Katalog SASILplus 2015

Komentarze

Transkrypt

Katalog SASILplus 2015
2015
SASILplus
Profil firmy
Firma JEAN MÜLLER GmbH Elektrotechnische Fabrik
została założona w Eltville nad Renem w 1897 roku przez
Jeana Müllera, który podczas prac związanych z oświetleniem wieży Eiffla w Paryżu z okazji 2. Wystawy Światowej
w tym mieście, wpadł na pomysł ulepszenia istniejących
wówczas bezpieczników topikowych i podjęcia ich produkcji. Założył manufakturę i był pierwszym producentem wkładek topikowych na terenie Niemiec.
Obecnie JEAN MÜLLER jest największym na świecie producentem listew i rozłączników bezpiecznikowych, jak też
największym niemieckim producentem obudów poliestrowych (produkuje je od 40 lat).
Firma sprzedaje swoje produkty w ponad 70 krajach
świata. Produkty te w olbrzymiej większości powstają
w zakładach w Niemczech przy zastosowaniu innowacyjnego know-how, będącego efektem 115-letnich
doświadczeń.
Firma JEAN MUELLER POLSKA została założona w 2001 roku
jako spółka z o.o. przez niemiecką firmę JEAN MÜLLER.
Firma oferuje bardzo szeroką gamę obudów, aparatów i urządzeń do budowy złącz pomiarowych i kablowo-rozdzielczych
oraz różnego typu rozdzielnic niskiego napięcia. W ofercie
znajduje się również ponad 40.000 typów wkładek topikowych, z czego ok. tysiąca pozycji mamy w swoim magazynie
(przede wszystkim bezpieczniki NH, D i cylindryczne).
Firma JEAN MUELLER POLSKA jest przedstawicielem francuskich firm CITEL i MERSEN oraz polskich firm ETI Polam
i LUMEL. Prowadzi sprzedaż ich produktów na terenie Polski.
Wiele produktów tych firm znajduje się w magazynie
w Warszawie.
Siedziba firmy JEAN MÜLLER w Niemczech
Siedziba firmy JEAN MUELLER POLSKA w Warszawie
Niniejszy katalog przedstawia rozłączniki z bezpiecznikami
SASILplus, które uważane są za najlepsze tego typu rozwiązanie
na świecie. Przez 20 lat produkowane były rozłączniki SASIL,
od 2011 roku wdrożono do produkcji nową generację aparatów
SASILplus, które pod względem wymiarów są identyczne jak
poprzednie, mają natomiast wiele nowych możliwości i lepsze
parametry techniczne. O jakości najlepiej świadczy fakt,
że rozłączniki SASIL i SASILplus od wielu lat stosowane są
w najbardziej prestiżowych i wymagających najwyższego
poziomu techniki obiektach, jak np. w elektrowniach atomowych,
rafineriach, serwerowniach czy na lotniskach.
Na rynku jest kilkudziesięciu dostawców rozdzielnic
systemowych (np. EATON, SCHNEIDER ELECTRIC, RITTAL), które
mają badania typu z rozłącznikami SASIL, a więc potencjalnie
każdy producent rozdzielnic może kupić przebadaną
rozdzielnicę do samodzielnego montażu i dokupić do niej
rozłączniki SASILplus. Zarówno projektowanie, jak i montaż jest
stosunkowo proste, wielkimi zaletami jest wytrzymałość
zwarciowa do 120kA, możliwość zmiany konfiguracji takiej
rozdzielnicy wg nowych potrzeb (nawet bez wyłączania prądu
w rozdzielnicy), jak też dzięki mechanizmowi migowemu
możliwość obsługi rozłączników SASILplus przez osoby
nieprzeszkolone elektrycznie.
Spis treści
Informacje ogólne
2
Podstawowe typy rozłączników SASILplus
14
Dobór rozłącznika
22
Osprzęt36
Dane techniczne
52
Schematy63
Aparaty pomiarowe
Informacje dodatkowe
99
104
1
Przemyślane szczegóły gwarantują bezpieczeństwo
Kontakty wtykowe służą
do niezawodnego i szybkiego
wsuwania aparatów na szyny
zbiorcze
Kompletny osprzęt systemowy
do profili montażowych, nośników
szyn prądowych i elementów
mocujących
Prowadnice do łatwego
i szybkiego montażu
rozłączników SASILplus
Blokada załączenia
uniemożliwia demontaż
rozłącznika w stanie
załączonym, wsunięcia
aparatu w stanie
załączonym i załączenie
w przypadku tylko
częściowego wsunięcia
2
Ergonomiczna konstrukcja
dźwigni przełączającej
Listwa wtykowa SKL, po wsunięciu rozłącznika
SASILplus, łączy się bezpośrednio z gniazdem wtykowym
montowanym do profilu rozdzielnicy, służy
do wyprowadzenia informacji z rozłącznika na urządzenia
pomiarowe
Obszar przyłącza
zabezpieczony przed dotykiem
specjalną osłoną izolacyjną
o stopniu ochrony IP20
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Możliwość plombowania pokrywy przedniej
Dobór
rozłącznika
Podwójne rozłączenie
za i przed bezpiecznikiem zwiększa
bezpieczeństwo obsługi
Osprzęt
Dane techniczne
Mechanizm migowy pozwala
przełączać aparat ze stałą prędkością
niezależną od operatora
Wymiana rozłącznika pod napięciem
Rozłącznik SASILplus może być także wymieniany
bezpiecznie pod napięciem pod warunkiem, że obszar
przyłączy jest chroniony osłonami typu KSH (IP20).
Kontakty rozłącznika wsuwają się bezpośrednio na szyny
prądowe bez użycia dodatkowych adapterów i narzędzi.
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy
W zależności od napięcia znamionowego i kategorii użytkowej
wartość warunkowego prądu zwarciowego w przypadku odstępu
od uziemionych części 0 mm może wynieść do 100kA,
a dla odstępu 50 mm - do 120kA.
Zabezpieczenie kłódką
(max. 3 szt.) uniemożliwia
niepożądane przełączenie dźwigni
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
Wysoka zdolność łączeniowa
Kategoria użytkowania AC-23B przy 690V AC i DC-22B przy
220V DC, osiągana dzięki opatentowanemu systemowi
kontaktów łączeniowych i podwójnemu rozłączaniu, zapewnia
niezawodną pracę rozłącznika nawet w bardzo wymagających
aplikacjach.
dodatkowe
3
Optymalnie dopasowane akcesoria i inteligentna elektronika
Pokrywa rozłącznika SASILplus
może być otwarta lub zdjęta tylko
w stanie rozłączonym
Styki pomocnicze,
bezpotencjałowe
(zwierny i rozwierny)
Uchwyt do wyciągania wkładek
topikowych typu NH
Amperomierze elektromagnetyczne lub bimetalowe
Moduł PLVario-NET –
jednostka centralna w systemie
PLVario, WEB-Server
4
Moduł PLVario-EM3 – zbiera
informacje o najważniejszych
parametrach elektrycznych
dla systemu PLVario
Gniazdo RJ45 do szybkiej
i bezbłędnej komunikacji
po magistrali CAN-Bus
Kontrola stanu bezpieczników
w formie sygnalizacji diodami LED na
płycie czołowej oraz z możliwością
wyprowadzenia danych przez listwę SKL do
systemu zarządzania rozdzielnicą
Moduł elektroniczny EEO7
okablowany i zabudowany
fabrycznie nadzoruje
parametry elektryczne
w systemie PLVario
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Przyrząd AW służący
do wyciągania rozłączników
z rozdzielnicy nn
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Przekładniki prądowe
do modułu elektronicznego EE
(200mA) lub standardowe
o prądzie wtórnym 1A i 5A
w klasie 1; 0,5 i 0,2
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
Listwa wtykowa SKL podłączona do obwodów
wtórnych przekładników prądowych, styków
sygnalizacji stanu rozłącznika i stanu wkładek
topikowych
dodatkowe
5
SASILplus: elastyczność systemu w wielu wykonaniach
Elastyczność systemu z rozłącznikami SASILplus jest osiągana dzięki dużej ilości różnych wykonań i wariantów zabudowy.
Aparaty w wykonaniu podstawowym są dostępne jako 2, 3 lub 4-biegunowe, a przyłącza kablowe mogą być realizowane
z prawej lub lewej strony.
W ofercie znajdują się aparaty na systemy szyn zbiorczych o rozstawie 185 lub 60 mm, standardowo przeznaczonych
dla wkładek topikowych NH o wielkości 000-3, również dla specjalnych wkładek na 1000V oraz dla wkładek wg British
Standard.
Dzięki wariantom rozłączników: pojedynczym, podwójnym, sprzęgłowym, jak również ich napędowi: ręcznemu lub
silnikowemu (umożliwia zdalne załączanie) możliwe jest wiele różnych wykonań i zastosowań.
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów dodatkowych, które można wykorzystać nawet w późniejszym czasie, tzn. rozbudować
aparaty lub dodać dodatkowe funkcje do istniejących już rozdzielnic nn.
Przykłady aparatów
SASILplus-MOT
wyposażony w napęd silnikowy umożliwiający zdalne
załączanie i rozłączanie aparatu
SASILplus wielkość 00
dla wkładek NH000 i NH00, tylko 50 mm wysokości
SASILplus wielkość 1
wykonanie 3-biegunowe wg standardu brytyjskiego
BS-88-2 do 690V AC, wysokość 75 mm
SASILplus wielkość 2/3
wysokość rozłącznika 150 mm
SASILplus wielkość 3 podwójny
dwa rozłączniki połączone wspólnym mechanizmem
przełączającym, wysokość 300 mm,
prąd znamionowy – 1000A
6
Wykonanie 2-/3-/4-biegunowe
Poza podstawowym wykonaniem rozłączników SASILplus
w wersji 3-biegunowej występują również 2 i 4-biegunowe
wykonania.
Przeznaczone są na napięcie do 690V AC (specjalne
wykonanie do 1000V AC) i 440V DC.
Informacje
ogólne
System szyn 185 i 60 mm
Podstawowe typy
Oprócz standardowej wersji na szyny o rozstawie 185 mm,
występują jeszcze wykonanie na szyny o rozstawie 60 mm.
rozłączników
SASILplus
Wykonania sprzęgłowe
Dobór
rozłącznika
Rozłączniki SASILplus w wykonaniu sprzęgłowym
umożliwiają podział szyn zbiorczych na dwa systemy.
Osprzęt
24
24
L1
L2
11
37
L1
L3
L2
L3
Dane techniczne
Przyłącze prawe/lewe
AR/AU
Aby oszczędzić miejsce w rozdzielnicy i zastosować tylko
jeden przedział kablowy, przyłącza kablowe mogą być
realizowane na prawo i na lewo.
L1
L2
Schematy
AL/AO
L3
L1
L2
L3
Przyłącze lewe
Przyłącze prawe
Aparaty
pomiarowe
Wykonania symetryczne/asymetryczne
PS
24
24
PL
37
11
W zależności od zastosowanego typu rozdzielnicy wybiera
się odpowiednie wykonanie pokrywy przedniej rozłącznika.
Informacje
L1
L2
Symetryczne
L3
L1
L2
L3
dodatkowe
Asymetryczne
7
Obszary zastosowań i realizacje
Przemysł motoryzacyjny
Budynki
•
Zakłady Ford w Kolonii
•
Centrum Sony w Berlinie
•
Zakłady Volkswagen w Wolfsburgu
•
•
Zakłady Audi w Ingolstadt
Hala widowiskowa „Jahrhunderthalle“ dla
3 tysięcy widzów we Frankfurcie nad Menem
•
Zakłady Volkswagen w Portugalii
•
Instytut Maxa Plancka w Göttingen
•
Zakłady Daimler Chrysler AG w Sztutgarcie
•
Stacja telewizyjna Pro7 w Monachium
•
Zakłady BMW w Chinach
•
Muzeum Narodowe w Berlinie
•
Fabryka Szyb Samochodowych Saint
Gobain Sekurit w Dąb. Górniczej
•
Kasyno Holland w Eindhoven
•
Stacja radiowa NDR w Hamburgu
•
Budynek Parlamentu w Wiedniu
•
Pałac Kazimierzowski na Uniwersytecie
Warszawskim
•
Obiekty polskiego MON
•
Hotel „Kasprowy“ w Zakopanem
Kliniki i szpitale
Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
•
Szpital Charitee w Berlinie
•
Zakłady Bayer w Leverkusen
•
Szpital Dziecięcy w Toruniu
•
Zakłady Wacker-Chemie w Burghausen
•
•
Petrochemia DEA w Hamburgu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie
•
Zakłady Azotowe w Puławach
•
Wojewódzki Szpital w Częstochowie
•
Rafineria Trzebinia
•
Wojewódzki Szpital w Sosnowcu
•
Zakłady Chemiczne „Organika“ w Jaworznie
•
Petrochemia w Płocku
•
Zakłady „Synthos” w Dworach
•
Zakłady Polfarma w Starogardzie Gdańskim
Elektrownie i elektrociepłownie
•
Elektrownia Jaworzno III
•
Elektrownia Opole
•
Elektrownia „Dolna Odra“ w Pomorzanach
Porty lotnicze
•
Elektrownia „Łagisza“
•
Frankfurt nad Menem
•
Elektrociepłownia Olkusz
•
Kolonia
•
Elektrociepłownia Zawiercie
•
Monachium
•
•
Düsseldorf
Elektrociepłownia „NOWA” w Dąbrowie
Górniczej
•
Warszawa
•
Elektrociepłownia „Zofiówka” w Jastrzębiu
Zdroju
•
Łask
•
Zakład Energetyki Cieplnej w Żninie
Hale targów międzynarodowych
8
•
Hanower
•
Frankfurt nad Menem
•
Lipsk
Przemysł
Inne obiekty
•
Zakłady Mannesmanna w Duisburgu
•
Oczyszczalnia ścieków w Sztutgarcie
•
Zakłady tytoniowe Reemtsma w Berlinie
•
Spalarnia śmieci w Oberhausen
•
Stocznia Mayer w Pepenburgu
•
•
Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie
Radiowo-telewizyjna stacja przekaźnikowa
Telekom w Inselbergu
•
Fabryka Mebli Metalowych C+P w Legnicy
•
Statki
•
Fabryka opakowań WAPCO we Wrocławiu
•
Metro w Wiedniu
•
ISE Chocianów
•
Hala Widowiskowa „Spodek” w Katowicach
•
Browar w Warce
•
Sklep IKEA w Jankach k/Warszawy
•
Huhtamaki Polska w Siemianowicach Śl.
•
Sklep IKEA w Jarostach
•
Zakłady „Nutricia“ w Opolu
•
Centrum Handlowe „Targówek“ w Warszawie
•
„Arctic Paper“ w Kostrzyniu
•
Stacja Uzdatniania Wody w Pile
•
Fabryka „Parker“ w Siechnicach
•
Diamond Busisness Park w Piasecznie
•
WSK Rzeszów
•
Centrum Dystrybucyjne „Pass“ w Błoniu
•
Zakłady Tłuszczowe w Kruszwicy
•
•
Zakłady „Bombardier“ we Wrocławiu
Niezależny Operator Międzymiastowy
w Warszawie
•
Fabryka „Korpo“ w Jaworze
•
Stacja GPZ 110 kV w Tarnobrzegu
•
Fabryka Kosmetyków „Bell“ w Józefowie
•
Fabryka Papieru Malta-Decor w Poznaniu
•
Fabryka CEDO w Kątach Wrocławskich
•
TWINS – Fabryka Odzieży we Wrocławiu
•
„SM” Mlekowita w Bielsku Podlaskim
•
Zakład Mleczarski „Winnica”
•
Koudijs Pasze Sp. z o.o.
•
Wytwórnia Pasz w Grodzisku Wlkp.
•
•
Stacja GPZ 400/110 kV w Łagiewnikach
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
•
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
w Warszawie
Koksownia „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej
•
Oczyszczalnia Ścieków Płaszów w Krakowie
•
SYNTOS SA w Oświęcimiu
•
ECOLAND w Tychach
•
Huta ArcelorMittal Poland w Krakowie
•
Galeria Krakowska w Krakowie
•
Cukrownia w Krasnymstawie
•
Galeria Bałtycka w Gdańsku
•
KRONOSPAN
•
Sklep Praktiker w Siechnicach k/Wrocławia
•
CEZAMAT Warszawa
•
Galeria „Mosty”
•
Selgros w Białymstoku
•
Spalarnia Odpadów w Gdańsku
•
Wojskowa Akademia Techniczna
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
9
Lista referencyjna
Rozłączniki z bezpiecznikami SASILplus są stosowane przez setki firm montujących rozdzielnice nn w kraju
i za granicą. Poniżej podajemy niektórych producentów i typy niskonapięciowych rozdzielnic energii
elektrycznej dostosowanych do montażu rozłączników SASILplus.
Producent
10
Typ rozdzielnicy
AEG SAM Magdeburg
PCS 6000
ALSTOM GmbH
GALAXIS
BARTEC GmbH
SAFETY COMPACT
EATON ELECTRIC
MODAN 2000, MODAN 6000, SVTL, X-ENERGY
ELDON GmbH
CLJ
ELEK GmbH
HEV-M, UNISTAR
ELEKTROBUDOWA SA
RNM - 2, NGWR - 1 IP40, NGWR - 2 IP55
ELEKTRO-ZIEGLER
NN
ELG Bamberg
ELGAN
FEAG Langen/Würzburg
8PE
General Electric-Power Controls
SEN4000, SEPL, GEAPLUS II, GEAPLUS 2.5, SE, SEV-32
G+M
SEV 32, TABULA
HAASE
MONA 5000
Hager
UNIVERS N
HENSEL KG
SAS 4000, SAS 5000
Hulanicki & Bednarek
HABeR-XLWR do 6300A
HUMBOLD-LOTZ
NRSII
HUSEMANN GmbH
VARIO E
JANSSEN GmbH
TOP DRAW 100
KAUTZ GmbH
MODUL K-System
Köhl GmbH
NN
NATUS GmbH
Energon
LEUCKHARD GmbH
TNE
LÖGSTRUB GmbH
Slim-Line
SCHNEIDER Electric
PRISMA, PRISMA-PLUS, OKKEN
SOCOMEC
CADRIS
RCL GmbH
ELSTEEL
RITTAL GmbH
PS 4015..., TS8
ROCKWELL Automation
NS4
SCHLICKER KG
MCC
Schrack Technik
MODUŁ 5000TTA
SIEMENS AG
SIKUS 3200, SIVACON 8PT, SIVACON S4
SPS Wittenberg
Ferro-line
STRIEBEL & JOHN
TRILINER, XA
WEBER
PROMES-H
ZPAS SA
SZE-2/SGP 1250A
Przykłady rozdzielnic z aparatami SASILplus
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Producent: firma Kacpol Z. Czajkowski
Producent: HULANICKI BEDNAREK
Osprzęt
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
Producent: HULANICKI BEDNAREK
11
Istotne zasady projektowania rozdzielnic z SASILplus
1. Roz­łącz­ni­ki z bez­piecz­ni­ka­mi SA­SILplus są przewidziane do za­bu­do­w y po­zio­mej i do ta­kiej po­zy­cji zo­sta­ła przewidziana
opty­mal­na wen­t y­ly­cja. W przy­pad­ku in­sta­la­cji roz­łącz­ni­ków SASILplus pionowo na­le­ż y prą­d zna­mio­no­w y po­mno­ż yć
dodatkowo przez współ­czyn­nik 0,7.
2. Wszyst­kie roz­łącz­ni­ki SASILplus moż­na krót­ko­trwa­le (oko­ło 15 – 30 mi­nut) ob­cią­żyć prą­dem zna­mio­no­wym, nie­za­leż­nie od
ilo­ści roz­łącz­ni­ków w roz­dziel­ni­cy.
3. Współ­c zyn­nik ob­cią­że­nia ele­men­tów roz­dziel­ni­c y po­wi­nien być usta­lo­ny mię­dzy pro­du­cen­tem roz­dziel­ni­c y, a użyt­
kow­ni­kiem lub wy­ni­kać z ba­da­nia ty­pu. Je­śli jest to nie­usta­lo­ne, pro­du­cent mo­że sto­so­wać przy pro­jek­to­wa­niu war­to­ści
po­da­ne w nor­mie EN 61439-1.
• 1 apa­r at – 100% prą­du zna­mio­no­we­go
• 2-3 apa­r a­t y – 90% prą­du zna­mio­no­we­go
• 4-5 apa­r a­tów – 80% prą­du zna­mio­no­we­go
• 6-7 apa­r a­tów – 70% prą­du zna­mio­no­we­go
4. Przy za­bu­do­wie roz­dziel­ni­c y na­le­ż y uwzględ­nić w mia­rę rów­no­mier­ne roz­ł o­że­nie apa­r a­tów, bio­r ąc pod uwa­gę ich
na­g rze­wa­nie się.
5. Roz­łącz­ni­ki SASILplus o wiel­ko­ści 00 po­win­ny być zabu­do­wa­ne w gór­nej czę­ści roz­dziel­ni­c y (do wy­so­ko­ści 2000 mm).
6. Roz­łącz­ni­ki SASILplus o wiel­ko­ści NH 2 i 3 powinny być za­bu­do­wa­ne w dol­nej czę­ści sza­f y. Przy wielkości NH3 należy
stosować przerwy z osłonami wentylacyjnymi powyżej i poniżej aparatu.
7. Za­le­ca się mon­to­wa­nie roz­łącz­ni­ków SASILplus w mo­du­łach o wy­so­ko­ści 300 lub 450 mm, a po­ni­żej i po­wy­żej po­win­no
znaj­do­wać się pu­ste po­le z otwo­ra­mi wen­ty­la­cyj­ny­mi o wy­so­ko­ści mi­ni­mum 75 mm.
8. Nie na­le­ż y sto­so­wać żad­nych po­zio­mych osłon ani prze­g ród w ob­sza­r ze prze­zna­c zo­nym do mon­ta­żu apa­r a­tów, aby
nie utrud­niać cyr ­ku­la­cji po­wie­trza.
9. Za­le­ca się wykonanie za­kra­to­wa­nych otwo­rów wen­t y­la­c yj­nych na sa­mym do­le roz­dziel­ni­c y oraz pod dasz­kiem dla
lep­szej cyr­ku­la­cji po­wie­trza (min. IP30).
10. Je­że­li są prze­wi­dzia­ne miej­sca re­zer­wo­we na roz­łącz­ni­ki SASILplus, to na­le­ż y je rów­no­mier­nie roz­ło­ż yć w roz­dziel­ni­cy.
11. Za­le­ca się wy­bra­nie sto­sun­ko­wo ni­skie­go stop­nia ochro­ny (IP 30/31), po­nie­waż roz­dziel­ni­ce znaj­du­ją się zwy­kle
w za­mknię­t ych po­miesz­c ze­niach elek­trycz­nych, gdzie występuje podwyższona temperatura powietrza. Kie­dy ze
wzglę­du na wa­r un­ki na­le­ż y za­sto­so­wać wyż­szy sto­pień ochro­ny, to za­le­ca się wzię­cie pod uwa­gę dodatkowego
współ­c zyn­ni­ka ko­rek­c yj­ne­go:
Sto­pień ochro­ny
Współ­czyn­nik
ko­rek­cyj­ny
IP30/IP31
IP40/IP41
IP54
1
0,95
0,85
12. Sys­tem szyn zbior­czych łą­czą­cy po­la roz­dziel­ni­cy na­le­ży w mia­rę moż­li­wo­ści umiesz­czać z ty­łu roz­dziel­ni­cy, a nie u gó­ry.
13. Je­śli jest to moż­li­we, na­le­ży za­si­lać szy­ny po­la centralnie tj. w połowie ich wysokości, w ce­lu uzy­ska­nia rów­no­mier­ne­go
ob­cią­że­nia (pod wa­run­kiem, że apa­ra­ty są rów­no roz­mieszczone).
14. Sto­so­wać szy­ny zbior­cze po­la do prądu mak­sy­mal­nie 1800A, jeśli są zasilane od góry. Niektórzy producenci rozdzielnic
oferują wykonania z badaniami typu nawet do 2300A na pole. In­for­ma­cje o mak­sy­mal­nym ob­cią­że­niu szyn w za­leż­no­ści od ich
prze­kro­ju znaj­du­ją się na końcu ka­ta­lo­gu.
12
15. Przy roz­dziel­ni­cach za­si­la­nych na­pię­ciem AC 400V za­le­ca się sto­so­wa­nie wkła­dek NH dla na­pię­cia 400V. Wkład­ki NH dla
na­pię­cia 500 i 690V mo­gą być również sto­so­wa­ne, ale charakteryzują się więk­szymi stra­tami mo­cy.
Istotne zasady projektowania rozdzielnic z SASILplus
16. Sto­so­wać wy­łącz­nie wkład­ki bez­piecz­ni­ko­we ze sre­brzo­ny­mi kon­tak­ta­mi no­żo­wy­mi. Nie wolno stosować wkła­dek
z ni­klo­wa­ny­mi no­ża­mi ze wzglę­du na więk­szą rezystancję oraz po­gar­sza­nie się te­go sta­nu z upły­wem cza­su.
17. W mia­rę moż­li­wo­ści sto­so­wać wkład­ki o więk­szym prą­dzie zna­mio­no­wym, bio­rąc pod uwa­gę prze­kro­je chro­nio­nych
ka­bli i se­lek­tyw­ność, ze wzglę­du na mniej­sze stra­ty mo­cy:
• Wkład­ka NH 2/400A/400V przy prą­dzie ro­bo­czym 250A – Pv = 9,76W
• Wkład­ka NH 2/250A/400V przy prą­dzie ro­bo­czym 250A – Pv = 16,00W
18. Przy za­sto­so­wa­niu osłon osią­ga­my na­stę­pu­ją­cy sto­pień ochro­ny:
• Sto­pień ochro­ny IP40 od stro­ny czo­ło­wej w sta­nie za­bu­do­wa­nym
• Sto­pień ochro­ny IP20 przy otwar­tej po­kry­wie roz­łącz­ni­ka
• Z końcówką ka­blo­wą IP20 dla obszaru przy­łą­czy ka­blo­wych
• Z osło­ną szyn zbior­czych IP20 dla ob­sza­ru szyn roz­dziel­czych po­la
Informacje
ogólne
19. Od­le­głość mię­dzy za­mon­to­wa­ny­mi no­śni­ka­mi szyn zbior­czych SST po­win­na być wie­lo­krot­no­ścią 150 mm, aby moż­li­we
by­ło za­sto­so­wa­nie osłon szyn zbior­czych SSA. Przy górnych i dolnych nośnikach należy dodać po 12,5 mm.
