Powiat bocheński - Inwestor

Komentarze

Transkrypt

Powiat bocheński - Inwestor
Powiat bocheński
Niskie bezrobocie, bliskość Krakowa oraz korzystne położenie przy planowanej autostradzie A4 sprawiają, że o powiecie
bocheńskim można powiedzieć, iż ma jeden z największych potencjałów w całym województwie małopolskim. Oprócz
stosunkowo dobrej sytuacji gospodarczej, powiat ten cechuje się wieloma walorami turystycznymi.
Położenie i ludność
Powiat bocheński zlokalizowany jest w środkowo-północnej części województwa małopolskiego. Od północy graniczy z powiatem
proszowickim, od zachodu z wielickim i myślenickim, od południa z limanowskim i od wschodu z brzeskim. Powiat bocheński ma
powierzchnię 649 km2, co stanowi 4,3% całej powierzchni województwa małopolskiego. W skład powiatu wchodzą 104 miejscowości.
Liczba ludności powiatu bocheńskiego w 2010 roku wynosiła ok. 101,6 tys. Stopa bezrobocia w maju br. dla tego powiatu wyniosła 9,6
proc. Wynik ten sprawia, że jest on powiatem ziemskim o najniższej stopie bezrobocia w województwie (niższa jest tylko w Krakowie i
Tarnowie).
Powiat bocheński tworzy 9 gmin:
1 gmina miejska: Miasto Bochnia;
1 gmina miejsko-wiejska: Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz;
7 gmin wiejskich: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Rzezawa, Trzciana, Żegocina.
Komunikacja
Powiat cechuje korzystne położenie komunikacyjne – jego tereny położone są przy planowanej autostradzie A4 . Przez powiat ten
przebiega międzynarodowa trasa kolejowa Kraków-Medyka.
Usytuowanie w pobliżu Krakowa (ok. 40 km) umożliwia łatwy dostęp do transportu lotniczego oraz całej infrastruktury aglomeracji.
Sieć dróg w powiecie jest przeciętnie rozwinięta – łączna długość dróg o nawierzchni twardej na 100 km2 wynosi 45,9 km (13 miejsce
w województwie).
Turystyka
Region jest korzystnie położny pod względem turystycznym (powiat obejmuje część Beskidu Wyspowego i Pogórze Bocheńskie). W
granicach powiatu znajdują się takie zabytki jak Kopalnia Soli w Bochni czy zamek w Nowym Wiśniczu. W granicach powiatu znajduje
się 15 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (informacja wg danych GUS).
Gospodarka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie bocheńskim w roku 2009 wyniosło 2 832,06 zł (średnia dla województwa
małopolskiego wyniosła 3 057,71 zł). Powiat bocheński cechuje się dodatnim saldem migracji (0,96).
W roku 2008 32 proc. pracujących w powiecie bocheńskim zatrudnionych było w sektorze rolniczym, 34 proc. w sektorze usług, z
czego ok. 60 proc. w usługach nierynkowych. W sektorze przemysłu zatrudnionych było 29 proc. pracujących.
Wskaźnik przedsiębiorczości w powiecie bocheńskim na 1000 mieszkańców w roku 2010 wyniósł 76. Pod względem tego wskaźnika
zajął 11 miejsce w rankingu powiatów. Zgodnie z bazą REGON (stan na 31 XII 2010) w powiecie działa 7821 przedsiębiorstw. Jedno z
nich zatrudnia ponad 1000 pracowników – jest to “Stalprodukt" SA. W powiecie bocheńskim działa kilka dużych firm przemysłu
chłodniczego, zatrudniających po kilkuset pracowników, w tym Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych Bolarus SA, Zakład Produkcji
Doświadczalnej CEBEA, firmy IGLOO, COLD i MAWI. W powiecie rozwija się także przetwórstwo spożywcze. Warto wspomnieć o
Segafredo Zanetti Poland Sp.z.o.o (kawa), która jest zarazem generalnym przedstawicielem i autoryzowanym dystrybutorem
ekspresów ciśnieniowych do parzenia kawy włoskiej firmy
“Saeco".
Obsługa pracodawcy
W skład „Partnerstwa na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych” wchodzą
następujące instytucje z powiatu bocheńskiego:
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Urząd Gminy Bochnia
Urząd Gminy Drwinia
Urząd Gminy Lipnica Murowana
Urząd Gminy Łapanów
Urząd Gminy Rzezawa

Podobne dokumenty