DECT-Com I

Komentarze

Transkrypt

DECT-Com I
Rozwiązania komunikacyjne
Helping protect people
At work, at home, for life
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Ewolucja ochrony słuchu
2
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Ewolucja ochrony słuchu
Zasłanianie uszu
 Zapewnia pewną ochronę przed
uciążliwym hałasem
 Jednak …
- Nasze ręce nie zostały stworzone
aby używać ich do ochrony słuchu
- Trudno się porozumiewać
3
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Ewolucja ochrony słuchu
Pasywna ochrona słuchu
 Zapewnia ochronę przed
uciążliwym hałasem
 Ręce pozostają wolne
4
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Ewolucja ochrony słuchu
Pasywna ochrona słuchu
 Jednak …
- Trudno jest usłyszeć sygnały ostrzegawcze,
zbliżające się pojazdy i inne nieoczekiwane
niebezpieczeństwa
- Trudno się porozumiewać
5
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Ewolucja ochrony słuchu
Aktywna ochrona słuchu
 Zapewnia ochronę przed uciążliwym
hałasem
 Aktywna ochrona słuchu poprawia
percepcję użytkownika. Sygnały
ostrzegawcze, zbliżające się pojazdy i
inne nieoczekiwane niebezpieczeństwa
są słyszalne.
 Każda z czasz wyposażona jest w
mikrofon wyłapujący dźwięki. Elektronika
wewnątrz czasz analizuje i przetwarza
poziom natężenia dźwięku
6
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Ewolucja ochrony słuchu
Aktywna ochrona słuchu
 Jednak …
- Nie może być stosowana z radiotelefonem bądź
telefonem komórkowym w hałaśliwym środowisku
7
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Ewolucja ochrony słuchu
Headset komunikacyjny
 Zapewnia ochronę przed uciążliwym
hałasem.
 Może być podłączony do radiotelefonu,
telefonu DECT lub tel. komórkowego.
 Wyposażony w mikrofon z kompensacją
dźwięków otoczenia umożliwiający
zrozumiałą i niezawodną komunikację
 Dostępny w wersji aktywnej
poprawiającej percepcję pracownika
8
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Ewolucja ochrony słuchu
Headset do komunikacji bezprzewodowej
- Przyszłość to rozwiązania bezprzewodowe. Ludzie
nie lubią wiszących kabli
9
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headset do komunikacji bezprzewodowej
 Różne technologie:
Bluetooth
10
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Radiotelefon 400-470 MHz
Ewolucja ochrony słuchu
Headset do komunikacji bezprzewodowej z rozrywką
 Dodanie radia FM i / lub możliwości bezprzewodowego
odsłuchiwania muzyki
11
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Ewolucja ochrony słuchu
1980
12
© 3M 2008. All Rights Reserved.
2010
Peltor – rozwiązania komunikacyjne
14
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Rozwiązania dla Headsetów
Headsets z J11
Headsets z bezp.
podłączeniem
15
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Flex Headset
LiteCom
Headset i Bluetooth
Rozwiązania dla Headsetów - duplex
System DectCom
16
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Rozwiązania komunikacyjne
Dla osób pracujących w hałaśliwych środowiskach, Peltor ma do zaoferowania kompletną gamę
ochronników słuchu i produktów do komunikacji, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort na
stanowisku pracy.
Produkty Peltor Communication dzielimy na 11 grup produktowych:
• Headsety
• Lotnictwo
• Tylko do odsłuchu
• LiteCom
• Lekkie rozwiązania
• Tactical
• Workstyle
• Motorsport
• Systemy Intercom
• Adaptery i Kable
• Akcesoria
17
