Program PDF - Białostocki Ośrodek Kultury

Transkrypt

Program PDF - Białostocki Ośrodek Kultury
Pierwotnie DSW były prezentacją teatru alternatywnego i kontestującego z nurtu teatrów studenckich
lat osiemdziesiątych XX wieku. Ewolucja myśli społecznej i rozwój demokracji przyczyniły się do tego,
że festiwal był przeglądem sztuk o dużym zaangażowaniu politycznym, ale zawsze dominowała tu idea
wspólnego spotkania się ludzi teatru.
Sztuki współczesne końca XX wieku i pierwszego dziesięciolecia XXI wieku zasymilowały się ze sobą czyniąc
nowe wartości estetyczne. Na DSW oprócz teatru i zawsze obecnej muzyki, pojawiły się: film, teatr tańca,
literatura, sztuki wizualne, sztuki piękne, reklama, street art… Pioniersko i z powodzeniem odtwarzamy
teatr radia i teatr telewizji, realizujemy projekt pod nazwą prezentacja dramatu współczesnego.
Kompleksowa koncepcja artystyczna festiwalu pozwoliła na to, że gościliśmy w Białymstoku prestiżowe
zespoły teatralne, projekty muzyczne, wizualne, ale też nowe formy, które przekraczały granice
eksperymentu teatralnego i komunikacji między dziełem i odbiorcą.
Tegoroczna edycja festiwalu DSW proponuje więcej muzyki, ponieważ oprócz koncertów kilka teatrów
zagra z zespołami muzycznymi live. Interesować nas będzie kondycja współczesnego człowieka i
zobaczymy siłę kobiecej natury i trudną miłość.
29 maja 2009 zapraszamy do wzięcia udziału w artystycznej PARADZIE „Trzy okresy życia kobiety i
Śmierć” – przygotowanej przez Teatr KTO na zamówienie DSW. Prapremierą polską będzie również
widowisko teatralne „Faust” Teatru A Part. Warto zauważyć, że po raz pierwszy gościmy Teatr Łaźnia
Nowa i Teatr Komuna Otwock z najlepszym spektaklem alternatywnym 2008 – miesięcznik Teatr.
Podczas tegorocznych DSW proponujemy Państwu udział w kolejnym eksperymencie: dramat „Ostatnia
taśma Krappa” Samuela Becketta najpierw tylko usłyszycie w Teatrze Radia, a następnie obejrzycie w
Teatrze Telewizji.
Zapraszamy i życzymy wielu wrażeń.
Originally Days of Modern Art (DSW) were a presentation of an alternative and competitive theatre from
the movement of student theatres of the 80s. The evolution of a social thought and the development of
democracy contributed to the fact that the festival was a review of politically involved art. Nevertheless,
the dominant idea of gathering of people of theatre has been always present.
Modern arts from the end of the 20th century and the first decade of the 21st has assimilated creating new
aesthetic values. Within the Days of Modern Art apart from the theatre and always present music, such
things as: film, dance theatre, literature, visual arts, art, advertisement, street art, etc. have appeared. We
are the pioneers of successful broadcasting of the radio and television theatre. We also do a project called
a presentation of modern drama.
A complex artistic concept of the festival let us host not only some prestigious theatre groups or musical
and visual projects, but also new forms which crossed the boarders of a theatrical experiment and
communication between the masterpiece and the spectator.
This year’s Days of Modern Art festival offers more music because except for concerts some theatres
are going to perform together with music bands. We are interested in the condition of a modern human.
Moreover, we will see the strength of a women’s nature and difficult love.
On the 29th May 2009 we invite to take part in an artistic parade “Three Ages of Woman and Death”
prepared by KTO Theatre especially for DSW Festival. “Faust” – a theatrical show by A Part Theatre is
also a Polish premiere. It is worth mentioning that we have hosted Teatr Łaźnia Nowa and Teatr Komuna
Otwock for the first time.
Within this year’s DSW we encourage you to participate in another experiment, that is in “Krapp’s Last
Tape” by S. Beckett. Firstly, you will just listen on the Radio Theatre and then you will watch it on the
Television Theatre.
Enjoy the festival!
HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
Organizator:
Białostocki Ośrodek Kultury
15-281 Białystok, ul. Legionowa 5
tel. (85) 742 15 15
e-mail: [email protected]
www.bok.bialystok.pl, www.dsw.bialystok.pl
PROGRAM DSW
kwiecień/maj
15−31 maja
21−31 maja
Wystawa plakatów i fotografii 30 lecie TEATRU KANA – foyer kina Forum, ul. Legionowa 5
Wystawa FOTOGRAFIA INSCENIZOWANA – Monika Ekiert-Jezusek – klub Fama, ul. Legionowa 5
Wystawa „Zaraz wracam” – Rynek Kościuszki - Plac przy Ratuszu
21 maja 2009 (czwartek)
Białostoczanie na DSW – „SŁOWACKI’09” wystawa fotografii Konrada Adama Mickiewicza, projekt Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki
– hala Architektury PB, ul. Grunwaldzka 11/15
godz. 20.00
Wystawa Tiny Oelker (Hamburg, Niemcy) – foyer kina Forum, ul. Legionowa 5
godz. 22.00
Pokaz niemego filmu „OCZY MUMII MA” (1918 r.) + muzyka na żywo zespół TEMPFOLDER – plac przy BOKu, ul. Legionowa 5
godz. 18.00
22 maja 2009 (piątek)
w południe
MULTIPOEZJA – Wiersze chodnikowe – akcja ogólnopolska, współpraca z ZHR – centrum MIASTA + place szkolne
cały dzień
+EAST SIDE STREET ART. ESSA+ – budynek LOK, Al. Piłsudskiego 25
godz. 20.00
Pokaz videoklipów THE WORK OF DIRECTOR: ANTON CORBIJN – kino Forum, ul. Legionowa 5
godz. 22.00 − 4.00 Koncert HEXSTATIC (Londyn/Ninja Tune) + Dtekk, Edemski /audiosfera.net/ vs Kwik, Auri /ebm junglist/ – klub Fama, ul. Legionowa 5
23 maja 2009 (sobota)
godz. 20.00
Koncert L.Stadt (Łódź) – klub Fama, ul. Legionowa 5
24 maja 2009 (niedziela)
godz. 18:30
WRO IN TOUR (Wrocław) – drezynOFFnia Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, ul. Wiatrakowa/wylot
26 maja 2009 (wtorek)
godz. 18.30
Pokaz filmowy Niemiecki Videoart – kino Forum, ul. Legionowa 5
27 maja 2009 (środa)
godz. 22.00
TEATR RADIA słuchowisko „OSTATNIA TAŚMA KRAPPA” Samuela Becketta z Krzysztofem Gosztyłą, reż. Janusz Kukuła
– sala nr 1 Kino Helios/Galeria Alfa, ul. Świętojańska 15
28 maja 2009 (czwartek)
godz. 16.30
„Taniec – energia ciała i wyobraźni” – warsztaty tańca – prowadzenie Anna Żak (GTWPL) – informacje i zapisy tel. (085) 742 15 15
godz. 20.00
Koncert MARIA/AWARIA, Maria Peszek z zespołem (Warszawa) – kino Forum, ul. Legionowa 5
godz. 22.00
TEATR TELEWIZJI „OSTATNIA TAŚMA” wg Samuela Becketta z Tadeuszem Łomnickim reż. Antoni Libera – plac przy BOKu, ul. Legionowa 5
godz. 23.00
TEATR NA EKRANIE „Moskwa Pietuszki” kultowy spektakl Teatru KANA – plac przy BOKu, ul. Legionowa 5
29 maja 2009 (piątek)
godz. 16.30
„Taniec – energia ciała i wyobraźni” – warsztaty tańca – prowadzenie Anna Żak (GTWPL) – informacje i zapisy tel. (085) 742 15 15
godz. 20.00
„STOLIK” szmeroszepty, czyli partytura na czterech panów i stół, Karbido (Wrocław) – Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1
godz. 21.30
„TRZY OKRESY ŻYCIA KOBIETY i ŚMIERĆ” inspirowane obrazem Hansa Baldunga, Teatr KTO (Kraków). PARADA TEATRALNA – spod Forum,
ul. Legionową pod Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki (produkcja na DSW)
godz. 23:00 − 6.30 EUROPEJSKA NOC KRÓTKIEGO METRAŻU – Najzabawniejsze Niemieckie Filmy Krótkometrażowe, Filmy Krótkometrażowe z Rumunii, Słowacji, Bułgarii,
Filmy z ASP w Poznaniu – kino Forum, ul. Legionowa 5
30 maja 2009 (sobota)
godz. 19.00
„OSTATNIA GODZINA” na podstawie twórczości Lwa Tołstoja, Teatr KTO (Kraków) – Akademia Teatralna, ul. Sienkiewicza 14
godz. 20.30
„GEIST” – niedokończone dzieło Zygmunta Duczyńskiego, Teatr KANA (Szczecin) – kino Forum, ul. Legionowa 5
godz. 22.00
„FAUST”, Teatr A PART (Katowice) – Dziedziniec Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Dziedziniec Pałacu Branickich (prapremiera polska)
godz. 23.00
„STADIUM” – spektakl inspirowany twórczością Magdaleny Abakanowicz, Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej
– plac przy BOKu, ul. Legionowa 5
31 maja 2009 (niedziela)
godz. 17.30
„KRÓL KIER ZNÓW NA WYLOCIE” na motywach powieści Hanny Krall, Studium/Teatralne - Piotra Borowskiego (Warszawa)
– Akademia Teatralna, ul. Sienkiewicza 14. Po spektaklu ok. godz. 19.00 - Spotkanie z Piotrem Borowskim, prowadzenie Jan Krzysztof Gedroyć
godz. 20.30
„MILL/MASLOW” – najlepsze przedstawienie teatru alternatywnego 2008 r. – Miesięcznik TEATR, Komuna Otwock (Warszawa)
– kino Forum, ul. Legionowa 5
godz. 22.00
„KRWAWE WESELE, czyli muzyczna opowieść o cygańskim sercu”, Teatr Łaźnia Nowa (Kraków) – Rynek Kościuszki – Plac przy Ratuszu
THE DAYS OF
MODERN ART
April/May
15th to 31st May
21st to 31st May
exhibition of posters and pictures, the 30th anniversary of KANA Theatre – the Forum Cinema, 5 Legionowa St.
FOTOGRAFIA INSCENIZOWANA exhibition by Monika Ekiert-Jezusek – Fama, 5 Legionowa St.
„Zaraz wracam” exhibition – Rynek Kościuszki – City Hall Square
21st May, Thursday
6 p.m.
People of Bialystok within The Days of Modern Art (DSW) – „SŁOWACKI’09” photography exhibition by Konrad Adam Mickiewicz, the Dramatic
Theatre of Aleksander Węgierka project – HALA ARCHITEKTURY PB in 11/15 Grunwaldzka St.
8 p.m.
Exhibition by Tina Oelker (Hamburg) – The Forum Cinema foyer, 5 Legionowa St.
10 p.m.
An archival film „OCZY MUMII MA” (1918) + live music by TEMPFOLDER Band – the BOK's square, 5 Legionowa St.
22nd May, Friday
at midday
Multipoetry – pavement poetry nationwide campaign – cooperation with ZHR – city centre + schoolyards
all day
+EAST SIDE STREET ART. ESSA+ – LOK bulding, 25 Piłsudskiego Al.
8 p.m.