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
20. Ułożenie nośników szyn:
• przy wielkości 00 poniżej lub powyżej grupy aparatów,
• przy wielkości 1 między aparatami,
• przy wielkości 2, 3 między aparatami lub między kontaktami górnymi i dolnymi aparatu sprzęgłowego lub podwójnego.
21. W celu nastawienia amperomierza bimetalowego należy wykonać otwór o średnicy 2,4 mm (aby zachować IP30)
w miejscu zaznaczonym na pokrywie rozłącznika.
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
NH00
Dane techniczne
NH00
Znak graficzny dla projektowania
rozłączników SASILplus
Schematy
NH1
Aparaty
pomiarowe
NH2
Informacje
NH3
dodatkowe
13
SASILplus - wykonanie 3-biegunowe
Rozłącznik 3-biegunowy typu SASILplus, gdzie jakość idzie w parze z niezawodnością i innowacją, stwarza wiele różnych
możliwości zastosowań.
Wysoką wytrzymałość zwarciową i zdolność łączeniową uzyskuje się dzięki opatentowanemu systemowi kontaktów. Dzięki
temu zapewnione jest duże bezpieczeństwo obsługi. Również przy obsłudze rozłącznika, dzięki sprężynowemu mechanizmowi
przełączającemu ze stałą prędkością i siłą, osoba obsługująca może czuć się w pełni bezpieczna. Osoba obsługująca
przełączanie aparatów SASILplus nie musi mieć uprawnień elektrycznych. Uzupełnieniem wysokich parametrów rozłącznika
jest szeroki wachlarz akcesoriów, począwszy od wskaźnika stanu załączenia/rozłączenia poprzez kontrolę stanu wkładek
topikowych, a skończywszy na rejestracji danych pomiarowych i zarządzania energią w rozdzielnicy nn.
Dostępne 2 podstawowe typy:
•
N - wytrzymałość zwarciowa do 55kA (normalna zdolność łączeniowa), kategoria użytkowa AC-23B (400V) i AC-22B
(500 i 690V), stosuje się przede wszystkim do ochrony kabli i oświetlenia
•
H - wytrzymałość zwarciowa do 120kA1) (podwyższona zdolność łączeniowa), kategoria użytkowa AC-23B (500-690V),
stosuje się przede wszystkim do ochrony silników nie wyposażonych w falowniki oraz w przypadku rozdzielnic, gdzie
ze względu na duży transformator występują znaczne prądy zwarciowe
1) dystans do części uziemionych 50 mm
Dostępne na 2 rozstawy szyn zbiorczych
•
185 mm rozstaw szyn
•
60 mm rozstaw szyn
Kompaktowa budowa
Wszystkie aparaty mają tę samą szerokość i głębokość, różnią się tylko wysokością:
•
wielkość 00
=
50 mm wysokości (2 moduły)
•
wielkość 1
=
75 mm wysokości (3 moduły)
•
wielkość 2/3 =
150 mm wysokości (6 modułów)
Modułowa budowa i inteligentne akcesoria
14
•
Akcesoria zintegrowane lub do dalszej rozbudowy
•
Szybki i pewny montaż dzięki prowadnicom
•
Akcesoria zabudowane wewnątrz aparatu
Rozłączniki 3-biegunowe, odpływ kablowy po prawej stronie,
normalna zdolność łączeniowa
Wielkość NH
(przykłady)
In [A]
Warunkowy znamionowy
prąd zwarciowy
[kA]
Typ
Nr artykułu
400/500/690V
bez dodatkowego wyposażenia
00
160
SASIL-PL00/N31/AR-H
A5L030100000
1
250
SASIL-PL1/N31/AR-H
A1L030100000
2
400
SASIL-PL2/N31/AR-H
A2L030100000
3
630
SASIL-PL3/N31/AR-H
A3L030100000
55
Informacje
ogólne
1 przekładnik prądowy, wyprowadzenie danych na listwę SKL
00
160
SASIL-PL00/N31/AR-H/1W150-1S/SKL
A5L03011F107
1
250
SASIL-PL1/N31/AR-H/1W250-1S/SKL
A1L03011H107
2
400
SASIL-PL2/N31/AR-H/1W400-1S/SKL
A2L03011K107
3
630
SASIL-PL3/N31/AR-H/1W600-1S/SKL
A3L03011M107
55
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
1 przekładnik prądowy i amperomierz elektromagnetyczny na fazie L1
00
160
1
250
2
400
3
630
55
SASIL-PL00/N31/AR-H/1W150-1M/MD
A5L03011F101
SASIL-PL1/N31/AR-H/1W250-1M/MD
A1L03011H101
SASIL-PL2/N31/AR-H/1W400-1M/MD
A2L03011K101
SASIL-PL3/N31/AR-H/1W600-1M/MD
A3L03011M101
3 przekładniki prądowe, wyprowadzenie danych na listwę SKL
00
160
1
250
2
400
3
630
55
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
SASIL-PL00/N31/AR-H/3W150-1S/SKL
A5L03012F107
SASIL-PL1/N31/AR-H/3W250-1S/SKL
A1L03012H107
SASIL-PL2/N31/AR-H/3W400-1S/SKL
A2L03012K107
SASIL-PL3/N31/AR-H/3W600-1S/SKL
A3L03012M107
Dane techniczne
3 przekładniki prądowe, wyprowadzenie danych na listwę SKL i amperomierz elektromagnetyczny na fazie L1
00
160
1
250
2
400
3
630
55
SASIL-PL00/N31/AR-H/3W150-1MS/SKL/MD
A5L03012F104
SASIL-PL1/N31/AR-H/3W250-1MS/SKL/MD
A1L03012H104
SASIL-PL2/N31/AR-H/3W400-1MS/SKL/MD
A2L03012K104
SASIL-PL3/N31/AR-H/3W600-1MS/SKL/MD
A3L03012M104
Schematy
z elektronicznym wskaźnikiem przepalenia wkładek, stykami sygnalizacyjnymi stanu załączenia i listwą SKL
00
160
1
250
2
400
3
630
55
SASIL-PL00/N31/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A5L030100026
SASIL-PL1/N31/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A1L030100026
SASIL-PL2/N31/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A2L030100026
SASIL-PL3/N31/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A3L030100026
Aparaty
pomiarowe
W ofercie są tysiące możliwych wykonań.
Informacje
dodatkowe
Akcesoria
Dane techniczne
Wymiary
Strona: 36
Strona: 52
Strona: 71
15
Rozłączniki 3-biegunowe, odpływ kablowy po prawej stronie,
podwyższona zdolność łączeniowa
Wielkość NH
(przykłady)
Warunkowy znamionowy
prąd zwarciowy
[kA]
In [A]
400/500V
Typ
Nr artykułu
690V
bez dodatkowego wyposażenia
00
160
SASIL-PL00/H31/AR-H
A5L230100000
1
250
SASIL-PL1/H31/AR-H
A1L230100000
2
400
SASIL-PL2/H31/AR-H
A2L230100000
3
630
SASIL-PL3/H31/AR-H
A3L230100000
1001) (1202))
801)
1 przekładnik prądowy, wyprowadzenie danych na listwę SKL
00
160
SASIL-PL00/H31/AR-H/1W150-1S/SKL
A5L23011F107
1
250
SASIL-PL1/H31/AR-H/1W250-1S/SKL
A1L23011H107
2
400
3
630
1001) (1202))
801)
SASIL-PL2/H31/AR-H/1W400-1S/SKL
A2L23011K107
SASIL-PL3/H31/AR-H/1W600-1S/SKL
A3L23011M107
1 przekładnik prądowy i amperomierz elektromagnetyczny na fazie L1
00
160
1
250
2
400
3
630
1001) (1202))
801)
SASIL-PL00/H31/AR-H/1W150-1M/MD
A5L23011F101
SASIL-PL1/H31/AR-H/1W250-1M/MD
A1L23011H101
SASIL-PL2/H31/AR-H/1W400-1M/MD
A2L23011K101
SASIL-PL3/H31/AR-H/1W600-1M/MD
A3L23011M101
3 przekładniki prądowe, wyprowadzenie danych na listwę SKL
00
160
SASIL-PL00/H31/AR-H/3W150-1S/SKL
A5L23012F107
1
250
SASIL-PL1/H31/AR-H/3W250-1S/SKL
A1L23012H107
2
400
3
630
1001) (1202))
801)
SASIL-PL2/H31/AR-H/3W400-1S/SKL
A2L23012K107
SASIL-PL3/H31/AR-H/3W600-1S/SKL
A3L23012M107
3 przekładniki prądowe, wyprowadzenie danych na listwę SKL i amperomierz elektromagnetyczny na fazie L1
00
160
SASIL-PL00/H31/AR-H/3W150-1MS/SKL/MD
A5L23012F104
1
250
SASIL-PL1/H31/AR-H/3W250-1MS/SKL/MD
A1L23012H104
2
400
3
630
1001) (1202))
801)
SASIL-PL2/H31/AR-H/3W400-1MS/SKL/MD
A2L23012K104
SASIL-PL3/H31/AR-H/3W600-1MS/SKL/MD
A3L23012M104
z elektronicznym wskaźnikiem przepalenia wkładek, stykami sygnalizacyjnymi stanu załączenia i listwą SKL
00
160
SASIL-PL00/H31/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A5L230100026
1
250
SASIL-PL1/H31/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A1L230100026
2
400
SASIL-PL2/H31/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A2L230100026
3
630
SASIL-PL3/H31/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A3L230100026
1001) (1202))
801)
1) Odległość od elementów uziemionych 0 mm
2) Odległość od elementów uziemionych 50 mm
W ofercie są tysiące możliwych wykonań.
16
Akcesoria
Dane techniczne
Wymiary
Strona: 36
Strona: 52
Strona: 71
SASILplus wykonanie 4-biegunowe
Rozłącznik 4-biegunowy umożliwia rozłączanie wszystkich biegunów z należytą jakością, jaką dają aparaty SASILplus bez
potrzeby wprowadzania zmian i modyfikacji w obudowach. Wymagania w krajach Beneluksu i w niektórych aplikacjach
np. w serwerowniach nakazują rozłączanie toru neutralnego. W tym wykonaniu zacisk toru neutralnego znajduje się
pomiędzy L2 i L3 przy wyprowadzeniu kabli na prawo lub L1 i L2 przy wyprowadzeniu kabli na lewo. Dlatego montaż
kompletnego systemu jest łatwy poprzez stosowanie wyrobów o standardowych wymiarach jak dla systemu 3 polowego.
Akcesoria pozostają bez zmian. Prąd w torze neutralnym może być mierzony poprzez dodatkowy przekładnik.
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Zasady funkcjonowania
•
Rozszerzenie podstawowego programu o strukturalnie podobną obudowę dla rozwiązań 4-biegunowych
•
Wspólny napęd dla obydwu części
•
Załączanie toru neutralnego z wyprzedzeniem
•
Rozłączanie toru neutralnego z opóźnieniem
UWAGA: istnieją wykonania z nierozłączalnym 4 biegunem
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
2 podstawowe typy
•
N - wytrzymałośc zwarciowa do 55kA
•
H - wytrzymałośc zwarciowa do 120kA1)
Dane techniczne
1) dystans do części uziemionych 50 mm
Schematy
Położenie kontaktu N
•
Dla wyprowadzenia kabli po prawej stronie: L1 – L2 – N – L3
•
Dla wyprowadzenia kabli po lewej stronie: L1 – N – L2 – L3
Aparaty
pomiarowe
Montaż w różnych systemach obudów
•
Montaż w systemie 3 lub 4 polowym na jednym moście szynowym, na rozstaw szyn 60 i 185 mm
•
Pasujące do wszystkich 3-biegunowych systemów z rozłącznikami SASILplus
Informacje
dodatkowe
Akcesoria
•
Zintegrowane lub do dalszej rozbudowy
17
Rozłączniki 4-biegunowe, odpływ kablowy po prawej stronie,
normalna zdolność łączeniowa
Wielkość NH
(przykłady)
In [A]
Warunkowy znamionowy
prąd zwarciowy
[kA]
400/500V
Typ
Nr artykułu
690V
bez dodatkowego wyposażenia
00
160
SASIL-PL00/N41/AR-H
A5L040100000
1
250
SASIL-PL1/N41/AR-H
A1L040100000
2
400
SASIL-PL2/N41/AR-H
A2L040100000
3
630
SASIL-PL3/N41/AR-H
A3L040100000
55
1 przekładnik prądowy, wyprowadzenie danych na listwę SKL
00
160
SASIL-PL00/N41/AR-H/1W150-1S/SKL
A5L04011F107
1
250
SASIL-PL1/N41/AR-H/1W250-1S/SKL
A1L04011H107
2
400
SASIL-PL2/N41/AR-H/1W400-1S/SKL
A2L04011K107
3
630
SASIL-PL3/N41/AR-H/1W600-1S/SKL
A3L04011M107
55
1 przekładnik prądowy i amperomierz elektromagnetyczny na fazie L1
00
160
SASIL-PL00/H41/AR-H/1W150-1M/MD
A5L04011F101
1
250
SASIL-PL1/H41/AR-H/1W250-1M/MD
A1L04011H101
2
400
SASIL-PL2/H41/AR-H/1W400-1M/MD
A2L04011K101
3
630
SASIL-PL3/H41/AR-H/1W600-1M/MD
A3L04011M101
55
3 przekładniki prądowe, wyprowadzenie danych na listwę SKL
00
160
SASIL-PL00/N41/AR-H/3W150-1S/SKL
A5L04012F107
1
250
SASIL-PL1/N41/AR-H/3W250-1S/SKL
A1L04012H107
2
400
3
630
55
SASIL-PL2/N41/AR-H/3W250-1S/SKL
A2L04012K107
SASIL-PL3/N41/AR-H/3W600-1S/SKL
A3L04012M107
3 przekładniki prądowe, wyprowadzenie danych na listwę SKL i amperomierz elektromagnetyczny na fazie L1
00
160
1
250
2
400
3
630
55
SASIL-PL00/N41/AR-H/3W150-1MS/SKL/MD
A5L04012F104
SASIL-PL1/N41/AR-H/3W250-1MS/SKL/MD
A1L04012H104
SASIL-PL2/N41/AR-H/3W400-1MS/SKL/MD
A2L04012K104
SASIL-PL3/N41/AR-H/3W600-1MS/SKL/MD
A3L04012M104
z elektronicznym wskaźnikiem przepalenia wkładek, stykami sygnalizacyjnymi stanu załączenia i listwą SKL
00
160
1
250
2
400
3
630
55
SASIL-PL00/N41/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A5L040100026
SASIL-PL1/N41/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A1L040100026
SASIL-PL2/N41/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A2L040100026
SASIL-PL3/N41/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A3L040100026
W ofercie są tysiące możliwych wykonań.
18
Akcesoria
Dane techniczne
Wymiary
Strona: 36
Strona: 54
Strona: 77
Rozłączniki 4-biegunowe, odpływ kablowy po prawej stronie,
podwyższona zdolność łączeniowa
Wielkość NH
(przykłady)
Warunkowy znamionowy
prąd zwarciowy
[kA]
In [A]
400/500V
Typ
Nr artykułu
690V
bez dodatkowego wyposażenia
00
160
SASIL-PL00/H41/AR-H
A5L240100000
1
250
SASIL-PL1/H41/AR-H
A1L240100000
2
400
SASIL-PL2/H41/AR-H
A2L240100000
3
630
SASIL-PL3/H41/AR-H
A3L240100000
1001) (1202))
801)
Informacje
ogólne
1 przekładnik prądowy, wyprowadzenie danych na listwę SKL
00
160
SASIL-PL00/H41/AR-H/1W150-1S/SKL
A5L24011F107
1
250
SASIL-PL1/H41/AR-H/1W250-1S/SKL
A1L24011H107
2
400
SASIL-PL2/H41/AR-H/1W400-1S/SKL
A2L24011K107
3
630
SASIL-PL3/H41/AR-H/1W600-1S/SKL
A3L24011M107
100 (120 )
1)
2)
80
1)
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
1 przekładnik prądowy i amperomierz elektromagnetyczny na fazie L1
00
160
1
250
2
400
3
630
1001) (1202))
801)
SASIL-PL00/H41/AR-H/1W150-1M/MD
A5L24011F101
SASIL-PL1/H41/AR-H/1W250-1M/MD
A1L24011H101
SASIL-PL2/H41/AR-H/1W400-1M/MD
A2L24011K101
SASIL-PL3/H41/AR-H/1W600-1M/MD
A3L24011M101
3 przekładniki prądowe, wyprowadzenie danych na listwę SKL
00
160
1
250
2
400
3
630
1001) (1202))
801)
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
SASIL-PL00/H41/AR-H/3W150-1S/SKL
A5L24012F107
SASIL-PL1/H41/AR-H/3W250-1S/SKL
A1L24012H107
SASIL-PL2/H41/AR-H/3W400-1S/SKL
A2L24012K107
SASIL-PL3/H41/AR-H/3W600-1S/SKL
A3L24012M107
Dane techniczne
3 przekładniki prądowe, wyprowadzenie danych na listwę SKL i amperomierz elektromagnetyczny na fazie L1
00
160
1
250
2
400
3
630
1001) (1202))
801)
SASIL-PL00/H41/AR-H/3W150-1MS/SKL/MD
A5L24012F104
SASIL-PL1/H41/AR-H/3W250-1MS/SKL/MD
A1L24012H104
SASIL-PL2/H41/AR-H/3W400-1MS/SKL/MD
A2L24012K104
SASIL-PL3/H41/AR-H/3W600-1MS/SKL/MD
A3L24012M104
Schematy
z elektronicznym wskaźnikiem przepalenia wkładek, stykami sygnalizacyjnymi stanu załączenia i listwą SKL
00
160
1
250
2
400
3
630
1001) (1202))
801)
SASIL-PL00/H41/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A5L240100026
SASIL-PL1/H41/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A1L240100026
SASIL-PL2/H41/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A2L240100026
SASIL-PL3/H41/AR-H/SKL/NC+NO/ES07
A3L240100026
Aparaty
pomiarowe
1) Odległość od elementów uziemionych 0 mm
2) Odległość od elementów uziemionych 50 mm
W ofercie są tysiące możliwych wykonań.
Informacje
dodatkowe
Akcesoria
Dane techniczne
Wymiary
Strona: 36
Strona: 54
Strona: 77
19
SASILplus wykonanie 2-biegunowe
Rozłączniki 2-biegunowe SASILplus mogą być wykorzystywane w obwodach prądu stałego. Zasilanie napięciem stałym
do 440VDC jest często realizowane w centrach przetwarzania danych lub w elektrowniach. Dostępne są takie dodatkowe
funkcje jak monitorowanie stanu wkładek, pomiar prądu DC przez boczniki i styki pomocnicze stanu załączenia. Aparaty
mają wytrzymałość zwarciową do 35kA DC. Mechanizm migowy w aparatach dla obwodów prądu stałego powoduje,
że łączenie prądów roboczych DC jest bezpieczne i pewne.
•
Stosowanie w obwodach napięcia stałego do 440V DC
•
Do systemów szyn o rozstawie 370 mm (2 x 185 mm)
•
Wymiary zewnętrzne jak 3-biegunowy SASILplus
•
Dostępne wszystkie wielkości
Akcesoria
•
Wskaźniki załączenia mogą być wbudowane fabrycznie lub montowane oddzielnie
•
Instalacja boczników oraz specjalnego amperomierza jest możliwa tylko fabrycznie
•
Elektroniczny układ monitorujący przepalenie wkładki (ES09) może być montowany tylko fabrycznie
Wytrzymałość zwarciowa
20
•
Wysoka wytrzymałość zwarciowa 35kA
•
Kategoria pracy DC-22B dla 220V DC, DC-21B dla 440V DC
Rozłączniki 2-biegunowe, odpływ kablowy po prawej stronie
Wielkość NH
(przykłady)
In [A]
Warunkowy znamionowy
prąd zwarciowy
[kA]
220V
Typ
Nr artykułu
440V
bez dodatkowego wyposażenia
00
160
SASIL-PL00/H21/AR-H
A5L220100000
1
250
SASIL-PL1/H21/AR-H
A1L220100000
2
400
SASIL-PL2/H21/AR-H
A2L220100000
3
630
SASIL-PL3/H21/AR-H
A3L220100000
35
Informacje
ogólne
ze stykami pomocniczymi i wyprowadzeniem informacji na listwę SKL
00
160
SASIL-PL00/H21/AR-H/NC+NO/SKL
A5L220100013
1
250
SASIL-PL1/H21/AR-H/NC+NO/SKL
A1L220100013
2
400
SASIL-PL2/H21/AR-H/NC+NO/SKL
A2L220100013
3
630
SASIL-PL3/H21/AR-H/NC+NO/SKL
A3L220100013
SASIL-PL00/H21/AR-H/1SH150-60M/MDS
A5L2201SF401
SASIL-PL1/H21/AR-H/1SH250-60M/MDS
A1L2201SH401
SASIL-PL2/H21/AR-H/1SH400-60M/MDS
A2L2201SK401
SASIL-PL3/H21/AR-H/1SH600-60M/MDS
A3L2201SM401
35
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
z 1 bocznikiem i amperomierzem DC
00
160
1
250
2
400
3
630
35
ze stykami pomocniczymi i możliwością pomiaru napięcia, wyprowadzeniem informacji na listwę SKL
00
160
1
250
2
400
3
630
35
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
SASIL-PL00/H21/AR-H/NC+NO/UF/SKL
A5L220100084
SASIL-PL1/H21/AR-H/NC+NO/UF/SKL
A1L220100084
SASIL-PL2/H21/AR-H/NC+NO/UF/SKL
A2L220100084
SASIL-PL3/H21/AR-H/NC+NO/UF/SKL
A3L220100084
Dane techniczne
z układem monitorującym stan przepalenia wkładek bezpiecznikowych ES09, wyprowadzeniem informacji na listwę SKL
00
160
1
250
2
400
3
630
35
SASIL-PL00/H21/AR-H/SKL/ES09
A5L220100048
SASIL-PL1/H21/AR-H/SKL/ES09
A1L220100048
SASIL-PL2/H21/AR-H/SKL/ES09
A2L220100048
SASIL-PL3/H21/AR-H/SKL/ES09
A3L220100048
Schematy
z układem monitorującym stan przepalenia wkładek bezpiecznikowych ES09, stykami pomocniczymi i listwą SKL
00
160
1
250
2
400
3
630
35
SASIL-PL00/H21/AR-H/SKL/NC+NO/ES09
A5L220100049
SASIL-PL1/H21/AR-H/SKL/NC+NO/ES09
A1L220100049
SASIL-PL2/H21/AR-H/SKL/NC+NO/ES09
A2L220100049
SASIL-PL3/H21/AR-H/SKL/NC+NO/ES09
A3L220100049
Aparaty
pomiarowe
Wersje nietypowe - na zapytanie
W ofercie są tysiące możliwych wykonań.
