Toczne precyzyjne ustalenie walcowe do form wtryskowych i

Komentarze

Transkrypt

Toczne precyzyjne ustalenie walcowe do form wtryskowych i
Precyzyjne, toczne ustalenia walcowe
do budowy form wtryskowych
Doskonalenie
Zalety
Trwałe: do produkcji wielkoseryjnej i masowej
Bezluzowe: do precyzyjnego ustalania połówek form
Krótsze czasy cyklu
Wysoka siła początkowa w momencie rozpoczęcia centrowania
Praca bez zauważalnego zużycia: mogą być stosowane do
produkcji w czystych pomieszczeniach
Niższy koszt sumaryczny
Duża swoboda zabudowy
Rozszerzona oferta
Innowacja
Precyzja i trwałość
zgłoszenie patentowe
Jak się je stosuje...
Precyzyjne ustalenie walcowe z wstępnie napiętymi elementami tocznymi
(zgłoszenie patentowe) do wymagających zastosowań w formach
wtryskowych. Nadaje się do aplikacji do produkcji masowej i do bardzo
precyzyjnego ustalania połówek formy wtryskowej - wstępne wycentrowanie
umożliwia delikatne (synchroniczne) zamykanie suwaków, wypraski usuwane
są z formy bez uszkodzeń.
Przeznaczone szczególnie do form do wyprasek technicznych (np.
cienkościennych), do precyzyjnych form wielogniazdowych, do pracy w
warunkach wysokiej czystości itd.
W zależności od zastosowania i wielkości dostępnego miejsca można
stosować dwa lub więcej precyzyjnych, tocznych ustaleń walcowych.
Konstruktor ma pełną swobodę w zakresie rozmieszczenia i liczby
zabudowanych precyzyjnych, tocznych ustaleń walcowych.
Maksymalna różnica temperatur powierzchni dwóch połówek formy < 10°C,
idealnie < 5°C.
Precyzyjne, toczne ustalenie walcowe
1
Przykłady zastosowań:
1 Precyzyjne ustalenie do prowadzenia
płyty wypychaczy i centrowania głównej
płaszczyzny podziału formy (ustalenia
stempla względem matrycy).
2 Przejście z konwencjonalnego
prowadzenia prostokątnego na
precyzyjne, toczne ustalenie walcowe.
1
2
2
Unikatowe
Zalety
norma 7990/7992
Zalety
Dzięki precyzyjnemu osiowemu pozycjonowaniu koszyka wałeczkowego w
momencie rozpoczęcia centrowania szybko po sobie wchodzą w stan napięcia
wstępnego bezmała równocześnie prawie dwa szeregi wałeczków - gwarantuje to
wysoką początkową siłę nośną oraz długą żywotność. Początkowa siła nośna
odpowiada bez mała sile nośnej rozwijanej przez 16 szeregów kulek.
Małe zużycie dzięki tocznemu centrowaniu. W konwencjonalnych płaskich
blokach centrujących (ustaleniach prostopadłościennych) w fazie początkowej
występują bardzo wysokie naciski powierzchniowe (aż do momentu osiągnięcia
wystarczającej powierzchni kontaktu), co powoduje szybkie zużycie dwóch
centrujących powierzchni. Szczególnie w momencie rozpoczęcia centrowania
(kontakt liniowy) naciski powierzchniowe p przekraczają wielokrotnie ich wartość
dopuszczalną (pzul).
Trwałość zespołu centrującego
można wydłużyć przez okresowe
obrócenie zespołu centrującego od
120° do 180°.
Odporne temperaturowo do ok.
150°C.
Niższy koszt całkowity, tańsze
wykonanie walcowego otworu
ustalającego.
Minimalna konserwacja, ustalenie
może być stosowane ze
smarowaniem minimalnym lub bez w
zależności od zastosowania.
Duża swoboda konstrukcyjna.
Porównanie kosztowe z płaskim ustaleniem prostopadłościennym...