THE WORK OF DIRECTOR: ANTON CORBIJN – the Forum Cinema, 5 Legionowa St.
10 p.m. – 4 a.m.
HEXSTATIC concert (Londyn/Ninja Tune) + Dtekk, Edemski /audiosfera.net/ vs Kwik, Auri /ebm junglist/ – Fama, 5 Legionowa St.
23rd May, Saturday
8 p.m.
L.Stadt (Łódź) concert – Fama, 5 Legionowa St.
24th May, Sunday
6.30 p.m.
WRO IN TOUR (Wrocław) – drezynOFFnia Zakładu Linii Kolejowych in Wiatrakowa St.
26th May, Tuesday
6.30 p.m.
German Videoart film show – the Forum Cinema, 5 Legionowa St.
27th May, Wednesday
10 p.m.
The Polish Radio Theatre “Krapp’s Last Tape” by Samuel Beckett (K. Gosztyła as Krapp), directed by Janusz Kukuła
– the Helios Cinema, room 1/ Alfa Shopping Centre in 15 Świętojańska St.
28th May, Thursday
4.30 p.m.
Workshops dance – „The Energy of body and imagination” – information ph. (085) 742 15 15
8 p.m.
MARIA/AWARIA concert by Maria Peszek (Warsaw) – the Forum Cinema, 5 Legionowa St.
10 p.m.
“Last Tape” the Television Theatre by Samuel Beckett (Tadeusz Łomnicki as Krapp), directed by Antoni Libera – the BOK's square, 5 Legionowa St.
11 p.m.
„Moskwa Pietuszki” a cult play by KANA Theatre, a favourite masterpiece by Zygmunt Duczyński – the BOK's square, 5 Legionowa St.
29th May, Friday
4.30 p.m.
Workshops dance – „The Energy of body and imagination” – information ph. (085) 742 15 15
8 p.m.
„STOLIK” whispers of maple quiver or in other words the score of an opera for the quartet and a table by Karbido (Wrocław)
– Białostocki Teatr Lalek in 1 Kalinowskiego St.
9.30 p.m.
„TRZY OKRESY ŻYCIA KOBIETY i ŚMIERĆ” inspired by Hans Baldung painting by KTO Theatre (Krakw) especially for DSW,
THEATRICAL PARADE – from the Forum Cinema, to the square in front of Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki
11 p.m. – 6 a.m.
EUROPEAN NIGHT OF SHORT FILMS – The Funniest German Short Films, Romanian Short Films, Slovakian Short Films, Bulgarian Short Films,
ASP Films (Poznań) – the Forum Cinema, 5 Legionowa St.
30th May, Saturday
7 p.m.
„OSTATNIA GODZINA” based on Lew Tołstoj’s works by KTO Theatre (Kraków) – the Academy of Theatre in 14 Sienkiewicza St.
8.30 p.m.
„GEIST”, unfinished work of Zygmunt Duczyński, KANA Theatre (Szczecin) – the Forum Cinema, 5 Legionowa St.
10 p.m.
„FAUST” by A PART Theatre (Katowice) – Branicki’s Palace courtyard (world premiere)
11 p.m.
„STADIUM” inspired by Magdalena Abakanowicz’s works by The Modern Dance Group of Technical University of Lublin
– the BOK's square, 5 Legionowa St.
31st May, Sunday
5.30 p.m.
„KRÓL KIER ZNÓW NA WYLOCIE” based on the novel by Hanna Krall, Studium/Teatralne of Piotr Borowski (Warszawa)
– The Academy of Theatre in 14 Sienkiewicza St. Around 7 p.m. after the play – meeting with Piotr Borowski, conducted by Jan Krzysztof Gedroyć !!
8.30 p.m.
„MILL/MASLOW” – the best alternative event 2008 – TEATR, Otwock Commune (Warszawa) – the Forum Cinema, 5 Legionowa St.
10 p.m.
„KRWAWE WESELE, czyli muzyczna opowieść o cygańskim sercu” („Blood Wedding or the musical story of a Gypsy Heart”)
by Łaźnia Nowa Theatre (Kraków) – Rynek Kościuszki – City Hall Square
MONIKA
EKIERT–JEZUSEK
Wystawa fotografii
Monika Ekiert–Jezusek - plastyczka, absolwentka pedagogiki artystycznej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Mieszka w Węgorzewie. Pierwszy aparat
fotograficzny otrzymała od ojca w wieku 16 lat. Wtedy poznała pracę w ciemni.
Kilka lat temu, kiedy pojawiła się fotografia cyfrowa, a wraz z nią nieograniczone możliwości ingerencji w obraz, odkryła nowe możliwości kreacji, nowe sposoby
wyrażenia siebie. Okazało się, że pasje malarską i fotograficzną można połączyć w spójną całość, stworzyć barwny świat, jak gdyby z płótna, czy teatru. Monika
Ekier–Jezusek w swoich fotografiach tworzy wystylizowane przestrzenie, w których umieszcza wykreowane przez siebie postacie. Opowiada historie poprzez
serie zdjęć. Bohaterkami jej obrazów są najczęściej kobiety i przemiany jakie się w nich dokonują oraz towarzyszące temu emocje. Monika mówi o sobie:
„Tworzenie obrazów przy pomocy fotografii jest moją pasją. Długo poszukiwałam odpowiedniej formy dla wyrażenia interesujących mnie treści. Obraz fotograficzny jest sposobem, który najbardziej mi odpowiada. Człowiek i świat jego wewnętrznych przeżyć jest dla mnie niewyczerpanym źródłem inspiracji”.
Fotografie Moniki są niepowtarzalne i na długo pozostają w pamięci. Premiera wystawy stworzonej na XXIV DSW.
Monika Ekiert–Jezusek – an artist, a graduate from University of Silesia in Cieszyn lives in Wegorzewo. She got her first camera from her father at the age of
16. Then she experienced working in a dark-room.
A few years ago when a digital photography appeared along with unlimited potential to influence the picture, she discovered new possibilities of creation and
new ways of expressing herself. It turned out that two passions of painting and photography can be combined into one and create a colourful world as in theatre
or on canvas. In her pictures Monika Ekiert-Jezusek generates styled spaces into which she places people created by herself. She tells stories by series of
photos. Women, the changes they undergo and accompanying emotions are the main themes of her photographs. Monika says about herself: „Creating pictures
by means of photography is my passion. I’ve been looking for a proper form of expression for a long time. Photography is the way that suits me best. Human
and the world of his inner experiences is a limitless source of inspiration for me”.
Monika’s photos are unique and will be remembered for a long time. Premiere is being prepared especially for XXIV DSW.
Wystawa czynna 15–31 maja 2009
w godzinach pracy kawiarni Fama.
www.photodom.com/photographer/monalli
15.05
FAMA, ul. Legionowa 5
godz.
18:00
SŁOWACKI
’09
Wystawa fotografii K. A. Mickiewicza
Fotografie teatralne „Słowacki’09” to propozycja współczesnego odczytania romantycznej poezji i przełożenia jej na język obrazów. Inspiracją był spektakl
„Beniowski” zrealizowany w Teatrze Dramatycznym im. im. Aleksandra Węgierki. Prezentowane na wystawie zdjęcia są autorską próbą zdystansowania się
wobec romantyzmu, Słowackiego i samego tytułowego bohatera poematu. Cykl 15 zdjęć Konrada Adama Mickiewicza ma charakter zabawnej gry, anegdoty,
żartobliwej prowokacji. Twórca przewrotnie miesza style, konwencje i epoki. Nie rejestruje spektaklu, nie przenosi inscenizacji teatralnej na fotografie.
Nawiązując dialog teraźniejszości z przeszłością, kreuje nową rzeczywistość i opowiada własnym językiem fragment współczesnej historii Beniowskiego.
Wernisaż z udziałem aktorów przygotowany przez Teatr Dramatyczny oraz Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
The theatrical photographs “Slowacki’09” is a modern approach to romantic poetry and an attempt to interpret it by the means of pictures. The inspiration
was “Beniowski” performed at the Dramatic Theatre of Aleksander Węgierka. Presented photographs are an author’s endeavor to distance himself from
romanticism, Slowacki and the title character of the poem. The set of 15 pictures by Konrad Adam Mickiewicz is a kind of a funny game, an anecdote, a playful
provocation. The creator perversely mixes styles, conventions and epochs. He does not record the play and does not transfer it into photographs. Establishing
a dialogue between the present and the past he creates new reality and tells a fragment of the modern Beniowski’s story using his own language.
Vernissage with theatrical surprises prepared by the Dramatic Theatre and The Department of Architecture of Technical University in Bialystok.
www.dramatyczny.pl
Hala Architektury PB,
ul. Grunwaldzka 11/15
21.05
godz.
18:00
TINA OELKER
Wystawa malarstwa i grafiki
(Hamburg/Niemcy)
Tina Oelker – niemiecka malarka, urodziła się 7 grudnia 1973r. w Westfalii. Obecnie żyje i pracuje w Hamburgu. Na początku swojej kariery artystycznej
studiowała w jej rodzinnym mieście Hamm. Tam spotkała awangardowego włoskiego artystę, Federico Schiaffino, który zafascynowany jej pracami, zaprosił
ją do wzięcia udziału w wystawie w Portofino. Po ukończeniu studiów w 1994r. Przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie kontynuowała studia na School
of Visual Art. Po powrocie do Niemiec zaczęła organizować wystawy oraz performance z malowaniem na żywo. W tym czasie stała się już jedną z bardziej
znanych artystów i kuratorów w Hamburgu. Od 2004 skoncentrowała się na malowaniu. Najnowszy projekt artystki to „1000 Zajęcy – kolekcja limitowna”, w
skład której wchodzą kolaże fotografii z malarskimi motywami łowieckimi. Jej wielkoformatowe obrazy olejne (200 x 200 cm) oddają niezwykle sugestywnie
gwałtowne i porywcze emocje, prowokując także głębokie emocje odbiorców. Niemiecka krytyk sztuki, Beate Naß, powiedziała podczas wernisażu Tiny Oelker
w 2007r.: „Jej malarstwo jest niezwykle witalne, to proces pasji malarskiej pomiędzy śmiechem i łzami”. Od 2008r. Tina pracuje wraz Manuelem Klein, wokalistą i aktorem nad produkcją filmów krótkometrażowych, dają one pojęcie o stylu reżyserii Tiny, są pełne energii i humoru, połączonego z wizjami polowań,
dzikich zwierząt, erotyzmu, narodzin i śmierci.
Tina Oelker, a German painter, born on the 7th of December 1973 in Westphalia. She currently lives and works in Hamburg. At the beginning of her artistic
career she studied in her native city of Hamm. There she met an Italian avantgarde artist, Federico Schiaffino, who became fascinated with her work and invited
her to take part in an exhibition in Portofion. After graduating in 1994 she moved to New York, where she continued her studies in the School of Visual Art.
After returning to Germany she started holding exhibitions and live painting performances. During this time she became one of the best known artists and
curators in Hamburg. Since 2004 she has been focusing on painting. Her latest project is “1000 Hares – limited edition” which is comprised of collages of
photographs and painted hunting motifs. Her large oil paintings (200 x 200 cm) show pestering restlessness and vehemence, emotions spread out directly
and naked. She intends to provoke the viewers emotions, not to say she attacks them. Tina Oelker doesn´t go easy on emotions and even less her own. In
2007 the cultural journalist Beate Naß said in her exhibition speech: “Her work is full of vitality, a process of passionate painting between laughs and tears.