Informacje
dodatkowe
Akcesoria
Dane techniczne
Wymiary
Strona: 36
Strona: 56
Strona: 74
21
Dobór rozłączników SASILplus
Przykład
SASILplus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
2/
H
3
1/
AL-
H/
3W
VB
250-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NC+NO
ES07
SASIL-PL 2/H 31 /AL-H/3WV 250-1MS/SKL/MB8/NC+NO/ES07
Przykład
zamawiania
rozłącznika
SASILplus
o wielkości 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparat asymetryczny
Kategoria użytkowa AC23B
Wykonanie 3-polowe na szyny 185-10 z przyłączem kabli z lewej strony
Napęd ręczny
3 legalizowane przekładniki 250/1A, klasa dokładności 0,5
Okablowany dla amperomierza i z wyprowadzeniem na listwę SKL
Wyposażony w listwę przyłączeniową
Amperomierz bimetalowy z nastawianym czasem 8 min
Dwa styki stanu załączenia – zwierny i rozwierny
Elektroniczna kontrola stanu bezpieczników
Prosimy zachować niniejszą kolejność w zamówieniach
1
2
3
4
5
6
Budowa
Wielkość
Kategoria
użytkowa
Ilość
biegunów
System szyn
zbiorczych
Rodzaj
budowy
L
Asymetryczna (standard)
S
Symetryczna
00
DIN NH-wlk. 00 i 000
1
DIN NH-wlk. 1
2
DIN NH-wlk. 2
3
DIN NH-wlk. 3
N
Normalna AC-23B (400V), AC-22B (500 i 690V AC)
H
Podwyższona AC-23B (do 690V AC)
2
2 bieguny
3
3 bieguny
4
4 bieguny
6
6 biegunów (2x3 bieguny)
1
185-10
6
60-5
AR, AL
AO, AU
Przyłącze kabli z prawej strony (AR), przyłącze z lewej (AL)
Przyłącze kabli od góry (AO), przyłącze od dołu (AU)
ER, EL
EO, EU
Rozłącznik zasilający, przyłącze kabli z prawej strony (ER), przyłącze z lewej (EL)
Rozłącznik zasilający, przyłącze kabli od góry (EO), przyłącze od dołu (EU)
ARD, ALD
AOD, AUD
ERD, ELD
EOD, EUD
KR, KL
7
8
22
Sposób
załączania
Ilość
przekładników
H
Przyłącze kabli z prawej strony w podwójnym rozłączniku (ARD), przyłącze z lewej (ALD)
Przyłącze kabli od góry w podwójnym rozłączniku (AOD), przyłącze od dołu (AUD)
Aparat zasilający, przyłącze kabli z prawej strony w podwójnym rozłączniku (ERD),
przyłącze z lewej (ELD)
Aparat zasilający, przyłącze kabli od góry w podwójnym rozłączniku (EOD), przyłącze
od dołu (EUD)
Rozłącznik sprzęgłowy, przyłącze kabli z prawej strony (KR), z lewej strony (KL)
Ręczny
M
Silnikowy
*
Bez przedkładników
1W
1
3W
3
4W
4
6W
6 (3+3)
8W
8 (4+4)
3+1
3 w 3-biegunowym i 1 w biegunie N
4+1
4 w 3-biegunowym i 1 w biegunie N
W
WV
9
Klasa
dokładności
przekładników
Uwaga: importer może
załatwić odpowiednie
legalizacje w Polsce
10
Prąd pierwotny
przekładnika
12
13
Prąd wtórny
przekładnika
Wyprowadzenie
danych
z przekładnika
Listwa
wtykowa
WVB
Klasa 0,5 – legalizowane, bez świadectwa
Klasa 0,5 – legalizowane, ze świadectwem, z podanymi wartościami pomiaru
WVS
Klasa 0,5s – legalizowane, ze świadectwem, z podanymi wartościami pomiaru
WZ
Amperomierz
WZB
Klasa 0,2 – legalizowane, bez świadectwa
Klasa 0,2 – legalizowane, ze świadectwem, z podanymi wartościami pomiaru
WZS
Klasa 0,2s – legalizowane, ze świadectwem, z podanymi wartościami pomiaru
50
50A
60
60A
75
75A
100
100A
125
125A
Styki pomocnicze
stanu rozłącznika
150A
200A
Podstawowe typy
250
250A
rozłączników
300
300A
400
400A
500
500A
600
600A
Wykonanie z bocznikami pomiarowymi
1
1A
5
5A
0,2
SASILplus
Dobór
rozłącznika
0,2A
S
Wyprowadzenie tylko na listwę wtykową SKL
M
Wyprowadzenie tylko na amperomierz
MS
Wyprowadzenie na amperomierz i listwę wtykową SKL
KV
Okablowanie z listwą, przygotowane do zabudowy przekładników, amperomierza,
styków pomocniczych
*
Aparaty bez opomiarowania lub wyłącznie z wewnętrznym pomiarem i amperomierzem
SKL
Listwa wtykowa niezbędna przy wyprowadzeniu danych pomiarowych do rozdzielnicy
Osprzęt
Dane techniczne
Brak
MD
Elektromagnetyczny
MDS
Amperomierz do prądów DC
MB8
Bimetalowy z czasem nastawienia 8 min
MB15
Bimetalowy z czasem nastawienia 15 min
Schematy
Brak
NO
Styk zwierny
NC
Styk rozwierny
*
Moduły
elektroniczne
ogólne
150
NC+NO
16
Informacje
200
*
15
Klasa 0,2
WZM
*
14
Klasa 0,5
WVM
SHL...
11
Klasa 1
Aparaty
pomiarowe
Styk zwierny i rozwierny
Brak
ES07
Elektroniczna kontrola stanu bezpieczników
EE07
Moduł kontroli dla systemu zarządzania energią PLVario
Informacje
ES08
Elektroniczna kontrola stanu bezpieczników dla zewnętrznego zasilania
dodatkowe
ES09
Elektroniczna kontrola stanu bezpieczników dla DC
UA
Pomiar napięcia na odpływie
UE
Pomiar napięcia na wejściu
...
Wiele innych wykonań modułów elektronicznych - na zapytanie
23
Pozycja 1: Budowa
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Budowa
Pozycja 1 w kodzie oznacza typ budowy. Do wyboru następujące:
Budowa
L
Standardowa (jak SASIL classic produkowany do roku 2013 - pokrywa asymetryczna)
S
Symetryczna (dla rozdzielnic z symetrycznym systemem profili montażowych)
B=
B=
37
mm
11
1
B=
B=
24
24
mm
mm
2
24
mm
1
2
Pozycja 2: Wielkość (rozmiar)
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Wielkość
Pozycja 2 w kodzie oznacza wielkość aparatu i jest związana z zastosowanymi wkładkami topikowymi typu NH lub BS.
Wielkość
Informacje
00
Rozmiar 00 DIN NH (wysokość 50 mm) do wkładek NH000 i NH00 do 160A
1
Rozmiar 1 DIN NH (wysokość 75 mm) do wkładek NH1 do 250A
2
Rozmiar 2 DIN NH (wysokość 150 mm) do wkładek NH2 do 400A
3
Rozmiar 3 DIN NH (wysokość 150 mm) do wkładek NH3 do 630A
00-1000V
Rozmiar 00 AC1000V/160A (wysokość 150 mm) - specjalne wkładki do 1000V AC np. gB
3-1000A
Rozmiar 3 DIN NH na 1000A (wysokość 300 mm) - podwójny rozłącznik do wkładek NH3
800A/LTS
Rozłącznik izolacyjny bez wkładek topikowych, ze zworami do 800A (wysokość 150 mm)
-BSA3
British-Standard A3 (63A) wysokość 50 mm
-BSBX
British-Standard BX (125A) wysokość 75 mm
-BSB1
British-Standard B1 (100A) wysokość 75 mm
-BSB2
British-Standard B2 (200A) wysokość 150 mm
-BSB4
British-Standard B4 (400A) wysokość 150 mm
-BSB6
British-Standard B6 (600A) wysokość 150 mm (tylko na wkładki LAWSON)
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Uwagi do wykonań specjalnych
Rozłączniki SASIL00/1000V stosowane są wszędzie tam, gdzie występują długie odcinki kabli, jak np. w górnictwie,
tunelach, na lotniskach.
Podwójne rozłączniki SASIL3-1000A po zmostkowaniu odpowiednio faz w obu aparatach pozwalają podłączyć urządzenia
do 1000A.
Informacje
dodatkowe
25
Pozycja 3: Zdolność łączeniowa
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Zdolność łączeniowa
Pozycja 3 w kodzie oznacza zdolność łączeniową rozłącznika SASILplus. Można wybrać następujące wykonania:
N
Normalna: AC-23B - 400V AC, AC-22B - 500 i 690V AC/max. 55kA
H
Podwyższona: AC-23B - 400 do 690V AC/max. 120kA; DC-22B - 220V DC; DC-21B - 440V DC
Wykonanie H o podwyższonej zdolności łączeniowej
·
100kA prąd zwarciowy dla AC500V przy odlegości do uziemionych częśći 0 mm
·
120kA prąd zwarciowy dla AC500V przy odlegości do uziemionych częśći 50 mm
·
AC-23B przy AC690V
·
DC-22B przy DC220V
·
DC-21B przy DC440V
UWAGA
Zgodnie z normą DIN EN 61947-3: 2012-09 po próbie dotyczącej załączenia na zwarcie (próba IV) kontakty łączeniowe nie
mogą ulec zaspawaniu. Aparaty SASILplus firmy JEAN MÜLLER zostały odpowiednio zaprojektowane i wykonane. Odporność
na zwarcie oznacza przeprowadzenie próby w stanie załączonym, podczas której prąd zwarciowy nie obciąża kontaktów
(jest wyłączany przez wkładki topikowe).
26
Pozycja 4 i 5: Liczba biegunów i rozstaw szyn zbiorczych
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Liczba biegunów
Rozstaw szyn zbiorczych
Pozycja 4 w kodzie oznacza liczbę biegunów rozłącznika. Można wybrać następujące wykonania:
2
2-biegunowy
3
Informacje
3-biegunowy
ogólne
4
4-biegunowy (podwójna wysokość modułu)
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Pozycja 5 w kodzie oznacza rozstaw szyn zbiorczych. Można wybrać następujące wykonanie:
1
Rozstaw szyn 185 mm dla szyn o grubości 10 mm
6
Rozstaw szyn 60 mm dla szyn o grubości 5 mm
1
2
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
1
2
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
27
Pozycja 6: Rodzaje rozłączników i podłączeń kabli odpływowych
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Wersja
Pozycja 6 w kodzie oznacza wersję rozłącznika i miejsce podłączenia kabli. Można wybrać następujące wykonania:
AR
Rozłącznik odpływowy, podłączenie kabli po prawej stronie (podobnie do wersji pionowej AU)
ER
Rozłącznik zasilający, podłączenie kabli po prawej stronie
ARD
Rozłącznik podwójny, podłączenie kabli po prawej stronie
KR
Rozłącznik sprzęgłowy, podłączenie kabli po prawej stronie
AL
Rozłącznik odpływowy, podłączenie kabli po lewej stronie (podobnie do wersji pionowej AU)
EL
Rozłącznik zasilający, podłączenie kabli po lewej stronie
ALD
Rozłącznik podwójny, podłączenie kabli po lewej stronie
KL
Rozłącznik sprzęgłowy, podłączenie kabli po lewej stronie
1
2
3
4
5
6
SASILplus-MOT wykonanie wyłącznie z odejściem na prawo.
Najpopularniejsze wykonanie to AR.
2
1
3
5
4
6
28
Pozycja 7: Rodzaj napędu
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Rodzaj napędu
Pozycja 7 w kodzie oznacza rodzaj napędu mechanicznego.
Rodzaj napędu
Informacje
H
Napęd ręczny
M
· Napęd silnikowy (SASILplus-MOT)*
· Zasilanie napędu DC24V
· Czas impulsu załączeniowego DC24V: min. 0,3 s lub pojawienie się napięcia
· Czas przełączenia aparatu: ok. 2 sekund
· Tylko w połączeniu z systemem kontroli stanu bezpieczników ES08 lub systemem nadzoru energii EE07
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
*tylko odejście na prawo
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
SASILplus-MOT jest dostępny tylko dla systemów 2- i 3-biegunowych. W przygotowaniu jest wykonanie dla 4-biegunowego
rozłącznika.
Schematy
Uwagi konstrukcyjne
Bezpieczeństwo
Obsługa zwykłych rozłączników takich jak rozłączniki listwowe lub skrzynkowe może być prowadzona tylko przez
osoby przeszkolone. Wielką zaletą rozłączników SASILplus, które mają mechanizm migowy, jest możliwość załączania
i rozłączania tych aparatów przez każdego, nawet nie przeszkolonego pracownika. Gdy rozdzielnica zainstalowana jest
w trudno dostępnym miejscu lub istotny jest krótki czas reakcji, wówczas zalecane jest zastosowanie SASILplus-MOT
z możliwością zdalnego załączania i rozłączania przy pomocy komputera i odpowiedniego oprogramowania. Istnieje
oczywiście możliwość załączania aparatu bezpośrednio z miejsca przy pomocy odpowiednich przycisków. Silnik krokowy
mechanizmu migowego dokonuje przełączenia w czasie ok. 2 s.
pomiarowe
2 liniowy wyświetlacz LED
SASILplus-MOT pokazuje informacje o stanie oraz błędach. W wykonaniu z modułem pomiarowym EE07 pokazuje
dodatkowo parametry elektryczne dla każdej fazy.
dodatkowe
Aparaty
Informacje
29
Pozycja 8: Ilość przekładników prądowych
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Ilość przekładników
Pozycja 8 w kodzie rozłącznika informuje o ilości przekładników prądowych. Do wyboru mamy:
*
bez przekładników
1
1 przekładnik w torze L1
3
3 przekładniki (L1, L2, L3)
41)
4 przekładniki (L1 (2 x), L2, L3) - jeden z przekładników na L1 daje pomiar na amperomierz
6
6 przekładników (L1 (2 x), L2 (2 x), L3 (2 x), tylko aparaty podwójne)
8
8 przekładników (L1 (4 x), L2 (2 x), L3 (2 x), tylko aparaty podwójne)
3+1
4 przekładniki (L1, L2, L3, N) w rozłącznikach 4-polowych
4+11)
5 przekładników (L1 (2x), L2, L3, N) w rozłącznikach 4-polowych
3
5
* pozycja pozostaje pusta
1) tylko montaż fabryczny
Uwaga! Przy wykonaniu z 4 przekładnikami nie jest możliwe równoczesne wykonanie z modułami elektronicznymi (ES07, ES08 i EE07). 4 przekładnik może być
w klasie 1 lub od 100A prądu pierwotnego w klasie 0,5.
Przykład:SASIL-PL/N31/AR-H
1
2
3
Rozłączniki SASILplus mogą być wyposażone w przekładniki zamontowane fabrycznie lub samodzielnie przez Klienta.
Przekładniki instalowane są na „zatrzask“.
Miejsce instalacji przekładników
1 przekładnik
L1
3 przekładniki
L1
L2
L3
4 przekładniki
2 x L1
L2
L3
L1
L2
L3
3+1 przekładniki
30
4
N
5
1
2
4
Pozycja 9: Klasa doładności przekładników
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Klasa dokładności przekładników
Pozycja 9 w kodzie rozłącznika informuje o klasie dokładności zabudowanego przekładnika
prądowego. Do wyboru mamy następujące klasy:
Klasa dokładności
Informacje
Klasa
Dopuszczenie
Legalizacja
Legalizacja z certyfikatem
Podanie wartości
pomiarowych
W
1*
–
–
–
–
WV
0,5
x
–
–
–
ogólne
Podstawowe typy
Wykonania specjalne (głównie dla rynku niemieckiego)
rozłączników
WVB
0,5
x
x
–
–
WVE
0,5
x
–
x
–
WVM
0,5
x
–
x
x
WVS
0,5S
x
–
–
–
WVSB
0,5S
x
x
–
–
–
WVSE
0,5S
x
–
x
WVSM
0,5S
x
–
x
x
WZ
0,2
x
–
–
–
WZB
0,2
x
x
–
–
WZE
0,2
x
–
x
–
WZM
0,2
x
–
x
x
WZS
0,2S
x
–
–
–
WZSB
0,2S
x
x
–
–
WZSE
0,2S
x
–
x
–
WZSM
0,2S
x
–
x
x
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
* przy prądzie pierwotnym 50A  klasa dokładności 3
Oferujemy możliwość legalizacji przekładników w klasie 0,5 wg polskich wymagań w GUM/OUM lub
potwierdzenie klasy dokładności przez polską jednostkę certyfikującą upoważnioną przez GUM.
Schematy
Błąd prądowy ±∆F przy
1,2In
1,0In
0,2In
0,2
0,2
0,35
–
0,75
0,2S
0,2
0,2
–
0,5
0,5
0,75
0,5S
0,5
0,5
Klasa dokładności
Błąd kątowy ±∆F przy
1,2In
1,0In
0,2In
–
10
15
–
30
–
0,35
0,75
10
10
–
15
30
–
1,5
–
30
45
–
90
–
–
0,75
1,5
30
30
–
45
90
Informacje
dodatkowe
0,1In
0,05In
0,01In
[%]
0,1In
0,05In
0,01In
Aparaty
pomiarowe
[min]
1
1
1,5
–
3
–
60
90
–
180
–
3
3
–
–
–
–
120
–
–
–
–
31
Pozycja 10 i 11: Prądy pierwotne i wtórne przekładników prądowych
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Prąd pierwotny Prąd wtórny
Pozycja 10 w kodzie rozłącznika informuje o wielkości prądu pierwotnego przekładnika.
Wielkość 00
Wielkość 1
Wielkość 2
50
50A (klasa 3)
Dla wielkości SASILplus
x
–
–
Wielkość 3
–
60
60A
x
–
–
–
75
75A
x
–
–
–
100
100A
x
x
–
–
125
125A
x
x
–
–
150
150A
x
x
x
–
200
200A
–
x
x
–
250
250A
–
x
x
x
300
300A
–
–
x
x
400
400A
–
–
x
x
500
500A
–
–
–
x
600
600A
–
–
–
x
SH150
DC150A bocznik
x
–
–
–
SH250
DC250A bocznik
–
x
–
–
SH400
DC400A bocznik
–
–
x
–
SH600
DC600A bocznik
–
–
–
x
Montaż przekładników może być fabryczny lub można zamówić oddzielnie okablowanie i przekładniki w celu samodzielnego montażu
Pozycja 11 w kodzie rozłącznika informuje o wielkości prądu wtórnego przekładnika.
1
1A
5
5A
0,2
0,2A (tylko dla elektronicznego modułu pomiarowego EE07)*
60
Bocznik 60mV DC
* Dla prądów pierwotnych 60 i 70A, klasa 1
Bocznik kl. 0,5 N
32
wielkość 00
30A / 60mV
60A / 60mV
100A / 60mV
wielkość 1
100A / 60mV
150A / 60mV
250A / 60mV
wielkość 2-3
250A / 60mV
400A / 60mV
600A / 60mV
150A / 60mV
Pozycja 12 i 13: Okablowanie przekładników prądowych
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Oprzewodowanie przekładników
Listwa dla przewodów
pomocniczych
Pozycja 12 w kodzie rozłącznika informuje o sposobie podłączenia przekładników prądowych.
S
Wyprowadzenie danych na listwę SKL dla zewnętrznego podłączenia przyrządów pomiarowych
SN
Wyprowadzenie danych na listwę SKL dla wykonania 4-biegunowego
M
Wyprowadzenie danych tylko na amperomierz
MS
Wyprowadzenie danych na amperomierz (L1) i listwę SKL (L1, L2, L3)
M+S
Wyprowadzenie danych na amperomierz (L1) i listwę SKL (L1, L2, L3)
(wykonanie dla 3-biegunowych aparatów z 4 przekładnikami)*
EE
Wewnętrzne okablowanie z wyprowadzeniem na moduł pomiarowy
KV
Przygotowane okablowanie z SKL do zabudowy przekładników, amperomierza i styków pomocniczych
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
* podłączenie do 1 przekładnika amperomierza i drugiego miernika powoduje pewne zakłócenie dokładności pomiaru w zewnętrznym drugim mierniku.
Dlatego zaleca się stosowanie oddzielnego przekładnika dla amperomierza elektromagnetycznego i drugiego przekładnika na L1 dla pomiarów zewnętrznych.
Pozycja 13 w kodzie rozłącznika informuje o wyprowadzeniu sygnałów pomiarowych.
Dobór
rozłącznika
Listwa dla sygnałów pomiarowych:
*
Bez urządzeń pomiarowych lub z wewnętrznym pomiarem i amperomierzem
SKL
Listwa dla 3-biegunowego układu pomiarowego, styków pomocniczych, elektronicznej kontroli
stanu bezpieczników jak też dla 1-biegunowego układu pomiarowego z zewnętrznym zaciskiem
Osprzęt
* = pole puste
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
33
Pozycja 14 i 15: Urządzenia pomiarowe i wskaźnik położenia styków
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Urządzenie pomiarowe
Styki pomocnicze
stanu rozłącznika
Pozycja 14 w kodzie rozłącznika informuje o zastosowanych urządzeniach pomiarowych.
*
Bez aparatu pomiarowego
MD
Amperomierz elektromagnetyczny
MDS
Amperomierz prądu stałego DC
MB8
Amperomierz bimetalowy z czarną i czerwoną wskazówką, czas nastawienia 8 min
MB15
Amperomierz bimetalowy z czarną i czerwoną wskazówką, czas nastawienia 15 min
* = pole nie jest wypełniane
Pozycja 15 w kodzie rozłącznika informuje o stykach stanu rozłącznika
*
Bez wskaźnika
NC
Styk rozwierny
NO
Styk zwierny
NC+NO
Styk zwierny i rozwierny
* = pole nie jest wypełniane
34
Pozycja 16: Moduły elektroniczne
Pozycja
Przykład
SASIL-P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
00/
H
3
1/
AL-
H/
3
WVB
150-
1/
MS-
SKL/
MB8/
NO/
ES07
Moduły elektroniczne
Pozycja 16 w kodzie rozłącznika informuje, jakie cechy posiada moduł elektroniki. Do wyboru mamy następujące:
*
Bez modułu
ES07
Elektroniczny wskaźnik stanu wkładek, nie wymaga dodatkowego zasilania
EE07
Elektroniczny moduł EE07, system zarządzania energią PLVario-NET 1)
ES08
Elektroniczny wskaźnik stanu wkładek, wymaga zasilania, niezależny od kierunku zasilania
ES09
Elektroniczny wskaźnik stanu wkładek dla prądów stałych, wymaga zasilania
UA
Pomiar napięcia wyjściowego 2)
UE
Pomiar napięcia wejściowego 2)
UAF
Pomiar napięcia za wkładką 2)
UEF
Pomiar napięcia przed wkładką 2)
UE+UA
Pomiar napięcia wejściowego i wyjściowego 2) 3)
UF
Pomiar napięcia przed i za wkładką 2) 3)
* = pole puste
1) = prąd wtórny przekładnika 200mA, niemożliwe podłączenie miernika!
2) = dozwolone tylko do AC400V
3) = bez przekładników prądowych (patrz schemat połączeń)
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Różne rodzaje zastosowań wymagają różnego sposobu kontroli stanu wkładek.
Od niewymagających zewnętrznego zasilania poprzez niezależne, zewnętrzne zasilanie, do zastosowań na prąd stały.
Elektroniczny moduł - analizator parametrów sieci (EE07) zainstalowany w rozłączniku SASILplus
jest zintegrowany z systemem PLVario.
Dodatkowe cechy systemowe
Układ monitorujący stan wkładek topikowych wyposażony jest
dodatkowo w układ diod LED na każdą fazę zainstalowany
w płycie czołowej aparatu SASILplus.
Dane techniczne
Schematy
Sygnalizacja kolorami:
Zielony (1 x LED):
3 wkładki topikowe sprawne
Czerwony (3 x LED):
wkładka przepalona/brak wkładki
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
35
Wiązki przewodów do okablowania dodatkowych elementów
Klient ma możliwość zamówienia rozłączników SASILplus
kompletnie wyposażonych zgodnie ze specyfikacją.
Klient może również sam wyposażyć nowe lub już
pracujące aparaty SASILplus w przekładniki, amperomierze czy styki pomocnicze. W tym celu może zakupić
oddzielnie wiązki kablowe, przekładniki, amperomierze i styki pomocnicze.
Wiązka kablowa dla aparatów SASILplus z odejściem na prawo (AR) dla systemu szyn 185 mm do montażu:
1 przekładnika prądowego i amperomierza
Wielkość NH
Listwa SKL
00
1

2-3
Typ
Nr artykułu
BS-KB01/1/1WM/SASIL-P00/AR
A8540101
BS-KB01/1/1WM/SASIL-P1/AR
A8140101
BS-KB01/1/1WM/SASIL-P2-3/AR
A8740101
3 przekładników prądowych, listwy SKL i styków pomocniczych
Wielkość NH
Listwa SKL
00
1

2-3
Typ
Nr artykułu
BS-KB04/1/3WH/SASIL-P00/AR
A8540104
BS-KB04/1/3WH/SASIL-P1/AR
A8140104
BS-KB04/1/3WH/SASIL-P2-3/AR
A8740104
3 przekładników prądowych, amperomierza, listwy SKL i styków pomocniczych
Wielkość NH
Listwa SKL
Typ
Nr artykułu
00
BS-KB05/1/3WMH/SASIL-P00/AR
A8540105
1
BS-KB05/1/3WMH/SASIL-P1/AR
A8140105
BS-KB05/1/3WMH/SASIL-P2-3/AR
A8740105

2-3
Wiązka kablowa dla aparatów SASILplus z odejściem na lewo (AL) dla systemu szyn 185 mm do montażu:
1 przekładnika prądowego i amperomierza
Wielkość NH
Listwa SKL
Typ
Nr artykułu
00
BS-KB51/1/1WM/SASIL-P00/AL
A8540151
1
BS-KB51/1/1WM/SASIL-P1/AL
A8140151
BS-KB51/1/1WM/SASIL-P2-3/AL
A8740151

2-3
3 przekładników prądowych, listwy SKL i styków pomocniczych
Wielkość NH
Listwa SKL
00
1

2-3
Typ
Nr artykułu
BS-KB54/1/3WH/SASIL-P00/AL
A8540154
BS-KB54/1/3WH/SASIL-P1/AL
A8140154
BS-KB54/1/3WH/SASIL-P2-3/AL
A8740154
3 przekładników prądowych, amperomierza, listwy SKL i styków pomocniczych
Wielkość NH
36
Listwa SKL
Typ
Nr artykułu
00
BS-KB55/1/3WMH/SASIL-P00/AL
A8540155
1
BS-KB55/1/3WMH/SASIL-P1/AL
A8140155
BS-KB55/1/3WMH/SASIL-P2-3/AL
A8740155
2-3

Styki pomocnicze (NC+NO)
Wielkość
Obciążenie
Typ styku
Ilość
NC+NO
00-3
6A/400V
NC
1
NO
Typ
Nr artykułu
HS-SASIL-P00-3/NC+NO
A8008100
HS-SASIL00-3/NC
A8008101
HS-SASIL00-3/NO
A8007102
Informacje
ogólne
Amperomierze
Podstawowe typy
rozłączników
Wielkość NH
Prąd wtórny 5A
Skala
SASILplus
SASILplus przyłącze z prawej strony (AR + AU)
SASILplus przyłącze z lewej strony (AL + AO)
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Bimetalowy
8 min.
Bimetalowy
15 min.
Bimetalowy
8 min.
Bimetalowy
15 min.