Koszt pierwszego wyposażenia
Liczba ustaleń płaskich do liczby precyzyjnych ustaleń walcowych
41) do 4
41) do 2
41) do 6
93%
58%
118%
Cena zakupu zespołu ustalającego i koszt precyzyjnej
obróbki powierzchni do ustalenia zespołu centrującego prawie identyczny niższy koszt trochę wyższy
w formie
koszt
koszt
1)
Liczba płaskich ustaleń prostopadłościennych
100% = Cena zakupu i koszt precyzyjnej obróbki kieszeni pod konwencjonalne płaskie ustalenia prostopadłościenne
Przenoszona siła nośna F
Maksymalna siła nośna w porównaniu z płaskimi ustaleniami prostopadłościennymi
Wejście prawie 2
szeregów wałeczków
w stan napięcia
wstępnego
Siła masowa FG
(ciężar) połówki
narzędzia
(Siła czynna)
Maks. siła nośna F = C
dla 3 rzędów wałeczków
precyzyjnego ustalenia
walcowego
Maks. siła nośna (siła
reakcji) F = C dla 2 rzędów
wałeczków przenoszących
obciążenie
Powlekane płaskie ustalenie
prostopadłościenne:
Maks. siła nośna F, dla nacisku
powierzchniowego p. = 10 N/mm2
s
Nie powlekane płaskie ustalenie
prostopadłościenne:
Maks. siła nośna F, dla nacisku
powierzchniowego p = 6 N/mm2
Nacisk powierzchniowy
p = 10 N/mm 2
Ciężar połówki narzędzia FG
Nacisk powierzchniowy
p. = 6 N/mm 2
Początek
centrowania
Droga zamykania w zespole centrującym s
p=
FG
[N/mm 2 ]
A
Zamknięte
narzędzie
Nie powlekane płaskie ustalenie prostopadłościenne
Powlekane płaskie ustalenie prostopadłościenne
Precyzyjne, toczne ustalenie walcowe
Siła początkowa, C [N] Wartość średnia
3
Karta katalogowa
Norma 7990
aktualne
Materiał elementów prowadzących: 100Cr6 – 1.3505, hartowana 62 do 64 HRC;
d1 ≤ 25 mm, Słup prowadzący: 16MnCr5, hartowana 61 do 63 HRC.
l1
l5
Ra 0,4
Ra ≤0,1
d4
a1
d3 js4
d5
Ra 0,4
d7
d1 h3
d3 js4
Ra 0,4
Ra 0,4
M6
Ra 1,6
6
-0,1
27 -0,3
22
0
l3 -0,1
-0,1
l4
l2 -0,3
d1 = Słup centrujący, tolerancja średnicy ISO h3, szlifowany metodą superfiniszu
d3 = Średnica zewnętrzna słupa centrującego oraz tulei kołnierzowej
dla pasowania js4/H5(H6)
d4 = Średnica koła podziałowego rozmieszczenia elementów mocujących
( Kamienie mocujące A-8001.000.001), Gwint mocujący: M6x18
d5 = Średnica zewnętrzna tulei kołnierzowej
a1 = Przestrzeń zabudowy elementów mocujących, alternatywne rozmieszczenie: 120°
d7 = Otwór centralny do zamocowania słupa prowadzącego wraz z gwintem
pomocniczym do demontażu
+0,1
+0,6
d5+0,4
l3+0,05
27
+0,1
6 +0,05
+0,05
0
Tuleję można zabudowywać
z obu stron
=
=
=
=
=
Długość nominalna zamkniętego precyzyjnego ustalenia walcowego
Całkowita długość tulei centrującej
Głębokość zabudowy tulei centrującej
Całkowita długość słupa centrującego
Całkowita długość robocza prowadzenia (napięcie wstępne)
Zabudowa
Artykuł
d1
d3
d4
d5
a1
d7
l1
l2
7990.015.049
15
28
52
36
69
6.8
49.5
7990.025.054
25
40
64
48
81
8.5
7990.032.057
32
48
70
54
87
8.5
C = nośność dynamiczna w N – początkowa siła nośna
4
l1
l2
l3
l4
l5
l3
l4
l5
C, C [N] - Wytyczna
22.5
12
51.5
~14
Wejście (C): 1400
Zamknięte (C0): 4700
54
27
12
55.5
~18
Wejście (C): 2150
Zamknięte (C0): 10800
57
30
12
59.5
~20
Wejście (C): 2750
Zamknięte (C0): 13800
0
C0 = nośność statyczna w N – Narzędzie zamknięte
Karta katalogowa
Norma 7992
aktualne
Materiał elementów prowadzących: 100Cr6 – 1.3505, hartowana 62 do 64 HRC;
d1 ≤ 25 mm, Słup prowadzący: 16MnCr5, hartowana 61 do 63 HRC.
