KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 8MB)

Komentarze

Transkrypt

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 8MB)
r
e
k
l
a
m
a
Leśny Potok już nie za
darmo
str. 2
Nie wybrali dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego str. 2
O b i e k t y w n e
s t r o n y
p o w i a t u
b o l e s ł a w i e c k i e g o
ISSN 2082-2553 • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016 r.
Awantura na spotkaniu
specjalnej, którzy przygotowali na tą okoliczność specjalne
oświadczenie. Boją się oni m.in.
szykan ze strony uczniów okolicznych szkół (przypomnijmy,
że działa tam zarówno liceum
jak również podstawówka
i gimnazjum). - Integracja
w Polsce nie istnieje - grzmiała
przedstawicielka rodziców.
Spotkanie, jeszcze przed
jego zakończeniem, opuścili
zdenerwowani nauczyciele ze
Szkoły Specjalnej. Podkreślali,
że nie mieli pojęcia o otwartym
charakterze spotkania oraz,
że są oburzeni reakcją grona
pedagogicznego i uczniów II
Liceum.
Na spotkaniu obecni byli
również radni. To właśnie decyzja rady już niedługo, miejmy nadzieję że raz na zawsze,
rozwiąże dylemat związany
z siedzibą szkoły. Pomysłów jest
kilka m.in. budowa nowego budynku (na co nie bardzo Powiat
stać), połączenie szkoły z inną
istniejącą szkołą lub remont
i rozbudowa obecnego obiektu.
Do sprawy wrócimy.
dotyczącym szkoły specjalnej
Obrażeni nauczyciele opuścili spotkanie, podczas
którego prezentowana była koncepcja umieszczenia szkoły w II LO.
Temat nowej siedziby Szkoły Specjalnej wraca jak bumerang. Urzędnicy opracowali
kolejną koncepcję - tym razem
rozważają umieszczenie szkoły
r
e
w budynku II Liceum Ogólnokształcącego (który ma zostać
rozbudowany i dostosowany
do potrzeb obu szkół). Pomysł
miał zostać zaprezentowany
k
nauczycielom z szkoły specjalnej oraz radnym rady powiatu
podczas specjalnie zorganizowanego spotkania, na którym
jednak pojawiło się sporo więcej
osób zainteresowanych tematem, w tym również uczniowie
i nauczyciele z II LO (którym
pomysł został zaprezentowany
wcześniej podczas rady pedagogicznej).
Koncepcja zakłada jednoczesne funkcjonowanie w tym
miejscu obu placówek. Pomysł
nie podoba się uczniom i nauczycielom z ogólniaka, którzy
nie chcą zgodzić się na związane z nim niedogodności (m.in.
zmiana układu sal w szkole,
pozbawienie II LO auli i kilku innych pomieszczeń oraz
problemy z funkcjonowaniem
podczas budowy).
Pomysł skrytykowali również rodzice uczniów ze szkoły
l
a
r
Oczyścili las z
cmentarnych śmieci
str. 5
Zostań Glinoludem i weź
udział w Festiwalu Bieli!
str. 10
e
k
l
m
a
m
a
a
2
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
BolecInformacje
stanie z Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok”. Za
wstęp na obiekt zapłacimy więcej niż
za wstęp na „stare baseny”. Przykładowo 5-osobowa rodzina (rodzice +
Zarządzenie nr 188/2016 Prezy- i urządzeń sportowo-rekreacyjnych lesławcu oraz niektórych cen usług Ośrodka Wodno-Sportowego przy troje dzieci do 15. roku życia) za kodenta Bolesławca ustala cennik opłat będących w zarządzie Miejskiego świadczonych przez Ośrodek.
ul. Spacerowej. Największą zmianą rzystanie z „Leśnego Potoku” zapłaci
za korzystanie z niektórych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w BoZmianie uległ cennik opłat jest wprowadzenie opłat za korzy- 27 zł. Szczegółowy cennik znajdziecie
Już od 21 czerwca działa “Leśny Potok”, zaś od
2 lipca korzystać będziemy mogli ze “starych
basenów”. Sprawdź cennik.
Leśny Potok już nie za darmo
Dni Bolesławca 2016
przeszły do historii
Nie wybralidyrektoraIILiceumOgólnokształcącego
Żaden z kandydatów na stanowisko dyrektora II
Liceum Ogólnokształcącego nie uzyskał akceptacji komisji konkursowej.
Żaden z dwojga kandydatów
ubiegający się o stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
im. Janusza Korczaka w Bolesławcu:
r
e
uzyskała 1 głos za, a Mirosław Sakowski 2 głosy za, pozostali członkowie 9 osobowej komisji wstrzymali
się od głosu lub byli przeciwni.
- Potwierdzam informację, że
konkurs na dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego nie został rozstrzygnięty. Do 31 sierpnia 2016r.
zgodnie z zawartą wcześniej umową
Kazimiera Bukowska i Mirosław
Sakowski nie uzyskali akceptacji komisji konkursowej. Według naszych
informacji Kazimiera Bukowska
k
l
a
poniżej.
Zobuobiektówkorzystaćbędziemy mogli 7 dni w tygodniu w godz.
10.00-19.00.NaobiektachMOSiR-u
obowiązuje karta dużej rodziny, która
zobowiązuje do 20 % zniżki.
dyrektorem będzie Mirosław Sakowski - mówi wicestarosta Marian
Haniszewski. - Od 1 września 2016
r. Zarząd Powiatu powoła osobę p.o
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego. Kiedy odbędzie się kolejny
konkurs na razie nie wiadomo. Zostanie to ustalone później, o czym
poinformujemy w odpowiednim
czasie - dodaje.
Do sprawy wrócimy.
(KazimierzMarczewski)
m
Występy Ivana Komarenko i zespołu Boys
zakończyły obchody Dni Bolesławca 2016.
W niedzielny wieczór tłumy
bolesławian spotkały się na bolesławieckim Rynku by wspólnie
zakończyć trwające od piątku Dni
Miasta. Gwiazdami wieczoru byli:
Ivan Komerenko oraz zespół BOYS.
Koncert gwiazdy disco polo, który
zakończył się około godz. 23:20, był
ostatnim punktem programu. Jak się
bawiliście? Jak oceniacie tegoroczną
imprezę? Zachęcamy do dyskusji na
naszym portalu.
Bolec.Info – Obiektywne strony powiatu bolesławieckiego.
ISSN 2082-2553
Redaktor naczelna: Katarzyna Bodzioch-Marczewska
Współpraca: Angelika Krzemińska, Krzysztof Krzemiński, Kazimierz Marczewski
Wydawca: K atarzyna Bodzioch-Marczewska, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Kraków
Reklama w Gazecie i/lub Portalu: tel. +48 693 375 590, [email protected]
Skład: LENDO Andrzej Skrętowski, ul. Kościuszki 20, 59-700 Bolesławiec
Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie
Kontakt z Redakcją Bolec.Info: :
tel.+48 693 375 790, +48 693 375 799, [email protected]
Biuro Redakcji Bolec.Info: Bolesławiec, ul. Bohaterów Getta 2,
Dyżury redakcyjne:
poniedziałki - od 9:00 do 12:00, środa - od 16:00 do 18:00, piątki - od 9:00 do 12:00, soboty od 9:00 do 11:00.
Wszelką korespondencję do Wydawcy i Redakcji Bolec.Info należy kierować pod
adres korespondencyjny:
Bolec.Info Katarzyna Bodzioch-Marczewska, ul. Bohaterów Getta 2 , 59-700 Bolesławiec
a
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
r
e
BolecReklama
k
l
a
m
3
a
4
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
BolecInformacje
Z namy najsympatyczniejsze
bolesławieckie cz woronogi
W niedzielne popołudnie na skwerze zielonym w
Rynku odbył się Konkurs na najsympatyczniejszego czworonoga Bolesławca.
19 czerwca 2016 r. ,w ramach
obchodów Dni Miasta i akcji „Cztery łapy wszystko dla psa”, odbył się
Konkurs na najsympatyczniejszego
czworonoga Bolesławca. Konkurs
okazał się strzałem w dziesiątkę, do
biura organizacyjnego zgłosiło się
blisko stu właścicieli psów. Dopisała
także publiczność, w pewnym mo-
mencie zabrakło nawet kart do głosowania.
Konkurs rozgrywany był
w dwóch kategoriach - szczeniak do
1. roku życia i pies dorosły. Każdy
czworonóg miał okazję pokazać się
przed publicznością i zaprezentować
umiejętności. W niektórych przypadkach były one naprawdę impo-
nujące, choć nie wszystkie pupile były
skłonne do współpracy. Nie odejmowało im to jednak uroku.
Decyzją publiczności najsympatyczniejszym szczeniakiem w Bolesławcu został Timon, zaś w kategorii
pies dorosły zwyciężyła suczka Fiona.
Obszerną fotorelację z konkursu
znaleźć możecie w albumie Konkurs
na najsympatyczniejszego czworonoga Bolesławca na naszym facebookowym profilu.