00
0-60/120
A8544121
–
–
A8544141
–
00
0-75/150
A8544122
–
–
A8544142
–
–
00
0-100/120
–
A8516120
A8548120
–
A8546140
A8548140
00
0-100/200
A8544123
–
–
A8544143
–
–
00
0-125/150
–
A8546121
A8548121
–
A8546141
A8548141
00
0-125/250
A8544124
–
–
A8544144
–
–
00
0-150/180
–
A8546122
A8548122
–
A8546142
A8548142
00
0-150/300
A8544125
–
–
A8544145
–
–
1-3
0-60/120
A8444121
–
–
A8444141
–
–
1-3
0-75/150
A8444122
–
–
A8444142
–
–
1-3
0-100/120
–
A8446120
A8448120
–
A8446140
A8448140
1-3
0-100/200
A8444123
–
–
A8444143
–
–
1-3
0-125/150
–
A8446121
A8448121
–
A8446141
A8448141
1-3
0-125/250
A8444124
–
–
A8444144
–
–
1-3
0-150/180
–
A8446122
A8448122
–
A8446142
A8448142
1-3
0-150/300
A8444125
–
–
A8444145
–
–
1-3
0-200/240
–
A8446123
A8448123
–
A8446143
A8448143
1-3
0-200/400
A8444126
–
–
A8444146
–
–
1-3
0-250/300
–
A8446124
A8448124
–
A8446144
A8448144
1-3
0-250/500
A8444127
–
–
A8444147
–
–
1-3
0-300/360
–
A8446125
A8448125
–
A8446145
A8448145
1-3
0-300/600
A8444128
–
–
A8444148
–
–
1-3
0-400/480
–
A8446126
A8448126
–
A8446146
A8448146
1-3
0-400/800
A8444129
–
–
A8444149
–
–
1-3
0-500/600
–
A8446127
A8448127
–
A8446147
A8448147
Informacje
1-3
0-500/1000
A8444130
–
–
A8444150
–
–
dodatkowe
1-3
0-600/720
–
A8446128
A8448128
–
A8446148
A8448148
1-3
0-600/1200
A8444131
–
–
A8444151
–
–
AR = Podłączenie z prawej strony
AU = Podłączenie od dołu
–
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
AL = Podłączenie z lewej strony
AO = Podłączenie od góry
37
Amperomierze
Wielkość NH
Prąd wtórny 1A
SASILplus przyłącze z prawej strony (AR + AU)
SASILplus przyłącze z lewej strony (AL + AO)
Skala
Elektromagnetyczny
Bimetalowy
8 min.
Bimetalowy
15 min.
Elektromagnetyczny
Bimetalowy
8 min.
Bimetalowy
15 min.
00
0-60/120
A8543121
–
–
A8543141
–
–
00
0-75/150
A8543122
–
–
A8543142
–
–
00
0-100/120
–
A8545120
A8547120
–
A8545140
A8547140
00
0-100/200
A8543123
–
–
A8543143
–
–
00
0-125/150
–
A8545121
A8547121
–
A8545141
A8547141
00
0-125/250
A8543124
–
–
A8543144
–
–
00
0-150/180
–
A8545122
A8547122
–
A8545142
A8547142
00
0-150/300
A8543125
–
–
A8543145
–
–
1-3
0-60/120
A8443121
–
–
A8443141
–
–
1-3
0-75/150
A8443122
–
–
A8443142
–
–
1-3
0-100/120
–
A8445120
A8447120
–
A8445140
A8447140
1-3
0-100/200
A8443123
–
–
A8443143
–
–
1-3
0-125/150
–
A8445121
A8447121
–
A8445141
A8447141
1-3
0-125/250
A8443124
–
–
A8443144
–
–
1-3
0-150/180
–
A8445122
A8447122
–
A8445142
A8447142
1-3
0-150/300
A8443125
–
–
A8443145
–
–
1-3
0-200/240
–
A8445123
A8447123
–
A8445143
A8447143
1-3
0-200/400
A8443126
–
–
A8443146
–
–
1-3
0-250/300
–
A8445124
A8447124
–
A8445144
A8447144
1-3
0-250/500
A8443127
–
–
A8443147
–
–
1-3
0-300/360
–
A8445125
A8447125
–
A8445145
A8447145
1-3
0-300/600
A8443128
–
–
A8443148
–
–
1-3
0-400/480
–
A8445126
A8447126
–
A8445146
A8447146
1-3
0-400/800
A8443129
–
–
A8443149
–
–
1-3
0-500/600
–
A8445127
A8447127
–
A8445147
A8447147
1-3
0-500/1000
A8443130
–
–
A8443150
–
–
1-3
0-600/720
–
A8445128
A8447128
–
A8445148
A8447148
1-3
0-600/1200
A8443131
–
–
A8443151
–
–
AR = Podłączenie z prawej strony
AU = Podłączenie od dołu
38
AL = Podłączenie z lewej strony
AO = Podłączenie od góry
Skale do amperomierzy
Prąd wtórny 1A
SASILplus przyłącze z prawej strony (AR + AU)
SASILplus przyłącze z lewej strony (AL + AO)
Skala
Elektromagnetyczny
Bimetalowy
8 min.
Bimetalowy
15 min.
Elektromagnetyczny
Bimetalowy
8 min.
Bimetalowy
15 min.
0-50
A8026160
–
–
A8026001
–
–
0-60
A8026161
–
–
A8026002
–
–
0-75
A8026162
–
–
A8026003
–
–
0-100
A8026163
A8028050
A8028070
A8026004
A8028003
A8028023
0-125
A8026164
A8028051
A8028071
A8026005
A8028004
A8028024
Podstawowe typy
0-150
A8026165
A8028052
A8028072
A8026006
A8028005
A8028025
rozłączników
0-200
A8026166
A8028053
A8028073
A8026007
A8028006
A8028026
0-250
A8026167
A8028054
A8028074
A8026008
A8028007
A8028027
0-300
A8026168
A8028055
A8028075
A8026009
A8028008
A8028028
0-400
A8026169
A8028056
A8028076
A8026010
A8028009
A8028029
0-500
A8026170
A8028057
A8028077
A8026011
A8028010
A8028030
0-600
A8026171
A8028058
A8028078
A8026012
A8028011
A8028031
AR = Podłączenie z prawej strony
AU = Podłączenie od dołu
Informacje
ogólne
SASILplus
Dobór
rozłącznika
AL = Podłączenie z lewej strony
AO = Podłączenie od góry
Osprzęt
Prąd wtórny 5A
SASILplus przyłącze z prawej strony (AR + AU)
Skala
Elektromagnetyczny
Bimetalowy
8 min.
Bimetalowy
15 min.
SASILplus przyłącze z lewej strony (AL + AO)
Elektromagnetyczny
Bimetalowy
8 min.
Bimetalowy
15 min.
0-50
A8025160
–
–
A8025001
–
–
0-60
A8025161
–
–
A8025012
–
–
0-75
A8025162
–
–
A8025002
–
–
0-100
A8025163
A8027050
A8027070
A8025003
A8027003
A8027023
0-125
A8025164
A8027051
A8027071
A8025004
A8027004
A8027024
0-150
A8025165
A8027052
A8027072
A8025005
A8027005
A8027025
0-200
A8025166
A8027053
A8027073
A8025006
A8027006
A8027026
0-250
A8025167
A8027054
A8027074
A8025007
A8027007
A8027027
0-300
A8025168
A8027055
A8027075
A8025008
A8027008
A8027028
0-400
A8025169
A8027056
A8027076
A8025009
A8027009
A8027029
0-500
A8025170
A8027057
A8027077
A8025010
A8027010
A8027030
0-600
A8025171
A8027058
A8027078
A8025011
A8027011
A8027031
Inne skale na zapytanie
AR = Podłączenie z prawej strony
AU = Podłączenie od dołu
AL = Podłączenie z lewej strony
AO = Podłączenie od góry
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
39
Klasa dokładności
Moc
[VA]
Prąd pierwotny
[A]
Prąd wtórny
[A]
Przekładniki prądowe do aparatów SASILplus
na rozstaw szyn 185 mm
1
1
5
40
0,5
0,5B
0,5M
0,2
0,2B
0,2M
60
1,25
A8050102
–
–
–
–
–
–
75
1,50
A8050103
–
–
–
–
–
–
100
1,50
–
A8050113
A8050122
A8050140
–
–
–
100
2,00
A8050104
–
–
–
–
–
–
125
1,50
–
A8050114
A8050123
A8050141
–
–
–
125
2,50
A8050105
–
–
–
–
–
–
A8050187
150
1,50
–
A805115
A8050124
A8050142
A8050160
A8050169
150
2,50
A8050106
–
–
–
–
–
–
200
1,50
–
–
–
–
A8050161
A8050170
A8050188
200
2,50
–
A8050116
A8050125
A8050143
–
–
–
200
3,75
A8050107
–
–
–
–
–
–
A8050189
250
1,50
–
–
–
–
A8050162
A8050171
250
2,50
A8050108
A8050117
A8050126
A8050144
–
–
–
300
1,50
–
–
–
–
A8050163
A8050172
A8050190
300
2,50
–
A8050118
A8050127
A8050145
–
–
–
300
3,75
A8050109
–
–
–
–
–
–
A8050191
400
2,50
–
–
–
–
A8050164
A8050173
400
5,00
A8050110
A8050119
A8050128
A8050146
–
–
–
500
2,50
–
–
–
–
A8050165
A8050174
A8050192
500
5,00
A8050111
A8050120
A8050129
A8050147
–
–
–
600
2,50
–
–
–
–
A8050166
A8050175
A8050193
600
5,00
A8050112
A8050121
A8050130
A8050148
–
–
–
60
1,00
A8051102
–
–
–
–
–
–
75
1,50
A8051103
–
–
–
–
–
–
100
1,50
–
A8051113
A8051122
A8051140
–
–
–
100
2,00
A8051104
–
–
–
–
–
–
125
1,50
–
A8051114
A8051123
A8051141
–
–
–
125
2,50
A8051105
–
–
–
–
–
–
A8051187
150
1,50
–
A8051115
A8051124
A8051142
A8050160
A8051169
150
2,50
A8051106
–
–
–
–
–
–
200
1,50
–
–
–
–
A8050161
A8051170
A8051188
200
2,50
–
A8051116
A8051125
A8051143
–
–
–
200
3,75
A8051107
–
–
–
–
–
–
A8051189
250
1,50
–
–
–
–
A8050162
A8051171
250
2,50
–
A8051117
A8051126
A8051144
–
–
–
250
3,75
A8051108
–
–
–
–
–
–
300
1,50
–
–
–
–
A8050163
A51172
A8051190
5
Klasa dokładności
Moc
[VA]
Prąd pierwotny
[A]
Prąd wtórny
[A]
Przekładniki prądowe do aparatów SASILplus
na rozstaw szyn 185 mm
1
0,5
0,5B
0,5M
0,2
0,2B
0,2M
300
2,50
–
A8051118
A8051127
A8051145
–
–
–
300
3,75
A8051109
–
–
–
–
–
–
A8051191
400
1,50
–
–
–
–
A8050164
A8051173
400
2,50
–
A8051119
A8051128
A8051146
–
–
–
400
5,00
A8051110
–
–
–
–
–
–
500
2,50
–
–
–
–
A8050165
A8051174
A8051192
500
5,00
A8051111
A8051120
A8051129
A8051147
–
–
–
600
2,50
–
–
–
–
A8050166
A8051175
A5051193
600
5,00
A8051112
A8051121
A8051130
A8051148
–
–
–
B = Przekładniki z legalizacją niemiecką bez certyfikatu.
M = Przekładniki z legalizacją niemiecką z certyfikatem i danymi pomiarowymi.
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
41
Klasa dokładności
Moc
[VA]
Prąd pierwotny
[A]
Prąd wtórny
[A]
Przekładniki prądowe do aparatów SASILplus
na rozstaw szyn 60 mm
3-biegunowe z 1 rdzeniem
1
1
5
42
3-biegunowe z 3 rdzeniami
1
0,5
60
1,25
A8056102
A8053102
–
75
1,5
A8056103
A8053103
–
A8053113
100
1,5
–
–
100
2
A8056104
A8053104
–
125
1,5
–
–
A8053114
125
2,5
A8056105
A8053105
–
150
1,5
–
–
A8053115
150
2,5
A8056106
A8053106
–
200
2,5
A8056107
A8053107
A8053116
250
2,5
A8056108
A8053108
A8053117
A8053118
300
2,5
–
–
300
3,75
A8056109
A8053109
–
400
5
A8056110
A8053110
A8053119
500
5
A8056111
A8053111
A8053120
600
5
A8056112
A8053112
A8053121
60
1
A8057102
A8054102
–
75
1,5
A8057103
A8054103
–
A8054113
100
1,5
–
–
100
2
A8057104
A8054104
–
125
1,5
–
–
A8054114
125
2,5
A8057105
A8054105
–
150
1,5
–
–
A8054115
150
2,5
A8057106
A8054106
–
200
2,5
–
–
A8054116
200
3,75
A8057107
A8054107
–
250
2,5
–
–
A8054117
250
3,75
A8057108
A8054108
–
A8054118
300
2,5
–
–
300
3,75
A8057109
A8054109
–
400
2,5
–
–
A8054119
400
5
A8057110
A8054110
–
500
5
A8057111
A8054111
A8054120
600
5
A8057112
A8054112
A8054121
Akcesoria do montażu
Profil montażowy szafy rozdzielczej
Opis
profile o długości 2023 mm
(komplet 4 sztuk)
Opak.
1
Typ
SSP/SASIL
Nośniki szyn zbiorczych 2-/3-/4-biegunowych, rozstaw szyn 185 mm
Opis
Opak.
Typ
Nr artykułu Strona
A8017256
90
Nr artykułu Strona
nośnik szyn zbiorczych 40 x 10 mm
3
SST-185/4010
A8017272
nośnik szyn zbiorczych 40 x 10 mm
z płytą osłonową
1
SST-185/A/4010
A8017332
nośnik szyn zbiorczych 50 x 10 mm
3
SST-185/5010
A8017273
nośnik szyn zbiorczych 50 x 10 mm
z płytą osłonową
1
SST-185/A/5010
A8017333
nośnik szyn zbiorczych 60 x 10 mm
3
SST-185/6010
A8017274
nośnik szyn zbiorczych 60 x 10 mm
z płytą osłonową
1
SST-185/A/6010
A8017334
nośnik szyn zbiorczych 80 x 10 mm
3
SST-185/8010
A8017275
nośnik szyn zbiorczych 80 x 10 mm
z płytą osłonową
1
SST-185/A/8010
A8017335
nośnik szyn zbiorczych 100 x 10 mm
3
SST-185/10010
A8017276
nośnik szyn zbiorczych 100 x 10 mm
z płytą osłonową
1
SST-185/A/10010
A8017336
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
61
90
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
W każdej szafie na dole należy koniecznie zastosować 1 nośnik z płytą osłonową.
Osprzęt
Elementy mocujące nośniki szyn zbiorczych do profili montażowych
Opis
Opak.
element mocujący (2 sztuki)
kątownik mocujący (do szaf RITTAL)
2
Typ
Nr artykułu Strona
BP1/SST
A8017286
BW1/SST
A8017315
91
Dane techniczne
Ten komplet kątowników jest niezbędny do zamocowania nośnika szyn zbiorczych do profilu montażowego szafy.
Osłona systemu szyn zbiorczych
Opis
KA/SSA-185
BS1/SST
SSA-185
Opak.
Typ
Nr artykułu Strona
komplet szyn mocujących (2x1850 mm)
1
BS1/SST
A8017285
osłona obszaru kabli
(wysokość modułu 150 mm)
3
KA/SSA-185
A8017284
osłona szyn zbiorczych
(wysokość modułu 150 mm)
3
SSA-185/3-4
A8017283
osłona szyn zbiorczych
(wysokość modułu 50 mm)
5
SSA-185/3-4/50
A8017297
osłona szyn zbiorczych
(wysokość modułu 100 mm)
5
SSA-185/3-4/100
A8017298
Do osłony systemu szyn zbiorczych w rozdzielnicy od strony przedziału aparatów.
91
Schematy
Aparaty
pomiarowe
92
Informacje
dodatkowe
43
Prowadnice do montażu rozłączników SASILplus w rozdzielnicach
Opis
Opak.
wielkość 00 / wysokość modułu 50 mm
1
kpl.
wielkość 1 / wysokość modułu 75 mm
wielkość 2-3 / wysokość modułu 150 mm
Typ
Nr artykułu Strona
LF01/SASIL-P00
A8500300
LF01/SASIL-P1
A8100010
LF01/SASIL-P2/3
A8700074
92
Te prowadnice są najpopularniejsze w zastosowaniach
Prowadnice do montażu 4-biegunowych rozłączników SASILplus w rozdzielnicach XEnergy, TriLine-R, TS8, unimes H
Opis
Opak.
wielkość 00 / wysokość modułu 100 mm
1
kpl.
wielkość 1 / wysokość modułu 150 mm
wielkość 2-3 / wysokość modułu 300 mm
Typ
Nr artykułu Strona
LF01/SASIL-P00/1854
A8500025
LF01/SASIL-P1/1854
A8100020
92
LF01/SASIL-P2/3/1854 A8700025
Prowadnice do montażu rozłączników SASILplus w rozdzielnicach SIVACON S8
Opis
Opak.
wielkość 00 / wysokość modułu 50 mm
1
kpl.
wielkość 1 / wysokość modułu 75 mm
wielkość 2-3 / wysokość modułu 150 mm
Typ
Nr artykułu Strona
LF12/SASIL-P00
A8500360
LF12/SASIL-P1
A8100018
LF12/SASIL-P2/3
A8700360
92
93
dla wykonań asymetrycznych SIVACON S8, OFFD (SCFa 7)
Prowadnice do montażu rozłączników SASILplus w rozdzielnicach SIVACON S8
Opis
Opak.
wielkość 00 / wysokość modułu 50 mm
1
kpl.
wielkość 1 / wysokość modułu 75 mm
wielkość 2-3 / wysokość modułu 150 mm
Typ
Nr artykułu Strona
LF14/SASIL-P00
A8100142
-
LF14/SASIL-P1
A8500142
-
LF14/SASIL-P2/3
A8700142
-
dla wykonań symetrycznych SIVACON S8, OFFW (SCFa 8)
Prowadnice do montażu 4-biegunowych rozłączników SASILplus w rozdzielnicach SIVACON S8
Opis
wielkość 00 / wysokość modułu 100 mm
wielkość 1 / wysokość modułu 150 mm
wielkość 2-3 / wysokość modułu 300 mm
Opak.
1
kpl.
Typ
Nr artykułu Strona
LF12/SASIL-P00/1854
A8500361
LF12/SASIL-P1/1854
A8100028
LF12/SASIL-P2/3/1854 A8700361
92
93
Prowadnice do montażu rozłączników SASILplus w rozdzielnicach SIVACON S4 i innych systemach symetrycznych
Opis
wielkość 00 / wysokość modułu 50 mm
wielkość 1 / wysokość modułu 75 mm
wielkość 2-3 / wysokość modułu 150 mm
Opak.
1
kpl.
Typ
Nr artykułu Strona
LF13/SASI-P00
A8500404
LF13/SASIL-P1
A8100404
LF13/SASIL-P2/3
A8700404
–
Uwaga: istnieją jeszcze inne wykonania prowadnic, które nie są pokazane w niniejszym katalogu,
jak np. prowadnice dla rozdzielnic General Electric, rozdzielnic Schneider Electric czy rozdzielnic
Modan firmy Eaton.
44
Element rozdzielający szyny zbiorcze
Opis
Opak.
element rozdzielający 60 x 10 mm
element rozdzielający 80 x 10 mm
3
element rozdzielający 100 x 10 mm
Typ
Nr artykułu Strona
STE60/SST
A8017309
STE80/SST
A8017310
STE100/SST
A8017311
92
Do rozdziału na dwa systemy szyn zbiorczych - stosuje się razem z aparatami sprzęgłowymi SASILplus
Osłona zacisków kablowych
Opis
Opak.
Typ
Nr artykułu Strona
wielkość 00 (komplet 3 szt.)
KSH/SASIL-P00
A8500308
wielkość 1 (komplet 3 szt.)
KSH/SASIL-P1
A8100101
KSH/SASIL-P2/3
A8700140
1
wielkość 2-3 z ramką montażową
(komplet 3 szt.)
93
Informacje
ogólne
Osłona zacisków kablowych dla aparatów 4-biegunowych i podwójnych
Opis
Opak.
wielkość 00 (komplet 6 szt.)
wielkość 1 (komplet 6 szt.)
wielkość 2-3 z ramką montażową
(komplet 6 szt.)
1
Typ
Nr artykułu Strona
KSH/SASIL-P00/1854
A8500026
KSH/SASIL-P1/1854
A8100102
KSH/SASIL-P2/3/1854
A8700026
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
93
Dobór
rozłącznika
Zaślepka wyjścia na kable z prowadnicy SASIL1
Opis
wielkość 1 (3 sztuki)
Opak.
1
Typ
DGS-KSH/SASIL-P1
Nr artykułu Strona
A8100082
93
Osprzęt
Gniazdo wtykowe dla przewodów sterująco-sygnalizacyjnych (do listew SKL)
Opis
16-polowa, maks. 2,5 mm²
Opak.
1
Typ
BL/SASIL00-3
Nr artykułu Strona
A8016141
94
Dane techniczne
Listwa służy do podłączenia wtyku SKL wyprowadzającego przewody sterująco-sygnalizacyjne z aparatu SASILplus.
Listwa ma 16 miejsc zaciskowych o wielkości 0,5 - 1,5 mm2. Jest mocowana na stałe do konstrukcji rozdzielnicy.
Listwę zamawia się oddzielnie od aparatów SASILplus. Listwa jest niezbędna do wykonań aparatów SASILplus w wersji z SKL.
Schematy
Blokada załączenia mocowana w prowadnicę
Opis
wielkość 00 / wysokość modułu 50 mm
wielkość 2-3 / wysokość modułu 150 mm
Opak.
1
Typ
Nr artykułu Strona
ESS/SASIL-P00
A8517000
ESS/SASIL-P2/3
A8717307
94
Blokada załączenia podwyższa bezpieczeństwo pracy z aparatami SASILplus: rozłącznik nie może być wsunięty w stanie
załączonym w krańcowe położenie; przy rozłączniku nie do końca wsuniętego SASILplus nie może zostać załączony.
Dodatkowo służy jako przegroda między przestrzenią kablową, a obszarem aparatów, dając stopień ochrony IP20.
Prowadnice do SASILplus-1 mają w standardzie zintegrowną blokadę.
Aparaty
pomiarowe
Przyrząd do wysuwania rozłączników z rozdzielnicy
Opis
przyrząd do wyciągania rozłączników
Opak.
1
Typ
AW/SASILP00-3
Nr artykułu Strona
A8000005
94
Informacje
dodatkowe
Ułatwia wyjmowanie aparatów z rozdzielnicy. Rozłączniki SASIL po otwarciu pokrywy przedniej wysuwane są z prowadnic
listwowych przy pomocy przyrządu. Przy otwartej pokrywie listwy przyrząd ten wkłada się na oś napędu mechanizmu
sprężynowego rozłącznika.
45
Osłona pola rezerwowego, przezroczysta, bez otworów wentylacyjnych, asymetryczna
Opis
Opak.
wielkość 00 / wysokość modułu 50 mm
wielkość 1 / wysokość modułu 75 mm
1
wielkość 2-3 / wysokość modułu 150 mm
Typ
Nr artykułu Strona
RFA/SASILP00
A8500083
RFA/SASIL-P1
A8100083
RFA/SASIL-P2/3
A8700083
94
Do zamontowania przezroczystej osłony pustego pola niezbędne są prowadnice listew LF01.. o odpowiedniej wielkości.
Osłona pola rezerwowego, przezroczysta, bez otworów wentylacyjnych, symetryczna
Opis
Opak.
wielkość 00 / wysokość modułu 50 mm
wielkość 1 / wysokość modułu 75 mm
1
wielkość 2-3 / wysokość modułu 150 mm
Typ
Nr artykułu Strona
RFA/SASIL-PS00
A8500105
RFA/SASIL-PS1
A8100105
RFA/SASIL-PS2/3
A8700105
94
Do zabudowy RFA są niezbędne prowadnice LF.
Stalowa osłona pola rezerwowego, kolor szary RAL7035
Opis
Opak.
Typ
Nr artykułu Strona
wysokość modułu 50 mm
LFA050/25
A8500003
wysokość modułu 75 mm
LFA075/25
A8600005
LFA150/25
A8700001
LFA300/25
A8900002
wysokość modułu 150 mm
1
wysokość modułu 300 mm
95
W zależności od ustawienia kątownika mocującego nadają się do zastosowań symetrycznych i asymetrycznych.
Stalowa osłona pola rezerwowego z otworami wentylacyjnymi, stopień ochrony IP30, kolor szary RAL7035
Opis
Opak.
Typ
Nr artykułu Strona
wysokość modułu 50 mm
LFA050L/25
A8500004
wysokość modułu 75 mm
LFA075L/25
A8600006
LFA150L/25
A8700005
LFA300L/25
A8900003
wysokość modułu 150 mm
wysokość modułu 300 mm
1
W zależności od ustawienia kątownika mocującego nadają się do zastosowań symetrycznych i asymetrycznych.