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headsety
Headsety do komunikacji w obie strony z użyciem radiotelefonów, telefonów DECT
lub telefonów komórkowych. Oprócz ochrony słuchu i możliwości komunikacji brak
dodatkowych funkcji.
Headsety dzielimy na następujące podgrupy:
• Nietłumiące
• O średnim tłumieniu
• Standardowe o wysokim tłumieniu
• O wysokim tłumieniu z bezpośrednim podłączeniem
• O wysokim tłumieniu z WS Bluetooth
• O wysokim tłumieniu ATEX
• O wysokim tłumieniu dla służb naziemnych (Ground Mechanics)
18
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Mikrofony z kompensacją hałasu
Kompensacja hałasu
Mikrofon dynamiczny Mikrofon
dynamiczny posiada małą cewkę
przymocowaną do membrany. Kiedy fale
dźwiękowe docierają do środka,
membrana wpada w rezonans. Jako że
cewka przymocowana jest do membrany
wytwarzane jest w niej małe napięcie
poprzez indukcję elektromagnetyczną.
Ten mikrofon nie wymaga zasilania
zewnętrznego.
Mikrofon pojemnościowy Mikrofon, w
którym fale dźwiękowe zmieniają
odległość pomiędzy dwoma cienkimi
blaszkami metalowymi i w związku z
tym zmieniają pojemność elektryczną
pomiędzy nimi. Dzięki umiejscowieniu
takiego mikrofonu w odpowiednim
obwodzie, zmiany te mogą być
wzmocnione, generując sygnał
elektryczny. Mikrofony te wymagają
zewnętrznego źródła zasilania.
19
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headsety – Nietłumiące
Kod produktu:
Jednostronne
Dwustronne
MT32H01
MT32H02
• Ze standardowym podłączeniem J11
• Do podłączenia do adaptera z serii FL5000
• Dostępne w wersji z jedną lub dwoma słuchawkami
20
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headsety – średnie tłumienie
Kod produktu:
Nagłowny
Nakarkowy
MT7H61A
MT7H61B
• Płaskie czasze tłumiące
• Mikrofon dynamiczny z systemem kompensacji
hałasu
• Quick Positioning – łatwe pozycjonowanie mikrofonu
• Standardowy jack J11 (Nexus TP – 120)
21
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headsety – Wysokie tłumienie stand.
Kod produktu:
Nagłowny
Nakarkowy
Dohełmowy
MT7H79A
MT7H79B
MT7H79P3E
• Wysokotłumiące czasze zapewniają przestrzeń dla
uszu, znakomitą jakość dźwięku i wygodę
• Dynamiczny mikrofon zapewnia znakomitą
kompensację hałasu i jakość przekazywanego dźwięku
• Standardowy jack J11 do współpracy z adapterami
FL5000
22
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headset-wysokie tłumienie z bezp. połączeniem
Kod produktu (nagłowny):
Motorola GP300
ICOM
Motorola GP 340
Telefon kom.
ICOM
Kenwood
MT53H79A-21
MT53H79A-31
MT53H79A-32
MT53H79A-28
MT53H79A-35
MT53H79A-36
• Wysokotłumiące czasze zapewniają przestrzeń dla
uszu, znakomitą jakość dźwięku i wygodę
• Pojemnościowy mikrofon zapewnia znakomitą
kompensację hałasu i jakość przekazywanego dźwięku
• Przycisk PTT na czaszy, adapter zewnętrzny nie
potrzebny
23
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headset- Wysokie tłumienie ATEX
Kod produktu:
Nagłowny
Nakarkowy
Dohełmowy
MT7H79F-50
MT7H79B-50
Mt7H79P3E-50
• Atestowany zgodnie z systemem ATEX klasa EEX ib
IIC T4
• Wysokotłumiące czasze zapewniają przestrzeń dla
uszu, znakomitą jakość dźwięku i wygodę
• Dynamiczny mikrofon zapewnia znakomitą
kompensację hałasu i jakość przekazywanego dźwięku
24
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headset – Wysokie tłumienie Ground Mechanics
Kod produktu:
Mikrofon dynamiczny
Mikrofon pojemnościowy
MT7H79F-01 GB
MT53H540-01 GB