Egzaminacyjna gorączka opadła
Bolesławieccy uczniowie klas szóstych spisali się
podczas egzaminów naprawdę dobrze.
Tegoroczne wakacje uczniowie
klas szóstych zaczną - już niedługo w naprawdę doskonałych nastrojach.
Nie tylko ze względu na wolny czas, ale
również dzięki wspaniałym wynikom
EgzaminuSzóstoklasisty.
Bolesławieccy uczniowie klas szóstychspisalisiępodczasegzaminównaprawdędobrze:średniasumapunktów
zdobytych przez dzieci z gminy miejskiejBolesławiecprzewyższyła–wkażdejczęścitestu–średniąwojewództwa,
i to o co najmniej jeden procent! Warto
w tym miejscu dodać, że Sprawdzian
Szóstoklasisty składał się w tym roku
z trzech części: humanistycznej, językowej i matematyczno – przyrodniczej;
uczniowie musieli się więc wykazać
naprawdęsporąwiedzą.
Co więcej, niemal wszystkie bolesławieckie podstawówki również
uplasowały się ponad poziomem wojewódzkim, zwłaszcza w części humanistycznejizjęzykaobcego.
Najlepsi okazali się jednak uczniowieZespołuSzkolno–Przedszkolnego
Oxpress, którzy – kolejny raz – zdobyli
najwyższą średnią ilość punktów
w mieście. Średnia punktów województwarównieżzostaładalekowtyle.
Językangielski:
- średnia suma punktów uczniów
PSP OXPRESS: 93,2 - średnia suma
punktów województwa: 71,6 - średnia
sumapunktówmiasta:77,4
Matematyka: - średnia suma
punktów uczniów PSP OXPRESS:
75,0 - średnia suma punktów województwa: 52,5 - średnia suma punktówmiasta:53,4
Język polski: - średnia suma punktów uczniów PSP OXPRESS: 73,5 średnia suma punktów województwa:
70,0 - średnia suma punktów miasta:
62,7
Nauczycielom i uczniom - GRATULUJEMY!Terazjużtylko...wakacje
(Bolec.Info/MonikaPluszczewicz-ZespółSzkolnoPrzedszkolnyOxpress)
Policjanci zatrzymali włamywacza i pasera
Bolesławieccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł rowery
z piwnicy oraz mężczyznę, który je kupił.
Do włamania doszło w ostatnim tygodniu maja br. na terenie Bolesławca. Sprawca po zerwaniu
skobla wszedł do jednej z piwnic i dokonał kradzieży dwóch rowerów. Pokrzywdzona straty oszacowała na
kwotę 600 złotych.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w wyniku
prowadzonych po zgłoszeniu kradzieży działań operacyjnych, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o ten czyn.
23-letni mieszkaniec Bolesławca usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem i złożył wyjaśnienia.
Sprawdzenia policjantów potwierdziły, że był już wcześniej karany za inne przestępstwa przeciwko mieniu.
Realizowane przez funkcjonariuszy dalsze czynności tej sprawie pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie pasera, który kupił skradzione rowery. Jednoślady policjanci znaleźli w jednym z pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez 26-letniego mieszkańca gminy Gromadka.
Odzyskane rowery zostaną teraz przekazane właścicielowi, a zatrzymani mężczyźni za swoje czyny
odpowiedzą przed sądem.
Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a przestępstwo paserstwa
zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.
r
e
k
l
a
m
a
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
BolecInformacje
Oczyścili las z cmentarnych śmieci „Odbicie2016”
liśmy - śmieci z cmentarza w tym
miejscu już nie ma. Za szybką reakcję
sołtysce Alicji Janiec i mieszkańcom
Lipian dziękujemy.
Zachęcamy wszystkich mieszrza w lesie.
kańców powiatu bolesławieckiego
Alicja Janiec, sołtys Lipian w roz- do przekazywania nam informacji
mowie z dziennikarzem Bolec.Info o dzikich wysypiskach. Piszcie pod
obiecała, że śmieci te zostaną z lasu [email protected]
zabrane i wywiezione. Sprawdzi-
Celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu mobilności wybranych
stanów osobowych w przypadkach
działań kryzysowych oraz umiejętności współpracy z żołnierzami
i SUFO.
Założenia ćwiczeń były następujące:
- trzech zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do Jednostki Wojskowej w Bolesławcu, w okolice
magazynu uzbrojenia obezwładnili
strażnika i ukryli się wewnątrz.
- skierowana na miejsce grupa
Po interwencji Bolec.Info sołtys Lipian Alicja Janiec dotrzymała słowa i wykonała swoje
zobowiązanie.
W artykule Cmentarne śmieci
pisaliśmy o tym, że w miejscowości
Lipiany nazywanej „wioską smaków” w Gminie Bolesławiec nieznana osoba wyrzuciła śmieci z cmenta-
5
20 czerwca bolesławieccy policjanci odbyli
ćwiczenia w Jednostce Wojskowej.
interwencyjna SUFO zostaje ostrzelana przez napastników.
- jeden z napastników próbuje
przedostać się do kolejnego budynku
jednostki, jednak zostaje zatrzymany
i obezwładniony przez wartownika
grupy interwencyjnej. Na miejscu
zdarzenia swoje czynności rozpoczyna Zespół Negocjatorów.
-zgodniezżądaniemterrorystów
zostaje im podstawione auto dostawcze, którym chcą odjechać. Policyjna
grupa realizacyjna dokonuje obezwładnienia i zatrzymania sprawców
w momencie ich przemieszczania
się do podstawionego samochodu.
Zakładnik zostaje uwolniony.
Ćwiczenia przebiegły zgodnie
z planem, zakładnikowi nic się nie
stało a przestępcy zostali zatrzymani. Służby zadziałały sprawnie
w sytuacji kryzysowej, a organizatorzy i uczestnicy działań uznali
potrzebę dalszego doskonalenia,
by w obliczu realnego zagrożenia
wspólne działania były równie
szybkie i skuteczne.
Bolesławiec tygrysem Dolnego Śląska
Kilkaset osób znajdzie pracę w nowym zakładzie
w Bolesławcu wybudowanym według standardów
Rehnus Logistics.
r
e
k
l
W środę, 15 czerwca 2016
r. w Bolesławcu przy ul.
Ekonomicznej w Wałbrzyskiej Specjalnej Podstrefie
Ekonomicznej wbudowano
akt erekcyjny Centrum Logistycznego Bolesławiec na
budowę hali produkcyjnej
Kompleksowa Obsługa Logistyczna firmy Rhenus Logistics. W I etapie budowy
powstanie hala magazynowa
a
o powierzchni blisko 50 000
metrów kwadratowych, biura
i zaplecze socjalne na około
5000 m kwadratowych oraz
parking na ponad 400 samochodów.
Spółka Rhenus Logistics
obiecuje, że magazyny oddane zostaną do użytku już
październiku br.
- Jestem bardzo szczęśliwy
i zadowolony. To już 10 inwe-
m
stor buduje zakład w Bolesławcu w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
- mówi prezydent Piotr Roman. - Od dzisiaj Bolesławiec
jest prawdziwym „tygrysem”
gospodarczym Dolnego Śląska, Spełniają się moje marzenia- dodaje.
W nowym zakładzie pracę
znajdzie kilkaset pracowników, co dla Bolesławca jest
bardzo ważne i stwarza perspektywy dla dalszego rozwoju.
a
6
t
BolecInformacje
e
k
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
s
t
s
p
o
n
s
o
r
o
w
a
n
y
Zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej Zakończyły się prace na podwórku
przeszedł ekstremalny sprawdzian
ul. Wróblewskiego 6a – 6g
W ubiegłym tygodniu Bolesławiec kilkakrotnie nawiedziły silne
burze z opadami deszczu od 25
mm do 35 mm, lokalnie nawet do
50 mm. To pierwsze tak intensywne
opady deszczu od czasu rewitalizacji
zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej, gromadzącego wody
strumienia leśnego „Złoty Potok.
Jeszcze 17 czerwca woda wypełniła
zbiornik po brzegi, zatrzymując deszczówkę z potoku i nie dopuszczając
do zalania ulic w tym rejonie.