Since the spring of 2008 she works with Manuel Klein, a singer/actor with whom she produced and shot her short movies, which give a clue of Tina Oelker´s
direct, powerful and humorous association with her perception of the hunt, wild deer, human beings, sex, birth, death, and life itself.
Wystawa czynna 21–31 maja 2009
w godzinach pracy kina Forum.
www.tinaoelker.com
21.05
Kino Forum, ul. Legionowa 5
godz.
20:00
ZARAZ
WRACAM
W większości świata istniejemy[?] przez nieobecność. Ma ona różne przyczyny i skutki. Pytanie brzmi: jacy jesteśmy potrzebni
i czy w ogóle?
Zaraz wracam - monodram własny, na motywach i w ramach sztuki ikonolingwistycznej nazywanej między innymi „komiksem".
Realizacja: CENTRALA
In most parts of the world we exist[?] by absence. That absence has various causes and effects. The question is: what do we
have to be to be needed or are we needed at all?
Zaraz wracam – a custom monodrama, based on and using the iconolinguistic art called, among other things, “comic”.
Execution: CENTRALA
www.centrala.org.pl
21–31.05
Rynek Kościuszki – plac przy Ratuszu
OCZY MUMII MA
Pokaz niemego filmu z 1918r. + muzyka na żywo
zespół TEMPFOLDER
Gdy powstawał ten film, Pola Negri nie przypuszczała, że będzie kiedyś w przyszłości słynną Polą Negri, Emil Jannings,
że będzie kiedyś wielkim Emilem Janningsem, a Ernst Lubitsch, że przez kilkadziesiąt lat stanie się w historii kinematografii jednym z najwybitniejszych reżyserów. Ich wspólne dzieło z 1918r. ma niezwykle skomplikowaną akcję rozgrywającą się na pograniczu dwóch światów - rzeczywistego i ponadrzeczywistego. Miejsca wydarzeń zmieniają się z wielką
łatwością. To jesteśmy w Egipcie, to przenosimy się do Europy, raz wchodzimy do groty grobowej, to znów bawimy się
na luksusowym dansingu. Emil Jannings gra w filmie złowieszczego Egipcjanina, postać specjalnie nieokreśloną, bo
podążającą jak przeznaczenie, jak los za tytułową Ma (wielki sukces Poli Negri).
TEMPFOLDER
Jeden z najoryginalniejszych polskich zespołów, tworzą instrumentalne impresje, w których żarliwe jazzowe pasaże
dęciaków wybrzmiewają barwnym echem w chłodnej elektronicznej poświacie. W swojej muzyce spajają różne światy
- godzą starą, pełną elegancji szkołę komponowania i „barbarzyńskie” myślenie współczesnych producentów elektronicznych i hiphopowych... Pytani o swych ulubionych wykonawców wymienią Radiohead oraz Shellac, Tortoise i Snoop
Dogga, a także berlińskich mistrzów sub-dubu z Chain Reaction czy konstruktywistów z Warp Records, w końcu
dekadenckiego Jimiego Tenora i King Crimson.
When this film was being shot Pola Negri did not surmise she’d some day become the famous Pola Negri, Emil Jannings
did not surmise he’d become the great Emil Jannings and Ernst Lubitsch, that in a couple of decades he’d become one
of the most eminent directors in the history of film-making. Their joint work made in 1918 has an unusually complex plot
which takes place on the border of two worlds, the real and the hyperreal. The place of events change with great ease.
At one moment we’re in Egypt, next we’re in Europe, we could be entering a tomb, only to end up at a luxurious party.
Emil Jannings plays the role of a mischiveous Egyptian, a character purposely oblique, who follows his destiny by following the Mummy Ma (Pola Negri’s great success).
TEMPFOLDER
One of the most original Polish bands. They create instrumental impressions, in which eager jazz passages of brass
instruments reverberate with a colorful echo in the cool electronic glow. In their music they melt different musical worlds
– they reconcile the old, composition school, which is full of elegance with the “barbaric” thinking of contemporary
producers of electronic and hip hop music... When asked about their favourite performers they list Radiohead, Shellac,
Tortoise and Snoop Dogg, but also the Berlin masters of sub-dub form Chain Reaction or the constructivists from Warp
Records, finally the decadent Jimi Tenor and King Crimson.
reżyseria:
Ernst Lubitsch
scenariusz:
Hanns Kräly, Emil Rameau
zdjęcia:
Alfred Hansen
wykonawcy:
Pola Negri,
Emil Jannings,
Harry Liedtke,
Max Laurence i inni
produkcja:
Projektions-AG "Union",
Berlin, Niemcy 1918
www.myspace.com/tempfolder
21.05
plac przy BOK-u, ul Legionowa 5
godz.
22:00
MULTIPOEZJA
„Multipoezja” jest Rewolucją Poetycką stworzoną przez Michała Zabłockiego z Krakowa. Ma na celu eksplorację
nowych sposobów funkcjonowania poezji we współczesnym świecie. Do jego osiągnięcia używa się niestandardowych technik przekazu, jak np. multimedia. W Białymstoku mamy już znaczące doświadczenie w propagowaniu
„Multipoezji”: przez tydzień świeciliśmy wiersze na ścianie budynku, pisaliśmy wspólny wiersz w lokalnej gazecie,
w jednym momencie licealiści pisali wiersz w internecie, a także wielokrotnie tapowaliśmy wiersze chodnikowe w
centrum naszego miasta. Poeta Michał Zabłocki napisał wiersz podczas koncertu i wylicytował go pewnej
białostoczance w klubie Fama BOK; również w tym miejscu wyśpiewane zostały jego nowe wiersze.
Szukajcie wiersza:
TEN WIERSZ JEST STARY
A KOBIETY MŁODE
PRAWDZIWA POEZJA
NA KAŻDĄ POGODĘ
„Multipoezja” (‘Multipoetry’) is a Poetical Revolution created by Michał Zabłocki. It is meant to explore the new
ways of functioning of poetry in modern world. Such nonstandard techniques as multimedia are used to reach the
goal. We have a significant experience in spreading ‘Multipoetry’ in Bialystok: projecting poems on the wall of a
building for a week, writing a collective poem in a local newspaper, typing a poem on the Internet by all secondary
school students at the same time, and also pavement poetry in the city centre. Zabłocki wrote a poem during a
concert and recited it to a woman in Fama BOK Club. His new poems were sung there as well.
Look for poems:
THIS POEM IS OLD
BUT YOUNG WOMEN
TRUE POETRY
IN ALL KINDS OF WEATHER
Na zdjęciach tapowanie wierszy w 2008r.
przed kinem Forum, klubem Fama,
księgarniami Akcent, Akademią
Teatralną, na Alei Zakochanych...
W POŁUDNIE
ESSA
22.05
+East Side Street Art+
ESSA to projekt z dziedziny street-artu. W tym roku jego skutkiem będzie przekształcenie w galerię grafitii przejścia ściany budynku Ligi Obrony
Kraju przy Aleji Piłsudskiego. Na ścianach można będzie zobaczyć prace wykonanych w różnych stylach – łączyć je będzie jedynie technika
graffiti. Zaproszeni goście reprezentują najlepsze style w skali polskiej, jak również europejskiej. Zaproszenie na tegoroczną ESSĘ przyjęli goście
z Madrytu, Berlina, Piestany, Bratysławy, Trencina, Katowic, Siemiatycz, a także artyści z Białegostoku.
ESSA is the first street-art project in Bialystok, after many years. The effect of this project will be changing wall of on Dąbrowskiego street into a
gallery – East Side Street Art Gallery. There will be dozens of characters on the walls made in different styles – but all of them will be made using
graffiti technique. Artists who will paint are representing the best styles not only in Poland but in Europe also. Our invitation for ESSA was
accepted by guest from: Madrit, Berlin, Piestany, Bratislava, Trencin, Katowice, Siemiatycze and of corse local artists from Bialystok.
www.bok.białystok.pl
22.05
Al. Piłsudskiego 25
CAŁY DZIEŃ
Pokaz videoklipów The Work of Director:
ANTON CORBIJN
Anton Corbijn - fotograf i reżyser, jeden z najsłynniejszych twórców portretów gwiazd muzyki oraz videoklipów. Przez ponad 10 lat
odpowiadał za oficjalny wizerunek zespołu U2 i za okładki ich płyt. Posiada bardzo wyrazisty styl, w którym unika sztuczek i efektów
specjalnych, preferując surowe, najczęściej czarno-białe kadry. W swoich pracach stawia na proste pomysły wydobywające emocje
zawarte w piosenkach i osobowości artystów. Podczas pokazu będzie można zobaczyć teledyski m.in. takich gwiazd jak: Depeche Mode,
Nirvana, U2, Joy Division, Metallica. Kojarzony z ruchem post-punkowym, w 2008r. wyreżyserował doskonale przyjęty pełnometrażowy
film „Control", opowiadający historię Iana Curtisa, nieżyjącego frontmana kultowej grupy Joy Division.
Anton Corbijn – photographer and director, one of the most famous creators of videos and music star portraits. For over 10 years he was
in charge of the album artwork and the official image of U2. He has a very distinctive style, avoiding tricks and special effects, while favouring raw takes usually in balck and white. In his works he uses simple ideas that bring out the emotions present in a song or an artist’s
personality. During the show we will present videos of: Depeche Mode, Nirvana, U2, Joy Division, Metallica among others. In 2008 Anton
Crobijn, being associated with the post-punk movement, directed a well received feature film called “Control”, which told the story of Ian
Curtis the late frontman of the cult band called Joy Division.
www.corbijn.co.uk
22.05
Kino FORUM, ul. Legionowa 5
godz.
20:00
NIEMIECKI
VIDEOART
Założony w 1989r. krótko przed upadkiem muru berlińskiego, Filmfest Dresden urósł do rangi jednego z największych festiwali filmów krótkometrażowych w Europie. Festiwal, który z początku prezentował zakazane i rzadko pokazywane filmy, przerodził się w połowie lat 90-tych w
festiwal krótkich form animowanych i aktorskich. Od tamtej pory jest jednym z najbardziej prestiżowych oraz najlepiej dotowanych festiwali
filmów krótkometrażowych. W tym roku liczba zgłoszeń znów została pobita, z 75 krajów zostało nadesłanych 2.136 filmów. Oprócz programów konkursowych składających się z filmów ubiegających się o nagrodę Złotego Jeźdźca, każdego roku prezentowany jest szereg programów
tematycznych i pozakonkursowych. Jednym z tradycyjnych bloków festiwalu jest videoart. Filmfest Dresden ma przyjemność po raz kolejny
zaprezentować, specjalnie przygotowany na XXIV DSW w Białymstoku, program powstały z filmów pokazanych na tegorocznym festiwalu.
Established in 1989, shortly before the fall of the wall, Filmfest Dresden rose to the fame of one of the biggest short film festivals in Europe. The
festival, which at first presented rare and censored films, changed in the nineties into a festival of short animated and actor film. Since them
Filmfest Dresden is one of the most prestigious short film festivals. This year the number of entries was once again higher than ever before with
2136 films from 75 countries. Alongside competitions shows consisting of films competing for the Golden Horseman award, every year there
is a number of theme shows. One of the traditional blocks of the festival is videoart. Filmfest Dresden has the pleasure to present a show
prepared specifically for the 24th Days of Modern Art made up of films presented during this year’s festival.
www.filmfest-dresden.de
26.05
Kino FORUM, ul. Legionowa 5
godz.
