W tym wydaniu

Transkrypt

W tym wydaniu
Wiosna 2011
NEWS
W tym wydaniu
Nowa farba HEMPATHANE HS 55810 gwarantuje połysk i kolor
Raport LZO pomaga kontrolować emisje
HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914 utwardza się w temperaturze otoczenia
Wiosna 2011 HEMPEL NEWS | 1
P O L ECA M Y
3
4
6
7
8
10
10
11
NASI PRACOWNICY
Poznaj Piotra Hoszowskiego
i Krzysztofa Warchoła
Priorytetem w firmie Hempel jest czynić
świat jaśniejszym i bardziej kolorowym
przez cały rok. Ale wiemy również, jak
ważne jest to dla wielu z Was.
NOWY PRODUKT
HEMPATHANE HS 55810
gwarantuje połysk i kolor
Drodzy Klienci i Partnerzy,
Nadeszła wiosna, więc wszystko dookoła stało
się jaśniejsze i bardziej kolorowe. W firmie
Hempel, rzecz jasna, priorytetem jest czynić świat
jaśniejszym i bardziej kolorowym przez okrągły
rok, ale zapewne i wielu naszych Klientów ma
podobne podejście do świata.
NOWY PRODUKT
HEMPEL’S SILICONE
ALUMINIUM 56914 utwardza
się w temperaturze otoczenia
NOWOŚCI
Nowy raport dotyczący
emisji LZO
Marek Kurpierz
PRODUKT SPECJALNY
HS GAS PIPE COATING
87831 firmy HEMPEL
przyspiesza przepływ gazu
NASZE REFERENCJE
Firma Hempel i Rosja
przygotowują się do Olimpiady
NASZE REFERENCJE
Powłoki na zamówienie
zabezpieczają stalowe dźwigi
przemysłowe
W FIRMIE HEMPEL
Nowa strategia
Na okładce:
Ten ukończony w roku 2009
most drogowy znajduje się w
Třinec, w Czechach. Został
pomalowany farbami
HEMPADUR FAST DRY 15560
i HEMPATHANE HS 55610.
Grubopowłokowe poliuretanowe farby zewnętrzne na długo
zachowują połysk i kolor.
www.hempel.pl
2
| H E M P E L N E W S W
Wiioossnnaa 22001111
Nowa farba HEMPATHANE HS 55810 jest
zewnętrzną powłoką nadającą otoczeniu więcej
kolorytu. Opisana na stronach 4 i 5, farba
HEMPATHANE HS 55810 dodaje coraz więcej
uroku obiektom infrastrukturalnym i budynkom
użytku publicznego.
Inną nową farbą (patrz: strona 6) jest SILICONE
ALUMINIUM 56914 firmy HEMPEL – produkt
do zabezpieczania powierzchni metalowych
eksponowanych na ekstremalnie wysokie
temperatury. Jako że utwardza się ona nawet
w temperaturze otoczenia, zapewnia również
natychmiastowe zabezpieczenie przed
mechanicznymi uszkodzeniami.
Na stronach 8 i 9 przedstawiamy farbę HS GAS
PIPE COATING 87831 firmy HEMPEL, która obniża
opory przepływu gazu ziemnego w rurociągach.
Nowy Rurociąg Północny korzysta z takiej
specjalnej powłoki, by usprawnić transport gazu
po dnie Bałtyku z Rosji do UE.
Wspierając ochronę naszej planety,
wprowadziliśmy nowe narzędzie, które pomaga
monitorować emisję LZO. Więcej na ten temat
można przeczytać na stronie 7.
Marek Kurpierz
Dyrektor Sprzedaży,
Polska & Kraje
Nadbałtyckie
Entuzjasta zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Krzysztof Warchoł jest entuzjastą chemii
i zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Tak więc,
praca w firmie Hempel w charakterze Inspektora Technicznego pozwala mu robić to, co
kocha.
