[email protected] 100 PLUS

Komentarze

Transkrypt

[email protected] 100 PLUS
[email protected] 100 PLUS
U K
D E
F R
I T
E S
P L
N L
User’s manual
P T
G R
LIFE IS MORE! TRUST US
TRUST.COM
[email protected] 100 PLUS
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
LIFE IS MORE! TRUST US
TRUST.COM
[email protected] 100 PLUS
Thank you for your purchase. Register your product via our Internet site at
www.trust.com/register, so that you will be eligible for optimal guarantee and service
support. You will also be automatically informed of the development of your and other Trust
products.
Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Registrieren Sie jetzt ihr Produkt auf
unserer Website, www.trust.com/register, so dass Sie unsere optimale Garantie- und
Serviceunterstützung in Anspruch nehmen können. Außerdem werden Sie automatisch
über die Entwicklung Ihres und anderer Produkte auf dem Laufenden gehalten.
Nous vous remercions de votre achat. Enregistrez-le maintenant sur notre site Internet,
www.trust.com/register. et vous aurez droit à une garantie et un soutien de service
optimaux. En outre, vous serez informé automatiquement des mises à jour de votre produit
et des autres produits de Trust.
Grazie per aver acquistato un prodotto Trust. Registri l' acquisto effettuato presso il sito
internet Trust (www.trust.com/register), in questo modo potrà usufruire dell’ assistenza e
della garanzia. Inoltre potrà ottenere informazioni aggiornate sulle novità riguardanti il suo
prodotto ed anche gli altri prodotti Trust.
Muchas gracias por su adquisición. Registre ahora su adquisición a través de nuestro sitio
en Internet, www.trust.com/register, de modo que tenga derecho al soporte de garantía y
de servicio óptimo. Se mantendrá, además, automáticamente al corriente de los desarrollos
de su producto y de los demás productos de Trust.
U K
D E
F R
I T
E S
Serdecznie dziękujemy za zakup naszego produktu. Rejestrując już teraz swój zakup na
stronie internetowej firmy Trust, www.trust.com/register, uzyskacie Państwo optymalne
wsparcie gwarancyjne i serwisowe. Ponadto będziecie Państwo automatycznie informowani
o wszelkich zmianach odnośnie tego i innych produktów firmy Trust.
P L
Hartelijk dank voor uw aankoop. Registreer nu uw aankoop via onze internet site,
www.trust.com/register, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service
ondersteuning. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de
ontwikkeling van uw en andere Trust producten.
N L
Obrigado pela sua aquisição. Registe a sua compra no nosso sítio Internet,
www.trust.com/register, a fim de poder usufruir dos nossos óptimos serviços de garantia e
assistência. Ao registar será automaticamente informado sobre novos desenvolvimentos no
seu e em outros produtos da Trust.
P T
Ευχαριστούµε για την αγορά σας. Παρακαλούµε καταχωρίστε τώρα την αγορά σας στην
ιστοσελίδα µας στο Ίντερνετ, www.trust.com/register, έτσι ώστε να ισχύει η εγγύηση και να
δικαιούστε την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη. Θα ενηµερώνεστε επίσης αυτόµατα για
την ανάπτυξη του προϊόντος σας αλλά και άλλων προϊόντων της Trust.
LIFE IS MORE! TRUST US
G R
TRUST.COM
CUSTOMER CARE CENTERS
24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)0845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polsce
Od pon. do pt.
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
LIFE IS MORE! TRUST US
TRUST.COM
TRUST [email protected] 100 PLUS
1
Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy
1.
Wkładanie baterii
2.
Wykonywanie zdjęć
3.
Instalacja sterowników
4.
Podłączanie aparatu
5.
Zapisywanie zdjęć w komputerze
Rozdział
(3.1)
(3.5)
(4.2)
(4.3)
(6.1.1)
Instrukcje do robienia zdjęć
1.
Umieszczanie baterii
2.
Kontrola ustawienia rozdzielczości
3.
Wykonywanie zdjęć
4.
Instalacja aparatu
5.
Zapisywanie zdjęć w komputerze
Rozdział
(3.1)
(3.4)
(3.5)
(4)
(6.1.1)
!
Wstęp
Podręcznik ten przeznaczony jest dla użytkowników Trust [email protected] 100 PLUS.
Aparat ten umożliwia robienie zdjęć oraz wideoklipów. Aparat ten można również
wykorzystać jako webcam dla wideo konferencji.
2
2.1
Środki bezpieczeństwa
Uwagi ogólne
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, przeczytaj dokładnie poniższe
wskazówki:
TRUST [email protected] 100 PLUS nie wymaga specjalnej konserwacji. Do
czyszczenia aparatu korzystaj z delikatnej, wilgotnej ściereczki.
Przy czyszczeniu nie korzystaj z silnych środków, takich jak benzyna czy
terpentyna. Mogą one zniszczyć materiał.
W żadnym przypadku nie zanurzaj urządzenia w cieczy. Jest to
niebezpieczne i prowadzi do zniszczenia urządzenia. Nie używaj urządzenia
w pobliżu wody.
Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
2.2
Baterie
1.
Dostarczone baterie Alkaline nie nadają się do ponownego naładowania.
Dlatego nie próbuj ładować tych baterii. Może to wywołać
niebezpieczeństwo wybuchu.
2.
Nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą wybuchnąć.
3.
Nigdy nie przedziurawiaj baterii.
4.
Przechowuj baterie poza zasięgiem małych dzieci.
5.
Dla tego aparatu właściwe są jedynie baterie alkaliczne typu AAA lub
akumulatorki AAA NiMH.
6.
Kiedy baterie są wyczerpane, dowiedz się, gdzie w Twojej okolicy można je
oddawać.
Uwaga:
Standardowe baterie niklowo-kadmowe (NiCd) nie są
odpowiednie.
Uwaga:
Jeśli baterie są prawie lub zupełnie wyczerpane, zanim
przystąpisz do ich wymiany należy najpierw zapisać w
komputerze wszystkie zdjęcia, które chcesz zachować. Wymiana
baterii powoduje usunięcie wszystkich zdjęć z pamięci aparatu.
Uwaga:
Nie wykorzystuj starych baterii wraz z nowymi, ponieważ stare
baterie mogą wyczerpać nowe.
Uwaga:
Jeżeli przez dłuższy czas nie używasz aparatu, baterie należy
wyjąć. Oszczędzisz w ten sposób baterie.
1
PL
TRUST [email protected] 100 PLUS
3
Korzystanie z aparatu
3.1
Wkładanie baterii
1.
2.
3.
Otwórz komorę baterii aparatu.
Włóż baterie do aparatu według oznaczenia w komorze baterii.
Zamknij pokrywę komory baterii.
