K2 Internet S.A. Grupa K2 Grupa K2 – prezentacja dla inwestorów

Komentarze

Transkrypt

K2 Internet S.A. Grupa K2 Grupa K2 – prezentacja dla inwestorów
K2 Internet S.A.
Innowacyjna firma
marketingowo--technologiczna
marketingowo
Grupa K2 – prezentacja dla inwestorów
W
Warszawa,
25 czerwca 2008
www.k2.pl
Prezentacja Grupy K2
-1-
Grupa K2 Internet S.A.
Od 1997 roku jesteśmy strategicznym partnerem największych organizacji na
polskim rynku dostarczając innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu,
sprzedaży i obsługi klienta. Stwarzamy nowe możliwości rozwoju relacji
pomiędzy firmami a ich klientami.
Agencja
interaktywna
full service
od 1997
Hosting i
utrzymanie
aplikacji i
serwisów www
od 2001
Agencja
performance
marketing
od 2005
Technologie
dla
efektywności
biznesu
od 2005
Agencja
badawczo
projektowa
od 2007
Funkcjonujemy
j
j y w oparciu
p
o pięć
p ę niezależnie zarządzanych
ą
y jednostek
j
biznesowych wykorzystując synergie związane z łatwiejszym dotarciem do
klientów i lepszym wykorzystaniem zasobów.
www.k2.pl
-2-
Agencja interaktywna full service
K2 to wiodąca i największa na rynku polskim
agencja interaktywna
K2 zapewnia kompleksową obsługę dużych projektów
marketingowych i sprzedażowych w internecie:
ƒ Konsulting ee-marketingowy
Badania, analizy
i projektowanie strategii
i rozwiązań e-marketingu
e marketingu
ƒ Serwisy internetowe
Budowa, wdrażanie,
utrzymanie i rozwój
ƒ Komunikacja marketingowa online
Reklama i inne formy
komunikacji marketingowej online
ƒ Sprzedaż i obsługa klienta online
Akwizycja, sprzedaż, obsługa i retencja klientów
www.k2.pl
-3-
Hosting i utrzymanie aplikacji i serwisów www
Usługa przeznaczona jest dla firm o najwyższych wymaganiach
w zakresie dostępności i szybkości działania rozwiązań internetowych
ƒ Hosting zarządzany
Dedykowany
D
d k
dl
dla aplikacji
lik ji k
krytycznych
t
h dl
dla bi
biznesu oraz
serwisów internetowych o oglądalności powyżej 1 mln wizyt
miesięcznie
ƒ Finansowanie infrastruktury
Nowoczesny sposób finansowania sprzętu i licencji - oparty
na zasadzie stałej, comiesięcznej opłaty (ASP)
ƒ Zarządzane pasmo
Gwarancja bezkonkurencyjnej szybkości działania aplikacji
oraz serwisów internetowych. Największa w Polsce ilość
bezpośrednich styków z innymi operatorami oraz
gwarantowana przepustowość do sieci każdego z nich
ƒ Nokia Intellisync Mobile Suite
mobilnyy dostęp
ęp do p
pocztyy e-mail zdalne zarządzanie
ą
informacjami osobistymi (PIM), zarządzanie flotą urządzeń
mobilnych, szybka synchronizacja danych oraz wygodna
dystrybucja informacji
ƒ Partnerzy:
www.k2.pl
-4-
Agencja Performance marketingu / Dom mediowy
ACR oferuje kompleksową obsługę
w zakresie:
ƒ Planowania i zakupu mediów online
ƒ PR online
ƒ Doradztwa e-marketingowego
g
g
ƒ Performance Marketingu
www.k2.pl
-5-
Technologie dla efektywności biznesu
Odrębny biznes unit wyspecjalizowany w dostarczaniu dedykowanych
rozwiązań informatycznych opartych na technologiach Microsoft, które
pomagają przedsiębiorstwom zwiększać efektywność biznesu
Kompetencje w projektowaniu i
wdrażaniu rozwiązań takich jak:
ƒ Portal korporacyjny
ƒ Obieg informacji i dokumentów
ƒ Z
Zarządzanie
d
i P
Procesamii Biznesowymi
Bi
i
(Business Proces Management)
ƒ Internetowe portale samoobsługowe
oraz e-commerce
e commerce
ƒ Dedykowane aplikacje wspierające
biznes
www.k2.pl
-6-
Komitywa.com
Komitywa.com to firma badawczo - konsultingowa, wyspecjalizowana w
projektowaniu rozwiązań interaktywnych zorientowanych na
efektywność,
y
intuicyjność
yj
i ergonomię
g
Komitywa.com dostarcza kompleksowe
usługi w zakresie:
ƒ Analizy i dokumentowania wymagań
użytkowników – scenariusze użycia,
profilowanie użytkowników, obserwacja
ƒ Projektowania funkcjonalnego
projektowania architektury informacji
ƒ Ewaluacji projektów –
prototypowanie,badania user-experience
(testy użyteczności,badania eyetracking),audytyserwisó wwww
(użyteczności dostępności)
(użyteczności,
dostępności).
www.k2.pl
-7-
Źródła wartości K2
www.k2.pl
-8-
Co nas wyróżnia na rynku ?
