Podstawowe produkty laboratoryjne

Komentarze

Transkrypt

Podstawowe produkty laboratoryjne
Bliższe informacje uzyskasz kontaktując
się z działem sprzedaży.
Zakupy
W zakresie możliwości zakupu produktów proponujemy dwie możliwości; konO firmie
takt z działem handlowym pod nume-rem
telefonu 71 322 20 48, faksu 71 723 74 68,
Archem jest fimą zajmującą się
e-mail - [email protected] lub skodystrybucją szkła i drobnego sprzętu
rzystanie ze sklepu internetowego www.
laboratoryjnego stosowanego na co dzień sklep.archem.com.pl zapewniającego 24h
w każdym laboratorium. Naszą aspiracją
dostęp do naszych produktów z dostawą
jest doskonalenie naszej oferty i dążenie do pod wskazany adres.
zadowolenia naszych klie ntów. Dbając o
pozytywny wizerunek postawili-śmy przed Pakowanie
sobą zadanie kształtowania go przede
wszystkim poprzez profesjonalizm oraz
Produkty zakupione w Archem dostarpełne zaangażowanie w wykonywa-ną
czane są w pudłach kartonowych ze
pracę. W myśl tej zasady, na każdym kroku sztywnej tektury wypełnionej dodatkodokładamy wszelkich starań, by jak
wo specjalnymi wypełniaczami minimanajpełniej zaspokoić Państwa potrzeby.
lizującymi ryzyko uszkodzenia produkOddajemy w Państwa ręce najnowsze tów podczas transportu.
wydanie katalogu zawierającego ofertę
produktów sprawdzonych już marek tj.
Transport
Isolab, Labglass, Kartell, Technosklo, Jipo,
Poulten & Graf. Skupienie producentów
Transport zakupionych u nas produktów
oferujących najwyższej jakości produkty, odbywa się za pośrednictwem firmy kujak również prowadzenie własnego ma- rierskiej co zapewnia szybką dostawę na
gazynu i składów fabrycznych sprawia, że terenie całego kraju.
Archem jest właściwym partnerem dla
Ciebie w zakresie zaopatrzenia Twojego
O katalogu
laboratorium.
Katalog produktów jest źródłem informacji o produktach znajdujących się w
Współpraca z Archem
ofercie Archem, zastrzegamy sobie możliwość zmian specyfi kacji technicznych,
W zakresie prezentacji produktów i wzorów, numerów katalogowych. Iluwsparcia sprzedaży, firma Archem or- stracje zawarte w naszym katalogu staganizuje szkolenia i prezentacje swoich nowią przedstawienie grafi czne i nie
produktów, a także doradztwo tech- muszą odpowiadać w każdym szczegó-le
niczne zapewniające optymalny wybór produktom aktualnie oferowanym.
produktów według wytycznych Klienta.
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
3
Zalecane zakresy temperatury chłodzenia wyrobów ze szkła boro krzemowego przedstawia poniższa
tabela.
Jakość i certyfikaty
Zakres temperatur (°C)
Isolab
Grubość ścianki
(mm)
W ofercie Isolab znajdą Państwo doskonałej jakości szkło miarowe, podstawowe
i drobny sprzęt do codziennego użytku w
waszym laboratorium. Oferowane przez
nas szkło miarowe firmy ISOLAB posiada
certyfikacje DIN/ISO wydaną przez niemiecki urząd normalizacyjny co gwarantuje zgodność z europejskimi normami w
zakresie metrologii. Wszystkie produkty
miarowe zaopatrzone są w numer serii
i posiadają certyfikat serii, który każdorazowo jest dostarczany bezpłatnie z
produktami. W ofercie znajdują się także produkty pomiarowe z certyfikatem
indywidualnym spełniające najwyższe
normy metrologiczne. Więcej informacji
na temat ceryfikacji szkła Isolab znajdziecie na naszej stronie www.Labglass.pl.
ogrzewanie
20 do 550
(°C mm-1)
przerwa
chłodzenie
550 (min)
550 do 490
(°C mm-1)
490 do 440
(°C mm-1)
440 do 40
(°C mm-1)
140
3
140
5
14
28
6
30
10
3
6
30
9
15
18
1,5
3
15
12
8
30
0,6
1,6
8
Podstawowy skład chemiczny szkła boro krzemowego Isolab
zawartość
%
SiO2
80,5
B2O3
13,0
Al2O3
2,0
Na2O+K2O
4,5
Odporność chemiczna szkła Isolab
Dopuszczalna wartość
Szkło boro 3.3 ze swoją charakterystyką i składem należy do grupy szkła boro
krzemowego, które jest produkowane zgodnie ze standardami ISO 3583
„3.3”. Jest równoważne, na przykład, do szkła PYREX 7740 oraz DURAN 8330.
Max. otrzymana wartość
Metoda zg z normą ISO
klasa
wartość
klasa
wartość
Odporność na działanie wody 98°C,
norma ISO 720 (μg g-1)
HGB1
31
HGB1
25
20-300°C
K-1
3,3x10-6
Odporność na działanie wody 121°C,
norma ISO 720 (μg g-1)
HGA1
62
HGA1
28
20°C
g cm-3
2,23
dPas
°C
534
Odporność na działanie kwasów
norma ISO 1776 (μg dm-2)
1
100
1
10,9
Górna granica temp. chłodzenia
1013 dPas
°C
550
Odporność na działanie wody roztworów
zasadowych, norma ISO 695 (μg dm-2)
A2
175
A2
120
Dolna granica temp. chłodzenia
1014,5 dPas
°C
494
Temperatura punktu mięknienia
107,6 dPas
°C
825
Zalecena max. temp. pracy
-
°C
500
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
Gęstość
Temperatura transformacji
13,2
10
Odporność na zmianę temperatury dla różnych grubości ścianek produktów.
Labglass
Charakterystyka szkła BORO 3.3 Labglass – Zawartość SiO2 >80%
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
20-300°C
K-1
3,3x10-6
Temperatura transformacji
-
°C
534
Górna granica temp. chłodzenia
-
°C
560
Grubość ścianki (mm)
Odporność na nagłą zmianę temperatury Δt (°C)
Dolna granica temp. chłodzenia
-
°C
520
1
303
Temperatura punktu mięknienia
-
°C
820
3
175
6
124
10
96
4 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Produkty Labglass to przede wszystkim szkło podstawowe, pomiarowe i wyroby codziennego użytku. Produkty naszej marki są stosowane w laboratoriach o szerokim
spektrum działania, zarówno analitycznych, kontroli jakości i dydaktycznych.
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
5
Kartell
Produkty z tworzyw sztucznych firmy
Kartell są znane z jakości i powszechnie stosowane na rynkach całego Świata. Ta znana włoska firma produkuje
i dostarcza swoje produkty do laboratoriów już od ponad 50 lat. Wszystkie wyroby Kartell produkowane są zgodnie z
obowiązującymi normami DIN/ISO co
potwierdzają przyznane certyfikaty.
Poulten & Graf
To przede wszystkim doskonałej jakości
dozowniki butelkowe Optifix i Polyfix wykonane z tworzyw sztucznych kalibrowane zgodnie z normami i z dokładnością
klasy A. Jakość potwierdzona certyfikatem Niemieckiego Urzędu Normalizacyjnego (DIN)
Technosklo
Znany na polskim rynku czeski producent
wyrobów laboratoryjnych szklanych. W
ofercie znajdziemy przede wszystkim
szkło pomiarowe klasy AS, A, na życzenie
z certyfikatem serii oraz klasy B
JIPO
Porcelana firmy Jipo jest doskonałym
połączeniem precyzji wykonania i ceny.
Znany na naszym rynku od wielu lat
czeski producent należy do europejskiej
czołówki firm produkujących porcelanę
laboratoryjną. Jakość potwierdzona certyfikatami i uznaniem odbiorców.
6 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
9
33
85
97
115
Szkło miarowe,
sprzęt dozujący,
akcesoria
Podstawowe
produkty
laboratoryjne
Porcelana
laboratoryjna
Laboratorium
kliniczne
Bezpieczeństwo
7
Szkło miarowe,
sprzęt dozujący,
akcesoria
Katalog
Katalog sprzętu
sprzętu laboratoryjnego
laboratoryjnego LABGLASS
LABGLASS
9
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Kolba miarowa bezbarwna Isolab®
Kolby miarowe kl.A, korek PP produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi oraz
z zachowaniem najwyższej jakości standardów, zgodnie z procedurą DIN EN ISO 1042 i DIN 12664. Ścisła
kontrola jakości zapewnia doskonałą jakość produktów. Są kalibrowane na wlew („In”) i odpowiadają w
nomenklaturze DIN/ISO klasie „A”. Wszystkie lakiery do oznaczania kolb są zgodne z wymaganiami norm
DIN/ISO 4794 odpowiednio kwaso- i zasadoodporne. Wszystkie kolby posiadają certyfikat serii. Certyfikat
indywidualny produktu dostępny za opłatą.
HIT
Kolby dostępne są również z korkami szklanymi. Szczegóły
dotyczące korków str. 66, 67.
niebieska skala
nr kat.
brązowa skala
nr kat.
poj. ml
tolerancja ml
szlif
009.02.005
013.03.005
5
±0,025
10/19
009.02.010
013.03.010
10
±0,025
10/19
009.02.020
013.03.020
20
±0,040
10/19
013.13.001
1
±0,025
7/16
009.02.025
013.03.025
25
±0,040
10/19
013.13.002
2
±0,025
7/16
009.02.049
013.03.049
50
±0,060
12/21
013.13.003
3
±0,025
7/16
009.02.050
013.03.050
50
±0,060
14/23
013.13.004
4
±0,025
7/16
009.02.099
013.03.099
100
±0,100
12/21
013.13.005
5
±0,025
7/16
009.02.100
013.03.100
100
±0,100
14/23
013.13.007
10
±0,040
10/19
009.02.150
013.03.150
150
±0,100
14/23
013.13.020
20
±0,040
10/19
009.02.200
013.03.200
200
±0,150
14/23
013.13.025
25
±0,040
10/19
009.02.250
013.03.250
250
±0,150
14/23
009.02.300
013.03.300
300
±0,150
14/23
013.13.050
50
±0,060
12/21
009.02.400
013.03.400
400
±0,200
19/26
009.02.500
013.03.500
500
±0,250
19/26
009.02.914
013.03.914
1000
±0,400
24/29
nr kat.
poj. ml
tolerancja ml
szlif
009.02.925
013.03.925
2000
±0,600
29/32
013.13.001
1
±0,025
7/16
009.02.956
013.03.956
5000
±1,200
34/35
013.13.002
2
±0,025
7/16
009.02.925
013.03.925
10000
±2,00
45/40
013.13.003
3
±0,025
7/16
013.13.004
4
±0,025
7/16
013.13.005
5
±0,025
7/16
013.13.007
10
±0,040
10/19
013.13.020
20
±0,040
10/19
013.13.025
25
±0,040
10/19
013.13.050
50
±0,060
12/21
Kolba miarowa oranżowa Isolab®
Szkło BORO 3.3., opisy naniesione białym lakierem
nr kat.
poj. ml
011.02.004
5
tolerancja ml
±0,025
szlif
07/16
011.02.005
5
±0,025
10/19
011.02.009
10
±0,025
07/16
011.02.010
10
±0,025
10/19
011.02.020
20
±0,040
10/19
011.02.025
25
±0,040
10/19
011.02.049
50
±0,060
12/21
011.02.050
50
±0,060
14/23
011.02.099
100
±0,100
12/21
011.02.100
100
±0,100
14/23
011.02.200
200
±0,150
14/23
011.02.250
250
±0,150
14/23
011.02.500
500
±0,250
19/26
011.02.914
1000
±0,400
24/29
10 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Kolba miarowa forma trapezowa ISOLAB® , szkło BORO 3.3.
Specyfikacja techniczna jest taka sama jak dla pozostałych kolb miarowych ISOLAB
nr kat.
poj. ml
tolerancja ml
szlif
Kolba miarowa oranżowa forma trapezowa ISOLAB® , szkło BORO 3.3.
Specyfikacja techniczna jest taka sama jak dla pozostałych kolb miarowych ISOLAB
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
11
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Kolba miarowa kl.B LABGLASS®, szkło BORO 3.3.
Jest tańszą alternatywą produktów miarowych. Korek szklany lub PP.
KLASA B nr kat.
poj. ml
tolerancja ml
1621.01.005
5
±0,025
h mm
10/19
Korki polietylenowe do kolb miarowych
Produkowane wg standardu DIN12242
nr kat.
szlif
1240
7/16
Ø mm
5,9
kolor
fioletowy
opak.
50
1621.01.010
10
±0,025
10/19
1241
10/19
8,1
niebieski
50
1621.01.025
25
±0,040
10/19
1242
12/21
10,4
zielony
50
1621.01.050
50
±0,060
14/23
1243
14/23
12,2
brązowy
50
1621.01.100
100
±0,100
14/23
1244
19/26
16,4
żółty
50
1621.01.200
200
±0,150
14/23
1245
24/29
21,1
czerwony
50
1621.01.250
250
±0,150
14/23
1246
29/32
25,8
czarny
10
1621.01.500
500
±0,250
19/26
1247
34/35
30,9
biały
10
1621.01.900
1000
±0,400
24/29
1621.01.920
2000
±0,600
29/32
Kolba miarowa PP, Isolab®
Kalibrowana na wlew „In”, klasa B, wykonana z polipropylenu. Autoklawowalna w 121°C przez 20 min.
Cylindry miarowe wysokie Isolab®
Produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi oraz z zachowaniem najwyższej
jakości standardów zgodnie z procedurą DIN EN 4788 i DIN 12660. System ścisłej kontroli jakości zapewnia
utrzymanie najwyższej dokładności. Proces kalibracji przeprowadzany jest poprzez komputerowo
kontrolowane automaty. Cylindry są skalibrowane na wlew na zawartość („In”) i odpowiadają, w DIN/ISO,
klasie „A” . Wszystkie cylindry posiadają certyfikat serii. Certyfikat indywidualny jest dostępny za opłatą.
Heksagonalna podstawa zapewnia pełną stabilność, Szkło boro 3.3. dostępne z niebieską lub brązową skalą.
skala niebieska skala brązowa
poj. ml
tolerancja ml
podziałka ml
nr kat.
nr kat.
015.02.005
015.03.005
5
±0,05
0,1
nr kat.
poj. ml
tolerancja ml
szlif
013.01.025
25
±0,040
10/19
013.01.050
50
±0,060
12/21
013.01.100
100
±0,100
12/21
013.01.250
250
±0,150
14/23
013.01.500
500
±0,250
19/26
015.02.010
015.03.010
10
±0,10
0,2
013.01.901
1000
±0,400
24/29
015.02.025
015.03.025
25
±0,25
0,5
015.02.050
015.03.050
50
±0,50
1,0
Kolba miarowa PP, Kartell®
Wykonana z PP, klasa B, z korkiem PP. Autoklawowalna.
nr kat.
poj. ml
1484
25
h mm
121
Ø mm
36
szlif
12/21
1485
50
143
46
14/23
1486
100
174
58
14/23
1487
250
225
82
19/26
1488
500
265
100
19/26
1489
1000
325
120
19/26
Kolba miarowa PMP (TPX®), Kartell®
Idealnie przezroczysta, wykonana z PMP, klasa B, z korkiem PP. Autoklawowalna do 170°C.
nr kat.
poj. ml
h mm
Ø mm
szlif
2485
50
143
46
14/23
015.02.100
015.03.100
100
±0,50
1,0
015.02.250
015.03.250
250
±1,00
2,0
015.02.500
015.03.500
500
±2,50
5,0
015.02.910
015.03.910
1000
±5,00
10,0
015.02.920
015.03.920
2000
±10,00
20,0
Cylinder z korkiem Isolab®, klasa A, Szkło boro 3.3.
Specyfikacja techniczna jest taka sama jak dla pozostałych cylindrów Isolab. Posiadają korek PP.
skala niebieska skala brązowa
poj. ml
tolerancja ml
podziałka ml
nr kat.
nr kat.
016.02.010
016.03.010
10
±0,10
0,2
opak.
20
016.02.025
016.03.025
25
±0,25
0,5
2486
100
174
58
14/23
20
016.02.050
016.03.050
50
±0,50
1,0
2487
250
225
82
19/26
10
016.02.100
016.03.100
100
±0,50
1,0
2488
500
265
100
19/26
10
2489
1000
325
120
19/26
5
016.02.250
016.03.250
250
±1,00
2,0
016.02.500
016.03.500
500
±2,50
5,0
016.02.910
016.03.910
1000
±5,00
10,0
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
12 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
13
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Cylinder miarowy ze stopką PP, kl.A, Isolab®
Szkło boro 3.3., kalibrowany na wlew („In”). Heksagonalna stopka PP, skala biała
nr kat.
poj. ml
tolerancja ml
h mm
015.05.010
015.05.025
015.05.050
015.05.100
015.05.250
015.05.500
015.05.901
10
25
50
100
250
500
1000
±0,200
±0,500
±1,000
±1,000
±2,000
±5,000
±10,000
135
160
195
240
320
380
465
Cylinder miarowy z korkiem ze stopką PP, Isolab®
Klasa A, heksagonalna stopka PP, skala biała, szkło boro 3.3
nr kat.
poj. ml
tolerancja ml
h mm
015.06.010
015.06.025
015.06.050
015.06.100
015.06.250
015.06.500
10
25
50
100
250
500
±0,200
±0,500
±1,000
±1,000
±2,000
±5,000
135
160
195
240
320
380
015.06.901
1000
±10,000
465
Cylinder wysoki PP, Kartell®
Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu. Autoklawowalny w 121°C przez 20 min. Praca ciągła w temp.
do 100°C, duża odporność chemiczna. Dostępny w wersji ze skalą tłoczoną lub trwałą niebieską.
skala tłoczona skala niebieska
tolerancja
podziałka
poj. ml
h mm
nr kat.
nr kat.
ml
ml
1075
2560
10
±0,2
0,2
140
1077
2561
25
±0,5
0,5
195
1078
2562
50
±1,0
1,0
199
1079
2563
100
±1,0
1,0
249
1080
2564
250
±2,00
2,0
315
1081
2565
500
±5,0
5,0
361
1082
2566
1000
±10,0
10,0
439
1094
2567
2000
±20,0
20,0
531
Cylinder niski PP, Kartell®
Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu. Autoklawowalny w 121°C przez 20min. Praca ciągła w temp.
do 120°C, duża odporność chemiczna.
skala tłoczona
poj. ml
podziałka ml
Ø mm
h mm
nr kat.
814
10
0,2
16
88
815
25
0,5
22
107
816
50
1,0
29
143
817
100
1,0
34
177
820
250
2,0
45,5
263
821
500
5,0
55,5
302
822
1000
10,0
70
332
823
2000
20,0
92
369
14 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Cylinder miarowy z PMP, z podstawą , kl.B, Kartell®
Idealnie przeźroczysty, autoklawowalny, użycie do 170°C. Doskonała odporność chemiczna, skala permanentna.
nr kat.
poj. ml
tolerancja ml
podziałka ml
h mm
1570
10
±0,2
0,2
140
1571
25
±0,5
0,5
195
1572
50
±1,0
1,0
199
1573
100
±1,0
1,0
249
1574
250
±2,00
2,0
315
1575
500
±5,0
5,0
361
1576
1000
±10,0
10,0
439
1577
2000
±20,0
20,0
531
Cylinder miarowy stopka PP kl.B, Labglass®
Szkło BORO 3.3.
nr kat.
podziałka (ml)
1601.01.005
0,1
1601.01.010
0,2
1601.01.025
0,5
1601.01.050
1,0
1601.01.100
1,0
1601.01.250
5,0
1601.01.500
5,0
1601.01.900
10,0
1601.01.920
20,0
poj. ml
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Cylinder miarowy stopka szklana heksagonalna kl.B, Labglass®
Szkło BORO 3.3.
nr kat.
podziałka (ml)
poj. ml
1601.04.005
0,1
5
1601.04.010
0,2
10
1601.04.025
0,5
25
1601.04.050
1,0
50
1601.04.100
1,0
100
1601.04.250
5,0
250
1601.04.500
5,0
500
1601.04.900
10,0
1000
1601.04.920
20,0
2000
tolerancja ml
±0,1
±0,2
±0,5
±0,5
±1,0
±2,0
±5,0
±10,0
±20,0
h mm
110
135
160
195
250
300
350
430
500
tolerancja ml
±0,1
±0,2
±0,5
±0,5
±1,0
±2,0
±5,0
±10,0
±20,0
h mm
110
135
160
195
250
300
350
430
500
Cylinder miarowy z korkiem szklanym kl.B, Labglass®
Szkło BORO 3.3. towar na zamówienie
nr kat.
podziałka (ml)
poj. ml
tolerancja ml
1603.01.005
0,1
5
±0,1
1603.01.010
0,2
10
±0,1
1603.01.025
0,5
25
±0,25
1603.01.050
1,0
50
±0,25
1603.01.100
1,0
100
±0,5
1603.01.250
5,0
250
±1,0
1603.01.500
5,0
500
±2,5
1603.01.900
10,0
1000
±5,0
1601.04.920
20,0
2000
±20,0
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
h mm
150
150
215
270
320
380
460
530
500
Katalog sprzętu laboratoryjnegoARCHEM
15
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Pasek Schellbacha
Biurety proste szklane
Biureta kl. AS
Kran PTFE, BORO 3.3, szkło jasne, skala niebieska lub brązowa
Pasek Schellbacha
nadrukowany
jest
na tylnej ścianie
szkła miarowego dla
ułatwienia odczytu
pomiaru. W wyniku
załamania światła w
cieczy, na skali powstają dwie wskazówki
skierowane
prosto w linię menisku. Linia odczytu
jest miejscem ich
spotkania.
