W praktyce - SFS intec

Transkrypt

W praktyce - SFS intec
W praktyce
Nr 20/2009
Spis treści
10
Innowacyjne rozwiązania
mocowań dla naręcznych
kontrolerów pracy serca.
06
SFS intec pomaga zoptymalizować produkcję osłon głośników
w nowym modelu Golfa.
04
Wyższe bezpieczeństwo systemu napinaczy pasów
w samochodach
Wałki skrętne wykonane z materiałów o specjalnych
właściwościach
06
Wysoka jakość połączona z wysoką wydajnością
Gotowe do montażu głośniki dla nowego modelu VW Golfa
08
Nowy innowacyjny system nitów
Wyższa ekonomiczność montażu części dla zabudów
samochodowych
10
Jakość w dzisiejszych czasach
Odporne na korozję mocowania dla kontrolerów pracy serca
12
W pełni funkcjonalne miniaturowe cuda techniki
Precyzyjna produkcja miniaturowych wkrętów
14
Chiny budują przyszłość
Systemy mocowania pomagają rozwijać chińską infrastrukturę
18
20 Wymagająca koncepcja produkcji
Zintegrowana automatyzacja zaawansowanych procesów
22
Partnerstwo przynoszące prawdziwy sukces
Strategiczne relacje biznesowe przynoszą prawdziwe zyski
Zwiększona przejrzystość dzięki logistyce opartej na IT
Monitoring zamówień w sieci internetowej
Od Wydawcy
Stare chińskie przysłowie mówi „ten, kto trafnie
przewiduje przyszłość, nie mówi prawdy“. Jak
wiecie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, nawet jeśli dysponujemy nieograniczonymi środkami!
14
Chiny stawiają na postęp – odnawiają
i rozbudowują infrastrukturę komunikacyjną.
Chociaż to prawda, eksperci zdają się być
zgodni odnośnie tego, że ekonomiczny boom
w Chinach będzie trwać nadal. Jednym z głównych, jeśli nie najważniejszym, warunkiem rozwoju gospodarczego jest ciągła rozbudowa
infrastruktury komunikacyjnej. Ambitne projekty
takie jak nowa stacja kolejowa w Lhasie czy rozbudowa lotniska w Guangzhou to tylko dwa
przykłady.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i produktom,
które zdobywają świat, SFS intec odegrał znaczącą rolę w doprowadzeniu tych projektów do
pełnego ich rozkwitu.
Oczywiste jest, że jeśli ktoś chce mieć wpływ
na przyszłość, musi zaakceptować nowe. Innowacje, kompletne zestawy i nowe kierunki
w zakresie obsługi są dziś potrzebne bardziej niż
kiedykolwiek.
Co to oznacza w praktyce, można ocenić dzięki
artykułom w tym raporcie. Życzę Państwu interesującej lektury!
Informacje wydawnicze
Zespół redakcyjny
Pracownicy SFS intec
Częstotliwość publikacji
Rocznik
Opracowanie redakcyjne i graficzne
SFS intec, Marketing Services
Druk
RDV, Rheintaler Druckerei und Verlag AG, Berneck
Wydawca
SFS intec AG
Michael McKay
General Manager
SFS intec China
3
Bob Hardman, AutomotiveProducts, [email protected]
Christian Stroj, APQP, [email protected]
Wyższe bezpieczeństwo systemu napinaczy pasów
w samochodach
Coraz wyższe standardy bezpieczeństwa, w połączeniu
z wysokimi kosztami produkcji
sprawiają, że w branży samochodowej potrzebne są zupełnie nowe sposoby myślenia.
Delphi – znana firma specjalizująca się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem
w przemyśle motoryzacyjnym
zaufała know-how SFS intec
przy dalszym rozwoju swojego
systemu napinaczy pasów
bezpieczeństwa.
Wraz z rosnącą mobilnością ludzi
w Azji, zwiększają się również ich
oczekiwania odnośnie komfortu
i bezpieczeństwa pojazdów. Z tego
powodu coraz więcej firm z branży
motoryzacyjnej intensyfikuje swoje
zaangażowanie w tym regionie.
Dotyczy to również amerykańskiego dostawcy, firmy Delphi.
Przekazała ona produkcję i rozwój
systemów pasów bezpieczeństwa
przeznaczonych dla światowego
rynku swojej południowo-koreańskiej filii.
Ulepszanie sprawdzonej
technologii
Zadaniem stworzonego w Korei
nowego zespołu do spraw rozwoju
było znaczne ulepszenie poszczególnych komponentów istniejącego
systemu. Nie tylko w odniesieniu
do ich parametrów, ale również do
kwestii związanych z produkcją.
Sercem systemu pasów bezpieczeństwa jest wałek skrętny. To on
minimalizuje siły podczas wypadku,
zmniejszając tym samym ryzyko
urazu. Wcześniej Delphi sprowadzało tę część z Japonii. Jednakże
zespół skupiony wokół Byung In
Choi, menadżera do spraw zakupów, podjął wyzwanie – postanowiono zrewidować koncepcję
produktu. Wezwano SFS intec –
stałego dostawcę firmy Delphi.
Wałek skrętny rodem ze
Szwajcarii
Podczas wizyty w fabryce Delphi
w Korei SFS intec zaznajomił się
z lokalnymi wymogami w zakresie
jakości i montażu. Niedługo później
do Korei wysłano ze Szwajcarii
pierwsze prototypy. Pierwsze
modele spisywały się bardzo
dobrze w testach dynamicznych,
spełniając surowe wymagania dotyczące siły powstrzymującej i zachowania podczas wypadku. Nic już nie
stało na przeszkodzie, aby rozpocząć produkcję. To właśnie wtedy
rozległa wiedza SFS intec o ma­teriałach dała naprawdę widoczne
efekty. Osiągnięcie zróżnicowanych
wartości sił wałka skrętnego było
możliwe dzięki zastosowaniu ma­teriałów o różnych właściwościach,
a wcześniej tylko przez zmienne śre­
dnice. Pozwoliło to na znaczną
redukcję nakładów pracy przy produkcji narzędzi, a dodatkowo znacznie przyspieszyło cały projekt.
Kolejny krok naprzód
Od rozplanowania projektu do gotowego produktu końcowego: nieskomplikowane i pomyślne opracowanie projektu wzbudziło na nowo
ciekawość i ambicję pracowników
Delphi. Być może teraz będzie mo-­
żliwe podniesienie dość zróżnicowanych wyników testów Euro NCAP
do stabilnego, wysokiego poziomu.
Inżynierowie z SFS intec uwielbiają
wyzwania. Wymagania w dużym
stopniu wykluczały zastosowanie
dotychczasowego materiału.
W tym wyjątkowym przypadku
pomyślano o aluminium – metalu,
który odgrywa coraz większą rolę
w przemyśle motoryzacyjnym.
SFS intec w swoim zakładzie
badawczym mógł ocenić wytrzymałość zderzeniową pierwszych
wałków skrętnych z aluminium.
Bezpośrednie porównanie z ich stalowym poprzednikiem pokazało, że
aluminium to doskonały wybór.
Dobre właściwości oraz ekonomiczny aspekt produkcji sprawiły,
że Delphi stosuje aluminiowe wałki
skrętne w całym programie
systemu pasów bezpieczeństwa.
Przyszłość już dziś
Już dzisiaj Delphi pracuje w Korei
nad nową generacją tak zwanych
„inteligentnych“ systemów pasów
bezpieczeństwa. SFS intec również
bierze udział w tych pracach
i będzie zapewniał Delphi nowe możliwości w zależności od wymagań.
W rezultacie powstają nowe produkty i systemy, które w przeszłości byłyby uznane za „niemożliwe”.
Byung In Choi, Menadżer ds.
Zakupów Delphi South Korea
mówi o transkontynentalnej
współpracy z SFS intec.