Najlepsza technologia
Certyfikowany Partner
renomowanych światowych
dostawców
Kompleksowość oferty
Możliwość świadczenia
kompleksowej oferty
li
j pod
d “jednym
“j d
realizowanej
dachem”
Doskonała reputacja i
znaczny portfel klientów
Wysoka ocena na rynku i
uznanie klientów za
kompetencje,
profesjonalizm i wysoką
jakość
j
usług
g
Największy
N j i k
zespół
ół
wysokiej klasy ekspertów
Bogate doświadczenie
- 10 lat na rynku
z wieloletnim
doświadczeniem w branży;
y;
całkowite zatrudnienie
ponad 200 osób
Zrealizowane setki projektów
dla dużych polskich i
międzynarodowych
i d
d
h kli
klientów
tó
Sprawdzony i zweryfikowany
model biznesowy
Najbardziej utytułowana agencja eemarketingowa w Polsce
od 6 lat nieprzerwanie
rosnące przychody i zyski
www.k2.pl
-9-
Najwięksi Klienci
K2 zrealizowało kilkaset projektów dla największych polskich i
międzynarodowych firm.
Akt l i d
Aktualnie
do grona klientów
kli tó K2 zaliczają
li
j się
i m.in.:
i
www.k2.pl
-10-
Wyniki finansowe 20052005-2007
2005
2006
2007
07/06%
CAGR(07/05)
Przychody
EBITDA
11 748
1 412
15 294
2 145
25 991
3 110
70%
45%
130%
130%
EBITDA (%)
12%
14%
12%
EBIT
Zysk brutto
Zysk netto
992
829
610
1 489
1 481
1 128
2 339
2 250
1 647
57%
52%
46%
133%
139%
139%
5%
7%
6%
Zysk netto (%)
Źródło: Zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy K2, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości
p
Finansowejj (MSSF).
(
) ((tys.
y zł,, o ile nie zaznaczono inaczej)
j)
www.k2.pl
-11-
Zweryfikowane wyniki vs prognoza DM Penetrator
2007
Penetrator Wykonanie Różnica
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk brutto
y netto
Zysk
25 542
2 981
2 207
2 084
1 785
25 991
3 110
2 339
2 250
1 647
2%
4%
6%
8%
-8%
Źródło: Zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy K2, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
(MSSF) (tys.
(tys zł
zł, o ile nie zaznaczono inaczej) , raport analityczny
DM Penetrator
www.k2.pl
-12-
Kwartalne wyniki Q1 2008 / Q1 2007
y
y
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk brutto
Zysk netto
2007Q1
4 550
387
259
199
163
2008Q1
7 770
716
483
481
339
Zmiana
71%
85%
86%
142%
108%
Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy K2, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
(MSSF) (tys.
(tys zł
zł, o ile nie zaznaczono inaczej)
www.k2.pl
-13-
Oferta publiczna
www.k2.pl
-14-
Realizacja celów inwestycyjnych
Wydatki na budowę systemu
afiliacyjnego: (0,9 m)
• Projekt realizowany w ACR SA
• W 12/2008 r planowany jest start komercyjny nowych usług
Rozbudowa możliwości
realizacyjnych w
obszarze e-marketing (2,84 m)
• Praktycznie zakończono inwestycje planowane na rok 2008
• Nowe biura (Łódź, Lublin), rozszerzenie powierzchni na
Puławskiej w Warszawie
Rozbudowa centrum danych (5,17
m)
• Prowadzone są prace związane z przygotowaniem
inwestycji
• Zrealizowano rozbudowę istniejącej lokalizacji
Zakup oprogramowania do e-mail
e mail
marketingu (0,15)
• Prowadzone są dodatkowe analizy związane z wyborem
dostawcy
Stworzenie oferty
y dla eGovernment (0,9m)
Mobile marketing (3,86m)
(3 86m)
Rozbudowa oferty o SEM i
zwiększanie użyteczności serwisów
WWW (1,39m)
• Inwestycja zakończona
• Inwestycja częściowo zrealizowana
• Prowadzone są dodatkowe analizy związane z kolejnymi
fazami projektu
• Komitywa.com sp. z o.o (badanie użyteczności) świadczy
już usługi
• Kompetencje SEM budowane są w ACR
www.k2.pl
-15-
Przychody K2 versus rynek reklamy on
on--line w Polsce
Ob t K2 są silnie
Obroty
il i skorelowane
k
l
z rynkiem
ki
usług
ł g internetowych
i t
t
h
(reklama i marketing).