Uwaga:
Umieszczenie baterii w niewłaściwy sposób może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Wymieniaj baterie jedynie na baterie alkaliczne podobnego typu (2x
typ AAA) lub na ładowalne baterie NiMH.
Podczas wymiany baterii wszystkie zdjęcia zostaną usunięte z pamięci
aparatu.
Uwaga:
Uwaga:
3.2
Funkcje aparatu
W tabeli 1 opisano funkcje aparatu. Korzystaj z tabeli 1 razem z rysunkiem 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Opis
Statyw
Wyzwalacz
migawki
Obiektyw
Uchwyt
Zaczep do
paska
Wizjer optyczny
Przycisk menu
Funkcja
Do zamocowania aparatu przy używaniu funkcji
kamery internetowej.
Zapisuje zdjęcie w aparacie.
Namierza fotografowane obiekty.
Do zaczepienia kamery na ubraniu.
Do zaczepienia kamery na pasku.
Przez niego patrzysz na fotografowany obiekt.
Służy do włączenia aparatu i przeglądania opcji
menu.
Funkcje ekranu ciekłokrystalicznego opisane są
w rozdziale 3.3.
Wyświetlacz
ciekłokrystaliczn
y
Wyjście cyfrowe
Łącze dla kabla USB.
Tabela 1: Funkcje aparatu
TRUST [email protected] 100 PLUS
3.3
Funkcje wyświetlacza ciekłokrystalicznego
W tabeli 2 przedstawiono funkcje wyświetlacza ciekłokrystalicznego.
Opis
Usunięcie
Funkcja
Używając tej opcji można skasować
zdjęcia z aparatu.
Tryb
powtarzania
Używając tej opcji można zrobić kolejno
kilka zdjęć.
Wysoka
rozdzielczość
352 x 288 (24 bitowe kolory)
Niska
rozdzielczość
176 x 144 (24 bitowe kolory)
Samowyzwalacz
migawki
Opcja ta pozwala na włączenie
samowyzwalacza.
Liczba zdjęć
Podaje liczbę zdjęć, jakie można jeszcze
zrobić używając wysokiej rozdzielczości.
Liczba zdjęć
Podaje liczbę zdjęć, jakie można jeszcze
zrobić używając niskiej rozdzielczości.
Tabela 2: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Różne funkcje można wybierać naciskając przycisk menu (7, rysunek 1). W kolejnym
rozdziale opisano sposób korzystania z funkcji.
3.4
Ustawianie rozdzielczości
Dostępne są dwie opcje jakości, Niska rozdzielczość i Wysoka rozdzielczość.
W trybie Niska rozdzielczość robione są zdjęcia w rozdzielczości 176 x 144 (24
bitowe kolory). W trybie niskiej rozdzielczości można zrobić maksymalnie 320 zdjęć.
W trybie Wysoka rozdzielczość robione są zdjęcia w rozdzielczości 352 x 288 (24
bitowe kolory). W trybie wysokiej rozdzielczości można zrobić maksymalnie 80 zdjęć.
Aby ustawić wybraną rozdzielczość, wykonaj następujące czynności:
1.
Włącz aparat naciskając przycisk menu (7, rysunek 1). Puść przycisk menu,
gdy wyświetlacz ciekłokrystaliczny włączy się.
2.
Za pomocą przycisku menu (7, rysunek 1) wybierz na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym opcję ‘Hr’ dla wysokiej rozdzielczości. Jeśli opcja ta nie
pojawia się oznacza to, że aparat jest już ustawiony na rozdzielczość wysoką
i można tylko wybrać ‘Lr’, co oznacza rozdzielczość niską.
3.
Uaktywnij wybraną opcję naciskając przycisk wyzwalacza (2, rysunek 1).
3
PL
TRUST [email protected] 100 PLUS
3.5
Wykonywanie zdjęć
Postępuj według poniższych wskazówek.
1.
Włącz aparat naciskając przycisk (7, rysunek 1). Ekran ciekłokrystaliczny na
tylnej stronie aparatu jest gotowy do użytku.
2.
Używając wizjera optycznego (6, rysunek 1) znajdź obiekt, który chcesz
sfotografować, i przytrzymaj go najpierw kilka sekund w wizjerze przed
zrobieniem zdjęcia.
3.
Naciśnij spust migawki (2, rysunek 1), aby zapisać obraz.
4.
Aby zrobić kolejne zdjęcie, powtórz opisane czynności zaczynając od
punktu 2.
5.
Sposób zapisywania zdjęć w komputerze został opisany w rozdziale 6.1.1.
Jeżeli nie używasz aparatu, wyłączy się on automatycznie po 30
sekundach.
Uwaga:
Jakość zdjęcia zależy od ilości światła. Im więcej światła, tym lepsza
jakość zdjęcia.
Uwaga:
Ilość zdjęć możliwych do wykonania zależy od ilości kolorów oraz
naświetlenia fotografowanego obiektu. Jeśli wykonujesz zdjęcie
kolorowego oraz bardzo jasnego obiektu, zajmie ono więcej miejsca
na karcie pamięci niż w przypadku obiektu ciemnego w ciemnym
otoczeniu.
Uwaga:
Dbaj o czystość obiektywu, aby nie pogorszyć jakości zdjęcia.
Wyczyść obiektyw delikatną suchą ściereczką lub wacikiem
kosmetycznym (na patyczku). NIGDY nie korzystaj ze (silnie
działających) środków czyszczących.
Uwaga:
Obiekt na zdjęciu może być nieco przesunięty w porównaniu z tym, co
widać w wizjerze.
Uwaga:
Nie dotykaj obiektywu, aby nie zepsuć jakości zdjęcia.
3.6
Wykonywanie wideoklipu
Używając funkcji powtarzania można zrobić kolejno kilka zdjęć bez zwalniania
migawki (2, rysunek 1). Z tych zdjęć można później, korzystając z pomocy
komputera, zrobić wideoklip. Aby włączyć funkcję robienia kilku zdjęć pod rząd,
wykonaj następujące czynności:
1.
Włącz aparat naciskając przycisk (7, rysunek 1). Ekran ciekłokrystaliczny na
tylnej stronie aparatu jest gotowy do użytku.
2.
Za pomocą przycisku menu (7, rysunek 1) wybierz opcję ‘Ct’.
3.
Używając wizjera optycznego (6, rysunek 1), znajdź obiekt, który chcesz
sfotografować.
4.
Następnie naciśnij przycisk wyzwalacza (2, rysunek 1) i trzymaj go
przyciśniętym.
5.
Po zwolnieniu przycisku wyzwalacza (2, rysunek 1) funkcja powtarzania
wyłącza się automatycznie.
6.