Panie Choi, co zadecydowało
o rozpoczęciu współpracy
z SFS intec?
SFS intec już wcześniej uzyskało
imponujące osiągnięcia współ­
pracując z naszymi korporacyj­nymi kolegami w Stanach.
Chodzi nie tylko o możliwości
technologiczne, ale również
o jakość rezultatów tej współpracy.
Dlatego od początku nowego
projektu ważny był wybór uznanego partnera.
Czy spełniono Pana oczekiwania?
SFS intec szybko zareagował na
nasze sugestie. Specjalistyczna
wiedza oraz elastyczność
zespołu konsultantów były kluczowymi czynnikami w efektywnym i zakończonym sukcesem
wdrożeniu projektu. Solidny partner, który rozumie wyjątkowe
potrzeby swojego klienta, ma dla
nas ogromne znaczenie w przypadku przyszłych kontraktów.
n Kluczowym elementem systemów napinaczy pasów bezpieczeństwa
Delphi jest wałek skrętny, który w momencie wypadku blokuje pasy
bezpieczeństwa. Dzięki idealnym własnościom aluminium przy tłoczeniu można było wprowadzić przez SFS intec korektę średnic. Dalsze
zalety to znaczna redukcja wagi i doskonała ochrona przed korozją.
5
Roman Bergler, AutomotiveProducts, [email protected]
Wysoka jakość połączona z wysoką wydajnością
W dzisiejszych czasach wiele
firm motoryzacyjnych ogranicza
swój wkład produkcyjny kupując
kompletne podzespoły i moduły
od swoich dostawców. SFS intec
produkuje najwyższej jakości
osłony głośników wysokotonowych dla systemu audio Golfa VI.
Polimerowa obudowa jest
następnie zestawiana z innymi
elementami, w celu stworzenia
gotowego do instalacji zestawu
głośnikowego.
Zmiany strukturalne w przemyśle
motoryzacyjnym spowodowały, iż
coraz więcej odpowiedzialności
spoczywa na poddostawcach,
którzy muszą być gotowi do produkcji kompletnych podzespołów
i zestawów. Widocznym znakiem
tego trendu było zlecenie opracowania osłon głośników dla nowego
VW Golfa.
Partnerzy w produkcji na
zasadzie VA-VE
(Analiza Wartości – Inżynieria
Wartości)
W celu udoskonalenia dźwięku
w Golfie szóstej generacji SFS intec
zintegrował funkcje akustyczne
z pokrywą regulatora lusterek.
Pokrywy wykonane przez SFS intec
są połączone z innymi elementami,
tworząc gotowy do instalacji głośnik wysokotonowy. Na tym przykładzie widać zalety współpracy
z poddostawcami, dysponującymi
systemowymi możliwościami.
Volkswagen korzysta z zasobów
i technologii swoich partnerów do
osiągnięcia najlepszego rozwiązania w kategorii inżynierii wartości.
n Wymiary osłon głośników muszą być
zachowane z dokładnością do setnych części
milimetra. Najnowocześniejsze systemy
kontroli umożliwiają wykonanie dokładnych
pomiarów kształtu i powierzchni względem
wcześniej określonych punktów odniesienia.
n Wysokiej jakości systemy głośników:
luksusowy głośnik DYNAUDIO w połączeniu
z obudową z tworzyw sztucznych nadaje
nowatorski styl wnętrzu samochodu.
Kompletny zestaw z SFS intec składa się
z 8 różnych elementów, z których wszystkie
spełniają wysokie wymagania estetyczne
i techniczne.
n Dzięki odpowiedniej koncepcji technicznej
udało się osiągnąć optymalny poziom odtwarzania dźwięku zapobiegając efektowi echa.
SFS intec produkuje estetyczną obudowę
w technologii formowania wtryskowego;
montuje w niej głośnik wysokotonowy;
podłącza przewody; przyczepia zacisk mocujący, a na koniec zamyka delikatne, odsłonięte
części zestawu ochronnym tłumikiem.
SFS intec działa jako pośrednik po­mię­dzy klientami, VW i zewnętrznym
dostawcą. Wszystkie części
wykonane z tworzyw sztucznych
podlegają pełnym badaniom pod
kątem spełniania przez nie wysokich
oczekiwań w czasie codziennego
użytkowania. Wszystkie elementy
są do siebie starannie dopa­
sowywane, dzięki czemu można
zaspokoić najwyższe oczekiwania
i wymagania montażowe.
Nasz wkład w technologię
Podczas fazy rozwojowej Volkswagen i SFS intec zbadali kluczowe
cechy projektu stosując zaawansowane narzędzia symulacyjne. Istotne
dane dotyczące mecha­nicznej
wytrzymałości osłony były znane już
we wczesnej fazie. Dzięki temu
udało się starannie wkomponować
osłonę w ramę i tapicerkę drzwi
Golfa.
Spełnianie wysokich wymagań
testowych
Po kilku miesiącach intensywnych
prób SFS intec zaprezentował
pierwszą partię do wstępnych
testów zabudowy. Równocześnie
prowadzone badania sprawdzały
właściwości akustyczne
i optyczne, a także odporność na
zadrapania i wgniecenia; wzięto
również pod uwagę trwałość tworzyw sztucznych pod wpływem
promieniowania UV. Wyniki były
pozytywne: zespół został sprawdzony i zweryfikowany; spełniał
wszystkie postawione przed nim
wymagania.
Dbałość o szczegół przy
zachowaniu pełnego obrazu
Produkcja tych osłon wymagała od
SFS intec pracy wtryskarek
z dokładnością do setnych części
milimetra. Delikatna perforowana
struktura membrany umożliwia
efektywne odtwarzanie dźwięku.
Innym istotnym aspektem jest
łatwość instalacji całego zestawu.
Osłonę należy delikatnie umieścić
w piankowo-gumowym tłumiku
drgań, podłączyć przewód oraz,
oczywiście delikatny głośnik wysokotonowy. SFS intec był przygotowany, by zrobić jeszcze jeden krok
naprzód w przypadku specjalnej
edycji systemu DYNAUDIO. W tej
luksusowej opcji plastikowa osłona
jest dodatkowo wzmocniona metalową siatką, a cały system umieszczony jest w chromowanej obudowie. Efektywna logistyka i duża
dbałość o szczegóły pomogły uzyskać wyjątkowy poziom odtwarzania dźwięku. Osiągnięcie ustalonego przez Volkswagen poziomu
zera defektów oznacza końcową
inspekcję każdego wykonanego
produktu przed zapakowaniem go
i wysłaniem do fabryk w Wolfsburgu i Zwickau.
Sytuacja win-win
Dzięki partnerstwu z SFS intec
w oparciu o analizę wartości, Volkswagen mógł wkomponować
system głośników do luksusowego, sportowego wnętrza Golfa VI.
Połączenie wszystkich naszych
pomysłów i zasobów zaowocowało sukcesem przy wdrażaniu
projektu.
7
Paul Müller, FasteningSystems, [email protected]
Nowy innowacyjny system nitów
Innowacyjne systemy mocowania oznaczają znaczne korzyści
dla producentów zabudów
pojazdów seryjnych, przy
minimalnym wkładzie własnym.
System SRB (Screw Rivet Bulb)
firmy SFS intec jest tego idealnym przykładem.
Istnienie rozwiniętej gospodarki
przemysłowej bez elastycznego
systemu transportu towarów jest
nie do pomyślenia. Międzynarodowy podział pracy zależy od bardzo
dobrej infrastruktury dla transportu
towarów. Jednakże ta mobilność
stała się częścią ogromnej debaty
dotyczącej ochrony środowiska.
Ludzie szukają lżejszych pojazdów,
które umożliwią obniżenie kosztów
oraz poziomu emisji zanieczyszczeń.