Warto przypomnieć, że prace
przy odbudowie zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych
przy ul. Jeleniogórskiej zakończyły
się w 2015 roku. Podczas prac modernizacyjnych na terenie obiektu
wygospodarowana została również
część rekreacyjna. Powstały kompleks funkcjonuje pod nazwą „Leśny
potok”. - Zbiornik retencyjny przy
ul. Jeleniogórskiej ma chronić przez
podtopieniami w czasie ulewnego deszczu. Szczególne znaczenie
ma przy tym zatrzymywanie wód
opadowych – podkreśla prezydent Bolesławca Piotr Roman. Już
w okresie przedwojennym zbiornik
był wykorzystywany jako miejsce rekreacji, pełnił także funkcję zbiornika
retencyjnego gromadzącego wody
strumienia leśnego „Złoty Potok”
oraz regulował gospodarkę hydrologiczną kompleksu leśnego. W czasie
II wojny światowej obiekt został częściowo zniszczony i użytkowany do
końca lat 70-tych ubiegłego wieku
przez wojsko. Dzięki rewitalizacji
zbiornika wodnego w 2015 roku został odtworzony obiekt małej retencji,
który porządkuje sytuację hydrologiczną i przeciwpowodziową w mieście. Więcej na www.boleslawiec.eu
W Bolesławcu przy ul. Wróblewskiego 6a – 6g zakończyły się prace
przy przebudowie zaplecza. Roboty
wykonała firma BUD-DRÓG z Kożuchowa. Zakres robót drogowych
przewidzianych do wykonania
obejmował wykonanie przebudowy
podwórka wraz z budową oświetlenia, wykonanie małego placu
zabaw dla dzieci (I etap). Przebudowa dotyczyła również remontu
nawierzchni jezdni i chodnika ul.
Wróblewskiego wzdłuż budynku
nr 5. Stare nawierzchnie jezdni oraz
chodniki zostały rozebrane, a następnie wykonano nowe nawierzchnie
jezdni z kostki betonowej. Nowe nawierzchnie chodników wykonano
z płyt ażurowych oraz kostki brukowej. W ramach prac zbudowano
m.in. nowe murki oporowe oraz
wykonano odwodnienie terenu. Do
każdej klatki schodowej w budynkach odtworzono schody terenowe
z murkami oporowymi – całość
wykonana z cegły klinkierowej na
fundamentach betonowych. Teren
zaplecza oświetla 6 latarń typu parkowego. Koszt robót wynosi niemal
460 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.
Bolesławiec w gronie laureatów rankingu ZPP Radnimiejscywobsadziesztukidlanajmłodszych
Podczas XX Zgromadzenie
Ogólne Związku Powiatów Polskich nastąpiło uroczyste ogłoszenie
wyników z wręczeniem pucharów
i dyplomów laureatom Rankingów
Związku Powiatów Polskich za 2015
rok. W rankingu gmin miejskich
i miejsko –wiejskich miasto Bolesławiec znalazło się w gronie laureatów
na II pozycji. Zaszczytne wyróżnienie dla Bolesławca odebrał sekretarz
miasta Jerzy Zieliński.
Ranking ZPP trwa przez cały
rok. Punktowane są w nim projekty realizowane przez dany samorząd i jednostki jemu podlegające.
Punktacja obejmuje następujące
obszary: działania proinwestycyjne
i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jst; rozwój
społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
umacnianie systemów zarzadzania
bezpieczeństwem urzędu; promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja
rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na
rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa;
działania promocyjne.
50 lat pożycia małżeńskiego
11 czerwca 2016 r. w Pałacu Ślubów w Bolesławcu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. W
tym dniu złote gody obchodzili Ludwika i Józef Piróg.
Z okazji jubileuszu dostojni jubilaci uhonorowani zostali dyplomami
i Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Podczas ceremonii jubilatom towarzyszyły rodziny i przyjaciele. Nie zabrakło gratulacji oraz
życzeń wielu lat zdrowia i pomyślności. Uroczystość uświetnił koncert uczniów z Państwowej Szkoły
Muzycznej w Bolesławcu. Więcej na
www.boleslawiec.eu
Z okazji Dnia Dziecka Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
przygotował nietypowy spektakl
dla najmłodszych Po raz pierwszy
w spektaklu teatralnym wystąpili
radni miejscy. którzy zaprezentowali
się w sztuce „Czerwony Kapturek
w Bolesławcu”. Na deskach Sali Fo-
rum wystąpili: Czerwony Kapturek
– Renata Fredyk, Pies – Łukasz
Jaźwiec, Właściciel Psa – Łobuz –
Dariusz Mucha, Babcia – Ariel
Fecyk, Przechodzień i Stare Drzewo
– Bogdan Biernat, Pan ze Straży
Miejskiej – Łukasz Molak oraz
Kronikarz - Piotr Klasa. Spektakl
wyreżyserowała instruktor pracow-
ni teatralnej BOK-MCC Urszula
Frąszczak – Matyjewicz. Autorem scenariusza jest Ewa Ołenicz – Bernacka. 1 czerwca najmłodsi bolesławianie owacjami nagrodzili nowe
role radnych miejskich. Więcej na
www.boleslawiec.eu
Kobietyzpasją
W holu Bolesławieckiego Ośrodka
Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki można oglądać wystawę „Kobiety z pasją”. Na ekspozycji
prezentowane jest malarstwo i rysunek
grupy warsztatów malarskich na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bolesławcu. Wystawa prezentuje dorobek
grupy z minionego roku akademickiego2015/2016.Oprócztematówstudyjnych – postać, martwa natura, pejzaże,
prezentowane są zadania tematyczne,
pokazujące wyobraźnię autorek i dającemożliwośćichindywidualnejwypowiedzi artystycznej. Wernisaż wystawy
odbyłsię17czerwca.
Powstał zbiornik dla odwodnienia ulic
Przedstawiciele US Army z wizytą w ratuszu
Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej
13 czerwca 2016 r. Urząd Miasta
w Bolesławcu odebrał prace przy budowie zbiornika retencyjno – chłonnegodlaodwodnieniaulicZabobrze,
Kamiennej i Bazaltowej. Teren pod
budowę zbiornika został uprzednio
wykarczowany, usunięte została również warstwa humusu. W ramach
prac wykonano m.in. kanalizację
deszczową, prefabrykowany wylot
kanalizacji deszczowej, studnie z kręgów betonowych z osadnikami oraz
umocnienie skarp i dna zbiornika retencyjno – chłonnego. Umocnienie zrobiono z płyt prefabrykowanych. na www.boleslawiec.eu
Powstały zbiornik ma pojemność
wynoszącą 390 m3 . Teren zbiornika
został ogrodzony. W ramach zadania
zrobiono drogę i plac manewrowy
z tłucznia kamiennego.
Zbiornik został wybudowany
w celu zbierania nadmiaru wódy
opadowych z rejonu ulic Zabobrze,
Kamiennej i Bazaltowej. Roboty wykonane zostały przez firmę ZŁOMPOL z Częstochowy. Wartość zadania wynosi 84 tys. zł. Środki
pochodzą z budżetu miasta. Więcej
10 czerwca 2016 r. w bolesławieckim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie
przedstawicieli US Army
uczestniczących w ćwiczeniach wojsk NATO, które
odbywają się w okolicy Bolesławca z wiceprezydentem
Kornelem
Filipowiczem.
Spotkanie odbyło się na
wniosek strony amerykańskiej. Wizyta miała na celu
zaanonsowanie obecności
wojsk amerykańskich i na-
wiązanie kontaktów z władzami miasta oraz poznanie
profilu i charakterystyki
miasta Bolesławca.
Podczas spotkania goście
deklarowali gotowość włączenia się amerykańskiego personelu wojskowego
w życie miasta i nawiązania
kontaktów z lokalną społecznością np. w formie
spotkań z młodzieżą szkolną.
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
t
e
k
s
t
BolecInformacje
s
p
o
n
s
o
r
o
w
a
n
7
y
Bałkańskie klimaty z Bolesławic
I tak oto kolejna edycja Bałkańskiej Festy przeszła do historii. Tradycyjnie
już tego dnia Bolesławice wypełniła muzyka polska i bałkańska, zapach pity
i pećenicy oraz niezwykle ciekawe opowieści i wspomnienia, przywoływane
przez prowadzących i gości.
Zebranych powitali gospodarze, czyli mieszkańcy
Bolesławic, którzy zrobili to
muzycznie – zaśpiewali piosenkę o swojej miejscowości.
Następnie wspólnie z Wójtem
Gminy – Andrzejem Dutkowskim zaprosili gości do
symbolicznego otwarcia Festy.
Otwarcie było niecodzienne,
ponieważ przed sceną pojawił
się wóz, na którym znalazły się
skrzynie, walizy i instrumenty,
symbolizujący przybyłych na
te ziemie Polaków. Jak zaznaczyła Beata Widera – niedzielne spotkanie było już po raz
XII okazją przybycia do nas
pięknych i jedynych w swoim
rodzaju zwyczajów, pełnych
tradycji i smaków dzieciństwa.
Następnie goście zostali poproszeni o to, by pomogli przy-
stroić miejsce wokół sceny rzeczami z kufrów. Wśród gości
znaleźli się Duško Kovačević
- Ambasador Bośni i Hercegowiny, Ranko Tomović - Konsul
Honorowy Republiki Serbii,
Tadeusz Samborski - Członek
Województwa Dolnośląskiego,
władze lokalne w osobach Mariana Haniszewskiego, Roberta Relicha czy Kornela Filipowicza oraz wielu innych.