l1
l5
6
Szczegół X
dla pasowania wtłaczanego:
Tuleję można zabudować
w pozycji przesuniętej kątowo
40
12
d4
d3 js4
R2
M4
d5
d7
d1 h3
d3 js4
X
-0,1
17-0,3
3,9
l4
Wybranie
pod zestaw do wyciągania
8020.000.001
-0,05
l3-0,1
-0,3
l2 -0,1
+0,05
Artykuł
7992.010.036
d1
10
d3
20
d4
27
d5
26
d7
5.2
C = nośność dynamiczna w N – początkowa siła nośna
l1
36
l2
19
l3
7
l4
38.5
l5
~11
+0,5
d5+0,3
Ø7,2 0
+0,4
d1 = Słup centrujący, tolerancja średnicy ISO h3, szlifowany metodą superfiniszu
d3 = Średnica zewnętrzna słupa centrującego oraz tulei kołnierzowej
dla pasowania js4/H5(H6)
d4 = Średnica koła podziałowego rozmieszczenia elementów mocujących
( Śruby z łbem walcowym A-02157050 M4x10)
d5 = Średnica zewnętrzna tulei kołnierzowej
d7 = Otwór centralny do zamocowania słupa prowadzącego wraz z gwintem
pomocniczym do demontażu
l1 = Długość nominalna zamkniętego precyzyjnego ustalenia walcowego
l2 = Całkowita długość tulei centrującej
Tuleję można zabudowywać
l3 = Głębokość zabudowy tulei centrującej
z obu stron
l4 = Całkowita długość słupa centrującego
l5 = Całkowita długość robocza prowadzenia (napięcie wstępne)
M4
l3 0
-0,05
3,9 -0,1
+0,05
17 0
Zabudowa
C, C0 [N] - Wytyczna
Wejście (C): 630
Zamknięte (C0): 1050
C0 = nośność statyczna w N – Narzędzie zamknięte
5
Przykład obliczeniowy
Określanie liczby
precyzyjnych ustaleń walcowych
praktyczne
Przykład obliczeniowy
FG = m x g = 500kg x 9.81m/s 2 = 4905N
Zentn =
FG 4905N
= 3.5 = 4 x A-7990.015.049
=
C
1400N
Cn = 4 x C = 4 x 1400N = 5600N > przy zastosowaniu 4 centrowań A-7990.015.049
FG 4905N
= 2.3 = 3 x A-7990.025.054
=
C
2150N
Cn = 3 x C = 3 x 2150N = 6450N > przy zastosowaniu 3 centrowań A-7990.025.054
Zentn =
A-7990.025.054
Początkowa siła nośna C = Wartość średnia z prawie dwóch szeregów wałeczków przenoszących obciążenie
Legenda:
FG ≤ Cn lub Cn ≥ FG
FG = Ciężar jednej połówki narzędzia = m x g [N]
Zentn = Liczba precyzyjnych, tocznych ustaleń walcowych (centrowań)
C = nośność dynamiczna pojedynczego precyzyjnego ustalenia walcowego = początkowa
siła nośna [N] (patrz karta katalogowa - strony 4 i 5)
Cn = C1 + C2 + C3 + ... + CX Suma nośności wszystkich zastosowanych
precyzyjnych ustaleń walcowych [N]
Narzędzie podczas
ruchu zamykania
(stan dynamiczny)
C0 = nośność statyczna pojedynczego precyzyjnego ustalenia walcowego
przy zamkniętym narzędziu [N], (Patrz karta katalogowa Agathon - strony 4 i 5)
C0n = C01 + C02 + C03 + ...+ C0X Suma nośności statycznych wszystkich zastosowanych
precyzyjnych ustaleń walcowych [N]
Fq = C0n = Siła poprzeczna przy poślizgu połówek narzędzia, spowodowanego
zbyt małą siłą zamykania [N]
Narzędzie zamknięte
(stan statyczny)
Fq ≤ 0.9 x C0n
Powierzchnia zabudowy
precyzyjnego, tocznego ustalenia walcowego
W zależności od zastosowania i wielkości
dostępnego miejsca można zabudować
dwa lub więcej precyzyjnych zespołów
centrujących. Unikalna konstrukcja
precyzyjnego, tocznego, walcowego
zespołu centrującego daje konstruktorowi
dużą swobodę wyboru co do
rozmieszczenia i liczby zespołów
centrujących. Można zabudowywać także
nieparzystą liczbę zespołów centrujących.
