PLAN EWAKUACJI – WIATA MAGAZYNOWA (CHŁODNIA) PORT

Transkrypt

PLAN EWAKUACJI – WIATA MAGAZYNOWA (CHŁODNIA) PORT
PLAN EWAKUACJI – WIATA MAGAZYNOWA (CHŁODNIA)
PORT HANDLOWY w KOŁOBRZEGU
2
2
Symbol
AUTOR RYSUNKU:
FHU „STRAŻAK”
Arkadiusz BANIAK
Technik Pożarnictwa
SKALA: 1:100
LEGENDA
Opis
Główny wyłącznik prądu
Gaśnica
Wyjście ewakuacyjne
Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej-w lewo
Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej-w prawo
Miejsce zbiórki do ewakuacji
Sala konferencyjna

Podobne dokumenty