Biurety proste są produkowane zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami
metrologicznymi z zachowaniem najwyższych standardów zgodnie z procedurą DIN 12700. Skalibrowane są na
wylew („Ex”).Oznaczenia wykonane są w
przypadku biuret z jasnego szkła kolorem niebieskim lub brązowym. W przypadku biuret oranżowych oznaczenia
naniesiono lakierem białym.
Biureta kl. AS
Kran szklany, BORO 3.3, szkło jasne, skala niebieska lub brązowa
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
kran prosty
kran boczny
poj. ml
podziałka ml
632435176519
632435176619
632435176623
632435176723
632435176725
632435176831
632435156519
632435156619
632435156623
632435156723
632435156725
632435156831
632435376519
632435376619
632435376623
632435376723
632435376725
632435376831
632435356519
632435356619
632435356623
632435356723
632435356725
632435356831
10
10
25
25
50
100
10
10
25
25
50
100
0,02
0,05
0,05
0,10
0,10
0,20
0,02
0,05
0,05
0,10
0,10
0,20
pasek
Schellbacha
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
Biureta kl. B
mlk
Kran szklany, BORO 3.3, szkło jasne, skala niebieska lub brązowa
kran prosty
632435126519
632435126619
632435126623
632435126723
632435126725
632435126831
632435106519
632435106619
632435106623
632435106723
632435106725
632435106831
kran boczny
632435326519
632435326619
632435326623
632435326723
632435326725
632435326831
632435306519
632435306619
632435306623
632435306723
632435306725
632435306831
16 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
poj. ml
10
10
25
25
50
100
10
10
25
25
50
100
podziałka ml
0,02
0,05
0,05
0,10
0,10
0,20
0,02
0,05
0,05
0,10
0,10
0,20
pasek
Schellbacha
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
kran prosty
kran boczny
poj. ml
podziałka ml
632435276519
632435478519
10
0,02
pasek
Schellbacha
tak
632435276619
632435478619
10
0,05
tak
632435276623
632435478623
25
0,05
tak
632435276723
632435478723
25
0,10
tak
632435276725
632435478725
50
0,10
tak
632435276831
632435478831
100
0,20
tak
632435256519
632435458519
10
0,02
nie
632435256619
632435458619
10
0,05
nie
632435256623
632435458623
25
0,05
nie
632435256723
632435458723
25
0,10
nie
632435256725
632435458725
50
0,10
nie
632435256831
632435458831
100
0,20
nie
Biureta kl. B
Kran PTFE, BORO 3.3, szkło jasne, skala niebieska lub brązowa
kran prosty
kran boczny
poj. ml
podziałka ml
632435226519
632435428519
10
0,02
pasek
Schellbacha
tak
632435226619
632435428619
10
0,05
tak
632435226623
632435428623
25
0,05
tak
632435226723
632435428723
25
0,10
tak
632435226725
632435428725
50
0,10
tak
632435226831
632435428831
100
0,20
tak
632435206519
632435408519
10
0,02
nie
632435206619
632435408619
10
0,05
nie
632435206623
632435408623
25
0,05
nie
632435206723
632435408723
25
0,10
nie
632435206725
632435408725
50
0,10
nie
632435206831
632435408831
100
0,20
nie
Biureta kl.AS, Isolab ®
Kran PTFE, BORO 3.3, szkło jasne
nr kat. skala nr kat. skala
niebieska
brązowa
021.10.025
017.09.025
25
tolerancja
ml
±0,030
021.10.050
017.09.050
50
±0,050
0,10
tak
021.09.010
017.10.010
10
±0,020
0,02
nie
021.09.025
017.10.025
25
±0,030
0,05
nie
021.09.050
017.10.050
50
±0,050
0,10
nie
poj. ml
podziałka
ml
0,05
pasek
Schellbacha
tak
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
17
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Biureta kl. AS, Isolab ®
Kran igłowy, BORO 3.3, szkło jasne
nr kat. skala nr kat. skala
niebieska
brązowa
017.03.025
017.11.025
25
tolerancja
ml
±0,030
017.03.050
017.11.050
50
±0,050
0,10
tak
017.04.010
017.12.010
10
±0,020
0,02
nie
017.04.025
017.12.025
25
±0,030
0,05
nie
017.04.050
017.12.050
50
±0,050
0,10
nie
Biureta kl.AS, Isolab®
BORO 3.3, szkło oranżowe
nr kat. skala
biała
021.17.010
021.17.025
021.17.050
018.02.010
018.02.025
018.02.050
poj. ml
podziałka
ml
0,05
pasek
Schellbacha
tak
poj.
tolerancja ml
podziałka ml
rodzaj kranu
10 ml
25 ml
50 ml
10 ml
25 ml
50 ml
±0,020
±0,030
±0,050
±0,020
±0,030
±0,050
0,02
0,05
0,10
0,02
0,05
0,10
PTFE
PTFE
PTFE
IGŁOWY
IGŁOWY
IGŁOWY
Automatyczna biureta Schillinga, kl. AS Isolab®
Znana jest z szybkiego napełniania. Tolerancja odpowiada normom DIN ISO 385 oraz DIN 12700 i spełnia
wymogi kl.AS. Wszystkie biurety mają pasek Schellbacha, oznaczenia wykonane są niebieskim lakierem.
Butelka z PE.
nr. katalogowy
poj. ml
rodzaj
022.03.001
pojedynczy
018.06.001
podwójny, PP
10
020.03.025
25
020.03.050
50
Automatyczna biureta Schillinga oranżowa, kl.AS
Tolerancja odpowiada normom DIN ISO 385 oraz DIN 12700 i spełnia wymogi kl.AS., oznaczenia wykonane
są białym lakierem. Butelka z PE kolor oranż.
Uchwyty do biuret
nr kat.
020.03.010
nr katalogowy
poj. ml
020.05.010
10
020.05.025
25
020.05.050
50
Zestaw biureta Schillinga, kl.AS
Modułowa automatyczna biureta składa się z biurety z automatycznym systemem zerowania, zaworu
odcinającego, butelki, uchwytu do biurety oraz statywu Wszystkie części biurety są wymienne a jej
modułowa konstrukcja umożliwia szybki demontaż i łatwe czyszczenie
nr. katalogowy
poj. ml
HIT
020.01.010
10
020.01.025
25
020.01.050
50
Automatyczna biureta Schillinga, kl. B
Wykonana zgodnie z normą DIN12700, butelka z PE
nr. katalogowy
poj. ml
1980
25
1981
50
18 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
19
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Automatyczna biureta Pelleta, kl.AS, ISOLAB®, szkło BORO 3.3
Skalowana na wypływ „Ex”, oznaczene niebieskie, pasek Schellbacha, kran PTFE, zawór pośredni PTFE, bez
butli i gruszki Certyfikat serii
nr kat.
poj. ml
tolerancja
podziałka
019.06.010
10
±0,020 ml
0,02 ml
0,05
019.06.025
25
±0,030 ml
0,05 ml
0,10
019.06.050
50
±0,050 ml
0,10 ml
nr kat
pojemność ml
tolerancja ml
podziałka ml
019.01.010
10
±0,020
0,02
019.01.025
25
±0,030
019.01.050
50
±0,050
Automatyczna biureta Pelleta, kl. AS
Szkło jasne BORO 3.3 - skalowana na wypływ „Ex” z jednym kranem, oznaczenia niebieskie lub brązowe, bez
butli i gruszki, certyfikat serii
kran szklany
nr kat.
kran PTFE
nr kat.
kran
iglicowy PTFE
nr kat.
kran
boczny
szklany
nr kat.
kran
boczny PTFE
nr kat.
Automatyczna biureta Pelleta, kl.AS Isolab®
Szkło oranżowe BORO 3.3. Skalowana na wypływ „Ex”, oznaczenia białe, kran PTFE, zawór pośredni PTFE,
bez butli i gruszki. Certyfikat serii.
pasek
Schellbacha
poj.
ml
podziałka ml
632436666519 632436667519 632 436416 519 632 438176 519 632438177519
nie
10
0,02
632436666619 632436667619 632 436416 619 632 438176 619 632438177619
nie
10
0,05
63243666623
632436 667623 632 436416 623 632 438176 623 632438177623
nie
25
0,05
632436666723 632436 667723 632 436416 723 632 438176 723 632438177723
nie
25
0,10
632436666725 632436 667725 632 436416 725 632 438176 725 632438177725
nie
50
0,10
632436666831 632436 667831 632 436416 831 632 438176 831 632 438177831
nie
100
0,20
632436686519 632436 668519 632 436436 519 632 438186 519 632 438187519
tak
10
0,02
Automatyczna biureta Pelleta, kl. AS
Szkło jasne BORO 3.3 - skalowana na wypływ "Ex". Z dwoma kranami, oznaczenia niebieskie lub brązowe,
bez butli i gruszki, certyfikat serii
kran szklany,
zawór
pośredni
szklany
nr kat.
kran PTFE,
zawór
pośredni
PTFE
nr kat.
kran iglicowy
PTFE, zawór
pośredni
szklany
nr kat.
kran iglicowy
PTFE,
zawór
pośredni PTFE
nr kat.
kran boczny szklany,
pasek
poj.
zawór pośredni Schellml
szklany
bacha
nr kat.
podziałka
ml
632 436 766 519 632 436 767 519 632 436 956 519 632 436 944 519 632 438 276 519
nie
10
0,02
632 436 766 619 632 436 767 619 632 436 956 619 632 436 944 619 632 438 276 619
nie
10
0,05
632 436 766 623 632 436 767 623 632 436 956 623 632 436 944 623 632 438 276 623
nie
25
0,05
632 436 766 723 632 436 767 723 632 436 956 723 632 436 944 723 632 438 276 723
nie
25
0,10
632 436 766 725 632 436 767 725 632 436 956 725 632 436 944 725 632 438 276 725
nie
50
0,10
632 436 766 831 632 436 767 831 632 436 956 831 632 436 944 831 632 438 276 831
nie
100
0,20
632 436 786 519 632 436 768 519 632 436 986 519 632 436 946 519 632 438 286 519
tak
10
0,02
632 436 786 619 632 436 768 619 632 436 986 619 632 436 946 619 632 438 286 619
tak
10
0,05
632 436 786 623 632 436 768 623 632 436 986 623 632 436 946 623 632 438 286 623
tak
25
0,05
632436686619 632436 668619 632 436436 619 632 438186 619 632 438187619
tak
10
0,05
632436686623 632436 668623 632 436436 623 632 438186 623 632 438187623
tak
25
0,05
632436686723 632436 668723 632 436436 723 632 438186 723 632 438187723
tak
25
0,10
632 436 786 723 632 436 768 723 632 436 986 723 632 436 946 723 632 438 286 723
tak
25
0,10
632436686725 632436 668725 632 436436 725 632 438186 725 632 438187725
tak
50
0,10
632 436 786 725 632 436 768 725 632 436 986 725 632 436 946 725 632 438 286 725
tak
50
0,10
632436686831 632436 668 831 632 436436 831 632 438186 831 632 438187831
tak
100
0,20
632 436 786 831 632 436 768 831 632 436 986 831 632 436 946 831 632 438 286 831
tak
100
0,20
automatyczne biurety Pelleta kl. B dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z działem handlowym Archem
20 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
automatyczne biurety Pelleta kl. B dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z działem handlowym Archem
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
21
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Pipeta jednomiarowa kl .B
Ze zgrubieniem, skala niebieska lub brązowa
Butelki do biuret Isolab®
Napełniacz/gruszka do biuret
Mają poj. 2 litrów. Dostępne zarówno z jasnego szkła
jak i oranżowe.
Napełniacz do biuret automatycznych to pojedyncza
gruszka z wężykiem. Jest ona zasadniczą częścią
automatycznych biuret.
nr kat.
kolor
nr kat.
020.01.001
bezbarwna
020.02.001
020.01.002
oranżowa
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Porcelana laboratoryjna
Pipety jednomiarowe
Pipety jednomiarowe kl.AS Isolab® są wykonane zgodnie z wymogami normy DIN 12697,
ISO 648. Są kalibrowane na wypływ („Ex”), spełniają normę dla klasy „AS”. Posiadają certyfikat serii. Oznaczenia naniesiono w kolorze niebieskim lub brązowym.
nr kat.
poj. ml
kolor oznaczenia
632433131014
1
niebieski
632433131016
2
pomarańczowy
632433131017
3*
czarny
632433131117
4*
2 x czerwony
632433131018
5
biały
632433131019
10
czerwony
632433131021
15*
zielony
632433131022
20
żólty
632433131023
25
niebieski
632433131024
30*
czarny
632433131057
40*
biały
632433131025
50
czerwony
632433131058
75*
zielony
632433131030
100
żólty
632433131037
200*
niebieski
* produkt uzupełniający do normy ISO
Pipeta jednomiarowa z bańką ze zgrubieniem
Dostępne w kl.AS oraz kl.B
Pipeta jednomiarowa kl. AS Isolab®
nr kat. skala nr kat. skala
niebieska
brązowa
023.02.001 021.07.001N
023.02.002 021.07.002N
023.02.003 021.07.003N
023.02.004 021.07.004N
023.02.005 021.07.005N
023.02.010 021.07.010N
023.02.011 021.07.011N
023.02.015 021.07.015N
023.02.020 021.07.020N
023.02.025 021.07.025N
023.02.050 021.07.050N
poj. ml
1
2
3
4
5
10
11
15
20
25
50
tolerancja
ml
±0,007
±0,010
±0,010
±0,015
±0,015
±0,020
±0,020
±0,030
±0,030
±0,030
±0,050
kolor
długość mm
oznaczenia
310
niebieski
330
pomarańczowy
360
czarny
360
2 x czerwony
400
biały
440
czerwony
440
czerwony
455
zielony
510
żólty
520
niebieski
540
czerwony
kl. AS, nr kat.
kl. B, nr kat.
poj. ml
kolor oznaczenia
632 433 311 014
632 433 331 014
1
niebieski
632 433 311 016
632 433 331 016
2
pomarańczowy
632 433 311 017
632 433 331 017
3*
czarny
632 433 311 117
632 433 331 117
4*
2 x czerwony
632 433 311 018
632 433 331 018
5
biały
632 433 311 019
632 433 331 019
10
czerwony
632 433 311 021
632 433 331 021
15*
zielony
632 433 311 022
632 433 331 022
20
żólty
632 433 311 023
632 433 331 023
25
niebieski
632 433 311 024
632 433 331 024
30*
czarny
632 433 311 057
632 433 331 057
40*
biały
632 433 311 025
632 433 331 025
50
czerwony
632 433 311 058
632 433 331 058
75*
zielony
632 433 311 030
632 433 331 030
100
żólty
632 433 311 037
632 433 331 037
200*
niebieski
* produkt uzupełniający do normy ISO
22 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
23
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z dwoma kreskami
Dostępne w kl.AS oraz kl.B
kl. AS, nr kat.
kl. B, nr kat.
poj. ml
kolor oznaczenia
632 433 151 014
632 433 171 014
1
niebieski
632 433 151 016
632 433 171 016
2
pomarańczowy
632 433 151 017
632 433 171 017
3*
czarny
632 433 151 117
632 433 171 117
4*
2 x czerwony
632 433 151 018
632 433 171 018
5
biały
632 433 151 019
632 433 171 019
10
czerwony
632 433 151 021
632 433 171 021
15*
zielony
632 433 151 022
632 433 171 022
20
żólty
632 433 151 023
632 433 171 023
25
niebieski
632 433 151 024
632 433 171 024
30*
czarny
632 433 151 057
632 433 171 057
40*
biały
632 433 151 025
632 433 171 025
50
czerwony
632 433 151 058
632 433 171 058
75*
zielony
632 433 151 030
632 433 171 030
100
żólty
632 433 151 037
632 433 171 037
200*
niebieski
Pipety wielomiarowe kl.AS, Isolab ®
Wykonane zgodnie ze standardami DIN EN 835, DIN 12697 i BS 700-1583. Są kalibrowane na wylew („Ex”),
a tolerancja jest zgodna z normami ISO. Każda pipeta jest kalibrowana indywidualnie, stały system kontroli
jakości zapewnia eliminację nawet najmniejszych odchyleń od zadanej pojemności. Do każdej pipety jest
dostarczany certyfikat serii. Certyfikat indywidualny jest dostępny na życzenie, za dodatkową opłatą. Produkt
dostępny ze skalą niebieską lub brązową zero na górze.
zero
skala
na górze
poj.
niebieska
skala
podziałka
tolerancja
długość
ml
nr kat.
brązowa
nr kat.
024.02.001
021.03.001
1
0,01ml
±0,007 ml
360mm
024.02.002
021.03.002
2
0,02ml
±0,010 ml
360mm
024.02.005
021.03.005
5
0,05ml
±0,030 ml
360mm
024.02.010
021.03.010
10
0,10ml
±0,050 ml
360mm
024.02.020
021.03.020
20
0,10ml
±0,100 ml
450mm
024.02.025
021.03.025
25
0,10ml
±0,100 ml
450mm
024.02.050
021.03.050
50
0,10ml
±0,200 ml
720mm
*produkt uzupełniający do normy ISO
Pipeta jednomiarowa kl.B Labglass
nr kat.
poj. ml
tolerancja ml
kolor
oznaczenia
1633.02.001
1
±0,015
niebieski
5-12
1633.02.002
2
±0,020
pomarańczowy
5-12
1633.02.003
3
±0,015
czarny
10-25
1633.02.005
5
±0,030
biały
10-25
1633.02.010
10
±0,040
czerwony
15-30
1633.02.015
15
±0,025
zielony
15-30
1633.02.020
20
±0,060
żółty
20-35
1633.02.025
25
±0,060
niebieski
20-35
1633.02.050
50
±0,100
czerwony
25-40
1633.02.100
100
±1,160
żółty
30-45
24 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
czas
oczekiwania
Pipeta wielomiarowa, kl.AS
Skala niebieska lub brązowa zero na górze.
kl. AS nr kat.
zero na górze
poj. ml
podziałka
kolor oznaczenia
632 434 116 308
0,1
0,01ml
biały
632 434 116 310
0,2
0,01ml
czarny
632 434 116 312
0,5
0,01ml
2xżółty
632 434 116 714
1
0,10ml
czerwony
632 434 116 716
2
0,10ml
zielony
632 434 116 316
2*
0,01ml
2xbiały
632 434 116 718
5
0,10ml
niebieski
632 434 116 825
50*
0,20ml
czarny
632 434 116 831
100*
0,20ml
czerwony
* produkt uzupełniający do normy ISO
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
25
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Pipeta wielomiarowa, kl. B, zero na górze
zero na górze
nr kat.
