szczegółowy opis oferowanego sprzętu

Komentarze

Transkrypt

szczegółowy opis oferowanego sprzętu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1a do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
WYKONAWCA:
Nazwa: ................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................
Nr telefonu: ……………………………………., Fax: ……………………………………………., e-mail: ..........................................
NIP: ..........................................................., REGON :...........................................................
ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Podstawowa nr 51 im Jana Pawła II w Lublinie
Ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin
nr tel. (81) 527-88-80, nr faxu: (81) 527-81-04, e-mail: [email protected]
REGON: 431143705, NIP: 712-24-78-841
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego pod nazwą:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu
„Szkoła dla KAŻDEGO!”- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferuję dostawę niżej
wymienionego sprzętu / asortymentu:
Lp.
1
Nazwa
Tablica
interaktywna
Minimalne parametry techniczne wymagane przez
Zamawiającego.
- Technologia pozycjonowania w podczerwieni
(dotykowa) – zamawiający nie dopuszcza
oferowania innych technologii
- obszar interaktywny cm - 155 x 115 cm lub więcej
- przekątna wymiaru interaktywnego cm (cale) 194 cm (76") lub więcej
- format - 4:3
- powierzchnia tablicy - Specjalna, wykonana w
nanotechnologii, dedykowana do dotykowych
powierzchni powłoka. Odporna na ścieranie,
zadrapania, wysoka jasność i rozdzielczość, brak
plam świetlnych, łatwość w czyszczeniu.
Powierzchnia magnetyczna, antyrefleksyjna,
zoptymalizowana do wyświetlania obrazu z
projektora oraz do pisania sucho ścieralnymi
markerami. Nie dopuszcza się powierzchni
lakierowanych i porcelanowych oraz mających
Parametry techniczne
sprzętu oferowanego przez
Wykonawcę.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
Projektor
multimedialny
3
Laptop
4
5
Oprogramowanie:
Microsoft Office
2013
Oprogramowanie:
wysoki współczynnik odbicia światła
- Precyzja - ±0.1mm lub mniej
- Częstotliwość odczytu: 480 punktów/s.; Tempo
śledzenia sygnału: 8m/s, lub więcej
- Kalibracja – na minimum 4 punkty lub inny rodzaj
kalibracji zapewniający precyzyjną kalibrację.
- połączenie z komputerem - Kabel USB
- wymagany system operacyjny - Windows
XP/2003/Vista/7/8
- Oprogramowanie powinno posiadać następujące
minimalne możliwości:
- możliwość szybkiego pisania w formie
elektronicznej,
- nanoszenia zmian na dodatkowej warstwie w
dowolnym programie (z uwzględnieniem filmów w
dowolnym formacie) z dodawaniem zmian do
aplikacji ms office (xls,doc,ppt),
- tworzenia wielostronicowych lekcji/prezentacji z
interaktywnymi plikami w formacie flash,
-dodawania i tworzenia szablonów które można
wykorzystać jako tło strony
- zasłanianie dowolnego obszaru strony
- wyświetlanie dwóch stron na ekranie
- pasek z możliwością dodawania skrótów do innych
aplikacji
- dowolne aranżowanie układu pasków
narzędziowych na ekranie
- wyposażenie - 1 tablica, 2 pisaki bezkolorowe, 1
kabel USB, belka montażowa do montażu
naściennego
- gwarancja - 3 lata, realizowana w miejscu
instalacji przez autoryzowany serwis
- jasność min 3000 ANSI
- rozdzielczość 1024 x 768 XGA
- żywotność lampy 6000h
- gwarancja minimum 3 lata na projektor
- gwarancja minimum 12 miesięcy na lampę lub
1000h”
- bezfiltrowy system chłodzenia
- możliwość zarządzania poprzez sieć LAN
- ekran minimum 15,6 cala
- procesor czterowątkowy z technologią HT
taktowany minimum 2,4 GHz na rdzeń 3MB cache
- RAM min 4 GB
- dysk min 500 GB
- minimum jeden port USB 3.0
- bluetooth 4.0
- aluminiowa pokrywa klawiatury oraz palmrest
Pakiet Office powinien posiadać możliwość
przenoszenia licencji pomiędzy komputerami.
Każdy z komputerów powinien posiadać system
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Microsoft
Windows 7 lub 8
6
Telewizor
7
Odtwarzacz video/
dvd/Blue-ray
Drukarka
sieciowa
8
operacyjny Windows 7 lub 8 zainstalowany na
dysku twardym a także powinien być dostarczony
na płytach DVD
- FULL HD min. 100 Hz
- przekątna min 40 cali
- złącza: HDMI, USB, DVI, Ethernet
- napęd Blu-ray
- złącza: HDMI, USB, Ethernet
- drukarka laserowa monochromatyczna formatu
A4 z automatycznym dupleksem i interfejsem
sieciowym Ethernet, szybkość druku min. 35 stron
A4/min, pamięć min. 128MB
Oświadczam(y), że:
1. Sprzęt stanowiący przedmiot dostawy będzie spełniał minimalne parametry techniczne, określone przez
Zamawiającego w tabeli w pkt. 2.2 SIWZ oraz będzie zgodny ze Szczegółowym opisem i parametrami
technicznymi oferowanego sprzętu – przedstawionymi w załączniku nr 1a do SIWZ.
2. Sprzęt stanowiący przedmiot dostawy będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, kompletny, wolny od
wszelkich wad w tym konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych.
Miejscowość:
……………………………
…………………………………….…………………………
Dnia:
…………………..…………………
Podpis i pieczęcie
osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Podobne dokumenty