Udział w rynku 2007 r
Reklama online (display):
Usługi e-marketingowe:
Razem internet:
315 mln PLN
157 mln PLN
472,5 mln PLN
Sprzedaż K2 - 17,5 mln PLN(2)
Udział w „Usługach” -
11%
Sprzedaż z ACR - 26 mln PLN(3)
Udział w „Razem internet” -
5,5%
(4,8 % w 2006r)
Źródło: Raport IAB za 2007 rok; zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe
Grupy K2, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
(MSSF)
Źródła: Raport IAB za 2007 rok jeśli nie podano
inaczej.
(1) Opracowanie K2 na podstawie danych od
wiodących spółek i ekstrapolacji trendu (ok.
50% reklamy)
(2) Tylko K2
((3)) K2 p
plus ACR
www.k2.pl
-16-
Wybrane projekty: 2007
www.k2.pl
Możliwości współpracy - K2 Dla Grupy Hotelowej Orbis
-17-
Portal Grupy Commercial Union
Klient: Commercial Union Grupa Aviva
Zadanie: Stworzenie portalu www.CU.pl
Zadanie:
obejmującego wszystkie spółki oraz
produkty Grupy CU
Realizacja:
ƒ Koncepcja, architektura informacji, kreacja
i wdrożenie serwisu pełniącego funkcje
wizerunkowe, edukacyjne, sprzedażowe
oraz obsługi klienta.
ƒ Zaprojektowanie interfejsu w oparciu o badania
ƒ Analiza benchmarków i best practices
Więcej: www.cu.pl
ƒ Badania użyteczności (usability) w formie wywiadów scenariuszowych z
udziałem przedstawicieli grupy docelowej
ƒ Obudowanie serwisu w liczne narzędzia i funkcjonalności (kalkulatory,
formularze call-back, wyszukiwarka agentów / placówek)
ƒ Bieżąca
ą obsługa
g i hosting
g serwisu
2007
www.k2.pl
-18-
Serwis sprzedażowy CU Direct
Klient: Commercial Union Direct
Zadanie: Serwis sprzedażowy dla
nowejj spółki
ółki grupy CU i nowejj oferty
f
produktów.
Realizacja:
ƒ Stworzenie koncepcji, architektury
informacji, kreacji oraz wdrożenie serwisu
g z
direct’owego
(silne zorientowanie
serwisu na pozyskanie klienta).
ƒ Przystępne ujęcie kompleksowej oferty ubezpieczeniowej
CU Direct
ƒ Integracja treści dla potencjalnych (ścieżka akwizycyjna)
i obecnych klientów CU (elementy obsługi klienta)
ƒ Formularz call-back
ƒ Integracja serwisu z portalem grupy CU
ƒ Bieżąca obsługa i hosting
Więcej: www.cudirect.pl
www.k2.pl
-19-
Rapida – wprowadzanie, promowanie i sprzedaż
nowej marki w Internecie
Klient:
Provident Polska
Zadanie: Wypromowanie
yp
i sprzedaż
p
Rapida
p
(pożyczki gotówkowej) - całkowicie nowej
marki i produktu wyłącznie w Internecie.
Realizacja:
2-etapowa kampania online:
ƒ
ƒ
I etap:
t
b
budowanie
d
i śświadomości
i d
ś i i pozytywnego
t
wizerunku
i
k marki
ki
ƒ Wyeksponowanie zalet marki
ƒ Zbudowanie maksymalnego zasięgu
II etap: intensywne działania sprzedażowe dla marki
ƒ Generowanie sprzedaży w postaci wypełnionych umów na stronie www
(leady)
ƒ Narzedzia: program afiliacyjny zanox (w roku 2007 zbudowana została
sieć ponad 2000 partnerów) , wyszukiwarki (Google/NetSprint), narzędzia
p
mediów tradycyjnych
y yj y ((mailing,
g p
pakiet Impact
p
Onet))
sprzedażowe
www.k2.pl
-20-
K2.kredyt w Toyota Bank Polska
R li
Realizacja
j K2:
K2
ƒ System automatycznej obsługi
wniosków p
produktowych
y ((kredyty,
y y,
pożyczki, rachunki, karty, lokaty etc.)