632 434 026 308
poj. ml
podziałka ml
kolor oznaczenia
0,1
0,01
biały
632 434 026 310
0,2
0,01
czarny
632 434 026 312
0,5
0,01
2xżółty
632 434 026 714
1
0,10
czerwony
632 434 026 314
1
0,01
żółty
632 434 026 716
2
0,10
zielony
632 434 026 516
2
0,02
czarny
632 434 026 316
2*
0,01
2xbiały
632 434 026 718
5
0,10
niebieski
632 434 026 618
5
0,05
czerwony
632 434 026 719
10
0,10
pomarańczowy
632 434 026 721
20
0,10
2xżółty
632 434 026 722
20*
0,10
2xżółty
632 434 026 723
632 434 026 725
632 434 026 825
25
50*
50*
0,10
0,10
0,20
biały
2xpomarańczowy
czarny
632 434 026 831
100*
0,20
czerwony
* produkt uzupełniający do normy ISO
Pipeta wielomiarowa kl.B, Labglass
Skalowane na wypływ („Ex”), zero na górze
zero na
nr kat.
górze
poj. ml
1630.02.101
0,1
tolerancja
ml
podziałka
ml
kolor
oznaczenia
czas
oczekiwania
±0,01
±0,01
zielony
2-5
1630.02.102
0,2
±0,01
±0,01
niebieski
2-5
1630.02.105
0,5
±0,01
±0,02
żółty
2-5
1633.02.001
1
±0,01
±0,01
żółty
3-6
1633.02.002
2
±0,02
±0,10
czarny
3-6
1633.02.005
5
±0,05
±0,05
czerwony
5-10
1633.02.010
10
±0,10
±0,10
pomarańczowy
5-10
1633.02.025
25
±0,20
±0,20
biały
9-15
1633.02.050
50
±0,20
±0,20
czarny
15-25
Bezpieczeństwo
Stojak na pipety Isolab®
Wykonany z polipropylenu, może pomieścić łącznie 12 pipet, po 6 szt, z każdej strony. Przeznaczony dla pipet
o dł. min. 22cm. Autoklawowalny.
nr kat.
022.02.001
26 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
wymiar mm
240x180x290
Stojak do pipet, Kartell®
Obrotowy, można przechowywać do 94 pipet
nr kat.
261
Ø mm
h mm
230
470
Stojak do pipet, pionowy, Kartell®
Wykonany z polipropylenu. Posiada 8 miejsc dla pipet o średnicy do 10mm oraz 8 miejsc dla pipet o średnicy
do 15mm.
nr kat.
wymiary mm
h mm
255
200x75
150
Taca na pipety Kartell®
Może pomieścić 7 pipet o średnicy nieprzekraczającej 20mm lub 16 pipet o średnicy nieprzekraczającej
10mm. Wykonana z PVC. Bardzo popularny i przydatny produkt, nie tylko do pipet.
nr kat.
wymiary mm
h mm
996
216x283
40
Taca na pipety Kartell®
Może pomieścić około 30 pipet. Posiada 4 przedziały dla pipet o poj. 1-2-5-10ml. Wykonana z PVC
nr kat.
wymiary mm
h mm
252
300x426
30
Gruszka laboratoryjna trójdrożna
Najprostsze wyposażenie dla wszystkich rodzajów pipet. Wykonana z kauczuku. Posiada trzy kulowe zawory,
kontrolowane przez nacisk palca. Może być używana do pipet o różnych pojemnościach. Ponieważ nie
posiada żadnych metalowych części może być używana do wszystkich cieczy, za wyjątkiem tych, które
wchodzą w reakcję z kauczukiem.
nr kat.
dla poj. ml
004.02.001
0-10ml
004.02.002
2-50ml
004.02.003
do 100ml
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
27
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Pompka do pipet
Wygodne narzędzie do pipet. Pokrętło umożliwia precyzyjne zasysanie cieczy. Ciecz może być wypchnięta
poprzez przyciśnięcie tłoczka lub swobodnie wypływać poprzez ustawienie przełącznika na „Ex”. Dostępne
są w trzech różnych rodzajach.
nr kat.
poj. ml
004.03.002
2
004.03.010
10
004.03.025
25
Pompka pipetowa „Maxi”
Łatwa w użyciu pompka pipetowa. Posiada dużą gruszkę, dzięki czemu może pracować ze wszystkimi
pipetami o poj. od 1ml do 100ml. Autoklawowalna w temp. 121°C, dostarczana w komplecie z filtrem
membranowym 0,45μl
nr kat.
011.02.003
nr kat.
Ø mm
wysokość kosza
mm
wysokość całkowita
mm
219
145
300
648
222
145
300
497
Piknometr, Isolab®
Wykonany wg standardów DIN12797. Napisy naniesione kolorem niebieskim. Posiada korek kapilarny
szlifowany. Nie posiada kalibracji.
nr kat.
poj. ml
014.01.005
5
014.01.010
10
014.01.025
25
014.01.050
50
014.01.100
100
System do mycia pipet
Urządzenia wykonane z polietylenu i polipropylenu. Szybko i bezpiecznie myją pipety do
600 mm długości i większość biuret. Niezbędne w laboratoriach przy pracy z toksycznymi
i żrącymi materiałami. W górnej krawędzi urządzenia znajduje się dysza, która jest
zdala od zakażonej wody. Eliminuje to ryzyko związane z obsługą. Podczas płukania
pipety i biurety umieszczone są w specjalnych koszykach, zabezpieczających przed
uszkodzeniem szklanych elementów. Można umieszczać pipety i biurety w odrębnych
pojemnikach w celu dłuższego ich namaczania, niezależnie od automatycznego
urządzenia do mycia.
Automatyczne urządzenie do płukania pipet/biuret, Kartell®
nr kat.
Ø mm
h mm
215
170
990
217
170
734
Pojemnik na pipety, Kartell®
Bezpieczeństwo
Koszyk na pipety z tworzywa HDPE, Kartell®
Piknometr kalibrowany, Isolab®
Napisy naniesione kolorem niebieskim. Posiada korek kapilarny szlifowany. Jest kalibrowany indywidualnie
na wlew („In”) z dokładnością do 0,001ml, z tego powodu nie ma możliwości wymiany korka. Poj. jest
naniesiona na piknometr.
nr kat.
poj. ml
014.02.005
5
014.02.010
10
014.02.025
25
014.02.050
50
014.02.100
100
Piknometr kalibrowany z termometrem, Isolab®
Napisy naniesione kolorem niebieskim. Jest kalibrowany indywidualnie wraz z termometrem i boczną
kapilarą z tego powodu nie ma możliwości wymiany termometru i kapilary. Skala termometru zawiera się od
10°C do 40°C, podziałka co 0,5°C Poj. jest naniesiona na piknometr.
nr kat.
poj. ml
014.03.005
5
014.03.010
10
nr kat.
Ø mm
h mm
218
162
650
014.03.025
25
221
162
503
014.03.050
50
223
125
250
014.03.100
100
28 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
29
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Biureta cyfrowa Isolab®
Cyfrowa biureta Isolab zapewnia dokładne, prawidłowe i wygodne miareczkowanie. Dokładność pomiaru
0,2%, precyzja 0,1%, parowanie 0,01ml. Biureta cyfrowa jest doskonałym wyborem przy miareczkowaniu
małych i średnich powtarzalnych objętości cieczy, przy których praca z biuretą szklaną byłaby zbyt wolna,
zaś zastosowanie stacji do miareczkowania zbyt drogie. Możliwość obracania głowicy o 360o., dzięki czemu
etykieta na butelce jest zawsze widoczna. Dysza dyspensera jest zabezpieczona korkiem. Czas pracy baterii
ok. 60.000 odmierzeń. Butla z bocznym ramieniem dostępna oddzielnie.
nr kat.
001.01.001
Butelka z bocznym ramieniem, Isolab®
Wykonana ze szkła BORO 3.3 lub polietylenu. Może być sterylizowana. Idealna do użycia
z biuretami,dozownikami, boczne ramię umożliwia napełnianie butelki bez konieczności zdejmowania
biurety lub dozownika.
nr kat.
specyfikacja
objętość ml
007.02.001
szkło bezbarwne
1000
007.02.002
szkło oranżowe
1000
007.02.003
szkło bezbarwne
2000
007.02.004
szkło oranżowe
2000
007.02.005
polietylen biały
1500
007.02.006
polietylen oranżowy
1500
Pompka pipetowa - Rota Filler, Isolab®
1) komfort i wygoda w użyciu
2) dokładne dozowanie
3) bogate wyposażenie
Idealne urządzenie, zaprojektowane dla komfortu użytkownika. Cechy takie jak poręczny uchwyt oraz
wygoda w użyciu zarówno dla użytkowników prawo- jak i leworęcznych zapewniają długotrwałą możliwość
pracy z urządzeniem. Szybkość napełniania i dozowania łatwo ustawić za pomocą jednego przełącznika.
Siłę wypływu cieczy można ustawić na niską lub wysoką szybkość lub pozwolić swobodnie wypływać
grawitacyjnie. Posiada wskaźnik zużycia baterii. Może być używana zarówno do pipet szklanych jak i
plastikowych o poj. od 1ml do 100ml
Bezpieczeństwo
Zestaw zawiera:
- 2 szt. wymiennych filtrów membranowych (0,45 μm)
- ładowarka
- uchwyt naścienny
nr kat.
010.01.002
30 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
OPTIFIX
Produkty Optifix są doskonałym narzędziem do pracy w laboratorium. Istnieje możliwość
wyboru dozownika w zależności od rodzaju cieczy. Szeroki wybór objętości dozowania.
Możliwość szybkiego ustawienia objętości dozowania za pomocą suwaka, blokowanego
śrubą. Dodatkowo możliwość regulacji pokrętłem pozwala na ustawienie dużej
dokładności. Wszystkie rodzaje Optifix są doskonale zaprojektowane i funkcjonalne oraz
charakteryzują się dużą powtarzalnością i dokładnością. Produkcji niemieckiej.
Producent posiada certyfikat ISO. Produkt wykonany zgodnie z normami DIN i ISO
oraz obowiązującymi przepisami metrologicznymi. Posiada certyfikat. Oznaczenia
na produkcie naniesione są laserowo, posiadają dużą odporność chemiczną oraz na
ścieranie i promieniowanie UV.
Optifix Basic
Do większości nieagresywnych środków chemicznych (kwasów, zasad oraz roztworów). Nie może być
stosowany do rozpuszczalników. Tłok ze szkła w osłonie teflonowej. Opakowanie zawiera dodatkowo 2
adaptery GL40 i GL45, 1 rurkę wypływową PTFE.
nr kat.
poj. ml
podziałka ml
dokładność
101.080-27
0,4-2
0,1
±0,2%
101.080-33
1-5
0,1
±0,1%
101.080-38
2-10
0,2
±0,1%
101.080-44
6-30
0,5
±0,1%
101.080-48
10-50
1,0
±0,1%
101.080-51
20-100
2,0
±0,1%
101.080-53
40-200
5,0
±0,1%
101.080-56
60-300
5,0
±0,1%
101.080-58
100-500
5,0
±0,1%
Optifix Solvent
Ma zastosowanie do rozpuszczalników organicznych oraz innych cieczy powodujących pęcznienie teflonu.
Opakowanie zawiera dodatkowo 2 adaptery GL40 i GL45, 1 rurkę wypływową PTFE
nr kat.
poj. ml
podziałka ml
dokładność
101.081-27
0,4-2
0,1
±0,2%
101.081-33
1-5
0,1
±0,1%
101.081-38
2-10
0,2
±0,1%
101.081-44
6-30
0,5
±0,1%
101.081-48
10-50
1,0
±0,1%
101.081-51
20-100
2,0
±0,1%
101.081-53
40-200
5,0
±0,1%
101.081-56
60-300
5,0
±0,1%
101.081-58
100-500
5,0
±0,1%
Optifix HF
Doskonałe narzędzie do dozowania głównie kwasu fluorowodorowego. Cylinder z czystego teflonu.
Bezpieczna konstrukcja. Opakowanie zawiera dodatkowo 2 adaptery GL40 i GL45, 1 rurkę wypływową PTFE
nr kat.
poj. ml
podziałka ml
101.106-38
2-10
0,2
101.106-44
6-30
0,5
wymiar mm
170x47x143
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
31
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Optifix Safety
Ma zastosowanie do silnie żrących substancji chemicznych oraz parujących kwasów i innych o bardzo
intensywnym zapachu. Nie ma zastosowania dla rozpuszczalników i kwasu fluorowodorowego. Opakowanie
zawiera dodatkowo 2 adaptery GL40 i GL45, 1 rurkę dopływową PTFE.
nr kat.
poj. ml
podziałka ml
dokładność
101.107-27
0,4-2
0,1
±0,2%
101.107-33
1-5
0,1
±0,1%
101.107-38
2-10
0,2
±0,1%
101.107-44
6-30
0,5
±0,1%
101.107-48
10-50
1,0
±0,1%
101.107-51
20-100
2,0
±0,1%
Dozowniki Polifix
Bardziej ekonomiczna wersja w porównaniu z produktami z linii Optifix. Mają zastosowanie do większości
cieczy, substancji mało agresywnych oraz niereagujących z polipropylenem. Możliwość szybkiego i łatwego
ustawienia pojemności dozowanej cieczy. Wyraźna skala, łatwa do odczytu.
Dozownik Polifix 1
Posiada szklany tłok. Dostarczany łącznie z 2 adapterami GL40 i GL45, 1 rurką wypływową PTFE
nr kat.
poj. ml
podziałka ml
101.070-38
2-10
0,2
101.070-48
10-50
1,0
Dozownik Polifix 2
Posiada teflonowy tłok. Dostarczany łącznie z 2 adapterami GL40 i GL45, 1 rurką wypływową PTFE
nr kat.
poj. ml
podziałka ml
101.071-38
2-10
0,2
101.071-48
10-50
1,0
Dozownik Polifix 3
Posiada szklany, oranżowy cylinder i szklany tłok. Dostarczany łącznie z 2 adapterami GL40 i GL45, 1 rurką
wypływową PTFE
nr kat.
poj. ml
podziałka ml
101.072-38
2-10
0,2
101.072-48
10-50
1,0
Bezpieczeństwo
Akcesoria
Zapewniamy również szeroką gamę akcesoriów do dozowników Optifix i Polifix, takich jak:
- wymienne tłoki
- zapasowe adaptery, zarówno z PP jak i PTFE
- dodatkowe zawory
- dodatkowe rurki wypływowe
- butle laboratoryjne do dozowników
- i inne
32 Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Podstawowe
produkty
laboratoryjne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Zlewka niska Isolab®, Szkło BORO 3.3
nr kat.
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
poj. ml
h mm
Ø mm
033.01.025
25
50
34
033.01.050
50
60
42
033.01.100
100
70
50
033.01.150
150
80
60
033.01.250
250
95
70
033.01.400
400
110
80
033.01.600
600
125
90
033.01.800
800
135
100
033.01.900
1000
145
105
033.01.920
2000
185
130
033.01.950
5000
270
170
033.01.990
10000
325
228
poj. ml
h mm
Ø mm
1101.01.005
5
30
22
1101.01.010
10
35
26
1101.01.025
25
50
34
1101.01.050
50
60
42
1101.01.100
100
70
50
1101.01.150
150
80
60
1101.01.250
250
95
70
1101.01.300
300
106
77
1101.01.400
400
110
80
1101.01.500
500
120
85
1101.01.600
600
125
90
1101.01.800
800
135
100
1101.01.900
1101.01.920
1101.01.930
1101.01.950
1000
2000
3000
5000
145
185
210
270
105
130
150
170
Zlewka niska Labglass®, Szkło BORO 3.3
nr kat.
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Podstawowe produkty laboratoryjne
Zlewka wysoka Labglass®, Szkło BORO 3.3
nr kat.
Zlewka niska PP, skala tłoczona
Zlewka polipropylenowa, trwała tłoczona skala, autoklawowalna w temp. 121°C, praca ciągła w temp. 100°C
Doskonale odporna chemicznie.
nr kat.
poj. ml
h mm
Ø mm
034.02.025
25
49
34
034.02.050
50
60
41
034.02.100
100
72
51
034.02.250
250
95
71
034.02.500
500
119
87
034.02.910
1000
147
109
034.02.920
2000
183,5
132
034.02.930
3000
201
158
034.02.950
5000
229
188,5
Zlewka niska PP, z uchem
nr kat.
034.01.250
034.01.500
034.01.910
034.01.920
034.01.930
poj. ml
250
500
1000
2000
3000
h mm
109
116
131
165
180
Ø mm
70
90
116
145
165
5000
225
190
poj. ml
h mm
Ø mm
poj.
h mm
Ø mm
1102.01.050
50
70
38
1102.01.100
100
80
48
1102.01.150
150
95
54
1102.01.250
250
120
60
1102.01.400
400
130
70
1102.01.500
500
140
75
1102.01.600
600
150
80
1102.01.800
800
175
90
034.03.250
250
119
73
1102.01.900
1000
180
95
034.03.500
500
140
93
1102.01.920
2000
240
120
034.03.910
1000
169
117
1102.01.930
3000
280
135
034.03.920
2000
213
149
034.03.930
3000
240
172
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
34
Zlewka niska PP z niebieską skalą Kartell®
Zlewka polipropylenowa z trwałą skalą w kolorze niebieskim. Ma wysoką odporność chemiczną.
Autoklawowalna w temp. 1210C w czasie do 20 min. Materiał o dużej przejrzystości przeznaczony do ciągłej
pracy w temp. 1000C.
nr kat.
poj. ml
h mm
Ø mm
1821
25
49
34
1822
50
60
42
1823
100
72
52
1824
250
95
71
1825
500
119
88
1826
1000
146
110
1827
2000
184
133
818
3000
200
159
919
5000
228
190
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
034.01.950
Zlewka wysoka PP, z uchem
nr kat.
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
35
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Krystalizator z wylewem, LABGLASS®, szkło BORO 3.3
nr kat
średnica mm
wysokość mm
pojemność ml
1173.01.060
60
40
60
1173.01.090
90
45
160
1173.01.100
100
50
300
1173.01.125
125
63
500
1173.01.150
150
75
900
1173.01.180
180
90
2000
Parownica płaskodenna z wylewem, LABGLASS®, szkło BORO 3.3
nr kat
średnica mm
wysokość mm
pojemność ml
1171.01.060
60
30
50
1171.01.090
90
45
160
1171.01.120
100
60
300
1171.01.150
150
75
500
Szczypce do zlewek
Wykonane ze stali nierdzewnej, zakończone PCV. Do zlewek o poj. od 100ml do 1000ml
nr kat.
Kolba Erlenmeyera Isolab®, wąska szyja
Szkło BORO 3.3, bez szlifu
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
034.03.001
36
nr kat.
poj. ml
h mm
Ø mm
031.01.050
50
90
51
031.01.100
100
105
64
031.01.250
250
145
85
031.01.300
300
160
87
031.01.500
500
180
105
031.01.910
1000
220
131
031.01.920
2000
280
166
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Kolba Erlenmeyera Labglass®, wąska szyja
Szkło BORO 3.3, bez szlifu
nr kat.
poj.
1121.01.005
5
1121.01.010
10
1121.01.025
25
1121.01.050
50
1121.01.100
100
1121.01.200
200
1121.01.250
250
1121.01.300
300
1121.01.500
500
1121.01.910
1000
1121.01.920
2000
1121.01.930
3000
1121.01.950
5000
h mm
50
58
75
88
105
135
150
160
175
230
280
335
380
Ø szyi mm
15
17
22
26
32
33
38
37
39
47
56
56
72
Ø kolby mm
26
31
42
55
64
74
84
89
105
131
166
195
250
Kolba Erlenmeyera Labglass®, szeroka szyja
Szkło BORO 3.3, bez szlifu
nr kat.
poj. ml
1120.01.050
50
1120.01.100
100
1120.01.250
250
1120.01.500
500
1120.01.910
1000
1120.01.920
2000
h mm
85
105
135
170
215
275
Ø szyi mm
34
34
50
50
50
72
Ø kolby mm
51
64
85
105
131
166
Kolba Erlenmeyera Isolab®, ze szlifem
Wykonana zgodnie ze standardem DIN 12387, szlif wg standardu DIN 12242, Szkło BORO 3.3, ze szlifem
nr kat.
poj. ml
szlif
Ø kolby mm
h mm
031.03.048
50
14/23
51
85
031.03.049
50
19/26
51
85
031.03.050
50
24/29
51
85
031.03.051
50
29/32
51
85
031.03.099
100
14/23
64
100
031.03.100
100
19/26
64
100
031.03.101
100
24/29
64
100
031.03.102
100
29/32
64
100
031.03.248
250
19/26
85
140
031.03.249
250
24/29
85
140
031.03.250
250
29/32
85
140
031.03.300
300
29/32
87
156
031.03.498
500
19/26
105
175
031.03.499
500
24/29
105
175
031.03.500
500
29/32
105
175
031.03.914
1000
24/29
131
220
031.03.915
1000
29/32
131
220
031.03.925
2000
29/32
166
280
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
37
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Kolba Erlenmeyera Labglass®, ze szlifem
szkło BORO 3.3, ze szlifem
nr kat.
poj.