Za każdym razem, kiedy chcesz używać funkcji powtarzania, musisz
ponownie ustawić tę opcję.
7.
Sposób zapisywania wideoklipów w komputerze został opisany w rozdziale
6.1.3. Jeżeli nie używasz aparatu, wyłączy się on automatycznie po 30
sekundach.
Uwaga:
Dźwięk nie jest zapisywany
3.7
Używanie samowyzwalacza migawki
Samowyzwalacz migawki powoduje 10-sekundowe opóźnienie pomiędzy momentem
naciśnięcia wyzwalacza migawki a zrobieniem zdjęcia.
Samowyzwalacz migawki można uruchomić naciskając przycisk menu (7, rysunek 1)
do pokazania się liter ‘St’ na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.
Naciśnij następnie przycisk wyzwalacza migawki (2, rysunek 1).
4
TRUST [email protected] 100 PLUS
Po zrobieniu zdjęcia samowyzwalacz wyłącza się automatycznie.
Za każdym razem, kiedy chcesz używać samowyzwalacza, musisz ponownie
ustawić tę opcję.
3.8
Kasowanie zdjęć
Zdjęcia można kasować naciskając przycisk menu do pokazania się liter ‘CL’ na
wyświetlaczu.
Aby wykasować zdjęcie, naciśnij przycisk wyzwalacza (2, rysunek 1). Litery ‘CL’
zaczną pulsować na ekranie.
Ponowne naciśnięcie przycisku wyzwalacza (2, rysunek 1) spowoduje wymazanie
wszystkich zdjęć.
4
4.1
Instalacja aparatu
Odinstalowanie starego sterownika i produktów
Obecność w systemie starego sterownika podobnego produktu jest najczęstszą
przyczyną problemów w trakcie instalacji. Najlepszym rozwiązaniem w takim
wypadku jest usunięcie wszystkich sterowników tego typu urządzeń przed
przystąpieniem do instalacji nowego sterownika. Upewnij się, że usuwasz jedynie
sterowniki starych, nie używanych już urządzeń (podobnego typu).
1.
Uaktywnij tryb awaryjny w Windows (podczas uruchamiania systemu naciśnij
kilkakrotnie F8, pojawi się małe menu i tam wybierz tryb awaryjny).
2.
Uaktywnij Start – Ustawienia – Panel Sterowania – Oprogramowanie.
3.
Znajdź wszystkie stare sterowniki produktów podobnego typu i usuń je
(przycisk Dodaj / Usuń). Tryb awaryjny sprawia, że możesz spotkać
dwukrotną ilość takich programów. W takim wypadku należy usunąć również
podwójnie występujące sterowniki.
4.
Uruchom ponownie komputer.
4.2
Instalacja sterownika w Windows 98 / Me / 2000 / XP
Uwaga:
Na stronie w Internecie www.trust.com/12728 znajdziesz zawsze
najnowsze sterowniki. Sprawdź, czy pojawiła się ewentualnie nowa
wersja i jeśli tak, wykorzystaj ją do instalacji. Obecna wersja sterownika
znajduje się na dysku instalacyjnym Trust CD-ROM.
Uwaga:
Upewnij się, że podczas instalacji wszystkie pozostałe programy są
zamknięte.
Uwaga:
Przy instalacji w Windows XP może pojawić się komunikat, że chodzi o
sterownik bez podpisu cyfrowego. Nie ma to wpływu na poprawność
działania.
Uwaga:
Litera 'D:\' użyta w przykładzie określa lokalizację napędu CD-ROM,
może się to jednak różnić w zależności od komputera.
1.
Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM w komputerze. Program
instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Jeżeli to nie nastąpi,
wykonaj następujące czynności:
a)
W menu Start wybierz 'Uruchom'.
b)
Wpisz [D:\SETUP.EXE] i kliknij 'OK', aby uruchomić program
instalacyjny Trust.
2.
Pojawi się okno instalacyjne Trust. Patrz rysunek 2.
3.
Wybierz język, którego chcesz używać podczas instalacji.
4.
Kliknij '[email protected] 100 PLUS', aby rozpocząć instalację aparatu.
5.
Wykonaj polecenia podane na ekranie.
Instalacja sterownika twain dla [email protected] została zakończona. Instalacja
pozostałych programów została opisana dalej w tej instrukcji.
PL
5
TRUST [email protected] 100 PLUS
4.3
Podłączanie
1.
2.
3.
4.
Upewnij się, że komputer jest włączony.
Podłącz kabel USB do złącza USB aparatu (9, rysunek 1).
Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
Windows odnajdzie i zainstaluje odpowiedni sterownik aparatu. Jeśli system
Windows uruchomi kreatora instalacyjnego, zastosuj się do poleceń
podanych na ekranie.
Istnieje teraz możliwość transferu zdjęć z aparatu do komputera. W rozdziale 6.1.
znajduje się więcej informacji na temat Trust [email protected] manager.
Uwaga:
Jeśli aparat jest podłączony do portu USB komputera, nie można go
wyłączyć. Aparat w takiej sytuacji korzysta z zasilania przez port USB
komputera oszczędzając w ten sposób baterie.
4.4
Kontrola po zakończeniu instalacji
Po zakończeniu pełnej instalacji produktu oraz oprogramowania, w systemie zostały
umieszczone następujące elementy, które należy skontrolować:
Start – Ustawienia – Panel Sterowania – System – Menadżer urządzeń
- Imaging device – [email protected] 100 PLUS
Start - Ustawienia - Panel Sterowania - Oprogramowanie
- [email protected] 100 PLUS
Start - programy - [email protected] 100 PLUS
- [email protected] 100 PLUS
- Uninstall [email protected] 100 PLUS
Uwaga:
Uwaga:
Uwaga:
6
Jeśli sposób instalacji został zmieniony przez użytkownika (na przykład
nie zostały zainstalowane wszystkie elementy lub podano inne lokacje,
niż standardowe), powyższe dane będą się różnić.
Różnice mogą również powstać poprzez wykorzystywanie nowych
sterowników z Internetu.
Lokacje lub nazwy w panelu sterowania mogą się nieco różnić w
zależności od Systemu Operacyjnego.
TRUST [email protected] 100 PLUS
5
Instalacja oprogramowania
Programy te nie są potrzebne do poprawnego działania aparatu, jednak zalecane
jest zainstalowanie tych programów, aby móc w pełni korzystać ze wszystkich
możliwości dotyczących edycji zdjęć i zapisów wideo.
Uwaga:
Upewnij się, że podczas instalacji wszystkie pozostałe programy są
zamknięte.
5.1
Photo Express
Photo Express 3.0 jest programem do edycji grafiki, który umożliwia ładowanie zdjęć
wykonanych przy pomocy aparatu [email protected] i ich komputerową obróbkę.
