Szpital Uniwersytecki – Grzegorz Szklarczyk

Transkrypt

Szpital Uniwersytecki – Grzegorz Szklarczyk
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Misja Szpitala: Połączenie doświadczenia i tradycji z
najnowszymi trendami w medycynie na rzecz poprawy
zdrowia i komfortu życia Pacjenta
Kraków, czerwiec 2016
Pionier i potentat
 Pierwszy szpital kliniczny w Polsce. Nieprzerwanie istnieje od XVIII wieku, choć
jego tradycje sięgają średniowiecza. Wprowadził nowatorskie nauczanie „przy
łóżku chorego”.
 Największy w kraju, wiodący wielospecjalistyczny ośrodek medyczny, zajmujący
kilkanaście budynków i łącznie powierzchnię prawie 19 ha.
 Lider w kształceniu przyszłej kadry medycznej. Każdego roku w Szpitalu uczy się
ponad 2,5 tysiąca studentów a także praktykuje i specjalizuje się więcej niż
450 lekarzy stażystów i rezydentów
 Zwycięzca pod względem ilości zawieranych i posiadanych kontraktów z NFZ.
Wyjątkowy w kraju, jedyny w regionie
 Szpital prowadzi 31 wysokospecjalistycznych oddziałów klinicznych z łączną liczbą
blisko 1600 łóżek dla pacjentów . Rocznie hospitalizowanych jest prawie 79 tysięcy
chorych z całej Polski
 Funkcjonuje w nim 11 zakładów diagnostyki i 77 poradni. Liczba konsultacji
udzielanych w przychodniach przyklinicznych przekracza 490 tysięcy rocznie.
 Szpital wykorzystuje najnowocześniejszą diagnostykę i terapeutykę oraz korzysta
z unikalnej w naszym makroregionie aparatury.
 Zatrudnia ponad 4 tysiące wysoko wykwalifikowanych pracowników.
 Jest ośrodkiem o III stopieniu referencyjności
 Przyczynia się do postępu w medycynie, prowadząc programy badawcze nad
lekami lub urządzeniami medycznymi
Medyczni liderzy - zagadnienia wybrane
 Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof:
 Jedyny w Małopolsce obiekt typu Trauma Center.
 Jedyny akredytowany przez Ministra Zdrowia ośrodek referencyjny dla całego regionu.
 Posiada supernowoczesny blok operacyjny z 6 salami, najnowszej generacji komory
hiperbaryczne,
30-łóżkowy
Oddział
Anestezjologii
i
Intensywnej
Terapii,
na dachu lądowisko dla helikopterów.
 CUMRiK zapewnia szybką wielospecjalistyczną pomoc zarówno ofiarom pojedynczych
wypadków, jak i niebezpiecznych zdarzeń masowych.
 Centrum Innowacyjnych Terapii – Ośrodek Koordynacji Badań Klinicznych:
 zajmuje się badaniami klinicznymi, kładzie nacisk na naukowy obszar w prowadzonej
działalności i promowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie poprzez zapewnienie
odpowiedniego wsparcia zarówno merytorycznego jak i logistycznego
 jako jeden z niewielu szpitali w Polsce posiadamy Standardowe Procedury Postępowania,
obejmujące każdy etap procesu przeprowadzania badania klinicznego co zapewnia
najwyższą jakość i rzetelność
 obecnie w Szpitalu prowadzonych jest ponad 100 badań klinicznych w różnych
rozpoznaniach.
Medyczni liderzy - zagadnienia wybrane
 Oddział Okulistyki i Onkologii Okulistycznej:
 Jedyny, który od kilku lat stosuje protonoterapię w leczeniu nowotworów oka
 Ośrodek referencyjny okulistyki onkologicznej – wyłączny w skali kraju
 Prowadzi najnowsze metody leczenia guzów wewnątrzgałkowych
 Oddział Neurologii:
 od 2013 roku uruchomił jedyne w Małopolsce Centrum Interwencyjnych Terapii
Ostrego Udaru Mózgu (CITO). Leczenie opiera się na usunięciu zakrzepu
bezpośrednio z naczynia mózgowego.
 Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej:
• Wykorzystuje techniki znikomo inwazyjne w zastępstwie klasycznych operacji
• Przeprowadza pionierskie metody wszczepienia sztucznego zwieracza cewki
moczowej
Medyczni liderzy - zagadnienia wybrane
 Oddział I Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia
Tętniczego:
 Posiada międzynarodowy status Centre of Exellence w dziedzinie nadciśnienia
tętniczego.
 Prowadzi największą w południowej Polsce konsultacyjną Poradnię
Nadciśnieniową.
 Pełne spectrum leczenia inwazyjnego, wysoki poziom elektrokardiologii
 Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Sutka:
 Jedyny w regionie ośrodek działający na zasadach „Breast Unit”, w którym chorzy
uzyskują kompleksowe lecenie nowotworu piersi.
 Ośrodek Chorób Rzadkich:
 Jedna z dwóch tego typu placówek w Polsce, diagnozująca i konsultująca
przypadki z całego kraju.
Medyczni liderzy - zagadnienia wybrane
 Oddział Alergii i Immunologii:
 Prowadzi jeden z pierwszych w Polsce Oddziałów Intensywnej Terapii o profilu
internistycznym
 Jako jeden z nielicznych stosuje program pozaustrojowych metod wspomagania
oddychania typu ECMO
 Specjalizuje się w leczeniu większości chorób wewnętrznych, ze szczególnym
uwzględnieniem chorób o podłożu immunologicznym
 Oddział Neonatologii:
 Jednostka referencyjna dla całego województwa
 Wiodący w kraju ośrodek w zakresie stosowania nieinwazyjnej wentylacji
noworodków
 Oddział Endokrynologii Ginekologicznej
 Pionier programu „Onkofertility”, czyli zabezpieczania płodności u osób z
chorobami nowotworowymi.
Nowe projekty Szpitala
 Projekty infrastrukturalne współfinansowane ze środków europejskich na lata 2007-2013:
1. Uniwersyteckie Centrum Telemedycyny – środki NMF/EOG
2. Zakup i instalacja SPECT-CT oraz modernizacja Ośrodka Medycyny Nuklearnej w Oddziale Klinicznym
Endokrynologii SU w Krakowie – środki w ramach POIiŚ
3. Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie - Etap I – środki w
ramach MRPO
4. Wyposażenie i uruchomienie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap II – środki w
ramach POIiŚ
5. Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych
wraz z wyposażeniem – środki w ramach POIiŚ
Całkowita wartość projektów – ok. 130 mln zł
Nowe projekty Szpitala
 Aktualne projekty międzynarodowe:
 BFCC – Baltic Fracture Competence Centre – Interreg BSR
 EPP - European Procurers Platform - eHealth - Transforming the market for eHealth Solutions – Horyzont
2020
 Europejskie Sieci Referencyjne – Komisja Europejska – DG ds. Zdrowia i Bezp. Żywności
 Aktualne projekty infrastrukturalne:
 Małopolski System Informacji Medycznej – RPO WM na lata 2014-2020
 Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu – RPO WM na lata 20142020
 Wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Urazowego - POIiŚ na lata 2014-2020
Dziękuję za uwagę
dr Grzegorz Szklarczyk
Kierownik
Sekcji ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Tel. 012 424-74-38
E-mail: [email protected]

Podobne dokumenty