FOOD SERVICE

Komentarze

Transkrypt

FOOD SERVICE
KAWIARNIE / HOTELE / RESTAURACJE
SKLEPY SPOŻYWCZE
MINI MARKETY
CHŁODNICE KOMERCYJNYCH - SKRAPLACZE
MONOBLOKI - AGREGATY - SYSTEMY SPLIT - ZESPÓŁ SPRĘŻARKOWY
FOOD SERVICE
Warzywa zielone i ziemne, soczyste I smaczne owoce.
Smaczne mięso, ryby i owoce morza zachowujące świerzość.
W Lennox EMEA zdajemy sobie sprawę, że dla Państwa jakość oraz świeżość produktów
spożywczych jest najważniejsza
Jako wiodący dostawca urządzeń chłodniczych dla przemysłu spożywczego
nasze urządzenia są niezawodne, zapewniając cichą i właściwą pracę.
Zapewniają wszystkie warunki w celu jak najlepszego przechowywania produktów świerzych.
Celem Lennox EMEA poprzez swoje urządzenia jest oferowanie kompleksowych rozwiązań
w przechowywaniu żywności dla małopowierzchniowych sklepów .
Oferta produktów zawierająca agregaty sprężarkowe, monobloki oraz systemu Split składające
się z agregatu, chłodnicy i sterowania, pozwala ograniczyć zużycie energii.
Każdy jest zobowiązany do przesuwania granic innowacji w stopniu możliwie najwyższym,
przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych i znacznie minimalizując wpływ na środowisko
www.lennoxemea.com
FOOD SERVICE - MONOBLOKI, AGREGATY, SYSTEMY SPLIT, ZESPÓŁ SPRĘŻARKOWY...
FIRMA LENNOX EMEA SPECJALIZUJE
FOOD
SIĘ W CHŁODNICTWIE
ŻYWNOŚCI
SERVICE
ICH ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD
PROCESS
INDUSTRY
SUPERM
ARKET łączące urządzenia produkcji chłodu z wymiennikami ciepła,
Rozwiązania
umożliwiające całościowe zarządzanie instalacjami, wyposażeniem i
chłodzeniem żywności dla sklepów
spożywczych, supermarketów, a nawet
SUPER
MARKET
magazynów chłodniczych.
• Przechowywanie
• Chłodnictwo
NASZE ROZWIĄZANIA
SEGMENTY RYNKU
Produkty sprężarkowe:
• Monobloki
• Systemy split
• Agregaty
• Agregat zewnętrzny w obudowie
• Zespół sprężarkowy
FOOD
SERVICE
SUPERM
AR
KET
US
MREP
TEKRA
• Kawiarnie / Hotele / Restauracje
• Sklepy spożywcze
• Mini markety
Powietrzne wymienniki ciepła:
• Komercyjne chłodnice powietrza
z dwustronnym wydmuchem lub kubikowe
• Skraplacze chłodzone powietrzem
z wentylatorami promieniowymi i odśrodkowymi
SUPERM
AR
KET
SUPER
MARKET
S
MREPU
TEKRA
PROCESS
INDUSTRY
SUPERM
AR
KET
S
MREPU
TEKRA
FOOD
MONOBLOKISERVICE
SYSTEMY SPLIT
AGREGATY
SUPER
ZESPÓŁ SPRĘŻARKOWY
SUPERM
AR
KET
EUROMON
VANGUARD
SPLIT
VANGUARD
MAXI
MAXIBORREAL
DUO
CU
DUO
MR
min. > maks.
(kW)
MINI
MINIFJORD
CLIMACAVE
REPUS
0.7 > 4.5
0.6 > 4.7
0.5 > 12.2
2 > 22.5
14 > 32
14 > 20
Typ
Monoblok
Agregaty
______
Systemy split
______
Systemy split
do piwnic na
wino
Agregaty
______
Systemy split
Agregaty
______
Systemy split
4 > 54 m3
2 > 35 m3
8 > 169 m3
25 > 360 m3
0.4 > 3.3 cv
0.4 > 2.3 cv
0.4 > 6 cv
0.4 > 8 cv
MARKET
Wydajność R404A
PROCESS
INDUSTRY
SUPERM
AR
KET
Kubatura pomieszczeniaSUPER
(wskazanie)
MARKET
Moc
sprężarki
Technologia blok lamelowy
Chłodnice związane
FOOD
SERVICE
SUPERM
AR
E Solutions
EKRAM
T
REPUS
EKRAM
TLamele
Mikrokanałach
Lamele
MF - MR(E)
3C
MR(E) - MH
TA - 3C
TA - 3C
Lamele
Zintegrowany
PROCESS
INDUSTRY
-
-
KET
Wydajność energetyczna
2
Niski poziom hałasu
Ochrona środowiska S
MREPU
TEKRA
Zespół
Agregat
zewnętrzny
sprężarkowy
______
w obudowie
______
2 sprężarki
2 sprężarki
Scroll
______
Scroll
Modulację mocy
(1 Digital™)
______
______
Wersja
Wieloczynnikowy
______
niski poziom
Wentylatorami
hałasu
osiowymi
35 - 37 dB(A)
lub odśrodkowymi
______
Technologia:
Mikrokanałach
FOOD SERVICE - CHŁODNICE KOMERCYJNYCH, SKRAPLACZE...
CHŁODNICE
EVB
Wydajność R404A
Wentylatory
min. > maks. (kW)
Typ
Liczba
Typ
Okablowane fabrycznie
XR
MF
MR
MH
0.25 > 0.4
Barowe
1>2
Odśrodkowe
0.45 > 1
Podsufitowe
1
Osiowe
0.2 > 0.8
Podsufitowe
1>2
Osiowe
0.4 > 2.6
Podsufitowe
1>4
Osiowe
1.5 > 7.7