Krzysztof Warchoł
Starszy Inspektor
Techniczny
Po ukończeniu Politechniki Gdańskiej i uzyskaniu tytułu inżyniera zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, Krzysztof chciał pracować w
swoim zawodzie. Początkowo, zatrudnił się
na stanowisku technologa w firmie produkującej nawozy fosforowe, później sprzedawał
urządzenia antykorozyjne, a następnie pracował w firmie malarskiej jako robotnik, mistrz
i kontroler jakości.
Krzysztof zawsze marzył o pracy inspektora
i w roku 2004 skorzystał z okazji zatrudnienia się na tym stanowisku w firmie Hempel.
Kontroluje polskie i zagraniczne dokowania
statków, obiekty typu off-shore oraz projekty
przemysłowe, takie jak np. kabiny wież wiatrowych produkowane dla firmy Siemens.
W przypadku kabin dla wież wiatrowych, proces aplikacji farby jest bardzo dokładny.
„Wymagania w zakresie przygotowania powierzchni i aplikacji farby są bardzo wysokie”,
mówi, gdy opowiada o jednym fascynującym
projekcie. „Odpowiednia grubość powłoki ma
duże znaczenie. Nie mogą pojawić się żadne
zanieczyszczenia czy pory, a i połysk musi być
odpowiedni”. Praca w nowej fabryce Klienta,
firmy East Metal’s w Daugavpils, obejmowała
też szkolenie grup malarskich w zakresie przygotowania powierzchni i malowania.
Pracując czy to za granicą, czy też bliżej
domu, Krzysztof zawsze jest wdzięczny za
pomoc, którą otrzymuje od swojego dyrektora
i od kolegów z firmy Hempel. Oni pomagają
mu wykonywać pracę, którą Krzysztof szczerze kocha. „Jestem pewny, że zawsze mogę
na nich polegać i oczekiwać od nich wsparcia”, mówi. „W firmie Hempel czuję się jak w
rodzinie i naprawdę to doceniam”.
Żelazna wiedza dla Klientów
Piotr Hoszowski
Specjalista ds. Kluczowych
Klientów
Obszar, który Piotr Hoszowski zna lepiej od
czegokolwiek innego, to stal. Jako absolwent
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechniki Śląskiej, Piotr rozpoczął
karierę w charakterze Spec. ds. Sprzedaży
Materiałów do Obróbki Powierzchni przed
Malowaniem. To, uzupełniając czysto
teoretyczną wiedzę, dało mu praktyczny
i bezpośredni kontakt ze stalą.
Później, pracował jako Spec. ds. Handlu dla
producenta stali, który także wytwarza rury
dla przemysłu naftowego i energetycznego.
Dzięki temu nawiązał kontakty z ludźmi
i firmami z przemysłu ciężkiego. Następnie,
w roku 2008, podjął pracę w firmie Hempel.
Jako Specjalista ds. Kluczowych Klientów na
obszarze Polski południowej, Piotr obsługuje
firmy z segmentu energetycznego górniczego
i konstrukcji stalowych.
obejmujący instalację odsiarczania spalin
dla drugiej największej w Polsce elektrowni,
był interesujący ze względu na rozmiar,
złożoność i wielość podwykonawców.
Piotr zauważa, że - aby zadowolić Klientów
- „najważniejsze jest bardzo uważnie
słuchać. Zawsze chcę ustalić wszystkie
potrzeby Klienta”. Istotne jest również to,
by maksymalnie wykorzystać wiedzę innych
specjalistów firmy Hempel.
„Bardzo ważna jest ścisła współpraca
z kolegami i z zespołem”, podkreśla Piotr.
„W codziennych kontaktach dzielimy się
wiedzą, informacjami i doświadczeniem. Jest
to bezcenne zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy
poza biurem i spotykamy się z Klientami”.
