dr Robert Podkoński Katedra Historii Filozofii. Propozycje zajęć do

Transkrypt

dr Robert Podkoński Katedra Historii Filozofii. Propozycje zajęć do
dr Robert Podkoński
Katedra Historii Filozofii.
Propozycje zajęć do wyboru na rok akad. 2016/17
Studia I stopnia:
PRZEDMIOT HISTORYCZNY II:
STAROŻYTNE, ŚREDNIOWIECZNE I WCZESNONOWOŻYTNE TEORIE KOSMOGONICZNE I
KOSMOLOGICZNE.
(ANCIENT, MEDIEVAL AND EARLY MODERN COSMOGONIES AND COSMOLOGICAL THEORIES.)
Kurs ma zapoznać uczestników z pierwszymi naukowymi próbami wyjaśnienia powstania i
reguł funkcjonowania wszechświata. Elementy tych koncepcji przyczyniły się do
kształtowania nowożytnego, rozpoznawanego współcześnie jako sensu stricto naukowego
rozumienia praw przyrody. Celem zajęć, poza zapoznaniem z poszczególnymi koncepcjami,
jest odnalezienie wspomnianych elementów, jak również weryfikacja tezy, że zarówno
starożytne, jak i średniowieczne teorie kosmologiczne i kosmogoniczne stanowią trwałe
podwaliny współczesnego obrazu wszechświata.
Proponowany termin zajęć: poniedziałek 12.00-13.30
prof. dr hab. Elżbieta Jung, dr Robert Podkoński
TRANSLATORIUM:
CHARLES WEBSTER, „FROM PARACELSUS TO NEWTON. MAGIC AND THE MAKING OF MODERN
SCIENCE”
Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności przekładu z jęz.angielskiego, jak również
opracowania stylistycznego, językowego i naukowego tekstu dotyczącego historii nauki.
Ponadto, zapoznanie z treścią przekładanego dzieła ukaże uczestnikom pomijany często
aspekt dziejów rozwoju nauki europejskiej: wpływu alchemii i tzw. magii naturalnej na
kształtowanie się nowożytnego obrazu przyrody.
Proponowany termin zajęć: wtorek 12.00-13.30.
Studia II stopnia:
ĆWICZENIA W JĘZ. POLSKIM:
TO, CO PIERWSZE I NAJBARDZIEJ PODSTAWOWE: ‘PRZYCZYNA’ W FILOZOFII STAROŻYTNEJ I
ŚREDNIOWIECZNEJ.
(THAT, WHAT IS FIRST AND MOST FUNDAMENTAL: ‘CAUSE’ IN ANCIENT AND MEDIEVAL
PHILOSOPHY).
Celem kursu jest szczegółowe prześledzenie różnorodnych sposobów rozumienia przyczyny
lub przyczyn, zarówno w aspekcie ontycznym, jak i metafizycznym oraz przyrodniczym: od
arche jońskich filozofów przyrody, poprzez Platońskie idee i Demiurga, do Boga-Stwórcy
filozofii chrześcijańskiego Zachodu. Przeanalizowane zostaną także: system Arystotelesa,
Neoplatonizm, jak i ich pochodne. Dzięki temu uczestnicy będą mogli odtworzyć źródła i
drogi rozwoju klasycznych koncepcji metafizycznych.
Proponowany termin zajęć: poniedziałek 10.15-11.45.
prof. dr hab. Elżbieta Jung, dr Robert Podkoński
TRANSLATORIUM:
EDITH D. SYLLA, „COMPOUNDING RATIOS. BRADWARDINE, ORESME, AND THE FIRST EDITION OF
NEWTON’S PRINCIPIA”.
Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności przekładu z jęz.angielskiego, jak również
opracowania stylistycznego, językowego i naukowego tekstu dotyczącego historii nauki.
Ponadto, zapoznanie z treścią przekładanego artykułu ukaże uczestnikom nieznany szerzej
aspekt dziejów rozwoju nauki europejskiej, tj. powiązania czternastowiecznej oksfordzkiej
filozofii przyrody z nowożytną fizyką, jak również wpływu narzędzi analizy filozoficznej
wypracowanych przez oksfordczyków na rozwój matematyki w wieku XVI i XVII. Tekst,
będący przedmiotem pracy translatorskiej, jest jednym z najlepszych artykułów E. D. Sylli,
światowej sławy badaczki filozofii czternastego wieku.
Proponowany termin zajęć: wtorek 10.15-11.45.