UWAGA: na życzenie możemy dostarczyć wykonanie specjalne ze stopniem ochrony IP40
46
95
Pokrywa rozłącznika SASILplus z rączką
Wielkość
NH
00
1
2
3
2
3
Opis
Typ
Nr artykułu Strona
wykonanie H
LD/SASIL-P00/H/AC
A8500080
wykonanie N
LD/SASIL-P00/N/AC
A8500084
wykonanie H, 4-bieg., zaciski po prawej
LD/AR/SASIL-P00/H/AC/4 A8500510
wykonanie N, 4-bieg., zaciski po prawej
LD/AR/SASIL-P00/N/AC/4 A8500511
wykonanie H (DC)
LD/AR/SASIL-P00/H/DC
A8500085
wykonanie H, zaciski po lewej stronie
LD/AL/SASIL-P00/H/AC
A8500180
wykonanie N, zaciski po lewej stronie
LD/AL/SASIL-P00/N/AC
A8500184
wykonanie H, 4-bieg., zaciski po lewej
LD/AL/SASIL-P00/H/AC/4 A8500189
wykonanie N, 4-bieg. , zaciski po lewej
LD/AL/SASIL-P00/N/AC/4 A8500190
wykonanie H
LD/SASIL-P1/H/AC
A8100080
Informacje
wykonanie N
LD/SASIL-P1/N/AC
A8100084
ogólne
wykonanie H, 4-bieg., zaciski po prawej
LD/AR/SASIL-P1/H/AC/4
A8100510
wykonanie N, 4-bieg., zaciski po prawej
LD/AR/SASIL-P1/N/AC/4
A8100511
wykonanie H (DC)
LD/AR/SASIL-P1/H/DC
A8100085
wykonanie H, zaciski po lewej stronie
LD/AL/SASIL-P1/H/AC
A8100180
wykonanie N, zaciski po lewej stronie
LD/AL/SASIL-P1/N/AC
A8100184
wykonanie H, 4-bieg., zaciski po lewej
LD/AL/SASIL-P1/H/AC/4
A8100189
wykonanie N, 4-bieg. , zaciski po lewej
LD/AL/SASIL-P1/N/AC/4
A8100190
wykonanie H
LD/SASIL-P2/H/AC
A8200080
wykonanie N
LD/SASIL-P2/N/AC
A8200084
wykonanie H, 4-bieg., zaciski po prawej
LD/AR/SASIL-P2/H/AC/4
A8200510
wykonanie N, 4-bieg., zaciski po prawej
LD/AR/SASIL-P2/N/AC/4
A8200511
wykonanie H (DC)
LD/AR/SASIL-P2/H/DC
A8200085
wykonanie H, zaciski po lewej stronie
LD/AL/SASIL-P2/H/AC
A8200180
wykonanie N, zaciski po lewej stronie
LD/AL/SASIL-P2/N/AC
A8200184
wykonanie H, 4-bieg., zaciski po lewej
LD/AL/SASIL-P2/H/AC/4
A8200189
wykonanie N, 4-bieg. , zaciski po lewej
LD/AL/SASIL-P2/N/AC/4
A8200190
wykonanie H
LD/SASIL-P3/H/AC
A8300080
wykonanie N
LD/SASIL-P3/N/AC
A8300084
wykonanie H, 4-bieg., zaciski po prawej
LD/AR/SASIL-P3/H/AC/4
A8300510
wykonanie N, 4-bieg., zaciski po prawej
LD/AR/SASIL-P3/N/AC/4
A8300511
wykonanie H (DC)
LD/AR/SASIL-P3/H/DC
A8300085
wykonanie H, zaciski po lewej stronie
LD/AL/SASIL-P3/H/AC
A8300180
wykonanie N, zaciski po lewej stronie
LD/AL/SASIL-P3/N/AC
A8300184
wykonanie H, 4-bieg., zaciski po lewej
LD/AL/SASIL-P3/H/AC/4
A8300189
wykonanie N, 4-bieg. , zaciski po lewej
LD/AL/SASIL-P3/N/AC/4
A8300190
wykonanie H, pokrywa podwójnego
rozłącznika, wysokość modułu 300 mm
LD/SASIL-P2D/H/AC
A8200081
wykonanie N, pokrywa podwójnego
rozłącznika, wysokość modułu 300 mm
LD/SASIL-P2D/N/AC
A8200082
wykonanie H, pokrywa podwójnego
rozłącznika, wysokość modułu 300 mm
LD/SASIL-P3D/H/AC
A8300081
wykonanie N, pokrywa podwójnego
rozłącznika, wysokość modułu 300 mm
LD/SASIL-P3D/N/AC
A8300082
95
95
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
95
Osprzęt
Dane techniczne
95
Schematy
96
Aparaty
pomiarowe
96
UWAGA: w przypadku przełączania rozłączników SASILplus z niedomkniętą pokrywą przednią może
dojść do uszkodzenia mechanizmu przełączającego. W tym przypadku należy dokupić nową pokrywę.
Informacje
dodatkowe
47
Specjalna wkładka topikowa gG o obniżonych stratach mocy
Opis
wielkość 3, 630A, 500V, 32W
Wkładki topikowe 1000V AC o charakterystyce gB
Opis
Opak.
1
Opak.
Typ
M3GL630/32W
Typ
Nr artykułu Strona
N3016949
Nr artykułu Strona
wielkość 00, 25A, 1000V, 12W
M00gB25/85
N5242641
wielkość 00, 32A, 1000V, 13W
M00gB32/85
N5242941
wielkość 00, 35A, 1000V, 14W
M00gB35/85
N5243141
wielkość 00, 40A, 1000V, 15W
M00gB40/85
N5243441
M00gB50/85
N5243541
wielkość 00, 63A, 1000V, 19W
M00gB63/85
N5243841
wielkość 00, 80A, 1000V, 21W
M00gB80/85
N5244141
wielkość 00, 100A, 1000V, 24W
M00gB100/85
N5244341
wielkość 00, 50A, 1000V, 16W
3
Przyłącze umożliwiające podłączenie 3 kabli po 185 mm2 na każdą fazę
Opis
Opak.
wielkość 2-3
1
Typ
DA-185/SASIL2-3
Rozbudowa wyprowadzeń zacisków (mostkowanie), dla aparatów 1000A, 240 mm2 na fazę
Opis
Opak.
Typ
wielkość 3/1000A
(dla 3 końcówek kablowych 240 mm²)
1
VB/SASIL3/1000A
–
–
Nr artykułu Strona
A8700027
96
Nr artykułu Strona
A8700077
96
Nie używać ze zwykłymi rozłącznikami podwójnymi - produkt przeznaczony wyłącznie dla rozłącznika 1000A.
Opis
osłona przyłącza mostkującego
dla rozłącznika 1000A
Zaciski do bezpośredniego podłączenia kabli, dla wielkości 1
Opis
komplet zacisków 240 mm², Al/Cu
48
Opak.
1
Typ
BS/1000A
Opak.
Typ
1
BD/SASIL1/240QMM
Nr artykułu Strona
A8700078
-
Nr artykułu Strona
A8100110
96
Przegląd systemu modułów do zabudowy
Płyty montażowe
Kaseta
1
Drzwi
4
3
Informacje
ogólne
5
2
Bez otworów na doprowadzenie
1
zasilania
3 Moduł z doprowadzeniem zasilania od 200 mm szerokości, moduł
zawiera zawsze płytę montażową,
osłonę obszaru przyłączy
Drzwi z okienkiem
4
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Drzwi pełne bez okienka
5
Z otworami dla przyłączy zasilania
2
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Moduł zasilania
Osłony
6
Przyłącze zasilania
7
10
Dane techniczne
11
8
Przyłącza zasilania do modułów do 100A.
10
6 Moduł zasilania dla szyn do 630A.
Podłączenie kabli śrubą M10.
Schematy
Przyłącza zasilania do płyt
11 i modułów do 630A.
9
7 Osłona obszaru przyłączeniowego
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
8 Płyta do zamknięcia otworów w modułach
9 Płyta do osłony modułów
49
Płyta montażowa bez otworów montażowych
Opis
Opak.
wysokość modułu 150 mm
Typ
Nr artykułu Strona
MP150/SASIL
A8030502
MP200/SASIL
A8030002
MP300/SASIL
A8030003
wysokość modułu 450 mm
MP450/SASIL
A8030004
wysokość modułu 600 mm
MP600/SASIL
A8030005
wysokość modułu 200 mm
wysokość modułu 300 mm
1
Płyta montażowa z otworem do doprowadzenia zasilania, bez otworów montażowych
Opis
Opak.
Typ
wysokość modułu 200 mm
wysokość modułu 300 mm
1
97
Nr artykułu Strona
MP200/E/SASIL
A8030100
MP300/E/SASIL
A8030101
97
Moduł zabudowy bez możliwości zasilania
Opis
wysokość modułu 150 mm
Moduł zabudowy przygotowany do doprowadzenia zasilania
Opis
Opak.
1
Opak.
wysokość modułu 200 mm
wysokość modułu 300 mm
wysokość modułu 450 mm
1
wysokość modułu 600 mm
Typ
GEM150/SASIL
Typ
Nr artykułu Strona
A8030200
97
Nr artykułu Strona
GEM200/SASIL
A8030201
GEM300/SASIL
A8030202
GEM450/SASIL
A8030203
GEM600/SASIL
A8030204
97
Doprowadzenie zasilania jest możliwe jeśli płytę montażową obróci się o 180° przy zabudowie.
Moduł zabudowy dla aparatury modułowej bez możliwości zasilania
Opis
Opak.
wysokość modułu 1 x 18 TE
1
Typ
GEM150/RE/SASIL
Nr artykułu Strona
A8030205
97
Moduł zabudowy dla aparatury modułowej przygotowany do doprowadzenia zasilania, odstęp między rzędami 125 mm
Opis
Opak.
Typ
Nr artykułu Strona
wysokość modułu 1 x 18 TE
GEM200/RE/SASIL
A8030206
wysokość modułu 2 x 18 TE
GEM300/RE/SASIL
A8030207
GEM450/RE/SASIL
A8030208
GEM600/RE/SASIL
A8030209
wysokość modułu 3 x 18 TE
1
wysokość modułu 4 x 18 TE
Płyta osłonowa dla zamontowanych aparatów modułowych, odstęp między rzędami 150 mm
Opis
Opak.
Typ
wysokość modułu 300 mm, 2 x 18 TE
wysokość modułu 450 mm, 3 x 18 TE
1
wysokość modułu 600 mm, 4 x 18 TE
97
Nr artykułu Strona
BSAP/300/RE2X150/
SASIL
A8030810
BSAP/450/
RE-3X150/SASIL
A8030811
BSAP/600/
RE-4X150/SASIL
A8030812
98
Kątownik do osłony obszaru kabli
Opis
50
wysokość modułu 150mm
wysokość modułu 200 mm
(tylko dla ASG200)
Opak.
1
Typ
Nr artykułu Strona
FP1/KSH/SASIL
A8030602
FP2/KSH/SASIL
A8030603
98
Drzwi bez okienka, zamknięcie D3, kolor RAL7035
Opis
Opak.
Typ
Nr artykułu Strona
wysokość modułu 150 mm
T150/D3/SASIL
A8030401
wysokość modułu 200 mm
T200/D3/SASIL
A8030402
T300/D3/SASIL
A8030403
wysokość modułu 450 mm
T450/D3/SASIL
A8030404
wysokość modułu 600 mm
T600/D3/SASIL
A8030405
wysokość modułu 300 mm
Drzwi z okienkiem, zamknięcie D3, kolor RAL7035
Opis
1
Opak.
wysokość modułu 150 mm
Typ
Nr artykułu Strona
TS150/SASIL
A8030406
TS200/SASIL
A8030407
TS300/SASIL
A8030408
wysokość modułu 450 mm
TS450/SASIL
A8030409
wysokość modułu 600 mm
TS600/SASIL
A8030410
wysokość modułu 200 mm
wysokość modułu 300 mm
1
98
98
Informacje
ogólne
Płyta (akcesoria do ASG)
Opis
Opak.
wysokość modułu 150 mm
wysokość modułu 200 mm
(tylko dla ASG200)
1
Typ
Nr artykułu Strona
FP1/SASIL
A8030600
FP2/SASIL
A8030601
Podstawowe typy
rozłączników
98
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osłona obszaru przyłącza
Opis
Opak.
Typ
Nr artykułu Strona
wysokość modułu 150 mm
(1 x FP1 … niezbędne)
ASG150/SASIL
A8030502
wysokość modułu 200 mm
(1 x FP2 … niezbędne)
ASG200/SASIL
A8030503
ASG300/SASIL
A8030504
wysokość modułu 450mm
(3 x FP1 … niezbędne)
ASG450/SASIL
A8030505
wysokość modułu 600mm
(4 x FP1 … niezbędne)
ASG600/SASIL
A8030506
wysokość modułu 300mm
(2 x FP1 … niezbędne)
Osłona zacisków kablowych dla przewodów zasilających
Opis
wielkość 1 (3 szt. w komplecie)
1
Ilość
1
Typ
KSH/SASIL1
Osprzęt
98
Dane techniczne
Nr artykułu Strona
A8600139
Schematy
-
Aparaty
Moduł zasilający, 630A
Opis
wysokość modułu 100 mm
Opak.
1
Typ
EM100/E/SASIL
Nr artykułu Strona
A8030300
pomiarowe
97
Komplet do zasilania
Opis
Opak.
dla modułów i płyt montażowych 100A, M6
dla modułów i płyt montażowych 630A,
M10
1
Typ
Nr artykułu Strona
BSE/100A/SASIL
A8030701
BSE/630A/SASIL
A8030700
Informacje
dodatkowe
98
51
3-biegunowy, wielkość 00 i 1 (system szyn 185 mm i 60 mm)
SASIL-PL00/…31/… SASIL-PL1/…31/…
SASIL-PL00/…36/… SASIL-PL1/…36/…
Typ
Napięcie znamionowe robocze
Parametry
elektryczne
Podwyższona
zdolność
załączania
Wkładki
topikowe
Parametry
mechaniczne
Przyłącze
kablowe
Stopień
ochrony
Warunki pracy
52
1)
2)
3)
4)
V
AC400/
AC500
AC400/
AC500
AC690
Prąd znamionowy
In
A
160
Prąd cieplny z wkładką topikową
Ith
A
160
Częstotliwość znamionowa
–
Hz
40-60
AC1000
Napięcie znamionowe izolacji
AC690
250
250
Ui
V
Uimp
kV
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
300
200
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)
Pv
W
47
82
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy 7)
–
kAeff
Zdolność załączania na zwarcie z wkładką top. 7)
–
kA
Wytrzymałość na zwarcie z wkładką top.
–
kA
100
80 (65)
Kategoria użytkowania
–
–
AC-23B/
AC-22B
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy 7)
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Normalna
zdolność
załączania
Un
8
55
55
100
80 (65) 9)
AC-22B
AC-23B/
AC-22B
AC-22B
1600/
480
480
2500/
750
750
A
1280/
480
480
2000/
750
750
–
kAeff
100
80 (65) 9)
100
80 (65) 9)
–
kAeff
120
100 (65)
–
kA
Wytrzymałość na zwarcie z wkładką top. 7)
–
kA
Kategoria użytkowania
–
–
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
1600
2500
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
1280
2000
Wielkość wg normy IEC 60269-2
–
–
NH000/NH00
NH1
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)
IN
A
160
250
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wkładce topikowej
Pv
W
12
32
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
1700
1000
Waga 1)
–
kg
4,28 (4,38) 9)
6,12 (6,29) 9)
Odstęp między szynami
–
mm
185 (60) 9)
Grubość szyn
–
mm
10 (5) 9)
7)
8)
Zdolność załączania na zwarcie z wkładką top.
7)
3)
Przyłącze płaskie
9)
120
100 (65) 9)
100
80 (65)
9)
100
80 (65) 9)
100
80 (65) 9)
100
80 (65) 9)
9)
AC-23B
Średnica śruby
–
–
M8
M10
Końcówka kablowa
–
mm2
1x10-95 6)
1x25-150; 2x25-70
Szyna płaska
–
mm
24 x 5
30 x 10
Moment dokręcenia
Ma
Nm
10
15
Stan pracy
–
–
IP40
Otwarta pokrywa
–
–
IP20
Temperatura otoczenia 2)
Tu
°C
- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy
–
–
praca ciągła
Uruchomienie
–
–
niezależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe
–
–
w poziomie 4) i w pionie 5)
Maksymalna wysokość
–
m
do 2000
Stopień zabrudzenia
–
–
3
Kategoria przepięcia
–
–
III
Od strony czołowej dla
zabudowanego aparatu
bez opakowania
35°C temperatura normalna, przy 55°C z redukowanym prądem roboczym
szyna pionowa
podłączenie kabli z prawej lub z lewej strony
5)
7)
8)
9)
podłączenie kabli od góry lub od dołu
odległość od uziemionych części 0 mm
odległość od uziemionych części 50 mm
parametr dla SASILplus na szyny o rozstawie 60 mm
3-biegunowy, wielkość 2 i 3 (także podwójne aparaty, system szyn 185 mm i 60 mm)
SASIL-PL2/…31/… SASIL-PL3/…31/…
SASIL-PL2/…36/… SASIL-PL3/…36/…
Typ
Parametry
elektryczne
V
Prąd znamionowy
In
A
400 (2 x 400) 10)
630 (2 x 630) 10)
Prąd cieplny z wkładką topikową
Ith
A
400 (2 x 400) 10)
630 (2 x 630) 10)
Częstotliwość znamionowa
–
Hz
40-60
AC1000
Napięcie znamionowe izolacji
Wkładki
topikowe
Parametry
mechaniczne
Ui
V
kV
8
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
200
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)
Pv
W
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy 7)
–
kAeff
55
Zdolność załączania na zwarcie z wkładką top. 7)
–
kA
55
Wytrzymałość na zwarcie z wkładką top.
–
kA
100
7)
Stopień
ochrony
Informacje
ogólne
100
80 (65)
AC-22B
AC-23B/
AC-22B
AC-22B
1200
6300/
1890
1890
5040/
1890
1890
9)
9)
–
–
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
4000/
1200
–
A
3200/
1200
1200
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy 7)
–
kAeff
100
80 (65) 9)
100
80 (65) 9)
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy
–
kAeff
120
100 (65)
120
100 (65) 9)
8)
Zdolność załączania na zwarcie z wkładką top.
9)
Podstawowe typy
–
kA
100
80 (65)
–
kA
100
80 (65) 9)
Kategoria użytkowania
–
–
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
4000
6300
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
3200
5040
Wielkość wg normy IEC 60269-2
–
–
NH2
NH3
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)
IN
A
400
630
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wkładce topikowej
Pv
W
45
60
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
Waga 1)
–
kg
Odstęp między szynami
–
mm
185 (60) 9)
Grubość szyn
–
mm
10 (5) 9)
–
–
M12
–
mm2
1x35-300;
2x35-240
3)
Końcówka kablowa
Przyłącze płaskie
Od strony czołowej dla
zabudowanego aparatu
rozłączników
SASILplus
Wytrzymałość na zwarcie z wkładką top. 7)
7)
9)
100
80 (65)
100
80 (65) 9)
9)
Dobór
rozłącznika
AC-23B
1000
13,46 (13,83) 9)
Osprzęt
Dane techniczne
13,67 (14,03) 9)
Schematy
Szyna płaska
–
mm
40 x 10
Moment dokręcenia
Ma
Nm
30
Stan pracy
–
–
IP40
Aparaty
IP20
pomiarowe
Otwarta pokrywa
–
–
Tu
°C
- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy
–
–
praca ciągła
Uruchomienie
–
–
niezależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe
–
–
w poziomie 4) i w pionie 5)
Maksymalna wysokość
–
m
do 2000
Stopień zabrudzenia
–
–
3
–
–
III
2)
Kategoria przepięcia
1)
2)
3)
4)
5)
80 (65)
295 (2 x 295) 10)
Kategoria użytkowania
Temperatura otoczenia
Warunki pracy
136 (2 x 136) 10)
AC690
AC-23B/
AC-22B
Średnica śruby
Przyłącze
kablowe
AC690
Uimp
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
Podwyższona
zdolność
załączania
AC400/
AC500
Un
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Normalna
zdolność
załączania
AC400/
AC500
Napięcie znamionowe robocze
bez opakowania
35°C temperatura normalna, przy 55°C z redukowanym prądem roboczym
szyna pionowa
podłączenie kabli z prawej lub z lewej strony
podłączenie kabli od góry lub od dołu
7) odległość od uziemionych części 0 mm
8) odległość od uziemionych części 50 mm
9) parametr dla SASILplus na szyny o rozstawie 60 mm
10) inne wartości dla podwójnych rozłączników
Uwaga: podwójne rozłączniki nie mogą być mostkowane na odpływach
Informacje
dodatkowe
53
4-biegunowy, wielkość 00 i 1 (system szyn 185 mm)
SASIL-PL00/
…41/…
Typ
Parametry
elektryczne
Podwyższona
zdolność
załączania
Wkładki
topikowe
Parametry
mechaniczne
Un
V
Prąd znamionowy
In
A
160
Prąd cieplny z wkładką topikową
Ith
A
160
Częstotliwość znamionowa
–
Hz
40-60
AC1000
Napięcie znamionowe izolacji
Stopień
ochrony
Warunki pracy
AC690
AC690
250
250
Ui
V
Uimp
kV
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
300
200
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)
Pv
W
63
109
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy
–
kAeff
7)
8
55
Kategoria użytkowania
–
–
AC-23B/
AC-22B
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
1600/
480
480
2500/
750
750
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
1280/
480
480
2000/
750
750
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy 7)
–
kAeff
100
65
100
65
Kategoria użytkowa
–
–
AC-22B
AC-23B/
AC-22B
AC-22B
AC-23B
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
1600
2500
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
1280
2000
Wielkość wg normy IEC 60269-2
–
–
NH000/NH00
NH1
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)
IN
A
160
250
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wkładce topikowej
Pv
W
12
32
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
1700
1000
Waga 1)
–
kg
7,55
10,57
Odstęp między szynami
–
mm
185
Grubość szyn 3)
–
mm
10
–
–
M8
–
mm2
1x10-95 ;
2x2,5-35
1x25-150;
2x25-70
Szyna płaska
–
mm
24 x 5
30 x 10
Moment dokręcenia
Ma
Nm
10
15
Stan pracy
Otwarta pokrywa
–
–
–
–
Temperatura otoczenia 2)
Tu
°C
- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy
–
–
praca ciągła
Uruchomienie
–
–
niezależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe
–
–
w poziomie 4) i w pionie 5)
Maksymalna wysokość
–
m
do 2000
Stopień zabrudzenia
–
–
3
Kategoria przepięcia
–
–
III
Średnica śruby
Przyłącze
kablowe
AC400/
AC500
Napięcie znamionowe robocze
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Normalna
zdolność
załączania
AC400/
AC500
SASIL-PL1/
…41/…
Przyłącze płaskie
Od strony czołowej dla
zabudowanego aparatu
Końcówka kablowa
M10
6)
IP40
IP20
1) bez opakowania
4) podłączenie kabli z prawej lub z lewej strony
2) 35°C temperatura normalna, przy 55°C z redukowanym prądem roboczym 5) podłączenie kabli od góry lub od dołu
3) szyna pionowa
6) maksymalna szerokość przyłączenia kabli 24 mm
7) odległość od uziemionych części 0 mm
54
4-biegunowy, wielkość 2 i 3 (system szyn 185 mm)
SASIL-PL2/
…41/…
Typ
Parametry
elektryczne
Podwyższona
zdolność
załączania
Wkładki
topikowe
Parametry
mechaniczne
Przyłącze
kablowe
Stopień
ochrony
Warunki pracy
AC400/
AC500
Napięcie znamionowe robocze
Un
V
Prąd znamionowy
In
A
400
Prąd cieplny z wkładką topikową
Ith
A
400
Częstotliwość znamionowa
–
Hz
40-60
AC1000
Napięcie znamionowe izolacji
AC690
AC690
630
630
Ui
V
Uimp
kV
8
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
200
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)
Pv
W
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy
–
kAeff
55
Kategoria użytkowania
–
–
AC-23B/
AC-23B/
AC-22B
AC-22B
AC-22B
AC-22B
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
4000/
1200
1200
6300/
1890
1890
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
3200/
1200
1200
5040/
1890
1890
100
65
100
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Normalna
zdolność
załączania
AC400/
AC500
SASIL-PL3/
…41/…
7)
181
392
Informacje
Podstawowe typy
–
kAeff
Kategoria użytkowania
–
–
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
4000
6300
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
3200
5040
Wielkość wg normy IEC 60269-2
–
–
NH2
NH3
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)
IN
A
400
630
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wkładce topikowej
Pv
W
45
60
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy
7)
SASILplus
80
–
kg
–
mm
185
Grubość szyn 3)
–
mm
10
Średnica śruby
–
–
M12
Końcówka kablowa
–
mm
22,60
2
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
1000
Odstęp między szynami
22,87
1x35-300;
2x35-240
Szyna płaska
–
mm
40 x 10
Moment dokręcenia
Ma
Nm
30
Stan pracy
–
–
IP40
Otwarta pokrywa
–
–
IP20
Temperatura otoczenia 2)
Tu
°C
- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy
–
–
praca ciągła
Uruchomienie
–
–
niezależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe
–
–
w poziomie 4) i w pionie 5)
Maksymalna wysokość
–
m
do 2000
Stopień zabrudzenia
–
–
3
Kategoria przepięcia
–
–
III
Od strony czołowej dla
zabudowanego aparatu
rozłączników
AC-23B
Waga 1)
Przyłącze płaskie
ogólne
1) bez opakowania
4) podłączenie kabli z prawej lub z lewej strony
2) 35°C temperatura normalna, przy 55°C z redukowanym prądem roboczym 5) podłączenie kabli od góry lub od dołu
3) szyna pionowa
7) odległość od uziemionych części 0 mm
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
55
2-biegunowy
SASIL-PL00/
H21/…
Typ
Parametry
elektryczne
Napięcie znamionowe robocze
Un
V
Prąd znamionowy
In
A
160
250
Prąd cieplny z wkładką topikową
Ith
A
160
250
Parametry
mechaniczne
Stopień
ochrony
Warunki pracy
DC220
DC440
Napięcie znamionowe izolacji
Ui
V
–
kAeff
Kategoria użytkowania
–
–
DC-22B
DC-21B
DC-22B
DC-21B
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
640
240
1000
375
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
640
240
1000
375
DC1000
35
Uimp
kV
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
300
200
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)
Pv
W
32
59
Wielkość wg normy IEC 60269-2
–
–
NH000/NH00
NH1
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)
IN
A
160
250
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wkładce topikowej
Pv
W
12
32
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
1700
1000
3,82
Waga
8
200
–
kg
Odstęp między szynami
–
mm
370 (2 x 185)
Grubość szyn 3)
–
mm
10
–
–
M8
M10
1x25-150;
2x25-70
1)
Średnica śruby
Przyłącze
kablowe
DC440
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy 7)
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Wkładki
topikowe
DC220
SASIL-PL1/
H21/…
Przyłącze płaskie
5,32
Końcówka kablowa
–
mm2
1x10-95 6)
2x2,5-35 6)
Szyna płaska
–
mm
24 x 5
30 x 10
Moment dokręcenia
Ma
Nm
10
15
Stan pracy
–
–
IP40
Otwarta pokrywa
–
–
IP20
Temperatura otoczenia 2)
Tu
°C
- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy
–
–
praca ciągła
Uruchomienie
–
–
niezależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe
–
–
w poziomie 4) i w pionie 5)
Maksymalna wysokość
–
m
do 2000
Stopień zabrudzenia
–
–
3
Kategoria przepięcia
–
–
III
Od strony czołowej dla
zabudowanego aparatu
1) bez opakowania
4) podłączenie kabli z prawej lub z lewej strony
2) 35°C temperatura normalna, przy 55°C z redukowanym prądem roboczym 5) podłączenie kabli od góry lub od dołu
3) szyna pionowa
6) maksymalna szerokość przyłączenia kabli 24 mm
7) odległość od uziemionych części 0 mm
56
2-biegunowy
SASIL-PL2/
H21/…
Typ
Parametry
elektryczne
Napięcie znamionowe robocze
Un
V
Prąd znamionowy
In
A
400
630
Prąd cieplny z wkładką topikową
Ith
A
400
630
Parametry
mechaniczne
Przyłącze
kablowe
Stopień
ochrony
Warunki pracy
DC440
DC220
DC440
Napięcie znamionowe izolacji
Ui
V
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy 7)
–
kAeff
Kategoria użytkowania
–
–
DC-22B
DC-21B
DC-22B
DC-21B
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
1600
600
2520
945
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
1600
600
2520
945
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Wkładki
topikowe
DC220
SASIL-PL3/
H21/…
DC1000
35
Uimp
kV
8
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
200
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)
Pv
W
91
197
Wielkość wg normy IEC 60269-2
–
–
NH2
NH3
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)
IN
A
400
630
