełek Brytyjczyka znalazł się
na specjalnym wydawnictwie
„Twenty Five”, które ukazało
się w ubiegłym roku. Było to
zarazem podsumowanie jego
dotychczasowej działalności
i wstęp do europejskiej trasy
koncertowej, która po wielkim sukcesie zimowej części
doczekała się letniej kontynuacji. Tournee obejmie m.in.:
Czechy, Słowację, Węgry,
Niemcy, Francję, Szwecję i
Holandię. W czerwcu wokalista wystąpi na londyńskim
stadionie Wembley, i to dwukrotnie. Po tym jak 90 tysięcy
biletów na pierwszy koncert (9
czerwca) rozeszło się w ciągu
zaledwie jednej doby, orga-
George Michael podczas koncertu, który odbył się w Paryżu w 2006 r. Foto © AP/LAPRESSE
nizatorzy zdecydowali się na
jeszcze jeden występ Michaela
– dzień później.
Bilety na koncert w
Warszawie są do nabycia już
od 2 kwietnia br. na stronach
internetowych: www.ticketpro.pl, www.eventim.pl, www.
alterart.pl.
Jeżeli posiadacie informacje na temat imprez
polonijnych
piszcie na adres redakcji:
„Nasz Świat”
Via Virgilio Maroso, 50 00142 Roma
e-mail: [email protected]
a.m.
MIĘDZYNARODOWE KARTY TELEFONICZNE?
Kup je w tabacchi!
Poproś o międzynarodową kartę telefoniczną z pinem w sklepach tabacchi i punktach Lotto
.
PuntoLis. Znajdziesz zawsze produkt odpowiadający
Twoim potrzebom i najlepsze ceny na rynku: PhoneAll Freecom-u, Best Card Tele2, Bonus IDT, i najnowszą DreamCard BT Italia,
New Welcome, New Columbus i No Distance Telecom Italia.
Spróbuj, są łatwe w użyciu i nie będziesz się mógł bez nich obyć!
www.puntolis.it
22
SPORT
A jednak!!!
Foto © AP/LAPRESSE
P
naszświat
W walijskim Cardiff 18
kwietnia br. dokonano
w yboru
gospodarza
piłkarskich
mistrzostw
Europy, które odbędą się
w 2012 roku. Członkowie
Komitetu Wykonawczego
UEFA wskazali na wspólną
kandydaturę Polski i Ukrainy
- czytamy na onet.pl
sił Platini. Decyzja ta dla wszystkich
była wielkim zaskoczeniem, a sam
Platini wprost nie wierzył własnym
oczom.
Polsko-ukraińską
kandydaturę
wspierał mocno trener piłkarskiej reprezentacji Polski Leo Beenhakker,
który także był w Cardiff
Członków KW UEFA do polskoukraińskiej kandydatury gorącą przekonywała także członek Polskiego
Komitetu
Olimpijskiego
Irena
Szewińska. - Nasza oferta była najlepsza, to ogromna satysfakcja. Będą
wybudowane nowe stadiony, które
przecież po mistrzostwach zostaną.
Nasi zawodnicy grać będą u siebie,
nasi kibice będą kibicować u siebie.
To wpływanie na zwiększenie popularyzacji w naszych krajach sportu, nie
tylko piłki nożnej.
Do organizacji finałów piłkarskich
mistrzostw Europy w 2012 roku w
Polsce i na Ukrainie przygotowywanych ma być 12 stadionów. We wniosku drugiej fazy rywalizacji o Euro
2012 znalazło się osiem miast podstawowych, które organizować będą mecze Euro 2012. W Polsce taką rolę pełnić będą Warszawa, Poznań, Wrocław
i Gdańsk, na Ukrainie - Donieck,
Kijów, Lwów i Dniepropietrowsk.
Jako miasta dodatkowe wpisane zostały Chorzów, Kraków i Odessa, a jako
stadion dodatkowy umieszczono drugi
obiekt piłkarski w Doniecku.
opr. Anna Malczewska
olska i Ukraina zorganizują mi- któraś z kandydatur uzyskała absostrzostwa Europy w 2012 roku. lutną większość (50 procent plus 1),
Kandydatura Polski i Ukrainy zwy- wówczas zostawała zwycięzcą głosociężyła w pierwszej turze głosowania, wania. Tak właśnie się stało w Cardiff,
gdzie Polska z Ukrainą otrzymały
otrzymując osiem głosów.