18:30
L.Stadt
Elektryzują publiczność nietypowymi kombinacjami dźwiękowymi i mocnym brzmieniem, a także dobrymi tekstami i przeszywającym wokalem. Na
otwarcie Festiwalu OPEN'ER 2008 L.Stadt oglądało ponad 3 tys. osób a odbiór przez publikę był niesamowity. Od premiery debiutanckiej płyty w 2008r.,
zagrali ponad 100 koncertów w Polsce, Niemczech, Francji, Anglii, Chorwacji i Serbii, oraz na festiwalach Wembley London Live , Off-Festival, Heineken
Open’er, AixProvance Class-Rock, Festiwal Dialogu Czterech Kultur oraz Wroclaw Non Stop. Muzyka zespołu zagościła w teatrze w spektaklu „Yotam” na
scenie łódzkiego Teatru Nowego oraz w kinie – w filmie „Aleja Gówniarzy” (premiera kwiecień 2007r.). Zespołowi patronują radiowa Trójka, Eska Rock,
Gazeta.pl, portal infomuzyka.pl oraz myspace.com. Czytelnicy magazynu „Teraz Rock” wybrali zespół jako jeden z najważniejszych debiutantów 2008r.
They electrify the audience not only by unusual combinations of sounds and strong tones, but also by fine lyrics and shrill vocal. L.Stadt was watched by
over 3000 people during the OPEN'ER 2008 Festival opening and the spectators’ impression was marvellous. Since the debut in 2008 they have given over
100 concerts in Poland, Germany, France, England, Croatia and Serbia. L.Stadt has also performed on such festivals like Wembley London Live, Off-Festival,
Heineken Open’er, AixProvance Class-Rock, Festiwal Dialogu Czterech Kultur and Wroclaw Non Stop. Their music has also been present in the theatre in a
play entitled ‘Yotam’ at Teatr Nowy in Lodz and in the cinema in a film ‘Aleja Gówniarzy’ (premiere in April 2007). L.Stadt is under the auspices of Trojka
Radio, Eska Rock, Gazeta.pl, infomuzyka.pl and myspace.com. The band has been voted as the one of the most important debuts of 2008 by the readers
of ‘Teraz Rock’ magazine.
występują:
Łukasz Lach, Adam Lewartowski,
Radek Bolewski, Andrzej Sieczkowski
www.lstadt.com
www.myspace.com/lstadt
23.05
Klub FAMA, ul. Legionowa 5
godz.
20:00
WRO 09 in Tour
Premiera
Projekt WRO in Tour prezentując nagrodzone i najciekawsze z prac konkursowych kolejnych edycji Biennale WRO w serii projekcji i wykładów w
Polsce i na świecie, to naturalne przedłużenie festiwalu. Program WRO 09 in Tour w wyborze dyrektora artystycznego Biennale, Piotra Krajewskiego,
ukazuje strategie artystyczne dominujące w ostatnich latach, style i nurty pojawiające się w najnowszej sztuce mediów oraz pozwala ujrzeć poszczególne dzieła tak we wzajemnych relacjach, jak i jako elementy przestrzeni współczesności kreowanej wchłoniętymi przez sztukę narzędziami komunikacji.
Projekt WRO in Tour is a natural extension of the WRO Biennale, which presents the awarded and the most intersting works of the competition in a
series of projections and lectures around Poland and the rest of the world. The program of WRO 09 in Tour selected by the artistic director of the
Biennale, Piotr Krajewski, shows the artistic strategies prevailing in the last years, the styles and movements appearing in new media art. It also
enables viewing specific works in relation with eachother and as elements of the space of modernity created by communication tools adapted by art.
www.wrocenter.pl
24.05
drezynOFFnia, ul. Wiatrakowa/wylot
godz.
18:30
HEXSTATIC
(Londyn/Ninja Tune)
+ Dtekk, Edemski /audiosfera.net/ vs Kwik, Auri /ebm jung list/
Hexstatic to pochodzący z Anglii Robin Brunson, który specjalizuje się w „audiowizualnym electro". Projekt założyli w 1997 podczas pracy w
Channel Five Robin Brunson i Stuart Warren Hill. Wkrótce doszło do współpracy z Coldcut przy Natural Rhythms Trilogy, na którym pojawił
się znakomity singiel Timber. Każde wydawnictwo jest kombinacją CD i DVD (część utworów posiada trójwymiarową oprawę, a do płyt z nimi
załączane były okulary 3D). Hexstatic odegrał znaczącą rolę przy projektowaniu VJskiego sprzętu (Pioneer DVJ-X1 professional DVD player).
Sztuka Hexstatic przekracza wiele granic, stąd też mnóstwo występów w zróżnicowanych miejscach: galeriach, kinach, klubach. Hexstatic
m.in. stworzył wizualną stronę koncertu Davida Byrne'a (Talking Heads) w 1998 na Lisbon Expo, a także pierwszego na świecie gigu live AV
w Guggenheim w Bilbao oraz w Pompidou Centre. Miksował wizualnie obrazami na olbrzymim ekranie przy rzece Tamizie w Londynie podczas
Thames Festival. Występował podczas Electraglide raves w Japonii dla 10,000 ludzi jak również dla kilkudziesięciu, organizując w ramach
promocji swojego singla tzw. „guerrilla gigs".
Ten legendarny projekt od dawna dostarcza ekscytujących wrażeń zarówno od strony muzycznej jak i wizualnej (znakomite animacje, klipy,
kipiące od fantastycznych pomysłów). Jest jednym z filarów znanej ze znakomitych wydawnictw, prestiżowej, brytyjskiej oficyny Ninja Tune.
Podczas koncertów muzyka doskonale współgra z towarzyszącym jej obrazem. Hexstatic rządzi niepodzielnie w królestwie audio i wizualu.
Sexy funky brzmienie, kapitalne bity, taneczny drive i poczucie humoru - Hexstatic nie ma sobie równych!
Planowany na 22 maja koncert to pierwszy występ w Białymstoku i w ogóle w całej wschodniej części naszego kraju, artysty tej klasy z tak
szanowanej na świeci wytwórni jaką jest Ninja Tune. Przygotujcie się na niesamowitą i szaloną eksplozję funk’n’vision! Będzie to jedno z
najważniejszych audiowizualnych wydarzeń roku w Polsce!
Dla fanów elektronicznej muzyki oraz wizualnego szaleństwa po prostu mus!
Audiosfera – Agencja Audiosfera.net jest swoistego rodzaju grupą reakcji artystycznej, której główny cel to organizacja imprez tanecznych i
promocja nowoczesnej muzyki elektronicznej, ale też etyka zabawy. Organizują imprezy taneczne, performanse i nietypowe happeningi.
Agencja skupia jednostki i grupy chętne do działania. Ludzi o różnych zawodach i zainteresowaniach, talentach i pasjach, którzy chcą pokazać
co potrafią.
Hexstatic is a UK project, that specializes in creating audio visual electro. Formed in 1997 after Hill and Brunson met at the Channel Five
launch party. They soon collaborated with Coldcut for the Natural Rhythms Trilogy, including the critically acclaimed single Timber. Both of
their main album releases have been CD and DVD combinations (some of the tracks include 3D "anaglyph" versions of their videos and come
packaged with 3D glasses). Hexstatic has also been instrumental in designing VJ equipment (Pioneer DVJ-X1 professional DVD player).
The art of Hexstatic transcends many borders, hence numerous shows in a variety of places: art galleries, cinemas, clubs. Hexstatic created
the visual side of David Byrne (Talking Heads) at the 1998 Lisbon Expo, as well as the first ever live AV gig in Guggenheim, Bilbao and Pompidou Centre. They visually mixed images on a huge screen by the river Thames in London during the Thames Festival. They gave performances
for 10000 people in Japan during the Electraglide raves, but also threw “guerilla gigs” for a couple of dozens of people when promoting a
single.
This legendary project has been providing exciting experiences for years, both musically and visually (exquisite animations, videos erupting
with fantastic ideas). It’s one of the pillars of the prestigious, British record label well-known for its superb editions – Ninja Tune.
The concert on the 22nd of May is the first performance in Białystok as well as eastern Poland of an artist from the acclaimed Ninja Tune label.
Prepare for an unprecedented and crazy explosion of funk’n’vision! It’s going to be one of the most important audiovisual events in Poland this
year! A must-see for fans of electronic music and visual craziness!
Audiosfera – Audiosfera.net agency is a specific kind of an artistic reaction group, whose main aim is to organize dance parties and promote
modern electronic music, but also partying ethics. They also organize performances and unusual happenings. The agency is a hub of individuals and groups of people willing to act. Poeple of different professions and intersts, talents and passions, who want to show of their skills.
www.gtw.pollub.pl
22.05
Klub FAMA, ul. Legionowa 5
godz.
22:00–4:00
Europejska Noc
Krótkiego Metrażu
Filmy krótkometrażowe to esencja współczesnego świata. Dlatego też Kino Forum funduje wyprawę po Europie w krótkometrażowym skrócie od Bałkanów, przez Niemcy po Wielkopolskę. Pokażemy co się dzieje na linii Sofia – Bratysława – Poznań. Różne
spojrzenia na rzeczywistość w filmowych kadrach, rozmowy z twórcami przy kawie o 2 w nocy, odświeżająca umysły elektroniczna
muzyka w przerwach.
Zaprezentujemy Najzabawniejsze Niemieckie Filmy Krótkometrażowe czyli komedie, gatunek cieszący sie wśród publiczności
największą popularnością. Program przedstawia wybór najciekawszych i najzabawniejszych niemieckich filmów przygotowany
przez Filmfest Dresden.
Pokażemy set filmowy studentów i kolektywów filmowych z Bułgarii, będący krótkometrażową odpowiedzią na wyzwanie jakim jest
obecna sytuacja i życie w Bułgarii, ale także portretem życia codziennego wraz z mnóstwem absurdów z nim związanych.
Kolejna propozycja to zestaw filmowy z Rumunii przygotowany przez Timishort Film Festival. Wśród nich m.in. ‘Megatron’ Mariana
Crisana, który zdobył Złotą Palmę dla filmu krótkometrażowego na CANNES FILM FESTIVAL 2008.
Znakomite przyjęcie imprezy Absolut Slovak Krótkometrażowe Podróże Filmowe doprowadziło do kolejnej prezentacji krótkiego
metrażu ze Słowacji. Pokażemy wybór filmów z Festiwalu Filmów Animowanych ANCA oraz różnorodne pod względem technicznym i estetycznym filmy studentów i absolwentów słowackich szkół artystycznych.
Na deser serwujemy produkcje z Polski - zestaw najlepszych animacji ASP w Poznaniu.
Fantastyczne filmy i atmosfera, a także filmowi goście ze Słowacji, Rumunii, Niemiec i Bułgarii.
Short films are the essence of the modern world. Therefore Forum cinema invites you for a short trip around Europe from the
Balkans, through Germany, up to Greater Poland. Different film takes on reality, nighttime discussions with creators and refreshing
electronic music during breaks.
We will present the Funniest German Short Films, comedies selected from the most interesting and funny German films prepared
by the Filmfest Dresden Festival.
We will show a film set of students and film collectives from Bulgaria, which is a short film answer to the challenges of curent
situation in Bulgaria, but also a portrait of their everyday life along with the many absurdities which come along with it.
Our next offer is a Romanian film set perpared by Timishort Film Festival. The set includes Marian Crisan’s “Megatron”, which won
the Golden Palm for short films at the CANNES FILM FESTIVAL in 2008.