6
Duża swoboda zabudowy
Główne prowadzenie
Możliwość zabudowy w dowolnym miejscu
Powierzchnia zabudowy
Powierzchna zabudowy
Niezawodne
Dokładność zabudowy
oraz warunki brzegowe
pewne
Dokładność zabudowy, wykonanie otworu ustalającego
Dokładność położenia:
Głębokość zabudowy:
Otwory ustalające słup i tuleję - odchyłka położenia maks. 0,005 mm.
Dopasowanie elementów przesuwnych (suwaków) musi zostać wykonane na
zamkniętym narzędziu. Dzięki temu na zespoły centrujące nie oddziałują
żadne siły poprzeczne.
Płaskość wszystkich osiowych
powierzchni stykowych otworów pod
zespoły centrujące nie powinna
przekraczać wartości 0.05 mm.
Prostopadłość:
Odchyłka prostopadłości osi tulei i słupa względem płaszczyzny podziału formy
- maks. 0.005 mm na 100 mm.
Warunki brzegowe
Przesadzenie:
Za pomocą precyzyjnego, walcowego zespołu centrującego wg normy
7990/7992 można wycentrować przesadzenie o maksymalnej wartości
0.15 mm. Jednakże zaleca się wstępne wycentrowania połówek formy z
dokładnością < 0.05 mm za pomocą głównego prowadzenia ślizgowego /
słupów prowadzących.
Zespoły centrujące:
Tuleja i słup centrujący są parowane.
Z tego względu należy zwracać
uwagę na to, aby zawsze były
montowane razem jako para.
Na zapytanie rozwiązania do form
wielokomponentowych.
Różnica temperatur:
W narzędziach, w których obie połówki formy są tak samo chłodzone występują
tylko niewielkie różnice wydłużenia powierzchni obu połówek narzędzia - dzięki
temu unika się przeciążenia precyzyjnego centrowania walcowego.
W jednorodnie chłodzonych połówkach narzędzia możliwość wystąpienia
różnych wydłużeń cieplnych w każdej połówce jest potencjalnie nie wielka - są to
zatem idealne warunki zastosowania precyzyjnych, tocznych centrowań
walcowych.
Zastosowanie do form
wielokomponentowych:
W zamówieniu należy to zaznaczyć.
Możemy dostarczyć zespoły
centrujące w ograniczonej liczbie
sztuk. Należy się liczyć ze
zmniejszeniem ich okresu trwałości.
Uchwyt
Demontaż
Słup centrujący można bezproblemowo
wyciągnąć stosując konwencjonalne
przyrządy do wyciągania lub młotek
przesuwny. Do tego celu służy gwint
pomocniczy w słupie.
Tuleja centrująca
Adapter
Gwint pomocniczy
Za pomocą zestawu do wyciągania
A G AT H O N , d o p r e c y z y j n y c h ,
tocznych centrowań walcowych
wszystkich wielkości, można
demontować zarówno słup (Adapter)
jak i tuleję centrującą (Uchwyt).
Młotek przesuwny
230
Słup centrujący
Artykuł
Uwagi
8020.000.001
Walizka z zestawem do wyciągania do wszystkich
wielkości centrowań wraz młotkiem przesuwnym
7
Precyzja opłaca się
Partner do rozmów w pobliżu Państwa:
http://www.agathon.ch/de/normalien/
vertretungen/vertretungen.asp
E-mail: [email protected]
Internet: www.meftech.com.pl
Basel
Zürich-Kloten
AGATHON AG, Normalien
St. Gallen
Bellach
Solothurn
Zürich
CH-4512 BELLACH
Bern
SWITZERLAND
Luzern
Tel +41 (0)32 617 4501 (CH)
Davos
Bern-Belp
St. Moritz
Lausanne
Tel +41 (0)32 617 4502 (export)
Fax +41 (0)32 617 4701
[email protected]
www.agathon.ch
8
Genf
Lugano
Zermatt
Czerwiec 2012. F0109611 / Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych
skontaktujcie się Państwo z nami...

Podobne dokumenty