BEZPIECZEŃSTWO W DOMU

Komentarze

Transkrypt

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU
BEZPIECZEŃSTWO W DOMU
Rady dla dzieci i młodzieży:
Każde dziecko będące w domu, a zwłaszcza same, musi wiedzieć, że :
- nigdy nie wolno otwierać drzwi mieszkania obcym
- zawsze należy powiedzieć rodzicom/ opiekunom o każdym telefonie od obcej osoby oraz o tym, że
nieznajomy pukał do drzwi mieszkania
- gdy dzwoni domofon, nie otwieraj bez zastanowienia drzwi klatki schodowej na każdą prośbę obcego
- zawsze należy mówić dorosłym z kim i gdzie się idzie oraz o której godzinie się wróci
- miej przy aparacie telefonicznym ważne numery telefonów
POLICJA - 997, 112
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
Numer do rodzica, dziadków, osób zaprzyjaźnionych z Twoją rodziną
Pamiętaj, że z numerów alarmowych można korzystać tylko w razie niebezpieczeństwa!
Drukuj

Podobne dokumenty