Następnie na scenie po raz
pierwszy zaprezentowała się
Gwiazda Bałkańskiej Festy –
zespół KUD OPANAK. Po
tym muzycznym wprowadzeniu przyszedł czas na ważny
i wzruszający moment – wręczenie medali z okazji 70 lat
osadnictwa w Gminie Bolesławiec. Pionierzy osadnictwa
zamieszkujący naszą gminę
zostali zaproszeni na miejsce
przed sceną, gdzie z rąk Wójta
oraz Przewodniczącego Rady
Gminy – Bogusława Uzieja
otrzymali pamiątkowe medale.
Przyszedł także czas na kolejne muzyczno-taneczne prezentacje i tak wystąpili kolejno Zespół Śpiewaczy „Ocice”,
Chór Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, Zespół
Pieśni i
Tańca Ziemi Bolesławieckiej, Kapela Herbutów, zespół Mikra, Nasza Biesiada,
Gminny Zespół Pieśni i Tańca
Jutrzenka oraz zespół Wiktorband. Dodatkowo KUD OPANAK zaprezentował się aż trzy
razy, zdobywając serca widzów
na nowo.
O tym, że wspomnienia
mogą być także smakowite zapewniali prowadzący Bałkańską Festę – Elżbieta Tor i Sławomir Ratajski, którzy przedstawiali przepisy, wysłane na
ogłoszony w ramach imprezy
konkurs.
Impreza była także okazją
do wcielenia tych przepisów
w życie, bowiem Koło Gospodyń Wiejskich Bożejowice-Rakowice oraz Stowarzyszenie
Kobiet Aktywnych z Lipian
nie tylko sprzedawały pitę, ale
także prowadziły warsztaty,
podczas których można było
przygotować ja samodzielnie. Tradycyjnie już do kulinarnych zmagań naproszeni
zostali członkowie zespołu,
który był gwiazdą wieczoru.
Możemy już powiedzieć, że
dwa słowa, które do perfek-
cji opanował kierownik KUD
OPANAK to… „dobra pita”.
Dla osób z bardziej artystycznym zacięciem przygotowane
zostały warsztaty tkackie, które
także cieszyły się sporym zainteresowaniem. Festa była także
okazją do spróbowania tradycyjnie parzonej kawy.
Organizatorzy nie zapomnieli także o atrakcjach dla
najmłodszych, którzy bawić
się mogli przez cały dzień. Bałkańską Festę zakończyła zabawa taneczna pod gwiazdami.
Organizatorami imprezy
byli Urząd Gminy Bolesławiec, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s
w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi Bolesławice.
Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem Wydarzenia „Festyn
kwiatowy” w Wykrotach.
W ramach swej działalności
GAZ-SYSTEM
S.A. aktywnie angażuje
się w dialog z otoczeniem
oraz wspiera inicjatywy
między innymi z zakresu
odpowiedzialnych inwestycji, sportu czy ekologii.
Prowadzone
przez
spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz
bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM
S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne.
Spółka dokłada wszelkich
starań, aby podejmowane
działania były w pełni
rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem
środowiska
oraz stwarzały szansę na
to, by dany region odnosił korzyści z wdrażanych
projektów.
Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką
strategiczną dla polskiej
gospodarki,
odpowiedzialną za przesył gazu
ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi
gazociągami w Polsce.
W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025
GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad
2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej
części Polski. Dotychczas
zrealizowane inwestycje
oraz usługa fizycznego
i wirtualnego rewersu
na gazociągu jamalskim
Festyn Kwiatowy w Wykrotach
Dość duże zainteresowanie towarzyszyło
kolejnej edycji Festynu Kwiatowego w Wykrotach.
Dopiero teraz otrzymaliśmy kilka fotek i krótką informację o Festynie Kwiatowym
w Wykrotach.. Jak piszą organizatorzy duże zainteresowanie towarzyszyło tegorocznej
edycji tego Festynu. Były występy dzieci, zespołów folklorystycznych, mini zjazd motocyklistów. Gwiazdą festynu
był zespół Cyganie. W czasie
festynu jego uczestnicy mogli
kupić kwiaty.
Głównym sponsorem imprezy był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka ta
współpracuje z mieszkańcami Wykrot, wspiera lokalną
inicjatywę i pomaga mieszkańcom w realizacji wielu
przedsięwzięć.
pozwoliły na znaczne
zwiększenie
technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.
Tłocznia
Jeleniów
II jest ściśle powiązana z rozbudową systemu
przesyłowego na Dolnym
Śląsku w ramach projektu
„Modernizacja systemu
przesyłowego na Dolnym
Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz
optymalnego
wykorzystania połączenia Polska-Niemcy”.
Budowa Tłoczni Jeleniów II jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii
Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
8
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
BolecSport
z pięcioma pętlami liczącymi po
dwa kilometry. Uczestnicy zawodów
zwrócili uwagę szczególnie na morderczy podbieg zaczynający się zaraz
za startem.
Bezkonkurencyjny okazał się
pochodzący z Ukrainy Oleksandr
Sitkovskiy, którzy na pokonanie trasy
potrzebował jedynie 31:07. Najlepsza
z pań, Halyna Shchensna-Radzikowska z KB Sobótka, przybyła na
metę dziesięć minut później.
Galeria zdjęć do zobaczenia na
naszym facebookowym profilu.
Pełne wyniki znajdziecie na portalu
Bolec.Info
Biegacze w Nowogrodźcu
Po raz osiemnasty Nowogrodźcu rozegrane
zostały zawody biegowe na dystansie 10 km. Zobacz fotki!
Zawody rozegrane zostały w kilku kategoriach, a udział w nich wzięli
zarówno najmłodsi entuzjaści biegania, jak i starzy wyjadacze. Na dzieciaki czekały krótsze dystanse, ale rywalizacja wcale nie była mniej gorąca
niż wśród dorosłych. Sportowe buty
r
założył na nogi również burmistrz
Nowogrodźca Robert Relich, który
wziął udział w biegu VIPów i dzielnie
pokonał dwu-kilometrową trasę.
Na starcie głównego biegu stanęło ponad siedemdziesięciu biegaczy, którzy musieli zmierzyć się
e
k
l
a
m
a
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
t
e
k
s
t
BolecKultura
s
p
o
n
s
o
r
o
w
a
n
9
y
Relacja z konferencji„Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska.”
W dniach 17–18 czerwca 2016 r.
w Bolesławcu odbyła się konferencja
naukowa „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska.”. W czasie
dwóch dni obrad bolesławianie
wysłuchali wystąpień wykładowców
uniwersyteckich, historyków, muzealników, archiwistów oraz studentów
i pasjonatów, którzy poruszali rozmaite zagadnienia dotyczące powojennej historii tzw. „Ziem Odzyskanych”. Referaty zasadniczo prezentowały wyniki badań prowadzonych
w oparciu o dokumenty archiwalne,
ikonograficzne i kartograficzne. Nie
zabrakło jednak wystąpień, dla których punktem wyjścia były wspomnienia rodzinne i historie osobiste.
Pierwszego dnia konferencja odbywałasięwCentrumIntegracjiKulturalnej „Orzeł”. Zaproszonych gości
przywitał Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman i dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu - dr Janusz Gołaszewski. Krótkie
wystąpienia przygotowali przedstawiciele bolesławieckich Stowarzyszeń i grup osadników. Działalność
Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich
omówiła prezes Barbara Smoleńska,
Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół –
prezes Halina Waniak, grupy reemi-
grantów z Francji – Kamilla Dudek,
Bolesławieckiego Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich – prezes Grzegorz
Jankowski. Prelekcję wprowadzającą
przedstawił Sekretarz miasta – Jerzy
Zieliński. Ponadto referaty wygłosili
wykładowcy Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab.
Grzegorz Strauchold, prof. dr hab.
Leszek Ziątkowski, dr hab. Joanna
Nowosielska-Sobel, dr hab. Piotr
Pałys, dr hab. Filip Wolański, dr Dariusz Przybytek, dr Grzegorz Sobel,
studenci i doktoranci tejże uczelni:
Kamilla Jasińska i Natalia Kotrys,
a także: dr Rafał Nowakowski (Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zygmunt Brusiło (Towarzystwo Miłośników Bolesławca),
Krzysztof Rajczakowski (Muzeum
Ceramiki w Bolesławcu) i Adam
Baniecki (Archiwum Państwowe we
Wrocławiu Oddział w Bolesławcu).
Drugi dzień konferencji zorganizowano w siedzibie Archiwum
Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu. Referaty wygłosili: Zdzisław Abramowicz (ZHP
Bolesławiec), dr Edmund Maliński
(redaktor Rocznika Bolesławieckiego), Mariusz Olczak (Archiwum
Akt Nowych w Warszawie), Maria
Subik (Gimnazjum Samorządowe
nr 2 w Bolesławcu), Anna Bober-Tubaj i Agata Bojanowska (Muzeum
Ceramiki w Bolesławcu), Barbara
Grzybek (Archiwum Państwowe we
Wrocławiu Oddział w Bolesławcu),
Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze), Katarzyna Uczkiewicz
(Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”),
a także wykładowcy Uniwersytetu
Wrocławskiego: prof. dr hab. Rościsław Żerelik i dr Barbara Techmańska oraz studenci tejże uczelni: Kamil
Frąckiewicz, Joanna Wolska, Marta
Łobacz i Angelika Perz.