Spośród najbardziej interesujących
projektów, przy których pracował, wskazuje
elektrownię Kozienice. Projekt ten,
Wiosna 2011 HEMPEL NEWS | 3
Nowa
HEMPATHANE
HS 55810
Znakomita powłoka zewnętrzna do konstrukcji stalowych
TAM, gdzie stalowe konstrukcje wymaZe względu na
bardzo wysoki
połysk, niską
zawartość LZO,
a wysoką części stałych,
nowa farba
HEMPATHANE
HS 55810 jest
doskonałą
powłoką
zewnętrzną.
Nowy
Produkt
4
gają zabezpieczenia przed silnie korozyjnym
środowiskiem, wyśmienitą powłoką zewnętrzną będzie nowa powłoka HEMPATHANE
HS 55810, która charakteryzuje się niską
zawartością lotnych związków organicznych
(LZO), wysoką części stałych i, dodatkowo,
daje wysoki połysk oraz gwarantuje trwałość koloru. W szczególności, ze względu na
walory estetyczne, nadaje się ona do ochrony
takich obiektów, jak mosty.
Obecnie, powłoką tą odnawiany jest znany
londyński Tower Bridge. Odnowa tego, wybudowanego w roku 1894, mostu pochłonie
ok. 22.000 litrów farb firmy Hempel i dalej
będzie on konstrukcją niebiesko-białą. Tą
nową farbą został też zabezpieczony nowoczesny i równie piękny kolejowy most łukowy
(ze ściągami) na rzece Sado w portugalskim
Alcacer do Sal. Na tę zakończoną w roku
2010 inwestycję przeznaczono 90.000 litrów
farb firmy Hempel.
Zarówno dla nowego portugalskiego, jak
i starego londyńskiego mostu, zewnętrzną
powłokę HEMPATHANE HS 55810 położono
na warstwie HEMPADUR MASTIC 45880 –
epoksydowej farby o dużej zawartości części
stałych.
| HEMPEL NEWS Wiosna 2011
Wierzymy, że ta nowa, konkurencyjna cenowo
zewnętrzna powłoka, zaprojektowana jako
zamiennik – o wyższej zawartości części
stałych i niskiej LZO – dla HEMPATHANE ENAMEL 55100, znajdzie szerokie zastosowanie
w różnych projektach infrastrukturalnych, w
przemyśle gazowym, olejowym i energetycznym. Została już zatwierdzona w Wielkiej
Brytanii, w Specyfikacji Sieci Kolejowych
NR/L3/CIV/039, pozycja 7.3.1., w postaci
dwuskładnikowej powłoki wykończeniowej w
systemach malarskich stosowanych zarówno
do obiektów nowych, jak i remontowanych.
Poliuretanowa emalia HEMPATHANE HS
55810 utwardza się w niskich temperaturach, posiada znakomite właściwości aplikacyjne i w 20°C osiąga suchą powierzchnię
po ok. 3 godz. Można ją aplikować metodą
natrysku powietrznego lub bezpowietrznego,
a poprawki - nanosić pędzlem. Jest dostępna
w pełnej gamie kolorów firmy Hempel.
■ Bardzo wysoki połysk i trwałość koloru
■ Niska zawartość LZO (360 g/l)
■ Wysoka zawartość części stałych (64%)
■ Szeroka gama kolorów
Systemy zawierające HEMPATHANE HS 55810
Średnia trwałość (C3), wg normy PN-EN ISO 12944-5:2007
HEMPADUR FAST DRY 17410
2-powłokowy
HEMPATHANE HS 55810
system
Razem
110 μm
50 μm
160 μm
Długa trwałość (C4), wg normy PN-EN ISO 12944-5:2007
HEMPADUR MASTIC 45880
3-powłokowy HEMPADUR MASTIC 45880
HEMPATHANE HS 55810
system
Razem
110 μm
120 μm
50 μm
280 μm
Zatwierdzony w Wielkiej Brytanii dla mostów (remontowanych i nowych), w Specyfikacji Sieci Kolejowych NR/L3/
CIV/039
HEMPADUR 15570 (POZYCJA 5.1.7.)
