Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008

Komentarze

Transkrypt

Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008
Lipiec 2007
Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym
W środku ...
Nowości
w Autodesk
Inventor
Professional
2008
10
ważnych
powodów
do przejścia z AutoCAD
do Autodesk Inventor
Trójwymiarowe
projektowanie
maszyn
i urządzeń dla
górnictwa
w TAGOR S.A.
kolejna
część ćwiczeń
Autodesk
Inventor 11
AutoCAD
Electrical
2008
WIADOMOŚCI
Autodesk nagrodził najlepszych Partnerów
Autodesk, podczas corocznego spotkania
Partnerów, wyróżnił firmy, które osiągnęły
najlepsze wyniki w roku 2006. Nagrody
otrzymali:
1. PROCAD S.A. - za największą sprzedaż
rozwiązań Autodesk;
2. AEC Design - za największy wzrost udziału
produktów wertykalnych w sprzedaży;
3. PROCAD S.A. - za największą sprzedaż
produktów mechanicznych;
4. Aplikom Sp. z o.o. - za największą sprzedaż
rozwiązań Autodesk do zarządzania
infrastrukturą;
5. AEC Design - za najwyższą sprzedaż
rozwiązań Autodesk dla architektury
i budownictwa;
6. Mat Usługi Informatyczne S.J. – za największy
wzrost sprzedaży subskrypcji Autodesk.
Konferencja była również okazją do
podsumowań oraz przedstawienia planów.
W ostatnich kilku latach Autodesk notuje
bardzo dynamiczny wzrost. W roku finansowym
2007 (zakończony 31 stycznia 2007) globalne
przychody osiągnęły wartość 1,84 mld USD,
co oznacza prawie podwojenie poziomu sprzed
trzech lat. Istotny wpływ na ten wzrost
mają bardzo dobre wyniki w gospodarkach
rozwijających się (region, do którego należy
również Polska), program subskrypcji oraz,
najbardziej znaczące – rosnąca popularność
rozwiązań do modelowania trójwymiarowego.
Ponad milion użytkowników
oprogramowania 3D
“Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięcia tak
znaczącego wyniku”, powiedział Carl Bass,
prezes i dyrektor generalny Autodesk. „Milion
użytkowników oprogramowania Autodesk do
projektowania 3D stanowią reprezentanci
szerokiego zakresu firm z branży przemysłowej,
architektonicznej i budowlanej. Różnorodność
branż wykorzystujących rozwiązania Autodesk
uświadamia wartość cyfrowego prototypowania,
jako przewagi konkurencyjnej, pozwalającej
zwiększać jakość i efektywność działań oraz
pobudzać innowacyjność”.
„Inventor of the Month” dla polskiej firmy
Famed
Prototypowanie cyfrowe pomaga polskiej firmie
jeszcze efektywniej produkować sprzęt
medyczny Autodesk przyznał firmie Famed
Żywiec – największemu producentowi sprzętu
medycznego w Polsce – tytuł “Inventor of
the Month” za kwiecień 2007 r. Program
“Inventor of the Month” wyróżnia innowacyjne
projekty i osiągnięcia inżynieryjne klientów,
którzy w swojej pracy wykorzystują najbardziej
popularne oprogramowanie do projektowania
trójwymiarowego – Autodesk Inventor. Famed
jest pierwszą firmą z Europy
Środkowo-Wschodniej, która uzyskała to
wyróżnienie.
Spis treści
Str 2
Wiadomości
kreator
Str 3
Nowości w Autodesk
Inventor Professional 2008
nr3 lipiec 2007
Str 4-5
10 powodów migracji do
Autodesk Inventor
Str 6
AutoCAD Mechanical 2008
Str 11-12 Autodesk Inventor Sersies
2008 - Twoja nowa wersja
Str 13
Trójwymiarowe
projektowanie maszyn
i urządzeń dla górnictwa
Str 14
Autodesk Inventor 10PL/10+
metodyka projektowania
Str 15
AutoCAD Electrical 2008
Trzecie ćwiczenie
podnoszące produktywność
w Autodesk Inventor
Rozkładówka
2
Wydawca:
Man and Machine Software Sp. z o.o.
Redaktor:
Konrad Tomaszek
[email protected]
tel. +48 42 639 23 75
Redakcja:
Man and Machine Software Sp. z o.o.
www.mum.pl
ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź
tel. +48 42 639 23 70,
fax +48 42 639 23 79
DTP:
indygo
www.indygo.stone.pl
Druk:
Zakład Poligraficzny DRUK
© 2006 Man and Machine Software
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie nazwy i znaki użyte w piśmie są
znakami handlowymi zastrzeżonymi przez ich
właścicieli.
Firma Man and Machine nie odpowiada za
treść materiałów powierzonych. Wszystkie
zamieszczone informacje nie są ofertami
w rozumieniu prawa handlowego.
Nowości w Autodesk
Inventor Professional 2008
Autodesk Inventor Professional to produkt bazujący na Autodesk Inventor Series,
który dodatkowo wyposażony jest w wyspecjalizowane narzędzia do projektowania
orurowania, okablowania, analizy wytrzymałościowej i symulacji dynamicznej.
Główne nowości dodane do
wersji 2008:
Generowanie wiązek elektrycznych
i orurowania
Moduł elektryczny wzbogacony został o
narzędzia do budowania i publikacji w bibliotece
wielostykowych konektorów. Nowe typy
konektorów mogą być łączone płaskimi
przewodami taśmowymi, które można wygodnie
rozkładać w projektowanym urządzeniu.
Analiza wytrzymałościowa i symulacja
dynamiczna.
Programiści firmy Autodesk, postawili sobie
za cel ułatwienie procesu tworzenia symulacji
dynamicznej. Interfejs użytkownika został
uproszczony i dostosowany do układu
wykorzystywanego w innych narzędziach
pakietu.
Dotychczasowi, mniej zaawansowani
użytkownicy chcąc zbadać zjawiska dynamiczne
w swoich projektach mieli pewne problemy
z przestawieniem się z dobrze znanej filozofii
budowania zespołów, na kompletnie nową
filozofię narzucania stopni swobody
w mechanizmach. Teraz ten problem już nie
istnieje. Program automatycznie rozpoznaje
wiązania zespołów i przekształca je
w odpowiednie połączenia, a elementy między
którymi nie występuje ruch są przekształcane
w ciała sztywne. Dzięki temu nawet
niedoświadczony użytkownik może szybko
uruchomić swoją pierwszą symulację.
Na elementy mechanizmów, w czasie ruchu,
działają różne siły, które zmieniają się w
czasie. Często zachodzi potrzeba zbadania
wytrzymałości elementu w różnych fazach
ruchu. Autodesk Inventor Professonal 2008
umożliwia wyeksportowanie obciążeń
dynamicznych, występujących we wskazanych
punktach czasu, do części, w celu późniejszej
analizy wytrzymałościowej.
Punkty na wprawianych w ruch elementach
zakreślają w przestrzeni trajektorie. Użytkownik
ma możliwość wygenerowania trajektorii
dowolnego wskazanego punku i zapisania jej
do szkicu, który później można wykorzystać na
przykład do zamodelowania krzywki.
Zaawansowani użytkownicy na pewno ucieszą
się z możliwości zmian ustawień symulacji
dynamicznej bezpośrednio w oknie dialogowym
Parametry.
Moduł do analizy wytrzymałościowej poza
wspomnianą już obsługą obciążeń w wybranych
punktach czasu dodatkowo dostarcza
możliwość wyłączania elementów kształtujących
w części. Wyłączenie elementów, które nie
wpływają znacząco na dokładność obliczeń,
znacznie ułatwiają budowanie siatki do analizy
MES i tym samym skracają czas obliczeń.
Ostatnią nowością w tym module jest analiza
elementów cienkościennych, (takich jak
np. elementy blaszane) która pozwala uzyskać
szybciej, dokładniejsze wyniki niż przy
zastosowaniu algorytmów dla części 3D.