Podsufitowe
2>4
Osiowe
*
2.10
*
4.23
*
4.23
*
4.23 - 6.35
4.23 - 6.35
Malowana
Malowana
Pozycja i kierunek
wydmuchu
Blok lamelowy
Zabezpieczenie
Rozstaw lamel (mm)
Obudowa
ABS
ABS
Meble chłodnicze / szafy / małe chłodnie
Komory chłodnicze
-
-
E Solutions
-
-
-
EG - CO2
NOWE
CHŁODNICE
Wydajność R404A
min. > maks. (kW)
Typ
Liczba
Silnik EC
Wentylatory
Typ
Okablowane fabrycznie
Malowana
-
EG - CO2
NOWE
KRS / KRS-W
TA
3C-E
3C-A
1.5 > 9
Kasety chłodnicze
1
Odśrodkowe
2 > 22
Podwójnym strumień
1>4
Osiowe
1 > 32.5
Kubikowe
1>5
Osiowe
1 > 36
Kubikowe
1>5
/2.81 / 2.10 - 1.81
3.63 - 6.35
4.00 - 6.00
4.00 - 6.00
Malowana
Malowana
-
-
-
EG - CO2
Osiowe
Pozycja i kierunek
wydmuchu
Blok lamelowy
Zabezpieczenie
Rozstaw lamel (mm)
Obudowa
ABS
ABS
Komory chłodnicze
-
Kuchnie / workroom / laboratoria
E Solutions
EG
EG - CO2
SKRAPLACZE
MA
Wydajność R404A
Wentylatory
min. > maks. (kW)
Typ
WA
MXW
CCT
3 > 14
7.5 > 99
130 > 1670
4 > 138
Osiowe
Osiowe
Osiowy V-kształtny
Odśrodkowe
1>2
-
1>3
-
4 > 20
1>4
-
Lamele
Lamele
Mikrokanałach
Lamele
Liczba
Silnik EC
CCV
61 > 302
Odśrodkowy
V-kształtny
1>4
Podłączony fabrycznie
Pozycja i kierunek
wydmuchu
Blok lamelowy
Technologia
Zabezpieczenie
E Solutions
* Blok lamelowy malowany (Zastosowania średniotemperaturowe :
Wydajność energetyczna (silnik EC)
Niski poziom hałasu
standard opcja
Naturalne czynniki chłodnicze
Lamele
-
Ochrona środowiska 3
LENNOX EMEA
PROPONUJE RÓWNIEŻ KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA
SUPERMARKET
PROCESS
INDUSTRY
• Supermarkety
• Hipermarkety
• Dyskonty
• Przechowywanie i transport w chłodniach
• Zakłady przetwórstwa żywności
• Centra dystrybucji
• Chłodnie w kuchniach
• Elektrownie
• Ciepłownie miejskie
• Produkcja skojarzona
• Elektrownie organiczne,
słoneczne, wiatrowe
• Siłownie spalinowe
Ich zapotrzebowanie na chłód
• Przechowywanie
• Chłodnictwo
• Mrożenie
Ich zapotrzebowanie na chłód
• Przechowywanie
• Chłodnictwo
• Mrożenie
• Głębokie mrożenie
Nasze rozwiązania
Produkty sprężarkowe:
• Zewnętrzne agregaty w obudowie z
pojedynczą lub kilkoma sprężarkami
• Zespoły sprężarkowe ze sprężarkami
tłokowymi, scroll lub śrubowymi
• Urządzenia do produkcji wody lodowej
Powietrzne wymienniki ciepła:
• Komercyjne chłodnice powietrza
podsufitowe, kasetonowe, z dwustronnym
wydmuchem, kubikowe
• Przemysłowe chłodnice powietrza
kubikowe i z wentylatorami odśrodkowymi
• Skraplacze chłodzone powietrzem
z wentylatorami promieniowymi i
odśrodkowymi
Szafy elektryczne / sterujące
Nasze rozwiązania
Produkty sprężarkowe:
•Zewnętrzne agregaty w obudowie z
pojedynczą lub kilkoma sprężarkami
•Zespoły sprężarkowe ze sprężarkami
tłokowymi, scroll lub śrubowymi
•Urządzenia do produkcji wody lodowej
Powietrzne wymienniki ciepła:
• Przemysłowe chłodnice powietrza z
dwustronnym wydmuchem, kubikowe, do
zamrażania szokowego, z wentylatorami
odśrodkowymi
• Skraplacze chłodzone powietrzem z
wentylatorami promieniowymi
Szafy elektryczne / sterujące
Odwiedżcie nasza stronę internetową. Znajdziecie Państwo na niej wszystkie informacje
dotyczące naszych produktów (katalogi, dokumentacje, instrukcje, certyfikaty,…)
Jak również program doboru naszych urządzeń.
www.lennoxemea.com
42, rue Roger Salengro • BP 205 • 69741 Genas Cedex • FR
Tel.: +33 (0) 472 471 444 • Fax: +33 (0) 472 471 399
[email protected]
• Centra przetwarzania danych
• Centrale telefoniczne
• Banki
• Szpitale
Ich zapotrzebowanie na chłód
• Usuwanie ciepła z elektrowni
• Praca w warunkach termometru suchego
• Utrzymanie stabilnej temperatury
w zakładach produkcyjnych
Nasze rozwiązania
Powietrzne wymienniki ciepła:
•Helikoidalne dry coolery
•Helikoidalne dry coolery typu V
•Pionowe helikoidalne dry coolery
ciśnieniowe

Podobne dokumenty