• Wysokotłumiące podwójne czasze (tylko MT7H54001 GB) zapewniają przestrzeń dla uszu, znakomitą
jakość dźwięku i wygodę .
• Dynamiczny mikrofon zapewnia znakomitą
kompensację hałasu i jakość przekazywanego dźwięku
25
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Aviation
Rozwiązania dla lotnictwa z funkcją komunikacji dwukierunkowej
Headsety dla lotnictwa:
• Headsety do użytku w samolotach
• Headsety do użytku w helikopterach
26
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Aviation – Headset do użytku w samolotach
Kod produktu:
Mikrofon dynamiczny
Mikrofon pojemnościowy
MT52H79F-04 VI
MT51H79F-01 VI
• Posiadają dynamiczny mikrofon różnicowy z
kompensacją dźwięków otoczenia zaprojektowany do
współpracy z systemami interkomów lotniczych
• Poziom wzmocnienia mikrofonu można regulować
dla sygnałów w zakresie 300 – 600 mV
•Głośniki o szerokim paśmie przenoszenia dźwięku
gwarantujące dobrą reprodukcję dźwięków
• W słuchawkach użyto wtyku ¼”, a w mikrofonie
wtyku PJ068
27
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Aviation – Headset do użytku w helikopterach
Kod produktu:
Standardowa impedancja, mik.dyn.
Niska impedancja, mik.elektretowy
MT52H79F-03
MT51H79F-02
• Posiadają dynamiczny mikrofon różnicowy
zaprojektowany do współpracy z systemami
interkomów lotniczych
• Wzmacniacz mikrofonu przystosowany do pracy z
systemami interkomów o impedancji 5 ohm
•Pasmo przenoszenia dźwięku przez głośniki zostało
ograniczone w celu umożliwienia jak najlepszego
rozpoznawania mowy na tle hałasu wytwarzanego
przez helikopter
28
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headsety tylko do odsłuchu
Do połączenia z radiotelefonami i telefonami DECT
Headsety tylko do odsłuchu dzielimy na następujące podgrupy:
• Nietłumiące
• O średnim tłumieniu
• O wysokim tłumieniu
• O wysokim tłumieniu ATEX
29
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Seria Tactical
Produkty z platformy Tactical posiadają mikrofony zewnętrzne pozwalające
słyszeć dźwięki zewnętrzne: rozmowy, dźwięki maszyn i sygnały alarmowe.
Słabe dźwięki mogą być wzmacniane i słychać je lepiej niż bez nauszników.
Hałas impulsowy jest natychmiast tłumiony.
Produkty z grupy Tactical dzielimy na następujące podgrupy:
• SportTac
• ProTac II
• ComTac
• ComTac XS
• Tactical XP
30
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Seria Tactical – Level Dependent Function
• Level dependent function (Talk-Through, Tactical,
Surround etc.)
• Obydwie czasze wyposażone w mikrofony kierunkowe
wychwytujące dźwięki zewnętrzne
• Elektronika wewnątrz czasz analizuje i przetwarza poziom
natężenia dźwięku
• Maksymalny dopuszczalny poziom przepuszczania
dźwięków 82dB(A)
• W cichym otoczeniu dźwięki wzmacniane są do ok.
15dB(A)
31
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical - SportTac
Kod produktu:
Zielony/pomarańczowy
Czerwony/czarny
MT16H210F-478-GN
MT16H210F-478-RD
• Dedykowany dla myśliwych i strzelców sportowych
• Funkcja ASIC (Application Specific Integrated
Circuit) – eliminuje efekt wycięcia dźwięku
• Automatyczna redukcja hałasu (pow. 82 dB)
• Wymienne pokrywy w kolorze zielonym, czarnym,
czerwonym, pomarańczowym, białym i wersja
camouflage
•Czas pracy ok. 600 godzin versus 250
•Trzy przyciski na prawej czaszy: on/off i głośność
• Dwie baterie AAA
32
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical – ProTac II
Kod produktu:
Czarny
Zielony
Czerwony
MT15H7A2 SV
MT15H7A2 GN
MT15H7A2 RD