Projektowanie orurowania wzbogacone zostało
o nowe typy rur - rury spawane oraz łączone
kołnierzami z uszczelkami. Te pierwsze podczas
generowania automatycznie pozostawiają
szczelinę na spoinę, drugie pozwalają uwzględnić
podczas definiowania stylu rodzaj uszczelnienia.
Okno dialogowe definiowania stylów rur zostało
całkowicie przeprojektowane. Style mogą być
eksportowane lub importowane co znacznie
ułatwia współdzielenie ustawień między
projektantami.
3
powodów migrac
Wykorzystaj siłę
projektowania 3D firmy,
która dostarczyła Światu 2D
Oprogramowanie z linii Autodesk®
Inventor™ to najlepszy wybór dla
użytkowników programu AutoCAD®, którzy
chcą wykorzystać siłę i możliwości
projektowania trójwymiarowego, bez utraty
inwestycji poniesionych w dane
dwuwymiarowe i zdobycie doświadczenia
technicznego w używaniu programu
AutoCAD. Linia produktowa Autodesk
Inventor zapewnia kompletny i zintegrowany
zestaw narzędzi do projektowania
trójwymiarowego i tworzenia dokumentacji
rysunkowej, projektowania systemów
trasowanych i testowania projektów. Firma
Autodesk - twórca programu AutoCAD
– najlepiej rozumie proces projektowania
i dzięki temu stworzyła program Inventor po
to by wejście w świat 3D było tak łatwe jak
to tylko możliwe.
Tylko program Inventor pozwala na czytanie
i zapisywanie plików w rdzennym formacie
DWG™ bez żadnych konwerterów, dając
użytkownikom programu AutoCAD swobodę
w udostępnianiu i ponownym
wykorzystywaniu, jednocześnie plików
AutoCAD DWG oraz danych 3D, w innych
aplikacjach firmy Autodesk przeznaczonych
do projektowania mechaniki. W pakiecie
zawarte jest nawet oprogramowanie do
zarządzania dokumentacją oraz
oprogramowanie AutoCAD® Mechanical, co
oznacza, że projektanci zawsze mają do
dyspozycji najnowszą wersję programu
AutoCAD.
Twórz lepsze produkty, zarządzaj procesem
projektowania i udostępniaj dane w całym,
rozległym zespole projektowym
wykorzystując do tego pakiet Autodesk
Inventor.
Najlepszy wybór dla
użytkowników AutoCADa
4
1.
DWG™ TrueConnect
Wykorzystaj zalety oprogramowania 3D
oferującego najlepszą w przemyśle
kompatybilność z formatem DWG i wyprzedź
konkurencję wykorzystując siłę projektowania
3D firmy, która dostarczyła Światu 2D. Tylko
program Inventor zapewnia bezpośrednie
i zespołów na podstawie rzeczywistych
parametrów pracy takich jak siła, prędkość
czy moc. Metodyka projektowania wspierana
przez projektowanie funkcjonalne pozwala
inżynierom na szybkie budowanie prototypów
cyfrowych swoich urządzeń, które posłużą
do oceny funkcjonalności projektu
i wychwycenia błędów jeszcze zanim projekty
zostaną skierowane do produkcji. Wynik:
przyspieszenie cyklu projektowania i lepsza
jakość produkowanych wyrobów.
3. Automatyczne rzuty rysunkowe
czytanie i zapisywanie plików DWG bez
żadnych translatorów z zachowaniem pełnego
skojarzenia z danymi projektowymi 3D.
Rysunki programu Autodesk Inventor zapisane
jako pliki DWG zapewniają podgląd, wydruk,
możliwość mierzenia i oczekiwaną jakość
wizualną, dla polepszenia wymienianej
informacji wykorzystywanej w produkcji.
Dzięki funkcji czytania pliku DWG, projektant
oszczędza czas otwierając projekty programu
AutoCAD bezpośrednio w programie Inventor.
Technologia DWG TrueConnect pozwala
użytkownikom na łączenie widoków
generowanych z części i zespołów 3D
z danymi programu AutoCAD, takimi jak
np. schematy czy plany zagospodarowania
fabryk i aktualizuje rysunki 2D poprzez
wstawianie widoków nowego projektu 3D.
Ta technologia pozwala na redukcję kosztów
unowocześnienia posiadanego wyposażenia
komputerowego.
2. Projektowanie funkcjonalne
Dzięki oprogramowaniu Inventor, inżynierowie
mogą skoncentrować się na funkcjonalnych
wymaganiach projektu jeszcze przed
przystąpieniem do tworzenia geometrii
modelu, który przekaże cały zamysł projektu.
Oprogramowanie Inventor gromadzi
wymagania funkcjonalne projektu w celu
sterowania tworzeniem modeli 3D,
umożliwiając inżynierom budowanie części
Możesz znacząco zredukować czas rysowania
przez automatyczne tworzenie rzutów
rysunkowych modeli części i zespołów,
zawierających widoki z przodu, widoki boczne,
izometryczne, szczegóły, przekroje i widoki
pomocnicze. Szybko uzupełnisz opis rysunku
przez pobranie wymiarów bezpośrednio
z modelu, wygenerujesz automatycznie
numery pozycji i listy części oraz uzupełnisz
rysunek wykorzystując obszerny zestaw
wymiarowania, narzędzi opisywania
i tworzenia symboli 2D, które w pełni wspierają
takie standardy rysunkowe jak ANSI, BSI, DIN,
GB, GOST, ISO oraz JIS.
4. Automatyczna aktualizacja
rysunku
Zmień raz – zmień wszędzie. Program Inventor
łączy widoki rysunkowe
z oryginalnymi komponentami, a co za
tym idzie zmiany wykonane w dowolnej
części lub podzespole są automatycznie
odzwierciedlone we wszystkich skojarzonych
arkuszach rysunkowych. Przykładowo, dzięki
intuicyjnej funkcjonalności uchwytów 3D
projektant może szybko wykonać zmianę w
modelu, a wszystkie powiązane z nim rysunki
zaktualizują się automatycznie.
5. Cyfrowy prototyp
Budowanie prototypów fizycznych jest drogie
i czasochłonne. Poprzez tworzenie modeli 3D
w programie Inventor, konstruktorzy mogą
tworzyć i testować kompletne prototypy
wirtualne, pomagając w zapewnieniu tego,
żeby wszystkie części były poprawnie
dopasowane przed skierowaniem projektu do
produkcji. Inventor zawiera także narzędzia
acji do Autodesk Inventor
montażu. W środowisku prezentacyjnym
programu Inventor projektanci mogą łatwo
tworzyć sekwencje animacji do zastosowania
do wykrywania kolizji i innych błędów
w projektach, redukując lub eliminując
konieczność tworzenia prototypów fizycznych,
co w efekcie oznacza dostarczenie na rynek
lepszych produktów taniej.
6. Zestawienie materiałów
Twórz zautomatyzowane i skojarzone
z modelami listy części i zestawienia
materiałów, które są specjalnie
przygotowywane na potrzeby produkcji.
Zestawienia są automatycznie aktualizowane,
gdy projekt ulegnie zmianom. Program
wspiera tworzenie wielu list na rysunku,
obsługuje zespoły zwinięte do jednej pozycji,
automatycznie rozpoznaje części
znormalizowane i oferuje opcje dopasowania
list do własnych potrzeb, dostosowując się
do praktyki stosowanej w firmie. Zmienisz
decyzję i od razu zaktualizujesz cały rysunek,
aby proces produkcji był realizowany zgodnie
z planem, redukując kosztowne przerwy
na produkcji, spowodowane nieprawidłowym
zliczeniem części, wadliwym oznaczeniem
w materiałach instruktażowych wideo,
instrukcjach montażu i prezentacjach
handlowych, pomagając handlowcom
w wizualnej prezentacji zamysłu projektu.
8. Prowadzenie rur i przewodów
Oprogramowanie Autodesk® Inventor™
Professional udostępnia silne narzędzia do
szybkiego i precyzyjnego dodawania do
projektów 3D systemów trasowanych, takich
jak przebiegi rur oraz wiązek przewodów
i kabli. Projekty zawierające elementy
trasowane automatycznie dostosowują się
do zdefiniowanych przez użytkownika reguł,
co redukuje błędy i oszczędza czas.