Potrzeby te mogą być częściowo
zaspokojone dzięki odpowiedniemu
projektowi konstrukcji nośnej oraz
Dzięki systemowi łączników typu
SRB SFS intec odgrywa istotną rolę
w produkcji nowoczesnych pojazdów. Nito-śruby z narzędziem montażowym oferują bardzo efektywne
i bezpieczne połączenia pomiędzy
stalowymi i aluminiowymi profilami
we współczesnych zabudowach
pojazdów do przewozu towarów.
Z dwuelementową nito-śrubą SRB
sprawy wyglądają zupełnie inaczej.
Mimo osadzania z jednej strony,
są one bezpieczne i skuteczne.
W trakcie montażu tuleja nitu
odkształca się wokół gwintu śruby
tworząc element oporowy o dużej
powierzchni styku. Wszechstronne
testy w trakcie prac rozwojowych
wykazały, jak bardzo wytrzymałe
jest połączenie wykonane takim elementem. W trakcie montażu konstrukcji nośnych to właśnie niezawodność ma największe znaczenie.
Odkrywanie nowych koncepcji
Prosty, cichy montaż
Nity jednostronne stanowią dziewicze terytorium dla SFS intec. Niesamowite koncepcje i ogromna ilość
szczegółów kryje się za tymi skromnymi elementami montażowymi.
Od samego początku działań ich
celem było uproszczenie skomplikowanych metod montażu, stosowanych przy łączeniu elementów
zabudowy pojazdów transportowych. Stosowanie rozwiązania ze
śrubami oraz nakrętkami, umieszczonymi po przeciwnej stronie jest
wyjątkowo uciążliwą technologią.
Ponadto, ten nowy system jest
imponujący z jeszcze jednego
powodu – ergonomii. Nito-śruby
mogą być osadzane przy użyciu
tylko jednej ręki i specjalnego narzędzia montażowego. Dodatkowo
dobrze znany, ogłuszający hałas
aktualnie stosowanych elementów
złącznych można zredukować do
absolutnego minimum. Istnieje
nawet możliwość ostatecznego
dokręcenia łącznika później, gdy
zachodzi taka konieczność.
zastosowaniu stali wysoko wytrzymałej. Działanie i jakość połączeń
mechanicznych może odgrywać
przy tym kluczową rolę.
n Łącznik konstrukcyjny o ogromnej sile
nośnej. Przy wartościach 28 000 N nośności
na ścinanie oraz 15 000 N nośności na rozciąganie łączniki typu SRB mogą utrzymać
prawie wszystko. Przy określonym momencie
obrotowym tuleja odkształca się w szeroki
łeb, kończąc proces instalacji.
n Łączniki SRB mogą być łatwo zamonto­
wane z jednej strony. Śruba pozostaje w tulei
co oznacza, że system może przenieść znaczne obciążenia osiowe. Powierzchnia warstwy
zewnętrznej, wolna od chromu VI zapewnia
doskonałą odporność na korozję.
Doskonała odporność na korozję
Odporność na korozję jest kluczowym czynnikiem dla części stosowanych przy budowie środków
transportu. Łączniki typu SRB
wykazały pokazały swoją odporność podczas próby w mgle solnej.
Po 500 godzinach ciągłego natryskiwania nie zaobserwowano żadnych
istotnych śladów korozji
Premiera podczas
specjalistycznych targów
System SRB został oficjalnie zademonstrowany podczas 62. edycji
technicznych targów IAA Truck
Show w Hanowerze. Dzięki demonstracji na żywo goście targowi,
reprezentanci międzynarodowego
sektora transportu i produkcji pojazdów, mogli na własne oczy zobaczyć efektywność tego systemu.
Bardzo pozytywne wypowiedzi
raz jeszcze potwierdziły sukces
SFS intec w wykorzystywaniu
własnych umiejętności do tworzenia korzyści dla swoich klientów.
Dynamiczna efektywność
Duża precyzja, funkcjonowanie
zorientowane na zastosowanie,
nieprawdopodobna łatwość montażu i efektywna praca: system
łączników typu SRB potrafi sprostać tym wyzwaniom, niezawodnie łącząc metale i kompozyty.
Łącznik posiada cylindryczną
tuleję wokół gwintowanej śruby.
Te dwie części są dostarczane
w wersji wstępnie zmontowanej.
Przy montażu łącznika końcówką
TORX® T25 następuje zabloko­
wanie obrotu tulei. Jej deformacja
następuje przy momencie obro­
towym 8 Nm pozwalając na
utworzenie szczelnego łba. Przy
całkowitym czasie instalacji
dwóch sekund, system umożliwia
szybki i efektyw- ny montaż
z jednej stronny.
W celu zmaksymalizowania siły
zacisku łącznika po zamontowaniu w razie potrzeby można
dokręcić śrubę w tulei.
9
Lukas Schüpbach, Electrical Components, [email protected]
Jakość w dzisiejszych czasach
Łączniki w naręcznych kontrolerach pracy serca muszą sprostać wysokim oczekiwaniom.
Dlatego fiński producent Suunto wybrał elementy, które
gwarantują funkcjonalność
i niezawodność.
Entuzjaści spędzania czasu na świeżym powietrzu wystawiają precyzyjny sportowy przyrząd Suunto na
oddziaływanie wielu ekstremalnych
czynników: wysoka wilgotność,
ciśnienie wody, dynamiczne obciążenia. Z tego powodu wybór odpowiednich elementów montażowych
staje się istotny. Wkręty muszą
wytrzymać zarówno wspinaczkę
wysokogórską jak i nurkowanie!
Aby sprostać ekstremalnym wymaganiom, jakie stoją przed tymi łącznikami, inżynierowie Suunto zwrócili się do SFS intec.
Złożony profil wymagań
Inżynierowie z SFS intec uzyskali
precyzyjny obraz kryteriów montażu
Suunto w czasie swojej wizyty
w fabryce. Łączniki musiały być łatwe
w użyciu, odporne na korozję i biokompatybilne, czyli odpowiednie do
kontaktu z ludzką dłonią. Rozwiązaniem były wkręty samogwintujące
REMFORM®, wykonane z nierdzewnej stali A4. Cechuje je neutralność wobec ludzkiej skóry i duża
odporność na korozję, przy jednoczesnej odporności na odkręcenie
przy obciążeniach dynamicznych.
Łączniki wielofunkcyjne
Wybór tego rozwiązania oznaczał,
że SFS intec mógł przyczynić się do
zwiększenia efektywności montażu
a więc uzyskania oszczędności
przez Suunto. Zmiana na technologię REMFORM® doprowadziła do
zwiększenia nośność połączenia
(patrz wykres). Ponadto wkrętarka
TORX PLUS® 5IP oferuje wyjątkową ergonomię, doskonałe przeniesienie momentu obrotowego
i wydłużony czas użytkowania.
Inżynier Tapio Selby z działu R&D
mógł liczyć na SFS intec w każdej
fazie projektu – techniczne porady
inżynierów sprzedaży podczas
wizyt w zakładzie, kompleksowe
techniczne wsparcie wyznaczonego
zespołu inżynierów z siedziby głównej w Szwajcarii oraz przekonujące
wyniki szczegółowych programów
badawczych. Być może to właśnie
kompleksowa obsługa przekonała
Suunto, aby SFS intec został ich
jedynym dostawcą wszystkich wymaganych elementów mocujących.
n Latem 2008 r. Suunto zaprezentowało kontroler pracy
serca t6c z innowacyjnym Suunto Comfort Belt. Przesyła
on dokładne informacje dotyczące pracy serca do jednostki znajdującej się na nadgarstku. Nowy design
oferuje większą wygodę, która jest niezbędna przy
uprawianiu sportu. Precyzyjne mocowanie poprawia
również dokładność pomiarów pracy serca. Suunto w t6c
zastosowało odporne na korozję, biokompatybilne
łączniki REMFORM®. Również wykonana z tworzyw
sztucznych osłona Comfort Belt jest skręcana za pomocą
łączników REMFORM ®. Powłoka spedcaps® zapewnia
trwałe, niezawodne i szczelne połączenie w gnieździe
o zaledwie 2,1 mm głebokości.