The amazing event called Absolut Slovak Short Film Journey led to the organization of another event showing off short films from
Slovakia. We will show a selection of films from the ANCA Animated Film Festival along with technically and aesthetically varied
films of Slovakian students and art school graduates.
Polish productions are left for dessert – a set of animations from the Art Academy in Poznan. Fantastic films and atmosphere as
well as film geusts from Slovakia, Romania, Germany and Bulgaria.
Wszystkie selekcje przygotowano specjalnie
na Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku
przy współpracy z:
www.revofilms.com
www.filmini.org
www.timishort.ro
www.filmfest-dresden.de
www.asp.poznan.pl
www.festanca.sk
29.05
Kino FORUM, ul. Legionowa 5
godz.
23:00–6:30
OSTATNIA
TAŚMA KRAPPA
„…zamknięte powieki /pozwalają/ wędrować w głąb serca…” Jan Leończuk.
Dotychczas prezentowaliśmy dramat współczesny – produkcje z ubiegłorocznego sezonu. Tym razem proponujemy dzieło Samuela
Becketta La derniere bande/Krapp’s Last Tape z 1959r., które udowodni, że sztuka współczesna nie istnieje bez korzeni… Najpierw
dramat tylko usłyszymy w Teatrze Polskiego Radia (w roli Krappa - K. Gosztyła), a następnego dnia rozszerzymy naszą percepcję widząc
dzieło w Teatrze Telewizji (w roli Krappa - T. Łomnicki).
Teatr Polskiego Radia rozpoczął działalność w 1925r. Od samego początku wykorzystywał efekty akustyczne, stanowiące drugi- obok
słowa- komponent sztuki radiowej. Wkrótce zaczęto stosować więcej niż jeden mikrofon, muzykę, chór, orkiestrę, kilka planów: studia i
plenery, w ten sposób uzyskując wieloplanowość akustyczną. I tak latami następował rozwój tego, co zwykło się nazywać polską szkołą
słuchowiska.
Ostatnia taśma Krappa to sztuka przedstawiająca zdziwaczałego starca, który co roku - w dniu swoich urodzin, poddaje się rytuałowi
nagrywania na taśmę magnetofonową relacji z ostatnich wydarzeń i refleksji na temat minionego czasu. To swoisty obrzęd ilustrujący
dramat dwoistości natury ludzkiej.
W wirtuozerski sposób przedstawia to Krzysztof Gosztyła, wsparty niebanalną muzyką dźwięków, która nietuzinkowo zaskakuje, intryguje
i narkotycznie wchłania słuchacza.
Janusz Kukuła - reżyser słuchowisk Teatru Polskiego Radia, pisarz, poeta, autor tekstów piosenek. Laureat wielu prestiżowych nagród,
m.in.: Prix Italia ’96 za „Cyrk odjechał, lwy zostały” A. Mularczyka, Festiwal Dwa Teatry – Sopot za „Ostatnia taśma Krappa” S. Becketta i
„Dziesięć pięter” C. Harasimowicza. Reżyserował spektakle multimedialne, np. „Centurion. Opowieść o Krzyżu” w Teatrze Ateneum –
Scena 61. Za swoją pracę otrzymał Złoty Mikrofon.
„…closed eyelids /let us/ wander deeply into our hearts…” Jan Leończuk
We have been presenting a modern drama in the last year’s productions so far. This time we offer La derniere bande (Krapp’s Last Tape)
by Samuel Beckett (1959) which is going to prove that the modern art cannot exist without the roots. Firstly, we will listen to the drama on
the radio in the Polish Radio Theatre (K. Gosztyła as Krapp). Then we will widen our perception by watching the work on the Television
Theatre (T.Łomnicki as Krapp).
The Polish Radio Theatre started broadcasting in 1925. Since the very beginning it has been using
acoustical effects – the second after the words component of the radio art. Shortly, multilayer acoustic was reached by using more then
one microphone, music, choir, orchestra, few studios and locations. Polish radio-play has been developing for years.
Krapp’s Last Tape is a play presenting a weird old man who has the ritual of recording the latest news and reflections on the passed time
every year on his birthday. This is a specific ceremony illustrating the drama of human nature’s duality. Krzysztof Gosztyła is presented in
a virtuosic way accompanied by extraordinary music of sound, which unusually surprises, intrigues and narcoticly absorbs the listener.
Już tradycyjnie na DSW poszukujemy miejsc do
prezentacji przedsięwzięć artystycznych.
W bierzącej edycji jest to Kino HELIOS - największy
multipleks w Centrum Handlowym Alfa.
Janusz Kukuła – the director of radio-plays of the Polish Radio Theatre, a writer, a poet and lyrics author. The winner of many prestigious
awards, e.g. Prix Italia ’96 for “Cyrk odjechał, lwy zostały” (“The circus has gone, the lions have left”) by A. Mularczyk. Two Theatres
Festival in Sopot for “Krapp’s Last Tape” by S. Beckett and „Dziesięć pięter” (“Ten Floors” ) by C. Harasimowicz. He also directed multimedia plays, e.g. “Centurion. Opowieść o Krzyżu” (“Centurion. A Story of a Cross”) in the Ateneum Theatre – Stage 61. He was awarded with
the Golden Microphone Award for his work.
autor:
Samuel Beckett
autor przekładu:
Krystyna Cękalska i Kazimierz Błahij
reżyseria:
Janusz Kukuła
realizacja:
Andrzej Brzoska
obsada:
Krzysztof Gosztyła
www.polskieradio.pl
Kino HELIOS, ul. Świętojańska 15,
sala nr 1
27.05
godz.
22:00
fot. Jerzy Barańczuk
OSTATNIA
TAŚMA
Teatr Telewizji pojawił się w 1953r. i od początku pełni misję szerzenia kultury wielkiej. To
największa widownia. Każdy spektakl (przy założeniu trzech procent oglądalności) widziało
ponad milion osób. W 1989r. Antoni Libera zdecydował się utrwalić na taśmie telewizyjnej,
zaprezentowany wcześniej w Teatrze Studio w Warszawie monodram Samuela Becketta pt.
„Ostatnia taśma Krappa”. Tadeusz Łomnicki jako Krapp, będący w ustawicznym wewnętrznym rozdarciu duszy i ciała, stworzył kreację nie do przecenienia. Gra on za pomocą doskonale wypracowanego ruchu, gestu, mimiki, pochrapuje, stęka, mruczy, rzęzi, prycha,
chichocze, ironizuje i przedrzeźnia własne postawy i decyzje, a do tego jeszcze pozostaje
rozciągnięty w nienaturalnej pozycji. To majstersztyk etiudy aktorskiej.
Antoni Libera - reżyser, tłumacz, krytyk literacki, prozaik. Przełożył, opracował krytycznie i
wydał wszystkie dzieła dramatyczne S. Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i
wiersze. Realizował sztuki Becketta w Polsce i wystawiał też w oryginale, m.in. na deskach
teatrów w Londynie, Dublinie, Nowym Jorku i Melbourne. Poza tym tłumacz poezji Hölderlina, „Antygony” Sofoklesa, „Salome” Oscara Wilde’a, a także librett operowych. Autor powieści „Madame”.
The TV Theatre appeared in 1953 and from the very beginning it has a mission of spreading
Great Culture. It is the largest audience. Each play (assuming 3% audience ratings) has been
seen by over 1 million people. In 1989 Antoni Libera decided to record “Krapp’s Last Tape”
– a monodrama by S. Beckett previously presented at the Studio Theatre in Warsaw. Tadeusz
Łomnicki as Krapp, who has his body and soul permanently and internally torn, has created
a role that cannot be over-valued. He plays by perfectly worked out movement, gesture and
mimic. He also grunts, purrs, wheezes, splutters, giggles, and mocks his own attitudes and
decisions. It is a masterpiece of an actor’s study.
Antoni Libera – a director, a translator, a literary critic, a prose writer. He translated, critically
interpreted and published all Beckett’s drama works, part of his prose works, essays and
poems. He produced Beckett’s plays in Poland and also in London, Dublin, New York City
and Melbourne. Moreover, he is the translator of Hölderlin’s poetry, Antigone by Sophocles,
Salome by Oscar Wild, and librettos. He is also the author of the novel “Madame”.
fot. Jerzy Barańczuk
autor:
Samuel Beckett
reżyseria:
Antoni Libera
realizacja TV:
Dariusz Pawelec
obsada:
Tadeusz Łomnicki
godz.
22:00
www.teatrtelewizji.pl
28.05
Plac przy BOK-u, ul. Legionowa 5
MARIA/AWARIA
MARIA/AWARIA. Nowy projekt Marii Peszek (MiastoMania gościła na DSW‘2006)
powstawał pod roboczym tytułem „hedonia” od gr. Hedone – przyjemność. Jest to
pomysł na wyrażenie kochania i kochania się, bo zdaniem artystki język, jakim
posługuje się popkultura mówiąc o tak ważnych sprawach jest niewystarczający.
Dlatego postanowiła go odczarować i w otwarty, bezpośredni sposób werbalizuje
swoje emocje, pragnienia i czułość. Maria Awaria bawi się słowem. Sporo tu
humoru, przenikliwych obserwacji i przede wszystkim dystansu do siebie i
otaczającego świata.
Projekt ma dwa oblicza: jako książka „Maria Awaria – Bezwstydnik” i płyta „Maria
Awaria”– są to niezależne byty ale wzajemnie uzupełniają się.
MARIA/AWARIA. A new project by Maria Peszek (MiastoMania during the days of
Modern Art 2006) was being created under the working title “Hedone” – an English
transliteration of a Greek word meaning pleasure. It is a way of expressing both love
and making love because according to the artist the language used by the pop
culture to talk about important issues is not sufficient. Therefore, she decided to
“unspell” it. In a direct, open way she verbalises her emotions, desires and sensitivity. Maria Awaria plays with words. There is a lot of humour, acute observations and
above all the distance to herself and the world.
The project has two faces: a book “Maria Awaria – Bezwstydnik” (“Shameless
Diary”) and an album „Maria Awaria” existing independently but completing each
other.
www.maria-awaria.pl
Maria Peszek
28.05
Kino FORUM, ul Legionowa 5
godz.
20:00
STOLIK
Szmeroszepty, czyli partytura
na czterech panów i stół
„Stolik” zespołu Karbido to projekt muzyczno-teatralny, absolutna światowa awangarda instrumentalna, to dowód na to, że w muzyce ograniczać nas może wyłącznie nasza wyobraźnia.
Przestrzeń, w której spotykają się muzycy Karbido zawężona została do jednego przedziwnego
instrumentu, jakim jest drewniany stół - specjalnie wykonany obiekt muzyczny, wyposażony w
aparaturę wychwytującą najmniejszą amplitudę drgań. Każdy z grających transponuje na stół partie
wykonane dotąd na zwykłym instrumencie. Ów swoisty teatr dźwięku jest niezwykłą, psychologiczną
i pełną kulturowych odniesień opowieścią „Siedzącego przy stole” Paula Cezanne.
„Stolik” powstał jako jednorazowe przedsięwzięcie na 27 Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w ramach
nowo powstałego nurtu OFF, gdzie otrzymał Grand Prix Off. Innowacyjność i oryginalność tego
projektu sprawiła, że zespół wyruszył ze „Stolikiem” w trasę, wzbudzając olbrzymie zainteresowanie
nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Karbido koncertowało m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii,
Hiszpanii, Izraelu, na Białorusi i w Hong Kongu.