Podczas przerwy uczestnicy
konferencji mogli obejrzeć wystawę
fotograficzną Barbary Schutty (Uniwersytet Wrocławski), poświęconą
współczesnemu obrazowi Bolesławca i Dolnego Śląska.
Organizatorami konferencji byli:
Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wrocławskiego, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Ośrodek Pamięć
i Przyszłość we Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział w Bolesławcu oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
Materiały pokonferencyjne ukażą się drukiem pod koniec 2016 r.
Promocja „Rocznika Bolesławieckiego 2015”
Redakcja
i
współautorzy
Rocznika
Bolesławieckiego zapraszają na promocję VIII
edycji periodyku poświęconego przeszłości
i współczesności miasta Bolesławiec, która
odbędzie się 29 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w
Sali Rajców bolesławieckiego ratusza.
Tegoroczne wydanie Rocznika Bolesławieckiego liczy 208
stron. Zawarto w nim 51 artykułów o zróżnicowanej tematyce,
a ponadto kronikę (opr. Edmund
Maliński i Magdalena Zientara),
w której umieszczono krótkie
informacje na temat najważniejszych wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych i innych,
które miały miejsce w minionym
roku na terenie miasta i powiatu
bolesławieckiego, lub w których
bolesławianie brali udział.
W dziale I zawarto artykuły,
będące wynikiem badań nad historią Bolesławca. Opublikowano
tu fragment pracy magisterskiej
Stanisława Ratajskiego pt. „Tożsamość a pamięć społeczna wysiedlonych z Kresów II RP do
Bolesławca”, nagrodzonej w ostatniej edycji konkursu na najlepszą
pracę magisterską lub doktorską
z zakresu historii i współczesności
miasta Bolesławiec, obszerny tekst
Michała Sibilskiego poświęcony
historii bolesławieckiej kolei oraz
artykuł Agaty Bojanowskiej pt.
„Cmentarz Komunalny przy ul.
Śluzowej w Bolesławcu (tzw. Nowy Cmentarz Ewangelicki)”.
Wśród artykułów o tematyce
lokalnej, zawartych w dziale II
znalazł się tekst Marii Adydan pt.
„Zakład Aparatury Próżniowej
w Bolesławcu”, opisujący dzieje,
zakres produkcji oraz specyfikę
zakładu. W tym dziale opublikowano również fragment pracy
magisterskiej Bartosza Woźniewskiego pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu Dworca Wschodniego w Bolesławcu”, nagrodzonej
w 2014 r. w konkursie na najlepszą
pracę magisterską lub doktorską
z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec. Ponadto
znalazły się tu artykuły Zygmunta
Brusiły pt. „50 lat Zespołu Szkół
Budowlanych w Bolesławcu”
i Danuty Maślickiej dotyczący
spotkania z ks. prof. Józefem Tischnerem, które odbyło się w Bolesławcu 20 lutego 1997 r. Barbara
Glinkowska przybliżyła twórczość
Janiny Bany-Kozłowskiej poprzez
pryzmat dwóch ważnych wyróżnień, jakie otrzymała znana
bolesławiecka artystka w 2015
r. Rozdział kończy wywiad Ewy
Ołenicz-Bernackiej z Adamem
Banieckim – kierownikiem Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.
Dział III – „Komunikaty” – jest
jednym z najobszerniejszych i zawiera aż 11 artykułów. W pierwszym z nich Lesław Kasprzycki
przybliżył informacje dotyczące
Telewizyjnego Turnieju Miast
Bolesławiec-Złotoryja z 1969 r.
Kolejne dwa dotyczą działań bolesławian na Kresach Wschodnich.
Bogdan Mazurkiewicz opisuje
ubiegłoroczną akcję „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”,
Barbara Smoleńska omawia zaś
udział w odsłonięciu odnowionego pomnika Adama Mickie-
wicza w Zbarażu. Zbigniew Razik
podsumował obchody 35-lecia
NSZZ Solidarność w Bolesławcu,
a Olga Markiewicz omówiła V
Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów
Szkół i Placówek oraz Prezesów
Stowarzyszeń noszących imiona
upamiętniające Zesłańców Sybiru. W rozdziale znalazły się także
artykuły Marii Szpak pt. „Bolesławiecka Rada ds. Seniorów II
kadencji (2013–2015)”, Eugenii
Aliny Wolskiej pt. „Neuer Chor
Dresden w Bolesławcu” oraz
Krzysztofa
Rajczakowskiego,
pt. „NavSim Polska – światowe
technologie z Bolesławca”. W kolejnym tekście Agnieszka Gergont
omówiła najważniejsze inwestycje i nagrody przyznane miastu
w minionym roku. Uzupełnieniem tej części są artykuły Anny
Bober-Tubaj i Agaty Bojanowskiej
przywołujące dane historyczne
o zrewitalizowanych obiektach –
zbiorniku wodnym przy ul. Jeleniogórskiej i budynku Term.
W dziale „Twórczość bolesławian” zaprezentowano działalność dwóch artystów – nieżyjącego już ceramika Eugeniusza
Niemirowskiego (artykuł Lesława
Kasprzyckiego) oraz fotografika
Janusza Moniatowicza, którego
postać została przedstawiona
w wywiadzie z Ewą Ołenicz-Bernacką (I cz. wywiadu opublikowano w Roczniku Bolesławieckim
2014).
Wśród bolesławian, których
wspomnienia
opublikowano
znaleźli się: pracownik oświatowy
Władysław Smoliński (opr. Ewa
Ołenicz-Bernacka),
związany
z kopalnictwem miedziowym Jan
Paździora oraz Wojciech Sobiech,
który opisuje działalność Klubu
Górskiego „Gronik”. O swoich
pasjach opowiedzieli: Antonina
Kopała-Wdowiak (restaurator-
ka, opr. Danuta Maślicka), Rafał
Kotlarski (prezes Stowarzyszenia
Wędrowiec) oraz Zdzisława Pachom (pływaczka-seniorka).
W dziale „In memoriam”
przybliżono sylwetki znanych bolesławian, którzy odeszli w 2015 r.
Wśród nich byli: Jan Bancewicz
(opr. Agata Bojanowska), Michał
Wojdyła (opr. Stanisława Zięcik),
Andrzej Idzik (opr. Katarzyna
Żak), Mieczysław Kozłowski (opr.
Anna Bober-Tubaj), Lucjan Rewers (opr. Agata Bojanowska), Paweł Jamróz (opr. Zbigniew Razik),
Leszek Brocławik (opr. Zbigniew
Razik), Mieczysław Karol (opr.
Franciszek Kozdra) i Alojzy Skóra (opr. Zbigniew Razik). W rozdziale znalazły się także teksty:
„Arkadiusz Tobolski (1902–1977)
– człowiek, który odtopił kopalnię
Konrad”, (opr. Jan Paździora) oraz
„Doktor Roman Kowal (1934–
1990) zasłużony dla miasta Bolesławca” (opr. Maria Sobolska).
W tegorocznym wydaniu
Rocznika znalazło się także 12
recenzji publikacji napisanych
przez bolesławian lub dotyczących tematyki lokalnej, wydanych
w 2015 r. Wśród nich są następujące pozycje: Jan Bujak „Galicjanie
i Serbowie” (rec. Antoni Dziechciarz), Krzysztof Stefan, Piotr Nieratka „Nowogrodziec. Miasto ceramiki oraz jego okolice na przedwojennych pocztówkach” (rec.
Zygmunt Brusiło), Barbara Banaś,
Anna Bober-Tubaj „Krzysztof
Rozpondek” (rec. Barbara Rejwerska), Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska „Bolesławiec miasto ceramiki. Multiprzewodnik”
(rec. Marta Julita Satoła), „Razem
pamiętamy więcej” (rec. Grzegorz
Strauchold), „Tu wszystko było
inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji” (rec.
Grzegorz Strauchold), „Polacy na
bośniackiej ziemi. Fotograficzne
wspomnienia bolesławieckich
reemigrantów” (rec. Grzegorz
Strauchold), Elżbieta Gizela Erban „Kochankowie Burzy” (rec.
Maria Sobolska), Grażyna Hanaf
„Dziewczynka – skrzynka” (rec.
Maria Sobolska), Iwona Banach
„Klątwa utopców” (rec. Maria Sobolska), Franciszek Uściński „Jak
zarabiałem w Berlinie na zęby”
(rec. Maria Sobolska), Sebastian
Zielonka „Żeliszów wierny swoim korzeniom” (rec. Krzysztof
Rajczakowski).
„Rocznik Bolesławiecki” ukazuje się od 2009 r. Recenzentem
wydawniczym periodyku jest
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold.