5009.01.004
5 ml
5009.01.009
10 ml
5009.01.024
25 ml
5009.01.025
25 ml
5009.01.026
25 ml
5009.01.049
50 ml
5009.01.050
50 ml
5009.01.051
50 ml
5009.01.099
100 ml
5009.01.100
100 ml
5009.01.101
100 ml
5009.01.102
100 ml
5009.01.250
250 ml
5009.01.251
250 ml
5009.01.499
500 ml
5009.01.500
500 ml
5009.01.501
500 ml
5009.01.502
500 ml
5009.01.903
1000 ml
5009.01.900
1000 ml
5009.01.901
1000 ml
5009.01.920
2000 ml
Kolba filtracyjna Isolab®
Szkło BORO 3.3, dostępne z tubusem szklanym lub PP, wykonane zgodnie z normą ISO 6556 oraz DIN 12476
szlif
10/19
10/19
10/19
14/23
19/26
14/23
19/26
29/32
14/23
19/26
24/29
29/32
24/29
29/32
19/26
24/29
29/32
34/35
24/29
29/32
34/35
29/32
Ø kolby mm
25
34
42
42
42
51
51
51
64
64
64
64
85
85
105
105
105
105
131
131
131
166
h mm
54
60
75
75
75
85
85
85
105
105
105
105
140
140
175
175
175
175
220
220
220
275
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Kolba Erlenmeyera ISOLAB®, z nakrętką
szkło BORO 3.3
nr kat
pojemność ml
wysokość mm
gwint mm
027.03.100
100
110
GL 32
027.03.250
250
145
GL 32
027.03.500
500
180
GL 32
027.03.901
1000
225
GL 32
Kolba Erlenmeyera ISOLAB®, z nakrętką
tworzywo PP
nr kat
pojemność ml
028.03.050
50
028.03.100
100
028.03.250
250
028.03.500
500
wysokość mm
92
113
146
182
gwint mm
GL 40
GL 40
GL 52
GL 52
028.03.901
227
GL 52
1000
tubus szklany nr kat.
tubus PP nr kat.
poj. ml
053.01.100
053.02.100
100
053.01.250
053.02.250
250
053.01.500
053.02.500
500
053.01.900
053.02.900
1000
053.01.920
053.02.920
2000
Kolba filtracyjna Labglass®
Szkło BORO 3.3, ze szlifem, tubus szklany
nr kat.
poj. ml
5010.01.009
10
5010.01.011
10
5010.01.024
25
5010.01.025
25
5010.01.049
50
5010.01.050
50
5010.01.100
100
5010.01.101
100
5010.01.250
250
5010.01.251
250
5010.01.500
500
5010.01.501
500
5010.01.903
1000
5010.01.900
1000
szlif
10/19
19/26
10/19
14/23
14/23
19/26
19/26
24/29
24/29
29/32
24/29
29/32
24/29
29/32
Ø kolby mm
34
34
42
42
51
51
64
64
85
85
105
105
131
131
h mm
60
60
75
75
85
85
105
105
140
140
175
175
220
220
Kolba do liczby jodowej LABGLASS®, z korkiem
szkło BORO 3.3
nr kat
pojemność ml
1122.01.050
50
1122.01.100
100
1122.01.250
250
1122.01.500
500
1122.01.900
1000
Do kolb możesz dokupić korki szklane. Szczegóły dotyczące korków str. 66 i 67
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
38
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
39
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Kolba kulista płaskodenna Isolab®
Szkło BORO 3.3, wykonana zgodnie z normami ISO 1773 oraz DIN 12348
nr kat.
poj. ml
Ø kolby mm
027.01.050
50
51
027.01.100
100
64
027.01.250
250
85
027.01.500
500
105
027.01.910
1000
131
027.01.920
2000
166
027.01.940
4000
207
027.01.960
6000
236
027.01.999
279
h mm
40
Kolba kulista okrągłodenna Labglass®
Szkło BORO 3.3, długa szyja
wąska
szeroka
szyja nr kat. szyja nr kat.
h mm
90
105
138
163
190
230
275
315
360
Ø szyi mm
wąska szyja szeroka szyja
22
34
1111.01.050
1111.02.050
50
105
1111.01.100
1111.02.100
100
115
22
34
1111.01.150
1111.02.150
150
128
24
34
1111.01.200
1111.02.200
200
139
29
45
1111.01.250
1111.02.250
250
145
34
50
1111.01.500
1111.02.500
500
175
34
50
1111.01.900
1111.02.900
1000
210
42
-
1111.01.920
1111.02.920
2000
260
50
76
1111.01.930
1111.02.930
3000
380
50
-
1111.01.950
1111.02.950
5000
400
50
-
1111.01.991
1111.02.991
10000
420
65
89
1111.01.992
1111.02.992
20000
650
76
-
Kolba kulista okrągłodenna Isolab®
Szkło BORO 3.3, wykonana zgodnie z normami ISO 1773 oraz DIN 12348
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
10000
Kolba kulista płaskodenna Labglass®
Szkło BORO 3.3, dostępne z wąską lub szeroką szyją
wąska
szeroka
poj. ml
szyja nr kat. szyja nr kat.
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Podstawowe produkty laboratoryjne
nr kat.
poj. ml
Ø kolby mm
h mm
027.02.050
50
51
95
027.02.100
100
64
110
027.02.250
250
85
143
027.02.500
500
105
168
027.02.910
1000
131
200
027.02.920
2000
166
240
027.02.940
4000
207
290
027.02.960
6000
236
330
027.02.999
10000
279
380
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
poj. ml
h mm
Ø szyi mm
wąska szyja szeroka szyja
22
34
1115.01.050
1115.02.050
50
105
1115.01.100
1115.02.100
100
115
22
34
1115.01.150
1115.02.150
150
140
25
38
1115.01.200
1115.02.200
200
153
34
50
1115.01.250
1115.02.250
250
145
34
50
1115.01.500
1115.02.500
500
155
34
50
1115.01.900
1115.02.900
1000
210
42
-
1115.01.920
1115.02.920
2000
260
50
76
1115.01.930
1115.02.930
3000
380
50
-
1115.01.950
1115.02.950
5000
415
56
-
1115.01.991
1115.02.991
10000
420
65
89
1115.01.992
1115.02.992
20000
650
76
-
Kolba kulista okrągłodenna Labglass®
Szkło BORO 3.3, krótka szyja
nr kat.
poj. ml
h mm
Ø szyi mm
1117.01.250
250
120
30
1117.01.500
500
160
40
1117.01.900
1000
200
45
1117.01.920
2000
275
72
Kolba kulista płaskodenna Isolab® ze szlifem
Szkło BORO 3.3, wykonana zgodnie z normami ISO 1773 oraz DIN 12348
nr kat.
poj. ml
szlif
028.01.049
50
14/23
028.01.050
50
19/26
028.01.051
50
24/29
028.01.052
50
29/32
028.01.099
100
14/23
028.01.100
100
19/26
028.01.101
100
24/29
028.01.102
100
29/32
028.01.248
250
19/26
028.01.249
250
24/29
028.01.250
250
29/32
028.01.499
500
24/29
028.01.500
500
29/32
028.01.900
1000
24/29
028.01.901
1000
29/32
028.01.920
2000
29/32
Ø kolby mm
51
51
51
51
64
64
64
64
85
85
85
105
105
131
131
166
h mm
100
100
100
100
110
110
110
110
140
140
140
170
170
200
200
250
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
41
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Kolba kulista płaskodenna Labglass® ze szlifem
Szkło BORO 3.3, krótka szyja
nr kat.
poj.
5007.01.025
25
5007.01.026
25
5007.01.049
50
5007.01.050
50
5007.01.051
50
5007.01.099
100
5007.01.100
100
5007.01.101
100
5007.01.102
100
5007.01.150
150
5007.01.151
150
5007.01.249
250
5007.01.250
250
5007.01.251
250
5007.01.499
500
5007.01.500
500
5007.01.501
500
5007.01.903
1000
5007.01.900
1000
5007.01.920
2000
5007.01.921
5000
szlif
14/23
19/26
14/23
19/26
29/32
14/23
19/26
24/29
29/32
19/26
24/29
19/26
24/29
29/32
19/26
24/29
29/32
24/29
29/32
29/32
Ø kolby mm
45
45
53
53
53
65
65
65
65
76
76
85
85
85
105
105
105
131
131
175
h mm
75
78
87
90
90
100
103
106
109
115
115
134
137
140
116
149
152
197
200
250
34/35
235
275
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Kolba kulista płaskodenna Labglass® ze szlifem
Szkło BORO 3.3, długa szyja
42
nr kat.
poj. ml
szlif
Ø kolby mm
h mm
5008.01.050
50
19/26
53
120
5008.01.100
100
19/26
65
140
5008.01.248
250
19/26
88
160
5008.01.249
250
24/29
88
160
5008.01.250
250
29/32
88
160
5008.01.498
500
19/26
110
200
5008.01.499
500
24/29
110
200
5008.01.500
500
29/32
110
200
5008.01.901
1000
24/29
140
250
5008.01.900
1000
29/32
140
250
5008.01.920
2000
29/32
175
300
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Kolba kulista okrągłodenna Isolab® ze szlifem
Szkło BORO 3.3, wykonana zgodnie z normami ISO 1773 oraz DIN 12348
nr kat.
poj. ml
szlif
028.02.049
50
14/23
028.02.050
50
19/26
028.02.051
50
24/29
028.02.052
50
29/32
028.02.099
100
14/23
028.02.100
100
19/26
028.02.101
100
24/29
028.02.102
100
29/32
028.02.248
250
19/26
028.02.249
250
24/29
028.02.250
250
29/32
028.02.499
500
24/29
028.02.500
500
29/32
028.02.062
1000
24/29
028.02.063
1000
29/32
028.02.064
2000
29/32
Ø kolby mm
51
51
51
51
64
64
64
64
85
85
85
105
105
131
131
166
h mm
100
100
100
100
110
110
110
110
140
140
140
170
170
200
200
250
Kolba kulista okrągłodenna Labglass® ze szlifem
Szkło BORO 3.3, krótka szyja
nr kat.
poj. ml
5001.01.024
25
5001.01.025
25
5001.01.026
25
5001.01.049
50
5001.01.050
50
5001.01.051
50
5001.01.099
100
5001.01.100
100
5001.01.101
100
5001.01.250
250
5001.01.499
500
5001.01.500
500
5001.01.501
500
5001.01.900
1000
5001.01.901
1000
5001.01.920
2000
5001.01.921
2000
Ø kolby mm
41
41
41
53
53
53
65
65
65
88
110
110
110
140
140
175
175
h mm
70
75
79
88
94
97
100
106
117
145
158
167
170
199
202
234
237
szlif
10/19
14/23
19/26
14/23
19/26
29/32
14/23
19/26
29/32
29/32
19/26
29/32
34/35
29/32
34/35
29/32
34/35
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
43
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Podstawowe produkty laboratoryjne
Kolba kulista okrągłodenna Labglass® ze szlifem
Szkło BORO 3.3, długa szyja
nr kat.
poj. ml
5002.01.049
50
5002.01.050
50
5002.01.051
50
5002.01.099
100
5002.01.100
100
5002.01.101
100
5002.01.250
250
5002.01.499
500
5002.01.500
500
5002.01.501
500
5002.01.900
1000
5002.01.901
1000
5002.01.920
2000
5002.01.921
2000
szlif
14/23
19/26
29/32
14/23
19/26
29/32
29/32
19/26
29/32
34/35
29/32
34/35
29/32
34/35
Ø kolby mm
53
53
53
65
65
65
88
110
110
110
140
140
175
175
h mm
130
130
130
145
145
145
165
210
210
210
250
250
310
310
Kolba kulista dwuszyjna Isolab®
Szkło BORO 3.3, szyja boczna skośna
Kolba kulista dwuszyjna lub trzyszyjna Labglass®
Szkło BORO 3.3, szyja boczna skośna
kolba
kolba
dwuszyjna
trzyszyjna
poj. ml
nr kat.
nr kat.
5003.01.099
5004.01.099
100
5003.01.100
5004.01.100
100
5003.01.250
5004.01.250
250
5003.01.251
5004.01.251
250
5003.01.252
5004.01.252
250
5003.01.500
5004.01.500
500
5003.01.501
5004.01.501
500
5003.01.502
5004.01.502
500
5003.01.901
5004.01.901
1000
5003.01.902
5004.01.902
1000
5003.01.900
5004.01.900
1000
5003.01.920
5004.01.920
2000
Na zamówienie dostępne również inne pojemności i szlify.
poj. ml
szlif środkowy
szlif boczny
Ø mm
030.03.100
100
29/32
14/23
64
030.03.250
250
29/32
14/23
85
030.04.250
250
29/32
29/32
85
030.03.500
500
29/32
14/23
105
030.04.500
500
29/32
29/32
105
030.03.901
1000
29/32
14/23
131
030.04.901
1000
29/32
29/32
131
nr kat.
poj. ml
szlif środkowy
szlif boczny
Ø mm
030.05.100
100
29/32
14/23
64
030.05.250
250
29/32
14/23
85
030.06.250
250
29/32
29/32
85
kolba 3-szyjna
nr kat.
poj.
szlif
środkowy
030.05.500
500
29/32
14/23
105
5006.01.500
500 ml
29/32
030.06.500
500
29/32
29/32
105
5006.01.910
1000 ml
24/29
030.05.901
1000
29/32
14/23
131
5006.01.920
2000 ml
29/32
030.06.901
1000
29/32
29/32
131
5006.01.930
3000 ml
29/32
kolba trzyszyjna
Na zamówienie możliwość wykonania innych pojemności,szlifów oraz większej ilości szyj
44
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
szlif(y)
boczny(e)
Ø mm
19/26
29/32
29/32
29/32
24/29
29/32
29/32
24/29
24/29
29/32
29/32
29/32
14/23
14/23
14/23
19/26
14/23
14/23
19/26
14/23
14/23
19/26
14/23
14/23
106
110
145
145
140
167
167
161
200
200
200
234
Kolba kulista trzyszyjna Labglass®
Szkło BORO 3.3, szyje boczne równoległe
nr kat.
Kolba kulista dwuszyjna Isolab®
Szkło BORO 3.3, szyja boczna równoległa
szlif
środkowy
nr kat.
5005.01.250
5005.01.251
5005.01.252
5005.01.500
5005.01.501
5005.01.502
5005.01.901
5005.01.902
5005.01.903
5005.01.904
5005.01.920
5005.01.921
poj. ml
szlif środkowy
szlify boczne
Ø mm
250
250
250
500
500
500
1000
1000
1000
1000
2000
2000
19/26
24/29
29/32
19/26
24/29
29/32
19/26
24/29
29/32
29/32
29/32
29/32
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
29/32
14/23
29/32
134
139
145
167
167
167
196
196
200
200
234
234
Na zamówienie dostępne również inne pojemności i szlify.
Kolba kulista cztery szyje Labglass®
Szkło BORO 3.3, szyje boczne równoległe lub skośne
szlif boczny
szlif prosty
Ø mm
24/29 lub
19/26
19/26
24/29 lub
19/26
14/23
167
14/23
196
14/23
234
24/29
14/23
281
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
45
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Kolba sercowa
Kolba wg Kjeldahla
Isolab
BORO 3.3
nr kat.
nr kat.
5013.01.005
5013.01.006
5013.01.010
029.05.010
5013.01.011
5013.01.025
029.05.025
5013.01.026
029.05.050
5013.01.050
5013.01.051
029.05.100
5013.01.099
5013.01.100
5013.01.101
*wymiar odpowiednio: pierwszy Isolab/drugi BORO 3.3
poj. ml
szlif
Ø mm
5
5
10
10
25
25
50
50
100
100
100
10/19
14/23
10/19
14/23
10/19
14/23
14/23
19/26
14/23
19/26
24/29
25
25
30
25/30*
40
40
50
50
65/60*
60
60
Kolba sercowa dwu- lub trzyszyjna - Szkło BORO 3.3
dwuszyjna
trzyszyjna
poj. ml
nr kat.
nr kat.
szlif
środkowy
szlif boczny
Ø mm
5014.01.025
5015.01.025
25
14/23
14/23
40
5014.01.050
5015.01.050
50
14/23
14/23
50
5014.01.100
5015.01.100
100
14/23
14/23
60
Kolba gruszkowa
Isolab
nr kat.
029.07.100
029.07.250
029.07.500
029.07.901
Laboratorium kliniczne
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
BORO 3.3
nr kat.
5011.01.005
5011.01.010
5011.01.025
5011.01.050
5011.01.100
5011.01.101
5011.01.250
5011.01.500
5011.01.501
5011.01.900
5011.01.901
poj. ml
szlif
Ø mm
5
10
25
50
100
100
250
500
500
1000
1000
10/19
14/23
14/23
14/23
24/29
29/32
29/32
24/29
29/32
24/29
29/32
26
30
40
50
60
60
80
100
100
126
126
Bezpieczeństwo
Kolba destylacyjna
Szkło BORO 3.3
46
nr kat.
poj. ml
h mm
d mm
d1 mm
l mm
1131.01.050
1131.01.100
1131.01.250
1131.01.500
1131.01.910
1131.01.920
50
100
250
500
1000
2000
135
150
200
250
300
410
51
63
85
105
131
166
7
7
8
8
9
10
80
100
125
150
180
225
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
BORO 3.3
nr kat.
poj. ml
Ø mm
1118.01.030
30
40
1118.01.050
50
50
1118.01.100
100
60
1118.01.250
250
80
1118.01.500
500
100
1118.01.900
1000
125
Kolba wg Kjeldahla, ze szlifem
Isolab
BORO 3.3
nr kat.
nr kat.
5012.01.025
5012.01.050
029.06.100
5012.01.099
5012.01.100
5012.01.249
029.06.250
5012.01.250
5012.01.499
029.06.500
5012.01.500
5012.01.900
029.06.900
5012.01.901
*wymiar odpowiednio: pierwszy Isolab/drugi BORO 3.3.
poj. ml
szlif
Ø mm
25
50
100
100
100
250
250
500
500
1000
1000
14/23
29/32
19/26
24/29
29/32
24/29
29/32
24/29
29/32
24/29
29/32
40
52
60
60
60
82
80/82*
107
100/107*
130
125/130*
Stojak na kolby okrągłodenne
Wykonane z wysokiej jakości korka lub PP, do kolb okrągłodennych
nr kat.
dla kolb o poj. ml
029.04.100
100 ml
029.04.250
250 ml
029.04.500
500 ml
029.04.901
1000 ml
029.04.902
do 10000ml, PP
Szczypce do kolb
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów kolb.
nr kat.
029.03.001
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
47
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Butle laboratoryjne Isolab®
Wykonane są ze szkła borokrzemowego, są chemicznie odporne i trwałe. Posiadają gwint GL45 oraz
pierścień wylewowy, który pozwala na bezpieczne przelewanie cieczy, bez kapania. Butle i nakrętki mogą
być sterylizowane. Butle wykonane ze szkła boro 3.3 jasnego lub oranżowego.
Właściwości
- odporne na działanie stężonych kwasów oraz roztworów zasadowych
- odporne na nagłe zmiany temperatury
- utrzymują sterylność dzięki specjalnej uszczelce
Sterylizacja
Szczelne zamknięcie butli może spowodować wytworzenie ciśnienia, które uszkodzi butlę, dlatego
podczas sterylizacji należy poluzować nakrętkę. Sterylizacja w temp. 140°C
Zastosowanie
- w laboratoriach, przemyśle, farmacji
- do przechowywania próbek
- pobierania, transportowania próbek
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Podstawowe produkty laboratoryjne
szkło jasne
nr kat.
szkło oranżowe
nr kat.
poj. ml
063.05.100
063.06.100
100
063.05.250
063.06.250
250
063.05.500
063.06.500
500
063.05.901
063.06.901
1000
063.05.902
-
2000
Doskonałe połączenie jakości i ceny. Mogą być sterylizowane w temp. 140°C. W ofercie dwa rodzaje butli:
ze szkła sodowo-wapniowego lub borokrzemowego.
HIT
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Butle laboratoryjne Labglass®
48
nr kat.
poj. ml
1406.01.100
100
1406.01.250
250
1406.01.500
500
1406.01.901
1000
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Butalka z korkiem na szlif LABGLASS®
szkło SODOWO-WAPNIOWE
pojemność ml
szeroka
szyja
bezbarwna
wąska szyja
szeroka
szyja
wąska szyja
oranż
30
1401.01.030
1403.01.030
1402.01.030
-----------
60
1401.01.060
1403.01.060
1402.01.060
1404.01.060
125
1401.01.125
1403.01.125
1402.01.125
1404.01.125
250
1401.01.250
1403.01.250
1402.01.250
1404.01.250
500
1401.01.500
1403.01.500
1402.01.500
1404.01.500
1000
1401.01.900
1403.01.900
1402.01.900
1404.01.900
2500
1401.01.925
1403.01.925
1402.01.925
1404.01.925
5000
1401.01.950
1403.01.950
1402.01.950
1404.01.950
Butla laboratoryjna PE - z nakrętką
Wykonane z wysokiej jakości polietylenu. Doskonała alternatywa dla butli laboratoryjnych borokrzemowych.