Porównanie właściwości łączników
35
Moment obrotowy Ncm
30
25
20
15
10
5
0
Rozwój partnerstwa
Dla dostawcy taki poziom zaufania
to z jednej strony bodziec do
dalszego działania, a z drugiej
ogromna odpowiedzialność.
Dlatego SFS intec podnosi swoje
know-how w drodze regularnie
odbywających się praktycznych
seminariów technicznych. W ich
trakcie odkrywane są liczne nowe
możliwości technologiczne,
a spotkania często prowadzą do
nowych projektów. Tak wyglądała
sytuacja z Suunto Comfort Belt,
w którym zastosowano łączniki
REMFORM® -F pokryte spedcaps ®,
które zapewniają szczelność,
a także niezbędny styk elektryczny.
Dzięki swobodnej wymianie
pomysłów udało się szybko
osiągnąć optymalne rozwiązanie.
Łącznik REMFORM® firmy SFS intec
tradycyjny łącznik
n Bezpośrednie porównanie pokazuje lepsze właściwości technologiczne łączników REMFORM ®. Oferują one oszczędności na każdym
etapie łańcucha technologicznego; niewątpliwie najkorzystniejszy
wpływ mają na koszty montażu. Jednocześnie łączniki REMFORM ®
zapewniają znaczną poprawę właściwości mechanicznych połączenia.
„Dzięki zastosowaniu
łącznika REMFORM®
udało się podnieść
naszą efektywność
montażu i poprawić
opłacalność.“
Tapio Selby, inżynier działu R&D z Suunto
Suunto jest jednym z głównych producentów precyzyjnych przyrządów sportowych używanych
podczas treningu, nurkowania i aktywności na
świeżym powietrzu. Ta zdobywająca liczne nagrody
firma oferuje produkty, które łączą estetyczny
wygląd i funkcjonalność sportowego zegarka
z funkcjami sportowymi komputera. Ponad
500 pracowników na całym świecie pracuje,
by zapewnić precyzję i niezawodność produktów
sprzedawanych w ponad 100 krajach.
Tapio Selby, inżynier działu R&D Suunto tak podsumowuje współpracę z SFS intec: „Zastosowanie
REMFORM® ułatwiło naszą pracę na każdym etapie. Mogliśmy zoptymalizować przebieg procesu,
ograniczyć koszt montaż i koszt produkcji poprawiając jednocześnie parametry mocowania.“
Istniała pilna potrzeba ulepszenia wkrętów. Testy
laboratoryjne przeprowadzone przez SFS intec
dowiodły, iż głównym problemem była bardzo niewielka różnica pomiędzy zbyt dużym, a optymalnym momentem dokręcania. Z chwilą wprowadzenia REMFORM® problemy te odeszły
w zapomnienie. Dodatkową zaletą było połączenie
REMFORM® z spedcaps®, co umożliwiło przyjazny
dla użytkownika design Comfort Belt.
11
Marcello Piccirillo, Electrical Components, [email protected]
W pełni funkcjonalne miniaturowe cuda techniki
Obojętnie czy spojrzymy na
telefon komórkowy czy aparat
słuchowy, elektroniczne produkty stają się coraz mniejsze
i lżejsze, a jednocześnie coraz
bardziej skomplikowane.
Wymagania stawiane przed
łącznikami stosowanymi w ich
produkcji cały czas rosną. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu
połączonemu z najnowocześniejszą technologią SFS intec
ma możliwość zaoferowania
miniaturowych łączników
najwyższej jakości.
Bez armii zaawansowanych technologicznie gadżetów, z których wszyscy korzystamy, nasze codzienne
życie staje się nie do pomyślenia.
Telefon komórkowy, laptop, aparat
słuchowy, kontroler pracy serca:
wszystkie one wciąż zdobywają
nowe obszary na wielu odcinkach
naszego życia. Łączy je jedna rzecz
– pęd do umieszczania jak największej ilości funkcji w jak najmniejszej
przestrzeni.
Wysoka precyzja miniaturowych
łączników
Przy niesłabnącym trendzie do
miniaturyzacji wymagania stawiane
łącznikom pod względem jakości
i funkcjonalności stale rosną.
W dzisiejszych czasach wiele urządzeń wymaga łączników o średnicy
gwintu mniejszej niż jeden milimetr.
Aby stworzyć takie części SFS intec
przez lata inwestował w cały łańcuch wartości dodanej; ale przede
wszystkim know-how naszej załogi
pomaga nam odnosić sukcesy.
W pełni zintegrowany proces produkcji miniaturowych łączników jest
ciągle ulepszany. Szczególną
uwagę poświęcono procesom
obróbki cieplnej i powierzchniowej.
W fabrykach w Szwajcarii i Czechach SFS intec produkuje miniaturowe wkręty samogwintujące
TAPTITE 2000 ® i REMFORM®
nawet o średnicy 0,8 mm.
Wymagający proces produkcji
Produkcja miniaturowych wkrętów
w pełnym zakresie to awangarda
technologii formowania na zimno.
Prawdziwym wyzwaniem jest
osiągnięcie precyzji i pełnej
funkcjonalności przy odpowiednich
kosztach.
Precyzja: ponieważ ogromne ilości
wkrętów opuszczają nasze linie
produkcyjne musimy utrzymywać
liczebność wadliwych części na
bardzo niski poziomie przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej
jakości. Kluczowymi czynnikami,
które umożliwiają osiągnięcie tego
są doskonałe narzędzia oraz
idealnie dobrane procesy.
W standardowym działaniu SFS intec
osiąga poziom poniżej 80 defektów
na milion produkowanych elementów; dodatkowo w przypadku
100% kontroli własności jesteśmy
w stanie osiągnąć poziom
3 defektów na milion produktów!
Pełna funkcjonalność: wkręty stają
się w dzisiejszych czasach nie tylko
mniejsze, ale muszą również
spełniać dodatkowe funkcje.
SFS intec stosuje liczne powłoki
chemiczne, a także specjalistyczne
wykończenia jak spedlack ® czy
spedseal ®. Zwiększają one bezpieczeństwo połączenia, tworząc
pewne połączenie i, jeśli to
potrzebne, zapewniając izolację
elektryczną. W tym samym czasie
pojawiają się nowe możliwości
zastosowań dla łączników wykonanych ze stali nierdzewnej.
Idealne dla zautomatyzowanych
linii montażowych
Elektroniczne podzespoły są
z reguły produkowane na masową
skalę z wstępnie złożonych,
wieloelementowych modułów.
Z tego powodu zapotrzebowanie
na zautomatyzowane linie do ich
produkcji stale wzrasta. Płaskie łby
wkrętów i gniazdo TORX PLUS®
pozwalają na zwiększenie wydajności na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.
Przyszłość jest coraz mniejsza
Światowe trendy wyraźnie prowadzą do coraz mniejszych, lżejszych
i wielofunkcyjnych wkrętów.
Znaczenia nabierają również inne
czynniki takie jak kompatybilność
biologiczna. Łączniki muszą być
dostępne szybciej, w większych
ilościach. To wszystko oznacza
nowe materiały, procesy oraz
metody produkcji. W kwestii
miniaturyzacji łączników SFS intec
będzie przesuwać granice; dzisiaj
i jutro.