•Dedykowany dla instruktorów strzelectwa
•Wysokotłumiący ochronnik słuchu.
• Funkcja Tactical
• Czas działania 1000 h
33
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Kod produktu:
Zielony standard
Zielony z J11
Czarny standard
Czarny z J11
Tactical – ComTac XS
MT15H69FB-02 378
MT15H69FB-38 378
MT15H69FB-08 378SV
MT15H69FB-38 378SV
•Specjalny kształt czas tłumiących umożliwiający
stosowanie z hełmami wojskowymi
• Spełnia większość wymagań wojskowych
• Użytkownik może używać różnej broni zachowując
jednocześnie ochronę słuchu
• Funkcja Tactical.
• Dwa niezależne głośniki w każdej czaszy tłumiącej.
• Skórzana osłona kabłąka
• Kable wzmacniane włóknem kewlarowym
• Pojemnościowy mikrofon zapewnia znakomitą
kompensację hałasu i jakość przekazywanego dźwięku
•Jack J11 do podłączenia z adapterami Peltor
34
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical – Tactical XP
Kod produktu:
Nagłowny standard
Nahełmowy standard
Nakarkowy standard
Nagłowny z J11
Nahełmowy z J11
Nagłowny Flex
Nahełmowy Flex
Nagłowny FLEX LEMO
Nahełmowy FLEX LEMO
MT1H7F2
MT1H7P3E2
MT1H7B2
MT1H7F2-07
MT1H7P3E2-07
MT1H7F2-77
MT1H7P3E2-77
MT1H7F2-47
MT1H7P3E2-47
• Wysokotłumiący ochronnik słuchu
• Funkcja Tactical
• Czas działania 1000 h
•Dostępne w wersji:
 Standard
 Headset z jack’iem J11 do adapterów FL50**
 Headset Flex z przyciskiem PTT na czaszy
 Headset Flex z gniazdem LEMO
35
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical - Tactical XP
Funkcje
Głośność
-
Up
-
Down
Balans
-
Left
-
Centre
-
Right
Czas zaniku dźwięku
-
Normal
-
Slow
Korektor
-
Low
-
Neutral
-
High
-
Extra high
Głośność źródła zewnętrznego
-
Normal
-
High
Tryb źródła zewnętrznego
-
1
-
2
-
3
36
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical - Tactical XP
Wybór trybu źródła zewnętrznego stosuje się w celu dostrojenia połączenia pomiędzy headset’em i
połączonym urządzeniem zewnętrznym (radiotelefon, telefon DECT lub telefon komórkowy).
Pomagają one dostosować zmienne poziomy sygnałów wyjściowych pomiędzy różnymi
urządzeniami komunikacyjnymi.
Zalecenia:
Tryb 1
Urządzenia o silnym sygnale wyjściowym, np. profesjonalne radiotelefony, jak Motorola GP340
Tryb 2
Urządzenia o średnim sygnale wyjściowym, np. System Peltor DectCom
Tryb 3
Urządzenia o słabym sygnale wyjściowym, np. telefon komórkowy, telefony DECT.
Z uwagi na fakt, iż na rynku dostępne są telefony komórkowe z mocnym sygnałem wyjściowym jak
i radiotelefony ze słabym sygnałem wyjściowym, zaleca się wypróbowanie wszystkich dostępnych
trybów celem wyboru rozwiązania najbardziej odpowiadającego użytkownikowi.
37
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical – Tactical XP Ex Approved
Kod produktu:
Standard
Standard wersja nahełmowa
Headset J11, nagłowny
Headset J11, nahełmowy
MT1H7F2-50
MT1H7P3E2-50
MT1H7F2-07-50
MT1H7P3E2-07-50
• Z certyfikatem Ex, zgodne z wymaganiami ATEX dla klasy
Ex ib IIC T4
• W zestawie bateria zgodna z certyfikatem Ex
• Level Dependent Function
• Czas pracy ok.. 1000 godzin
• Zawiera nastepujące funkcje: regulacja głośności funkcji
automatycznej reakcji na hałas, balans, czas zaniku, korektor
dźwięku, poziom głośności dźwięku ze źródła zewnętrznego,
tryb pracy z urządzeniem zewnetrznym
•Funkcje awaryjne umożliwiające komunikację nawet po
wyczerpaniu się baterii
38
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical – Tactical XP Ground Mechanic
Kod produktu:
Headset J11, nagłowny
MT1H7F2-07-01 GB