W finałowym etapie selekcji kandy- osiem głosów. Cztery dostały Włochy,
datura polsko-ukraińska została oce- a kandydatura chorwacko-węgierska
niona wyżej niż oferty włoska oraz ani jednego. Druga tura nie była już
chorwacko-węgierska. Jeszcze dzień potrzebna.
Ceremonia ogłoszenia gospodawcześniej, Włosi byli pewni, że to oni
wygrają. A jednak stało się inaczej! rza rozpoczęła się o godzinie 11.30.
Polska i Ukraina po raz pierwszy w Rozpoczął ją rzecznik William
historii będą gospodarzami finałów Gaillard, który najpierw zapowiedział
krótki film, przypominający wszystmistrzostw Europy.
12 członków Komitetu Wykona- kie trzy kandydatury. Potem na mówwczego UEFA zebrało się o godzinie nicę wyszedł prezydent UEFA Michel
10.00 rano, aby rozpocząć głosowa- Platini, który najpierw wyraził sonie. O wyborze decydowali: prezy- lidarność z przeżywającym kłopoty
dent Unii Michel Platini (Francja), zdrowotne Diego Maradoną, a naWiaczesław Kołoskow (Rosja), stępnie otworzył kopertę ze zwycięzJoseph Mifsud (Malta), Senes Erzik cą głosowania. “Organizatorem Euro
(Turcja), Angel Maria Villar Llona 2012 zostaje Polska i Ukraina” - ogło(Hiszpania), Per Ravn
Omdal
(Norwegia),
Geoffrey
Thompson
(Anglia), Gerhard MayerVolfelder
(Niemcy),
Mathieu
Sprengers
(Holandia),
Gilberto
Madail
(Portugalia),
Mircea Sandu (Rumunia)
i Marios Lefkaritis
(Cypr). Głosu nie mogło
oddać dwóch członków
KW - Franco Carraro
(Włochy) i Hrihorij
Surkis (Ukraina), bowiem ich kraje były kandydatami.
Głosowanie
miało
przebiegać maksymalnie w dwóch turach. Aby
było ważne, w sali obrad musiało być kwo- Foto
© AP/LAPRESSE
rum - co najmniej ośmiu
członków Komitetu. W
pierwszej turze każdy Tak wygląda dzisiejszy stadion Dziesięciolecia, który już niedługo stanie się jednym
miał jeden głos i jeśli
z najnowocześniejszych stadionów w Europie
Nr 9
01-15 maj 2007
Adresy placówek
polskich we Włoszech
Ambasada RP
przy Kwirynale
Via Pietro Paolo Rubens
20, 00197 Roma
Tel.: 06 362 04 200 Fax:
06 321 78 95
ambasciatapolonia.it
Ambasada RP przy
Stolicy Apostolskiej
Via dei Delfini 16
00186 Roma
Tel.: 066990958,
066994168
Fax.: 066990978
Wydział Konsularny
Ambasady RP
w Rzymie
Via San Valentino,12
00197 Roma
Tel.: 06 362 04 300
consolatopolacco.it
Konsulat Generalny RP
Mediolan
Corso Vercelli 56
20145 Milano
Tel.: 0248018978,
0248019084, 0248019312
Fax.: 0248020345
milanokg.it
Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji
Ambasady RP
w Rzymie
Via Olona 2/4
00198 Roma
Tel.: 068541128
Fax.: 068553391
infopolonia.it
Wydział EkonomicznoHandlowy Konsulatu
Generalnego RP
w Mediolanie
via Capecelatro 53/4
20148 Mediolan
Tel.: 02487131 64
Fax: 02405303
Instytut Polski
Palazzo Blumenstihl
Via V. Colonna, 1
000193 Roma
Tel: 0636000723
Fax: 0636000721
istitutopolacco.it
Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2
00187 Roma
Tel. 066792170
Fax 064817569
accademiapolacca.it
Zespół Szkół im. G.
Herlinga-Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP
w Rzymie
Via Pietro della Valle, 1
00193 Roma
Tel./Fax 066864619
szkolapolskawrzymie.net
Nr 9
01-15 maj 2007
naszświat
EKSPERT ODPOWIADA
23
Ekspert odpowiada
Szanowna Redakcjo,
(…) chciałabym dowiedzieć się
czy, aby móc otrzymać emeryturę we
Włoszech muszę starać się o obywatelstwo włoskie? Poza tym jestem ciekawa
po ilu latach pracy ona przysługuje i
ewentualnie czy można zsumować lata pracy przepracowane w Polsce i w
Italii?
Pozdrawiam serdecznie
Anna
Szanowna Pani,
Obywatele państw należących do
Unii Europejskiej, aby otrzymać emeryturę we Włoszech, nie muszą być
obywatelami włoskimi.