Butle oranżowe są odporne na promienie UV.
jasna
oranżowa
poj. ml
nr kat.
nr kat.
061.05.100
061.06.100
100
061.05.250
061.06.250
250
061.05.500
061.06.500
500
061.05.901
061.06.901
1000
061.05.902
061.06.902
2000
Butla laboratoryjna kwadratowa PE Isolab® - szeroka szyja z nakrętką
Wykonane z wysokiej jakości polietylenu. Doskonała alternatywa dla butli laboratoryjnych borokrzemowych.
Butle oranżowe są odporne na promienie UV.
jasna
oranżowa
poj. ml
nr kat.
nr kat.
061.07.025
25
061.07.050
061.08.050
50
061.07.100
061.08.100
100
061.07.250
061.08.250
250
061.07.500
061.08.500
500
061.07.901
061.08.901
1000
061.07.902
061.08.902
2000
Butla PE Kartell® - szeroka szyja z nakrętką
Podziałka, butla ogólnego użytku, szeroka szyja ułatwia napełnianie cieczą lub substancjami sypkimi.
Do tego produktu możesz dokupić dodatkową nakrętkę, patrz str. 50
nr kat.
poj. ml
1608
50
1610
100
1612
250
1614
500
1616
1000
1618
2000
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
49
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Butla HDPE - szeroka szyja, z uchwytem Kartell®
Bardzo odporna, idealna do cieczy lub materiałów sypkich. Szeroka szyja ułatwia napełnianie i opróżnianie.
nr kat.
poj. l
Ø szyi mm
h mm
1640
5
90
315
1642
10
120
390
Pojemnik HDPE Kartell®
Cylindryczny, z nakrętką. Dzięki szerokiemu otworowi jest doskonały do przechowywania substacji sypkich i stałych.
nr kat.
1563
1564
1565
1566
1567
1569
1568
Butla HDPE - wąska szyja, z uchwytem Kartell®
Mocne ścianki butli o grubości 2 mm zapewniają trwałość butli. Rączka zapewnia wygodne przenoszenie.
nr kat.
poj. l
Ø szyi mm
h mm
ilość uchwytów
1644
5
46
335
1
1646
10
55
414
1
1648
25
55
525
2
1650
50
55
603
2
Butla HDPE z kranem - bez podziałki, zakręcana Kartell®
Zaprojektowana na długotrwałe użytkowanie, wymienny kran
poj. ml
70
120
250
500
1000
1500
2000
Ø mm
50
56
69
86
111
111
111
h mm
60
71
94
107
128
182
235
Tryskawka PE - komplet
Butla polietylenowa w kolorze naturalnym. Wypływ przez rurkę umieszczoną w nakrętce następuje poprzez ucisk
korpusu butli. Idealna do wody destylowanej
nr kat.
179
180
182
183
poj. ml
50
100
250
500
Ø mm
35
43
60
75
h mm
96
115
140
180
185
1000
95
220
Tryskawka PE - szeroka szyja
nr kat.
poj. l
Ø szyi mm
h mm
ilość uchwytów
1660
5
46
335
1
1662
10
55
414
1
1664
25
55
525
2
1666
50
55
603
2
Butla polietylenowa w kolorze naturalnym. Szeroka szyja z gwintem GL45 ułatwia napełnianie. Nakrętki dostępne
w różnych kolorach, ułatwiających identyfikację. Celem zamówienia określonego koloru nakrętki dodaj do numeru
katalogowego: 00-naturalny, 04-niebieski, 06-żółty, 10-czerwony.
nr kat.
poj. ml
Ø mm
podziałka ml
1637
250
60
25
1638
500
75
100
nr kat.
poj. ml
h mm
gwint
1633
250
140
GL32
1634
500
178
GL32
Tryskawka zintegrowana
Butla PE Kartell® - bez nakrętki
Wąska szyja, podziałka, przystosowana do zabezpieczenia próbki przez zaplombowanie butli. Do butli
pasuje nakrętka art. 15800 - 15880
nr kat.
poj. ml
Ø mm
h mm
gwint
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Podstawowe produkty laboratoryjne
50
15801
50
38
90
GL18
15821
100
48
106
GL18
15841
250
60
148
GL25
15861
500
75
180
GL25
15881
1000
95
222
GL32
15901
2000
120
271
GL32
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Wykonana z polietylenu
Kanister na chemikalia
Wykonany z HDPE, atest UN „Y”, odporny na chemikalia
nr kat.
poj. l
901.01.005
5
901.01.010
10
901.01.020
20
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
51
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Podstawowe produkty laboratoryjne
Etykieta samoprzylepna Kartell®
Kroplomierz PE Kartell®
11 rodzajów transparentnych, samoprzylepnych etykiet. Doskonałe do użycia na tryskawkach oraz szklanych i
plastikowych butlach i pojemnikach.
W komplecie z pipetką PE i gumowym smoczkiem
nr kat.
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
opis
Dist.Water
Acetone
Methanol
Isopropanol
Ethyl Acetate
Ethanol
Chloroform
N - Hexane
Methylene Cloride
Toluol
Xylol
kolor
niebieski
czerwony
czarny
brązowy
pomarańczowy
zielony
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
wymiar mm
130x35
130x35
130x35
130x35
130x35
130x35
130x35
130x35
130x35
130x35
130x35
Kroplomierz Isolab®
Szkło BORO 3.3
nr kat.
poj. ml
kolor
068.03.001
100
jasny
068.03.002
100
oranż
Kroplomierz PE Isolab®
Wykonany z polietylenu
nr kat.
poj. ml
kolor
062.04.001
100
jasny
062.04.002
100
oranż
Kroplomierz Labglass® - szkło jasne
W komplecie z gumowym smoczkiem
Ø mm
35
43
60
75
95
nr kat.
liczba miejsc
wymiar mm
395
6
320x300x200
396
4
310x300x270
Rozdzielacz Squibba Isolab®
Wykonany zgodnie z normą DIN 12452, kran PTFE
bez skali
ze skalą
nr kat.
nr kat.
50
19/26
043.01.100
043.03.100
100
19/26
043.01.250
043.03.250
250
29/32
043.01.500
043.03.500
500
29/32
043.01.901
043.03.901
1000
29/32
043.01.902
043.03.902
2000
29/32
Rozdzielacz Squibba Labglass®
Szkło BORO 3.3, kran szklany lub PTFE
kran szklany
nr kat.
10
85
1543.01.025
-
25
110
1543.01.060
8543.01.060
1543.01.125
1451.01.030
30
40
76
1451.01.060
60
46
1451.01.125
125
57
szlif
043.03.050
-
h mm
poj. ml
043.01.050
1543.01.010
Ø mm
h mm
96
115
140
180
220
Pojemnik do transportu butelek Kartell®
Zaprojektowany do ochrony 6 (kolor czerwony) lub 4 (kolor żółty) butelek, o średnicy maksymalnej
odpowiednio 95mm i 120mm
poj. ml
poj. ml
W komplecie z gumowym smoczkiem
Bezpieczeństwo
poj. ml
50
100
250
500
1000
kran PTFE
nr kat.
nr kat.
Kroplomierz Labglass® - szkło oranżowe
52
nr kat.
388
389
391
392
393
Ø mm
h mm
60
48
205
8543.01.125
125
67
260
1543.01.250
8543.01.250
250
74
310
nr kat.
poj. ml
Ø mm
h mm
1543.01.500
8543.01.500
500
90
355
1452.01.030
30
40
76
1543.01.901
8543.01.901
1000
120
430
1452.01.060
60
46
85
1543.01.902
-
2000
-
-
1452.01.125
125
57
110
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
53
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Rozdzielacz gruszkowy Isolab®
Wykonane zgodnie z normą DIN 12451, kran PTFE
bez skali
ze skalą
nr kat.
nr kat.
Rozdzielacz cylindryczny Labglass® - kran PTFE
Szkło BORO 3.3, dostępny w wersji ze skalą lub bez.
poj. ml
szlif NS
bez skali
nr kat.
ze skalą
nr kat.
poj. ml
h mm
043.05.050
043.06.050
50
19/26
8545.01.025
8546.01.025
25
200
043.05.100
043.06.100
100
19/26
8545.01.060
8546.01.060
60
260
043.05.250
043.06.250
250
29/32
8545.01.125
8546.01.125
125
325
043.05.500
043.06.500
500
29/32
8545.01.250
8546.01.250
250
400
043.05.901
043.06.901
1000
29/32
8545.01.500
8546.01.500
500
490
043.05.902
043.06.902
2000
29/32
8545.01.901
8546.01.901
1000
560
Rozdzielacz gruszkowy Labglass®
Szkło BORO 3.3, kran szklany lub PTFE
kran szklany
nr kat.
kran PTFE
nr kat.
poj. ml
Ø mm
h mm
1542.01.025
8542.01.025
25
16
200
1542.01.060
8542.01.060
60
55
270
1542.01.125
8542.01.125
125
67
290
1542.01.250
8542.01.250
250
84
315
1542.01.500
8542.01.500
500
100
355
1542.01.901
8542.01.901
1000
130
425
Uchwyt z tworzywa PP do rozdzielaczy
Do rozdzielaczy o poj. od 125 ml do 1000ml i Ø poniżej 75mm. Uchwyt pojedynczy, do mocowania na
statywie stalowym o Ø pręta 8-14 mm
nr kat.
970
Rozdzielacz PMP, Kartell®
Idealnie przeźroczysty, wykonany z tworzywa PMP, trwała skala. Wytrzymałość temp. 140°C. Doskonała odporność
chemiczna. Korek w komplecie
Rozdzielacz cylindryczny Isolab®
Wykonany zgodnie z normą DIN 12566, kran PTFE, bez skali
Laboratorium kliniczne
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
nr kat.
skala ml
do poj. ml
2.0
20
5.0
50
25.0
500
poj. ml
szlif górny
szlif dolny
032.01.050
50
19/26
29/32
032.01.100
100
19/26
29/32
h mm
032.01.250
250
29/32
29/32
200
260
320
360
420
460
032.01.500
500
29/32
29/32
032.01.901
1000
29/32
29/32
032.01.902
2000
29/32
29/32
nr kat.
poj. ml
szlif NS
043.07.050
50
19/26
043.07.100
100
19/26
043.07.250
250
29/32
043.07.500
500
29/32
043.07.901
1000
29/32
043.07.902
2000
29/32
978
Szkło BORO 3.3, dostępny w wersji ze skalą lub bez.
Bezpieczeństwo
bez skali
nr kat.
1545.01.025
1545.01.060
1545.01.125
1545.01.250
1545.01.500
1545.01.901
54
ze skalą
nr kat.
1546.01.025
1546.01.060
1546.01.125
1546.01.250
1546.01.500
1546.01.901
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
poj. ml
25
60
125
250
500
1000
500
Wkraplacz gruszkowy Isolab®
Wykonany zgodnie z normą DIN 12451, kran PTFE, skala
nr kat.
Rozdzielacz cylindryczny Labglass® - kran szklany
poj. ml
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
55
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Podstawowe produkty laboratoryjne
Wkraplacz cylindryczny Isolab®
Wykonany zgodnie z normą DIN 12567, kran PTFE, skala
nr kat.
poj. ml
szlif górny
szlif dolny
032.02.050
50
19/26
29/32
032.02.100
100
24/29
29/32
032.02.250
250
29/32
29/32
032.02.500
500
29/32
29/32
032.02.901
1000
29/32
29/32
032.02.902
2000
29/32
29/32
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
Wkraplacz cylindryczny Isolab® z boczną rurką przelewową
Wykonany zgodnie z normą DIN 12567, kran PTFE, ze skalą
nr kat.
poj. ml
szlif górny
szlif dolny
032.03.050
50
19/26
29/32
032.03.100
100
24/29
29/32
032.03.250
250
29/32
29/32
032.03.500
500
29/32
29/32
032.03.901
1000
29/32
29/32
032.03.902
2000
29/32
29/32
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
króciec PP
nr kat.
długość
płaszcza
mm
szlif górny
szlif dolny
034.01.300
034.02.300
300
29/32
29/32
034.01.400
034.02.400
400
29/32
29/32
króciec PP
nr kat.
długość
płaszcza
mm
szlif górny
szlif dolny
034.03.300
034.04.300
300
29/32
29/32
034.03.400
034.04.400
400
29/32
29/32
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
Chłodnica Dimrotha Isolab®
Szkło BORO 3.3., 2 szlify, króciec szklany lub PP
króciec
szklany
nr kat.
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
Chłodnica Liebiga Labglass®
Chłodnica Liebiga Isolab®
Szkło BORO 3.3., 2 szlify, króciec szklany lub PP
króciec
szklany
nr kat.
Szkło BORO 3.3., z dwoma szlifami
nr kat.
długość płaszcza
mm
długość całkowita
mm
szlif
5021.01.080
80
175
29/32
króciec PP
nr kat.
długość
płaszcza
mm
szlif górny
033.01.300
033.02.300
300
29/32
29/32
5021.01.150
150
254
29/32
033.01.401
033.02.400
400
29/32
29/32
5021.01.200
200
360
29/32
5021.01.300
300
460
29/32
5021.01.400
400
560
29/32
5021.01.500
500
660
29/32
5021.01.600
600
760
29/32
5021.01.900
1000
1160
29/32
szlif dolny
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
Chłodnica Allihna (kulowa) Isolab®
Szkło BORO 3.3., 2 szlify, króciec szklany lub PP
króciec
szklany
nr kat.
króciec PP
nr kat.
długość
płaszcza
mm
szlif górny
szlif dolny
033.03.300
033.04.300
300
29/32
29/32
033.03.400
033.04.400
400
29/32
29/32
IInne rodzaje szlifów na zamówienie
56
Chłodnica spiralna Isolab®
Szkło BORO 3.3., 2 szlify, króciec szklany lub PP
króciec
szklany
nr kat.
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
57
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
APARATY EKSTRAKCYJNE
Chłodnica powietrzna Labglass®
Szkło BORO 3.3., z dwoma szlifami
długość płaszcza
mm
długość całkowita
mm
szlif
5021.02.200
200
360
29/32
5021.02.500
500
660
29/32
5021.02.900
1000
1160
29/32
nr kat.
Chłodnica Allihna (kulowa) Isolab®, do aparatu Soxhleta
Szkło BORO 3.3., króciec szklany lub PP
króciec szklany
króciec PP
nr kat.
nr kat.
długość
płaszcza mm
szlif dolny
035.01.300
035.02.300
300
45/40
035.01.400
035.02.400
400
45/40
króciec PP
nr kat.
długość
płaszcza mm
szlif dolny
035.03.300
035.04.300
300
45/40
035.03.400
035.04.400
400
45/40
Chłodnica kulowa Labglass®
Szkło BORO 3.3., z dwoma szlifami
nr kat.
długość płaszcza mm
długość całkowita mm
ilość kul
szlif
5022.01.200
200
360
4
29/32
5022.01.300
300
460
6
29/32
5022.01.400
400
560
8
29/32
5022.01.500
500
660
10
29/32
5022.01.600
600
760
12
29/32
5022.01.900
1000
1160
20
29/32
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
Chłodnica Dimrotha Isolab®, do aparatu Soxhleta
Szkło BORO 3.3., króciec szklany lub PP
króciec szklany
nr kat.
Chłodnica spiralna Labglass®
Szkło BORO 3.3., z dwoma szlifami
Laboratorium kliniczne
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
nr kat.
długość płaszcza
mm
długość całkowita
mm
szlif
5023.01.200
200
360
29/32
5023.01.300
300
460
29/32
nr kat.
pojemność ml
5023.01.400
400
560
29/32
036.02.100
100
5023.01.500
500
660
29/32
036.02.150
150
5023.01.600
600
760
29/32
036.02.250
250
5023.01.900
1000
1160
29/32
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
Ekstraktor do aparatu Soxhleta Isolab®
Ekstraktor do aparatu Soxhleta Isolab®, z zaworem
Chłodnica Dimrotha Labglass®
Bezpieczeństwo
Szkło BORO 3.3., z dwoma szlifami
58
nr kat.
pojemność ml
nr kat.
długość płaszcza
mm
długość całkowita
mm
szlif
036.01.100
100
5024.01.200
200
360
29/32
036.01.150
150
5024.01.300
300
460
29/32
036.01.250
250
5024.01.400
400
560
29/32
5024.01.500
500
660
29/32
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
59
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Ekstraktor do aparatu Soxhleta Isolab®, z wkładem filtrującym
nr kat.
pojemność ml
Ø mm
h mm
036.03.100
100
33
95
036.03.150
150
34
120
036.03.250
250
40
150
Klamry do szlifów - tworzywo POM, różne kolory
nr kat.
szlif
kolor
31019
10/19
czarny
31423
14/23
żółty
31926
19/26
niebieski
32429
24/29
zielony
32932
29/32
czerwony
33435
34/35
pomarańczowy
34540
45/40
brązowy
Złącze proste Isolab® - ze szlifem zewnętrznym lub wewnętrznym
szlif zewn
nr kat.
szlif wewn nr kat.
długość mm
szlif
063.01.010
063.01.012
063.01.014
063.01.019
063.01.024
063.01.029
063.01.034
063.01.045
063.02.010
063.02.012
063.02.014
063.02.019
063.02.024
063.02.029
063.02.034
063.02.045
120
120
120
120
120
120
120
120
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Złącze ekspansywne Isolab®
nr kat.
064.01.001
064.01.002
064.01.003
064.01.004
064.01.005
064.01.006
064.01.007
064.01.008
064.01.009
064.01.010
064.01.011
szlif zewnętrzny
19/26
24/29
24/29
29/32
29/32
29/32
34/35
34/35
34/35
45/40
45/40
szlif wewnętrzny
14/23
14/23
19/26
14/23
19/26
24/29
19/26
24/29
29/32
24/29
29/32
szlif zewnętrzny
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26
19/26
24/29
24/29
24/29
29/32
szlif wewnętrzny
19/26
24/29
29/32
24/29
29/32
34/35
45/40
29/32
34/35
45/40
34/35
Złącze redukcyjne Isolab®
nr kat.
064.02.001
064.02.002
064.02.003
064.02.004
064.02.005
064.02.006
064.02.007
064.02.008
064.02.009
064.02.010
064.02.011
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Podstawowe produkty laboratoryjne
60
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Złącze proste ze szlifem Labglass®, szlif pojedynczy
Dostępne złącza ze szlifem wewnętrznym lub zewnętrznym
szlif zewnętrzny
szlif wewnętrzny
nr kat.
nr kat.
5073.01.001
5074.01.001
szlif
10/19
5073.01.002
5074.01.002
14/23
5073.01.003
5074.01.003
19/26
5073.01.004
5074.01.004
24/29
5073.01.005
5074.01.005
29/32
5073.01.006
5074.01.006
34/35
5073.01.007
5074.01.007
45/40
szlif zewnętrzny
10/19
10/19
10/19
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26
19/26
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
29/32
29/32
29/32
29/32
34/35
34/35
szlif wewnętrzny
14/23
19/26
24/29
19/26
24/29
29/32
24/29
29/32
34/35
45/40
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
34/35
40/38
45/40
50/42
45/40
50/42
Złącze ekspansywne Labglass®
nr kat.
5076.01.001
5076.01.002
5076.01.003
5076.01.004
5076.01.005
5076.01.006
5076.01.007
5076.01.008
5076.01.009
5076.01.010
5076.01.011
5076.01.012
5076.01.013
5076.01.014
5076.01.015
5076.01.016
5076.01.017
5076.01.018
5076.01.019
5076.01.020
5076.01.021
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
61
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Podstawowe produkty laboratoryjne
Złącze proste z dwoma szlifami Labglass®
szlif zewnętrzny
nr kat.
5071.01.001
5071.01.002
5071.01.003
5071.01.004
5071.01.005
5071.01.006
Złącze redukcyjne Labglass®
nr kat.
5077.01.001
5077.01.002
5077.01.003
5077.01.004
5077.01.005
5077.01.006
5077.01.007
5077.01.008
5077.01.009
5077.01.019
5077.01.010
5077.01.020
5077.01.011
5077.01.012
5077.01.013
5077.01.014
5077.01.015
5077.01.016
5077.01.017
5077.01.018
Szklany zestaw filtracyjny, ISOLAB®
szlif wewnętrzny
nr kat.
5072.01.001
5072.01.002
5072.01.003
5072.01.004
5072.01.005
5072.01.006
szlif zewnętrzny
14/23
19/26
24/29
29/32
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
34/35
40/38
45/40
40/38
45/40
50/42
2x szlif
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
szlif wewnętrzny
14/23
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26
19/26
19/26
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
29/32
29/32
29/32
34/35
34/35
34/35
Nasadka destylacyjna Labglass®
nr kat.
szlif
5035.01.001
14/23 - 29/32 - 29/32
Inne rodzaje szlifów na zamówienie
Smar silikonowy do celów laboratoryjnych
Bezpieczeństwo
Stosowany do uszczelniania i smarowania złączy szlifowanych i zaworów.