Wymagana ilość wolnego miejsca na twardym dysku wynosi 500 MB. W celu
instalacji Photo Express 3.0 postępuj według poniższych wskazówek.
1.
Idź do okna instalacyjnego Trust. Patrz rysunek 2.
2.
Wybierz ‘Photo Express’.
3.
Wybierz język instalacji.
4.
Wykonaj polecenia podane na ekranie.
5.2
Cool 360
COOL 360 jest programem do edycji grafiki, dzięki któremu możesz przekształcić
różnorodne zdjęcia zrobione przy pomocy [email protected] w zdjęcia panoramiczne.
Zastosuj się do poniższych poleceń, aby zainstalować COOL 360.
1.
Idź do okna instalacyjnego Trust. Patrz rysunek 2.
2.
Wybierz ‘Cool 360’
3.
Wykonaj polecenia podane na ekranie.
5.3
Video Live Mail
VideoLive Mail 4.0 umożliwia przekaz multimedialnej poczty elektronicznej w
formacie wideo i audio. Aby móc używać tę aplikację wymagany jest modem,
modem ISDN lub szerokopasmowy dostęp do Internetu, karta dźwiękowa z
głośnikami i mikrofonem oraz abonament u dostawcy usług Internetowych.
1.
Idź do okna instalacyjnego Trust. Patrz rysunek 2.
2.
Wybierz ‘VideoLive Mail’.
3.
Wybierz język instalacji.
4.
Wykonaj polecenia podane na ekranie.
5.4
Microsoft ® NetMeeting (Windows 98 / Me / 2000)
Dzięki Microsoft NetMeeting możesz komunikować się z przyjaciółmi, kolegami itd.,
mając do dyspozycji obraz i dźwięk. Aby korzystać z tej aplikacji wymagany jest
modem lub urządzenie ISDN, karta dźwiękowa z głośnikami i mikrofonem oraz
abonament u dostawcy usług internetowych. Program jest załączony na dysku
Software.
Aby zainstalować program Netmeeting kliknij ‘NetMeeting’ w oknie instalacyjnym
Trust (rysunek 2). Zastosuj się do instrukcji podanych na ekranie, aby dalej
instalować Netmeeting. Po instalacji możesz przeczytać instrukcję obsługi
NetMeeting.
Windows XP nie posiada programu NetMeeting. Zastąpiono ten program
programem Windows Messenger. Aby zainstalować ten program, zajrzyj do instrukcji
obsługi Windows XP, dostarczonej wraz z dyskiem CD-ROM Windows XP.
5.5
Instalacja Windows Messenger (Windows XP)
Jak już wcześniej wspomniano, Microsoft ® NetMeeting nie jest dostarczany razem z
Windows XP. Zamiast tego programu w Windows XP dostarczany jest program
Windows Messenger.
Opis korzystania z programu Messenger znajdziesz w instrukcji obsługi Windows
XP, dostarczonej z dyskiem instalacyjnym Windows XP CD-ROM.
7
PL
TRUST [email protected] 100 PLUS
Ewentualnie możesz pobrać program NetMeeting 3.01 ze strony Microsoft ® w
Internecie i zainstalować go.
Windows Messenger jest już zainstalowany w systemie Windows XP. Windows
Messenger możesz wybrać w menu Start, aby uruchomić program. Zastosuj się do
poleceń podanych na ekranie dotyczących ustawień osobistych .
6
Korzystanie z oprogramowania
W rozdziale tym opisano sposób korzystania z oprogramowania.
6.1
6.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8
[email protected] Manager
Zapisywanie zdjęć
Uruchom program ‘[email protected] 100 Plus’ (Start -> Programy -> [email protected] 100
Plus -> [email protected] 100 Plus). Pojawi się okno przedstawione na rysunku 3.
Kliknij przycisk Download (D), aby obejrzeć zdjęcia z pamięci aparatu.
Kliknij zdjęcie, które chcesz przenieść do albumu Web Album (L) i kliknij
‘transfer Selected’ (G).
Jeśli klikniesz przycisk ‘Transfer all’ (F), do albumu Web Album przeniesione
zostaną wszystkie zdjęcia.
Web Album (L) otworzy się i pojawią się w nim wybrane zdjęcia.
Kliknij dwukrotnie zdjęcie w albumie Web, aby poddać je edycji. Zdjęcia
można również łączyć za pomocą przycisków ‘Image / Audio Sync’ (J), AVI
Creator (Forward) (H) i AVI Creator (Reverse) (K).
Naciśnij przycisk ‘Ctrl’ na klawiaturze i trzymaj go wciśniętym.
Kliknij myszką zdjęcia, które chcesz wykorzystać w wideoklipie.
Po dokonaniu wyboru zdjęć, puść przycisk ‘Ctrl’ i wybierz jeden z przycisków
‘AVI Creator’ H lub K, aby stworzyć wideoklip.
Po kilku sekundach w Web Album L pojawi się wideoklip, który można
odtwarzać klikając go dwukrotnie.
TRUST [email protected] 100 PLUS
W tabeli 3 opisano funkcje programu [email protected] manager przy ustawieniu na ‘DSC’.
Korzystaj z tabeli 3 razem z rysunkiem 3.
A
B
Funkcja
Zdjęcie
Obszar pracy
C
D
E
F
Live View
Download
DSC function
Transfer all
G
Transfer selected
H
AVI Creator (Forward)
I
Settings
I
J
Eject album window
Image / Audio Sync
K
AVI Creator (Reverse)
L
M
N
6.1.2
Opis
Wykonane zdjęcie w pamięci aparatu.
Tutaj przedstawione są wszystkie zdjęcia z
pamięci aparatu
Przełączanie na obraz na żywo.
Pokazuje zdjęcia w pamięci aparatu.
Przełączanie do edycji zdjęć.
Przenosi wszystkie zdjęcia z pamięci aparatu do
programu.
Przenosi wybrane zdjęcia z pamięci aparatu do
programu,
Łączy zdjęcia i klip dźwiękowy w wybranej
kolejności.
Ustawienia ilości klatek na sekundę (fps) /
rozdzielczości zdjęcia.
Otwiera lub zamyka Web Album.
Dzięki temu można łączyć zdjęcia w jeden
wideoklip.
Łączy zdjęcia i klip dźwiękowy w odwrotnej
kolejności.
WebAlbum
Select all
Wybór wszystkich zapisów w Web Album.
Delete
Usuwanie wybranych zdjęć z albumu Web.
Tabela 3: [email protected] 100 manager DSC
Ustawienie rozdzielczości zdjęć na 1.3 Mpix
[email protected] 100 plus posiada rozdzielczość zdjęć 1280x1024. Można ją ustawić w
następujący sposób:
1.