Dodatkowo, jak ze wszystkimi innymi plikami
programu Inventor, rysunki złożeniowe będą
automatycznie aktualizowane, gdy nastąpi
modyfikacja modelu systemu trasowanego.
9. Analiza naprężeń i symulacja
dynamiczna
czy błędnym zamówieniem. Eksportuj lub
łącz dane zestawienia komponentów
z oprogramowaniem planowania zasobów
produkcyjnych (MRP), planowaniem zasobów
przedsiębiorstwa (ERP) lub oprogramowaniem
do zarządzania danymi, takim jak Autodesk®
Productstream®.
7.
Dokumentacja techniczna
Dzięki funkcjonalności tworzenia widoków
rysunkowych użytkownik może szybko
tworzyć rysunki złożeniowe oraz widoki
montażowe zespołów do zastosowania w
podręcznikach treningowych oraz instrukcjach
Twórz lepszej jakości części i przeciwdziałaj
mogącym nastąpić uszkodzeniom, stosują
funkcjonalność Metody Elementów
Skończonych (MES), programu Autodesk
Inventor Professional, do określenia
naprężenia i odkształcenia jakie powstanie
pod działaniem obciążenia. Wykorzystaj MES
do optymalizacji wytrzymałości części
i zredukowania kosztów materiału bez wpływu
na wydajność pracy.
Zawarta w programie Autodesk Inventor
Professional funkcjonalność symulacji
dynamicznej, rozszerza korzyści
z wykorzystania prototypu cyfrowego,
pozwalając na przewidywanie sił i przyspieszeń
jakich doświadczają części w zespole na
skutek zastosowania rzeczywistych warunków,
z użyciem obciążeń zmiennych w czasie,
współczynników tarcia i komponentów
dynamicznych takich jak sprężyny czy
amortyzatory.
10. Wysokiej jakości rendering
Autodesk® Inventor™Studio udostępnia
najwyższej jakości narzędzia do renderowania
i tworzenia animacji w środowisku
projektowym programu Inventor.
Wykorzystując moduł Inventor Studio możesz
szybko i łatwo stworzyć wysokiej jakości
fotorealistyczne renderingi i animacje, które
poprawią komunikację z klientami i innymi
osobami decyzyjnymi.
Teraz jest czas
Teraz jest czas na zainteresowanie się
oprogramowaniem Autodesk Inventor
i spokojne zastosowanie w Twojej pracy
silnych narzędzi projektowania 3D, które
oferują najbardziej zaufane opcje podniesienia
i zabezpieczenia Twoich danych DWG.
Inventor jest nie tylko liderem we
wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do
branży projektowania mechanicznego, ale
jest także najlepiej sprzedającym się
oprogramowaniem 3D, wyprzedzającym
w sprzedaży wszystkich konkurentów już sześć
lat z rzędu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat
oprogramowania Autodesk Inventor, zajrzyj
na strony www.autodesk.pl/inventor. Aby
zlokalizować najbliższego sprzedawcę,
odwiedź strony www.autodesk.pl/partnerzy.
5
AutoCAD Mechanical 2008
®
AutoCAD® Mechanical 2008 jest
programem opartym na AutoCAD 2008
stworzonym specjalnie z myślą
o projektantach mechanikach. Program
oferuje inteligentne narzędzia
wspomagające wykonywanie projektów oraz
tworzenie dokumentacji technicznej. Bogaty
zestaw narzędzi wspomagany jest
rozbudowanymi bibliotekami elementów
znormalizowanych. Wszystkie te
udoskonalenia zostały wprowadzone z myślą
o zwiększeniu produktywności, skróceniu
czasu tworzenia projektów i przyspieszeniu
wymiany danych projektowych.
Współdziałające narzędzia do tworzenia
rysunków, wykonywania detali oraz
polecenia edycyjne wpływają na skrócenie
czasu dokonywania zmian w projekcie,
redukują ilość możliwych błędów i powodują,
że dane są uaktualniane na bieżąco.
Używając AutoCAD Mechanical 2008
można wykonać taki sam projekt
mechaniczny wielokrotnie szybciej niż przy
użyciu tradycyjnego AutoCAD-a. Niezależne
badania produktywności wykazały, że w
stosunku do zwykłego AutoCADa projektant
pracujący na AutoCAD Mechanical może:
rysować i nanosić opisy: 55% szybciej
wykonywać typowe zadania
inżynierskie: 85% szybciej
zredukować liczbę wykorzystywanych
poleceń o 60%
W najnowszej wersji AutoCAD
Mechanical użytkownicy odnajdą
kilka nowości oraz udoskonalenia
istniejących narzędzi.
Pierwszą główną zmianą jest to, że program
jest dostępny w dwóch wersjach: 64 i
32 bitowej. Obie wersje posiadają taką
samą funkcjonalność, z tym , że wersja
64 bitowa może otwierać i pracować na
rysunkach większych niż 4 gigabajty. Wersja
64 bitowa może działać tylko na 64 bitowych
systemach operacyjnych.
Dostępność narzędzi opisowych zgodnych
z międzynarodowymi standardami zawsze
było zaletą programu AutoCAD Mechanical.
Standardy na przestrzeni lat doczekują się
wielu uaktualnień i rozszerzeń, dlatego
w najnowszej wersji programu spotkamy
szereg zmian w symbolach opisowych.
Nowe opcje ustawień symboli
6
chropowatości powierzchni, spoin i linii
przekroju pozwalają dostosować wygląd
symbolu do standardu obowiązującego w
firmie. Rozszerzono także funkcjonalność
narzędzia Super wymiarowanie, w którym
dodano możliwość wymiarowania długości
łuków oraz wprowadzono wymiary
inspekcyjne.
Widoki opisów mogą być teraz umieszczane
bezpośrednio w przestrzeni papieru bez
konieczności wykorzystywania poleceń
rzutnie i warstwa AutoCADa. Części
i zespoły ze struktury modelu wstawiane
na arkusz są automatycznie uwzględniane
w listach części wraz z poprawnym
obliczeniem wystąpień jeżeli kilka wersji tej
samej części jest dodawanych.
Narzędzia do zarządzania projektem
doświadczyły największych zmian.
Generowanie zestawień komponentów ma
teraz uproszczony interfejs, liczba okien
dialogowych jest mniejsza i tym samym
ułatwia skonfigurowanie zestawień części
oraz list zakupów. Zestawienia
komponentów mają teraz rozszerzone
ustawienia tekstu i marginesów, co pozwala
na oddzielne konfigurowanie nagłówka
i wierszy. Marginesy górny, dolny, lewy
i prawy mogą być ustawiane niezależnie.
Podział kolumn jest znacznie prostszy. Nowy
kreator wyrażeń pozwala zaprojektować
złożone formuły. Dodatkowo można
zdefiniować rozwijane listy, z których będzie
można wybierać wartości podczas
wprowadzania danych opisowych
komponentu.
W zakresie bibliotek elementów
znormalizowanych użytkownik ma do
dyspozycji narzędzia, które pozwalają
przystosować bibliotekę do codziennej pracy.
Projektant może określić nie tylko, z jakiego
standardu zamierza korzystać, ale także
może wskazać, które podkategorie mają być
wyświetlane przy wystawianiu. Na przykład
można ustawić dostępność standardu DIN
i w obrębie standardu dostępność tylko
śrub z łbem sześciokątnym. Możliwe jest
także ustawienie kolejności w jakiej elementy
biblioteki będą wyświetlane
w oknie dialogowym wstawiania elementu.
Sama biblioteka została rozbudowana o 500
nowych profili stalowych w standardach JIS
i GB.
Problem 3.
Coraz częściej przy projektowaniu urządzeń
mechanicznych konieczne jest wizualne
przedstawienie tego, jak urządzenie będzie
działać lub pokazanie w akcji wybranych
mechanizmów maszyny. Wielu klientów
zamawiających urządzenia projektowane
specjalnie do wykonywania konkretnych
zadań chce zobaczyć na wizualizacji
zaproponowane rozwiązanie
i przedyskutować różne opcje. Wizualne
przedstawienie projektu może być dla firmy
projektowej istotnym elementem
ułatwiającym zdobycie zamówienia na
realizację projektu.
