adrian wysocki - Front

Transkrypt

adrian wysocki - Front
CURRICULUM VITAE
ADRIAN
WYSOCKI
DANE PERSONALNE/
Data urodzenia: 19/11/1990
Miejsce zamieszkania: Poznań
Telefon: 609 402 015
Adres e-mail : [email protected]
LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/adrianwysocki-b76300107
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/
WYKSZTAŁCENIE/
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W POZNANIU, NAUCZYCIEL JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
CODERS LAB
07/2016- 09/2016
Junior Front-end Developer
03/2015- do teraz
Do moich obowiązków oprócz nauczania
należą również: organizacja wydarzeń
szkolnych, prowadzenie dokumentacji
szkolnej, konsultacje z rodzicami i
informowanie ich o postępach uczniów
MOBILE ENGLISH, LEKTOR JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
09/2014- do teraz
WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
W POZNANIU
10/2013- 06/2015
Filologia Angielska, magister
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
ZAWODOWA W KONINIE
10/2010- 09/2013
Filologia Angielska, licencjat
Prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i
dorosłych
JĘZYKI OBCE/
ANGIELSKI
C1
NIEMIECKI
A2
UMIEJĘTNOŚCI
I DODATKOWE ATUTY/
HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Gulp, Sass,
Git, Ajax, cięcie szablonów PSD, podstawy
PHP, podstawy WordPress
KURSY, SZKOLENIA I
OSIĄGNIĘCIA/
BOOTCAMP PROGRAMISTYCZNY:
"ZOSTAŃ JUNIOR FRONT-END
DEVELOPEREM"
07/2016- 09/2016
Kurs organizowany przez Coders
Lab
ZAINTERESOWANIA/
jazda rowerem, muzyka trance,
gotowanie, winiarstwo
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Podobne dokumenty