•Level Dependent Function
• Czas pracy ok.. 1000 godzin
• Zawiera nastepujące funkcje: regulacja głośności funkcji
automatycznej reakcji na hałas, balans, czas zaniku, korektor
dźwięku, poziom głośności dźwięku ze źródła zewnętrznego,
tryb pracy z urządzeniem zewnetrznym
•Funkcje awaryjne umożliwiające komunikację nawet po
wyczerpaniu się baterii
•Wyposażone we wzmacniacze głośników
39
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical – Tactical XP - kable Flex
40
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Headset- Wysokie tłumienie WS Bluetooth
Kod produktu:
Nagłowny
Nahełmowy
Nakarkowy
MT53H7AWS2
MT53H7AWS2
MT53H7BWS2
• Bezprzewodowe połączenie z telefonami lub radiotelefonami
z wykorzystaniem technologii Bluetooth™
• Zasięg do 10 metrów
• Regulacja głośności i przycisk odbioru na czaszy
• Wysokotłumiące czasze zapewniają przestrzeń dla uszu,
znakomitą jakość dźwięku i wygodę
• Pojemnościowy mikrofon zapewnia znakomitą kompensację
hałasu i jakość przekazywanego dźwięku
41
© 3M 2008. All Rights Reserved.
WS Ground Mechanic
Kod produktu:
MT53H7AWS2-01 GB
• Bezprzewodowe połączenie z adapterem WS Ground
Mechanic
• Zasięg do 10m
• Przycisk regulacji głośności i PTT na czaszy,
dostępny również zewnętrzny przycisk PTT FL5601
• kolor High-Viz jako standard
• Do użytku tylko z adapterami GM
42
© 3M 2008. All Rights Reserved.
WS ATEX Headset
Kod produktu:
MT53H7*WS2-50
• Headset z wbudowanym modułem Bluetooth
• zasięg – do 10m
• Do użytku tylko ze specjalną baterią
•Przycisk regulacji głośności i PTT na czaszy
Zgodność z wymaganiami ATEX dla klasy:
•Ex II 2D Ex iaD T130 C
• EX I M1 Ex ia I
• Ex II 2G Ex ia IIC T4
43
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical – WS Workstyle
44
Nowość !!!
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Tactical – WS5
45
NOWOŚĆ !!!
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Workstyle
Zaprojektowane tak aby chronić słuch i jednocześnie umożliwić słuchanie
muzyki, radia FM lub informacji przekazywanych przez radio lub system
intercom.
Produkty z grupy Workstyle dzielimy na następujące podgrupy:
• FM Radio
• Alert
46
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Workstyle - Radio FM
Kod produktu:
Nagłowny
HTRXS7A3
Nahełmowy
HTRXS7P3E3
Nagłowny z jackiem 3,5mm HTRXS7A3-01
• Wysokotłumiący ochronnik sluchu
• Tłumią dźwięki zewnętrzne pozwalając na słuchanie
muzyki w znakomitej jakości.
• Radio FM.
• Dostępne z jackiem 3,5 mm do podłączenia do
odtwarzacza MP3
47
© 3M 2008. All Rights Reserved.
WorkStyle – Cyfrowe radio FM
• Cyfrowy wyświetlacz
•Pamięć 5 kanałów
• Funkcja Bass boost
• Tylko pasmo FM, nie AM
• 3,5 mm jack w zestawie
• Tylko wersja nagłowna
• Ograniczona głośność odsłuchu dla radia i
źródła zewnętrznego
•
• Biały:
• Czarny:
48
© 3M 2008. All Rights Reserved.
HRX520A 550-VT-ST
HRX520A 533-ST-ST
Workstyle - Alert
Kod produktu:
Nagłowny standard
Nahełmowy standard
Nagłowny Flex
Nahełmowy Flex
M2RX7A
M2RX7P3E
M2RX7A-77
M2RX7P3E-77
• Wysokotłumiący ochronnik słuchu
• Radio FM/AM.
• Funkcja Tactical
•Headset Flex z przyciskiem PTT na czaszy
49
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Workstyle- WS Alert
Kod produktu:
Wersja nagłowna
Wersja nahełmowa
M2RX7AWS4
M2RX7P3EWS4
• Ochronnik słuchu o wysokim poziomie tłumienia
• Wbudowany odbiornik radia FM/AM
• Level Dependent Function
Bezprzewodowa komunikacja w technologii Bluetooth