Jak szybko wykonać dobrą wizualizację lub
animację? Czy konieczne jest zlecenie tego
zadania firmie z branży reklamowej? A może
trzeba wysłać pracownika na specjalistyczne
szkolenie? Odpowiedzią na te pytania
Krok 1
Wykonaj model zabawkowej wywrotki,
przedstawiony na ilustracji. Model powinien
składać się co najmniej z dwóch części, z
których jedna to skrzynia ładunkowa. Koła
wywrotki powinny stać na płaszczyźnie XY
całego złożenia. Skrzynia ładunkowa wywrotki
powinna odchylać się w tył obracając się
dookoła osi trzpienia mocującego skrzynię.
Krok 2
Do animacji odchylania skrzyni ładunkowej
wykorzystamy wiązanie kątowe.
Utwórz wiązanie kątowe pomiędzy
płaszczyzną podwozia wywrotki oraz
płaszczyzną skrzyni ładunkowej, jak na
ilustracji. Wartość początkowa kąta wynosi 0°.
Wskazówka. Należy zwrócić uwagę na to, aby
w modelu nie było innych wiązań, które będą
blokować odchylanie się skrzyni kontrolowane
wiązaniem kątowym.
jest Autodesk Inventor 2008 i zawarty
w nim moduł Inventor Studio. W tym
programie można szybko wykonać dobrej
jakości wizualizację lub animację wideo,
cały proces może z łatwością przeprowadzić
konstruktor projektowanego urządzenia, a do
poznania działania Inventor Studio wystarczy
wykonanie prostego ćwiczenia.
W tym ćwiczeniu wykonamy wizualizację
modelu 3D oraz nakręcimy krótki film wideo
prezentujący projektowany wyrób. W celu
zapoznania się z modułem Inventor Studio
posłużymy się modelem 3D zabawkowej
wywrotki wykonanej z drewna, którą należy
samodzielnie wykonać. Do wykonania
ćwiczenia niezbędna jest znajomość techniki
modelowania części i zespołów w programie
Inventor.
Jak szybko wykonać wizualizację i animację modelu 3D?
Autodesk Inventor.
Ćwiczenia.
Krok 3
Włącz moduł Inventor Studio. W menu
„Aplikacje” wybierz pozycję „Inventor Studio”.
W panelu narzędzi pojawi się zestaw narzędzi
przeznaczonych do przygotowywania
wizualizacji i animacji wideo.
Jak szybko wykonać wizualizację i animację modelu 3D?
Aby utworzyć statyczny obraz dobrej jakości
wystarczy przypisać do komponentów style
powierzchni, ustawić styl oświetlenia oraz
styl sceny, a na koniec wyrednerować obraz.
W celu szybkiego wykonania
wyrenderowanego obrazu skorzystamy z
predefiniowanych styli sceny oraz oświetlenia,
a jedynym elementem, który przypiszemy będą
style powierzchni.
Przypisz style powierzchni do pozostałych
komponentów modelu. Koła modelu
wykorzystywanego w tym artykule posiadają
przypisany styl „Tworzywo sztuczne (czarne)”,
znajdujący się w folderze „Tworzywa sztuczne”.
Po przypisaniu wszystkich stylów zamknij
okno „Style powierzchni”. Gotowy model
z przypisanymi stylami powierzchni do
wszystkich komponentów przedstawiony jest
na ilustracji.
Krok 5
Ustaw swój model w pozycji podobnej do przedstawionej na
poprzedniej ilustracji. Należy włączyć widok perspektywiczny
i dopasować ustawienie modelu.
Utwórz wyrenderowany obraz modelu. W panelu narzędzi
kliknij ikonę „Obraz rendera”
.
W wyświetlonym oknie „Renderowanie obrazu” wybierz
rozdzielczość tworzonego obrazu, np. 800x600 oraz style
oświetlenia i sceny. Pozostaw domyślnie proponowany styl
oświetlenia „(Bieżące oświetlenie)”, a z listy „Styl sceny”
wybierz pozycję „Odblaskowa PP XY”, jak na ilustracji.
Krok 4
W tym przypadku przypiszemy do modelu
materiał imitujący drewno sosnowe, a do
kół przypiszemy materiał imitujący tworzywo
sztuczne. Program wyposażony jest w dość
obszerną bibliotekę materiałów, która może
być rozbudowana o własne materiały
użytkownika.
Przypisz style powierzchni do komponentów
modelu. Kliknij ikonę narzędzia „Style
powierzchni”.
Program
wyświetli okno dialogowe „Style powierzchni”.
Aby przypisać styl powierzchni do
komponentu zaznacz komponent przez
kliknięcie go w przeglądarce lub bezpośrednio
na modelu, odszukaj na liście styli folder
„Drewno, korek, itp.” i zaznacz styl „Drewno
(sosna)”, a następnie kliknij przycisk „Przypisz
styl powierzchni”, jak na ilustracji. Po
przypisaniu stylu komponent będzie wyglądał
jakby był wykonany z drewna sosnowego.
Krok 5 (cd)
Kliknij przycisk „Renderuj”. Program utworzy wyrenderowany
obraz wywrotki przedstawiony na ilustracji.
Można zapisać ten obraz w jednym z popularnych formatów
rastrowych klikając ikonę dyskietki w oknie dialogowym
„Wynik renderowania”. Zamknij okno renderowania.
Obraz statyczny już jest gotowy. Taki obraz możemy zamieścić
w materiałach informacyjnych, na stronie internetowej czy w
katalogu.
Krok 6
Teraz przygotujemy animację pokazującą w jaki sposób przechyla się skrzynia
ładunkowa. Rozpoczniemy od zdefiniowania kamery, która będzie zmieniać swoje
położenie w czasie trwania filmu, co da w efekcie wrażenie chodzenia dookoła modelu.
Wskazówka. Po obróceniu modelu w dowolną stronę można zawsze powrócić do widoku
kamery, klikając w przeglądarce wpis „Kamera1” i wybierając w menu pozycję „Ustaw widok
do kamery”.
Krok 7
Do tworzenia animacji wideo konieczne jest
narzędzie, które zapisuje wszystkie zdarzenia
tworzące animację wideo. Takim narzędziem jest „Oś
czasu animacji”
.
Krok 8
Wybierz kamerę i ustal końcowe położenie modelu względem
kamery. Rozwiń listę kamer znajdującą się w górnym prawym
narożniku osi czasu animacji i wybierz pozycję „Kamera1”, jak
na ilustracji.
Włącz oś czasu animacji. Kliknij w panelu narzędzi
ikonę „Oś czasu animacji”. W dolnej części ekranu
pojawi się okno osi czasu animacji. Podstawowym
parametrem jest ustalenie czasu trwania animacji.
Ustal długość trwania animacji. Kliknij ikonę „Opcje
animacji”, znajdującą się w prawym górnym narożniku
osi czasu animacji. Ustal długość animacji na 5 sek.,
jak na ilustracji i zamknij okno. Oś czasu będzie
obejmować teraz tylko 5 sek.
Ustal położenie końcowe animacji. Zakładamy, że w piątej
sekundzie model zostanie obrócony tak, żeby wyraźnie było
widać odchylającą się skrzynię wywrotki. Ustaw suwak osi
czasu na piątej sekundzie, a następnie obróć model do pozycji
przedstawionej na ilustracji.
Zatwierdź ustawienie modelu klikając ikonę „Dodaj operację
kamery”, zaznaczoną na ilustracji. Kliknij na osi czasu
przycisk „Przejdź do początku” , a następnie przycisk
„Odtwórz animację”. Program wykona obrót modelu od pozycji
wyjściowej do końcowej.
Na koniec ustaw model w pozycji początkowej. Teraz
wprowadzimy animację odchylania skrzyni wywrotki. Do tego
celu wykorzystamy funkcjonalność animacji wiązań
Jak szybko wykonać wizualizację i animację modelu 3D?