We współtworzeniu tegorocznej
edycji wzięło udział 35 osób. Publikacja wydana przez Muzeum
Ceramiki została sfinansowana
przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz Stowarzyszenie Ziemia
Bolesławiecka. „Rocznik Bolesławiecki 2015” można będzie nabyć
w obu działach Muzeum Ceramiki, Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz bolesławieckich księgarniach.
Redakcja zaprasza wszystkie
osoby, które mają ciekawe pomysły na artykuły mieszczące się
w ramach tematycznych wydawnictwa do współpracy. Wszelkie
pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
boleslawiec.net. Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się we
wtorki o godz. 11.00 w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki
przy ul. Kutuzowa 14.
10
n
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
BolecKultura
a
s
z
p
a
t
r
o
n
a
t
Zostań Glinoludem i weź
udział w Festiwalu Bieli!
Organizatorzy przygotowali dwa autokary, które
zabiorą bolesławian, chcących stać się Glinoludami, na wrocławską imprezę
O tym czym jest Festiwal Bieli
pisaliśmy w tekście „Bolesławieccy
artyści w Europejskiej Stolicy Kultury”. Festiwal Bieli to nowy pomysł
Bogdana Nowaka, twórcy Gliniady.
Jak czytamy na stronie imprezy:
Festiwal Bieli / Festival of White - Pierwsza edycja festiwalu będzie
wpisana w program Wrocław-Europejska Stolica Kultury 2016. Działania artystyczne, gdzieś pomiędzy
happeningiem, teatrem ulicznym,
paradą. Organizowane pod hasłem
„Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny”.
Idea wywodzi się z autorskiego
pomysłu Bogdana Nowaka jakim
jest Gliniada; korowód postaci zwanych Glinoludami. - Glinoludy to
my, zwykli ludzie, którzy pomalowani w glinie stajemy się kimś innym.
To co spójne to tłum ludzki, idący
w korowodzie; spójny dzięki glinie. Wyschnięta glina ceramiczna staje się
białą powłoką na ciele i kostiumach
uczestników. I to nas uczestników łączy, wiąże, sprawia, że zaczynamy być
jakąś jednością. Białym korowodem
Glinoludów.
Impreza odbędzie się 25 czerwca. Wrocławską bazą Glinoludów
będzie Plac Solny,, na którym już od
11:00 odbywać się będzie malowanie
gliną. Organizatorzy zapraszają do
wzięcia udziału w imprezie wszystkich sympatyków Gliniady, którzy
akurat będą we Wrocławiu. Przygotowano również dwa autokary, które
mogą zabrać prawie sto osób z Bolesławca! Organizatorzy zapewniają
transport oraz stroje. To jednak nie
wszystko - na Glinoludy, które wykażą się szczególną inwencją czeka
konkurs! Najlepiej przebrany uczestnik parady otrzyma 1 000zł! Zapisy
na facebookowym profilu Parada
Gliniada.
Parada ruszy ulicami Wrocławia
o godzinie 13:00. Autokary ruszą
z Bolesławca o godzinie 8:00. Powrót
planowany jest wieczorem, wiec po
wzięciu udziału w paradzie można
będzie skorzystać z wielu atrakcji Europejskiej Stolicy Kultury.
Znamy gwiazdy Dni
Gminy Nowogrodziec
13 i 14 sierpnia odbędzie się “IV Jarmark Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad
Kwisą”. Kto wystąpi?
W weekend poprzedzający
Bolesławieckie
Święto Ceramiki odbędą
się Dni Gminy Nowogrodziec 2016 „IV Jarmark
Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad
Kwisą”. Wiemy już jakie
gwiazdy wystąpią na nowogrodzieckim Rynku.
W sobotę, 13 sierpnia 2016 r. o godz. 21.00
usłyszeć będziemy mogli
Libera i Mateusza Ziółko,
których piosenka „7 Rzeczy” stała się motywem
przewodnim polskiej ko-
r
medii „7 Rzeczy, których
nie wiecie o facetach”.
W niedzielny wieczór,
14 sierpnia o godz. 20.30
wystąpi Anna Wyszkoni,
która podczas tegorocznego festiwalu w Sopocie
świętowała 20-lecie kariery scenicznej.
Co sądzicie o składzie
Dni Gminy Nowogrodziec
2016? Weźmiecie w nich
udział? Zapraszamy do
dyskusji na portalu Bolec.
Info
e
k
l
a
m
a
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
BolecOgłoszenia
11
BolecOgłoszenia
Dodaj ogłoszenie i wyróżnij je!
Jeśli chcesz, aby Twoje ogłoszenie dotarło do większej grupy osób? Zachęcamy do publikacji w kolejnym wydaniu Gazety Bolec.Info (nakład 10000) ogłoszenia wyróżnionego.
Twoje ogłoszenie ukaże się w całości (łącznie do 270 znaków z danymi kontaktowymi, bez zdjęć) w specjalnej, wyróżnionej ramce. Koszt emisji ogłoszenia w jednym wydaniu
to zaledwie 7,99 zł netto (9,83 zł z VAT).
r
Restauracja KFC Osła (lokalizacja przy autostradzie
A4) zatrudni osoby na sezon oraz na stałe do pracy
na stanowiskach: kucharz i kasjer Wymagania:
-ukończone 18 lat -książeczka do celów sanitarnoepidemiologicznych lub gotowość wyrobienia
jej - pozytywna energia Oferujemy: -umowę o pracę
-pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
-zdobycie doświadczenia zawodowego -pełen
pakiet szkoleń - dodatkowe premie na okres wakacji
Oferta pracy skierowana również do osób niepełnosprawnych. Informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami. CV proszę kierować na
adres mailowy: [email protected]
Ocieplanie
budynków,
tel. 881 507 760
MTZ BELARUS
- tani, niezawodny
ciągnik. Gwarancja,
pełny serwis.
Tel: 74 819 40 45
AGD I RTV
Elektronika
•lokowka sprawna 100% (nr: 643188), tel.
730563500
•maszyna do szycia (nr: 643192), tel. 730563500
•mikrofalówka lg ms-1907c (nr: 642941), tel.
575703733
•pilnie kupje prostownik rozruchowy do samochodu (nr: 643137), tel. 781739500
•przetwornica samochodowa 500 w firmy volt (nr:
642885), tel. 661036731
•sprzedam keyboard (nr: 644046), tel. 513108549
•sprzedam pamięć ram do laptopa (nr: 643102),
tel. 784953012
•sprzedam plazme (nr: 643632), tel. 505984418
•telewizor, ,, (nr: 642730), tel. 723634803
•Sprzęt AGD
•kuchenka gazowo-elektryczna (nr: 643461), tel.
885959154
•lodowko zamrazarka polar (nr: 643244), tel.
731-542-441
•pilnie kupje prostownik rozruchowy do samochodu (nr: 643138), tel. 781739500
•sprzedam lodówko-zamrażarkę (nr: 643429),
tel. 510362492
•zamrażarka tanio (nr: 644124), tel. 537885871
DLA DZIECKA
Kupię
Sprzedam (akcesoria)
•fotelik / podstawa nania (nr: 644216), tel.
692638138
•huśtawka-bujaczek fisher price (nr: 643057), tel.
669712314
•karuzele (nr: 643722), tel. 662362861
•krzesełko do karmienia (nr: 644257), tel.
608123857
•laktator elektryczny -canpol babies (nr: 643064),
tel. 669712314
•łóżeczka turystyczne (nr: 644255), tel. 608123857
•meble dziecięce meblik (nr: 642741), tel.
501682247
•oddam fotelik samochodowy za paczkę pampersów (nr: 643122), tel. 661352056
•sprzedam łóżko piętrowe ! (nr: 644170), tel.
607982447
Sprzedam (inne)
•bujak fisher price (nr: 643988), tel. 662287683
•materac do łóżeczka dziecięcego 70x140 (nr:
642766), tel. 660769534
•materac do łóżeczka o wymiarach 70 x 140 (nr:
642484), tel. 660769534 najlepiej sms
•rower mexller 16 (nr: 644007), tel. 508137109
•rowerek 2w1 dla 2-4 latka (nr: 643665), tel.
692022797
•rowerek dziewczęcy dla 3-4 latka (nr: 643663),
tel. 692022797
•sprzedam dziecięce łóżeczko (nr: 644213), tel.
668 842 426
•sprzedam rower dla dziecka - author cosmic 20
(nr: 643164), tel. 601087009
•ubrania ciążowe (nr: 643774), tel. 667994109
Sprzedam (odzież)
•buty roz. 32 (nr: 630729), tel. 662 606 874
•ciuszki dla dziewczynki 134cm (nr: 642676), tel.
723500619
•ciuszki dla dziewczynki 56-74 (nr: 642790), tel.
883749384
•Sprzedam (wózki)
•sprzedam wózek 2w1 (nr: 644212), tel. 668
842 426
•wózek składany parasolka (nr: 644018), tel.
608 538 051
•wózek tako laret 3w1 (nr: 643458), tel.