•Funkcja A2DP umożliwiająca strumieniowe przesyłanie
dźwięku stereofonicznego przez Bluetooth
• Dostęp do wielu kanałów radiowych poprzez telefon
komórkowy
• Funkcja LDF nie działa podczas strumieniowego
odsłuchiwania muzyki
• WS Alert nie jest kompatybilny z adapterami WS
(FL60**-WS)
50
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Workstyle – Alert – kable Flex
51
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com
Peltor Lite-Com to nauszniki z wbudowanym radiem do komunikacji.
System zapewnia łatwą komunikację za pomocą radia PMR.
Modele nauszników Lite-Com:
• Lite-Com Basic
• Lite-Com III
• Lite-Com Pro
52
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com – Lite-Com Basic
Kod produktu:
Nagłowny
MT53H7A4400
Nahełmowy
MT53H7P3E4400
Nakarkowy
MT53H7B4400
Nagłowny tylko do odsłuchu MT0H7A4400
Nahełmowy tylko do odsłuchu MT0H7P3E4400
• Bezprzewodowa komunikacja na dystansie 2000
metrów w zależności od otoczenia.
• PMR: 446.000 – 446.100 MHz, 8 kanałów (+38 sub)
• System VOX zapewnia komunikację bez użycia rąk.
• Elektroniczny głos potwierdza wybór funkcji i jej
poziom – nie trzeba zdejmować nauszników aby
sprawdzić ustawienia.
• Automatyczne wyłączenie po dwóch godzinach.
53
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Kod produktu:
Lite-Com – Lite-Com III
Nagłowny PMR
MT53H7A440B
Nakarkowy PMR
MT53H7B440B
Nahełmowy PMR
MT53H7P3E440B
Nagłowny LPD
MT53H7A430B
Nakarkowy LPD
MT53H7B430B
Nahełmowy LPD
MT53H7P3E430B
Nagłowny PMR, mikrofon dyn. MT7H7A440B
Nahełmowy PMR, mikrofon dyn..MT7H7P3E440B
Bezprzewodowa komunikacja na dystansie 2000 metrów w
zależności od otoczenia.
• Mikrofony zewnętrzne ułatwiają słyszenie dźwięków
zewnętrznych: rozmów, dźwięków maszyn, sygnałów
alarmowych.
• PMR: 446.000 - 446.100 MHz 8 kanałów (+38 sub)
• LPD: 433.075 – 434.775 MHz 69 kanałów
• System VOX zapewnia komunikację bez użycia rąk.
• Elektroniczny głos potwierdza wybór funkcji i jej poziom – nie
trzeba zdejmować nauszników aby sprawdzić ustawienia.
• Automatyczne wyłączenie po dwóch godzinach.
• Na prawej czaszy znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny
pokazujący aktualne ustawienia.
54
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com – Lite-Com Basic
DANE TECHNICZNE
Częstotliwość: 446.00625-446.09375 MHz
Kanały: 8
Odstęp: 12.5 kHz
Odchylenie: Max. ± 2.5 kHz
Moc wyjściowa: 150/25 mW ERP
Zasięg: W przestrzeni otwartej do 2000 metres
System: Simplex
Zużycie energii: Stand-by i odbiór, 60–70 mA
Nadawanie: 110 mA (LO), 200 mA (HI)
Temperatura pracy: -20°C to +55°C
Temperatura przechowywania: -40°C to +55°C
Waga z akumulatorami: MT53H7A4400 390 g
MT53H7P3E4400 410 g
55
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com – Lite-Com Basic
Funkcje
Volume – 5 kroków + volume Off
Up
-
Down
Channel – 8 kanałów
Up
-
Down
VOX (Voice Activated Transmission) - 5 poziomów + Off
Up
-
Down
Squelch (Redukcja szumów) – 5 poziomów + Off
Up
-
Down
Sub Channel (podkanał) - 38 podkanałów + Off
Up
-
Down
Power (Moc nadajnika) – 2 poziomy
Up - High power
-
Down - Low power
56
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Mode
PTT
(Podwójne naciśnięcie PTT – włącz/wyłącz VOX)
-
+
Lite-Com Pro
57
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com Pro
Nowy Headset Lite Com
Ze wzmocnionym radiotelefonem
Programmable - Programowalny
Zakres częstotliwości 430 – 470 MHz
Certyfikat ATEX
58
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com Pro

