Trening Umiejętności Menedżerskich

Transkrypt

Trening Umiejętności Menedżerskich
Trening Umiejętności Menedżerskich
Celem jest wypracowanie stereotypu zachowań niezbędnych do efektywnego kierowania
sobą i zespołem, przekładających sie na wyniki organizacji.
Praca w zespołach pozwoli wypracować i przyswoić rozwiązania możliwe do
zastosowania w codziennej aktywności zawodowej.
Zaangażowanie w ćwiczenia da każdemu z uczestników szansę na określenie obszarów
wymagających modyfikacji.
Zastosowane rozwiązania wskażą drogę i dostarczą rozwiązań do przemiany "dobrego w
znakomite.
12.02.2011 Sobota:
Moduł 1. Wprowadzenie
- agenda, metody, ramy czasowe, cele
Moduł 2. Diagnoza obecnej sytuacji
- narzędzia umożliwiające potwierdzenie trafności dokonywanych wyborów
Moduł 3. Brakujący element
- rozwiązania dające wstęp na wyższy poziom
Moduł 4. Stosuj sprawdzone rozwiązania
- działania podejmowane przez najlepszych
13.02.2001 Niedziela:
Moduł 5. Jak zarządzać samym sobą?
- poznać swoje możliwości i ograniczenia
Moduł 6. Jak pomóc dobrym pracownikom pozbyć się złych nawyków?
- techniki i narzędzia przynoszące skokowe zmiany
Moduł 7. Kierunki rozwoju zespołu ,umiejętność formułowania celów, poprawa wyników
- wykorzystanie efektu synergii i utrwalania wzorców
Moduł 8. Jak osiągnąć piąty stopień przywództwa?
- obszary i techniki rozwoju niezbędne dla menedżerów najwyższej klasy
Prowadzący:
Mariusz Piotr Podstawka - praktyk biznesu, od 15 lat zajmuje się doskonaleniem umiejętności menedżerskich i wielotorowym rozwojem zespołów.
Ukończył min. studia MBA na National Louis University w Chicago i Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Instytucie Zaawansowanego Zarządzania, Wyższej Szkoły Biznesu w
Nowym Sączu.

Podobne dokumenty