508602251
Sprzedam (zabawki)
•pałac alladyna i jasminy- oryginalny disney’a (nr:
643371), tel. 604681311
•bionicle (nr: 642459), tel. 665 560 874
•gra „tumblin’ monkeys- spadające małpki” (nr:
643374), tel. 604681311
•gra „zgadnij kto to?” edycja disney (nr: 643372),
tel. 604681311
•pchacz lew (nr: 642539), tel. 882560894
•rower mexller 16 (nr: 643928), tel. 508137109
•sprzedam autko na akumulator (nr: 644250),
tel. 608123857
DOM I OGRÓD
Kupię
•kupie łóżko do sypialni używane do 200 zł (nr:
643838), tel. 501276862
•pilnie kupje prostownik rozruchowy do samochodu (nr: 643139), tel. 781739500
•Sprzedam (inne)
•waga gospodarcza zabytek (nr: 643459), tel.
885959154
•dachówka karpiówka (nr: 642984), tel. 667165-815
•dachówka sprzedam (nr: 628063), tel. 885959154
•duże akwarium (nr: 611661), tel. 883 857 711
•duży kamień do ogrodu skalniak wodospad (nr:
643464), tel. 608527187
•garaze blaszane wiaty hale producent! (nr:
642564), tel. 500215793
•grill niebieski (nr: 643333), tel. 795973657
•kosiarka elektryczna +podkaszarka (nr: 643179),
tel. 513068817
•kosiarki spalinowe (nr: 643238), tel. 783834309
•kupię butle 11kg (nr: 643486), tel. 793065468
•lawendowe bukiet,wianki itp (nr: 643728), tel.
606 215 849
•maszyna do szycia (nr: 643193), tel. 730563500
•podciśnieniowe czyszczenie tapicerki meblowej
(nr: 472630), tel. 505662261
•sprzedam (nr: 643768), tel. 575695851
•sprzedam drewno (nr: 640945), tel. 504916038
•sprzedam działke w rod wizów (nr: 643874), tel.
603 351 403
•sprzedam gabloty sklepowe (oszklone) (nr:
639877), tel. 735950218
•sprzedam mieszkanie własnościowe, parter, 3
pokoje,balkon. (nr: 642752), tel. 516 642 283
•Sprzedam (meble)
•duzo roznych mebli uzywanych w bdb stanie-tanio!!! (nr: 642510), tel. 602-27-20-37
•komplet wypoczynkowy (nr: 631021), tel.
696169529
•leżanka- szezlong !!! (nr: 644187), tel. 698652848
•łóżko 120x200 sosnowa (nr: 642652), tel.
509056737
•meble do pokoju dziecięcego (nr: 643683), tel.
515184106
•meble kuchenne (nr: 643717), tel. 885959154
•narożnik (duży) rozkładany (nr: 643249), tel.
501276862
•sprzedam meble w dobrym stanie (nr: 642661),
tel. 723544269
•sprzedam stół -ława drewniana 110x110x50 (nr:
642715), tel. 570343399
•sprzedam stół ogrodowy + 2 łąwki (nr: 643475),
tel. 607 744 724
•sprzedam zestaw mebli młodzieżowych brw (nr:
642945), tel. 509828251
•stolik pod telewizor (nr: 643457), tel. 501657592
•stół i krzesła (nr: 643455), tel. 501657592
•stół ogrodowy + 2 krzesła, zestaw ogrodowy (nr:
643539), tel. 731542441
•wersalka +2 fotele (nr: 642968), tel. 535026487
Sprzedam (wyposażenie)
•drzwi wewnętrzne 80 (nr: 643992), tel.
512143903
•grzejniki pokojowe z regulacjom teperatury (nr:
643223), tel. 795973657
•sofa 4 osobowa 2letnia (nr: 643410), tel.
795973657
•sprzedam (nr: 643766), tel. 575695851
•sprzedam nową wannę (nr: 643203), tel. 603905-803
•stol i dwie lawki drewiane (nr: 643882), tel.
795973657
•zlew lazienkowy ceramiczny (nr: 643945), tel.
795973657
Usługi
•!!!bolesławiec brukarstwo ogrodzenia!!! ładnie
i dokładnie (nr: 621486), tel. 794-626-484
•czyszczenie mebli!!! (nr: 626305), tel. 505662261
•czyszczenie tapicerki meblowej i dywanów- 505
662 261 (nr: 575939), tel. 505 662 261
•czyszczenie tapicerki meblowej -505662261 (nr:
631835), tel. 505662261
•czyszczenie tapicerki meblowej i dywanów!
-505662261 (nr: 607758), tel. 505662261
•ekskluzywne posadzki dekoracyjne (nr: 642765),
tel. 662 369 297
•naprwa oraz przeglądy pieców gazowych bolesławiec (nr: 644135), tel. 509213830
•podciśnieniowe czyszczenie tapicerki (nr:
643196), tel. 505662261
•podciśnieniowe pranie dywanów , wykładzin (nr:
642615), tel. +48 509 361 219
•pranie dywanów i tapicerki meblowej (nr:
600952), tel. 505662261
•pranie dywanów i tapicerki meblowej
-505662261 (nr: 617714), tel. 505662261
•pranie tapicerki meblowej (nr: 571613), tel.
505662261
•pranie tapicerki meblowej i dywanów (nr:
609972), tel. 505662261
•renowacja , czyszczenie tapicerki skórzanej (nr:
643393), tel. +48 509 361 219
•renowacja posadzek betonowych (nr: 642769),
tel. 662 369 297
•szamba betonowe z atestami i 2-letnią gwarancją
najtaniej (nr: 642448), tel. 660 513 599
•warsztaty kulinarne - podróże z thermomixem
(nr: 643948), tel. 601705613
•wykończenia wnętrz (nr: 643229), tel. 723832775
•wykończeniówka (nr: 643529), tel. 694-982-477
•wynajem rusztowan i szprzetu budowlanego (nr:
643691), tel. 518687133
EDUKACJA
Korepetycje
•jezyk niemiecki (nr: 644144), tel. 518-958-915
•korepetycje z chemii (nr: 643276), tel. 601995462
•korepetycje z języka angielskiego - it’s a piece of
cake! (nr: 644076), tel. 697248697
•niemiecki dla opiekunek i nie tylko (nr: 643842),
tel. 797894813
•sprawdzona metoda dla dorosłych – niemiecki
przez skype (nr: 643575), tel. 575249030
•Książki
•ksiazki do matematyki (nr: 643950), tel.
535552841
•książki do „mechanika” w bolesławcu(zsm)kl
i (nr: 644143), tel. 500242805
•kupię książki do trzeciej klasy liceum profil mat-fiz w i lo (nr: 644024), tel. 724434490
•podreczniki z historii szkola srednia (nr:
643954), tel. 535552841
•sprzedam ksiazki do elektronika (nr: 644219),
tel. 888485570
KOMÓRKI
Sprzedam
•samsung galaxy ace 4 lte sm-g357fz---gwarancja
(nr: 643226), tel. 515052615
•sprzedam dwa telefony (nr: 643108), tel.
784953012
•Zamienię
•zamienię lg 350 na większy (nr: 643566), tel.
501276862
KOMPUTERY
Części
•radiator firmy amd (nr: 641853), tel. 661036731
•Konsole
•sprzedam xbox 360 + kinekt + 2 pady (nr:
643694), tel. 661387840
•xbox one na gwarancji (nr: 643527), tel.
791772790
Kupię
•pilnie kupje prostownik rozruchowy do samochodu (nr: 643143), tel. 781739500
•sprzedam pamięć ram do laptopa (nr: 643101),
tel. 784953012
Sprzedam
•drukarka hp photosmart series b109 (nr:
643197), tel. 783429554
•sprzedam laptop dell latitude d-820 (nr: 643957),
tel. 609997816
•zasilacz do laptopa toshiba (nr: 610366), tel.
885959154
MOTORYZACJA
Części
•cześci renault laguna 2 (nr: 643056), tel.
604589468
•części renault laguna ii 2,2 dci (nr: 643731), tel.
530051252
•łańcuszek rozrządu (nr: 639918), tel. 534240557
•olej mineralny platinum classic 15w40 4,5l (nr:
644016), tel. 608 538 051
•tarcza hamulcowa (nr: 643808), tel. 669557143
•Kupię
•audi a3, a4 1.8t (nr: 643065), tel. 884855205
•pilnie kupje prostownik rozruchowy do samochodu (nr: 643140), tel. 781739500
Sprzedam
•air bag bmw e39 (nr: 642547), tel. 609435712
•audi a4 2002 kombi (nr: 642793), tel. 607173152
•cb radio midland alan 100 plus antena (nr:
643209), tel. 725359336
•felgi aluminiowe ford focus mk1 et 52,5 15x6 (nr:
643050), tel. 661036731
•ford fusion/fiesta 1.2 16v sprowadzony top (nr:
642883), tel. 693392902
•ford mondeo (nr: 642875), tel. 782158664
•gokart buggy terenowo - leśny (nr: 642567), tel.