62
nr kat.
waga (g)
odporność (st.C)
063.16.001
60
-40/+320
063.16.002
18
-60/+200
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Przeznaczony do analiz mikroskopowych pozostałości, kontroli cząsteczek, filtracji z udziałem roztworów zasadowych i agresywnych oraz roztworów buforowych do HPLC.
nr kat.
opis zestawu
043.03.001
kolba filtracyjna 1000ml BORO 3.3, lejek filtracyjny,
podstawa z dyskiem spiekanym, złącze próżniowe,
zacisk aluminiowy
Naczynko wagowe - szkło BORO 3.3.
nr kat.
632 421 301 252
632 421 301 253
632 421 301 254
632 421 301 255
632 421 301 303
632 421 301 304
632 421 301 305
632 421 301 306
632 421 301 307
632 421 301 308
632 421 301 353
632 421 301 354
632 421 301 355
632 421 301 356
632 421 301 357
632 421 301 403
632 421 301 404
632 421 301 405
632 421 301 406
632 421 301 407
632 421 301 408
632 421 301 503
632 421 301 504
632 421 301 505
632 421 301 508
632 421 301 603
632 421 301 604
632 421 301 605
632 421 301 606
632 421 301 607
632 421 301 608
Ø mm
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
h mm
25
30
40
50
30
40
50
60
70
80
30
40
50
60
70
30
40
50
60
70
80
30
40
50
80
30
40
50
60
70
80
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
63
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Podstawowe produkty laboratoryjne
Naczynko wagowe Kartell® - PP
nr kat.
Szkiełko zegarkowe Labglass®
pojemność ml
Ø mm
h mm
340
23
30
48
342
20
40
29
343
60
40
69
345
30
49
29
346
50
59
34
347
190
59
88
348
360
70
118
Naczynko wagowe Labglass® - niskie
nr kat.
Ø mm
h mm
30
20
1301.01.030
Ø mm
50
60
70
80
90
100
120
150
180
Eksykator Isolab® - Szkło BORO 3.3., bez zaworu
nr kat.
Ø mm
1301.01.041
30
25
047.01.200
1301.01.031
40
25
047.01.250
250
047.01.300
300
1301.01.071
50
30
1301.01.072
60
30
1301.01.073
80
30
1301.01.074
80
40
1301.01.075
80
50
Naczynko wagowe Labglass® - wysokie
nr kat.
Ø mm
h mm
1302.01.020
20
20
1302.01.025
25
25
1302.01.040
25
40
1302.01.030
30
30
1302.01.041
30
40
200
Eksykator Isolab® - Szkło BORO 3.3., z zaworem
nr kat.
Ø mm
047.02.200
200
047.02.250
250
047.02.300
300
Eksykator Labglass® - Szkło BORO 3.3., z wkładem porcelanowym, bez zaworu
szkło jasne
szkło oranżowe
Ø mm
h mm
nr kat.
nr kat.
1351.01.120
1352.01.120
120
165
1351.01.150
1352.01.150
150
220
1351.01.180
1352.01.180
180
280
1351.01.210
1352.01.210
210
320
1351.01.240
1352.01.240
240
360
1351.01.300
1352.01.300
300
365
1351.01.350
1352.01.350
350
405
1351.01.400
1352.01.400
400
470
Ø wkładu mm
92
135
150
185
210
275
315
355
1302.01.035
35
35
1302.01.070
35
70
1302.01.031
45
30
1302.01.071
45
70
nr kat.
Ø mm
052.01.050
50
052.01.060
60
052.01.070
70
052.01.080
80
1354.01.180
1355.01.180
180
350
150
052.01.100
100
1354.01.210
1355.01.210
210
390
185
052.01.125
125
1354.01.240
1355.01.240
240
440
210
052.01.150
150
1354.01.300
1355.01.300
300
425
275
052.01.200
200
1354.01.350
1355.01.350
350
465
315
1354.01.400
1355.01.400
400
530
355
Szkiełko zegarkowe Isolab® - szkło BORO 3.3.
inne wymiary naczynek wagowych dostępne na zamówienie
podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
64
nr kat.
1175.01.050
1175.01.060
1175.01.070
1175.01.080
1175.01.090
1175.01.100
1175.01.120
1175.01.150
1175.01.180
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Eksykator Labglass - Szkło BORO 3.3., z wkładem porcelanowym, z zaworem
szkło jasne
szkło oranżowe
Ø mm
h mm
nr kat.
nr kat.
1354.01.150
1355.01.150
150
280
Ø wkładu mm
135
Na zamówienie eksykatory Labglass ze szkła oranżowego. Wkłady do eksykatorów str. 93
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
65
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Eksykator Kartell® - tworzywo: polipropylen-poliwęglan
Korek szklany, Labglass® - dmuchany
nr kat.
Ø mm
h mm
poj. l
nr kat.
szlif
550
150
190
2,15
5065.01.010
10/19
230
200
230
4,35
5065.01.014
14/23
554
250
300
9,2
5065.01.019
19/26
5065.01.024
24/29
5065.01.029
29/32
5065.01.034
34/35
5065.01.040
40/38
5065.01.045
45/40
5065.01.050
50/42
Wkład do eksykatora Kartell® - tworzywo PP
nr kat.
Ø mm
do produktu o nr
551
7 x 140,5
550
231
7,3 x 189
230
553
7 x 238
554
Zawór próżniowy do eksykatora Kartell® - wykonany z poliwęglanu, trzpień z polietylenu
nr kat.
Korek szklany, Labglass® - z kranem szklanym
nr kat.
szlif
5066.01.005
10/19
5066.01.001
14/23
5066.01.002
19/26
nr kat.
5066.01.003
24/29
1395
5066.01.004
29/32
229
Pompka próżniowa Kartell®
1396 - Złączki do przewodów
Korek szklany, Labglass® - z kranem PTFE
Korek szklany, heksagonalny Isolab® - ze szlifem, wykonany ze szkła jasnego lub oranżowego
jasny
oranżowy
szlif
nr kat.
nr kat.
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Podstawowe produkty laboratoryjne
66
081.03.001
081.04.001
10/19
081.03.002
081.04.002
12/21
081.03.003
081.04.003
14/23
081.03.004
081.04.004
19/26
081.03.005
081.04.005
24/29
081.03.006
081.04.006
29/32
081.03.007
081.04.007
34/35
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
nr kat.
szlif
5066.02.005
10/19
5066.02.001
14/23
5066.02.002
19/26
5066.02.003
24/29
5066.02.004
29/32
Podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
67
Korek gumowy Kartell®/Isolab®
Porcelana laboratoryjna
Korek silikonowy Kartell®/Isolab®
wzór stożkowy, autoklawowalny, temp. pracy -25°C do +70°C
nr kat.
1128
1129
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
Podstawowe produkty laboratoryjne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
min. Ø mm
5
6
9
10
11
12
13
14
16
19
21
25
28
32
34
37
41
43
52
55
max. Ø mm
10
9
12
13
15
16
18
20
23
26
30
32
37
42
45
48
54
60
65
68
wzór stożkowy, autoklawowalny, temp. pracy -60°C do +170°C
h mm
25
18
18
18
18
20
22
24
26
28
29
34
37
41
45
50
53
60
70
60
nr kat.
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
min. Ø mm
5
6
9
10
11
12
13
14
16
19
21
25
28
32
34
37
41
43
55
max. Ø mm
10
9
12
13
15
16
18
20
23
26
30
32
37
42
45
48
54
60
68
h mm
25
18
18
18
18
20
22
24
26
28
29
34
37
41
45
50
53
60
60
Korek gumowy Kartell®- z jednym lub dwoma otworami
Korek do przekłuwania Kartell® - z wysokim brzegiem, gumowy
wzór stożkowy, autoklawowalny, temp. pracy -25°C do +70°C
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
1 otwór
nr kat.
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
68
2 otwory
nr kat.
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
min. Ø mm
max. Ø mm
h mm
9
10
10
12
13
14
16
19
21
25
28
32
34
37
41
43
52
12
15
13
16
18
20
23
26
30
32
37
42
45
48
54
60
65
18
18
18
20
22
24
26
28
29
34
37
41
45
50
53
60
70
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
nr kat.
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
góra H mm
9
11
11
15
13
20
24
dół h mm
6
7
6
10
10
15
15
dolna Ø mm
5
6
12
13
16
16
24
Korek do przekłuwania Kartell® - z wysokim brzegiem, silikonowy
nr kat.
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
góra H mm
9
14
20
20
20
18
25
dół h mm
8
8
10
10
11
12
17
dolna Ø mm
7
10
13
15
16
20
24
1197
28
22
31
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
69
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Złączki do węży Kartell®
Złączka z tworzywa PP - prosta
Wykonane z polipropylenu, autoklawowalne.
nr kat.
510
511
512
513
514
515
Złączka z tworzywa PP - typu T
nr kat.
459
460
461
462
463
520
521
Ø mm*
4
6
8
10
12
14
16
nr kat.
464
465
466
467
468
525
526
Ø mm*
4
6
8
10
12
14
16
nr kat.
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
Ø mm*
4
6
8
10
12
14
16
Laboratorium kliniczne
Złączka z tworzywa PP - poczwórna, typu krzyż
nr kat.
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
* wymiar zewnętrzny złączki
70
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Ø mm*
4/5/6
6/7/8
8/9/10
10/11/12
12/13/14
14/15/16
Ø mm*
3,5
6
8
10
12
13,5
15
nr kat.
Ø mm*
877
4/6/8/10/12
878
4/6/8/12/14/16
879
8/10/12/14/16
Złączka z tworzywa PE - prosta, do węży o różnych średnicach
Złączka z tworzywa PP - typu L
Złączka z tworzywa PP - potrójna, typu Y, 120°
nr kat.
527
528
529
530
531
532
Ø mm*
4/5/6
6/7/8
8/9/10
10/11/12
12/13/14
14/15/16
Złączka z tworzywa PP - uniwersalna, prosta
Złączka z tworzywa PP - typu Y
Bezpieczeństwo
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
nr kat.
Ø mm*
434
435
436
535
536
537
4/5/6
6/7/8
8/9/10
10/11/12
12/13/14
14/15/16
nr kat.
Ø mm/długość mm
446
20/100
447
20/150
448
20/200
Przewód do osuszania gazów
Sygnalizator przepływu - tworzywo SAN, kulkowy
Nie ma zostosowania dla substancji żrących oraz powyżej +50°C
nr kat.
wymiar mm
538
102x14x57h
Sygnalizator przepływu - tworzywo SAN, łopatkowy
Max. ciśnienie - 2 bary. Może być stosowany do gazów. Nie ma zostosowania dla substancji żrących
oraz powyżej +85°C
nr kat.
wymiar mm
539
90x15x40h
* wymiar zewnętrzny złączki
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
71
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Podstawowe produkty laboratoryjne
Wąż silikonowy
Wąż wykonany z kauczuku silikonowego. Przeźroczysty i elastyczny. Znajduje szerokie zastosowanie
w laboratoriach, również w przemyśle farmaceutycznym. Zakres temperatur pracy od -60 do 200 °C.
Lejek Labglass® - Szkło BORO 3.3., długa nóżka
nr kat.
Ø mm
Ø nóżki mm
dł. nóżki mm
1503.01.050
50
7
150
nr kat.
Ø wewn. x Ø zewn. mm
wielkość rolki m
3922
3x5
10
1503.01.060
60
8
150
3924
5x8
10
1503.01.075
75
9
150
3925
6x9
10
1503.01.090
90
11
150
3927
8 x 12
10
3930
12 x 17
10
Wąż igielitowy
Wąż wykonany z PVC, nieuzbrojony. Stosowany w laboratoriach, medycynie, motoryzacji i rolnictwie.
Nadaje się do przesyłu benzyn i olejów. Nie traci przez długi czas swojej elastyczności i nie ulega twardnieniu.
nr kat.
Ø wewn. x Ø zewn. mm
wielkość rolki m
9002.01.001
6x1
100
9002.01.002
8x1
100
9002.01.003
9 x 1,5
50
9002.01.004
10 x 1,5
50
Wąż uniwersalny do chemikaliów
Wąż wykonany z czarnej, gładkiej mieszanki EPDM. Posiada min dwa oploty tekstylne. Przeznaczony do
pracy w zakresie temp. od -40 do +95ºC przy ciśnieniu roboczym 20 barów. Znajduje zastosowanie do
przesyłu chemikaliów. Nie nadaje się do rozpuszczalników aromatycznych.
nr kat.
Ø wewn. x Ø zewn. mm
wielkość rolki m
9002.02.001
6 x 13
50
9002.02.002
8 x 15
50
9002.02.003
10 x 17
50
9002.02.004
13 x 21
50
Lejek Labglass® - Szkło BORO 3.3., krótka nóżka
nr kat.
1504.01.040
1504.01.050
1504.01.060
1504.01.075
Ø mm
40
50
60
75
Ø nóżki mm
7
7
8
9
dł. nóżki mm
50
50
60
75
1504.01.090
1504.01.091
1504.01.092
1504.01.093
1504.01.094
1504.01.095
1504.01.096
1504.01.097
90
100
120
150
180
210
240
300
11
13
15
17
20
22
26
34
90
100
120
150
180
210
240
300
Lejek analityczny do szybkiej filtracji Isolab®
szklany
nr kat.
Ø mm
041.03.080
80
Lejek analityczny Kartell® - tworzywo PP, autoklawowalny
Lejek Isolab® - Szkło BORO 3.3.
nr kat.
055.01.040
055.01.060
055.01.080
055.01.100
055.01.120
055.01.150
Ø mm
40
60
80
100
120
150
Bezpieczeństwo
Lejek Isolab® - tworzywo PP, autoklawowalny w 121°C przez 20min.
72
nr kat.
Ø mm
056.01.060
60
056.01.080
75
056.01.100
100
056.01.150
150
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
nr kat.
145
146
147
148
Ø mm
27
37
46
66
Ø nóżki mm
4
5
5
10
dł. nóżki mm
37
37
43
62
150
152
153
155
156
81
100
120
150
183
11
11
11
14
14
70
82
86
115
140
Lejek analityczny Kartell® - długa nóżka, tworzywo PP, autoklawowalny
nr kat.
Ø mm
Ø nóżki mm
dł. nóżki mm
162
65
8
150
164
78,5
8
143
165
103,5
8
145
Podane wymiary produktów Labglass BORO 3.3. należy traktować orientacyjne
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
73
Lejek Buchnera Kartell® - tworzywo PP
Podstawowe produkty laboratoryjne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
nr kat.
poj. ml
Ø płytki filtracyjnej
mm
437
40
42,5
1,2
438
70
55
1,1
439
180
70
2
440
285
80
2
441
390
90
2,5
442
810
110
2,5
443
2100
160
2,75
445
6000
240
3,0
Ø otworów mm
Laboratorium kliniczne
Porcelana laboratoryjna
Lej sedymentacyjny Imenhoffa Kartell® - tworzywo SAN, przeźroczysty
Skala tłoczona, łatwy do czyszczenia i usuwania osadu
nr kat.
1055
poj. ml
skala
1000
0-2ml co 0,1ml;
2-10ml co 0,5ml;
10-40ml co 1,0ml;
40-100ml co 2,0ml;
100-1000ml co 50,0ml
Statyw do leja sedymentacyjnego Imenhoffa Kartell®
Na dwa leje, dwa otwory
nr kat.
wymiary mm
1056
150x300x294
Bezpieczeństwo
Uchwyt do lejków Kartell® - tworzywo PP
Do mocowania na statywie o średnicy pręta od 8 do 14 mm, w zestawie adapter dla mniejszej wielkości lejków
74
Lejek filtracyjny ze spiekiem Isolab® - Szkło BORO 3.3., cylindryczny
nr kat.
typ
por
043.01.001
3D
3
043.01.002
3D
4
043.01.003
11 D
3
043.01.004
11 D
4
043.01.005
17 D
3
043.01.006
17 D
4
043.01.007
25 D
3
043.01.008
25 D
4
Ø mm
35
35
45
45
60
60
95
95
poj. ml
50
50
80
80
125
125
500
500
Tygiel Gooch’a Isolab®
nr kat.
043.02.001
043.02.002
043.02.003
043.02.004
043.02.005
043.02.006
043.02.007
043.02.008
Ø mm
30
30
30
30
40
40
40
40
poj. ml
30
30
30
30
50
50
50
50
typ
1D
1D
1D
1D
2D
2D
2D
2D
por
1
2
3
4
1
2
3
4
Pompka PS Kartell® - ręczna, do wytwarzania podciśnienia
nr kat.
opis
1398
bez wskaźnika
1399
ze wskaźnikiem
Bibuła filtracyjna - w ofercie 3 typy bibuły filtracyjnej: wolna (120 sek.), średnioszybka (60 sek.) oraz
szybka (30 sek.)
nr kat.
044.07.001
044.07.002
044.07.003
044.08.001
opis
biała
niebieska
czarna
biała
rodzaj filtracji
średnioszybka
wolna
szybka
średnioszybka
Ø mm
110
110
110
125
044.08.002
niebieska
wolna
125
044.08.003
czarna
szybka
125
nr kat.
Ø lejka mm
ilość miejsc
268
25 - 170
1
nr kat.
wymiar cm
269
25 - 170
2
044.10.003
40 x 40
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Papier filtracyjny - uniwersalny
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
75
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Łapa
Podnośnik Labglass® laboratoryjny
nr kat.
wymiar platformy
mm
max h mm
max obciążenie kg
8103.01.100
100 x 100
140
30
3-palczasta
8103.01.150
150 x 150
280
60
50mm
4 -palczasta ze śrubą
regulującą
8103.01.200
200 x 200
290
60
70mm
3 -palczasta ze śrubą
regulującą
8103.01.250
250 x 250
380
60
nr kat.
Ø mm
opis
045.01.001
50mm
4-palczasta
045.01.002
70mm
045.01.003
045.01.004
Trójnóg Labglass®
Łączniki
nr kat.
dł. mm
046.01.001
10
046.02.001
17
Statyw Labglass® - podstawa prostokątna
wymiar podstawy
nr kat.
mm
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Podstawowe produkty laboratoryjne
Statyw Labglass® - podstawa trójnożna
wymiar podstawy
nr kat.
mm
8104.02.075
115 x 75
8104.01.085
85
8104.02.100
160 x 100
8104.01.110
110
8104.02.125
200 x 125
8104.01.135
135
8104.02.160
250 x 160
8104.01.175
175
nr kat.
Ø x h mm
8102.01.125
125 x 200
8102.01.150
150 x 200
8102.01.200
200 x 200
Siatka z krążkiem ceramicznym
Siatka druciana jest galwanizowana. Posiada żaroodporną płytkę ceramiczną w środku.
nr kat.
wymiary mm
076.06.001
120 x 120
076.06.002
150 x 150
076.06.003
200 x 200
nr kat.
8112.01.001
8112.01.002
8112.01.003
bok trójkąta mm
50
60
70
nr kat
pojemność ml
1381.01.150
150
1381.01.250
250
Trójkąt do tygli
8104.02.200
315 x 200
Bagietka Labglass®
Laboratorium kliniczne
nr kat.
1294.01.001
1294.01.002
1294.01.003
1294.01.004
1294.01.005
1294.01.006
1294.01.007
1294.01.008
1294.01.009
1294.01.010
Ø x dł. mm
4 x 200
5 x 200
4-5 x 250
6 x 400
5-6 x 250
7-8 x 250
7-8 x 300
8 x 400
9 x 200
9 x 300
Palnik szklany LABGLASS®
Bezpieczeństwo
Bagietka - Szkło BORO 3.3., z łopatką
76
nr kat.
Ø x dł. mm
632 522 273 552
4 x 50-55
632 522 213 565
4 x 65
632 522 273 501
4 x 100
632 522 213 562
5 x 60-65
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Palnik laboratoryjny - uniwersalny, do wszystkich typów gazów
W ofercie dostępne inne rodzaje palników. O szczegóły pytaj sprzedawców.
nr kat.
050.01.001
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
77
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Podstawowe produkty laboratoryjne
Szpatułko - łyżeczka
Pinceta do papieru filtracyjnego
nr kat.
dł. mm
nr kat.
dł. mm
047.04.002
180
048.04.001
130
Szpatułko - łyżeczka - jedna strona stożkowata
Pinceta z tworzywa POM, Kartell®
nr kat.
dł. mm
047.04.001
200
nr kat.
dł. mm
047.04.003
180
Szpatułka obustronna
dł. mm
150
210
dł. mm
047.04.006
200
nr kat.
dł. mm
048.05.001
160
nr kat.
dł. mm
048.06.001
130
Nożyczki z ostrymi końcami
Szpatułka obustronna typ Chattaway
nr kat.
dł. mm
118
147
253
Nożyczki uniwersalne
Łyżeczka POLY
nr kat.