Jeżeli chodzi o ilość lat przepracowanych istnieją trzy możliwości otrzymania emerytury zależnych od wieku
pracownika.
1. System wyliczenia naliczanych
składek (sistema di calcolo contributivo).
System obowiązujący w chwili obecnej, związany jest z całością wpłaconych składek, powtórnie naliczonych
zgodnie z produktem krajowym brutto.
WIEK: od 57 do 65 roku życia, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
Przed 65 rokiem życia można uzyskać emeryturę pod warunkiem, że będzie ona wyższa o 20% od wysokości
zasiłku socjalnego.
SKŁADKI
W tym przypadku wymagane jest 5
lat wpłacanych składek, związanych z
efektywną pracą.
2. System wyliczenia na podstawie
zarobków (sistema di calcolo retributivo)
System ten związany jest z zarobkami z ostatnich lat pracy (10 lat dla pracowników etatowych i 15 dla pracowników autonomicznych). Ten system
ważny jest nadal dla wszystkich tych,
którzy na dzień 31 grudnia 1995 roku
mieli 18 lat płaconych składek.
WIEK:
65 lat dla mężczyzn
60 lat dla kobiet
Inwalidzi z 80% inwalidztwem oraz
pracownicy niewidomi mogą odejść na
emeryturę w wieku 60 lat dla mężczyzn
i 55 dla kobiet.
SKŁADKI
Minimalnie 20 lat wpłacanych skła-
dek.
15 lat wpłacanych składek dla pracowników, którzy na dzień 31 grudnia
1992 r.:
- osiągneli wymagany wiek;
- osiągneli wymagany wiek w roku
1992 (55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn);
- zostali autoryzowani do dobrowolnych wpłat.
3. System mieszany (sistema misto)
Dla wszystkich tych, którzy na dzień
31 grudnia 1995 r. nie osiągnęli 18 lat
wpłacanych składek aplikuje się system mieszany: wysokość emerytury
naliczana jest na podstawie systemu
podatkowego jak i wynagrodzeniowego.
Istnieje także emerytura zależna
od lat wpłacanych składek (pensione
di anzianità), którą można otrzymać
przed osiągnięciem wieku przewidzianego dla pierwszych dwóch rodzajów
emerytur.
W tym przypadku, należy jednak
spełnić kilka warunków:
- 35 lat wpłacanych składek i wiek 57
lat dla pracowników etatowych;
- 35 lat wpłacanych składek i wiek 58
lat dla pracowników autonomicznych
(handlowców, rzemieślników).
Niezależnie od wieku pracownika,
jeżeli posiada się większą liczbę lat
wpłacanych składek:
- minimum 39 lat wpłacanych skła-
Legalne zakłady
Od dzisiaj także w punktach
Możesz otworzyć twoje konto gracza lub zakupić doładowanie
Zacznij zakładać
On line
WWW.GLOBET.IT
euro
10
Dzwoniąc pod bezpłatny numer
Od razu!!!
Lub w punktach
Zarejestruj
sięI użyj kod
Gratis 4006620F17
Jeżeli chcesz otworzyć jeden z punktów ISI – GLOBET więcej informacji pod numerem 06 8741 0555
dek dla pracowników etatowych;
- minimum 40 lat wpłacanych składek
dla pracowników autonomicznych.
Składki wpłacane w innym kraju,
należącym do Unii Europejskiej można
wykorzystać do ubiegania się o otrzymanie emerytury we Włoszech.
Składki wpłacone za granicą brane są
jedynie pod uwagę w ceIu osiągnięcia
ilości lat wpłacania składek w zależności od form emerytalnych we Włoszech
(20 lat dla emerytury zależnej od wieku
pracownika i 35 lub więcej lat wpłacanych składek). Lata przepracowane
za granicą nie przydadzą się jednak w
przypadku określenia wysokości emerytury.
Więcej informacji na temat emerytur można znaleźć na stronie www.
inps.it
Avv. Andrea De Rossi
SPROSTOWANIE
W numerze7(45) z kwietnia br. naszego pisma do artykułu pt. „Włosi
inwestują w Polsce” wkradł się chochlik Prima Aprilisowy, który Gdańsk
umieścił na południu Polski. Cieszymy
się, że błąd ten został zauważony przez
wielu naszych Czytelników, ponieważ
oznacza to, że wielu z Was czyta Nasz
Świat „od deski do deski”. 1 kwietnia
już minął, w związku z tym oddajemy
Gdańsk północy.
Redakcja

Podobne dokumenty