zagadnienia_do_egzaminu_teoret_ NPR

Transkrypt

zagadnienia_do_egzaminu_teoret_ NPR
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
DO EGZAMINU I i II stopnia
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
def. NPR-u,
def. planowania rodziny,
twórcy metody zwanej potocznie „kalendarzykiem małŜeńskim” oraz na czym polegała,
nazwisko „ojca metody termicznej”,
nazwisko odkrywcy trzech odmian śluzu szyjkowego,
nazwisko twórcy metody samoobserwacji szyjki macicy,
wymień metody jednowskaźnikowe i wielowskaźnikowe,
od jakich czynników zaleŜy praktyczna skuteczność metod NPR,
definicja wskaźnika Pearla, ile wynosi dla metody „angielskiej”,
zalety i trudności NPR-u wg. WHO,
procentowy wskaźnik skuteczności metod wielowskaźnikowych,
podaj argumenty za NPR (korzyści),
mity o NPR, spróbuj je obalić,
funkcje spełniane przez jajowody, macicę, mosznę, nasieniowodu,
nazwy i funkcje hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową, w jajnikach i męskiego hormonu
płciowego,
miejsce powstawania plemników,
definicje: cyklu miesiączkowego (początek i koniec), owulacji, szczytu objawu śluzu, szczytu szyjki macicy,
PTC, skok PTC, linii pokrywającej i sposób jej wyznaczania.
Podaj: reguły wyznaczania poszczególnych faz cyklu miesiączkowego (f. niepłodności przedowulacyjnej
względnej, f. okołoowulacyjnej, f. niepłodności poowulacyjnej bezwzględnej), funkcje i cechy
(konsystencja, barwa, rozciągliwość) płodnego śluzu i mniej płodnego, cechy szyjki macicy pod wpływem
estrogenów i progesteronu (konsystencja, rozwarcie, ułoŜenie i obecność śluzu), zasady pomiaru PTC,
mechanizm działania tabletki hormonalnej dwuskładnikowej, funkcje aktu seksualnego wg. HV.
Wymień: podstawowe objawy płodności, dodatkowe objawy płodności, czynniki zakłócające PTC, rodzaje
(4) sztucznych metod planowania rodziny i podaj do kaŜdego rodzaju po 2 przykłady.
O czym świadczy wzrost i utrzymywanie się PTC na wyŜszym poziomie?
Wyjaśnij znaczenie określenia „antykoncepcja”.
Dlaczego stosunek przerywany ma niską skuteczność?
Scharakteryzuj postawę antykoncepcyjną i naturalnego planowania rodziny.
Kiedy wraca płodność u kobiety po porodzie.
Jaki hormon wpływa nie niepłodność poporodową.
Zasady metody LAM i jej efektywność.
Rodzaje PMN (podstawowy model niepłodności) i sposób jego ustalania.
Zasady interpretacji śluzu szyjkowego w okresie poporodowym.
Od kiedy moŜna obserwować szyjkę macicy po porodzie.
Definicje: okresu i cyklu poporodowego (początek i koniec), menopauzy, premenopauzy, andropauzy.
Reguły interpretacji PTC w cyklu poporodowym.
Wymień i opisz korzyści karmienia piersią dla dziecka i matki.
Czym charakteryzują się cykle: w premenopauzie i po odstawieniu środków hormonalnych?
Co oznacza plamienie/krwawienie w premenopauzie jeśli chodzi o płodność w fazie temperatur niskich i
wysokich?
Interpretacja wskaźników płodności (PTC, śluz, szyjka) w premenopauzie, po odstawieniu środków
hormonalnych (jak długo obowiązują).
Zasady pierwszego spotkania nauczyciela NPR z parą w poradni.
W jaki sposób nauczyciel NPR moŜe się doskonalić?
Opracowano na podstawie dokumentów Komisji Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny
Poznań 2008

Podobne dokumenty