Zdefiniuj kamerę z widoku modelu. Kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem
w pozycję „Kamery” i w wyświetlonym menu wybierz pozycję „Utwórz kamerę z widoku”,
jak na ilustracji. W przeglądarce pojawi się pozycja „Kamera1”, a na ekranie widoczny
będzie sześcian ilustrujący kamerę.
Krok 9
Zdefiniuj animację wiązania kątowego, które
kontroluje wychylenie skrzyni wywrotki.
Kliknij w panelu narzędzi ikonę „Animacja
wiązań”
. W wyświetlonym
oknie „Animacja wiązań” włączony jest
domyślnie przycisk wybierania wiązania.
Zaznacz w przeglądarce, zdefiniowane na
początku ćwiczenia, wiązanie kątowe, jak na
ilustracji.
Ustal parametry animacji wiązania.
Pozostaw wartość kąta początkowego
równą „0 deg” i wprowadź wartość kąta
końcowego równą „45 deg”. Następnie
ustalimy przedział czasowy trwania animacji
kąta. Kliknij przycisk „Określ” i ustal czas
rozpoczęcia animacji na „2 s”., a czas
zakończenia animacji na „5 s”. Poprawne
ustawienia w oknie dialogowym „Animacja
wiązań” przedstawia ilustracja.
Jak szybko wykonać wizualizację i animację modelu 3D?
Możesz teraz sprawdzić jak będzie wyglądać
cały film wideo klikając przycisk „Odtwórz
animację”. Ostatnim krokiem tworzenia
filmu jest wyrenderowanie filmu.
Krok 10
Kliknij w przeglądarce ikonę „Renderowanie
animacji”
.
W wyświetlonym oknie „Renderowanie
animacji” ustal parametry obrazu
przedstawione na ilustracji.
Kliknij przycisk „Renderuj”. Podaj nazwę
pliku wyjściowego animacji. W
wyświetlonym oknie „Właściwości eksportu
ASF” zaakceptuj ustawienia domyślne.
Program rozpocznie renderowanie 76 klatek
animacji. Na ilustracji poniżej
przedstawionych jest 5 klatek filmu
z kolejnych 5 sekund.
W ten sposób dowiedziałeś się jak
szybko wykonać dobrej jakości obraz
projektowanego urządzenia oraz film
prezentujący wybraną funkcjonalność
projektu.
Autodesk Inventor Series 2008
Twoja nowa wersja
Rok minął szybko. Zdążyliście oswoić i przyzwyczaić się do Inventora w wersji 11, dostosowaliście go do
upodobań - kiedy nagle ktoś kładzie Wam na biurku pudełko z nową wersją Inventora 2008 i mówi:
„Przysłali Ci to właśnie”.
Przejrzystość ikon wiązań
geometrycznych szkicu została znacznie udoskonalona.
Tworzenie i edycja szkicu
Zacznijmy od początku – czyli od szkicu.
Udoskonalono sposób wyświetlania i zarządzania
paskami z wiązaniami geometrycznymi
(uruchamianymi skrótem F8, wyłączanymi F9).
Paski można włączyć dla wybranego fragmentu
szkicu. Użytkownik może w oknie dialogowym
wyłączać widoczność wybranych rodzajów
wiązań. Nasunięcie kursorem na symbole wiązań
podświetla powiązane elementy geometrii szkicu
i odwrotnie, podświetlenie geometrii podświetla
ikony. Wielkość pasków z ikonami wiązań
jest dostosowywana dynamicznie podczas
zoomowania, ponadto paski są ustawiane w
poziomie lub w pionie, zależnie od ustawienia
geometrii elementu. Wprowadzono nowy rodzaj
wiązania – Rzutowany.
Geometria szkicu może mieć przyporządkowane
właściwości – jak w AutoCAD. Można wybrać
kolor szkicu, typ i grubość linii.
Istniejące narzędzia edycyjne „Przesuń” i „Obróć”
oferują dynamiczny podgląd i pozwalają na
precyzyjne wprowadzenie wartości dla zmiany.
Ukłonem dla użytkowników przesiadających się
z AutoCAD-a są, poza wyglądem ikon narzędzi
edycyjnych, jest nowe narzędzie Kopiowanie
(poza „starym” kopiowaniem poprzez
przesuwanie) oraz Rozciąganie, podczas którego
użytkownik kontroluje zachowanie elementów
z wiązaniami geometrycznymi i wymiarowymi.
Podobnie można sterować zachowaniem nowej
funkcji Skalowanie.
Wśród narzędzi szkicu 2D znajdziemy dodatkową
opcję rzutowania krawędzi cięcia – pozwalające
automatycznie wygenerować krawędzie
przecięcia wskazanego elementu kształtującego
z płaszczyzną szkicu. Przy pracy w kontekście
złożenia można wskazać inną część z zespołu –
powstanie szkic adaptacyjny.
Automatyczne generowanie krawędzi przecięcia innych części
zespołu z płaszczyzną szkicu edytowanej części.
Nowa funkcja zginania pozwala wybrać albo jeden z końców
elementu albo jednocześnie oba z nich.
Jak co roku pojawia się pytanie:
czy rzeczywiście potrzebujemy nową
wersję? Bez dokładniejszego
przyjrzenia się każdy użytkownik
skłaniałby się do wygodnej
odpowiedzi „Nie”. Ale kiedy pojawi się
okazja, aby zapoznać się z nowościami
programu z bliska okaże się, że
powiecie: „Wspaniale, że teraz są te
wszystkie funkcje, na pewno sprawią
one, że codzienna praca będzie
łatwiejsza i szybsza”. To dlatego,
że Autodesk Inventor jest rozwijany
w oparciu o listę życzeń użytkowników
posiadających subskrypcję oraz
członków AUGI (Autodesk User
Group International). A zatem to
z powodu użytkowników na biurku
pojawiło się pudełko z nową wersją
Autodesk Inventor.
Modelowanie części
Nowa funkcja Zginanie została wprowadzona
między innymi po to, aby rozszerzyć
przejmowanie modeli z Mechanical Desktop. Aby
zagiąć element (np. pręt) należy utworzyć szkic z
linią, wyznaczającą krawędź zginania. Użytkownik
określa następnie kierunki i kąt gięcia.
Istniejące narzędzie Obrót zostało wzbogacone o
nowy sposób określania zakresu modelowania –
mamy opcje Do, Do następnego oraz Od do.
W oknie dialogowym Wyciągnięcia złożonego
znajdziemy nową funkcjonalność wyciągnięcia
z powierzchni. Chodzi o możliwość określania
poszczególnych przekrojów wyciągnięcia poprzez
podanie pola powierzchni przekroju. Użytkownik
steruje zatem wartością pola powierzchni a nie
grafiką przekroju. Jest to szczególnie przydatne
np. w projektowaniu osprzętu hydraulicznego
czy pneumatycznego, gdzie trzeba kontrolować
szybkość przepływu poprzez pole powierzchni
poszczególnych przekrojów otworów. Do
stworzenia takiego wyciągnięcia wystarczą dwa
przekroje – początkowy i końcowy – oraz
dodatkowo można wskazać centralny profil
wyciągnięcia. Użytkownik poprzez kliknięcie na
profilu może dodać dowolną ilość przekrojów
kontrolnych, dla których można podać wielkość
pola przekroju lub współczynnik skalowania dla
bieżącego pola powierzchni.
Przy okazji zmian w Wyciągnięciu złożonym
poprawiono sposób tworzenia wynikowej bryły,
m.in. zmiana warunków końcowych wpływa
na kształt całego wyciągnięcia, nie tylko
sąsiadujących sekcji.
Rozszerzeniem szkicu 3D jest spirala, definiowana
punktami na ekranie. Sposób definiowania jest
podobny jak dla narzędzia modelowania sprężyn.
Nowości znajdziemy w znanym oknie dialogowym
Otworów. Pojawił się otwór z pogłębieniem
stożkowym i z gwintem stożkowym oraz otwór
z niskim łbem walcowym, dla którego głębokość
gwintu jest mierzona bez łba.
11
Wyciągnięcie złożone pozwala sterować polem powierzchni poszczególnych przekrojów.