“The Table” by Karbido is a musical-theatrical project, an absolute world instrumental avant garde,
a proof that the only thing that can limit us is our imagination. The space within which the Karbido
musicians meet has been restricted to the only one, droll instrument which is a wooden table –
especially made musical object equipped with a special apparatus catching the lowest frequency of
vibration. Each musician transposes their parts, which were previously performed on a regular
instrument, to the table. This specific theatre of sound is an unusual, psychological and full of cultural
references story of “The Man Sitting at the Table” Paul Cezanne.
“The Table” was created as a single undertaking during the 27 annual Actor’s Song Review as a
newly formed OFF movement and received Grand Prix Off. The innovativeness and originality of this
project were the reasons why the band has set off on a tour arousing great interest not only in Poland
but also abroad. Karbido performed in: Great Britain, The Republic of Ireland, France, Spain, Israel,
Belarus and Hong Kong.
występują:
Paweł Czepułkowski, Igor Gawlikowski,
Michał Litwiniec,
maot (wł. Marek Otwinowski)
akustyk:
Jacek Fedorowicz
światło:
Tomasz Sikora
www.karbido.com
Zespół Karbido
Białostocki Teatr Lalek,
ul. Kalinowskiego 1
godz.
20:00
29.05
PARADA
Trzy okresy życia kobiety i Śmierć
Na zamówienie festiwalu DSW przygotowana została widowiskowa PARADA TEATRALNA. To zmysłowe widowisko jest barwnym korowodem postaci przemieszczającym się spod Kina Forum, ulicą Legionową na plac przed
Teatrem Dramatycznym im. Al. Węgierki. Ucharakteryzowani szczudlarze, tancerze, aktorzy, wolontariusze wszyscy tańczą do żywej muzyki granej przez perkusistów na 200 litrowych, metalowych bekach. Całość owiana
dymami, flarami. Tancerze i aktorzy nawiązują kontakt z widzami, animują wspólny taniec. Po półgodzinnym
przemarszu, uczestnicy Parady znajdą się w punkcie finałowym: tutaj zainscenizowany zostanie obraz Hansa
Baldunga „Trzy okresy życia kobiety i Śmierć” – niemieckiego malarza z XVI wieku.
Po przeciwnej stronie kompozycji obrazu, znany krakowski muzyk Piotr Kuba Kubowicz wraz z zespołem
muzycznym i Chórem Politechniki Białostockiej pod dyr. Violetty Miłkowskiej wyśpiewają finał.
W tak rozumianej Paradzie ukazana zostanie afirmacja życia z pomocą tańca i żywiołu ognia, finał natomiast
stanowi refleksję na temat przemijania.
(z ciekawostek: na płycie placu przez teatrem rozłożymy 2 tony czerwonych jabłek)
Teatr KTO został założony w Krakowie w 1977r. Doświadczenia sceniczne i uliczne eksperymenty wykształciły
specyficzny język, którego tworzywem jest ciało aktora, głos, ruch, muzyka i w bardzo ograniczonym wymiarze
słowo. Spektakle KTO są spontaniczne i gorąco przyjmowane przez widownię na całym świecie. Dyrektorem
Teatru KTO jest Jerzy Zoń.
A spectacular THEATRICAL PARADE has been prepared especially for DSW Festival. This sensual show is a
colourful pageant moving from the Forum Cinema, along Legionowa Street to the square in front of A. Węgierka’s
Theatre (Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki). Dressed up dancers, actors, people walking on stilts and volunteers
all dance to vivid music played by drummers on 200 litres metal barrels. The parade is shrouded in smoke and
fog from burning flares. The dancers and actors establish contact with the audience, they dance together. After
half an hour walk the participants get to the final point, where the painting „The Three Ages of Woman and Death”
by Hans Baldung – the 16th century German painter – is staged. Whereas, on the other side a famous musician
Piotr Kuba Kubowicz together with a band and the Technical University Choir conducted by Violetta
Miłkowska are going to sing the final song.
The affirmation of life is shown by dance and fire while the finale is a reflection on passing away.
(out of curiosity: we will put 2 tonnes of red apples on the square in front of the theatre)
Teatr KTO has been founded in 1977. Stage experiences and street experiments developed the peculiar language,
of which a body of the actor, voice, move, music and in very limited dimension word , is material. KTO performances are spontaneous and warmly assumed by the audience worldwide. Director of KTO is Jerzy Zoń.
Pomysł i realizacja:
Jerzy Zoń
www.teatrkto.pl
Teatr KTO
spod kina Forum, ul. Legionową
pod Teatr Dramatyczny
im. Aleksandra Węgierki
(produkcja na DSW)
29.05
godz.
21:30
OSTATNIA
GODZINA
Na kolejowej stacji, Asztapowo, Bóg dał Lwu Tołstojowi pustą ławkę w martwej poczekalni i ostatnią godzinę życia… dał mu też spokój
wiedzy, że to godzina ostatnia. W samotności opowiada, nazywa, niegdysiejsze dni ... zmienia przeszłość. A wszystko pod doskonale
obojętnie odmierzającym czas cyferblatem dworcowego zegara. Poznajemy jakieś łupiny dzieciństwa, ogryzki młodości kolebiącej się na
nitce między babilońską rozpustą a zbrodnią. Jesteśmy świadkami spowiedzi człowieka całe życie rozdartego, kulawo poszukującego
Boga i wątpiącego, zuchwałego. W jego stygnącej głowie, w pamięci majaczą ślady otaczających go w życiu kobiet: babek położnych,
nianiek, ekonomek i nigdy nie zawodzących cór Koryntu.
W mówieniu Kubowicza często bywa tak, jakby któraś finalna samogłoska nie chciała się skończyć. Trwa uparcie, przedłuża się - aż
zaczyna być ciałem nuty. Spowiedź snuta sobie - przechodzi w song. Zdecydowanie można się zagubić w tak gęstych wersach i intymnej
muzyce.
W spokojnej zgodzie na bezradność tkwi coś czystego, tak właśnie smakuje „Ostatnia godzina” – Paweł Głowacki, Dziennik Polski.
Piotr „Kuba” Kubowicz – charyzmatyczny śpiewak i kompozytor o bujnym i skomplikowanym życiorysie. Mężczyzna z przeszłością. Z
wykształcenia śpiewak operowy, z wyboru krakowianin i wiedeńczyk. Występował w Teatrze Muzycznym w Gdyni, otrzymał angaż w
Wiedeńskiej Operze Kameralnej. Śpiewał też na brukach wiedeńskiej ulicy, w wojskowych zespołach estradowych, w Teatrze Ludowym
w Krakowie. Od 1996r. artysta Piwnicy Pod Baranami, do której trafił jako ostatni przyjęty przez Piotra Skrzyneckiego. Tu pozostał, tu po 30 ponad latach muzykowania totalnego: od chorału gregoriańskiego przez operę, operetkę, musical, rock, jazz eksperymentalny po
muzykę współczesną - wrócił do swoich korzeni.
Wydał solową płytę „Wyciszenia”, zawierającą utwory do tekstów wybornych poetów, od Ignacego Krasickiego po Czesława Miłosza.
At the Asztapowo train station God gave Lew Tołstoj a bench in a dead waiting-room and the last hour of life…he also gave him the
calmness of knowing that this hour is the last one. In solitude he talks and calls the bygone days…he changes the past. All of that under
the station clock perfectly and indifferently measuring time. We get to know some hulls of his childhood, some snippets of a youth
wobbling on a thread between the Babylonian debauchery and crime. We are the witnesses of a confession of a doubtful, bold and torn
for all his life man who was ineffectually seeking God. In his cooling head, in his memory there are raving traces of women present in his
life: midwives, babysitters, economists and infallible daughters of Corinth.
In Kubowicz’s talks there is always something like some final consonant wouldn’t like to finish. It lasts stubbornly, expands until it starts
to be the body of a note. A confession becomes a song. Definitely one cannot get lost in so thick verses and intimate music.
There is something pure in this peaceful consent to helplessness. This is how “The Last Hour” tastes like – Paweł Głowacki, The Dziennik
Polski.
Piotr „Kuba” Kubowicz – a charismatic singer and composer with rich and complicated biography. A man with the past. An educated
opera-singer. He performed in the Musical Theatre in Gdynia and in Vienna State Opera. He also sang in cobbled streets in Vienna, the
army bands, and in Folk Theatre in Cracow. He’s been the last artist accepted by Piotr Skrzynecki in Piwnica Pod Baranami (The
Basement, or the Cellar under the Rams - a Polish literary cabaret located in the medieval Old Town district of Cracow) since 1996. This
is where he stayed and after 30 years of being a total musician (from Gregorian Choral through opera, operetta, musical, rock, experimental jazz to modern music) he came back to his roots.
He released a solo album called "Serenities" (“Wyciszenia”) featuring songs accompanied by lyrics of many acknowledged poets, ranging
from Ignacy Karasicki to Czesław Miłosz.
Scenariusz i adaptacja tekstów
Lwa Tołstoja: „Spowiedź”, „Listy”,
„Dzienniki” oraz własne songi:
Marian Janusz Kawałko
Muzyka:
Piotr „Kuba” Kubowicz
Scenografia i kostiumy:
Joanna Jaśko – Sroka
Reżyseria:
Jerzy Zoń
Występują:
Lew Tołstoj - Piotr „Kuba” Kubowicz
Muzycy – Adam Mika, Andrzej Nowak,
Michał Półtorak
Żałobnice - Aktorki Teatru KTO
Teatr KTO
Akademia Teatralna,
ul. Sienkiewicza 14
godz.
19:00
30.05
GEIST
„Geist” to ostatnie przedstawienie, nad którym pracował Zygmunt Duczyński.
Spektakl oparty jest na motywach dramatu „Adam Geist” Dei Loher - jednej z najważniejszych współczesnych dramatopisarek niemieckich (w
tłumaczeniu Karoliny Bikont). Bohater sztuki – „zarażony” niechcianym grzechem - wędruje w poszukiwaniu własnej tożsamości, nieświadomie
dokonując kolejnych zbrodni. Przedstawienie zadaje pytanie o nieprzewidywalność ludzkiego losu, o wiecznie narażone na „upadek” człowieczeństwo. Spektakl nie jest jednak utrzymany w mrocznej aurze - nieoczekiwane zwroty akcji wprowadzają paradoksalny komizm i atmosferę gorzkiego
humoru.
Teatr KANA istnieje od 1979r., założony został przez pasjonata teatru – reżysera Zygmunta Duczyńskiego, zmarłego trzy lata temu. Początkowo
zespół działał jako teatr studencki, potem stopniowo uzyskiwał coraz większą dojrzałość artystyczną i samodzielność organizacyjną. Przełomowe
dla istnienia teatru znaczenie miały dwa przedstawienia na podstawie twórczości Wieniedikta Jerofiejewa MOSKWA-PIETUSZKI (1989) i NOC (1993)
- oba spektakle prezentowane były wielokrotnie na renomowanych światowych scenach, uzyskiwały znakomite recenzje. Teatr KANA kilkakrotnie
gościł w Białymstoku podczas DSW.