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wkładce topikowej
Pv
W
45
60
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
Waga
Informacje
–
kg
–
mm
370 (2 x 185)
Grubość szyn 3)
–
mm
10
Średnica śruby
–
–
M12
Końcówka kablowa
–
mm2
1x35-300; 2x35-240
Szyna płaska
–
mm
40 x 10
Moment dokręcenia
Ma
Nm
30
Stan pracy
–
–
IP40
Otwarta pokrywa
–
–
IP20
Temperatura otoczenia 2)
Tu
°C
- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy
–
–
praca ciągła
Uruchomienie
–
–
niezależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe
–
–
w poziomie 4) i w pionie 5)
Maksymalna wysokość
–
m
do 2000
Stopień zabrudzenia
–
–
3
Kategoria przepięcia
–
–
III
Przyłącze płaskie
Od strony czołowej dla
zabudowanego aparatu
Podstawowe typy
rozłączników
1000
Odstęp między szynami
1)
ogólne
11,17
SASILplus
11,30
1) bez opakowania
4) podłączenie kabli z prawej lub z lewej strony
2) 35°C temperatura normalna, przy 55°C z redukowanym prądem roboczym 5) podłączenie kabli od góry lub od dołu
3) szyna pionowa
7) odległość od uziemionych części 0 mm
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
57
MOT, 3-biegunowy, wielkość 00 i 1
SASIL-PL00/
H31/AR-M/…
Typ
Napięcie znamionowe robocze
Parametry
elektryczne
Parametry
MOT
Wkładki
topikowe
Parametry
mechaniczne
Przyłącze
kablowe
Stopień
ochrony
Warunki pracy
58
1)
2)
3)
4)
V
AC400/
AC500
AC400/
AC500
AC690
Prąd znamionowy
In
A
160
Prąd cieplny z wkładką topikową
Ith
A
160
Częstotliwość znamionowa
–
Hz
40-60
Ui
V
AC1000
Uimp
kV
8
Napięcie znamionowe izolacji
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Podwyższona
zdolność
załączania
Un
SASIL-PL1/
H31/AR-M/…
AC690
250
250
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
300
200
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)
Pv
W
47
82
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy
7)
–
kAeff
100
80
100
80
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy 8)
–
kAeff
120
100
120
100
Zdolność załączania na zwarcie przy zastosowaniu
wkładek topikowych 7)
–
kA
100
80
100
80
Wytrzymałość zwarciowa przy zastosowaniu
wkładek topikowych 7)
–
kA
100
80
100
80
Kategoria użytkowania
–
–
AC-23B
1600
2500
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
480
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
Pobór prądu
–
A
Pobór prądu podczas załączania
–
A
0,8
Napięcie sterowania
–
V
DC24V
Max. czas załączania
–
S
5
Impuls sterowniczy do załączenia
–
–
DC24V trwale lub impuls >300 ms
Wielkość wg normy IEC 60269-2
–
–
NH000/NH00
NH1
480
1280
2000
480
480
750
750
750
750
0,25
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)
IN
A
160
250
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wkładce topikowej
Pv
W
12
32
1000
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
1700
Waga 1)
–
kg
7,2
Odstęp między szynami
–
mm
185
Grubość szyn 3)
–
mm
10
Średnica śruby
–
–
Przyłącze płaskie
9,5
M8
M10
Końcówka kablowa
–
mm
1x10-95
Szyna płaska
–
mm
24 x 5
30 x 10
Moment dokręcenia
Ma
Nm
10
15
2
6)
1x25-150; 2x25-70
Stan pracy
–
–
IP40
Otwarta pokrywa
–
–
IP20
Temperatura otoczenia 2)
Tu
°C
- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy
–
–
praca ciągła
Uruchomienie
–
–
napęd silnikowy
Położenie montażowe
–
–
w poziomie 4) i w pionie 5)
Maksymalna wysokość
–
m
do 2000
Stopień zabrudzenia
–
–
3
Kategoria przepięcia
–
–
III
Od strony czołowej dla
zabudowanego aparatu
bez opakowania
35°C temperatura normalna, przy 55°C z redukowanym prądem roboczym
szyna pionowa
podłączenie kabli z prawej lub z lewej strony
5)
6)
7)
8)
podłączenie kabli od góry lub od dołu
maksymalna szerokość przyłączenia kabli 24 mm
odległość od uziemionych części 0 mm
odległość od uziemionych części 50 mm
MOT, 3-biegunowy, wielkość 2 i 3
SASIL-PL2/
H31/AR-M/…
Typ
Parametry
elektryczne
Parametry
MOT
Wkładki
topikowe
Parametry
mechaniczne
Przyłącze
kablowe
Stopień
ochrony
Warunki pracy
AC400/
AC500
Napięcie znamionowe robocze
Un
V
Prąd znamionowy
In
A
400
Prąd cieplny z wkładką topikową
Ith
A
400
Częstotliwość znamionowa
–
Hz
40-60
AC1000
Napięcie znamionowe izolacji
AC690
AC690
630
630
Ui
V
Uimp
kV
8
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
200
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)
Pv
W
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy
7)
–
kAeff
100
80
100
80
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy
8)
–
kAeff
120
100
120
100
Zdolność załączania na zwarcie przy zastosowaniu wkładek topikowych 7)
–
kA
100
80
100
80
Wytrzymałość zwarciowa przy zastosowaniu
wkładek topikowych 7)
–
kA
100
80
100
80
Kategoria użytkowania
–
–
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Podwyższona
zdolność
załączania
AC400/
AC500
SASIL-PL3/
H31/AR-M/…
136
295
–
A
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
–
A
AC-23B
4000
Podstawowe typy
1200
1200
3200
1890
1890
5040
1200
1200
SASILplus
6300
1890
1890
–
A
0,25
Pobór prądu podczas załączania
–
A
0,8
Napięcie sterowania
–
V
DC24V
Max. czas załączania
–
S
5
Impuls sterowniczy do załączenia
–
–
DC24V trwale lub impuls >300 ms
Wielkość wg normy IEC 60269-2
–
–
NH2
NH3
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)
IN
A
400
630
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wkładce topikowej
Pv
W
45
60
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
–
kg
Odstęp między szynami
–
mm
185
Grubość szyn 3)
–
mm
10
16,6
Osprzęt
Dane techniczne
1000
Waga 1)
Dobór
rozłącznika
Pobór prądu
Od strony czołowej dla
zabudowanego aparatu
ogólne
rozłączników
Znamionowa zdolność załączeniowa
Przyłącze płaskie
Informacje
17,5
Średnica śruby
–
–
M12
Końcówka kablowa
–
mm2
1x35-300; 2x35-240
Szyna płaska
–
mm
40 x 10
Moment dokręcenia
Ma
Nm
30
Stan pracy
–
–
IP40
Otwarta pokrywa
–
–
IP20
Temperatura otoczenia 2)
Tu
°C
- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy
–
–
praca ciągła
Uruchomienie
–
–
napęd silnikowy
Położenie montażowe
–
–
w poziomie 4) i w pionie 5)
Maksymalna wysokość
–
m
do 2000
Stopień zabrudzenia
–
–
3
Kategoria przepięcia
–
–
III
1) bez opakowania
4) podłączenie kabli z prawej lub z lewej strony
2) 35°C temperatura normalna, przy 55°C z redukowanym prądem roboczym 5) podłączenie kabli od góry lub od dołu
3) szyna pionowa
7) odległość od uziemionych części 0 mm
8) odległość od uziemionych części 50 mm
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
59
3-biegunowy, wielkość 00-1000V, 800A/LTS, 3-1000A
SASIL-PL00- SASIL-PL31000V
800A/LTS
Typ
Parametry
elektryczne
Napięcie znamionowe robocze
Un
V
AC1000
Prąd znamionowy
In
A
160
Prąd cieplny z wkładką topikową
Ith
A
160
Napięcie znamionowe izolacji
Ui
V
Warunkowy znamionowy prąd zawarciowy 7)
–
kAeff
25
25 11)
100
Kategoria użytkowania
–
–
AC-22B
AC-23B
AC-23B
Znamionowa zdolność załączeniowa
–
A
480
8000
10000
–
A
480
6400
8000
Uimp
kV
Znamionowa zdolność wyłączeniowa
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Wkładki
topikowe
Parametry
mechaniczne
Stopień
ochrony
1)
2)
3)
4)
800
1000
AC1000
8
–
–
300
Pv
W
25
475
371
Wielkość wg normy IEC 60269-2
–
–
NH00/1000V
gB
–
NH3
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)
IN
A
160
–
630
Maksymalna dopuszczalna strata mocy
na wkładce topikowej
Pv
W
45
–
60
3
Wielkość
–
–
2
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
–
–
1700
14,85
Waga 1)
–
kg
Odstęp między szynami
–
mm
Przyłącze płaskie
Od strony czołowej dla
zabudowanego aparatu
200
3+3
600
15,68
35,13
185
–
mm
10
Średnica śruby
–
–
M12
Końcówka kablowa
–
mm2
1x35-300;2x35-240
Szyna płaska
–
mm
4 x 10
Moment dokręcenia
Ma
Nm
30
Stan pracy
–
–
IP40
Otwarta pokrywa
–
–
IP20
Tu
°C
- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy
–
–
praca ciągła
Uruchomienie
–
–
niezależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe
–
–
w poziomie 4) i w pionie 5)
Maksymalna wysokość
–
m
do 2000
Stopień zabrudzenia
–
–
3
Kategoria przepięcia
–
–
III
2)
bez opakowania
5) podłączenie kabli od góry lub od dołu
35°C temperatura normalna, przy 55°C z redukowanym prądem roboczym 7) odległość od uziemionych części 0 mm
szyna pionowa
11) wytrzymywalny prąd zwarciowy 1s. - 12kA
podłączenie kabli z prawej lub z lewej strony
Rozłącznik izolacyjny SASIL-PL3-800A/LTS wytrzymuje prąd zwarciowy Icw:
•
wykonanie 250A = 10kA / 1 s
•
wykonanie 800A = 20kA / 1 s
Rozłącznik SASIL-PL3-1000A wytrzymuje warunkowy prąd zwarciowy:
•
wykonanie do 630A/500V = 100kA
•
wykonanie do 500A/690V = 35kA
•
nominalny współczynnik obciążenia = 1
60
1000
Strata mocy przy Ith (bez wkładki topikowej)
Temperatura otoczenia
Warunki pracy
AC690
800
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)
Grubość szyn 3)
Przyłącze
kablowe
SASIL-PL31000A
Nośniki szyn zbiorczych
Obciążalność
prądowa szyn Cu
ID
Wytrzymałość zwarciowa Icw [kAeff]
Odległość między nośnikami szyn [mm]
dotychczasowa
T=0,1s
nowa
T=1s
dotychczasowa
T=0,1s
nowa
T=1s
750
nowa
T=1s
600
dotychczasowa
T=0,1s
450
nowa
T=1s
300
dotychczasowa
T=0,1s
Typ
Przekrój szyn
[mm x mm]
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny Icw [kAeff] i ID [A]
SST-185/4010
40 x 10
715
900
80
80
65
65
50
50
35
35
SST-185/5010
50 x 10
852
1070
80
80
65
65
50
50
35
35
SST-185/6010
60 x 10
985
1236
80
100
80
80
65
65
40
40
SST-185/8010
80 x 10
1240
1556
100
100
80
80
65
65
50
50
SST-185/10010
100 x 10
1490
1870
100
100
100
100
80
80
65
50
[A] 1)
[A] 2)
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Schematy
2,5Nm ± 0,3Nm
Aparaty
5Nm ± 0,5Nm
pomiarowe
Informacje
1) Prąd ciągły zg. z DIN 43 670 dla zastosowań wewnętrznych, temperatura powietrza 35°C , temperatura szyn 65°C
2) Prąd ciągły zg. z DIN 43 670 dla zastosowań wewnętrznych, temperatura powietrza 55°C , temperatura szyn 105°C
dodatkowe
UWAGA: Nowy nośnik szyn został wprowadzony na rynek w II połowie 2015 roku.
61
Przyłącze kablowe
1
3
2
Momenty dokręcenia dla kabli i przewodów
Przekrój zacisku
Szerokość klucza
mm
Moment dokręcenia
1 końcówka kablowa
2 końcówki kablowe
mm2
mm2
2,5-35
Nm
SASILplus00*
13
10-12
2,5-95
SASILplus1
17
15-18
25-150
25-70
SASILplus2
19
30-35
35-300
35-240
SASILplus3
19
30-35
35-300
35-240
SASILplus BS-A3
13
10-12
2,5-95
2,5-35
SASILplus BS-BX
13
10-12
2,5-95
2,5-35
SASILplus BS-B1
17
15-18
25-150
25-70
SASILplus BS-B2
19
30-35
35-300
35-240
SASILplus BS-B4
19
30-35
35-300
35-240
SASILplus BS-B6 specjalne
19
30-35
35-300
35-240
* Max. szerokość końcówki kablowej 24 mm
!
Stosować tylko oryginalne podkładki sprężynujące. Moment dokręcenia ▸ patrz tabela.
62
Schematy elektryczne
13725200
Schemat elektryczny wewnętrznego układu pomiarowego z 1 przekładnikiem i amperomierzem
L1
L2
L3
N
-X1 L1 L2 L3
T1
S1
-P1
A
S2
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
1
3
5
2
4
6
Dobór
1
-Q1
F1
3
rozłącznika
5
F2
F3
2
4
6
1
3
5
2
4
6
Osprzęt
Dane techniczne
-X2 L1’ L2’ L3’
Q1
Rozłącznik z bezpiecznikami
Schematy
F1, F2, F3 Wkładki topikowe
T1
Przekładnik prądowy
P1
Amperomierz
X1
Styki zasilające rozłącznika
X2
Zaciski odpływowe
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
63
13725202
Schemat elektryczny z 3 przekładnikami, stykami pomocniczymi, amperomierzem i wyprowadzeniem
danych na listwę SKL
L1
L2
L3
N
16 PIN
-X1 L1 L2 L3
-T1
S1
2
-P1
A
S2
1
4
S1
-T2
3
S2
6
S1
-T3
5
S2
1
3
5
2
4
6
1
3
5
-Q1
F1
2
F2
4
-X2
F3
6
13
11
1
3
5
2
4
6
S1
-X3 L1’ L2’ L3’
Q1
Rozłącznik z bezpiecznikami
S1
Styk stanu rozłącznika 1 NO - zwierny
S2
Styk stanu rozłącznika 1 NC - rozwierny
F1, F2, F3 Wkładki topikowe
T1, T2, T3 Przekładniki prądowe
64
P1
Amperomierz
X1
Styki zasilające rozłącznika
X2
Listwa SKL 16-pin
X3
Zaciski odpływowe
23
11
S2
24
12
12
14
13725203
Schemat elektryczny z 3 przekładnikami, stykami pomocniczymi, amperomierzem, układem kontroli stanu przepalenia wkładek i wyprowadzeniem danych na listwę SKL
L1
L2
L3
N
16 PIN
-X1 L1 L2 L3
-T1
S1
2
P1
A
S2
1
S1
-T2
S2
4
Informacje
3
ogólne
6
S1
-T3
-X2
5
S2
Podstawowe typy
rozłączników
1
3
5
2
4
6
1
3
-Q1
F1
5
F2 F3
2
4
6
1
3
5
2
4
6
SASILplus
9
7
-ES07
11
12
23
24
B1
S1
Status F1
8
10
13
11
23
11
S2
24
P2
Dobór
rozłącznika
12
12
14
Osprzęt
LED
F2
F3
Dane techniczne
-X3 L1’ L2’ L3’
Q1
Rozłącznik z bezpiecznikami
S1
Styk stanu rozłącznika 1 NO - zwierny
S2
Styk stanu rozłącznika 1 NC - rozwierny
F1,F2,F3
Wkładki topikowe
T1, T2, T3 Przekładniki prądowe
P1
Amperomierz
P2
Sygnalizacja stanu wkładek w formie LED
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Układ monitorujący stan wkładki
B1
Przekaźnik
Styki dodatkowe
X1
Styki zasilające rozłącznika
X2
Listwa SKL 16-pin
X3
Zaciski odpływowe
Informacje
dodatkowe
65
13725207
Schemat elektryczny z systemem zarządzania energią EE07 i stykami pomocniczymi
L1
L2
L3
N
16 PIN
-X1 L1 L2 L3
-T1
S1
S2
S1
-T2
-T3
-X2
S2
N
1
3
S1
S2
5
2
4
6
SHLD
5
10
-X4
1
-Q1
F1
2
3
F2
4
5
RJ45.1
F3
6
RJ45.2
B1
13
11
1
3
5
S1
2
4
6
24
P2
Status F1
-X3 L1’ L2’ L3’
Q1
Rozłącznik z bezpiecznikami
S1
Styk stanu rozłącznika 1 NO - zwierny
S2
Styk stanu rozłącznika 1 NC - rozwierny
F1,F2,F3
Wkładki topikowe
T1, T2, T3 Przekładniki prądowe
66
23 11
S2
P1
Wskazanie stanu LED
P2
Sygnalizacja stanu wkładek w formie LED
B1
Moduł pomiarowy EE07
X1
Styki zasilające rozłącznika
X2
Listwa SKL 16-pin
X3
Zaciski odpływowe
X4
Interfejs RJ-45
12
LED
F2
F3
12
14
13725220
Schemat elektryczny z 3 przekładnikami prądowymi połączonymi z listwą SKL 16-pin oraz dodatkowym
czwartym przekładnikiem połączonym z amperomierzem
L1
L2
L3
N
16 PIN
-X1 L1 L2 L3
-T1
1
S2
S1
-T2
-X2
2
S1
S2
Informacje
3
ogólne
6
S1
-T3
4
5
S2
Podstawowe typy
rozłączników
1
3
5
2
4
6
1
-Q1
3
F1
2
SASILplus
5
F2
4
Dobór
F3
rozłącznika
6
13
11
-T4
1
3
5
2
4
6
S1
S2
S1
23 11
S2
24
12
12
14
Osprzęt
-P1
A
Dane techniczne
-X3 L1’ L2’ L3’
Q1
Rozłącznik z bezpiecznikami
S1
Styk stanu rozłącznika 1 NO - zwierny
S2
Styk stanu rozłącznika 1 NC - rozwierny
F1, F2, F3
Wkładki topikowe
Schematy
T1, T2, T3, T4 Przekładniki prądowe
P1
Amperomierz
X1
Styki zasilające rozłącznika
X2
Listwa SKL 16-pin
X3
Zaciski odpływowe
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
67
13725228
Schemat elektryczny dla obwodu prądu stałego, ze stykami pomocniczymi, bocznikiem i amperomierzem
oraz modułem elektronicznej kontroli stanu wkładek ES09 i wyprowadzeniem danych na listwę SKL
+
16 PIN
-X1
+
-
1
3
2
5
1
1
F1
-Q1
2
1
-X2
12
F2
11
2
B1
3
S1
2
14
8
13
11
23 11
S2
24
5
12
-R1 -P1 A
-P2
Status F1
-X3
+’
-’
Rozłącznik z bezpiecznikami
S1
Styk stanu rozłącznika 1 NO - zwierny
S2
Styk stanu rozłącznika 1 NC - rozwierny
F1, F2
Wkładki topikowe
P1
Amperomierz
P2
Sygnalizacja stanu wkładek w formie LED
Układ monitorujący stan wkładki
Przekaźnik
Styki dodatkowe
68
LED
F2 F3
Q1
B1
R1
Bocznik
X1
Styki zasilające rozłącznika
X2
Listwa SKL 16-pin
X3
Zaciski odpływowe
16
15
9
7
12
14
Wymiary systemu szyn zbiorczych pola odbiorczego, rozstaw szyn 185 mm
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
500
525
90
rozłączników
SASILplus
185
20
L2
97,
5
N
50
25
185
10
0
22
5
L1
2
Dobór
rozłącznika
25
23
0
L3
Osprzęt
2
m
in
.3
0
Dane techniczne
4
Schematy
34
550
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
69
Schemat montażowy rozłączników 4-biegunowych, rozstaw szyn 185 mm
500
525
22
5
90
L1
20
0
185
10
25
185
10
50
L2
N
97,
5
2
L3
30
25
23
0
2
34
4
550
Schemat montażowy rozłączników 3-biegunowych, rozstaw szyn 60 mm
73,
5
25
23
3
5
20
0
25
L2
L3
500
525
60
60
N
2
50
22
5
L1
60
25
2
34
4
30
550
70
25
91
160
SASIL-PL00, 3-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
215
255
230
215
149
M8
L3
113
77
11,5
L2
L1
Informacje
ogólne
L1
L2
L3
10
185
185
9
6
Podstawowe typy
86
rozłączników
542
SASILplus
49,5
590
570
Dobór
rozłącznika
3mm DB
SASIL-PL1, 3-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
160
Osprzęt
25
91
Dane techniczne
94
137
175
L3
215
255
230
215
11
M10
Schematy
L2
L1
L1
L2
L3
185
185
9
6
10
Aparaty
pomiarowe
86
543
590
570
Informacje
74,5
dodatkowe
3mm DB
71
25
91
160
SASIL-PL2/3, 3-biegunowy, rozłącznik izolacyjny 800A i SASIL-PL00/1000A, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
146
98
11
213
255
230
213
L3
L2
L1
M12
L1
L2
73
L3
20
38
10
185
185
86
541
149,5
590
570
3mm DB
215
255
230
215
L3
L2
L1
L3
185
185
542
49,5
3mm DB
72
L2
590
570
9
6
10
86
113
M8
L1
149
11,5
77
25
91
160
SASIL-PL00, 3-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 185 mm
25
91
160
SASIL-PL1, 3-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 185 mm
255
230
215
215
L1
M10
175
137
94
11,5
L2
Informacje
L3
ogólne
L3
L2
L1
185
9
6
10
185
Podstawowe typy
87
543
rozłączników
SASILplus
590
570
3mm DB
74,5
Dobór
rozłącznika
SASIL-PL2/3, 3-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 185 mm
160
Osprzęt
98
11,5
255
230
213
213
L1
Schematy
L3
L2
M12
L1
L2
73
L3
38
185
185
10
85
146
25
91
Dane techniczne
20
Aparaty
pomiarowe
541
149,5
590
570
Informacje
dodatkowe
3mm DB
73
11,5
M8
77
25
91
160
SASIL-PL00, 2-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 370 mm
149
215
255
230
215
L-
L+
L+
L-
9
10
370
542
6
86
49,5
590
570
3mm DB
25
91
160
SASIL-PL1, 2-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 370 mm
LM10
L+
L-
L+
370
543
10
9
6
86
74,5
590
570
3mm DB
74
175
255
230
215
215
94
11
25
91
160
SASIL-PL2/3, 2-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 370 mm
146
98
11
255
230
213
213
LL+
M12
L-
L+
Informacje
37
ogólne
20
38
10
86
370
541
Podstawowe typy
rozłączników
590
570
149,5
SASILplus
3mm DB
Dobór
rozłącznika
SASIL-PL00, 2-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 370 mm
160
Osprzęt
M8
11,5
Schematy
255
230
215
215
149
L+
77
25
91
Dane techniczne
L-
Aparaty
L-
L+
9
6
370
542
pomiarowe
10
86
Informacje
dodatkowe
49,5
3mm DB
590
570
75
11,5
255
230
215
215
L+
175
94
25
91
160
SASIL-PL1, 2-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 370 mm
M10
L-
L-
L+
9
6
10
87
370
543
590
570
74,5
3mm DB
25
91
160
SASIL-PL2/3, 2-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 370 mm
146
98
11,5
255
230
213
213
L+
LM12
L+
L-
37
38
370
541
3mm DB
76
149,5
590
570
10
85
20
149
L2
215
255
230
215
77
M8
L3
N
113
25
194
124
SASIL-PL00, 4-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
L1
Informacje
ogólne
L2
L1
L3
N
9
97,5
185
542
6
50
10
Podstawowe typy
rozłączników
86
185
SASILplus
99,5
590
570
Dobór
3mm DB
rozłącznika
SASIL-PL1, 4-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
194
Osprzęt
215
255
230
215
94
137
11
L3
M10
L2
N
175
25
124
Dane techniczne
Schematy
L1
N
L2
L1
L3
97,5
185
185
9
6
10
Aparaty
pomiarowe
75
86
543
590
570
Informacje
149,5
dodatkowe
3mm DB
77
11
L3
N
255
230
213
98
146
25
193
124
SASIL-PL2/3, 4-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
L1
L2
M12
N
L2
L1
185
185
L3
97,5
73
20
38
10
150
86
541
590
570
299,5
3mm DB
3mm DB
L1
255
230
215
215
N
L3
L1
N
97,5
185
L2
L3
542
78
99,5
590
570
3mm DB
L2
185
9
6
10
86
50
113
M8
11,5
149
77
25
124
194
SASIL-PL00, 4-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 185 mm
11,5
L1
M10
L2
215
230
215
255
N
137
175
94
25
124
194
SASIL-PL1, 4-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 185 mm
L3
Informacje
ogólne
L1
L2
N
9
6
L3
75
97,5
185
10
87
185
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
149,5
543
590
570
3mm DB
Dobór
rozłącznika
SASIL-PL2/3, 4-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 185 mm
193
124
Osprzęt
11,5
L1
255
230
213
213
N
L1
N
L2
150
97,5
185
541
590
570
185
10
85
L2 M12
L3
L3
98
146
25
Dane techniczne
Schematy
38
20
Aparaty
pomiarowe
299,5
3mm DB
Informacje
dodatkowe
3mm DB
79
L3
L3
L1
L2
L1
146
255
230
213
11
98
25
193
124
Podwójny SASIL-PL3, 630A/1000A, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
L2
M12
L1
L3
L2
185
541
590
570
20
38
10
86
185
73
150
299,5
3mm DB
3mm DB
98
11,5
213
255
230
213
M12
L3
L1
L2
185
299,5
3mm DB
3mm DB
80
541
590
570
L1
L1
L2
L3
L2
L3
185
20
10
85
150
38
146
25
193
124
Podwójny SASIL-PL3, 630A/1000A, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 185 mm
25
91
160
Sprzęgłowy SASIL-PL3, do systemów z odpływami po prawej stronie rozstaw szyn 185 mm
255
230
213
11
L2
L1
L3
185
L1-ab
20
L1-zu
ogólne
37,5
75
10
86
185
Informacje
541
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
149,5
590
570
3mm DB
Dobór
rozłącznika
Sprzęgłowy SASIL-PL3, do systemów z odpływami po lewej stronie, rozstaw szyn 185 mm
160
Osprzęt
25
91
Dane techniczne
213
255
230
213
11,5
L1
L2
L3
Schematy
L1-ab
20
L1-zu
37,5
10
185
185
85
75
Aparaty
pomiarowe
149,5
541
590
570
Informacje
dodatkowe
3mm DB
81
25
91
160
Sprzęgłowy SASIL-PL3, 2-biegunowy, do systemów z odpływami po prawej stronie, rozstaw szyn 370 mm
213
255
230
213
11
L-
L+
L+-zu
37,5
10
86
370
541
L+-ab
20
75
149,5
590
570
3mm DB
25
91
160
Sprzęgłowy SASIL-PL3, 2-biegunowy, do systemów z odpływami po lewej stronie, rozstaw szyn 370 mm
146
98
11,5
255
230
213
213
L+
LM12
L+
L-
37
38
370
541
3mm DB
82
149,5
590
570
10
85
20
25
87
SASIL-PL00 MOT, 3-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
77
113
149
11,5
M8
L2
215
215
230
255
L3
L1
Informacje
ogólne
L3
L2
L1
9
6
10
185
86
185
Podstawowe typy
rozłączników
590
570
SASILplus
49,5
542
3mm DB
Dobór
rozłącznika
SASIL-PL1 MOT, 3-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
25
87
Osprzęt
Dane techniczne
137
175
215
230
215
L3
M10
L2
Schematy
L1
L3
L2
L1
9
6
185
185
10
Aparaty
pomiarowe
86
543
590
570
Informacje
74,5
255
94
11
dodatkowe
3mm DB
83
25
87
SASIL-PL2/3 MOT, 3-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 185 mm
146
98
11
213
213
230
255
L3
L2
L1
M12
L3
L2
L1
73
20
38
185
185
10
86
541
149,5
590
570
84
3mm DB
25
91
160
SASIL-PL00, 3-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 60 mm
L2
233
233
215
256
149
M8
L3
77
113
11,5
L1
Informacje
ogólne
L1
L2
L3
60
60
9
25,3
Podstawowe typy
69,5
5
rozłączników
SASILplus
542
590
570
49,5
Dobór
rozłącznika
3mm DB
SASIL-PL1, 3-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 60 mm
160
Osprzęt
25
91
Dane techniczne
232
137
175
233
215
L3
M10
Schematy
L2
L1
L1
L2
L3
9
37,75
Aparaty
pomiarowe
5
69,5
60
60
543
590
Informacje
570
dodatkowe
74,5
255
94
11
3mm DB
85
25
91
160
SASIL-PL2/3, 3-biegunowy, odpływ po prawej stronie, rozstaw szyn 60 mm
98
146
11
233
233
213
256
L3
L1
L2
M12
73
L1
69,5
L2
60
20
L3
60
43,75
5
541
149,5
590
570
3mm DB
25
91
160
SASIL-PL00, 3-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 60 mm
M8
215
215
233
256
L1
L1
L2
60
542
590
49,5
3mm DB
86
570
L3
60
L2
L3
9
25,3
5
69,5
113
149
77
11,5
25
91
160
SASIL-PL1, 3-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 60 mm
L1
215
233
255
232
137
175
94
11,5
M10
L2
Informacje
L3
L1
L2
ogólne
L3
9
37,75
60
60
5
69,5
Podstawowe typy
543
rozłączników
SASILplus
590
570
3mm DB
Dobór
74,5
rozłącznika
SASIL-PL2/3, 3-biegunowy, odpływ po lewej stronie, rozstaw szyn 60 mm
160
Osprzęt
25
91
Dane techniczne
98
11,5
213
233
255
213
233
146
L1
L3
L2
M12
L1
L2
73
L3
20
43,75
60
60
Schematy
5
69,5
Aparaty
pomiarowe
541
590
570
149,5
Informacje
dodatkowe
3mm DB
87
Rysunki wymiarowe dla symetrycznych wykonań rozłączników SASILplus-PS
(pasują do wszystkich rozdzielnic nn z zabudową symetryczną)
24
49,5
24
590
215
25
11
91
Wymiary rozłącznika z przodu są dostosowane do symetrycznej zabudowy.