Kliknij przycisk ustawień (I) z rysunku 3.
2.
Kliknij zakładkę Picture. Pojawi się okno przedstawione na rysunku 4.
3.
Wybierz ‘1.3 Mpix (1280x1024) i kliknij OK.
Zdjęcia zostaną przeniesione z pamięci aparatu do komputera i zapisane tam w
rozdzielczości 1280x1024.
6.1.3
PL
Zapisanie wideoklipu
Wideoklip to kilka zdjęć zrobionych po sobie przy pomocy funkcji powtórzenia (patrz
rozdział 3.6). Zdjęcia te można odtwarzać od pierwszego do ostatniego lub od
ostatniego do pierwszego. Wykonaj następujące czynności:
1.
Uruchom program ‘[email protected] Manager’ (Start -> Programy -> [email protected] 100
Plus -> [email protected] 100 Plus). Pojawi się okno przedstawione na rysunku 3.
2.
Kliknij przycisk Download (D), aby obejrzeć zdjęcia z pamięci aparatu.
3.
Naciśnij następnie przycisk ‘AVI creator’ (H, rysunek 3) aby uzyskać zwykły
wideoklip lub (K, rysunek 3), aby uzyskać wideoklip odtwarzający od końca.
4.
Otworzy się Web Album, jak przedstawia rysunek 3, a wideoklip będzie
widoczny w małym okienku.
5.
Aby odtworzyć wideoklip, kliknij go dwukrotnie. Wideoklip jest odtwarzany w
standardowym odtwarzaczu medialnym.
9
TRUST [email protected] 100 PLUS
6.1.4
1.
2.
Oglądanie obrazu na żywo
Kliknij przycisk ‘Live View’ (D). Pojawi się okno przedstawione na rysunku 5.
Kliknij przycisk ‘Snapshot’ (N), aby wykonać zdjęcie z obrazu ‘na żywo’ (M).
Otworzy się Web Album, jak przedstawia rysunek 3, zdjęcie będzie tam
widoczne.
Kliknij przycisk ‘Video’ (Q), aby zapisać film.
Naciskając jeszcze raz przycisk ‘Video’ zatrzymasz zapis. Po kilku sekundach
zapisany film pojawi się w Web Album.
Aby zapisany film odtworzyć, kliknij dwukrotnie film.
3.
4.
5.
6.1.5
Kasowanie zapisów z albumu web
1.
Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć z albumu klikając je dwukrotnie
myszką lub naciśnij przycisk ‘select all’ (M, rysunek 3), aby usunąć wszystkie
zdjęcia.
2.
Następnie naciśnij przycisk ‘delete’ (N, rysunek 3), aby usunąć wybrane
zdjęcia).
3.
Wybrane zdjęcia są skasowane z albumu.
W tabeli 4 opisano funkcje programu [email protected] manager przy ustawieniu na ‘Live
view’. Korzystaj z tabeli 4 razem z rysunkiem 5.
Funkcja
Opis
Obraz na żywo
Obraz przekazywany przez aparat
M
Snapshot
Robi zdjęcie obecnego obrazu z aparatu
N
Live View
Przełączanie na obraz na żywo.
O
Funkcja DSC
Przełączanie na edycję zdjęć
P
Video
Zapisuje wideo obecnego obrazu z aparatu
Q
Video Source
Ustawienia aparatu, takie jak jasność, kontrasty
R
koloru
S
Settings
Ustawienia ilości klatek na sekundę (fps)
Eject album window
Otwiera lub zamyka Web Album.
Video format
Ustawienie głębi kolorów oraz wielkości obrazu
Tabela 4: [email protected] 100 manager Live view
Uwaga:
Podczas pobierania zdjęć nie wolno odłączać kabla USB.
T
U
6.2
6.2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
Ulead Photo Express
Pobieranie zdjęć
Uaktywnij: Start – Programy – Ulead Photo Express 3.0 SE – Ulead Photo
Express 3.0 SE. Pojawi się okno przedstawione na rysunku 6.
W menu głównym Photo Express wybierz 'Get', a następnie 'Camera'.
‘TRUST [email protected] 100 PLUS’ jest teraz widoczny w punkcie ‘Select data
source’ w lewym górnym rogu okna. Może się zdarzyć, że w systemie
zainstalowanych jest kilka aparatów i że tutaj będzie widoczny inny model.
Wybierz jeszcze raz ‘TRUST [email protected] 100 PLUS’.
Kliknij ‘Acquire’. Pojawi się okno [email protected] 100 Plus.
Wybierz zdjęcie, które ma zostać przeniesione do programu Photo Express,
klikając je myszką.
Kliknij ‘Capture’, żeby przenieść zdjęcie do programu Photo Express. W
oknie przedstawionym na rysunku 6 pojawi się zdjęcie wybrane w oknie
[email protected] 100 Plus.
Zamknij okno [email protected] 100 Plus klikając ‘close’.
TRUST [email protected] 100 PLUS
8.
9.
Kliknij dwukrotnie zdjęcie. Zdjęcie automatycznie pojawi się w całości na
ekranie.
Można je teraz poddać edycji i zapisać w komputerze.
6.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obraz ‘Live video’
Kliknij ‘Get’ i wybierz ‘Video’.
Kliknij ‘Import’ po prawej stronie ekranu na dole.
Pojawi się okno, w którym widać obraz z aparatu.
Naciśnij ‘Capture’, aby zrobić zdjęcie. Zrobione zdjęcie pojawi się na dole
ekranu.
Wybierz w dole ekranu zdjęcie, które chcesz poddać edycji w Photo Express.
Kliknij następnie 'Insert'.
Zdjęcie pojawi się w oknie głównym Photo Express. Kliknij dwukrotnie
zdjęcie, aby poddać je edycji.
Uwaga:
Więcej informacji na temat edycji zdjęć w Photo Express można znaleźć
w instrukcji obsługi programu. Dostęp do instrukcji uzyskasz klikając
"Start - Programy - Ulead Photo Express 3.0 Screenbook". Musisz
posiadać jednak program Acrobat Reader zainstalowany w systemie.
Instrukcja obsługi dostępna jest w języku angielskim, niemieckim,
hiszpańskim, francuskim, portugalskim i włoskim.
6.3
Videolive Mail
W rozdziale tym opisano najczęściej wykorzystywane części VideoLive Mail. Więcej
informacji znajdziesz w funkcji pomocy programu VideoLive Mail.
6.3.1
Jednorazowe ustawianie
Kiedy uruchamiasz program VideoLive Mail po raz pierwszy, pojawi się Kreator
ustawień, aby skonfigurować program. Zalecane jest przejście przez ten Kreator.