Rozwój miniaturowych
wielkości
Rozwój liczebności
Średnica gwintu
(mm)
Współczynnik
ilości
1070
1.8
1.4
370
100
1.0
1997
2002
Rok
2007
1997
2002
Rok
2007
n Ciągły rozwój: osiągnięto zdecydowaną poprawę w ciągu ostatnich lat pod względem
możliwości produkcji coraz bardziej złożonych kształtów, mniejszych długości i średnic. Dziś
SFS intec może już zaoferować wkręty samogwintujące do różnych celów o średnicy gwintu
poniżej jednego milimetra.
Bezugslänge 10 mm
Ekonomia: wraz ze skróceniem
cyklu życia produktów, gwałtownie
rośnie potrzeba szybkiej adaptacji
procesów produkcyjnych. Nowe
łączniki o specjalnych zastosowaniach muszą znaleźć się w pro­
dukcji masowej w rekordowym
czasie.
0
0,5
Durchmesser in mm
1,0
1,5
2,0
2,5
13
Michael McKay, SFS intec CN-Guangzhou, [email protected]
Chiny budują przyszłość
Dynamiczny wzrost gospodarczy, rozwój urbanizacyjny
i ogromne wydarzenia takie jak
Igrzyska Olimpijskie 2008 czy
Expo 2010 to wszystko wymaga
supernowoczesnej infrastruktury w dzisiejszych Chinach.
Największy nacisk położony
jest na transport lotniczy
i kolejowy. Nowa stacja kolejowa
w Lhasie i rozbudowa lotniska
w Guangzhou to doskonałe
przykłady dynamicznego
rozwoju chińskiej sieci komunikacyjnej. W obu przypadkach
ogromna płaszczyzna dachu
została zamocowana z wykorzystaniem technologii montażu SFS intec.
Fotografia: Keystone
Pociąg zatrzymujący się w stolicy
Tybetu Lhasie jest rzeczą niemalże
z innego świata. Wybudowany poza
granicami miasta, nowoczesny
dworzec kolejowy również wygląda
dość surrealistycznie na tle górzystego krajobrazu. Ale jest jak najbardziej prawdziwy: od 2007 roku
Lhasa została połączona z miastem
Golmud, oddalonym o około 1142 km
a tym samym z chińską siecią
kolejową. Od tego momentu około
milion ludzi i 2,5 miliona ton towarów zostało przetransportowane tą
najwyżej na świecie położoną trasą
kolejową. 960 km torów kolejowych leży na wysokości powyżej
4000 metrów nad poziomem
morza, podczas gdy w najwyższym
punkcie osiąga 5072 metry – to
o 255 metrów wyżej niż linia w peruwiańskich Andach. Stacja Tanggula
na wysokości 5068 metrów jest
najwyżej położoną stacją na świecie. Projekty takie jak ten są
mistrzostwem budownictwa osią­
gniętym przez inżynierów i pracowników, zmagających się z najbardziej
uciążliwymi warunkami klimaty­
cznymi i topograficznymi.
Pomnik współczesnej
mobilności
Nowy dworzec kolejowy w Lhasie
spełnia najbardziej wymagające
standardy. Obok centrum handlowego znajduje się centrum biznesowe dla podróżujących biznesmenów. Przy projektowaniu elewacji
budynku architekci wykorzystali
tybetański styl budownictwa. Specjalista pokryć dachowych – firma
Kalzip odpowiedzialna za zadaszenie wykonała je z trójwymiarowych,
aluminiowych profili. Ta globalnie
działająca firma pracuje w Azji od
ponad dziesięciu lat i zatrudnia 80
pracowników w różnych częściach
Chin. Dla pana Vincenta Zhanga,
menadżera operacyjnego firmy
Kalzip dwa czynniki odegrały
kluczową rolę w planowaniu i realizowaniu tego projektu: ekstremalne
warunki klimatyczne oraz narzucone krótkie terminy.
n Budowa Dworca
Centralnego
w Lhasie: dach niedawno ukończonej stacji
został zbudowany
dzięki zastosowaniu
technologii łączników
SFS intec. Budynek
znajduje się obok
słynnego pałacu
Potala i jest ostatnim
przystankiem przed
tybetańskim węzłem
kolejowym Quinghai.
Na dzień dzisiejszy
codziennie cztery
pociągi przekraczają
rzekę Lhasa po
okazałym białym
moście.
15
n Ostatni przystanek Lhasa: po 15 godzinnej
podróży pasażerowie opuszczają pociąg na
stacji końcowej znajdującej się na wysokości
około 5000 metrów nad poziomem morza.
100.000 robotników w okresie 5 lat położyło
tory z Golmud do tybetańskiej stolicy. W ten
projekt zainwestowano ponad trzy miliardy
euro.
Ekstremalne warunki
Spełnianie wysokich oczekiwań
„Ponieważ poziom tlenu w górach
wynosi zaledwie połowę tego co na
poziomie morza, musieliśmy
zapewnić optymalne warunki pracy
dla naszych pracowników.“ Vincent
Zhang mówi o czterech krytycznych
czynnikach:
Ludzie odpowiedzialni za budo­
wnictwo wiedzą, że mogą polegać
na wiedzy technicznej SFS intec.
„Jesteśmy w bliskim kontakcie
z SFS intec na każdym etapie projektu“, odpowiada Vincent Zhang.
„Szwajcarska technologia łączników połączona z wiedzą i poradami
technicznymi ze strony SFS intec
China, stanowiącego lokalne wsparcie, jest dla nas bardzo korzystna
i efektywna. Jesteśmy przekonani,
że SFS intec wybrało nie tylko
odpowiedni produkt, który spełnia
rygorystyczne wymogi projektu ale
pokazało również, że ich systemowe podejście jest jednym z najlepszych na naszym rynku – odpowiednie w przypadku pracy
chińskich robotników przy
rozsądnych kosztach.“
n
n
n
n
efektywna organizacja
nowoczesny sprzęt
sprawdzone metody
dobrze wyszkoleni pracownicy
„Im bardziej wydajny system montażu, tym większe są wymagania
dotyczące koordynacji. Oznacza to,
że mniej ludzi może osiągnąć więcej
w krótszym czasie“, mówi Vincent
Zhang. „Pracując z SFS intec byliśmy pewni wysokich nakładów,
a mimo to zaoszczędziliśmy około
30% czasu przy instalacji w porównaniu z tradycyjnymi metodami.“
n Polly Wang i Amy Tang są członkiniami
zespołu SFS intec China w Guangzhou
i Szanghaju. Tacy pracownicy są dobrze zorientowani w sprawach lokalnych i specyficznych
wymaganiach ich klientów. Dzięki temu
pomagają generować korzyści dla naszych
klientów.
n Na górze: Międzynarodowe Lotnisko
Guangzhou Baiyun jest trzecim co do wielkości lotniskiem w Chinach po Pekinie i Szanghaj Pudong. Dzięki rozbudowie terminala
lotnisko jest w stanie obsłużyć 27 milionów
pasażerów rocznie. Narzędzia i elementy
mocujące z SFS intec zostały zastosowane
do pracy z profilami dachowymi.
„Wsparcie SFS intec
pomaga nam w zdobywaniu prestiżowych
projektów.“
Vincent Zhang, Menedżer ds.
Operacyjnych, Corus Building Systems
(Guangzhou) Ltd
Dalsze wspólne projekty
Bliska współpraca pomiędzy Kalzip,
a SFS intec jest kontynuowana przy
rozbudowie lotniska w Guangzhou.
O ile w przypadku Lhasy należało
skupić się na trudnym górskim klimacie, tak w przypadku Guangzhou
Baiyun International Airport najwa­
żniejszymi czynnikami były wysoka
wilgotność i odporność na wiatr
(tajfuny). Jako solidny partner
SFS intec wykorzystał lata doświadczenia wynikające z pracy z odpornymi na korozję łącznikami.