50 μm
HEMPADUR MASTIC 45880 (POZYCJA 7.2.2.)
125 μm
4-powłokowy
HEMPADUR MASTIC 45880 (POZYCJA7.2.2.)
125 μm
system
HEMPATHANE HS 55810 (POZYCJA 7.3.1.)
50 μm
Razem
350 μm
Systemy są
dostępne we
we wszystkich
kolorach.
Spoiwa malarskie mają wpływ na stabilność połysku i koloru.
Na trwałość połysku i koloru farby zasadniczy wpływ
ma zastosowane spoiwo, tj. ten komponent farby,
który tworzy warstwę i wiąże barwniki. Spoiwo wpływa
również na cenę, czas schnięcia i utwardzania oraz
na inne właściwości, stąd wyboru powłoki zewnętrznej
należy dokonywać na bazie wymagań projektowych.
Jednakże, biorąc pod uwagę samą stabilność połysku
i koloru, można zauważyć różnice w poszczególnych
typach farb.
Poliuretany cechuje doskonały połysk i trwałość. Bez
względu na miejsce ich zastosowania – wewnątrz, czy
na zewnątrz – zapewniają najlepszy połysk i stabilność
koloru.
Akryle, zarówno wodorozcieńczalne, jak i na bazie
rozcieńczalników, również zapewniają dobry połysk
i stabilność koloru. Generalnie, w tym zakresie, są
lepsze od alkidów i wewnątrz nie żółkną.
Alkidy, zastosowane na zewnątrz, dają stosunkowo
dobrą stabilność koloru i połysku oraz, w miarę upływu
czasu, nie mają tendencji do żółknięcia. Ich żółknięcie
jest bardziej zauważalne wewnątrz pomieszczeń.
Epoksydy, wystawione na działanie światła
słonecznego, ulegają kredowaniu, a to oznacza, że
ich połysk raczej szybko zanika. Przy ciemniejszych
odcieniach, kredowanie powoduje blaknięcie koloru,
natomiast jaśniejsze odcienie zewnętrznych powłok
epoksydowych mają, na przestrzeni czasu, tendencję
do żółknięcia. Zastosowane wewnątrz, epoksydy mniej
poddają się kredowaniu, ale ich jaśniejsze odcienie
mogą żółknąć.
Wiosna 2011 HEMPEL NEWS | 5
HEMPEL’S SILICONE
ALUMINIUM 56914
Utwardza się w temperaturze
otoczenia
CHCĄC SPROSTAĆ rosnącym potrze-
bom Klientów w zakresie długotrwałych zabezpieczeń powierzchni metalowych eksponowanych na bardzo wysokie temperatury, firma
Hempel unowocześniła swoją odporną na
temperatury i pigmentowaną aluminium farbę.
Dzięki nowej silikonowej technologii, nowa
HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914 całkowicie utwardza się w temperaturze otoczenia.
Nowa farba 56914 zastępuje HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56910 dla wszystkich
specyfikacji. Po aplikacji i utwardzeniu, zachowuje się ona dokładnie tak samo, jak poprzednia 56910. Główna różnica polega na tym,
że HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914
nie musi być poddawana działaniu wysokiej
temperatury, by się całkowicie utwardziła. Tym
samym, gwarantuje ona zabezpieczenie przed
mechanicznym uszkodzeniem zanim pomalowany obiekt będzie używany w wysokich
temperaturach.
Podobnie do HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM
56910, nowa farba 56914 zapewnia odporność na wysokie temperatury, do 600°C,
powierzchni takich obiektów, jak rury wydechowe, rurociągi i kominy. Ma też pewną przewagę
nad farbą 56910 – oferuje niższą zawartość
LZO (478 g/l vs. 585 g/l), wyższą – części
stałych (43% vs. 35%), krótszy czas schnięcia
(2 godziny vs. 3) i niższą cenę wykorzystanego
litra.
