Ubezpieczenie zdrowotne

Transkrypt

Ubezpieczenie zdrowotne
Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Źródło:
http://www.pupboleslawiec.pl/bol/dla-bezrobotnych-i-posz/finansowe-formy-wsparci/ubezpieczenie-zdrowotne/704,Ubezpiecz
enie-zdrowotne.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 06:11
Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Bezrobotni podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy pod warunkiem, że nie są oni objęci
ubezpieczeniem z innego tytułu (art. 66 ust.1 pkt 24 ustawy). Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby bezrobotnej trwa
od dnia uzyskania przez nią statusu bezrobotnego, a ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty tego statusu (art. 67 ustawy).
Aby osoba bezrobotna mogła być objęta ubezpieczeniem musi być zarejestrowana we właściwym ze względu na stałe lub
czasowe zameldowanie urzędzie pracy. Jeśli natomiast nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na
którego obszarze przebywa i składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy.
Składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna opłaca właściwy urząd pracy, ale tylko przypadku braku innej
podstawy do objęcia jej obowiązkowym ubezpieczeniem.
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe .
Bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych, bezrobotni pobierający stypendium za szkolenie, staż lub przygotowanie
zawodowe dorosłych podlegają (niezależnie od ubezpieczenia zdrowotnego) obowiązkowi ubezpieczenia społecznego:
emerytalnemu, rentowemu ( i wypadkowemu – w przypadku bezrobotnych pobierających stypendium) od dnia nabycia do
dnia utraty prawa do tych świadczeń.
Metryka strony
Data publikacji 18.02.2013
Obowiązuje od 18.02.2013
Data modyfikacji 17.03.2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mariusz Rogala
Autor: Agnieszka Dudyńska
KE
Liczba wejść: 1912
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Podobne dokumenty