W połączeniu intensywnego planowania wstępnego z międzynarodową siecią organizacji udało się
zapewnić najlepszą z możliwych
obsługę firmie Kalzip w zakresie
koordynacji dostaw dla realizacji
najważniejszych międzynarodowych projektów.
Wydajne rozwiązania
łączników dla dachów Kalzip®
Chińskie firmy montażowe korzystają z łączników SFS intec wykonanych ze stali nierdzewnej do
mocowania specjalnych klipsów
Kalzip® do stalowej blachy
nośnej.
Kluczowymi czynnikami przy
wyborze tych łączników była ich
wytrzymałość i wydajność przy
montażu. Wszechstronne wsparcie techniczne i porady dotyczące
specyfikacji w pełni zadowoliły
oczekiwania firmy Kalzip.
17
André Schmid, Kundststoffwerk Alstätten, [email protected]
Wymagająca koncepcja produkcji
n SFS intec produkuje i montuje te cztery
części kompozytu metalu i plastiku w sterowanym komputerowo procesie produkcyjnym
Pracując ramię w ramię z firmą
Bosch, SFS intec opracował
podejście do zautomatyzowanej
produkcji czujników fazy. Założeniem tego ambitnego projektu
było osiągnięcie wysokiego
poziomu zdolności technicznych, rzeczywiste przeznaczenie
i chęć podjęcia wyzwania.
Na całym świecie coraz wyższe
standardy ekologiczne wymagają,
by nowe pojazdy posiadały coraz
bardziej efektywne jednostki napędowe. Bosch, lider w dziedzinie silników i mechanizmów dla napędów
sterujących, oferuje swoim klientom szeroki zakres systemów sterowania dla silników benzynowych
i diesla. Ich czujniki fazy określają,
kiedy powinien nastąpić wtrysk
paliwa do danego cylindra i w którym momencie ma nastąpić zapłon.
Wysokie wymagania
Jürgen Nawrot, pracownik Boscha
odpowiedzialny za nową generację
produktów, zwrócił się do SFS intec
już we wstępnej fazie planowania.
Zadanie, które nam powierzył, było
ekstremalnie trudne, a patrząc
wstecz – było to jedno z największych wyzwań produkcyjnych.
Zadaniem była zamiana starego
podzespołu na bardziej nowoczesny
i ekonomiczny. Ideą był ujednolicony system narzędziowy i produkcyjny. SFS intec w znacznym stop-
niu przyczynił się do stworzenia
użytecznego i efektywnego produktu końcowego.
Technologia wieloprofilowa
Rozwiązanie zostało osiągnięte
dzięki zespołowi złożonemu ze specjalistów z działu produkcji tworzyw
sztucznych, specjalistów narzędziowych oraz automatyków. Rezultat
spełniał wszystkie wymagania
Boscha:
n
n
wąski zakres tolerancji
odporność na benzynę i olej
silnikowy
n brak jakichkolwiek zadziorów
we wszystkich przestrzeniach
funkcyjnych
n 100% kontrola określonych
parametrów
n odpowiednie opakowanie
dla łatwego przechowywania
i zastosowania
Planowanie i wdrożenie zawsze
pod kontrolą
Po opracowaniu koncepcji, wyprodukowano próbne egzemplarze za
pomocą wtryskarki dwusekcyjnej.
Narzędzia tłoczące i formujące było
umieszczone równolegle wraz
ze zautomatyzowanymi częściami
podzespołów. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu w automatyzacji zintegrowanych procesów produkcyjnych, we współpracy z liderem
w budowie maszyn, szybko udało się
zaprojektować i zbudować kompletny zestaw produkcyjny.
W pełni zautomatyzowana
produkcja
Zautomatyzowana linia produkcyjna
działa bez usterek od ponad dwóch
lat. Proces produkcji składa się
z czterech głównych etapów:
n
tłoczenie i formowanie
metalowej siatki
n nakładanie tworzywa
sztucznego
n100% różnorodnych testów
optycznych i elektrycznych
n pakowanie w opakowania
typu: blistry
Na ostatnim etapie czujniki są ustawione w taki sposób, aby ułatwić
ich zastosowanie na linii produkcyjnej Boscha.
Każdy wymóg spełniony
Ścisła współpraca z SFS intec od
etapu koncepcji była bardzo ważna
dla Boscha. Interdyscyplinarny
zespół umożliwił wykorzystanie różnych nowoczesnych procesów do
zaprojektowania i stworzenia
zestawu. Zaawansowane umie­
jętności planowania przyczyniły się
do osiągnięcia ambitnych celów
w zakresie produktywności, rozwoju
i terminów.
Zwiększona wydajność dzięki w pełni zintegrowanemu
procesowi produkcji
„SFS intec przekonał nas
o swoich zdolnościach do
zautomatyzowania produkcji.“
Jürgen Nawrot, Project
Manager Boscha przedstawia
swoje wnioski:
Moim zdaniem SFS intec był par­
tnerem o nowatorskim podejściu
do rozwoju i dużym entuzjaźmie.
Nie obawiał się podjęcia ryzyka
finansowego. Komunikacja przebiegała szybko, zrozumiale
i w prosty sposób co, moim
zdaniem jest kluczowe dla powodzenia tego typu projektu.
Podajnik elementów
Metalowa siatka automatycznie
podawana ze zwoju.
W pełni zintegrowane formowanie
Zrobotyzowane podawanie
i zdejmowanie części metalowych
do nałożenia tworzywa.
100% kontrola zintegrowana
Pełna kontrola określonych parametrów
w zintegrowanym systemie nadzoru.
Dostarczone jako gotowe do montażu
Wygodne blistry do łatwego
przechowywania i montażu.
Dzięki starannemu przez was planowaniu byliśmy w stanie zwiększyć produkcję masową w założonym czasie. Idea zera defektów
przy produkcji również ma dla nas
bardzo istotne znaczenie. Po
dwóch latach naszej współpracy,
ani razu nie doszło do opóźnienia
dostaw czy problemu z jakością.
19
Iqbal Bahia, FasteningSystems, [email protected]
Zwiększona przejrzystość dzięki logistyce opartej na IT
Sposób, w jaki zamówienia są
składane a dostawy realizowane, przeszedł gwałtowne zmiany
w ciągu kilku ostatnich lat.
Dzisiaj klienci wymagają nie
tylko szybkości, precyzji i soli­
dności ale również szczegółowych informacji. Aby osiągnąć
wysoki poziom obsługi, Dział
Logistyki SFS intec z Leeds
w Wielkiej Brytanii opracował sieć
komunikacyjną, umożliwiającą
szybką odpowiedź i natychmiastową informację zwrotną.
W dzisiejszej gospodarce produkcja
doskonałych elementów to za mało.
Klienci żądają dodatkowych korzyści. Coraz więcej klientów zwraca
się do zaufanych partnerów, za-­
pewniających kompleksową dostawę,
którzy potrafią zidentyfikować
i osiągnąć możliwe ulepszenia
w procesie zaopatrzenia od pierw­
szego zamówienia po regularne,
stałe dostawy.
Łańcuch dostaw jest szczególnie
istotny. Należy opanować całą gamę
usług wspierania klienta. Jedną
z nich jest szczegółowy monitoring
transportu poprzez przejrzysty
mechanizm przepływu informacji.
Modernizacja procedur
Wcześniej, przed działem IT
w Leeds rozpościerał się widok coraz
większych niespełnionych wymagań. Na przykład bieżąca informacja
odnośnie etapu dostawy po prostu
nie była dostępna dla klientów.
Na takim tle zakładowy zespół
przedstawił plan działania z jednym
podstawowym celem: uproszczony
proces składania zamówień dla
klientów połączony z bieżącą informacją odnośnie aktualnego stanu
zamówienia i dostawy.