Farbę HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914
można aplikować bezpośrednio na stal zwykłą
lub nierdzewną (patrz: ilustracja dla dwóch zalecanych systemów). W celu dobrego zabezpieczenia przed korozją, najpierw należy położyć
odpowiednią powłokę cynkową (np. produkty
Galvosil lub HEMPEL’S SILICONE ZINC 16900).
Nowa farba dostępna jest na całym świecie.
6
| HEMPEL NEWS Wiosna 2011
■ Brak potrzeby utwardzania
w wysokiej temperaturze
■ Natychmiastowe zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem
■ Atrakcyjna cena wykorzystanego litra
■ Niższa zawartość LZO
■ Doskonała przyczepność
do produktów GALVOSIL
Nowy Raport
LZO pomaga Klientom
chronić środowisko
PRODUKT
LZO
(G/L)
S.G.
LITRY
CZ. STAŁE
LZO
RAZEM
LZO %
LZO %
CZ. STAŁE
(KG)
(KG)
(KG)
(W/W)
(W/L)
(G/L)
151E3199900020
310
1.410
60
66
19
85
22%
31%
1,100
15360198400005
457
2.280
65
119
30
148
20%
46%
1,823
15360198400020
457
2.280
40
73
18
91
20%
46%
1,823
15560124300020
349
1.520
880
1030
307
1338
23%
35%
1,171
15570124300020
414
1.385
120
117
50
166
30%
41%
971
17360198400015
332
2.654
465
1080
154
1234
13%
33%
2,322
17369198400012
327
3.075
48
132
16
148
11%
33%
2,748
1678
2616
593
3210
18%
35%
Uwaga: Tabela jest przykładem informacji zawartych w Raporcie ws. LZO firmy Hempel. Właściwy raport zawiera
wszystkie produkty zakupione przez Klienta w określonym czasie i bardziej dokładne dane (z miejscami po przecinku).
Numeracja produktów: 5 pierwszych cyfr jest kodem produktu, 5 następnych – kodem koloru, a 2 ostatnie określają
pojemność pojemnika w litrach.
FIRMA HEMPEL stworzyła dla swoich
Klientów nowe narzędzie do monitorowania
emisji Lotnych Związków Organicznych. Jest ono
w szczególności pomocne dla tych Klientów, którzy
muszą dostosować się do unijnej Dyrektywy SED nr
1999/13/EC, dot. Emisji Rozpuszczalników.
To nowe narzędzie, o nazwie Raport LZO, daje
Klientowi szczegółowe informacje nt. farby (i LZO)
zakupionej w firmie Hempel. W przykładowej tabeli
(stanowiącej uproszczoną jego wersję), Raport
LZO wymienia wszystkie produkty firmy Hempel
zakupione w określonym okresie czasu, ilość w
litrach i gramy LZO na litr oraz ogólną zawartość
części stałych i LZO (w kg i w %).
Użytkownicy farb podlegający SED (tj „instalacje”
zużywające rocznie ponad 5 ton LZO)
mogą opracować tzw. „plany zarządzania
rozpuszczalnikami”. Dzięki prostym zestawieniom
i dokładnym informacjom, Raport LZO stanowi
podstawowe źródło danych dla takiego planu.
Dyrektywa SED pozwala „instalacjom” na
elastyczność w zarządzaniu ich emisjami LZO. Na
przykład, mogą one stosować kombinacje farb
o wysokiej i niskiej zawartości LZO.
„Jeśli Raport LZO pokazuje, że Klient zbliża się
do poziomu przekraczającego limit, firma Hempel
może pomóc, oferując produkty o dużej zawartości
części stałych, wodorozcieńczalne lub prawie wolne
od LZO”, tłumaczy Esperanza Fernández, z Działu
Asortymentów firmy Hempel, która współpracowała
przy tworzeniu Raportu LZO.
Raport LZO można otrzymać od lokalnego
przedstawiciela handlowego, z którym Klient
współpracuje.