Narzędzie Otwór oferuje m. in. otwór z pogłębieniem
stożkowym i stożkowym gwintem.
Wymiarowanie zespołu w widoku aksonometrycznym.
Menadżer rysunku – IDW czy DWG?
Jedną z milowych zmian, jakie przynosi Inventor
2008 jest pełna zgodność z formatem DWG
2008. Polecenie Otwórz pozwala szybko otwierać
pliki DWG bez użycia kreatora, oferując w ten
sposób dostęp do geometrii i bloków zawartych
w rysunkach z AutoCAD. W ten sposób poprzez
schowek można przenosić dane do innych
rysunków Inventora bez użycia aplikacji AutoCAD.
Użytkowników zaskoczy ponadto grupa
szablonów w formacie DWG dostępnych podczas
tworzenia wszelkich rysunków części i złożeń poza
dotychczasowym formatem IDW. Dzięki temu
tak utworzone rysunki Inventora w formacie
DWG stają się dostępne dwukierunkowo
i bezstratnie dla środowiska AutoCAD i Inventor.
Dodatkowo oznacza to, że można użyć
w Inventorze istniejących szablonów z AutoCAD-a
Mechanical-a.
Należy podkreślić, że sposób pracy z Menadżerem
rysunku na szablonie DWG jest identyczny
jak w przypadku IDW. Te same narzędzia,
ten sam sposób wprowadzania widoków
bazowych, pochodnych, przekrojów, detali itp.
przy dodatkowej opcji kontroli typu linii, warstw,
bloków, tabelek rysunkowych, wielkości arkusza jak w AutoCAD.
W zakresie opracowywania rysunków pojawia
się możliwość wymiarowania w widokach
aksonometrycznych. Standardowo wymiary
umieszczane są równolegle do wskazanych dwóch
punktów. W określeniu płaszczyzny, o ile nie
wynika to jednoznacznie ze wskazania, pomaga
spacja. W problematycznych przypadkach
użytkownik może kontrolować płaszczyznę, na
której umieszczone będą wymiary, wskazując
płaszczyzny konstrukcyjne lub robocze wybranej
części czy złożenia.
Kreskowanie może być teraz związane z rodzajem
materiału – zmiana materiału spowoduje zmianę
kreskowania we wszystkich odpowiednich
elementach. Nasunięcie tekstu wymiarowego
nad kreskowanie zakrywa tę część kreskowania.
Kreskowanie jest wyświetlane także w widokach
aksonometrycznych.
Dla widoku można jednocześnie uaktywnić
widoczność krawędzi i cieniowanie.
W widokach detali krawędź przerwania może być
pokazana w uproszczeniu bądź dokładnie. Dla
przekrojów użytkownik ma możliwość wyboru,
które części są pokazane w przekroju, a także
poza przekrojem pojawiła się prezentacja „plastra”,
czyli przekroju z głębokością 0. Wynikowy widok
przekroju może być kombinacją przekroju/plastra
i części nieprzekrojonych. Poza tym widok
przekroju można uzyskać teraz na bazie linii
naszkicowanej na istniejącym widoku części lub
złożenia, a także na bazie szkicu w złożeniu
pobranym do widoku menadżera rysunku.
Zespoły
Podczas edycji części w kontekście zespołu
nowe narzędzie Kopiowanie pozwala wskazać
inną część i użyć tak utworzonej skojarzonej
kopii do dalszego modelowania. Wszelkie zmiany
zewnętrznej części są aktualizowane. Można
utworzyć kopię jako bryłę albo jako powierzchnię.
Udoskonalono obsługę modelowania
szkieletowego. Można selektywnie aktualizować
parametry, aby ograniczyć aktualizację do
niezbędnego minimum. Nie ma znaczenia rodzaj
pliku – można np. używać kombinacji części
blachowych, zespołów i zespołów spawanych.
Wprowadzony w Inventorze 11 stopień detalu
(LOD/LAM) rozszerzono o wybór już w chwili
otwierania pliku zespołu.
Podsumowanie
Powyższa lista nie obejmuje mnóstwa innych
nowości, jakie niesie ze sobą nowa wersja.
Bardzo dużym zmianom został poddany moduł
projektowania z blach, są istotne zmiany w Design
Acceleratorze, także można by sporo powiedzieć
o Generatorze ram. Autodesk Inventor 2008
to wynik intensywnej rocznej pracy zespołu
inżynierów Autodesk, którzy dołożyli wielu starań,
by sprostać oczekiwaniom użytkowników. Bez
zbytniej emfazy można powiedzieć, że satysfakcja
z przejścia na nową wersję jest gwarantowana.
PM MSD Anna Nowak
12
Trójwymiarowe projektowanie
maszyn i urządzeń dla górnictwa
W odpowiedzi na nowe wyzwania w przemyśle wydobywczym. Autodesk Inventor w Tagor S.A.
Tagor S.A. – producent m.in. obudów
górniczych i przenośników zgrzebłowych wchodzi w skład grupy kapitałowej
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne – Kopex.
Powstała w 2006 roku grupa jest trzecią na
świecie grupą kapitałową w branży górniczej.
Nowe wyzwania w branży górniczej
„Przed firmami, takimi jak Tagor, stawiane są coraz
większe wymagania. Rosną oczekiwania odbiorców
dotyczące jakości i niezawodności dostarczanych
maszyn i urządzeń, z drugiej strony terminy
realizacji kontraktów stają się coraz krótsze,
sprostać tym wymaganiom mogliśmy tylko dzięki
zastosowaniu najnowocześniejszego
oprogramowania firmy Autodesk.” – ocenia
Joachim Sosnica, prezes zarządu, TAGOR S.A.
Tagor – w odpowiedzi na nowe warunki rynkowe
– podjął decyzję o zakupie profesjonalnych
narzędzi do projektowania trójwymiarowego.
Wybrano rozwiązanie Autodesk Inventor.
Oprogramowanie dostarczył AutoR K.S.I.,
autoryzowany partner Autodesk. Firma ta
zapewnia również usługi szkoleniowe i doradcze.
Obecnie Tagor korzysta z kilkudziesięciu
stanowisk wyposażonych w Autodesk Inventor.
„Autodesk Inventor był optymalnym wyborem ze
względu na bardzo dobry wskaźnik funkcjonalności
do ceny. Wysoko oceniamy rozbudowaną
funkcjonalność produktu, odpowiadającą naszej
specyfice działania” - wyjaśnia Piotr Duda,
specjalista ds. systemów CAD, TAGOR S.A.
Cyfrowe prototypy
Projektowaniem takich urządzeń, jak obudowa
górnicza, kombajn ścianowy, przenośnik
zgrzebłowy przesiewarki i kruszarki węgla, zajmuje
się zespół projektowy. Transport poszczególnych
części urządzeń i gotowych maszyn to jeden
z najważniejszych problemów natury logistycznej,
z którym musiały borykać się zakłady. Dodatkowe
komplikacje wiązały się z dużym rozproszeniem
geograficznym poszczególnych, współpracujących
ze sobą fabryk. Transport wszystkich podzespołów
i montaż prototypów w jednej dużej hali wiązały
się z olbrzymimi kosztami.
Zastosowanie Autodesk Inventor przyniosło
rozwiązanie w tym obszarze. Oprogramowanie
pozwala na trójwymiarowe zestawianie maszyn
- poszczególnych elementów kompleksu
górniczych maszyn - na ekranie komputera.
Umożliwia to pełne dopasowanie poszczególnych
komponentów bez konieczności fizycznego
transportowania ich w jedno miejsce i żmudnego
dopasowywania do siebie. Dzięki temu możliwe
stało się ograniczenie kosztów związanych
z tworzeniem fizycznych prototypów.
Eliminowanie błędów konstrukcyjnych
„Najmniej kosztuje błąd wyeliminowany na etapie
projektu” – wyjaśnia Krystian Jany, główny
konstruktor, TAGOR S.A. – „Autodesk Inventor
dzięki wielu funkcjom umożliwiającym symulowanie
zachowania maszyny pozwala na uniknięcie
kosztownych pomyłek.”