Kreator poprosi o następujące dane:
•
Name; wpisz swoje imię.
•
E-mail address; wpisz swój własny adres e-mailowy.
•
Mail server; wpisz tutaj ‘mailhost’ lub ‘smtp server’, według informacji
uzyskanych od dostawcy usług internetowych.
•
Account name; wpisz tutaj nazwę użytkownika, według informacji uzyskanych
od dostawcy usług internetowych.
Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aby ustawić serwer poczty, powinieneś mieć pod ręką informacje od
swojego dostawcy usług Internetowych.
Kliknij przycisk 'Yes', aby kontynuować.
Kliknij 'Next', by kontynuować.
Wpisz swoje imię {First Name}, nazwisko {Last Name} i adres poczty
elektronicznej {E-Mail}, a następnie kliknij ‘Next’.
Wybierz ‘Built-in Mail Utility’ i wpisz informacje na temat serwera poczty - 'Mail
Server' (informację tę powinieneś otrzymać od swojego dostawcy usług
internetowych) oraz nazwę konta - 'account name'. Kliknij 'Next', by
kontynuować.
Wybierz ‘TRUST [email protected] 100 PLUS Video Capture’ jako ‘Video capture
device’, ustaw liczbę klatek na sekundę (fps) i kliknij przycisk 'Test It?', aby
porównać obraz. Naciśnij kwadratowy przycisk Stop, aby zatrzymać test.
Klikni przycisk 'Set-up', jeżeli chcesz zmienić ustawienia aparatu. Wybierz
'Format', aby ustawić format zdjęć z aparatu. Z dostępnego menu wybierz
'Source', jeżeli chcesz zmienić ustawienia. Tutaj również możesz ustawić
częstotliwość siatki świetlnej. W Europie jest to 220V/50Hz.
Kliknij 'Next', kiedy uważasz, że wszystkie opcje są już dobrze ustawione.
11
PL
TRUST [email protected] 100 PLUS
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kliknij 'Next', aby przejść do ustawień audio. Pojawi się okno 'Audio
Configuration'.
Kliknij ‘Press Here to Test Speaker’, aby przetestować wyjściowe natężenie
dźwięku z głośników. Przesuwając pasek, wyreguluj natężenie dźwięku.
Kliknij 'Next', kiedy ustawienia są prawidłowe i chcesz kontynuować
konfigurację.
Kliknij czerwony przycisk, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij czarny
kwadracik, aby zatrzymać nagrywanie. Naciśnij czarny trójkąt, aby odtworzyć
nagranie. Przesuwając pasek można regulować głośność nagrania.
Kliknij 'Next', kiedy ustawienia są prawidłowe i chcesz kontynuować
konfigurację.
Kliknij ‘Finish’, aby zakończyć konfigurację VideoLive Mail.
Konfiguracja dla VideoLive Mail jest teraz ustawiona. Program może być
teraz używany. W razie potrzeby ustawienia można zmienić przy pomocy
programu 'Setup Wizard' (Start-Programy-Cyberlink VideoMail 4.0).
Uwaga:
Aby wykorzystać ustawienia audio należy posiadać zainstalowaną
kartę dźwiękową i mikrofon.
6.3.2
Wysyłanie zapisów wideo
Po wykonaniu jednorazowych ustawień opisanych w rozdziale 6.3.1, dotyczących
dostawcy usług internetowych, wyjaśnimy teraz, w jaki sposób można szybko i bez
problemów nagrać film i wysłać go e-mailem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6.3.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.3.4
1.
2.
3.
6.3.5
1.
2.
3.
12
Start – Programy – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail.
Zostanie uruchomiony program Video live mail.
Kliknij okrągły przycisk 'Record', aby rozpocząć nagranie.
Po wykonaniu nagrania naciśnij kwadratowy przycisk ‘stop’, aby zatrzymać
nagranie.
Naciśnij teraz przycisk 'e-mail', aby bezpośrednio wysłać nagranie.
Pojawi się okno ‘summary’.
Tutaj możesz dodać informacje do zapisu. Kliknij następnie 'OK'.
Zapis zostanie teraz automatycznie połączony ze standardowo ustawionym
programem e-mail.
Wyślij wiadomość, tak jak zawsze, za pomocą swojego programu poczty.
Zapis nagrań wideo
Uaktywnij: Start – Programy – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail.
Kliknij okrągły przycisk 'Record', aby rozpocząć nagranie.
Po wykonaniu nagrania naciśnij kwadratowy przycisk ‘stop’, aby zatrzymać
nagranie.
Teraz naciśnij przycisk ‘Save Video File’.
Pojawi się okno ‘summary’.
Tutaj możesz dodać informacje do zapisu. Kliknij następnie 'OK'.
Pojawi się standardowe okno zapisu systemu Windows. W oknie tym możesz
podać katalog, w którym chcesz zapisać plik wideo, nazwę pliku wideo oraz
format, w jakim plik ma zostać zapisany.
Otwieranie pliku wideo
Uaktywnij: Start – Programy – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail.
Naciśnij przycisk ‘open file’ (F).
Wybierz plik wideo w lokacji, w której plik został zapisany.
Wykonywanie zdjęć
Uaktywnij: Start – Programy – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail.
Naciśnij przycisk ‘snap shot’.
Zdjęcie zostanie wysłane do standardowo ustawionego programu edycji.
TRUST [email protected] 100 PLUS
W programie tym możesz zdjęcie zapisać, ponownie otworzyć lub edytować.
Uwaga:
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w funkcji pomocy programu
VideoLive Mail. Uaktywnij: Start – Programy – Cyberlink VideoLive Mail
4.0 – VideoLive Mail help. Funkcja pomocy dostępna jest w języku
angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.
6.4
Cool 360
Po informacje na temat używania Ulead COOL 360 odsyłamy do instrukcji obsługi na
dysku
CD-ROM. Instrukcja obsługi znajduje się w następującej lokacji:
D:\Software\Cool360\Document\Manual\C360.pdf
Aby móc odczytać instrukcję obsługi, trzeba mieć zainstalowany program Acrobat
Reader.
6.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aparat jako WebCam (NetMeeting)
Zanim uruchomisz NetMeeting, załóż konto internetowe i podłącz mikrofon i
głośniki do komputera.
Uruchom NetMeeting (Start -> Programy -> Akcesoria ->Narzędzia Internetu > NetMeeting).
Zostaną otwarte dwa okna, NetMeeting oraz okno połączenia z Internetem.
Wpisz swoje dane oraz hasło i kliknij "Connect" (Połącz), aby połączyć się z
Internetem.
Po uzyskaniu połączenia z Internetem, na ekranie widoczne będzie tylko
okno NetMeeting, a okno połączenia zniknie
Teraz należy jednokrotnie wprowadzić pewne ustawienia.