WW
i oi so ns an a2 0
EM
PP
E LE LN N
EW
S S || 7
21
01
1 1 H H
EM
EW
7
Farba HS GAS
PIPE COATING
87831 firmy
Hempel
przyspiesza dopływ gazu
do odbiorców
•Redukcja oporu i przyspieszenie przepływu
gazu
•Błyszcząca i gładka powłoka, łatwa do
czyszczenia
•Długotrwałe zabezpieczenie przed korozją
•Zgodność z normami API RP 5L2, DIN EN 10
301:2004, ISO 15741:2001 i TRANSCO CM2
•Odpowiednia zawartość LZO
•Szybkie schnięcie
•Bardzo dobre właściwości aplikacyjne
•Doskonała przyczepność do stali
8
| H E M P E L N E W S W
Wiioossnnaa 22001111
źródło: Nord Stream AG.
W NOWOCZESNYCH rurociągach, ważnym
źródło: Nord Stream AG.
czynnikiem przyspieszającym przepływ gazu ziemnego
jest redukcja tarcia i w tym celu zaprojektowana została
farba HS GAS PIPE COATING 87831 firmy Hempel. Ta,
tzw. „powłoka przepływowa” jest wschodzącą gwiazdą w
grupie farb dla rurociągów – stanowi ulepszoną wersję poprzedniej farby GAS PIPE COATING 87830 firmy
HEMPEL.
Wykorzystując wieloletnie doświadczenia z poprzednim
produktem, firma Hempel udoskonaliła go, wydłużając
czas jego magazynowania. W ten sposób, wyróżnił się
on wśród farb o dużej zawartości części stałych, aplikowanych w cienkiej warstwie. Nowa powłoka HS GAS
PIPE COATING 87831 pozwala na szybką aplikację, przy
małym zużyciu dysz pistoletów natryskowych i łatwym
ich czyszczeniu.
GAS PIPE COATING 87831 jest dwuskładnikową farbą
epoksydową utwardzaną poliaminami, zaprojektowaną zgodnie z normą RP 5L2 Amerykańskiego Instytutu Ropy Naftowej. Przeszła wszystkie odpowiednie
testy, zgodne z normami DIN EN 10 201:2003, ISO
15741:2001 i TRANSCO CM2. Stosowana w postaci
systemu jedno-powłokowego, charakteryzuje się niską
zawartością LZO (155 g/l), wysoką – części stałych
(82%) i szybkim schnięciem.
Od roku 2009, farba HS GAS PIPE COATING 87830
dostarczana jest do niemieckiej firmy Mülheim Pipecoatings GmbH – dostawcy rur m.in. dla Rurociągu
Północnego, układanego na dnie Bałtyku i łączącego
rosyjski Vyborg z Greifswald w Niemczech. Hempel
Germany dostarczył też powłoki dla Gazociągu Północnoeuropejskiego o dł. 440 km, który włączy Gazociąg
Północny do istniejącego europejskiego systemu transportu gazu ziemnego.
Ta powłoka przepływowa nie jest przeznaczona tylko na
rynek europejski. Dla przykładu, firma Hempel Australia
dostarcza HS GAS PIPE COATING 87830 do Bredero
Shaw – światowego lidera powłok do rur, który zaopatruje budowany rurociąg gazowy QSN3 o dł. 945 km,
a łączący Moomba Gas Fields w płd. Australii z płn.zach. częścią stanu Queensland.
Firma Hempel oferuje szeroki zakres powłokowych
zabezpieczeń przeciwkorozyjnych przeznaczonych do
różnego rodzaju rurociągów. Poza powłokami przepływowymi, posiada farby zewnętrzne dla nowych i istniejących rurociągów, powłoki odporne na chemikalia
wewnątrz rurociągów gazowych i olejowych oraz powłoki
zewnętrzne/wewnętrzne dla rurociągów wody pitnej.