„ePORTAL“ odegrał decydującą
rolę w uzupełnieniu braków informacji z zakresu zaopatrzenia.
Pierwszym etapem była wymiana
dokumentów elektronicznych
pomiędzy SFS intec a klientami za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Umożliwia to zamawiającemu
natychmiastowy dostęp do istotnych dla niego danych. Obok ele­
ktronicznego transferu dokumentów
SFS intec stworzył zindywidualizowany system informacyjny oparty
na stronach internetowych.
Główną zaletą „ePORTAL“ jest
zapewnienie zainteresowanym bieżących informacji dotyczących przepływu towarów. Pracownicy firmy
zamawiającej mogą sprawdzić stan
dostawy i dotrzeć do licznych dokumentów zapisanych w formacie
PDF. Odpowiedzialni za plany i harmonogramy mogą śledzić ruchy
towarów w czasie rzeczywistym.
„Dzięki systemowi monitoringu opartemu na sieci www
mogę, w dowolnej chwili, szybko dotrzeć do każdej potrzebnej
informacji dotyczącej stanu realizacji zamówienia.“
Michelle Jeary, Logistics Centre Sarnafil, Norwich
®
Przykład wzięty z życia
n Dzięki sieciowemu narzędziu online
„ePORTAL” zespół logistyczny Sarnafil ma
bieżący dostęp do stanu i szczegółów
dotyczących dostaw wszystkich zamówień
przyjętych przez SFS intec.
Potwierdzenie wysyłki za
pomocą SMS
SFS intec oferuje również swoim
klientom możliwość wykorzystania
nowoczesnych technik telekomunikacyjnych do odbierania informacji
o nadchodzących dostawach.
Klienci zostali włączeni w obieg
spedytora. Wiadomość drogą SMS
informuje odbiorcę o tym, że towar
został wysłany z zakładu, przesyłka
została załadowana lub że jest już
w drodze do niego. Doręczenie
towaru również jest potwierdzane
przez firmę spedycyjną za pomocą
sms-a. Tak więc zamawiający,
potencjalny podwykonawca oraz
obsługa zarządzająca zamówieniem, wszyscy otrzymują bieżące
informacje odnośnie zaawansowania dostawy zamówionego towaru.
Sytuacja win-win
Wprowadzenie „ePORTAL“ zaowocowało tym, że firmy takie jak
Sarnafil czerpią korzyści ze zoptymalizowanego transportu towarów.
Efektywny przepływ informacji
oznacza większą wartość dodaną
i dokładne planowanie w zakładzie.
Przejrzysta komunikacja ułatwia
również ponowne złożenie zamówienia. Podniesiono jakość całego
procesu dostaw. W pełni osiągnięto
zamierzone cele podniesienia
wydajności i efektywności przepływu informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Sarnafil Ltd. z siedzibą w Norwich był jednym
z pierwszych klientów, który skorzystał z nowego
systemu informacyjnego w SFS intec.
Przedsiębiorstwo należące do Sika Group zajmuje
się rozwojem i sprzedażą jednowarstwowych
membran dachowych dla budownictwa i prac
renowacyjnych. Dzięki wysokiej jakości swoich
produktów mogą skutecznie sprzedawać je na
wszystkich znaczących rynkach Europy, Ameryki
Północnej i Azji.
W poniższym wywiadzie Dean Grady, Koordynator
Produktu opowiada o swoich doświadczeniach
z „ePORTAL“.
Panie Grady, na jakie problemy napotyka Pańska firma przy dostarczaniu
produktów do klientów?
Obszerny asortyment produktów sam
w sobie powoduje pewne zawiłości,
a do tego niektóre elementy są dostarczane przez licznych partnerów, m.in.
łączniki z firmy SFS intec. Ponadto
musimy koordynować dostawy dla projektów na terenie całej Wielkiej Brytanii. Czasem to tylko zróżnicowane produkty, a czasem musimy zapewnić
dostawy bezpośrednio od naszych par­
tnerów, w ścisłych ramach czasowych.
Nowoczesne metody konstrukcji oznaczają, że
zarejestrowany podwykonawca naszej firmy może
rozpocząć montaż tego samego dnia, w którym
dostarczone zostaną materiały dachowe z Sarnafil.
W jaki sposób „ePORTAL“ pomógł sprostać tym
wyzwaniom?
Zarejestrowani podwykonawcy dachów Sarnafil
muszą otrzymać od nas to, czego potrzebują
i wtedy, gdy jest to im potrzebne. Dzięki „ePORTAL“
możemy być pewni, że elementy dostarczane przez
SFS intec pojawią się na miejscu w odpowiednim
momencie, niezależnie od tego czy mają trafić do
naszego magazynu w Norwich czy na któryś z projektów. Jeśli z jakiegoś powodu zarejestrowany podwykonawca chce znać stan dostawy z SFS intec,
możemy mu szybko odpowiedzieć korzystając
z narzędzia „ePORTAL“.
Co, z Pana punktu widzenia, zyskują Państwo
korzystając z „ePORTAL“?
Jestem pod wrażeniem łatwości użycia jak i związanej z nim dużej elastyczności. Dzięki „ePORTAL“
udało nam się zrobić ogromny krok naprzód pod
względem poprawy możliwości logistycznych i optymalizacji dystrybucji towarów w kraju. Wszystkie
istotne informacje są dostępne dla członków
zespołu logistycznego. Ma to ogromny wpływ na
naszą efektywność.
21
Peter Kouwenhoven, FasteningSystems, [email protected]
Partnerstwo przynoszące prawdziwy sukces
Budownictwo staje się coraz
szybsze i bardziej ekonomiczne.
Kluczowym czynnikiem są tutaj
lepsze kontakty między przemysłem budowlanym i jego dostawcami. Lindab Astron, lider europejskiego rynku w sektorze
stalowych konstrukcji hal jest
jedną z firm, która wierzy
w ciągły rozwój, jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do
swoich dostawców. Zaufała ona
również technologii mocowania
z SFS intec.
dodatkowych prac. Ten systematyczny program szkoleniowy,
w połączeniu z zaawansowanym
technicznie produktem, tworzą podstawy koncepcji jakości ASTRON.
Równie wysokie wymagania stawiane są dostawcom elementów
składowych.
Z SFS intec od samego
początku
Praktycznie od samego początku
firmy 1962, ASTRON zaufał pro­
duktom, wsparciu technicznemu
Sprawne opracowanie projektu
Cały łańcuch dostaw – od zamówienia, przez produkcję, do dostawy –
został przez SFS intec specjalnie
zaprojektowany z uwzględnieniem
wymagań ze strony firmy ASTRON.
Punkt początkowy w łańcuchu
dystrybucji stanowi zamówienie online, otrzymywane przez SFS intec
raz w tygodniu. Określa ono dokła­
dnie typ i ilość elementów mocujących potrzebnych na każdej budowie. Towary są wysyłane
w partiach przygotowanych dokł­
Potężne inwestycje budowlane
wymagają szerokiego planowania.
Czynniki ekonomiczne i organizacyjne są teraz ważniejsze niż kiedyś. Firmy budowlane o międzynarodowym zasięgu zwracają
szczególną uwagę na poprawę
wydajności i wyższe standardy
wykonawstwa na swoich placach
budowy. Lindab Astron Group,
z siedzibą w Diekirch, Luksemburg,
jest właśnie jedną z firm, skoncentrowanych na przyszłości.
Od ponad czterdziestu lat ASTRON,
zatrudniający ponad tysiąc osób,
jest wiodącym europejskim producentem hal o konstrukcji stalowej
przeznaczonych dla sportu, przemysłu, handlu czy logistyki. Firma
dostarcza i buduje prefabrykowane
stalowe obiekty w rekordowym
czasie.
