dr Konrad Juszczyk Metodologia badań metafor w

Transkrypt

dr Konrad Juszczyk Metodologia badań metafor w
dr Konrad Juszczyk
TEMAT
Metodologia badań metafor w języku
w ramach językoznawstwa kognitywnego
TEKST
The contemporary theory of metaphor / George Teoria metafory konceptualnej
Lakoff
1
The contemporary theory of metaphor / George Teoria metafory konceptualnej
Lakoff
2
The contemporary theory of metaphor / George Teoria metafory konceptualnej
Lakoff
3
An introduction to experimental methods for Metodologia badań w językoznawstwie language researchers / Monica Gonzalez-­‐Marquez, kognitywnym
Raymond B. Becker and James E. Cutting
4
5 Metafora w korpusach tekstowych
Dramaturgia liturgii / Victoria Kamasa
Zimny, Rafał Kreacja obrazów świata w tekstach Metafora w reklamie
reklamowych
6
Metaphor and talk / Lynne Cameron
7 Metafora konceptualna w rozmowie
Words, gestures, and beyond: Forms of multimodal Metafora multimodalna w geście
metaphor in the use of spoken language / Cornelia 8
Müller and Alan Cienki
Non-­‐verbal and multimodal metaphor in a Metafora konceptualna w grafice
cognitivist framework: Agendas for research
Charles Forceville
9
Metaphors we think with: the role of metaphor in Eksperymentalne badania metafor
reasoning / Paul H Thibodeau, Lera Boroditsky 10
11
12
13
14
PODSUMOWANIE: metody 15 indentyfikacji i interpretacji
zajęcia w semestrze letnim 2011/2012
TOOL
introspekcja, spekulacja, uogólnianie
introspekcja, spekulacja, uogólnianie
introspekcja, spekulacja, uogólnianie
przegląd i podsumowanie badań i teorii
badania korpusowe na tekście liturgii
badania korpusowe na tekście reklam
badania korpusowe na nagraniach
interpretacje przykładów, analogie
interpretacje przykładów, analogie
eksperyment psycholingwistyczny
dr Konrad Juszczyk
adań i teorii
Metodologia badań metafor w języku
w ramach językoznawstwa kognitywnego
zajęcia w semestrze letnim 2011/2012