PIERWSZA NITKA GAZOCIĄGU PÓŁNOCNEGO – PRAWIE GOTOWA
Pod koniec roku 2011, najdłuższy na świecie
podmorski rurociąg zacznie przesyłać gaz ziemny
z zachodniej Syberii do gospodarstw i firm Unii Europejskiej. Firma Hempel ma przyjemność dostarczać
wewnętrzne powłoki dla tego Rurociągu Północnego
i towarzyszących mu rurociągów. Ta, tzw. „powłoka
przepływowa” (HS GAS PIPE COATING 87830 firmy
Hempel) przyspiesza przepływ gazu, usprawniając
jego transport na długich odcinkach (patrz: dodatkowy opis).
nego. Budowa drugiej, równoległej nitki ma zacząć
się w maju 2011 roku. Gdy w roku 2012 gotowa
będzie druga nitka, roczna przepustowość rurociągu
wyniesie 55 mld m3.
Budowa tego podmorskiego rurociągu rozpoczęła
się wiosną 2010 roku. Zgodnie z informacjami firmy
Nord Stream AG ze strony www.nord-stream.com, do
tej pory, na dnie morza położonych zostało już 1,110
km z 1,224 km pierwszej nitki Gazociągu Północ-
Dla pierwszej nitki Gazociągu Północnego, 25%
rur (280.000 ton) dostarcza rosyjska firma United
Metallurgical Company, a 75% (860.000 ton) – niemiecka firma EUROPIPE, Mülheim an der Ruhr.
Rurociąg tworzą 12-metrowe odcinki rur o średnicy
1,22 m. Grubość stalowych ścian wynosi od 27 do
41 mm. Dodatkowo, dla zapewnienia stabilności na
dnie morskim, są one obciążone betonem o grubości warstw 60-110 mm.
Wiosna 2011 HEMPEL NEWS | 9
Hempel Russia odnosi
przedolimpijskie zwycięstwo
Firma Hempel Russia została wybrana na dostawcę
powłok antykorozyjnych dla autostrady i linii
kolejowej z Adler (blisko rosyjskiego kurortu Soczi) do
Krasnej Polany (miejsca Zimowej Olimpiady 2014).
Infrastrukturę transportową mają zbudować, jeszcze
przed Olimpiadą 2014, Rosyjskie Koleje. Przewiduje się,
że prace pochłoną 1,5 mln litrów powłok firmy Hempel.
Powłoki na zamówienie
zabezpieczają najnowszą
turecką fabrykę stali
Dźwigi dla przemysłu ciężkiego wymagają bardzo
dobrego zabezpieczenia przed korozją. Od wielu lat,
firma Hempel współpracuje z czołowym tureckim
producentem dźwigów - firmą BÜLBÜLOĞLU Crane
Industry, gwarantując, że jego Klienci właśnie takie
zabezpieczenie kupują. Obecnie, współpraca obejmuje
dostawy powłok na zamówienie dla najnowszej
tureckiej fabryki stali.
Właścicielem fabryki jest MMK-ATAKAŞ, spółka
rosyjskiego giganta - Magnitogorsk Iron and Steel
Works i Grupy Atakaş – czołowej tureckiej huty. Ta
supernowoczesna fabryka posiada roczną zdolność
produkcyjną na poziomie 2,4 miliona ton stalowych
blach.
Firma BÜLBÜLOĞLU zaprojektowała i wyprodukowała
różne dźwigi dla fabryki spółki MMK-ATAKAŞ
w Iskenderunie, na tureckim wybrzeżu Morza
Śródziemnego. Firma Hempel dostarczyła ponad
50.000 litrów farb do pomalowania ok. 52.000 m2
konstrukcji dźwigów.
Firma Hempel wygrała ten kontrakt dzięki
zagwarantowanym warunkom dostaw i usług
technicznych.
Inwestycja zakłada zaprojektowanie i wybudowanie, do
roku 2013, 48 km zelektryfikowanych torów i ponad
50 km dróg. Powstaną trzy nowe stacje kolejowe, a trzy
inne zostaną zrekonstruowane. Projekt połączy drogiistniejącą i nową - w jedną całość.
Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, zbudowanych
zostanie 26,5 km tuneli (w tym - 10,3 km kolejowych,
6,7 km drogowych i 9,5 km tuneli pomocniczych) oraz
35 km mostów i przepraw rzecznych.
Mosty na trasie zostaną zabezpieczone trzypowłokowym systemem zawierającym farby HEMPADUR
ZINC 17360 (60 μm), HEMPADUR MASTIC 45880 (130
μm) i HEMPATHANE TOPCOAT 55210 (60 μm).
10
| HEMPEL NEWS Wiosna 2011
„Najbardziej newralgiczną częścią fabryki jest
walcownia gorąca o bardzo kwasotwórczym
środowisku”, tłumaczy Esat Ünal, Dyrektor Handlowy
firmy HEMPEL Turcja. „Aby zabezpieczyć dźwigi przed
jakąkolwiek korozją, zalecamy stosowanie powłoki
z żywicy fenolowej i dlatego firma Hempel stworzyła
(żonkilowo żółtą) wersję naszej HEMPADUR 85671,
jako powłoki nawierzchniowej – dostosowanej do
potrzeb Klienta”. System składa się z dwóch powłok
farby HEMPADUR 85671 (każda o grubości 100 μm).
Nowa strategia dla
potrzeb Klienta
KLIENCI FIRMY HEMPEL będą
głównymi beneficjentami jej nowej,
ogólnoświatowej strategii One Hempel –
One Ambition. Niezależnie od dążeń, by do
roku 2015 firma znalazła się pośród 10-ciu
największych na świecie dostawców powłok,
strategia koncentruje się na rzeczach, które
Klienci cenią najbardziej.
“Jesteśmy
świadomi
tego, że nasza
strategia do roku
2015 jest bardzo
ambitna ale,
z doświadczenia
wiemy, iż jest
ona realna i,
co ważniejsze,
możliwa do
osiągnięcia.”
skuteczności operacyjnej oraz wzmacnia
zainteresowanie rynkami rozwijającymi się.
W efekcie, z Ambicji firmy Hempel, jej Klienci
czerpać będą korzyści.
Pierre-Yves Jullien
Prezes Grupy i Dyrektor Generalny
Zmierza ona, między innymi, do podwojenia
sprzedaży w segmencie farb lądowych. Firma
Hempel czyni coraz większe starania, by
zapewnić swoim Klientom ultranowoczesne
produkty i technologie oraz bardziej
nowoczesną logistykę, a także – by zatrudniać
i szkolić najlepszych fachowców.
Strategia One Hempel – One Ambition
zbudowana jest na strategii One Hempel
– Everywhere wdrożonej w roku 2006. Ta
wcześniejsza położyła fundamenty pod obecny
szybszy rozwój firmy Hempel.
“Jesteśmy świadomi tego, że nasza strategia
do roku 2015 jest bardzo ambitna”, powiedział
swojemu całemu zespołowi Pierre-Yves Jullien,
Prezes Grupy i Dyrektor Generalny „ale,
z doświadczenia wiemy, iż jest ona realna i, co
ważniejsze, możliwa do osiągnięcia. Przyszłość
firmy Hempel jest w naszych rękach”.
W celu podwojenia sprzedaży powłok
zabezpieczających, strategia w szczególności
zmierza do ulepszenia produktów pod
kątem indywidualnych potrzeb Klientów,
kładzie nacisk na pozyskiwanie większych
i zagranicznych zamówień i na podniesienie
W i o s n a 2 0 1 1 H E M P E L N E W S | 11
PL 05/2011 PL
Hempel (Poland) Sp. z o.o.
ul. Szymanowskiego 2,
80-280 Gdańsk
tel.: +48 58 521 89 51
fax: +48 58 521 89 02
Email: [email protected]
www.hempel.pl

Podobne dokumenty