Przejdź do Tools -> Options… i kliknij kartę 'Video'.
Aby uzyskać prawidłowy obraz z aparatu, zamiast odbicia lustrzanego,
wyłącz opcję 'Show mirror image in preview wideo window'. W oknie tym
można zmienić również ustawienia obrazu, takie jak wielkość oraz jakość.
Kliknij 'OK', aby zapisać nowe ustawienia i powrócić do okna początkowego
NetMeeting. Jednorazowe ustawienia zostały wykonane.
Kliknij 'View' w oknie NetMeeting i wybierz opcję 'My Video (New Window)'.
Zostanie otworzone dodatkowe okno 'My Video'.
), aby włączyć obecny obraz wideo. Obraz
Kliknij przycisk odtwarzania (
ten będzie również widoczny dla osoby, z którą za chwilę uzyskasz
połączenie poprzez NetMeeting.
10.
Jesteś przygotowany do uzyskania połączenia NetMeeting. Kliknij książkę
telefoniczną w NetMeeting. Pojawi się nowe okno.
11.
W pasku wpisz "ils nazwa serwera" (na przykład ils.worldonline.pl) i kliknij
przycisk Enter.
12.
Kliknij dwukrotnie nazwisko osoby z listy, co wywoła połączenie NetMeeting.
Może się zdarzyć, że osoba wywoływana odmówi połączenia, ponieważ być może
jest w kontakcie z kimś innym. Wybierz z listy inną osobę.
Pozostałe adresy serwerów ils możesz znaleźć w Internecie. Przykład:
http:www.netmeetinghq.com
Więcej informacji lub w razie ewentualnych problemów kliknij 'Help' w oknie
początkowym NetMeeting. Opisane został tam wszystkie funkcje NetMeeting.
9.
6.6
WebCam & Internet
‘TRUST [email protected] 100 PLUS’ nadaje się świetnie do wykorzystania jako webcam na
przykład na stronie w Internecie.
Poniżej wymieniono kilka stron informacyjnych dotyczących kamer internetowych:
http://www.camarades.com
http://www.teveo.com
13
PL
TRUST [email protected] 100 PLUS
Na tych stronach można pobrać oprogramowanie do transferu przez Internet
obrazów na żywo.
Więcej informacji na temat instalacji oraz wykorzystania znajduje się na podanych
stronach w Internecie.
7
Aparat z komputerem Apple Macintosh
Sterownik jest spakowany w pliku *.hqx, aby go rozpakować trzeba skorzystać z
programu Stuffit®. Program Stuffit® można pobrać ze strony www.stuffit.com.
Inne programy dla Apple Macintosh można ewentualnie pobrać ze strony
www.apple.com oraz http://download.cnet.com.
7.1
7.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7.1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7.2
7.2.1
1.
2.
3.
4.
5.
7.2.2
1.
2.
3.
4.
14
Instalacja
OS 9.x
Włóż dysk instalacyjny Trust CD-ROM do napędu CD-ROM.
Kliknij dwukrotnie ikonę CD ROM na pulpicie.
Otwórz katalog: ‘ \Driver\MacOS 9.0.x’ lub ‘\Driver\MacOS 9.2.x’, w
zależności od wersji Mac OS.
Kliknij dwukrotnie plik ‘nazwa produktu.hqx’, jeśli pojawi się komunikat o
błędzie ‘error –34’, zignoruj go.
Ewentualnie możesz podać lokację dla rozpakowanego pliku.
Nowy plik ma nazwę ‘nazwa produktu v x.x‘, aby rozpocząć instalację
należy kliknąć dwukrotnie ten plik.
Pojawi się ostrzeżenie, żeby odłączyć wszystkie aparaty USB; jeśli Twój
aparat jest podłączony, usuń go z portu USB. Kliknij [OK].
Pojawi się potwierdzenie, że instalacja została zakończona, kliknij [OK].
Aparat jest teraz gotowy do użytku.
OS X
Włóż dysk instalacyjny Trust CD-ROM do napędu CD-ROM.
Kliknij dwukrotnie ikonę CD ROM na pulpicie.
Otwórz katalog: ‘\Driver\MacOS X’.
Kliknij dwukrotnie plik ‘nazwa produktu.hqx’.
Ewentualnie możesz podać lokację dla rozpakowanego pliku.
Nowy plik ma nazwę ‘nazwa produktu v x.x‘, aby rozpocząć instalację
należy kliknąć dwukrotnie ten plik.
Pojawi się ostrzeżenie, żeby odłączyć wszystkie aparaty USB; jeśli Twój
aparat jest podłączony, usuń go z portu USB. Kliknij [OK].
Pojawi się potwierdzenie, że instalacja została zakończona, kliknij [OK].
Aparat jest teraz gotowy do użytku.
Użytkowanie
Funkcje aparatu
Po zrobieniu kilku zdjęć możesz podłączyć aparat do portu USB.
Automatycznie włączy się menu zapisywania plików.
Podaj lokację, w której należy zapisać pliki i kliknij [zapisz].
Po skopiowaniu zdjęć do podanej lokacji pojawi się pytanie, czy pamięć
aparatu ma być skasowana. Wybierz tutaj [yes] albo [no].
Teraz możesz obejrzeć zdjęcia / poddać je edycji za pomocą odpowiedniego
oprogramowania.
Funkcje kamery wideo
Wykonaj zapis wideo za pomocą aparatu w trybie CT.
Podłącz aparat do portu USB.
Automatycznie włączy się menu zapisywania plików.
Podaj lokację, w której należy zapisać plik wideo i kliknij [zapisz].
TRUST [email protected] 100 PLUS
5.
6.
8
Po skopiowaniu pliku wideo do podanej lokacji pojawi się pytanie, czy pamięć
aparatu ma być skasowana. Wybierz tutaj [yes] albo [no].
Teraz możesz obejrzeć wideo / poddać je edycji za pomocą odpowiedniego
oprogramowania.
Rozwiązywanie problemów
Sposób działania
1. Przeczytaj poniższe rozwiązania
2. Sprawdź aktualne odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania (FAQ), sterowniki oraz podręczniki na stronie
internetowej (www.trust.com/12728)
Problem
Po podłączeniu
aparatu Windows
nie znajduje
nowego
urządzenia.
Komunikat o
błędzie 'Capture
device was not
detected'
[email protected] 100
PLUS jest
zaznaczony
wykrzyknikiem ‘!’
w ‘Menadżerze
urządzeń.
TRUST [email protected]
100 PLUS nie
działa w
połączeniu z kartą
telewizyjną.
Aparat nie działa.
Przyczyna
Port USB
komputera nie
działa.