047.04.004
047.04.005
nr kat.
500
501
503
Stoper laboratoryjny - mechaniczny
Średnica 50mm, waga 110g Temperatura pracy -10°C do +40°C
nr kat.
dokładność
zakres
Mikrołyżeczko-szpatułka metalowa
nr kat.
dł. mm
047.04.007
180
Szpatułka laboratoryjna z tworzywa, Kartell®
nr kat.
594
595
596
593
dł. mm
150
180
180
210
opis
szpatułko-szpatułka
szpatułko-szpatułka
szpatułko-łyżeczka
szpatułko-łyżeczka
Pinceta
nr kat.
dł. mm
048.01.001
130
055.01.001
Stoper laboratoryjny - cyfrowy
Posiada funkcje: data,czas,kalendarz oraz budzik
nr kat.
055.01.002
1/5 sek.
30 min.
dokładność
zakres
1/100 sek.
59 min/ 59 sek.
Minutnik Kartell®
Na baterie, odlicza wstecz, głośny alarm na końcu, mocowany klipsem, magnesem lub na podpórce
nr kat.
zakres
wymiary mm
902
19 godz. 59 min
50x62x23
Bezpieczeństwo
Pinceta z zakrzywionymi końcami
nr kat.
dł. mm
048.02.001
130
Pinceta do szkiełek nakrywkowych
78
nr kat.
dł. mm
048.03.001
105
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Minutnik i chronometr Kartell®
W zestawie z magnesem
nr kat.
zakres
903
99 min. 60 sek.
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
79
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Podstawowe produkty laboratoryjne
Minutnik - mechaniczny
Dzwonek sygnalizuje koniec założonego czasu, resetowanie w każdym czasie
nr kat.
zakres
wymiary mm
dokładność
055.01.003
60 min.
60x60x34
1/100 sek.
Minutnik - mechaniczny
Z klipsem, możliwe użycie na biurku i na ścianie. Dzwonek sygnalizuje koniec założonego czasu, resetowanie
w każdym czasie.
nr kat.
zakres
wymiary mm
dokładność
055.01.004
60 min.
93x75x68
1/100 sek.
Minutnik - elektroniczny
Odliczanie do tyłu i do przodu, mocowany klipsem,magnesem lub na podpórce. Dzwonek sygnalizuje koniec
założonego czasu, resetowanie w każdym czasie
nr kat.
zakres
wymiary mm
055.01.005
99 min. 59 sek.
36x16
Minutnik - elektroniczny
Odliczanie do tyłu i do przodu, mocowany klipsem,magnesem lub na podpórce. Dzwonek sygnalizuje koniec
założonego czasu, resetowanie w każdym czasie
nr kat.
zakres
wymiary mm
055.01.006
19 godz. 59 min.
32x12
Termometr laboratoryjny Isolab®
Skala termometru co 1°C do temp. 300°C, powyżej skala co 2°C, wypełnienie: Hg
nr kat.
zakres
072.01.001
-10/ +50
072.01.002
-10/ +110
072.01.003
-10/ +150
072.01.004
-10/ +200
072.01.005
-10/ +250
072.01.006
-10/ +300
072.01.007
-10/ +360
072.01.008
-10/ +420
Bezpieczeństwo
Termometr bagietkowy Isolab®
Skala termometru co 0,5°C do temp. 110°C, powyżej skala co 2°C, wypełnienie: ciecz czerwona.
80
nr kat.
zakres
072.02.001
-20/ +50
072.02.002
-20/ +110
072.02.003
-10/ +150
072.02.004
-10/ +200
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Uchwyt do termometrów
Wykonany z metalu, przystosowany do montażu na stojaku laboratoryjnym.
nr kat.
072.04.003
zakres
0 - 30 mm
Termometr max-min
Posiada przycisk do automatycznego resetowania, skala co 1°C
nr kat.
zakres
wymiary mm
072.03.001
-30/ +50
70x200
nr kat.
zakres
wymiary mm
072.03.002
-40/ +50 °C lub
-40/ +120°F
70x400
Termometr zewn.-wewn.
Pomiar temperatury w °C i °F, skala co 1°C i 2°F
Termometr z sondą
Powszechnego zastosowania do pomiaru cieczy, substancji sypkich, żywności. Wymiar wyświetlacza 18x8mm
nr kat.
zakres
dł. sondy mm
072.04.001
-50/ +300°C lub
-58/ +572°F
127
Termometr elektroniczny
Możliwość dwóch pomiarów temperatury zewnętrznej/wewnętrznej. Funkcja pamięci min/max temperatury.
Wymiar wyświetlacza 51x41mm. Pomiar temperatury w °C i °F, skala co 0,1°C
nr kat.
zakres
wymiary mm
072.04.002
-20/ +50 °C
135x75x19
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
81
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Podstawowe produkty laboratoryjne
Parafilm
Popularna powłoka uszczelniająca. Odporny na roztwory soli, kwasy nieorganiczne i roztw. zasadowe do 48h. Uwaga!
Substancje lotne mogą spowodować zsunięcie się parafilmu. Można go używać w temp. od -45st.C do + 50 st.C
nr kat.
szerokość mm
długość m
058.01.001
50
75
058.01.002
100
38
Dozownik na parafilm
Wygodne narzędzie do przechowywania i używania parafilmu. Dzięki użyciu dozownika możesz odciąć
parafilm w jeden chwili, zabezpiecza również przed zabrudzeniem i kurzem.
nr kat.
058.02.001
Mieszadełko magnetyczne Isolab®/Kartell®
pokryte PTFE
nr kat.
089.01.001
089.01.002
089.01.003
089.01.004
089.01.005
089.01.006
089.01.007
089.01.008
089.01.009
089.01.010
089.01.011
089.01.012
089.01.013
089.01.014
089.01.015
089.01.016
089.01.017
089.01.018
089.01.019
Ø mm
3,14
3
4,66
4,57
6
6
6
6,16
6
6,17
7
8
7,87
7
8
8
8
9,62
9,75
długość mm
8
6
11,68
14,80
19,60
20
24,61
29,88
30
34,42
40
40
49,90
50
44,42
60
70
60,16
69,65
Mieszadełko magnetyczne Kartell® - owalne
nr kat.
089.02.001
089.02.002
089.02.003
089.02.004
089.02.005
089.02.006
089.02.007
Ø mm
10
12
16
16
20
20
20
długość mm
20
25
30
35
40
50
64
Szczotki
nr kat.
model
opis
długość
trzonka mm
071.02.001
071.02.002
071.02.003
071.02.004
071.02.005
071.02.006
A
B
C
D
E
F
do biuret i probówek
do dużych butelek
do średnich butelek
do małych butelek
do standardowych probówek
do wąskich probówek
650
300
200
120
120
120
wymiar
szczotki
Øxh mm
20x120
70x150
50x120
40x100
25x110
12x80
Szczotka z zagiętą końcówką
Doskonałe narzędzie do wstępnego mycia szkła laboratoryjnego przed użyciem w zmywarce. Możliwość
zastosowania do szlifów 29/32 i każdej średnicy równej lub większej 24mm. Długość rączki 330mm
nr kat.
071.03.001
Suszarka laboratoryjna Kartell®
Płyta wykonana z polistyrenu. W dolnej części znajduje się zbiorniczek zamknięty korkiem, zabezpieczający przed wylewaniem się pozostałości cieczy. Wymiary produktu 450x630x110mm. Wymiary kołka : długość
5mm, średnica 15mm. Posiada 72 miejsca, dostępny kolor - szary.
nr kat.
213
Bezpieczeństwo
Uchwyt do mieszadełek magnetycznych Isolab®
nr kat.
długość mm
Dodatkowe kołki do suszarki laboratoryjnej 95x6mm, opak. 11szt.
nr kat.
089.03.001
82
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
350
1213
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
83
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Hot łapka ochronna Labglass®
Wykonana z kauczuku silikonowego, odporna na temperaturę od -50°C do +250°C. Przeznaczona do
ochrony dłoni przed oparzeniem lub odmrożeniem. Powierzchnia chwytająca wyposażona jest w pierścienie
zabezpieczające przed ślizganiem.
nr kat.
Podstawowe produkty laboratoryjne
8105.01.100
Porcelana laboratoryjna
Balon lateksowy do poboru prób gazowych
nr kat.
1230
1231
1232
1233
1234
1235
objętość ml
1000
1500
2000
4000
5000
8000
Ø mm
130
150
160
200
230
250
Pojemnik na lód
W komplecie z pokrywką. Grubość ścianek 15mm. Charakteryzuje się doskonałą izolacją, może być używany z
suchym lub kruszonym lodem. Kolor czerwony.
nr kat.
poj. l
Ø mm
h mm
1000
4,5
270
200
Łyżeczka wagowa, ISOLAB®
Laboratorium kliniczne
Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej lub szkła BORO 3.3
metalowa
037.04.001
szklana
037.07.001
pojemność (ml)
3
długość (mm)
85
037.04.002
037.07.002
6
105
037.04.003
037.07.003
10
125
Szalka aluminiowa, ISOLAB®
Bezpieczeństwo
Wykonana ze specjalnego gatunku aluminium, bez resztek oleju. Ścianki lekko stożkowe ułatwiają ustawianie
szalek piętrowo, karbowane brzegi zwiększają stabilność.
nr kat.
średnica (mm)
wysokość (mm)
037.25.100
100
8
Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię produktu skontaktuj się z działem
handlowym ARCHEM: +48 71 322 20 48
84
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Porcelana
Porcelana
laboratoryjna
laboratoryjna
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Porcelana laboratoryjna
Tygiel glazuowany Jipo®, niski
nr kat.
D mm
H mm
V ml
Tygiel do filtracji Jipo®
nr kat.
D2 mm
20
20
20
24
24
24
H mm
28
28
28
35
35
35
V ml
8
8
8
15
15
15
Ø porów μm
6
7
8
6
7
8
641 321 100 301
30
19
5
641 321 100 351
35
22
10
641 321 100 401
40
25
17
641 321 100 451
45
28
21
641 321 100 501
50
32
34
641 321 100 601
60
38
62
641 321 400 356
35
28
40
25
6
641 321 100 701
70
44
91
641 321 400 357
641 321 400 358
641 321 400 406
641 321 400 407
641 321 400 408
641 321 400 456
641 321 400 457
641 321 400 458
35
35
40
40
40
45
45
45
28
28
30
30
30
36
36
36
40
40
43
43
43
50
50
50
25
25
35
35
35
50
50
50
7
8
6
7
8
6
7
8
Tygiel glazuowany Jipo®, średni
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 321 200 351
35
28
12
641 321 200 401
40
32
20
641 321 200 451
45
36
30
641 321 200 501
50
40
45
641 321 200 601
60
48
80
641 321 200 701
70
56
120
Tygiel Gooch’a Jipo®, glazurowany
Tygiel glazuowany Jipo®, wysoki
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 321 300 301
30
38
15
641 321 300 351
35
44
26
641 321 300 401
40
50
35
641 321 300 451
45
56
50
641 321 300 501
50
62
72
641 321 300 601
60
75
130
nr kat.
D mm
H mm
641 321 000 301
30
34
641 321 000 351
35
39
641 321 000 401
40
44
641 321 000 451
45
49
641 321 000 501
50
54
641 321 000 601
60
64
641 321 000 701
70
74
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 321 234 101
30
36
17
641 321 234 301
35
43
25
641 321 234 401
39
49
35
641 321 234 501
60
71
120
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 321 098 000
32
42
22
pokrywka
36
15
nr kat.
D mm
h mm
V ml
641 321 301 000
43
27
19
pokrywka
50
17
Tygiel z pokrywą Jipo® do oznaczania substancji lotnych
Pokrywa do tygla Jipo®
Laboratorium kliniczne
D1 mm
25
25
25
30
30
30
641 321 400 256
641 321 400 257
641 321 400 258
641 321 400 306
641 321 400 307
641 321 400 308
Tygiel z pokrywą Jipo®
Szczypce do tygli
Bezpieczeństwo
nr kat.
050.06.001
86
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
długość mm
300
Wanienka prostokątna Jipo®, glazurowana, do wyżarzania
nr kat.
a mm
b mm
H mm
V ml
641 322 255 101
50
35
12
6
641 322 255 201
62
40
12
13
641 322 255 221
74
49
14
28
641 322 255 301
95
65
14
40
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM 87
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Miska do wyżarzania Jipo®, bez wylewu, głęboka
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 322 203 101
31
17
8
641 322 203 201
42
23
21
641 322 203 301
52
27
35
641 322 203 401
641 322 203 501
61
72
31
37
H mm
V ml
641 322 274 101
54
22
22
641 322 274 121
70
30
62
641 322 274 201
86
33
93
641 322 274 301
98
40
154
641 322 274 401
112
50
265
641 322 274 501
126
53
330
103
641 322 274 601
145
55
450
641 322 274 701
151
63
620
641 322 274 801
169
68
800
641 322 274 901
195
74
1000
641 322 274 991
254
105
2500
D mm
H mm
V ml
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 322 204 201
38
10
7
641 322 204 301
44
11
9
641 322 204 401
47
13
12
641 322 206 001
42
19
10
641 322 206 101
51
24
24
641 322 206 121
61
28
36
641 322 206 201
77
33
72
641 322 206 221
81
38
107
641 322 206 301
94
42
140
641 322 206 321
103
45
190
641 322 206 401
112
47
232
641 322 206 421
132
55
390
641 322 204 601
81
20
70
641 322 204 801
122
28
220
Miska do wyżarzania Jipo®, z wylewem, głęboka
Parownica głęboka Jipo®, glazurowana
nr kat.
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 322 205 101
30
15
8
641 322 205 201
40
20
18
641 322 206 501
138
61
500
641 322 206 601
148
66
590
641 322 205 301
50
25
38
641 322 206 621
170
74
920
641 322 205 401
60
30
60
641 322 206 701
180
84
1135
641 322 205 501
70
35
100
641 322 206 801
202
86
1500
641 322 206 991
320
140
6000
Miska do wyżarzania Jipo®, z wylewem, niska
88
Parownica płaskodenna Jipo®, glazurowana
nr kat.
D mm
64
Miska do wyżarzania Jipo®, bez wylewu, niska
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Porcelana laboratoryjna
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 322 208 101
60
14
20
641 322 208 201
75
15
28
641 322 208 301
80
20
H mm
V ml
641 322 207 101
72
26
41
641 322 207 201
83
27
62
641 322 207 301
96
30
110
55
641 322 207 401
110
37
160
641 322 207 421
117
41
215
641 322 208 401
100
25
110
641 322 208 501
130
30
250
641 322 208 601
160
40
450
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Parownica średniogłęboka Jipo®, glazurowana
nr kat.
D mm
641 322 207 501
127
42
240
641 322 207 521
142
46
325
641 322 207 601
154
50
420
641 322 207 701
170
55
558
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM 89
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Parownica Jipo®, z uchwytem, glazurowana
nr kat.
Lejek Buchnera Jipo®
D mm
H mm
V ml
641 322 209 101
45
26
22
641 322 209 201
67
39
84
641 322 209 301
85
49
176
641 322 209 401
101
51
270
641 322 209 501
120
64
450
641 322 209 601
150
86
960
H mm
V ml
125
Parownica Jipo®, z odkręcanym uchwytem, glazurowana
nr kat.
D mm
641 322 210 101
75
40
641 322 210 111
87
30
641 322 210 201
85
45
641 322 210 211
100
34
200
Laboratorium kliniczne
Porcelana laboratoryjna
Szczypce do parowniczek
nr kat.
długość mm
300
049.07.001
Zlewka Jipo®, niska
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 323 227 101
70
85
275
641 323 227 201
80
99
400
641 323 227 301
90
116
620
641 323 227 401
100
129
860
641 323 227 501
123
100
950
Zlewka Jipo®, wysoka
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 323 226 101
52
90
170
641 323 226 201
57
106
225
641 323 226 301
70
143
450
641 323 226 401
101
157
1100
Bezpieczeństwo
Zlewka miarowa Jipo®, z uchem
90
nr kat.
641 332 237 101
641 332 237 201
641 332 237 301
641 332 237 401
641 332 237 501
641 332 237 601
641 332 237 701
641 332 237 801
641 332 237 901
641 332 237 921
641 332 237 991
D1 mm
48
62
77
97
116
130
156
192
248
296
334
Moździerz z wylewem Jipo®, szorstki
nr kat.
D2 mm
38
45
58
70
95
110
130
160
220
270
300
D3 mm
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 H1 mm
24
30
35
40
49
52
59
74
90
105
120
H2 ml
43
64
64
71
83
85
96
117
117
130
133
D mm
H mm
V ml
641 331 211 000
60
32
25
641 331 211 100
70
37
30
641 331 211 110
81
42
50
641 331 211 120
91
46
75
641 331 211 200
100
50
110
641 331 211 220
113
56
150
641 331 211 300
125
64
220
641 331 211 320
144
71
325
641 331 211 400
163
82
500
641 331 211 500
183
90
730
641 331 211 600
215
104
1135
641 331 211 700
257
127
2250
641 331 211 800
298
160
4300
Moździerz z wylewem Jipo®, glazurowany
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 331 211 001
60
32
25
641 331 211 101
70
37
30
641 331 211 111
81
42
50
641 331 211 121
91
46
75
641 331 211 201
100
50
110
641 331 211 221
113
56
150
641 331 211 301
125
64
220
641 331 211 321
144
71
325
nr kat.
D mm
H mm
V ml
641 331 211 401
163
82
500
641 332 241 101
71
72
100
641 331 211 501
183
90
730
641 332 241 201
82
96
250
641 331 211 601
215
104
1135
641 332 241 301
97
131
500
641 331 211 701
257
127
2250
641 332 241 401
127
160
1000
641 331 211 801
298
160
4300
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM 91
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Porcelana laboratoryjna
Tłuczek szorstki Jipo®
Wkład do eksykatora Jipo®
nr kat.
641 331 213 000
641 331 213 100
641 331 213 200
641 331 213 300
641 331 213 400
641 331 213 500
641 331 213 600
641 331 213 700
641 331 213 800
D mm
15
23
26
37
44
58
73
86
103
L mm
52
84
103
132
158
210
255
305
370
D mm
L mm
641 331 212 100
18
68
641 331 212 200
20
88
641 331 212 300
25
96
641 331 212 400
34
140
641 331 212 500
37
158
D mm
15
23
26
37
44
58
73
86
103
L mm
52
84
103
132
158
210
255
305
370
Tłuczek z drewnianą rączką Jipo®, szorstki lub glazurowany
nr kat.
D mm
641 331 830 100
27
641331830101*
27
641 331 830 200
30
641331830201*
30
641 331 830 300
33
641331830301*
33
641 331 830 400
37
641331830401*
37
641 331 830 500
45
641331830501*
45
*tłuczek glazurowany
L mm
155
155
180
180
185
185
210
210
245
245
Tłuczek glazurowany Jipo®
nr kat.
641 331 213 001
641 331 213 101
641 331 213 201
641 331 213 301
641 331 213 401
641 331 213 501
641 331 213 601
641 331 213 701
641 331 213 801
92
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
D mm
90
140
190
235
641 333 138 501
280
Płytka porcelanowa Jipo® do testów kropli krwi
Tłuczek szorstki Jipo®
nr kat.
nr kat.
641 333 138 101
641 333 138 201
641 333 138 301
641 333 138 401
nr kat.
a mm
b mm
d mm
ilość
wgłębień
641 333 263 501
112
81
25
6
641 333 263 601
115
91
17
12
Szufelka glazurowana Jipo®
nr kat.
a mm
b mm
641 329 252 001
37
17
641 329 252 101
53
23
641 329 252 201
64
29
Łódeczka do spalań Jipo®
nr kat.
a mm
b mm
H ml
641 312 214 300
105
14
9
641 312 214 400
85
13
8
641 312 214 200
75
14
8
641 312 214 800
90
14
8
Krążki do łaźni wodnej Jipo®
nr kat.
a mm
31
48
66
86
641 329 240 601
110
145
Kaseta do barwienia Jipo®
nr kat.
a mm
b mm
H ml
641 332 372 001
70
40
86
pokrywa
75
48
6
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
93
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Łopatka podwójna Jipo® glazurowana
nr kat.
641 334 217 101
641 334 217 201
641 334 217 301
641 334 217 401
L mm
104
186
250
298
nr kat.
641 334 218 101
641 334 218 121
641 334 218 131
641 334 218 201
641 334 218 221
641 334 218 301
L mm
103
148
164
187
200
250
nr kat.