781 739 500
•hyosung ga125 (honda kawsaki yamaha ) (nr:
642419), tel. 608706046
•john deere - traktorek kosiarka (nr: 643074),
tel. 607482694
•kia carnival (nr: 644132), tel. 512 975 6 24
•kingway jinlun (nr: 643506), tel. 695469787
•komplet kół - 18” - 5x112 (nr: 642630), tel. 604
067 839
•kupię każde auto - tel. 726-415-963 (nr: 606772),
tel. 726-415-963
•kupię każde auto - tel. 884-621-640 (nr: 606773),
tel. 884-621-640
•lancia musa 1.9 jtd 2008r. super stan (nr:
633360), tel. 570807681
•maszyny rolnicze (nr: 643544), tel. 669532278
•opel astra 1.7 cdti 115km 2011r. z niemiec (nr:
642086), tel. 570807681d2241
•opel corsa 1.2 (nr: 642845), tel. 739080602
•opel vectra 1998r.sedan kolor srebrny (nr:
641927), tel. 661036731
•oponki letnie 195/50/16 (nr: 643337), tel.
795973657
Sprzedam/Kupię - oferty firm
Usługi
•diagnostyka komputerowa silnika (nr: 643241),
tel. 733 154 719
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
•kupie kawalerkę (nr: 643191), tel. 515453688
•kupie mieszkanie (nr: 643095), tel. 882946009
•kupię garaż w bolesławcu (nr: 642998), tel.
696483584
•kupię garaż własnościowy (nr: 643825), tel.
515453688
•kupię garaż własnościowy w bolesławcu (nr:
643780), tel. 660059634
•kupię kawalerkę (nr: 643798), tel. 515453688
•kupię mieszkanie (nr: 642670), tel. 501-868-729
•szukam do wynajmu miejsce pod warsztat/kupię
(nr: 643557), tel. 536197154
•Najmę - Wynajmę
•do wynajecia kawalerka (nr: 643739), tel. 507
244 489
•do wynajęcia biuro w centrum bolesławca (nr:
642580), tel. 506050977
•do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w nowogrodźcu (nr: 642781), tel. 792-650-580
•do wynajęcia sala konferencyjna w centrum
bolesławca (nr: 642579), tel. 506050977
•garaż gałczyńskiego do wynajęcia (nr: 642501),
tel. 506078886
•jasne mieszkanie z wyjściem na ogród 78 m2
przejęsław (nr: 643267), tel. 500183120
•lokal centrum miasta (nr: 643321), tel. 502568-962
•lokal 42,70 m2 w bolesławcu przy ul. mickiewicza (nr: 639461), tel. 883-444-884
•lokale do wynajęcia-centrum (nr: 643661), tel.
604 58 87 86
•scisle centrum miasta (nr: 643324), tel. 502568-962
•wynajme (nr: 642963), tel. 665994832 lub
757347903
•wynajmę duży lokal (nr: 642760), tel. 601704670
•wynajmne mieszkanie (nr: 643608), tel.
781152665
Sprzedam (domy)
•budynek jednorodzinny do remontu w zabudowie bliźniaczej (nr: 643482), tel. 886237617
•dom | warta bolesławiecka | 250m2 | 6 pokoi | 2
łazienki (nr: 643558), tel. 506927338
•dom bez pośredników (nr: 643947), tel.
609380011
•dom w olszanicy 184m2 (nr: 642508), tel.
609806055
•okazja!!! dom mieszkaniowo – usługowy w łące
(nr: 642804), tel. 694432908
•sprzedam dom w czernej (nr: 642520), tel.
721272671
Sprzedam (działki)
•brzeznik działki budowlane (nr: 643228), tel.
792180676
•brzeżnik działka usługowo-mieszkalna (nr:
643435), tel. 75 644 5008 ,kom.605 745 389
•dzialka rolno-siedliskowa (nr: 644020), tel.
661178597
•działka przy obwodnicy (nr: 642762), tel.
601704670
•działka rolna w wykrotach (nr: 642856), tel.
508067601
•działka w mjsc. nowa z projektem i pozwoleniem
na budow (nr: 644067), tel. 663 849 630
•działka wykroty (nr: 642761), tel. 601704670
•działki sprzedam (nr: 644071), tel. 604 58 87 86
•extra działka (nr: 643538), tel. 880 066 249
•malownicza dzialka budowlana w nowej (nr:
607930), tel. 605 419 355
•sprzedam (nr: 643771), tel. 505507753
•sprzedam działke (nr: 639230), tel. 669940612
•sprzedam działke budowlaną,krasnik dolny (nr:
642489), tel. 536871491
•sprzedam działkę budowlaną (nr: 643637), tel.
695808970
•sprzedam działkę usługowo-mieszkalną (nr:
642867), tel. 75 644 5008 ,kom.605 745 389
•sprzedam działki (nr: 644103), tel. 606509804
Sprzedam (inne)
•garaż (nr: 631118), tel. 605166458
•garaż 3x5 garaże wiaty hale bramy każdy wymiar
producent! (nr: 643574), tel. 788406208
•Sprzedam (mieszkania)
•2 pokoje, i piętro, 40,2 m2, 99 tys. (nr: 644120),
tel. 796 09 09 14
•2-pokojowe mieszkanie blisko centrum miasta
e
k
l
a
m
l
a
m
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gryf" z Gryfowa Śląskiego to firma o wieloletnim
doświadczeniu w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami.
Spółdzielnia "Gryf" działa na rynku nieruchomości już od 1995 roku. Dysponuje fachową, wykwalifikowaną kadrą pracowników, mającą duże doświadczenie w branży oraz w kontaktach i współdziałaniu z mieszkańcami. Zespół
pracowników kierowany jest przez osobę o wieloletniej praktyce w zarządzaniu nieruchomościami – inżyniera budownictwa; absolwenta Politechniki
Poznańskiej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; licencja zarządcy nieruchomości nr 3637; bogate doświadczenie w dziedzinie mieszkalnictwa, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
nabyte dzięki pracy w jednostkach administracji samorządowej, zakładzie
budżetowym, spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnotach mieszkaniowych.
Wykwalifikowana i wykształcona kadra finansowo-księgowa jest gwarantem
solidnego, zgodnego z prawem rozliczenia nieruchomości i właścicieli nieruchomości. Profesjonalne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje m.in. nadzór nad pracami remontowymi, przeglądy budowlane oraz utrzymanie wszystkich obiektów na nieruchomości w pełnej sprawności technicznej. Spółdzielnia dysponuje specjalistyczną, fachową obsługą prawną. Wszystkie te cechy predysponują Nas do złożenia oferty na zarządzanie nieruchomością, której jesteście Państwo włascicielami.
•otwieranie samochodów (nr: 643052), tel.
604589468
•potrącony pies (nr: 643695), tel. 694982477
•pranie tapicerki samochodowej (nr: 643437), tel.
+48 509 361 219
•renowacja , czyszczenie tapicerki skórzanej (nr:
643745), tel. +48 509 361 219
•Zamienię
•kia carnival (nr: 644133), tel. 512 975 624
r
k
Zarządzanie Wspólnotami
Mieszkaniowymi
Jak zlecić publikację ogłoszenia wyróżnione?
Wypełnij formularz na stronie www.ogloszenia.bolec.info lub prześlij treść ogłoszenia pod adres [email protected] lub adres Redakcji (w stopce) dokonaj płatności (przedpłata) na konto: 85 1140 2004 0000 3302 7134 7941, Bolec.Info Katarzyna Bodzioch, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Krakow. W poleceniu przelewu podaj także numer
ogłoszenia, który zobaczysz po wysłaniu tego formularza na stronie. Wysyłając formularz zgadzasz się na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej (e-faktura).
Praca na stałe lub na sezon: Osługa klienta, Kucharz
e
Szukacie Państwo profesjonalnego zarządcy ?
Jesteście zainteresowani współpracą z nami ?
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 64,
lub pod nr telefonu ( 75 )78 13 440 lub (75 )78 13 411
e-mail: [email protected]
SKUP AUT 788-345-470
KUPIĘ KAŻDE AUTO
OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CAŁE USZKODZONE STARE NOWE
PROFESJONALNA WYCENA, LEGALNIE!
UMOWA I GOTÓWKA OD RĘKI
a
a
12
r
www.bolec.info • wydanie 12/2016 (127) • 23 czerwca 2016
BolecReklama
e
k
l
a
m
a

Podobne dokumenty

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB) Adaptacja jednego z budynków bolesławieckiego ZOZ-u na potrzeby oddziału zakaźnego oraz jego wyposażenie kosztowało blisko 2 mln złotych. Dzięki temu, że kilka samo(Bolec.Info/OSP Osiecznica) rządó...

Bardziej szczegółowo

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB) Bolec.Info – Obiektywne strony powiatu bolesławieckiego. ISSN 2082-2553

Bardziej szczegółowo