Stowarzyszenie, Ośrodek Teatralny, Piwnica KANY realizują liczne działania o charakterze artystycznym, kulturotwórczym, edukacyjnym i badawczym. Rocznie jest to ponad 80 wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Szczecina i regionu. Buduje również międzynarodową sieć
współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami sztuki. Tutaj powstają m.in.: Międzynarodowe Festiwale Teatralne (Spoiwa Kultury, OKNO), Projekty
autorskie, np.: „W poszukiwaniu tożsamości miejsca”, „Ćpanie sztuki”, „Theatreuniversity” i wiele innych. Obecnie dyrektorem ośrodka jest Dariusz
Mikuła.
kwiecień/maj
foyer kina Forum, ul. Legionowa 5
Wystawa plakatów i fotografii 30 lecie TEATRU KANA
28.05
godz. 23.00
plac przy BOKu, ul. Legionowa 5
TEATR NA EKRANIE „Moskwa Pietuszki” kultowy spektakl Teatru KANA
„Geist” is the latest play that Zygmunt Duczyński worked on. The play is based on the drama „Adam Geist” by Dea Loher – one of the most
important modern German drama writers, translated by Karolina Bikont. The character of a play, who is ‘infected’ with unwanted sin, wanders looking
for his identity and subconsciously commits other crimes. The play asks a question about unpredictability of the human fate and about a humanity
constantly vulnerable to fall. Nevertheless, the play is not gloomy; unpredictable turns of action introduce the paradox of wit and the atmosphere of
a bitter humour.
The KANA Theatre has been existing since 1979. It was founded by the director and theatre enthusiast Zygmunt Duczyński, who died 3 years ago.
At the beginning the theatre worked as a students’ theatre and was gradually getting greater and greater artistic maturity and organizational independence. Two plays based on Wieniedikt Jerofiejew works were ground-breaking for the theatre: MOSKWA-PIETUSZKI (1989) and NOC (1993). Both
plays have been presented on many prestigious world stages and have received great reviews. The KANA Theatre has been to Białystok many times
within the Days of Modern Art (DSW). Association, Theatre Institution, the KANA Cellar take artistic, culture creating, educational and researching
activities. There is over 80 cultural events yearly addressed to the inhabitants of Szczecin and the surrounding area. It also establishes an international web of cooperation between European cultural institutions. This is where, amongst many, the International Festivals of Theatre (Spoiwa Kultury,
OKNO) and authors projects (e.g. „W poszukiwaniu tożsamości miejsca”, „Ćpanie sztuki”, „Theatreuniversity”) are created. Dariusz Mikuła is the
manager.
scenariusz i reżyseria:
Zygmunt Duczyński, dokończony we współpracy
z Arkadiuszem Buszko
muzyka:
Sławomir Skruszewicz
(motyw świerszczy - Roland Alphonso)
Kompozycje pieśni:
Krzysztof Seroczyński
realizacja świateł:
Tomasz Grygier
Podziękowania za pomoc i koncepcję wizualną
dla Anny Anosowicz
obsada:
Waldemar Nicek, Bibianna Chimiak,
Marta Giers, Hubert Romanowski,
Dariusz Mikuła, Piotr Starzyński, Karolina Sabat
www.kana.art.pl
Teatr KANA
30.05
godz.
20:30
f. D.Odrowąż
Kino FORUM, ul. Legionowa 5
FAUST
„Faust” jest widowiskiem teatralnym dotykającym kwestii kruchości ludzkiej egzystencji. Posługuje się językiem metafor i symboli. To trzecia
część plenerowego tryptyku egzystencjalnego, kolejna po prezentowanych na poprzednich DSW: „Feminie” i „El Nino”. „Femina” była
opowieścią o życiu jednej kobiety, „El Nino” - historią trudnej miłości w kontekście nieudanego macierzyństwa, natomiast „Faust” opowiada
o dwoistości natury ludzkiej.
„Dwie dusze mieszkają we mnie w wiecznym sporze” za Goethe „Faust”
Przedstawienie jest osnute na micie, ale nie jest adaptacją znanych literackich pierwowzorów. Historia faustyczna oraz alchemiczny sztafaż
stają się pretekstem do kreowania teatralnych obrazów dotyczących dualizmu natury ludzkiej, rozpostartej między potrzeby ciała i ducha,
seksualne siły i pęd ku śmierci, potrzebę poznania i egzystencjalne zagubienie. Na poziomie opowieści to historia o kobiecie (Mefistofeles) i
zadurzonym w niej mężczyźnie (Faust), rozdartym i zagubionym, zaplątanym w obsesyjną spiralę emocji i uczuć. Świat, w którym odbywa
się spektakl to surrealistyczny sabat, rozgrywający się w głowie bohatera.
„Nie ma innego piekła, piekło jest tutaj” za Marlowe „Doktor Faustus”
Pod względem formalnym spektakl zawiera wszystkie cechy stylu Teatru A PART, znane z wcześniejszych produkcji plenerowych teatru. W
tym bezsłownym spektaklu zostają ponownie użyte surowe, metalowe konstrukcje, żywioły ognia i wody, obrazy obnażanego ludzkiego ciała
jako medium sensów i znak transformacji oraz ekspresyjne, fizyczne aktorstwo.
STOWARZYSZENIE TEATRALNE A PART jest niezależną organizacją teatralną, powstałą w 2004r. w Katowicach, założoną i kierowaną przez
Marcina Hericha, reżysera i organizatora przedsięwzięć teatralnych, wcześniej związanego m.in. z działalnością katowickiego Teatru Cogitatur.
Teatr A PART jest grupą teatralną realizującą autorskie przedstawienia i widowiska. To niewerbalny teatr narracji wizualnej, metafory i symbolu, operujący szeroką gamą środków teatralnych i chwytów scenicznych. Twórców stowarzyszenia ustawicznie fascynuje „kobieta”, interesuje w przekazie teatralnym to, co zawarte w emocjach, popędach i tajemnicach egzystencji: imponderabilia.
“Faust” is a performance about the fragility of human existence. It uses metaphors and symbols. This is the third part of the outdoor Trylogy
of Existance after “Femina” and “El Nino” featured within the previous Days of Modern Art. “Femina” portrays the story about one human
being, “El Nino” is a story about hard love in the time of anxiety but “Faust” is about duality of soul and body.
‘Two souls in my mind incessantly fight’ Faust
The performance is not adaptation of famous writings. The legend of Faust and Mefistofeles and alchemic elements are used in the performance to show everyman in duality of soul and body, sexuality and feeling of dead, knowledge and emotions. This is a story of a woman
(Mefistofeles) and a man in love with her (Faust), who is torn and lost, trapped in an obsessive spiral of emotions and feelings. The world of
the performance is a surrealistic sabbath of madness in Faust's head.
‘Why this is hell, nor am I out of it.’ Doctor Faustus
The performance is created in the same aesthetic way like the previous parts A PART productions. Moving constructions, stilts, smoke, water,
open fire and physical acting are applied in a show, but no word is spoken.
Theatre A PART (Stowarzyszenie Teatralne A PART) is independent theatre group, formed by Marcin Herich (in Teatr Cogitatur before), actor,
director and organizer of theatre events. Theatre A PART realizes his author's spectacles, created by method of visual narration. The performances of the A PART operate with wide scale of artistic means, full of symbols and metaphors on all levels of artistic impact. The creators
are fascinated with “a woman” and interested in what emotions, drives and existence secrets they can convey: imponderabilia.
reżyseria:
Marcin Herich
występują:
Natalia Kruszyna, Joanna Pyrcz,
Monika Wachowicz, Maciej Dziaczko,
Jakub Kabus, Cezary Kruszyna,
Dariusz Piotrkowski, Marek Radwan,
Lesław Witosz.
www.apart.art.pl
Teatr a Part
Dziedziniec Pałacu Branickich
Uniwersytetu Medycznego
godz.
22:00
30.05
STADIUM
Stadium to etap pracy choreograf Anny Żak i tancerzy GTWPL nad obszernym tematem twórczości Magdaleny Abakanowicz, a także własnych odczuć
związanych z wielką bryłą w przestrzeni, realną lub nierealną, mającą charakter przytłaczającej i wszechogarniającej masy.
Pierwszy etap „stadium” posługuje się bardziej „tłumną formą” i rodzącym się, progresywnym kształtem. To dopiero wstęp do indywidualizacji, do
znalezienia lub odzyskania tożsamości… być może nigdy niemożliwej… być może zawsze obecnej. Pierwszej interpretacji towarzyszy lęk przed tym co
„tłumne”, potężne, nieuniknione i tajemnicze, co wyziera z kątów podświadomości.
Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej założona została przez Hannę Strzemiecką w 1993r. Od 2005r. kierownikiem artystycznym,
pedagogiem i choreografem jest wieloletnia jej tancerka Anna Żak. Grupa wypracowała obecnie doskonały, równy i zdyscyplinowany zespół, a jego
główną cechą jest kreatywność oraz otwartość i innowacja w obszarze działań artystycznych. GTWPL tańczy na wielu festiwalach w Polsce (gościła
także na DSW) i zagranicą.
Podczas tegorocznych DSW poprowadzi warsztaty tańca „Taniec – energia ciała i wyobraźni” – info. www.bok.bialystok.pl.
Magdalena Abakanowicz - rzeźbiarka, laureatka licznych nagród; miała ponad 100 wystaw na całym świecie. Specjalizuje się w tworzeniu dużych,
tłumnych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu o tkaninę oraz materiały takie jak kamień, drewno i brąz.
Stadium is a stage of Anna Żak (the choreographer) and Contemporary Dance Group of Lublin University of Technology dancers’ work on extensive
theme of Magdalena Abakanowicz’s work, but also self feelings connected with huge body in space, real or unreal, having character of overwhelming
and overpowering mass. The initial stage of „stadium” uses more crowded form and emerging and disappearing shapes. This is only an introduction to
individualization, to finding or retrieving of identity...perhaps never impossible...perhaps always present. The first interpretation is accompanied by fear
of what is ‘crowded’ powerful, unavoidable and mysterious, what looms from angles of sub-consciousness.
Contemporary Dance Group of Lublin University of Technology was founded by Hanna Strzemiecka in 1993. One of her dancers Anna Żak has been
an artistic manager and choreographer since 2005. The group has become a perfect and self-disciplined team, which main features are creativity,
innovativeness and openness within the artistic area. Contemporary Dance Group takes part in many festivals in Poland (e.g. Days of Modern Art) and
abroad.
Workshops dance – „The Energy of body and imagination”
Magdalena Abakanowicz – a sculptor, a winner of many prizes; she had over 100 exhibitions all over the world. She is notable for her use of textiles,
stone, wood and bronze in creating her big, concentrated and having the shape of a figure spacial compositions.
reżyseria i choreografia:
Anna Żak
scenografia:
Anna Żak, Daria Dziedzic (koncepcja),
Pormex (wykonanie)
reżyseria świateł:
Anna Żak
współpraca techniczna, realizacja świateł:
Grzegorz Polak
muzyka:
To Rococo Rot
wizualizacje:
Agnieszka Samonek, Agnieszka Wielgosz
taniec/kreacja:
Ewelina Drzał, Agnieszka Duda,
Dominika Jarosz, Justyna Konstańczuk,
Małgorzata Kwiecień, Beata Mysiak,
Karolina Sularz, Dorota Świć-Kęcik,
Daria Dziedzic
kostiumy:
Anna Żak (koncepcja),
Pracownia Iwony Mazur (wykonanie)
www.gtw.pollub.pl
Grupa Tańca
Współczesnego
Politechniki Lubelskiej
30.05
Plac przy BOK-u, ul. Legionowa 5
godz.