Wbudowany dwukierunkowy radiotelefon

30 programowalnych kanałów w częstotliwościach 430-470 MHz

W pełni programowalny poprzez komputer (wyjście USB)

Mechanika i funkcjonalność analogiczne jak w Lite-Com Basic

Zewnętrzne mikrofony kierunkowe w układzie stereofonicznym

Nowe akumulatory litowe

Certyfikat ATEX

3 poziomy mocy wyjściowej: 200/20/10 mW
59
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com Pro
Sterowany przez 3 przyciski (+1)
MODE
Wybór funkcji menu
UP (+)
Zmiana ustawień funkcji / góra
DOWN (-)
Zmiana ustawień funkcji / dół
PTT
Transmisja
60
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com Pro
Łatwy w użyciu system menu głosowego
(komunikaty głosowe potwierdzają ustawienia systemu)
FUNKCJE

Surround
(1 do 7 + Off)

Volume
(1 do 7 + Off)

Channel
(max. 30 kanałów)

VOX
(1 do 5 + Off)

Squelch
(1 do 5 + Off)

Power
(low – 10 mW, medium – 20 mW, high – 200 mW)
61
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com Pro
Produkty:
Nagłowny
MT53H7F470-50 i MT7H7F470-50
Nakarkowy
MT53H7B470-50 and MT7H7B470-50
Nahełmowy
MT53H7P3E470-50 and MT7H7P3E470-50
Do hełmu Peltor G22 i Peltor G3000.
(Adapter również do hełmu Peltor G2000)
62
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Lite-Com Pro
Lite-Com Pro jest dostarczany “pusty” do
zaprogramowania stosownie do potrzeb
klienta
Autoryzowani partnerzy 3M
63
© 3M 2008. All Rights Reserved.
64
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Rodzina Lite-Com
Peltor Lite-Com III
Peltor Lite-Com Basic
Peltor Lite-Com PRO
Peltor Lite-Com Guide receiver
65
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Adaptery i kable
Adaptery ze zintegrowanym przyciskiem PTT i kable typu Flex do podłączenia
headset’ów Peltora do radiotelefonów, telefonów DECT lub telefonów
komórkowych
Adaptery i kable dzielimy na:
• Standardowe adaptery
• Adaptery ATEX
• Adaptery Bluetooth
• Adaptery Ground Mechanic
• Kable Flex
• Kable Flex LEMO
66
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Adaptery i kable – kable Flex Lemo
67
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Akcesoria i części wymienne
• M995
• HY**
• FE0247
• ACK 03
• FR03-*
• FR03-12
68
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Osłona przed wiatrem
Zestaw higieniczny
Uchwyt na headset
Zestaw akumulatorów
Ładowarka do ACK03
Ładowarka samochodowa
do ACK 03
Akcesoria – c.d.
Przycisk PTT na palec
• TK57-01/1 Ze złączem J22 i kablem 1m
Laryngofon z certyfikatem ATEX
• MT91-50
Dynamiczny
Walizka na headsety
• FP9020
69
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Na 4 headsety
DECT-Com I
• Komunikacja w systemie duplex
• Technologia DECT (1.8 GHz)
• Jednostka bazowa dla 4 lub 8 jednostek
• Zasięg do 300 metrów
• Powtarzacze zwiększają zasięg
• Pracują ze wszystkimi headsetami zakończonymi
jackiem J11
71
© 3M 2008. All Rights Reserved.
DECT-Com I
Jednostka bazowa DECT-Com
• Zasilania 9 do 24 V DC
• Bateria wewnętrzna - podtrzymanie do 1h
• Zawsze używaj zasilania zewnętrznego
• Wejście TX/RX dla sygnałów alarmowych lub
telefonu
72
© 3M 2008. All Rights Reserved.
DECT-Com I
Jednostka przenośna DECT-Com
• Regulacja: połączenie, głośność, VOX,
dodatkowa głośność i typ mikrofonu
(dynamiczny/pojemnościowy)
• Czas rozmowy: 20 h
• Czas gotowości: 100 h
• Czas ładowania: 5 h
• Waga: ok. 200 gram (razem z bateriami)
• Gniazdo: J11. Pasuje do wszystkich standardowych
headsetów Peltora
73
© 3M 2008. All Rights Reserved.
DECT-Com I
74
© 3M 2008. All Rights Reserved.
DECT-Com I
DCS1P
DECT-Com jednostka przenośna z przyciskiem
PTT
75
© 3M 2008. All Rights Reserved.
DECT-Com I
DECT-Com Repeaters
Zwiększają zasięg działania systemu
• Każdy repeater zwiększa zasięg nominalnie o 150 m (w
polu widzenia)
Zasięg zależy od warunków pracy
- Max. 3 repeatery w rzędzie (10 ms opóźnienie)
- Max. 6 repeaterów zalogowanych do jednostki bazowej
UWAGA !!!:
Repeatery DECT-Com muszą być zarejestrowane fabrycznie do jednostki bazowej z konkretnym
numerem seryjnym!
76
© 3M 2008. All Rights Reserved.
DECT-Com I
DECT-Com Repeaters
Repeatery mogą zwiększyć pokrycie obszaru