Zastosowany w Tagorze Autodesk Inventor
umożliwia tworzenie doskonalszych konstrukcji
dla górnictwa, zarządzanie procesem
projektowania i udostępnianiem danych w całym
zespole projektowym, oraz daje możliwości
sprawdzania zachowania maszyny już na etapie
prototypu cyfrowego.
Już teraz, dzięki wymianie danych w ramach
systemu Autodesk Inventor w każdej chwili
poszczególne zespoły projektowe mogą „zajrzeć”
do innego urządzenia równolegle
projektowanego. Jednocześnie, jeszcze przed
stworzeniem fizycznego prototypu, możliwa jest
analiza kompletnego zespołu urządzeń w ruchu.
Aby jeszcze bardziej zunifikować proces
projektowania grupa kapitałowa rozpoczęła
wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
dla wszystkich zespołów projektowych
współpracujących ze sobą firm.
Podsumowanie
Autodesk Inventor – zastosowany w Tagorze
– pozwolił na znaczące skrócenie czasu
przygotowania projektu. Jednocześnie daje
możliwość wielopłaszczyznowego sprawdzenia
zachowania maszyny już na etapie prototypu
cyfrowego, umożliwiając przetestowanie wielu
wariantów i sprawiając, że finalny produkt jest
najwyższej jakości.
„Autodesk Inventor pozwolił nam na skrócenie
czasu przygotowania nowych produktów” – ocenia
Jerzy Keller v-ce prezes zarządu, TAGOR S.A.
– „Możliwość realizacji kontraktów w krótszym
czasie przy jednoczesnym podnoszeniu jakości w
zdecydowany sposób wpływa na naszą przewagę
konkurencyjną.”
DWF w prezentacjach dla klientów
Tagor bardzo dużą wagę przywiązują do wysokiej
jakości obsługi klienta. Autodesk Inventor
umożliwia realistyczne pokazanie zastosowanych
rozwiązań już na etapie modelu cyfrowego.
Przedstawienie trójwymiarowego projektu –
oprócz aspektu marketingowego – ma jeszcze
jedną istotną zaletę, jest nią uniwersalność języka
obrazu zrozumiałego dla osoby nie mającej
kontaktu z rysunkiem technicznym.
Plany: Zintegrowany System Zarządzania
13
Autodesk Inventor 10PL/10+
metodyka projektowania
Andrzej Jaskulski
Z projektowaniem, a zwłaszcza z modelowaniem
3D jest trochę tak, jak ... z grą na skrzypcach.
Można zostać wirtuozem-artystą, solidnym
„rzemieślnikiem”, albo przeciętnym muzykiem.
Jeżeli pominąć sporadyczne przypadki, którym
nie zaszkodzi najgorszy nawet nauczyciel, to
brak rzetelnych podstaw i złe nawyki nabyte
w początkowej fazie nauki najczęściej
uniemożliwiają zostanie wirtuozem.
Prezentowany podręcznik został przygotowany
z myślą o tych konstruktorach, studentach
czy uczniach, którzy pragną uzyskać solidne
podstawy parametrycznego, adaptacyjnego
modelowania 3D i przygotowywania
dokumentacji 2D i 3D wyrobów szeroko
rozumianej branży mechanicznej. Uczy
optymalnych metod i technik pracy, na starannie
przemyślanych, specjalnie przygotowanych do
potrzeb dydaktyki przykładach typowych części
i zespołów. Zastosowana w nim metodyka
szkolenia stanowi oryginalny dorobek autora,
oparty na ponaddwudziestoletniej praktyce
szkoleniowej w zakresie programów CAD. Autor
zajmuje się dydaktyką oraz komercyjnymi
wdrożeniami i publikuje podręczniki od chwili
pojawienia się w Polsce programów
wspomagających projektowanie 2D (AutoCAD,
DesignView) i 3D (DesignWave-ProDesktop,
Autodesk Inventor począwszy do wersji 3). Od
wielu lat szkoli w kierowanym przez siebie
Autoryzowanym Centrum Szkolenia Autodesk.
Książka pozwala na efektywne szkolenie między
innymi:
• osób stykających się po raz pierwszy
z narzędziami i technikami CAD 3D,
• osób stosujących dotychczas narzędzia
i techniki 2D,
• osób, które próbowały uczyć się samodzielnie
za pomocą np. różnego typu zbiorów ćwiczeń
i stwierdzają u siebie poważne braki
umiejętności i niską wydajność pracy.
14
Jej zawartość odpowiada programowi dwóch
standardowych autoryzowanych kursów:
Autodesk Inventor Essentials oraz Autodesk
Inventor Intermediate. Mimo, że została
przygotowana dla wersji 10 programu Inventor,
nadaje się do szkolenia także na wersjach 11
i 2008. (spis treści:
http://ksiegarnia.pwn.pl/pdf/6244.pdf).
W stosunku do poprzedniej książki: „Autodesk
Inventor 5.3PL/5.3 – projektowanie zespołów
i części”, wydanej przez Wydawnictwo MIKOM
w 2002 r., zmieniono w istotny sposób nie
tylko zakres materiału. Duży nacisk położono
na przejrzystość struktury ćwiczeń. Uzupełniono
treść wskazówkami metodycznymi.
Uporządkowano definicje i nazewnictwo,
zwiększono liczbę rysunków w definicjach
pojęć. Na końcu podręcznika umieszczono trzy
zadania kontrolne, które ułatwią ocenę poziomu
nabytych umiejętności. Zmiany te są efektem
doświadczeń z wykładów i ćwiczeń z przedmiotu
CAD prowadzonych przez autora od wielu lat
na Uniwersytecie WM w Olsztynie, Politechnice
Warszawskiej, a także z komercyjnych szkoleń
i wdrożeń.
W dołączonym zestawie CD znajdują się
przykłady, zadania i elementy konfiguracyjne nie
występujące w oryginalnym programie. Zawiera
on także dołączoną gratis 30-dniową wersję
programu Autodesk Inventor 10PL z pakietu
Autodesk Inventor Series.
AutoCAD Electrical 2008
AutoCAD Electrical 2008 to
idealne narzędzie dla inżynierów
elektryków, którzy dotychczas
wykonywali swoje projekty
w zwykłym AutoCADzie.
AutoCAD Electrical 2008 to program specjalnie
stworzony do wspomagania projektowania
elektrycznego. Posiada zestaw zaawansowanych
narzędzi pozwalających zaprojektować lub
zmodyfikować schematy obwodów
elektrycznych znacznie szybciej niż w czystym
AutoCADzie. Wiele pracochłonnych czynności
takich jak rysowanie drabinek czy rysowanie
przewodów jedno lub wielofazowych jest
zautomatyzowanych. Program kontroluje
numerację przewodów, etykiety symboli
elektrycznych oraz odnośniki pomiędzy cewkami
w przekaźnikach a stykami. Na każdym etapie
projektu projektant może wygenerować raporty
takie jak zestawienia komponentów czy listy
połączeń.
Podstawą każdego schematu elektrycznego są
przewody. AutoCAD Electrical udostępnia
specjalne narzędzie do rysowania przewodów,
które w trybie domyślnym pozwala rysować
przewody poziomo lub pionowo. Każde
połączenie przewodów jest automatycznie
oznaczane kropką lub innym zdefiniowanym
wcześniej symbolem. Specjalne narzędzia
edycji wykrywają topologię obwodu i jeśli
na przykład usuwamy przewód to jest on
usuwany tylko pomiędzy
najbliższymi węzłami
połączeń. Duże schematy
zwykle nie mieszczą się na
jednym rysunku. AutoCAD
Electrical pozwala na
przenoszenie połączeń
pomiędzy kolejnymi
rysunkami. Wszystkie
wykorzystywane rysunki są zarządzane za
pomocą menadżera projektu. Pozwala to
zachować lub narzucić spójność standardów
w całym projekcie. Kolejnym krokiem
w projektowaniu może być wstawienie symboli
elektrycznych. AutoCAD Electrical 2008 jest
dostarczany z katalogiem 45 000 elementów
elektrycznych najpopularniejszych na rynku
producentów. Biblioteki obejmują pełną gamę
urządzeń wejścia-wyjścia takich jak przełączniki,
czujniki, lampy i wiele innych. Wstawiane
symbole automatycznie wykrywają orientację
przewodu i przyjmują pozycję tak aby możliwe
było połączenie. Przewód pomiędzy stykami
elementu jest automatycznie usuwany. Jeśli
taki element usuniemy program przywraca
pierwotny wygląd obwodu.