23:00
KRÓL
KIER
znów na wylocie
Głównym wątkiem spektaklu jest historia młodej Żydówki, która podczas II wojny światowej, po ucieczce z getta udaje Polkę i Niemkę, by w ten
sposób odnaleźć swojego męża i uwolnić go z obozu koncentracyjnego. Liczy się tylko ten, komu pragnie pomóc i w tym celu gotowa jest zrobić
wszystko! Wydaje się, że przestaje obowiązywać ją moralność, że w obliczu sytuacji przerastających ludzką wyobraźnię, konwencjonalne wartości
stają się czymś abstrakcyjnym. Dramat nie jest ilustracją mitu ofiary, to opowieść o ponadczasowej mocy ludzkiego oddania w miłości.
Dziś, kiedy żyjemy w komfortowych warunkach, nagminnie narzekając na teraźniejszość, gdzie coraz mocniejsze są objawy nietolerancji, ten
spektakl przypomni o względności ludzkich ocen i przekonań.
STUDIUM TEATRALNE S/T
Niezależna grupa teatralna, która w swojej pracy twórczo odnosi się do największych dokonań polskiej awangardy - teatru Jerzego Grotowskiego.
Została założona w 1996r. przez Piotra Borowskiego. Silna ekspresja aktorska oraz ruch sceniczny na pograniczu tańca nowoczesnego to znak
rozpoznawczy S/T. Pierwsza premiera teatru S/T to spektakl „Miasto” – prezentowany w Białymstoku podczas DSW w 1997r.
PIOTR BOROWSKI od połowy lat 70. współpracował z Jerzym Grotowskim we wrocławskim Teatrze Laboratorium, potem był również aktorem i
muzykiem w grupie teatralnej Gardzienice prowadzonej przez Włodzimierza Staniewskiego, a w latach 80. i 90. pracował w Ośrodku Jerzego
Grotowskiego - Workcenter of Jerzy Grotowski we włoskiej Pontederze. Piotr Borowski gościł podczas DSW w 2008r. prezentując projekt filmowy
„Koniec Pieśni”.
Po spektaklu spotkanie autorskie z Piotrem Borowskim poprowadzi Jan Krzysztof Gedroyć.
The main theme of a play is the story of a young Jewish girl who after the escape from the ghetto during the World War 2 pretends being Polish and
German in order to find her husband and to set him free from a concentration camp. He is the only one she cares about and she is willing to do
whatever is necessary to achieve her goal. It seems that morality does not refer to her any more. The conventional values become abstract when
she is facing surpassing situations. The drama does not portray the myth of a victim. It is a story about human universal devotion to love.
Nowadays, when we live comfortably complaining about the present and where the strongest and strongest the symptoms of intolerance are, this
play will remind us about the relativism of people’s values and beliefs.
STUDIUM TEATRALNE S/T
Studium Teatralne is an independent association founded by Piotr Borowski in1996. The group strongly refers to the best achievements of Polish
avant garde – the theatre of Jerzy Grotowski. Strong actor’s expression and stage movement at the edge of dancing is a hallmark of S/T. “Miasto”
was the S/T theatre premiere and was presented within Days of Modern Art (DSW) in 1997.
PIOTR BOROWSKI has been cooperating with Jerzy Grotowski in the Teatr Laboratorium in Wroclaw since the mid 70s. He also used to be an actor
and musician in a theatrical group Gardzienica managed by Włodzimierz Staniewski. In the 80s and 90s he worked at Workcenter of Jerzy Grotowski
in Italian Pontedra. Piotr Borowski visited Days of Modern Art (DSW) in 2008 presenting film project titled “Koniec Pieśni”.
Meeting with Piotr Borowski conducted by Jan Krzysztof Gedroyć after the play.
występują:
Piotr Aleksandrowicz, Gianna Benvenuto,
Piotr Borowski, Waldemar Chachólski,
Martina Rampulla
Scenografia:
Marta Białoborska
Kostiumy i projekt plakatu:
Agata Nowicka
Muzyka oparta na kompozycjach
Johna Zorna
www.studiumteatralne.pl
Studium Teatralne
Akademia Teatralna,
ul. Sienkiewicza 14
godz.
17:30
31.05
MILL/MASLOW
Komuna Otwock przez ostatnie kilka lat zajmowała się źródłami niepowodzeń programów naprawy społecznej. Teraz, w opozycji do
wniosków wysnutych w trzech poprzednich spektaklach, zamierza wskazać możliwe optymistyczne drogi i rozwiązania.
Bohaterem najnowszego spektaklu jest filozof John Stuart Mill – „święty racjonalizmu”. Dobry człowiek, uczciwy polityk, bezkompromisowy liberał, a jednocześnie owoc eksperymentu wychowawczego swego ojca Jamesa. Jego postaci przeciwstawiona jest
„piramida potrzeb”, stworzona przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa. W ten sposób stawiane jest pytania: Czym jest
szczęście, które ścigamy? Czy naprawdę można wypracować zbiorową definicję bycia szczęśliwym? W podsumowaniu sezonu
2008r. w miesięczniku TEATR Łukasz Drewniak ocenił Mill/Maslow – Najlepszym spektaklem teatru alternatywnego.
Muzykę live grają kompozytorzy: Julia Kubica i Bartek Rączkowski.
TEATR KOMUNA OTWOCK
Niezależna grupa społeczno-artystyczna założona w 1989r., obecnie bodaj najbardziej radykalny zespół polskiego teatralnego off-u.
Teatr występuje na najważniejszych festiwalach undergroundowych. Twórcy wywodzą się z ruchu alternatywnego. W swojej
działalności grupa odwołuje się do tradycji ruchów kontestatorskich XIX-wiecznego anarchizmu i nawiązuje do idei społecznego
zaangażowania, ekologii i feminizmu. Członkowie grupy są organizatorami happeningów i akcji plenerowych, organizują odczyty i
wykłady o tematyce społecznej. Współpracują również z Amnesty International. W Komunie Otwock działa około 20 osób.
Komuna Otwock has been dealing with reasons for the failure of social recovery programmes. Now, contrasting with the conclusions
that were drawn from their three previous productions, they are planning to show that optimistic methods and solutions are possible.
Main character of the latest play is the philosopher John Stuart Mill – “the saint of rationalism”. A good man, an honest politician, an
uncompromising liberal and at the same time the result of his father’s experiment. Mill is juxtaposed against the “hierarchy of needs”
created by the American psychologist Abraham Maslow. This is how the following questions arise: What is the happiness which we
chase for?, or Is it possible to create a collective definition of being happy? In the summary of 2008 Season by the TEATR magazine
Łukasz Drewniak said that it was the best play of the alternative theatre.
Live music by the composers: Julia Kubica and Bartek Rączkowski.
TEATR KOMUNA OTWOCK
An independent performance-art action group was founded in 1989. This is probably the most radical group in the Polish off theatre
scene. Komuna Otwock’s performances have been featured in many underground festivals. In its work, the group draws upon the
tradition of rebel movements: 19th century anarchism and hippie movement. It also refers to the idea of social commitment, ecology
and feminism. About 20 members of the group organize concerts, exhibitions, talks, speaking tours and social actions. They also
cooperate with Amnesty International.
www.komunaotwock.engo.pl
Teatr
KOMUNA OTWOCK
31.05
Kino FORUM, ul. Legionowa 5
godz.
20:30
KRWAWE
WESELE
czyli muzyczna opowieść o cygańskim sercu
Magiczny, pełen emocji i poetycki spektakl na motywach dramatu Federico García Lorci. Historia zawiłej miłości, która doprowadziła
do tragedii. Na oczach widzów toczy się walka dwóch światów - natury i cywilizacji, pojedynek dwóch kultur - Romów i gadziów.
Intrygująca scenografia w ptasiej konwencji tworzy niesamowitą atmosferę bajkowego lasu, w który, ludzie-ptaki odgrywają tragiczny
rytuał miłości i śmierci. Baśniowym tonom hiszpańskiej poezji dodaje prawdziwości i ekspresji muzyka live wykonywana przez
nowohuckich Romów.
ŁAŹNIA NOWA w Nowej Hucie to teatr który dba o higienę myślenia. Istnieje od roku 2005r., ale jego początki sięgają 1996r., kiedy
to Bartosz Szydłowski, wówczas student reżyserii krakowskiej akademii teatralnej, założył Stowarzyszenie Łaźnia Nowa. Dziś to już
legendarne miejsce. Oddalone od centrum, znalazło dom w halach dawnych warsztatów szkolnych, w których przysposabiano do
zawodu młodych pracowników pobliskiego Kombinatu Metalurgicznego. Jest „żywym” centrum kultury: realizuje spektakle teatralne,
widowiska, gościnnie pokazywane są tu najważniejsze spektakle z Polski, odbywają się koncerty clubbingowe, spotkania, pokazy
filmów, dyskusje oraz festiwale – Boska Komedia, Genius Loci, Transpozycje, Wyspiański Wyzwala.
Magical, full of emotions and poetical play based on Federico García Lorca drama. A story of a complicated love which led to a
tragedy. In front of the viewers eyes there is a fight between two worlds: nature and civilisation, and two cultures: Gypsy and
non-Gypsy. An intriguing scenography in a “birdy” convention creates amazing atmosphere of a fairy-tale forest where people-birds
perform a tragic ritual of love and death. Live music by the Gypsies from Nowa Huta makes the fabulous Hispanic poetry real and
more expressive.
ŁAŹNIA NOWA from Nowa Huta is a theatre caring for the hygiene of thinking. It has existed since 2005 but its beginnings reach 1996,
when Bartosz Szydłowski, who was a student of The Academy of Theatre in Cracow at that time, founded the Łaźnia Nowa Associacion. It is a legendary place. Far from the city centre it is located in the old school workshop rooms where the Industrial Combine of
Metallurgy (Kombinat Metalurgiczny) students were trained. It is an alive culture centre which produces plays and shows. The most
important Polish plays are also shown here. Moreover, such events as concerts, meetings, film shows, discussions, and festivals
(Boska Komedia, Genius Loci, Transpozycje, Wyspiański Wyzwala) take place at this centre.
występują:
Alicja Bienicewicz/Ziuta Zającówna,
Tomek Radawiec,
Kalina Hlimi-Pawlukiewicz,
Mateusz Janicki/Wiktor Loga Skarczewski,
Tomasz Sobczak, Edyta Torhan,
Edward Wnuk
scenariusz i reżyseria:
Bartosz Szydłowski
scenografia i inscenizacja:
Małgorzata Szydłowska
oryginalna muzyka
cygańska grana na żywo:
Dawid Pietrzak
i zespół „KAŁE JAKHA” (Czarne Oczy)
Zenona Bołdyzera w składzie:
Franciszek Gabor, Zbigniew Gabor,
Vasyle Ghiocel, Stefan Ghiocel,
aranżacja muzyczna, kompozycje
i efekty dźwiękowe:
Andrzej Bonarek,
animacja komputerowa:
Dawid Kozłowski
www.laznianowa.pl
Teatr Łaźnia Nowa
31.05
Rynek Kościuszki - Plac przy Ratuszu
godz.
22:00
Organizatorzy:
PREZYDENT MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
Przyjaciele festiwalu:
IM.
LEKSANDRA
EGIERKI W
IAŁYMSTOKU
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W BIAŁYMSTOKU
E
HN
S
IT
C
TO
POL
CKA
TEATR DRAMATYCZNY
A
W
B
IKA BIAŁ
DANCEOFFNIA
REVO FILMS
The revolution in Bulgarian films is coming
Studio Działań Kreatywnych
Patroni medialni:
O
tel. (085) 742 15 15