ale nie możliwości systemu
Dla zwiększenia zasięgu w jednym kierunku,
repeatery mogą być połączone w rzędzie.
Z uwagi na opóźnienia czasowe systemu,
maksymalna ilość nie powinna być większa niż 3.
----------- Max. about 900 metres -------------
77
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Standard
headsets
Lite-Com Pro
Peltor DECT-Com
System
DECT Com
400 MHz
DECT-Com, Lite-Com
I inne radiotelefony
współpracujące ze sobą.
400 MHz or
other FQ
DECT-Com 1,8
GHz
DCS4B
78
© 3M 2008. All Rights Reserved.
DECT-Com I
DECT-Com I
obsługuje do 8 jednostek
przenośnych
zalogowanych do
jednostki bazowej w
układzie konferencyjnym
DECT-Com II
79
© 3M 2008. All Rights Reserved.
DECT-Com II
NOWY DECT-Com II
obsługuje do 9 jednostek
przenośnych w układzie
konferencyjnym
zalogowanych do
jednostki bazowej, która
jest także jednostką
przenośną
DECT-Com II
80
© 3M 2008. All Rights Reserved.
DECT-Com II
Dodatkowo: 41 jednostek działa w układzie ”listen-only”
z możliwością włączenia się do konferencji
81
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Light Weight Solutions
82
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Hear plug
Kod produktu:
3,5 mm mono
2,5 mm mono
HTM06-01
HTM07-01
• Wkładki monofoniczne umożliwiające wyłącznie
odbiór (z wtykiem 3,5 lub 2,5 mm)
• Waga 21 g
• W zestawie wkładki jednorazowe i wielorazowe
83
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Light Weight Headset
• Rozdzielenie
funkcji komunikacji i ochrony
słuchu poprzez wykorzystanie głośników z
przewodzeniem kostnym
• Możliwość połączenia z wkładkami
przeciwhałasowymi w przypadku potrzeby
ochrony słuchu
• Mikrofon z funkcją kompensacji hałasu
• Dostępny ze złączem bezpośrednim lub ze
złączem J11 do podłączenia z adapterami serii
FL50**
Headset produkowany na zamówienie
84
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Wkładki i laryngofon
Kod produktu:
MT9044
• Mikrofon krtaniowy MT9
• Głośniki wewnątrzuszne
• Standardowe złącze J11
• Kompatybilne z adapterami serii FL50**
• Wkładki E.A.R UltraFit lub Classic
85
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Nowy headset nietłumiący
• Przycisk PTT na kablu
• Mikrofon dynamiczny lub pojemnościowy z funkcją
kompensacji hałasu
• Ze złączem bezpośrednim lub J11
• Kompatybilny z adapterami serii FL50**
86
Jeszcze nie dostępny
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Znakowanie produktów
MT7H79A
MT7
H79
100
© 3M 2008. All Rights Reserved.
A
-50 = Zgodne z ATEX
-53= mikrofon poj.
-07= mikrofon dyn. J11
-77= flex
-47=lemoflex
A= nagłowny
B=nakarkowy
P3e=nahełmowy
F=pałąk składany
MT1H7F-07
MT1
H7
F
-07
Kluczowe segmenty rynku
Wojsko/Policja
101
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Górnictwo naftowe
i gazownictwo
Sporty motorowe
Przemysł
Kluczowe segmenty rynku
Leśnictwo
Budownictwo
Porty lotnicze
Zróżnicowane segmenty rynku z jedną wspólną cechą:
Wszyscy potrzebują komunikować się w głośnym
środowisku i w wielu przypadkach również chronić
słuch
102
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Myślistwo/łowiectwo
Świadomość zagrożenia hałasem
Metafora trawy
Ciągłe narażenie na silny hałas może prowadzić do
nieodwracalnego uszkodzenia komórek słuchowych w
kanalikach słuchowych ślimaka
Efekt częstego chodzenia po trawniku
103
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Świadomość zagrożenia hałasem
Testy audiometryczne
MOJE BIURO JEST NA DWUNASTYM PIĘTRZE
dB
0
10
Stanie się ...
20
30
OJE IURO ST A UNASTY PTRZE
40
50
potem ...
60
70
JE STA STYM TRZE
80
90
Hz
100
250
125
1 rok
500
5 lat
1000
2000
10 lat
4000
8000
30 lat
15000
I w końcu ...
MJEROSTTRZE
TYPOWE NARASTANIE STAŁEJ UTRATY SŁUCHU
104
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Świadomość zagrożenia hałasem
Efektywna ochrona słuchu
EN458
dB
30
Efektywna
ochrona
12
3
Godziny
1
105
© 3M 2008. All Rights Reserved.
2
3
4
5
6
Czas użytkowania
7
8
Świadomość zagrożenia hałasem
Efektywna ochrona słuchu
Maksymalna ochrona
106
© 3M 2008. All Rights Reserved.
Zdecydowanie zmniejszona
Praktycznie brak ochrony

Podobne dokumenty