Biblioteka jest w pełni konfigurowalna.
Użytkownik może rozbudowywać katalog
o własne elementy. Specjalny kreator pozwala
zaprojektować nowy element biblioteczny
i umieścić go w bibliotece. Zaprojektowane
w ten sposób elementy funkcjonalnością nie
odbiegają od elementów standardowych.
Innymi elementami powszechnie
wykorzystywanymi w projektowaniu
elektrycznym są konektory, listwy zaciskowe,
moduły PLC. Wszystkie te elementy są
obsługiwane przez AutoCAD Electrical.
Specjalne okna dialogowe pozwalają dowolnie
skonfigurować takie elementy. Na przykład
można obsadzić listwę zaciskową zaciskami
pochodzącymi od różnych producentów, a także
uwzględnić miejsce na zaciski zapasowe.
Wiele projektów elektrycznych składa się
z dwóch części. Jedna to schemat elektryczny,
druga to wygląd panelu tzw. footprint. AutoCAD
Electrical pozwala na dwukierunkowe
projektowanie obu części. Projektant chcąc
wstawić footprint musi tylko wskazać element
na schemacie, program automatycznie odnajdzie
w bibliotece odpowiadający elementowi widok
footprintu. Taka sama operacja jest możliwa
w drugą stronę. Na bazie footprintu wstawiany
jest symbol elektryczny. Elementy obu części
są zawsze ze sobą powiązane, tak więc edycja
dowolnego elementu powoduje uaktualnienie
danych w drugim.
Mimo, że program automatycznie wykrywa
błędy projektowe już na etapie rysowania,
czasami może dojść do wprowadzenia do
schematu niezamierzonych błędów. W takim
przypadku mamy możliwość wykrycia błędów
dzięki rozbudowanemu systemowi raportowania.
System pozwala wykryć praktycznie wszystkie
niespójności i błędy w projekcie i pozwolić na
naprawę.
15
3Dconnexion przedstawia
nowe produkty,
nowe oprogramowanie
i nowe ceny
3Dconnexion®, firma Logitech, zreformowała swój asortyment
produktów i ma teraz nowe modele, nowe oprogramowanie i nowe
ceny. Firma 3Dconnexion wprowadziła dwa nowe urządzenia do
nawigacji w 3D, SpaceNavigator i SpaceExplorer, czym zakończyła
budowanie kompletnego portfolio rozpoczęte przez wprowadzenie
SpacePilot’a w 2005 r. SpaceNavigator to urządzenie do nawigacji 3D
na poziomie podstawowym, idealne dla profesjonalistów, studentów
i entuzjastów, a SpaceExplorer to bogato wyposażone urządzenie z
poziomu mid-range. Oba zapewniają naturalne i intuicyjne sterowanie
trójwymiarowymi przedmiotami i środowiskami. Sugerowana cena
detaliczna SpaceExplorer’a to 299 EUR. Sugerowana cena detaliczna
SpaceNavigator’a PE (wersja osobista) wynosi 59 EUR, a sugerowana
cena detaliczna SpaceNavigator’a SE (wersja standardowa) wynosi
99 EUR i obejmuje licencję do zastosowań komercyjnych. Aby
zwiększyć przydatność i kompatybilność z całym asortymentem
produktów, 3Dconnexion wypuściła wersję 3.0 oprogramowania
3DxSoftware. Wersja 3.0. oprogramowania 3DxSoftware odznacza się
nowym kreatorem konfiguracji (Configuration Wizard) i dodatkowym
wsparciem dla programów Autodesk Design Reviewer, Autodesk DWF
Viewer, Google Earth i Google SketchUp. 3Dconnexion ogłosił poza
tym, że z dniem 31 grudnia 2006 r. zaprzestaje produkcji urządzeń
SpaceBall i SpaceMouse, przy czym oba produkty będą wspierane i
serwisowane do 31 grudnia 2009 r.
3Dconnexion obniżył cenę wielokrotnie nagrodzonego SpacePilot’a,
wysokiej klasy urządzenia do nawigacji w 3D, do 399 EUR.
SpacePilot to jedyne urządzenie do nawigacji w 3D odznaczające
się adaptacyjną technologią, współpracującą z wyświetlaczem LDC
w celu pokazywania poleceń, które dynamicznie aktualizują się,
kiedy użytkownicy przełączają aplikacje lub zmieniają tryby pracy w
ramach aplikacji. Sugerowana cena detaliczna SpaceTraveler’a, lekkiego
przenośnego urządzenia dla mobilnych projektantów, nie zmieniła się i
nadal wynosi 199 EUR. Asortyment produktów 3Dconnexion obejmuje
różnorodne urządzenia do nawigacji trójwymiarowej w cenach od 59
EUR do 399 EUR i dzięki temu odpowiada potrzebom i możliwościom
finansowym wszystkich użytkowników.
„Rozszerzający się krąg zastosowań projektów i wizualizacji
trójwymiarowych napędza potrzebę intuicyjnej, łatwej do stosowania
nawigacji trójwymiarowej” powiedział Rory Dooley, prezes
3Dconnexion. „Asortyment produktów 3Dconnexion oferuje rozwiązania
dla ludzi o wszystkich poziomach wiedzy i potrzeb.”
Kreator konfiguracji (3Dconnexion Configuration Wizard) jest to
interakcyjne narzędzie, które pracuje podczas instalacji i demonstruje
użytkownikowi, poprzez animacje i zobrazowanie, jak używać
urządzenia nawigacyjnego i z łatwością konfigurować je zgodnie
z preferowanymi przez użytkownika ustawieniami. Pomoże ono,
zarówno nowicjuszowi jak i ekspertowi w dziedzinie zastosowań
trójwymiarowych, szybko zrozumieć jak używać urządzeń 3Dconnexion.
Wszystkie urządzenia 3Dconnexion umożliwiają użytkownikom
poruszanie się po trójwymiarowych światach bez zatrzymywania się
w celu użycia klawiatury lub myszy, aby zmienić kierunek. Projektanci
mogą używać manipulatora w celu jednoczesnego przesuwania,
oddalania, zbliżania i obracania przedmiotów trójwymiarowych, co nie
jest możliwe przy pomocy myszy i klawiatury. Urządzenia 3Dconnexion
sterowane drugą ręką zmniejszają ilość ruchów myszą, niezbędnych
do wykonywania zwykłych zadań, ponieważ użytkownicy nie muszą
tak często przełączać narzędzi, aby manipulować zobrazowaniem
trójwymiarowym uzyskuje się większą wydajność w ramach aplikacji.
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając
http://www.3dconnexion.com.
Nawigacja
świata 3D
™
SpacePilot ™
Rozwiązanie iInteligentne
Teraz tylko
399,- EUR*
NOWOŚĆ
SpaceExplorer
Rozwiązanie dla
przedsiębiorczości
299,- EUR*
™
NOWOŚĆ
SpaceNavigator ™ SE
Nawigacja dla każdego
99,- EUR*
SpaceNavigator ™ PE
Rozwiązanie do użytku
domowego
59,- EUR**
SpaceTraveler ™
Rozwiązanie przenośne
199,- EUR*
Projektowanie i modelowanie od inspiracji do realizacji
w rekordowym czasie tylko z rozwiązaniami do nawigacji
firmy 3DConnection.
Manipulowanie objektami 3D da Ci zwrotność i precyzję
nieosiągalną przy użyciu myszy i klawiatury.
W pracy, domu, szkole a nawet w podróży
3DConnection oferuje Ci nawigację Twojego świata 3D.
www.3dconnection.com
* Cena nie zawiera 22% podatku VAT. ** Cena zawiera 22% podatku VAT

Podobne dokumenty