Tajlandia

Transkrypt

Tajlandia
Tajlandia
Czas oczekiwania na wizę:
2 dni robocze.
Wiza turystyczna:
Paszport, fotografia, wniosek wizowy, rezerwacja lotnicza.
Wiza biznesowa:
Paszport, fotografia, wniosek wizowy, rezerwacja lotnicza, zaproszenie z firmy
w Tajlandii, pismo delegujące z firmy w Polsce.
Dodatkowe informacje:
Obywatele Polski nie potrzebują wiz na pobyt do 30 dni.
Ważność wizy: 90 dni od daty wydania (wjazd do Tajlandii musi nastąpić przed
końcem ważności wizy).