Wysokie wymagania jakościowe
Dzięki bardzo wydajnym procesom,
ASTRON może zabudować 70.000
m2 lub około siedemdziesięciu indywidualnych projektów budowanych
w ciągu tygodnia. Sprawdzeni
i zatwierdzeni partnerzy – wykonawcy są odpowiedzialni za montaż
prefabrykowanych obiektów. Co
roku ASTRON Academy szkoli co
najmniej 1000 osób z całej Europy –
pracowników własnych działów
firmy, jej partnerów wykonawczych
oraz podwykonawców w zakresie
i możliwościom SFS intec. Przez te
lata, przy ścisłej współpracy, opracowano wiele rozwiązań dla nowych
elementów. Właśnie teraz wyznaczeni wykonawcy wykonują całą
zewnętrzną obudowę budynku
ASTRON używając wyłącznie łączników SFS intec. Planiści i wykonawcy
mogą zaufać bezpieczeństwu
budynku, ponieważ SFS intec dba
również o uzyskanie oficjalnych
dopuszczeń dla swoich łączników.
Tak więc wydajność i ekonomiczna
opłacalność projektów budowlanych
wzrasta już na etapie planowania.
adnie dla danego miejsca montażu.
Umiejętności SFS intec w zakresie
organizacji magazynu, pakowania
i dostaw na miejsce znacznie zmniejszyły administracyjne obowiązki po
stronie firmy ASTRON. Specjalne
oznakowanie ułatwia natychmiastową identyfikację wyszczególnionych łączników i ich wysyłkę na
odpowiednią budowę.
n Zwiększanie wartości dodanej: rozwiązania
SFS intec w zakresie łączników to wybrana przez
ASTRON opcja. Dobre pod względem technicznym i ekonomiczne w zastosowaniu, wspierają
architektoniczne trendy coraz szerszego wykorzystania stali, umożliwiając wykonanie lekkich
i eleganckich konstrukcji.
Fotografia: ASTRON
n Wydajność to wymóg dnia dzisiejszego:
dzięki posortowanym opakowaniom, SFS intec
oferuje ASTRON rozwiązanie dokładnie
dopasowane do ich potrzeb. Co tydzień około
dwudziestu pięciu placów budowy w Europie
otrzymuje elementy mocujące z SFS intec.
Te dostawy oznaczają terminowe dotarcie
właściwych elementów o odpowiedniej
jakości i w wymaganej ilości w miejsce,
w którym je potrzebują montażyści.
Wspólne kształtowanie
przyszłości
Dynamiczna ekspansja na nowopowstałe rynki np. Europy Wschodniej
wymaga od ASTRON olbrzymiej
elastyczności. Dotyczy to zwłaszcza przewidywanych lokalizacji
placów budowy. Obok centrów
logistycznych w Luksemburgu,
Czechach czy na Węgrzech,
ASTRON posiada również nową
bazę w Rosji. Ta inwestycja nadała
strategicznemu partnerstwu z ich
dostawcami nowy wymiar. Dzięki
silnej lokalnej obecności, oddaniu
pracowników i zaawansowanym
produktom, SFS intec jest partnerem, który jest dobrze przygotowany by skutecznie dotrzymać
kroku w rozwoju.
23
SFS intec SAS
39 rue Georges Méliès
BP 55
FR-26902 Valence Cedex 9
[email protected]
SFS intec Inc.
Canada Service Center
40 Innovation Drive
CA-Dundas, Ontario L9H 7P3
[email protected]
QBM Distributors Ltd.
Geldered Road, Birstall
GB-Batley West Yorkshire, WF17
9QD
[email protected]
SFS intec AG, Kunststoffwerk
Schöntalstrasse 2a
CH-9450 Altstätten
[email protected]
SFS intec Ltd.
153 Kirkstall Road
GB-Leeds, LS4 2AT
[email protected]
SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
[email protected]
SFS intec Kft.
Vásártér 18
HU-9241 Jánossomorja
[email protected]
SFS intec AG
Tiefzieh- und Fliesspresstechnik
Mühlegasse 23
CH-9230 Flawil
[email protected]
SFS intec s.p.a.
Via Monti 24
IT-33074 Fontanafredda PN
[email protected]
Guangzhou SFS intec
Fastening & Precision Parts Co., Ltd
5/F, Bi Hua Building
No. 3 JinXiu Road
Guangzhou Development District
CN-Guangzhou 510730, P.R. China
[email protected]
SFS intec AS
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog
[email protected]
SFS intec Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
[email protected]
SFS intec
Shanghai Representative Office
Unit 1303, Guolv Building
1277 Beijing Road West
Postcode 200040
CN-Shanghai P.R. China
[email protected]
SFS intec E y P, S.A.
Sucursal em Portugal
Rua Prof. Egas Moniz n° 2A
Fonte Boa da Brincosa,
PT-2655-400 Ericeira
[email protected]
SFS intec s.r.o.
Vesecko 500
CZ-511 01 Turnov
[email protected]
SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
[email protected]
SFS intec GmbH
Aircraft Components
Ferdinand-Porsche-Str. 1
DE-75382 Althengstett
[email protected]
SFS Dekpaks Baglanti Elemanlari
Sanayi ve Ticaret A.S.
7 Eylül Mahallesi
Celal Umur Caddesi 9
TR-35860 Torbali Izmir
[email protected]
SFS intec GmbH
FasteningSystems
In den Schwarzwiesen 2
DE-61440 Oberursel/TS
[email protected]
SFS intec Oy Eesti Filiaal
Töökoja 1 / Veerenni 53A
EE-11313 Tallinn
[email protected]
SFS intec E y P, S.A.
c/Fragua no° 1 – Local 1
ES-28933 Móstoles (Madrid)
[email protected]
SFS intec Inc.
5201 Portside Drive
US-Medina, OH 44256
[email protected]
SFS intec Inc.
Spring St. & Van Reed Rd.
PO Box 6326
US-Wyomissing, PA 19610
[email protected]
– Elementów precyzyjnie formowanych
i specjalnych zamocowań dla przemysłu
motoryzacyjnego
– Elementów precyzyjnie formowanych,
produktów systemu zamocowań dla branży
elektrycznej, lotniczej, wyposażenia
przemysłu i architektury
– Systemów mechanicznego mocowania, zawia sów i innych wybranych specjalistycznych pro duktów dla konstrukcji budowlanych i sekto rów budownictwa oraz dla ich dostawców.
Więcej informacji:
www.sfsintec.biz
spedseal ®, spedcaps ®, spedlack ®
spedstop ® są znakami handlowymi
Grupy SFS
SFS intec GmbH
Wiener Str. 29
AT-2100 Korneuburg
[email protected]
Posiadając w Europie, Ameryce Północnej i Azji
blisko 30 organizacji rynkowych, SFS intec podkreśla znaczenie bezpośrednich kontaktów
z klientami. Jesteśmy dla nich partnerem oferującym rozwój oraz dostawy w zakresie:
TORX® i TORX PLUS ® są znakami handlowymi firmy
Acument Intellectual Properties, LLC.
SFS intec Oy
Tarrantie 4
FI-08500 Lohja as.
[email protected]
REMFORM ® „F“, REMFORM ®, TAPTITE 2000
są znakami handlowymi
CONTI Fasteners AG, (CONTI), CH-6430 Baar, Szwajcaria
SFS intec FZCO
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 261775
AE-Dubai
[email protected]
SFS intec w skrócie
© SFS intec 2009
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
GMi 901842 PL / 12/08 / Druk w Szwajcarii
Nasze zakłady produkcyjne i organizacje rynkowe
na świecie

Podobne dokumenty

W praktyce - SFS intec

W praktyce - SFS intec Opracowanie redakcyjne i graficzne Marketing Services, SFS intec Druk RDV, Rheintaler Druckerei und Verlag AG, Berneck Wydawca SFS intec

Bardziej szczegółowo