Pozostałe wymiary są identyczne jak przy standardowym wykonaniu.
wielkość 00,
2-, 3-biegunowy
99,5
wielkość 00,
4-biegunowy
74,5
wielkość 1,
2-, 3-biegunowy
149,5
wielkość 1,
4-biegunowy
149,5
wielkość 2 + 3,
2-, 3-biegunowy
299,5
wielkość 2 + 3,
4-biegunowy
88
Styk pomocniczy do SASILplus-P00-3, 1NC - rozwierny
Styk pomocniczy do SASILplus-P00-3, 1NO - zwierny
13
39
30
30
39
13
Informacje
ogólne
15,6
27
Podstawowe typy
rozłączników
Amperomierz elektromagnetyczny/bimetalowy do SASILplus-P00, przyłącze kablowe z prawej strony lub od dołu
Amperomierz elektromagnetyczny/bimetalowy do SASILplus-P1-3, przyłącze kablowe z prawej strony lub od dołu
SASILplus
Dobór
8
23
rozłącznika
48
ø4
7
Ø4
23
62
Osprzęt
55
48
48
62
48
Dane techniczne
Amperomierz elektromagnetyczny/bimetalowy do SASILplus-P00, przyłącze kablowe z lewej strony lub od góry
23
Amperomierz elektromagnetyczny/bimetalowy do SASILplus-P1-3, przyłącze kablowe z lewej strony lub od góry
23
8
Schematy
7
Ø4
Ø4
Aparaty
pomiarowe
48
55
48
48
62
62
48
Informacje
dodatkowe
89
Skale do amperomierzy, odpływ dolny
Zestaw przekładników do SASIL-P00-3 na rozstaw szyn 60 mm
Elektromagnetyczny
38,2
Bimetalowy
t = 15min
N/5A
200
60
40
60
5
30,6
49,5
39,5
5
N/1A
21,1
L1
Typ
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Bimetalowy
Bimetalowy
Bimetalowy
Bimetalowy
0-600A
0-600A
0-600A
0-600A
0-600A
0-600A
Tabliczka znamionowa 1
Przekładnik prądowy do SASIL-P00-3 na rozstaw szyn 185 mm
78,5
Profil montażowy SSP/SASIL-P
50
12,5
25
51
24,8
O 5,3
25
49,5
40
12,5
Typ
Skala N/1A
Skala N/5A
Skala N/1A T=8min.
Skala N/5A T=8min.
Skala N/1A T=15min.
Skala N/5A T=15min.
ø28
L2
L3
11,5
25
24,8
4x
2023
Nośnik montażowy SST do szyn prądowych,
rozstaw 185 mm
Nośnik montażowy SST dolny do szyn prądowych,
rozstaw 185 mm z płytą osłonową
10
10
185
185
97,5
495
450
Ø 6,5
32
29
24
A
40
50
60
80
100
12,5
97,5
495
450
Ø 6,5
SW5
Typ
SST-185/4010
SST-185/5010
SST-185/6010
SST-185/8010
SST-185/10010
185
412
185
412
90
10
A
15
A
15
10
SW5
Typ
SST-185/A/4010
SST-185/A/5010
SST-185/A/6010
SST-185/A/8010
SST-185/A/10010
A
40
50
60
80
100
12,5
Płytka mocująca BP1/SST do wspornika SST
Kątownik mocujący BW1/SST do wspornika SST
58,5
46,5
6,5
ø6
40
25
24
90
46,5
12,5
36,5
39
12,5
9
12,5
50
12,5
12,5
6,5
18,8
34,5
Informacje
ogólne
6,5
4
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Szyna mocująca BS1/SST
Osłona obszaru przyłącza KA/SSA-185, rozstaw szyn 185 mm
Dobór
152,7
rozłącznika
12,5
10
4,3
149,5
50
50
19,5
48
1,5
1850
Osprzęt
48
1,5
1850
19,5
2,2
64,4
12,5
25,2
10
4,3
Dane techniczne
185
456,5
185
97,5
Osłona szyn zbiorczych SSA-185/3-4/50 w rozstawie 185 mm,
wysokość 50 mm
21,5
456,5
185
97,5
12,5
Aparaty
pomiarowe
50
185
Schematy
51
35
51
35
149,5
12,5
12,5
12,5
Osłona szyn zbiorczych SSA-185/3-4 w rozstawie 185 mm,
wysokość 150 mm
Informacje
dodatkowe
91
Osłona szyn zbiorczych SSA-185/3-4/100 w rozstawie 185 mm,
wysokość 100 mm
Wkładka rozdzielająca STE do rozdziału szyn
456,5
185
21,5
46
12,5
C
D
Typ
STE60/SST
STE80/SST
STE100/SST
36
123,3
Typ
STE 60/SST
STE 80/SST
STE 100/SST
25
Ø4,8
74,5
69,7
Maß
60
80
100
50
Ø4,8
234
174
58
29,5
39,5
40
61
M5
57
234,4
175
M5
25
25
49,5
60
80
100
Prowadnice LF01 do montażu SASIL-P1
12,5
12,5
Prowadnice LF01 do montażu SASIL-P00
A
A1
A2
A3
A
A1
A2
A3
40
29,5
51
A3
A2
A1
35
100
97,5
61
185
24
31
C-D
Ø4,8
40
Ø4,8
25
50
25
Prowadnice LF12 do montażu SASIL-P00
36
30
49,5
25
Ø6
234,5
203
29,5
234,6
175
57
125
25
Ø4,8
50
2,5
12,5
149,5
75
28,2
Prowadnice LF01 do montażu SASIL-P2/3
149,5
40
25
40
141
92
29,5
25
50
125
Ø4,8
56
48
M5
Ø4,8
37,5
40
25
LF12 = 1 x LF12+1 x LF01
Prowadnice LF12 do montażu SASIL-P1
50
25
37
31
Ø6
125
37
149,5
50
25
31
12,5
Ø6
235
203
150
58
324
202
150
ø5
29,5
2,5
69,7
2,5
74,5
Prowadnice LF12 do montażu SASIL-P2/3
40
61
Ø4,8
50
40
4,8
37,5
M5
Informacje
ogólne
48
29
56
50
40
125
141
LF12 = 1 x LF12 + 1 x LF01
LF12 = 1 x LF12 + 1 x LF01
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Osłona zacisków kablowych KSH do SASIL-P00
Osłona zacisków kablowych KSH do SASIL-P1
200
ø6,5
200
43
Dobór
rozłącznika
55
52
40
43
48
Ø 6,5
35,5
Osprzęt
200
ø6,5
200
43
55
52
43
48
Ø 6,5
35,5
40
Dane techniczne
Osłona zacisków kablowych KSH do SASIL-P2/3
Zaślepka DGS do LF01
Schematy
205
22
42
54,5
Aparaty
pomiarowe
48
55
Informacje
dodatkowe
12
54,5
6,5
6,5
32
68
205
32
68
12
12
54,5
205
32
68
93
Gniazdo do listwy wtykowej SKL 16-pin do SASIL-P00-3
Blokada załączania ESS do SASIL-P00
43
22
136
49,5
45
62,5
37
37
Blokada załączania ESS do SASIL-P2/3
Uchwyt AW do wyciągania rozłączników SASIL-P00-3
118
43
85
24
141
25
51,5
29,5
23
130
Osłona pola rezerwowego symetryczna RFA do SASIL-PS00-3
590
570
30
11
30
Osłona pola rezerwowego asymetryczna RFA do SASIL-PL00-3
24
A
590
570
Typ
RFA/SASIL00P
RFA/SASIL1P
RFA/SASIL2/3P
94
A
49,5
74,5
149,5
3mm DB
A
3mm DB
Nr artykułu
A8500105
A8100105
A8700105
Typ
A
RFA/SASIL-PS00
49,5
RFA/SASIL-PS1
74,5
RFA/SASIL-PS2/3 149,5
Osłona pola rezerwowego bez wentylacji LFA...
Osłona pola rezerwowego z wentylacją LFA...L
590
536
590
A
A
536
550
26,7
23
Typ
LFA/50L/25
LFA/75L/25
LFA/150L/25
LFA/300L/25
Nr artykułu
A8500003
A8600005
A8700001
A8900002
Typ
LFA50/25
LFA75/25
LFA150/25
LFA300/25
A
50
75
150
300
A
50
75
150
300
23
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Pokrywa rozłącznika SASIL-P00, przyłącze po prawej stronie
Pokrywa rozłącznika SASIL-P1, przyłącze po prawej stronie
Dobór
30
30
66
66
rozłącznika
Osprzęt
570
49,5
74,5
570
3mm DB
3mm DB
Dane techniczne
Pokrywa rozłącznika SASIL-P2/3, przyłącze po prawej stronie
Pokrywa rozłącznika 4-biegunowego SASIL-P00,
przyłącze po prawej stronie
Schematy
66
Aparaty
30
30
99
pomiarowe
570
3mm DB
99,5
149,5
570
Informacje
3mm DB
dodatkowe
95
Pokrywa do rozłącznika 4-biegunowego SASIL-P2/3,
przyłącze po prawej stronie
99
30
99
Pokrywa rozłącznika 4-biegunowego SASIL-P1,
przyłącze po prawej stronie
29
570
3mm DB
299,5
149,5
570
3mm DB
3mm DB
Wkładka topikowa typu M3GL630/32W
Przyłącze podwójne DA-185 do rozłącznika SASIL-P2/3
149,5
150
9,7
60
37
84
60
235
3
10
68
63
72,5
12
M12
Zestaw przyłączeniowy BD/SASIL1/240QMM z zaciskami
typu V do SASIL-P1
12
56
49,5
56
Zestaw mostkujący VB/SASIL3/1000A do podwójnego
SASIL-P3 1000A
39
56
Przekrój przyłączanych przewodów 25-240 mm²
se/sm/re/rm
(kable sektorowe 90°-120°)
56
78,5
49,5
194
39
M12
L3
78,5
70
150
39
43
73
36,5
194
L2
38
5
ø14
L1
39
M12
172,5
5
ø14
0,75
35
70
73
36,5
70
150
70
96
110,5
73
36,5
73
36,5
127,5
ø10,5
239
Płyta montażowa MP 200E, 300E
12,5
493
493
540
B
B
75
75
125
75
225
375
125
525
225
375
525
B
AA
148
98
198
148
298
448
198
598
MP300 298
MP450 448
MP600 598
C
Typ
Typ
MP150
MP100
MP200
MP150
MP300
MP450
MP200
MP600
C
A
B
12,5
540
A
Płyta montażowa MP 150, 200, 300, 450, 600
Informacje
525
ogólne
525
Typ
MP200/E
MP300/E
A
Typ198
MP200/E
298
MP300/E
B
A
B
125
198
125
225 225
298
C
50 C
7550
75
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Moduł zasilania EM100/E
Osłona obszaru przyłącza ASG 150, 200, 300, 450, 600
185
221
221
185
Dobór
A
B
A
B
53
rozłącznika
C
C
98
75
525
540
Typ/Type
ASGG100
ASG100
ASG150
ASG200
ASG300
ASG450
ASG600
A
98,5
98,5
149
199
299
449
599
B
–
65
115
165
115
115
115
C
–
125
115
115
115
115
115
C
B
A
Typ/Type
Geschlossen/Closed
–
–
98,5
Geschlossen/Closed ASGG100
125 1 Öffnung/Opening
65
98,5
1 Öffnung/Opening ASG100
1 Öffnung/Opening
115
115
149
ASG150
1 Öffnung/Opening
Typ
A
B
C
115 1 Öffnung/Opening
ASG200 – 199 – 165zamknięta
1 Öffnung/Opening
ASGG100 98,5
ASG100
98,5
65
125
1
otwór
2 Öffnung/Opening
115
115
299
ASG300
2 Öffnung/Opening
ASG150
149
115 3 Öffnung/Opening
ASG450 115 4491151151 otwór
3 Öffnung/Opening
ASG200
199
165
115
1
otwór
599 115 115 4 Öffnung/Opening
4 Öffnung/Opening ASG600
ASG300
ASG450
ASG600
299
449
599
115
115
115
115
115
115
Osprzęt
2 otwory
3 otwory
4 otwory
Dane techniczne
Moduł do zabudowy GEM 150, 200, 300, 450, 600
Moduł do zabudowy GEM.../RE: 150, 200, 300, 450, 600
Aparaty
pomiarowe
190
A
190
A
553
Z
553
Schematy
18TE = 324mm
Typ
GEM150
GEM200
GEM300
GEM450
GEM600
A
148
198
298
448
598
Typ
GEM150
GEM200
GEM300
GEM450
GEM600
A
148
198
298
448
598
Typ
GEM150/RE
GEM200/RE
GEM300/RE
GEM450/RE
GEM600/RE
A
148
198
298
448
598
Typ
GEM150
GEM200
1 xGEM300
Z
1 xGEM450
Z
2 xGEM600
Z
3xZ
4xZ
A
148
198
298
448
598
1xZ
1xZ
2xZ
3xZ
4xZ
Informacje
dodatkowe
97
Osłona dla elementów modułowych BSAP 300, 450, 600
23,5
519
18TE = 324mm
319
1xZ
150
590
C
46
30
Drzwi z lub bez okienka rewizyjnego
TS/T 150, 200, 300, 450, 600
A
150
2xZ
B
A
t = 2mm
90
450
150
T yp
T100/D3
T150/D3
TS150/D3
T200/D3
TS200/D3
Typ
T300/D3
T100/D3TS300/D3
T150/D3TS450/D3
TS150/D3
T450/D3
T200/D3TS600/D3
TS200/D3
T600/D3
nxZ
Typ/Type
A
T300/D3
T450/D3
T600/D3
nxZ
BSAP/300/RE2x150/SASIL 291 A2 x Zn x Z
Typ
BSAP/450/RE3x150/SASIL 441291
3 x Z2 x Z
BSAP/300/RE2x150/SASIL
BSAP/450/RE3x150/SASIL
BSAP/600/RE4x150/SASIL 591441
4 x Z3 x Z
BSAP/600/RE4x150/SASIL 591 4 x Z
Płyta FP
A
98
148
198
A
298
98
148
448
198
598
TS300/D3
TS450/D3
TS600/D3
298
448
598
B
C
–
–
75
36,5
125
36,5
B
C
36,5
– 225 –
75 375
36,5 36,5
125 525
36,5 36,5
225
375
525
36,5
36,5
36,5
Kątownik do osłony zacisków kablowych FP KSH
A
110
10
119
A
B
62
110
119
Typ
FP1
FP2
A
119
Typ 169
FP1
FP2
Typ/Type
FP1/KSH
FP2/KSH
B
110
A 160 B
119
169
110
160
m . 50
m . 50
Min. 50
10
185
185
185
185
M10
54,4
GEM ...
98
A
110
160
Przyłącze zasilania BSE 630A
Min. 50
Przyłącze zasilania BSE 100A
Typ
FP1/KSH
FP2/KSH
A
110
160
10
MPL ...
GEM ...
PL Vario
System Zarządzania Energią PL Vario oferuje użytkownikowi najwyższy poziom zbierania i prezentowania danych oraz
pewność eksploatacji. Stosowanie systemu zarządzania energią jest zasadniczą sprawą w związku z kosztami rosnącej
energii oraz jej odpowiedniego rozdziału. Właściwe rozpoznanie w odpowiednim czasie zakłóceń jest jednocześnie
gwarancją pewności zasilania i bezprzerwowego funkcjonowania urządzeń elektrycznych.
Zalety systemu Powerlizer Vario:
• system modułowy
• prosty i szybki montaż
• pomiary w czasie rzeczywistym
Informacje
ogólne
• automatyczna konfiguracja systemu
• komunikacja sieciowa
• system przesyłu informacji bazujący na sieci WEB
Podstawowe typy
• wydajne oprogramowanie PLPro
rozłączników
SASILplus
PL Vario integruje najnowocześniejsze technologie sieciowe w rozdzielnicy nn. Protokół CANBus jako główny interface
umożliwia przetwarzanie danych ze wszystkich modułów w czasie rzeczywistym i dzięki temu zapewnia bezpośredni dostęp
do nich poprzez sieć Ethernet. Dzięki systemowi modułów PL Vario dopasowuje się idealnie do układu sieci i założeń
pomiarowych. Mamy do dyspozycji niezależne moduły: pomiaru, wskazań i komunikacji. Zestawienie ze sobą i kombinacja
tych modułów zapewnia wydajność całego systemu. Dostępne są interfejsy z CANBus dla innych systemów przesyłu danych.
Dobór
rozłącznika
Moduły systemu PL Vario montuje się na szynie DIN-TH35. Dzięki temu urządzenia zasilane są napięciem DC24V i tworzą
system komunikacji. Software w języku niemieckim.
Osprzęt
TCP/IP (Ethernet)
CAN-Bus
PLVario-PS2
-NET
-EM3
-BV45
okablowanie przekładników
TCP/IP (Ethernet)
AC230V
max. 30 urządzeń
PLVario-PNL
Dane techniczne
TCP/IP (Ethernet)
Schematy
przekładniki
rozłączniki listwowe SL
z przekładnikami
Web-Server
PLMasterplus
Aparaty
pomiarowe
PLVario-NET
max. 30 urządzeń
CAN-Bus
PLVario-PNL
SASILplus
Informacje
dodatkowe
99
PL Vario-NET
To moduł systemowy zarządzający max. 31 odbiorami po sieci CAN-Bus.
Funkcje:
•
dynamiczne zarządzanie modułami systemowymi
•
zapis danych pomiarowych i archiwizacja
•
przetwarzanie danych
•
współpraca z siecią (Ethernet TCP/IP)
•
usługi sieciowe (http, smtp)
•
serwer WEB do konfiguracji i analizy danych
•
komunikaty alarmowe poprzez pocztę E-mail lub SMS
•
raporty
•
klient SQL oraz FTP
•
DHCP
PL Vario-EM3, EE07 i PL Vario-EM3/DIX
PL Vario-EM3 to moduł pomiarowy podobny jak EE07 zainstalowany w rozłącznikach SASILplus.
Funkcje:
•
pomiar wszystkich istotnych wielkości elektrycznych w 3 fazach:
- napięcia L-L i L-N, prądy, współczynnik mocy, moc czynna, bierna i pozorna, częstotliwość,
harmoniczne 1-21, liczniki energi elektrycznej, kontrola stanu załączenia i wkładek topikowych,
kontrola zaprogramowanych wartości granicznych i wiele innych
•
jedno wyjście impulsowe
•
jedno wejście cyfrowe
Moduł PL Vario-EM3/DIX to rozszerzony PL Vario-EM3 który posiada dodatkowe wejścia i wyjścia oraz wprowadza możliwość
dodatkowego nadzoru i funkcji zarządzania bezpośrednio z płaszczyzny modułu.
Dodatkowe funkcje:
100
•
4 wejścia cyfrowe (24V DC)
•
4 wyjścia cyforwe (24V DC)
•
2 analogowe wejścia (0...20mA / 4...20mA)
•
2 cyforwe wejścia do pomiaru temperatury
ND1 - analizator parametrów sieci energetycznej
producent: LUMEL
Oferujemy aparaty pomiarowe polskiej firmy LUMEL, do których można
wyprowadzić dane z przekładników zainstalowanych w rozłącznikach SASILplus.
Oferujemy również oprogramowanie firmy LUMEL w języku polskim, które można
dostosować do potrzeb każdej rozdzielnicy.
