Piotr Makohin

Komentarze

Transkrypt

Piotr Makohin
Piotr Makohin
Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY
Wykształcenie wyższe – mgr ekonomii
Dodatkowe kwalifikacje:
- licencja zawodowa zarządcy nieruchomości,
- uprawnienia lustracyjne do przeprowadzania lustracji w spółdzielniach,
- dyplom Ministrerstwa Skarbu Państwa uprawniający do pełnienia funkcji członka
Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa,
- szkolenia zawodowe.

Podobne dokumenty