Aparat nie jest
podłączony do
portu USB.
Aparat podłączony
do USB-HUB bez
zasilania.
Aparat nie jest
podłączony do
portu USB.
Aparat podłączony
do USB-HUB bez
zasilania.
Aparat podłączony
do USB-HUB bez
zasilania.
Istnieje konflikt IRQ
z innym
urządzeniem w
komputerze.
!
Możliwe rozwiązanie
Sprawdź ustawienia portu USB.
Więcej informacji uzyskasz na
stronie:
www.trust.com/customercare/help/
usb
Podłącz kamerę do portu USB.
Podłącz kamerę do zasilanego
USB-HUB lub do portu USB w
komputerze.
Podłącz kamerę do portu USB.
Podłącz kamerę do zasilanego
USB-HUB lub do portu USB w
komputerze.
Podłącz kamerę do zasilanego
USB-HUB lub do portu USB w
komputerze.
Uwolnij kilka adresów IRQ. Zobacz
również:
www.trust.com/customercare/help/
general
Konflikt między
aparatem a kartą
telewizyjną.
Wykonaj następujące czynności:
1) Usuń kartę telewizyjną
2) Zainstaluj [email protected] 100 PLUS
3) Zainstaluj kartę telewizyjną.
Baterie
umieszczone są w
nieprawidłowy
sposób.
Kamera jest
wyłączona.
Wyczerpane
baterie.
Włóż baterie ponownie. Patrz
rozdział 3.
PL
Włącz kamerę.
Wymień baterie. Patrz rozdział 3.
15
TRUST [email protected] 100 PLUS
Problem
Aparat nie reaguje,
chociaż baterie są
pełne.
Przyczyna
Trzeba
'zresetować' aparat
Urządzenie nagle
wyłącza się.
Używasz baterii
niklowokadmowych.
Niskie napięcie
baterii.
Wyczerpane
baterie.
Ekran
wyświetlacza
ciekłokrystaliczne
go pulsuje.
Zapisy są nieostre.
Przy naciśnięciu
przycisku
wyzwalacza
słychać niski
sygnał dźwiękowy,
a aparat nie robi
zdjęcia.
Brak połączenia z
komputerem.
Aparat nie
przekazuje obrazu
do programu.
Obraz rusza się,
pojawiają się fale
na ekranie (przy
nagraniu wideo)
Obraz wideo nie
jest zapisywany
Zapis ‘na żywo’
oddaje
przesunięty obraz
oraz zmienione
kolory.
Zdjęcia są
niewyraźne.
16
Odległość do
obiektu nie jest
poprawnie
ustawiona
Pamięć jest pełna.
Nieprawidłowe
podłączenie.
Aparat jest
wyłączony.
Otwarta jest inna
aplikacja
korzystająca z
obrazu kamery.
Sztuczne
oświetlenie wpływa
niekorzystnie na
obraz.
Aparat nie jest
ustawiony na tryb
wideo ‘Ct’.
Stara wersja Direct
X jest
zainstalowana.
Przy zbyt dużej
rozdzielczości VGA
(na przykład
1600x1200) istnieje
możliwość, że
zabraknie pamięci
dla zapisu.
Zdjęcia są zrobione
w ciemnym
pomieszczeniu.
Możliwe rozwiązanie
Wyciągnij kabel USB i baterie z
aparatu przynajmniej na 5 minut,
aby zresetować aparat. Włóż
baterie i aparat działa poprawnie.
Używaj baterii alkalicznych
(zalecane Duracell Ultra) lub
akumulatorki NiMH.
Wymień baterie.
Wymień baterie.
Oddal się od fotografowanego
przedmiotu.
Przenieś zdjęcia do komputera i
skasuj pamięć aparatu.
Podłącz kable ponownie.
Włącz ponownie aparat naciskając
przycisk menu.
Zamknij inne aplikacje przed
uruchomieniem programu
testującego.
Obniż ilość klatek na sekundę
aparatu za pomocą przycisku ‘I’ z
rysunku 3.
Ustaw aparat na tryb ‘CT’ i naciśnij
przycisk wyzwalacza. Patrz
rozdział 3.6 i 6.1.3.
Pobierz najnowszą wersję Direct X
ze strony www.microsoft.com
Ustaw kartę VGA na niższą
rozdzielczość i głębię kolorów. na
przykład: 800 x 600 / 16 bitowe
kolory.
Wznowienie wersji sterownika VGA
może być dobrym rozwiązaniem.
Upewnij się, że ilość światła jest
wystarczająca.
TRUST [email protected]M 100 PLUS
Problem
Zapisy zostają
skasowane przy
wymianie baterii.
Przyczyna
Zdjęcia są
zapisywane w
pamięci SDRAM.
Problem nie został
tutaj opisany.
Sprawdź w
Internecie
najnowszą pomoc
w rozwiązywaniu
problemów.
Program Stuffit®
nie jest wcale lub
nie jest
odpowiednio
zainstalowany w
systemie.
Gdy klikam plik
*.hqx, pojawia się
komunikat, że nie
posiadam
odpowiedniego
programu.
Możliwe rozwiązanie
Podłącz aparat do portu USB
komputera, pobierz najpierw
zdjęcia / wideo z aparatu, a
następnie wymień baterie.
Przejdź do:
www.trust.com/customercare/help/
camera
Zainstaluj program Stuffit®, więcej
informacji o programie Stuffit®
znajdziesz na stronie
http://www.stuffit.com.
Program Stuffit możesz pobrać ze
strony
http://www.stuffit.com/downloads.ht
ml.
Jeśli żadne z proponowanych rozwiązań nie pomogło w usunięciu problemu
Twojego produktu, skontaktuj się z jednym z centrów obsługi konsumenta (Trust
Customer Care Centers). Na tylnej stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi
znajdziesz więcej informacji na ten temat. Zawsze powinieneś przygotować
następujące dane:
•
Numer produktu; jest to: 12728;
•
Dokładny opis problemu;
•
Dokładny opis sytuacji, w których pojawia się problem.
PL
17
DECLARATION OF CONFORMITY
We, the manufacturer / importer
Trust Products
Daltonstraat 65
3316 GD Dordrecht
The Netherlands
Declare that the product
Kind of product
Type designation
Item no.
: Photo Camera
: TRUST [email protected] 100 PLUS
: 12728
Is herewith confirmed to comply with the requirements set in the Council Directive on the
Approximation of the Laws of the Member States relating to
Electro Magnetic Compatibility Directive
(89/336/EEC)
Manufacturer/Authorised representative
Trust Computer Products
Ing. E.M.J. van Zomeren
Dordrecht, datum
LIFE IS MORE! TRUST US
TRUST.COM

Podobne dokumenty