Informacje
ogólne
•
Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN 50160 m.in.: U, I, P, Q, S, PF,
tg φ, PAV, EnP, EnQ, EnS, THD, harmoniczne prądów i napięć fazowych aż do 51-ej
•
Praca w 3 lub 4-przewodowej, trójfazowej, symetrycznej lub niesymetrycznej sieci energetycznej
•
Analiza harmonicznych prądu i napięcia do 51-ej
•
Zapady i zaniki napięcia
•
Konfigurowalne archiwum wartości chwilowych i rejestracja zdarzeń
•
Archiwizacja danych na karcie CompactFlash - pamięć do 4 GB
•
Serwer WWW, serwer FTP
•
Interfejsy: RS-485 (Modbus Slave, Modbus Master), Ethernet
•
Ethernet 10 Base-T (Modbus TCP/IP Serwer) i USB
•
Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT 5,7”, 320 x 240 pikseli
•
Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika na bazie Windows®CE
•
Stopień ochrony IP65 od strony czołowej
•
Rejestracja komunikatów operatora
•
Synchronizacja zegara RTC z serwerem czasu NTP
•
Zasilanie: 85-253V AC/DC
•
Wymiary: 144 x 144 x 155 mm
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
L1
L2
L3
N
Informacje
Przekładnik prądowy
Przekładnik prądowy
Przekładnik prądowy
Przekładnik prądowy
ALARM
Pomiar i rejestracja
parametrów jakości energii
elektrycznej
dodatkowe
101
ND10 - miernik parametrów sieci
producent: LUMEL
•
Zasilanie miernika z obwodu pomiarowego
•
Pomiar podstawowych wielkości energetycznych: UL-L, UL-N, In, f, P, Q, S, PF, tg φ, cos φ, φ, Ep+, Ep-, EqL, EqC, THD
•
2 wyjścia alarmowe
•
Wyjście impulsowe dla energii czynnej
•
Interfejs RS485 Modbus Slave (opcja)
•
Wyświetlacz LCD 3,5” z podświetleniem
•
Stopień ochrony od strony czołowej IP65
•
Zasilanie: 85-253V AC/DC
•
Wymiary: 96 x 96 x 77 mm
•
Izolacja galwaniczna pomiarowych torów prądowych
L1
L2
L3
N
102
Przekładnik prądowy LCT
Przekładnik prądowy LCT
Przekładnik prądowy LCT
2x
Pomiary, monitorowanie
parametrów sieciowych
i energii.
ND20 - miernik parametrów sieci
producent: LUMEL
•
Pomiar parametrów sieci energetycznych w 2, 3 lub 4-przewodowych układach symetrycznych i niesymetrycznych
•
Wysoka klasa dokładności
•
Wskazania uwzględniające wartości zaprogramowanych przekładni
•
Harmoniczne napięć i prądów do 21 (selektywnie)
•
Profil mocy 15, 30 i 60 minutowej (9000 pomiarów)
•
Licznik energii dla wybranej harmonicznej
•
Podświetlany ekran LCD 3,5”
•
Stopień ochrony od strony czołowej IP65
•
Cyfrowa transmisja do systemu nadrzędnego interfejsem RS-485 (MODBUS)
•
Konfigurowalne wyjście analogowe, alarmowe i impulsowe (energia)
•
Konfigurowanie wyświetlanych stron
•
Zasilanie: 85-253V AC/DC
•
Wymiary: 96 x 96 x 77 mm
•
Izolacja galwaniczna pomiarowych torów prądowych
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Schematy
L1
L2
L3
N
Przekładnik prądowy LCT
Przekładnik prądowy LCT
Przekładnik prądowy LCT
Pomiary, monitorowanie,
rejestracja parametrów
sieciowych i energii.
UWAGA: w ofercie wiele innych mierników i analizatorów do zbierania, przetwarzania, przedstawiania
i przesyłu danych.
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
103
Informacje dodatkowe o rozdzielnicach
Graniczny przyrost temperatury w rozdzielnicach z bezpiecznikami wg norm DIN/EN 61 439-1:2012-06, wzg. VDE0660 część 500
a) Graniczny przyrost temperatury styków (kontaktów)
Rodzaj styków
Graniczny przyrost temperatury [K]
Miedź, goła
60
Stop miedź-cynk, goły
65
Miedź lub stop miedź-cynk, cynowany
65
Miedź lub stop miedź-cynk, posrebrzany lub cynowany
70
Inne części metalowe
65
b) Graniczny przyrost temperatury części dotykowych
Części dotykowe
Graniczny przyrost temperatury [K]
Elementy obsługi ręcznej:
• metalowe
15
• niemetalowe
25
Części dotykowe, ale nie służące do ręcznej obsługi:
• metalowe
30
• niemetalowe
40
Części, które przy normalnej obsłudze nie są dotykane:
Części zewnętrzne obudów w pobliżu wprowadzenia kabla
• metalowe
40
• niemetalowe
50
Części zewnętrzne obudów posiadające rezystancję
200
Powietrze z otworów wentylacyjnych obudów posiadających rezystancją
200
Oznaczenia literowo-cyfrowe stopni ochrony urządzeń
Obudowa każdego urządzenia elektrycznego powinna zapewniać stopień ochrony odpowiedni do warunków w jakich urządzenie
ma pracować. Zgodnie z normą IEC/EN 60529 stopnie ochrony oznacza się skrótem IP oraz umieszczonymi za nim dwoma cyframi.
Pierwsza cyfra określa stopień ochrony przed dotknięciem części znajdujących się pod napięciem lub będących w ruchu oraz
przed przedostawaniem się do wnętrza ciał stałych. Druga cyfra określa stopień ochrony przed przedostawaniem się wody do
wnętrza obudowy. Jeżeli obudowa ma podaną tylko jedną cyfrę, to cyfrę pominiętą zastępuje się literą X (np. IP3X).
Pierwsza cyfra
Opis stopnia ochrony
0
brak ochrony
1
ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 50 mm
2
ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12 mm
3
ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 2,5 mm
4
ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm
5
ochrona przed pyłem ( nie zapewniająca całkowitej pyłoszczelności )
6
ochrona zapewniająca pyłoszczelność
Druga cyfra
104
Opis stopnia ochrony
0
brak ochrony
1
ochrona przed kroplami wody padającymi pionowo
2
ochrona przed kroplami wody padającymi pionowo przy przechyle urządzeń do 15° względem
położenia normalnego
3
ochrona przed deszczem padającym pod kątem do 60°
4
ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
5
ochrona przed strugami wody kierowanymi z dowolnego kierunku
6
ochrona przed falami wody
7
ochrona przed zalaniem wodą
8
ochrona przed długotrwałym zanurzeniem w wodzie
Informacje dodatkowe o rozdzielnicach
Rodzaje podziału wewnętrznego poprzez osłony i ścianki działowe
Forma
Główna cecha
Zaciski
Forma 1
Bez podziału wewnętrznego
Bez podziału wewnętrznego
Forma 2a
Oddzielenie szyn zbiorczych
od bloków funkcjonalnych
Zaciski nie oddzielone od szyn
zbiorczych
Forma 2b
Oddzielenie szyn zbiorczych
od bloków funkcjonalnych
Zaciski oddzielone od szyn
zbiorczych
Forma 3a
Oddzielenie szyn zbiorczych
od bloków funkcjonalnych
oraz bloków funkcjonalnych
od siebie
Zaciski nie oddzielone od szyn
zbiorczych
Oddzielenie szyn zbiorczych
od bloków funkcjonalnych
oraz bloków funkcjonalnych
od siebie
Oddzielenie zacisków od bloków
funkcjonalnych ale nie od siebie
Forma 4a
Oddzielenie szyn zbiorczych
od bloków funkcjonalnych
z zaciskami oraz bloków
funkcjonalnych od siebie
Zaciski w tym samym przedziale
co skojarzony blok funkcjonalny
Forma 4b
Oddzielenie szyn zbiorczych oraz
zacisków od bloków funkcjonalnych
oraz bloków funkcjonalnych od siebie
Zaciski w innym przedziale
niż skojarzony blok funkcjonalny.
Zaciski oddzielone między sobą.
Schemat
Informacje
Forma 3b
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Współczynniki jednoczesności wg IEC/PN 61439-2:2010-02 Tabela 101
Liczba obwodów głównych
Znamionowy współczynnik obciążenia
2i3
0,9
4i5
0,8
6 i 9 (włącznie)
0,7
10 i więcej
0,6
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
105
Obciążalność prądowa szyn miedzianych
Prądy ciągłe dla prostokątnych szyn miedzianych w urządzeniach wnętrzowych przy temp. powietrza 35° i temp. szyn
65° wg DIN 43670
Prąd zmienny do 60 Hz
Szyny bielone
Liczba szyn
szer. x grub.
[mm]
1)
106
Przekrój
[mm2]
Ciężar 1)
[kg/m]
I
Prąd stały oraz zmienny do 16,66 Hz
Szyny gołe
Liczba szyn
II
I
II
Szyny bielone
Liczba szyn
I
II
Szyny gołe
Liczba szyn
I
II
12 x 2
23,5
0,209
123
202
108
182
123
202
108
182
15 x 2
29,5
0,262
148
240
128
212
148
240
128
212
15 x 3
44,5
0,396
187
316
162
282
187
316
162
282
20 x 2
39,5
0,351
189
302
162
264
189
302
162
266
20 x 3
59,5
0,529
237
394
204
348
237
394
204
348
20 x 5
99,1
0,882
319
560
274
500
320
562
274
502
20 x 10
199
1,77
497
924
427
825
499
932
428
832
25 x 3
74,5
0,663
287
470
245
412
287
470
245
414
25 x 5
124
1,11
384
662
327
586
384
664
327
590
30 x 3
89,5
0,796
337
544
285
476
337
546
286
478
30 x 5
149
1,33
447
760
379
672
448
766
380
676
30 x 10
299
2,66
676
1200
573
1060
683
1230
579
1080
40 x 3
119
1,06
435
692
366
600
436
696
367
604
40 x 5
199
1,77
573
952
482
836
576
966
484
878
40 x 10
399
3,55
850
1470
715
1290
865
1530
728
1350
50 x 5
249
2,22
697
1140
583
994
703
1170
588
1020
50 x 10
499
4,44
1020
1720
852
1510
1050
1830
875
1610
60 x 5
299
2,66
826
1330
688
1150
836
1370
696
1190
60 x 10
599
5,33
1180
1960
985
1720
1230
2130
1020
1870
80 x 5
399
3,55
1070
1680
885
1450
1090
1770
902
1530
80 x 10
799
7,11
1500
2410
1240
2110
1590
2730
1310
2380
100 x 5
499
4,44
1300
2010
1080
1730
1340
2160
1110
1810
100 x 10
999
8,89
1810
2850
1490
2480
1940
3310
1600
2890
120 x 10
1200
10,7
2110
3280
1740
2860
2300
3900
1890
3390
160 x 10
1600
14,2
2700
4130
2220
3590
3010
5060
2470
4400
200 x 10
2000
17,8
3290
4970
2690
4310
3720
6220
3040
5390
Ciężar oblicza się przyjmując gęstość materiału 8,9 kg/dm3
Obciążalność prądowa – współczynnik korekcyjny
Temperatura szyny/powietrza
Współczynnik korekcyjny k2 dla miedzianych szyn przy zmiennych temperaturach szyny i otoczenia
Informacje
ogólne
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
Tu
rozłącznika
Osprzęt
Dane techniczne
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Współczynnik k 2 do określenia przekroju szyny miedzianej przy temperaturze otoczenia Tu od
0 do 60°C i /lub temperaturze pracy szyny Ts do 125 °C
Ts
Informacje
dodatkowe
107
Kategorie użytkowe
Kategorie użytkowe dla aparatów łącznikowych wg IEC/EN 60 947-3, VDE 0660 część 107
Prąd przemienny
Dowód elektrycznej żywotności
Kategoria
użytkowa
Typowe
zastosowania
Załączanie
In
A
I
In
U
Un
Dowód możliwości załączania
Rozłączanie
cos ϕ
Ic
In
Ur
Un
Załączanie
cos ϕ
In
A
I
In
U
Un
2)
1,05
AC-20A(B)1)
Załączanie
i rozłączanie
bez obciążenia
3)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
3)
AC-21A(B)1)
Łączenie obciążeń
rezystancyjnych
razem z niewielkimi
przeciążeniami
3)
1
1
0,95
1
1
0,95
3)
AC-22A(B)1)
Łączenie obciążeń
rezystancyjnych
i indukcyjnych
również z niewielkimi
przeciążeniami
3)
1
1
0,8
1
1
0,8
3)
3)
1
1
0,65
1
1
0,65
AC-23A(B)
Załączenie silników
lub innych obciążeń
o wielkiej
indukcyjności
1
I - prąd załączenia
Ic - prąd wyłączenia
In - prąd znamionowy
U - napięcie załączeniowe
Un - napięcie znamionowe
Rozłączanie
cos ϕ
Ic
In
Ur
Un
cos
ϕ
2)
2)
1,05
2)
1,5 1,05 0,95
3
1,5 1,05 0,95
1,05 0,65
3
1,05 0,65
4)
10 1,05 0,45
8
1,05 0,45
5)
10 1,05 0,35
8
1,05 0,55
A: częste uruchamianie, B: uruchamianie dorywcze
Aparat posiada pewne zdolności załączenia i rozłączenia, więc wartości prądów
oraz współczynnik mocy (stała czasowa) powinny być podane przez producenta.
3)
Wszystkie wartości
4)
In - 100A
5)
In - 100A
1)
2)
Prąd stały
Ur
In
Un
2)
2)
1
1
1
1
1
1
U
In
Un
3)
2)
2)
Łączenie obciążeń
rezystancyjnych
razem z niewielkimi
przeciążeniami
3)
1
DC-22A(B) 1)
Przełączanie rezystancyjne i mieszane
indukcyjne oraz inż.
przeciążenie (np. silniki
shunt)
3)
DC-23A(B) 1)
Przełączanie obciążenia
indukcyjnego (np. silniki
serii)
3)
Typowe
zastosowania
In
A
DC-20A(B) 1)
Załączanie i rozłączanie
bez obciążenia
DC-21A(B)
1)
I - prąd załączenia
Ic - prąd wyłączenia
In - prąd znamionowy
U - napięcie załączeniowe
Un - napięcie znamionowe
108
Ic
I
Kategoria
użytkowa
L/R
ms
Ic
Ur
In
Un
2)
2)
1,05
2)
1,05
1
1,5
1,05
1
4
1,05
2,5
4
1,05
2,5
4
1,05
15
4
1,05
15
I
U
In
Un
3)
2)
1,05
1
3)
1,5
1
2
3)
1
0,75
3)
L/R
ms
Ie
A
2)
2)
1
1
2
1
0,75
1
L/R
ms
L/R
ms
1) A: częste uruchamianie, B: uruchamianie dorywcze
2) Aparat posiada pewne zdolności załączenia i rozłączenia, więc wartości prądów oraz współczynnik
mocy (stała czasowa) powinny być podane przez producenta
3) wszystkie wartości
4) In _< 100 A
5) In > 100 A
Spadek mocy w przekładnikach
Tabela wartości spadku mocy [VA] dla nominalnego prądu wtórnego 5A
qcu
[mm2]
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10 m
2,5
0,36
0,71
1,07
1,43
1,78
2,14
2,5
2,86
3,21
3,57
4
0,22
0,45
0,67
0,89
1,12
1,34
1,56
1,79
2,01
2,24
6
0,15
0,3
0,45
0,6
0,74
0,89
1,04
1,19
1,34
1,49
10
0,09
0,18
0,27
0,36
0,44
0,54
0,63
0,71
0,8
0,89
Informacje
ogólne
Tabela wartości spadku mocy [VA] dla nominalnego prądu wtórnego 1A
qcu
[mm2]
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
70 m
80 m
90 m
100 m
1
0,36
0,71
1,07
1,43
1,78
2,14
2,5
2,86
3,21
3,57
2,5
0,14
0,29
0,43
0,57
0,72
0,86
1
1,14
1,29
1,43
4
0,09
0,18
0,27
0,36
0,45
0,54
0,63
0,71
0,8
0,89
6
0,06
0,12
0,18
0,24
0,3
0,36
0,42
0,48
0,54
0,6
10
0,04
0,07
0,11
0,14
0,18
0,21
0,25
0,29
0,32
0,36
Podstawowe typy
rozłączników
SASILplus
Dobór
rozłącznika
Osprzęt
Cykle łączeniowe
Prąd roboczy
[In]
Ilość cykli łączeniowych
na godzinę
Ilość cykli łączeniowych
Kategoria A dla AC- i DC
Dane techniczne
Kategoria B dla AC- i DC
Bez prądu
Z prądem
Razem
Bez prądu
Z prądem
0 < In ≤ 100
120
8500
1500
10000
1700
300
Razem
2000
100 < In ≤ 315
120
7000
1000
8000
1400
200
1600
315 < In ≤ 630
60
4000
1000
5000
800
200
1000
630 < In ≤ 2500
20
2500
500
3000
500
100
600
2500 < In
10
1500
500
2000
300
100
400
Wartości z tabeli obowiązują dla kategorii użytkowych za wyjątkiem AC-20A, AC-20B, DC-20A i DC-20B. Dla tych kategorii
należy wziąć ilość cykli łączeniowych z kolumny „Razem” AC i DC, dla nich bada się tylko łączenia bez obciążenia.
W kolumnie „Ilość cykli łączeniowych na godzinę” podano najmniejszą częstotliwość przełączeń. Ponieważ podane powyżej
parametry wynikają z normy, producent może w swojej dokumentacji podać większą ilość cykli łączeniowych.
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
109
Redukowanie prądów znamionowych w aparatach
i urządzeniach
Zalecenia na bazie doświadczeń i odpowiednich norm
Redukcja prądu przy podwyższonej temperaturze otoczenia
· zmniejszone wydzielanie ciepła (małe różnice temperatury)
· przeciętne wartości aparatów i urządzeń nn
Wpływ temperatury otoczenia na prąd znamionowy rozłączników bezpiecznikowych
współczynnik korekcyjności C I/Ie
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
00
20
30
40
50
60
70
80
temperatura otoczenia °C
Wysokość n.p.m
2000 m
3000 m
4000 m
5000 m
1
0,95
0,9
0,85
Redukcja prądu przy podwyższonym stopniu IP
Na podstawie zmniejszonego wydzielania ciepła przy zwiększonym stopniu IP, producent rozdzielnicy jest zobowiązany do
zastosowania współczynników redukcyjnych dla prądu. Dzięki nim, straty cieplne są na odpowiednim poziomie, a aparaty
pracują prawidłowo.
Sto­pień ochro­ny
Współ­czyn­nik ko­rek­cyj­ny
IP30/IP31
IP40/IP41
IP54
1
0,95
0,85
Zabudowa pionowa aparatów SASILplus = Zabudowa pozioma x współczynnik 0,7
110
Wpływ temperatury otoczenia na prąd znamionowy
wkładek topikowych NH o charakterystyce gG
1,3
1,2
1,1
1,0
Informacje
ogólne
Współczynnik redukcyjny
0,9
0,8
0,7
Podstawowe typy
rozłączników
0,6
SASILplus
0,5
0,4
Dobór
rozłącznika
0,3
0,2
Temperatura topienia się
topika - 200C°
0,1
0,0
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Osprzęt
200
Temperatura otoczenia [°C]
Dane techniczne
Przekrój przewodów ochronnych (PE, PEN)
Przekrój przewodów fazowych S
[mm2]
Minimalny przekrój odpowiadającego
przewodu ochronnego (PE, PEN) Sp [mm2]
S ≤ 16
S
16 < S ≤ 35
16
35 < S ≤ 400
S/2
40 < S ≤ 800
200
S > 400
S/4
Schematy
Aparaty
pomiarowe
Informacje
dodatkowe
111
Prądy znamionowe i zwarciowe transformatorów
Napięcie znam.
Un
400V/231V
Napięcie zwarciowe
Uk
Prąd znam.
In [A]
Moc znamionowa
[kVA]
4%
525V
6%
Prąd zwarciowy
Ik [A]
Prąd znam.
In [A]
4%
690V/400V
6%
Prąd zwarciowy
Ik [A]
Prąd znam.
In [A]
4%
6%
Prąd zwarciowy
Ik [A]
50
72
1805
–
55
1375
–
42
1042
–
100
144
3610
2406
110
2750
1833
84
2084
1392
160
230
5776
3850
176
4400
2933
133
3325
2230
200
288
7220
4812
220
5500
3667
168
4168
2784
250
360
9025
6015
275
6875
4580
210
5220
3560
315
455
11375
7583
346
8660
5775
263
6650
4380
400
578
14450
9630
440
11000
7333
336
8336
5568
500
722
18050
12030
550
13750
9166
420
10440
7120
630
910
22750
15166
693
17320
11550
526
13300
8760
800
1156
–
19260
880
–
14666
672
–
11136
1000
1444
–
24060
1100
–
18333
840
–
13920
1250
1805
–
30080
1375
–
22916
1050
–
17480
1600
2312
–
38530
1760
–
29333
1330
–
22300
2000
2888
–
48120
2200
–
36666
1680
–
27840
UK - napięcie zwarciowe w %
I k=
In *100
Uk[%]
Przełączenie rozłącznika SASILplus
Otwieranie pokrywy przedniej Otworzenie pokrywy czołowej jest możliwe tylko w pozycji „rozłączony“. Rączkę należy lekko
odchylić i przekręcić o 45° do pozycji A.
W tej pozycji można swobodnie otworzyć i zdjąć pokrywę. Przekręcanie rączki SASILa w celu załączenia lub rozłączenia
może nastąpić tylko przy całkowicie zamkniętej pokrywie przedniej.
W przeciwnym razie grozi wyłamaniem zamka pokrywy. Producent nie bierze odpowiedzialności za postępowanie niezgodne
z niniejszą instrukcją.
Rozłącznik SASIL jest rozłączony, kiedy wskaźnik
na rączce jest na pozycji 0 - kolor zielony,
natomiast jest załączony, gdy wskaźnik znajduje
sie na pozycji 1 - kolor czerwony.
Aby załączyć/rozłączyć rozłącznik należy odchylić lekko
rączkę „do siebie“, a następnie przekręcić o 180°
na żądaną pozycję.
112
Inne produkty firmy JEAN MUELLER POLSKA
LISTWY BEZPIECZNIKOWE TYPU L
Prąd znamionowy: do 630A
Napięcie znamionowe: 400-690V AC
LISTWOWE ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE
TYPU SL
Prąd znamionowy: do 2000A
Napięcie znamionowe: 400-690V AC
SKRZYNKOWE ROZŁĄCZNIKI
BEZPIECZNIKOWE TYPU LTL I KETO
URZĄDZENIA POMIAROWE
Prąd znamionowy: do 1600A
Amperomierze, woltomierze, analizatory
sieci, przetworniki, wyświetlacze i inne
Napięcie znamionowe: do 1200V AC/DC
OBUDOWY I SKRZYNKI
Materiał: poliester i stal
ZACISKI KABLOWE I TRANSFORMATOROWE
Zastosowanie: złącza kablowe, pomiarowe,
szafki sterownicze i oświetleniowe
Różne wykonania dla przewodów do 300 mm2
C|O|S|M|O® – SYSTEM ELEMENTÓW
NA SZYNY PRĄDOWE O ROZSTAWIE 60 MM
PODSTAWY
I INNE ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE
Szeroki wybór produktów na 3 i 4 szyny
o rozstawie 60 mm
W ofercie kilkaset wykonań
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
NISKIEGO NAPIĘCIA
WKŁADKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
W ofercie około 10.000 wykonań
Bardzo szeroka oferta - kilka tysięcy typów
WKŁADKI TOPIKOWE
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
WKŁADKI TOPIKOWE DO OCHRONY
PÓŁPRZEWODNIKÓW
Bardzo szeroka oferta od 0,1 do 4800A
Bardzo szeroka oferta wkładek aR, gR i gS
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
DLA SIECI ENERGETYCZNYCH
Napięcie znamionowe: do 1000V AC i 1500V DC
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
DLA TELEKOMUNIKACJI I SYSTEMÓW
PRZESYŁU DANYCH JAK NP. RS485
CZY PROFIBUS
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
DO ZABEZPIECZANIA PRZED PRZEPIĘCIAMI
KOMPUTERÓW I SERWERÓW
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
DO ZABEZPIECZANIA KAMER MONITORINGU
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
DO OCHRONY OŚWIETLENIA LED
ISKIERNIKI GAZOWE
Oferta firmy JEAN MUELLER POLSKA obejmuje:
obudowy poliestrowe do złącz kablowo-rozdzielczych i pomiarowych
rozłączniki bezpiecznikowe pokrywowe typu LTL o wielkości 000-4a (do 1600A)
rozłączniki bezpiecznikowe listwowe typu SL o wielkości 00-4a (do 2000A)
rozłączniki z bezpiecznikami SASILplus (do 1000A)
listwy bezpiecznikowe typu L o wielkości 00-3 (do 630A)
ponad 1000 typów ograniczników przepięć niskiego napięcia
system komponentów do zabudowy na szynach zbiorczych o rozstawie 60 mm C|O|S|M|O®
zaciski kablowe i zaciski transformatorowe z osłonami
modułowe wyłączniki nadprądowe, ograniczniki mocy, styczniki
wyłączniki kompaktowe i rozłączniki mocy do 4000A
rozłączniki z bezpiecznikami, przełączniki i rozłączniki izolacyjne
rozłączniki trakcyjne i inne produkty dla kolejnictwa
wkładki bezpiecznikowe D, NH i HH (ponad 40 000 typów wkładek bezpiecznikowych)
klipsy, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe dla niskiego i średniego napięcia
rozłączniki i odłączniki wysokoprądowe do 160 000A prądu znamionowego
Wydanie I
© 2015 JEAN MUELLER
JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Krótka 4 02-293 Warszawa
Tel.: +22 751 79 01 Fax: +22 751 79 03
[email protected]
www.jeanmueller.pl
www.bezpieczniki.com

Podobne dokumenty