Co robić w przypadku hospitalizacji

Transkrypt

Co robić w przypadku hospitalizacji
Co robić w przypadku hospitalizacji
Hospitalizacja może przydarzyć się każdemu. CM chce, żebyś
był dobrze poinformowany i nie płacił za dużo.
W szpitalu
Kiedy i Twój lekarz rodzinny i specjalista bezradnie rozkładają ręcę musisz pójść do szpitala. Bardzo istotne jest żebyś w tej
sytuacji był dobrze poinformowany, znał swoje prawa, tak aby nie przydażyły Ci się żadne finansowe niespodzianki. Belgijska
opieka zdrowona jest doskonale zorganizowana, Ty sam możesz liczyć na znaczący udział kasy chorych w kosztach leczenia.
W przypadku pobytu w szpitalu pewne koszty spadają na pacjenta, m.in. tak zwany udział własny a także materiały medyczne,
lekarstwa, koszty opieki lekarskiej czy pobytu.
Czy mogę sam wybrać sobie szpital, w którym chcę się leczyć?
Możesz swobodnie wybrać sobie szpital, chyba że zostałeś przywieziony do szpitala przez karetkę pogotowia ratunkowego
służby 112. Ograniczone prawo wyboru masz również jeśli twój lekarz jest zatrudniony w danym szpital.
Zwykle lekarz kontaktuje się ze szpitalem w celu ustalenia daty przyjęcia do szpitala i niezbędnego uporządkowania spraw
medycznych.
Co zabrać ze sobą do szpitala?
Farmaceuci, szpitale i niektórzy świadczeniodawcy mają dostęp do Państwa danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego
przez Internet przy pomocy belgijskiego numeru PESEL. Ponieważ numer ten znajduje się na Państwa dowodzie
elektronicznym (eID), zostaniecie Państwo poproszeni o okazanie elektronicznego dowodu tożsamości.
Karta ISI+
Jeśli nie spełniają Państwo wymogów na posiadanie karty eID, otrzymają Państwo kartę ISI+, na której podany jest
wspomniany numer PESEL. Karta ISI+ wydawana jest dzieciom poniżej 12 roku życia oraz osobom nieposiadającym eID, ale
objętym ubezpieczeniem społecznym w Belgii (np. pracownikom przygranicznym i członkom ich rodzin).
Ile będzie mnie kosztował pobyt w szpitalu?
Koszty pobytu w szpitalu zależą od wielu czynników, istnieją jednak pewne wskazówki. Całkowita cena zależy przede
wszystkim od wybranej sali szpitalnej. CM zwraca koszty równo za jedno-, dwualbo więcej –osobową salę. Ale za
jednoosobową salę szpital może poprosić o dopłatę, zarówno za salę jak i za lekarza. Za opiekę medyczną ta dopłata może
wynosić nawet do 100% wartości taryfy i więcej. Dlatego w jednoosobowej sali płaci się najczęściej o wiele więcej.
Przy przyjęciu do szpitala otrzymasz druk do wypełnienia. W tym dokumencie zaznaczysz wybraną przez Ciebie taryfę i salę.
W dokumencie znajdziesz również bardzo ważne informacje na temat aspektu fi nansowego hospitalizacji.
Uwaga! Jeżeli nie załatwisz sprawy ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z przepisami, będziesz musiał sam zapłacić dużą
część kosztów, a może nawet i wszystkie koszty przyjęcia do szpitala, pobytu w szpitalu oraz opieki medycznej.
1
‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’.
Uitgifte: januari 2016 – PL – Wat te doen bij hospitalisatie
Czy istnieją jakieś sugestie, aby ograniczyć koszty?







Zadbaj o to, abyś był w porządku z ubezpieczeniem zdrowotnym, inaczej zapłacisz pełna kwotę faktury.
Zapoznaj się uprzednio z kosztami sali oraz kosztami lekarzy. Możesz to zrobić w CM. W szpitalu poproś wyraźnie o
najtańszą formułę.
Spytaj swojego lekarza lub szpital o cenę używanych materiałów (na przykład implantaty, protezy) oraz usług, za które
musisz częściowo lub całkowicie zapłacić. Koszty te mogą być bardzo wysokie.
Przeczytaj uważnie dokument przyjęcia do szpitala. Nie podpisuj go lekkomyślnie, ponieważ dokument ten jest wiążący.
Poproś, jeśli tego chcesz, o opiekę według konwencjonalnej taryfy. Lekarze prowadzący leczenie muszą wtedy stosować
ofi cjalne taryfy. Wadą tego jest to, że tracisz wolny wybór lekarza. Niniejsze żądanie można postawić jedynie wtedy, jeśli
wybierasz dwu- albo więcej -osobową salę i jeśli między lekarzami a funduszami zdrowia istnieje takie porozumienie.
Zawsze dokładnie sprawdzaj fakturę ze szpitala. Poproś o wyjaśnienia pracownika CM. Poczekaj z zapłatą, dopóki nie
dokonasz tej kontroli.
Jeśli po pobycie w szpitalu nie możesz natychmiast wrócić do pracy, powiadom CM o tym fakcie w ciągu 24 godzin po
zwolnieniu ze szpitala. W tym celu należy użyć ofi cjalnego formularza zawiadamiającego o niezdolności do pracy
(Aangifte van arbeidsongeschiktheid) wypełnionego przez lekarza prowadzącego. Formularz należy wysłać pocztą do
CM. Liczy się data stempla pocztowego.
Czy mogę się ubezpieczyć przed wysokimi kosztami leczenia szpitalnego?
Możesz uniknąć wysokich faktur za leczenie szpitalne poprzez przystąpienie do korzystnego ubezpieczenia kosztów leczenia
szpitalnego w CM.
Więcej informacji na temat ubezpieczeń kosztów leczenia szpitalnego CM, oraz instrukcji postępowania w przypadku przyjęcia
do szpitala, można znaleźć w języku niderlandzkim na stronie www.cm.be/verzekeringen, lub w oddziale CM w Państwa
okolicy.
MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen: towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzib w Belgii i zarejestrowane pod numerem 150/01 realizuj ce usługi w ramach 2 laru „choroba”
2
‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’.
Uitgifte: januari 2016 – PL – Wat te doen bij hospitalisatie

Podobne dokumenty