od wypełnienia formularza on-line aż
po obsługę wydruku umowy i przesyłkę
kurierem
ƒ
Notyfikacja klienta o statusie wniosku
poprzez e-mail / SMS
Korzyści dla Banku:
ƒ automatyzacja procesów,
procesów niższe koszty obsługi
ƒ pełna kontrola i monitoring procesu od inicjalizacji aż po zakończenie
j ryzyka
y y p
ę
y oraz zarządzanie
ą
j
ą
ƒ minimalizacja
powstawania błędów
formalnych
jakością
poprzez wymuszenie terminowości i rzetelności wykonywanych zadań
ƒ szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów Banku
2007
www.k2.pl
-21-
K2.kredyt w Toyota Bank Polska
Realizacja K2:
ƒ Wdrożony system scoringowy
firmy K2
ƒ
ƒ
Integracja z DEF3000
Integracja w wewnętrznym
systemem „Antyfraud’owym”.
ƒ
Integracja zewnętrznych
systemów,
ó np. MIG DZ
DZ, MIG BR
BR, BIK
BIK.
2007
Pożyczka, zdolność kredytowa
www.k2.pl
-22-
Cokenightlife
Klient: Coca
Coca--Cola Poland
Zadanie: Wypromowanie nowego,
niezwykłego produktu CocaCoca-Coli –
Alubutli
Realizacja K2:
ƒ
ƒ
ƒ
Unikatowy serwis www.cokenightlife.pl
jako wyjątkowy, nierealny świat Alubutli,
oddający klimat niezwykłego produktu
Uż tk
Użytkownicy
i stają
t j się
i częścią
ś i ttego
g śświata
i t
zwiedzając jego kolejne odsłony - wszystko
dla czystej przyjemności, dla ucieczki od
codzienności i p
potrzebyy zanurzenia się
ęw
abstrakcyjnym świecie.
Projekt stworzony w oparciu
o Flash Media Server i Microsoft.net.
Efekt:
k stabilność
bl
serwisu
i możliwość kontaktu użytkownika
z innymi osobami odwiedzającymi
stronę.
2007
www.k2.pl
-23-
Studio Garaż
Klient: Nokia Polska
Zadanie: Wypromowanie muzycznych
telefonów Nokia Xpress Music 5310
Realizacja K2:
Platforma konkursowa www.StudioGaraz.pl
www StudioGaraz pl
odwołująca się do muzycznego i
‘młodzieżowego’ charakteru produktu,
skierowanego do ludzi z pasją!
ƒ
ƒ
2007
Konkurs dla ‘wykonawców’: Zagraj w Studio
Garaż i podbij rynek muzyczny!
‘Wykonawcy’
y
y zamieszczali w serwisie swoje
j
utwory i poddawali je ocenie ‘fanów’
Konkurs dla ‘fanów’: aktywny udział w
dyskusjach na forum
N
Nagrody
d dla
dl ‘f
‘fanów’,
ó ’ k
którzy
ó
sprawili,
ili
że StudioGaraż żyło pełnią życia: telefony
Nokia Xpress Music
www.k2.pl
-24-
Serwis www.PlayMobile.pl
Klient:
PLAY
Projekt: Portal łączący 5 dużych sekcji
ƒ Komunikację
ƒ Społeczność
ƒ Sklep on-line
ƒ Samoobsługę (gdzie klient będzie miał
możliwość samodzielnego wyboru,
skonfigurowania i zakupu usług)
ƒ WAP umożliwiający mobilny dostęp do
społeczności, treści i usług
Zadanie K2:
zaprojektowanie funkcjonalności systemów
obsługujących
g ją y wymienione
y
obszaryy oraz
zintegrowanie ich na poziomie wizualnym i
funkcjonalnym, tak aby cały portal
stanowił jedną warstwę prezentacyjną dla
Klienta
www.k2.pl
-25-
K2.Kredyt w Getin Bank
Problem:
ƒ Skomplikowany proces obsługi wniosków
ƒ praca z wieloma systemami
ƒ wiele osób zaangażowanych w proces
Rozwiązanie
ą
K2::
ƒ system automatycznej obsługi wniosków
produktowych od wypełnienia formularza aż
po obsługę wydruku umowy i przesyłkę kurierem
ƒ Sprzedaż produktów może odbywać się różnymi
kanałami: a) on
on--line,
line, b) w oddziale banku, c) u partnera
2007
ƒ Automatyczne generowanie umów w oparciu o zaakceptowane wzorce
ƒ Elektroniczne Archiwum dokumentów
ƒ Jednolite
J d li portalowe
l
śśrodowisko
d i k robocze
b
i SSzyna usługowa
ł
(Enterprise
(E
i Service
S i B
Bus))
ƒ Ujednolicone zarządzanie regułami biznesowymi (Business Rules Engine)
ƒ Integracja z zewnętrznym silnikiem scoringowym
www.k2.pl
-26-

Podobne dokumenty