L mm
Tygiel porcelanowy z przykrywką Labglass®, średni
nr kat.
poj. ml
8106.01.025
5
8106.01.030
10
8106.01.035
15
8106.01.037
18
8106.01.038
20
8106.01.040
25
8106.01.042
30
8106.01.048
40
8106.01.053
50
8106.01.058
70
8106.01.063
100
8106.01.077
150
8106.01.082
200
8106.01.090
300
8106.01.100
400
Na zamówienie również inne wymiary i pojemności
Łopatka z łyżką Jipo® glazurowana
Porcelana laboratoryjna
Łopatka Jipo® glazurowana
641 334 219 101
Parownica porcelanowa z wylewem Labglass®
nr kat.
poj. ml
8107.01.047
15
8107.01.060
35
8107.01.064
40
8107.01.070
50
8107.01.074
60
8107.01.082
75
8107.01.090
100
237
Laboratorium kliniczne
Młynek kulowy z pokrywą Jipo®, z zamkiem
Ø mm
47
60
64
70
74
82
90
h mm
21
28
30
31
32
36
41
42
46
57
59
63
70
78
100
h mm
20
25
26
28
30
32
35
D mm
H mm
V ml
641 335 224 001
142
175
1300
nr kat.
poj. ml
Ø mm dół
h mm
długość
tłuczka mm
641 335 224 101
250
210
4000
8108.01.032
60
80
100
130
160
216
254
305
356
32
44
60
80
90
114
130
160
180
32
41
45
62
75
90
110
140
150
65
90
110
125
155
200
230
260
310
641 335 224 201
Moździerz porcelanowy z wylewem Labglass®
250
250
6000
8108.01.060
8108.01.080
Kule do młynka, bez glazury
Bezpieczeństwo
Ø dół
16
20
21
22
22
23
24
26
30
32
34
39
40
43
45
nr kat.
8108.01.044
94
Ø góra
25
30
35
37
38
40
42
48
53
58
63
77
82
90
100
nr kat.
D mm
641 151 040 010
40
641 151 050 010
50
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
8108.01.090
8108.01.114
8108.01.130
8108.01.160
8108.01.180
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
95
Laboratorium
kliniczne
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Probówka bakteriologiczna Labglass®
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego.
Probówka Isolab®
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego.
nr kat.
059.01.001
059.01.006
059.01.002
059.01.003
059.01.004
059.01.005
grubość ścianki mm
0,8/0,9
0,8/0,9
0,8/0,9
0,9/1,0
0,9/1,0
0,9/1,0
śr. x dł. mm
10x75
12x100
13x100
16x100
16x160
18x180
grubość ścianki mm
0,9/1,0
0,9/1,0
0,9/1,0
1,0/1,1
1,0/1,1
1,0/1,1
śr. x dł. mm
10x75
12x100
13x100
16x100
16x160
18x180
grubość ścianki mm
śr. x dł. mm
059.04.001
1,0/1,1
16x100
059.04.002
1,0/1,1
16x160
Probówka Isolab®
Wykonana ze szkła Boro 3.3.
nr kat.
077.02.001
077.02.002
077.02.003
077.02.004
077.02.005
077.02.006
Probówka z nakrętką Isolab®
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego.
nr kat.
Probówka Isolab® tworzywo PS/PP
nr kat.
059.05.002
059.05.003
059.05.006
059.05.007
059.05.008
059.05.009
śr. x dł. mm
12x75
12x75
16x100
16x100
16x100
16x100
Probówka okrągłodenna ze skalą, Labglass®
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego.
nr kat.
poj. ml
1236.01.005
5
1236.01.010
10
1236.01.015
15
1236.01.020
20
1236.01.025
25
1236.01.030
30
1236.01.050
50
98
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
tworzywo
PS
PP
PS
PP
PS
PP
dno
okrągłe
okrągłe
okrągłe
okrągłe
stożkowe
stożkowe
skala
0.1
0.2
0.2
0.5
0.5
0.5
1.0
śr. x dł. mm
11x110
14x130
15x150
17x165
18x180
19x180
23x200
nr kat.
1231.01.009
1231.01.010
1231.01.011
1231.01.012
1231.01.013
1231.01.014
1231.01.015
1231.01.016
1231.01.017
1231.01.018
1231.01.019
1231.01.020
1231.01.021
1231.01.022
1231.01.023
1231.01.024
1231.01.025
Na życzenie Klienta możliwość nabycia probówek ze szkła Boro 3.3.
śr. x dł. mm
10x75
10x100
12x75
12x100
13x100
13x130
15x100
15x150
16x180
18x180
18x200
21x150
21x200
25x180
25x200
30x200
41x225
Probówka z rantem Labglass®
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego.
nr kat.
1232.01.011
1232.01.012
1232.01.013
1232.01.014
1232.01.015
1232.01.016
1232.01.017
1232.01.018
1232.01.019
1232.01.020
1232.01.021
1232.01.022
1232.01.023
1232.01.024
1232.01.025
Na życzenie Klienta możliwość nabycia probówek ze szkła Boro 3.3.
Probówka Egertza ze skalą, Labglass®
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego
nr kat.
śr. x dł. mm
10x100
12x100
13x100
13x130
15x150
16x150
16x155
18x150
18x180
21x150
21x180
21x200
25x180
25x200
41x225
poj. ml
skala
śr.x dł. mm
1238.01.005
5
0.1
12x130
1238.01.010
10
0.2
15x160
1238.01.015
15
0.2
16x180
1238.01.020
20
0.5
18x190
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
99
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Probówka wirówkowa z okrągłym dnem, Labglass®
Wykonana za szkła Boro 3.3
bez skali
ze skalą
poj. (ml)
śr. x dł. (mm)
1243.01.050
1244.01.050
50
35x100
1243.01.100
1244.01.100
100
41x120
Probówka wirówkowa ze stożkowym dnem, Labglass®
Wykonana za szkła Boro 3.3
bez skali
za skalą
poj. (ml)
śr. x dł. (mm)
1241.01.050
1242.01.050
50
35x150
1241.01.100
1242.01.100
100
41x180
Probówka wirówkowa, dno stożkowe Isolab®
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego. Poj. około 15 ml. Podziałka na probówce oraz opis naniesione są
białą emalią. Możliwość wirowania do 3.500 RCF (względne przyśpieszenie odśrodkowe).
grubość ścianki mm
nr kat.
śr. x dł. mm
skala
060.04.001
16/17x100
1,0/1,1
bez skali
060.03.001
16/17x160
1,0/1,1
ze skala
Probówka wirówkowa, dno stożkowe Isolab®
Wykonana z HDPE. Możliwość autoklawowania w 121 0C do 20 min. z odkręconą nakrętką. Odpowiednia do
pracowni immunologiczych, mikrobiologicznych itd. Max. szybkość wirowania do 6.000 obr./min. Z dużym
polem do etykietowania. Z wypukłą podziałką co 0,5 ml.
nr kat.
poj. mm
śr. x dł. mm
model
podstawka
078.02.001
15
17x120
niesterylny
nie
078.02.007
15
17x120
niesterylny
nie
078.02.002
15
17x120
sterylny
nie
078.02.003
50
30x120
niesterylny
nie
078.02.008
50
30x120
niesterylny
nie
078.02.004
50
30x120
sterylny
nie
078.02.005
50
30x120
niesterylny
tak
078.02.009
50
30x120
niesterylny
tak
078.02.006
50
30x120
sterylny
tak
Probówka wirówkowa, polistyrenowa Kartell®
nr kat.
poj.
88301
10
88302
10
88306
5
88307
5
88320
15
100
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
śr. x dł. mm
16x105
16x100
13x75
12x75
16x150
RCF
4000
4500
4000
3500
1000
dno probówki
stożkowe
cylindryczne
cylindryczne
cylindryczne
cylindryczne
Probówki mikrowirówkowe Isolab®
Wykonane z wysoce przeźroczystego polipropylenu. Wolne od RNaz, DNaz oraz inhibitorów PCR. Mogą być
odwirowywane do 20.000 obr./min. Autoklawowalne w 121 0C. do 20 min. Posiadają pole do etykietowania
oraz skalę. Odporne na temp. od -90 0C. do 121 0C. Płaska przykrywka lekko zamyka się i otwiera jedną ręką.
Opakowanie: 500 szt.
nr kat.
poj. ml
podstawka
078.03.001
0,5
nie
078.03.002
1,5
nie
078.03.003
2,0
nie
078.03.004
2,0
tak
Probówki mikrowirówkowe z nakrętką Isolab®
Idealne do przechowywania, wirowania próbek. Wykonane z wysoce przeźroczystego polipropylenu.
Wolne od RNaz, DNaz oraz inhibitorów PCR. Mogą być odwirowywane do 20.000 obr./min. Posiadają pole
do etykietowania oraz skalę. Nakrętka pozwala na szybkie otwieranie i zamykanie probówki jedną ręką.
Kolorowe nakrętki ułatwiają identyfikacje próbek. Opakowanie: 500 szt.
nr kat.
poj. ml
podstawka
078.04.000
0,5
tak
078.04.001
0,5
nie
078.04.002
1,5
tak
078.04.003
1,5
nie
078.04.004
2,0
tak
078.04.005
2,0
nie
Probówki mikrowirówkowe typu Eppendorf Kartell®
Idealne do analizy próbek. Mogą być odwirowywane do max. 15.000 obr./min. Poj.: 1,5 ml. Wykonane z PP,
z przykrywką i wytłoczoną skalą. Probówki posiadają pole do opisu. Dostępne w 5 kolorach: przeźroczysty,
niebieski, żółty, różowy i zielony. Opakowanie: 1000 szt.
nr kat.
poj. ml
RCF
279
1,5
11.000
Probówki PCR od 0,2 do 0,5 ml Isolab®
Wykonane z wysoce przeźroczystego polipropylenu. Wolne od RNaz, DNaz oraz inhibitorów PCR. Ultra
cienkie ścianki probówek umożliwiają łatwy przepływ ciepła. Gładkie, wewnętrzne ścianki oraz stożkowy
kształt i okrągłe dno probówki pozwalają na maksymalne odzyskanie próbek. Opakowanie: 1000 szt.
nr kat.
poj. ml
pokrywka
094.01.001
0,2
płaska
094.02.001
0,5
płaska
094.01.002
0,2
wypukła
094.02.002
0,5
wypukła
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
101
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Probówki PCR w paskach 0,2 ml (8 probówek) Isolab®
Wolne od RNaz, DNaz oraz inhibitorów PCR. Ultra cienkie ścianki probówek umożliwiają łatwy
przepływ ciepła. Oddzielnie dostarczane są płaskie lub wypukłe pokrywki połączone w paski po 8 szt.
Opakowanie: 1000 szt.
nr kat.
poj. ml
pokrywka
095.01.001
0,2 ml
brak
095.01.002
0,2 ml
płaska
095.01.003
0,2 ml
wypukła
Krioprobówka Isolab®
Idealne do przechowywania próbek w niskich temperaturach. Probówki wolne są od RNaz, DNaz oraz
inhibitorów PCR. Posiadają pole do opisu oraz skalę. Kolorowe nakrętki ułatwiają identyfikację próbek.
Opakowanie: 500 szt.
nr kat.
poj. ml
091.01.001
061.02.001
12/13
061.02.002
15/16
Kapsle do probówek Kartell®
Wykonane z polietylenu. Przystosowane do probówek szklanych i z tworzywa sztucznego.
Opakowanie: 100 szt.
nr kat.
śr. kapsla mm
śr. probówki mm
650
10,5
12
651
14
16
652
14,5
16
654
16
18
655
22
24
656
28
30
657
33
35
658
38
40
659
15,5
17
Nakrętki do probówek Kartell®
Wykonane z polietylenu.
nr kat.
śr. zatyczki mm
88318
11 (RIA)
88321
16
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
080.04.001
max. 25
Uchwyt do probówek
Metalowy. Długość 150 mm. Przeznaczony do probówek o max. śr. 30 mm.
nr kat.
080.04.002
śr. probówki mm
max. 30
2
Zatyczki do probówek Isolab®
Wykonane z PP. Przeznaczone do probówek o śr. od 12 do 13 mm oraz od 15 mm do 16 mm. Dostępne w
kolorach: czerwony, zielony, żółty, niebieski i biały. Opakowanie: 500 szt.
nr kat.
śr. probówki mm
102
Uchwyt do probówek Isolab®
Drewniany. Długość 180 mm. Przeznaczony do probówek o max. śr. 25 mm.
nr kat.
śr. probówki mm
Stojak do probówek Isolab®
Wykonany z PP, rozkładany. Możliwość autoklawowania w 121 0C. do 20 min. Nie unosi się na powierzchni
wody. Alfanumeryczne oznakowanie stanowisk pozwala na łatwą identyfikacje próbek. Stojak przeznaczony
jest również do próbek wymagających zamrażania.
nr kat.
śr. probówki mm
ilość miejsc
wymiary mm
kolor
062.01.001
13
90
110x250x70
czerwony
062.01.002
16
60
110x250x70
niebieski
062.01.003
20
40
110x250x70
żółty
062.01.004
25
24
110x250x70
biały
062.01.005
30
21
110x250x70
zielony
Stojak do probówek Isolab®
Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
nr kat.
śr. probówki mm
ilość miejsc
079.02.001
13
5 x10
079.02.002
16
5 x10
079.02.003
18
5 x10
Stojak do probówek Isolab®
3-poziomowy statyw. Przeznaczony dla 3 różnych rozmiarów mikrowirówkowych probówek. Wykonany z
PP. I poziom przystosowany jest do probówek 0,2 ml pojedynczych lub w paskach, (24-stanowiskowy). II
poziom 14-stanowiskowy przystosowany do probówek 0,5 ml. III poziom 12-stanowiskowy do probówek
1,5/2,0 ml. Łatwa do odczytania numeracja przy każdym otworze. Statyw posiada pole do etykietowania
na wszystkich czterech bokach. Dostępny w pięciu kolorach: niebieskim, zielonym, różowym, żółtym oraz
pomarańczowym. Statyw może być łączony jeden obok drugiego.
nr kat.
wymiary mm
080.01.003
164x123x62
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
103
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Laboratorium kliniczne
Statyw do krioprobówek Isolab®
Idealny do przechowywania i transportu krioprobówek. Wykonany z PP, odporny na wysokie i niskie temp.
Przeznaczony na krioprobówki o poj. 2 ml. Numeryczne indeksy przy każdym otworze pozwalają na łatwą
identyfikację próbek. Produkt na zamówienie.
nr kat.
na probówki
ilość miejsc
092.01.001
2 ml
50
006.05.001
Statyw do probówek typu Eppendorf Kartell®
Dwurzędowy statyw z ponumerowanymi miejscami. Wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny. Przeznaczony
na 20 szt. probówek typu Eppendorf. Statywy mogą być połączone ze sobą za pomocą klamr łączących.
nr kat.
oznaczenie
wymiary mm
wys. mm
296
statyw
90 x 210
49
295
klamra łącząca
-
-
Statyw do probówkek typu Eppendorf Kartell®
Wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny. 100-miejscowy na probówki o pojemności 1,5 ml przy
zamkniętych zatyczkach i 50 miejsc przy otwartych zatyczkach. Statyw może być wykorzystywany w łaźniach
wodnych, jak również do zamrażania. Posiada alfanumeryczne oznakowanie. Dostępny w czterech kolorach:
biały, niebieski, czerwony, żółty.
nr kat.
wymiary mm
563
Stojak dla pipet automatycznych Isolab®
Akrylowy stojak z przeźroczystą przykrywką. Przystosowany na 4 pipety automatyczne. Wyposażony w
pojemnik na koncówki do pipet.
nr kat.
109,5x263x45
Stojak do pipety automatycznej Isolab®
Wykonany z tworzywa ABS. Stojaki mogą być łączone ze sobą jeden obok drugiego.
Przystosowany do każdej pojedynczej pipety.
nr kat.
Pojemnik do przechowywania Isolab®
Idealny do przechowywania małych przedmiotów laboratoryjnych, tj.: końcówki do pipet, probówki, itp. Ścianki
boczne wykonane z białego akrylu, ścianka frontowa przeźroczysta. Możliwość nakładania pojemników
jeden na drugi. Produkt na zamówienie.
nr kat.
006.06.001
Pojemnik na odczynniki, jednostronny Isolab®
nr kat.
model
poj. ml
006.03.001
niesterylny
55
006.03.002
sterylny
55
Pojemnik na odczynniki, dwustronny Isolab®
Z jednej strony zbiornik o poj. 50 ml. Z drugiej strony 12 przegródek, każda o pojemności 5 ml.
Ścianki pojemnika w kształcie litery V umożliwiają prawie całkowite pobranie cieczy.
nr kat.
model
poj. ml
006.07.001
niesterylny
50
006.07.002
sterylny
50
006.01.001
Stojak do pipet automatycznych Isolab®
Akrylowy stojak przystosowany na 6 pipet automatycznych. Wyposażony w pojemnik na końcówki do pipet.
Bezpieczeństwo
nr kat.
006.02.001
104
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
wymiary mm
240x420x170
Pojemnik na końcówki do pipet Isolab®
Wykonany z HDPE. 96-stanowiskowy. Autoklawowalny. Przeznaczony do końcówek do pipet. Kompatybilny
z pipetami jedno-i wielokanałowymi.
nr kat.
na końcówki
kolor
006.04.001
0.5-10 ul
przezroczysty
006.04.002
2-200 ul
żółty
006.04.003
50-1000 ul
niebieski
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
105
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Laboratorium kliniczne
Pojemnik na końcówki do pipet Kartell®
Bez wkładek na końcówki. Z przeźroczystą pokrywką. Wykonany z PP.
nr kat.
kolor
9756-06
żółty
Pudełko do probówek 1,5/2,0 ml Isolab®
Wykonane z PP. Możliwość autoklawowania w 121 0C. Przeznaczone na 96 probówek 1,5/2,0 ml z jednej
strony lub 96 probówek 0,5 ml z drugiej strony. Pudełko posiada alfanumeryczne oznakowanie oraz uchwyty,
jak również pole do etykietowania na wszystkich czterech bokach. Dostępne w 5 kolorach: niebieski, zielony,
różowy, żółty i pomarańczowy.
nr kat.
wymiary mm
080.01.001
Pudełko do probówek 1,5/2,0 ml Isolab®
Wykonane z PP. Autoklawowalne w 121 0C. 100-miejscowe na probówki o pojemności 1,5m/2.0 ml.
Przeznaczone na mikroprobówki, jak również krioprobówki. Dostępne w 5 kolorach: niebieski, zielony,
różowy, żółty i pomarańczowy.
nr kat.
wymiary mm
080.01.002
141x151x57
Pudełko do probówek PCR pojedynczych lub w paskach Isolab®
Wykonane z PP. 96-stanowiskowe. Autoklawowalne. Posiada alfanumeryczne oznakowanie. Przeznaczone
do pojedynczych probówek PCR, jak również probówek połączonych w paski (8 lub 12 probówek). Pudełko
dostarczane jest z przezroczystą pokrywką. Może być łatwo przytwierdzane na stacjach roboczych PCR.
nr kat.
wymiary mm
śr. x wys. mm
35x38
35x38
38x65
38x65
62,5x73
62,5x73
62,5x73
poj. ml
30
30
60
60
150
150
150
model
niesterylny
sterylny, ind. pak.
niesterylny
sterylny, ind. pak.
niesterylny
aseptyczny
sterylny
Pojemnik na próbki kału Kartell®
Wykonany z polistyrenu. Korek z dołączoną łyżeczką z PP.
nr kat.
śr. x wys. mm
2595
44x73
2695
44x73
5621
25x92
poj. ml
40
40
30
model
niesterylny
sterylny
z łyżeczką
5623
30
z łyżeczką i polem do opisu
25x92
Pojemnik na próbki kału Isolab®
Wykonany z HDPE. Korek z dołączoną łyżeczką ułatwia pracę z próbkami. Wymiary: śr. 20 mm, wys. 80 mm.
nr kat.
poj. ml
model
087.03.001
15
niesterylny
087.03.002
15
sterylny
wymiar mm
poj. ml
57xh35
55
Pojemnik na próbki biologiczne Kartell®
Z hermetyczną pokrywką. Wykonany z PP.
nr kat.
597
089.03.001
125x85x15
Pudełko do krioprobówek Isolab®
Odporne na temp. od -196 0C do 121 0C. Wykonane z trwałego poliwęglanu. Oznakowanie na pokrywce
umożliwia łatwą identyfikację probówek.
nr kat.
na probówki
ilość miejsc
093.01.001
Bezpieczeństwo
246x121x50
Pojemnik na mocz Kartell®
Wykonany z PP. Z nakrętką.
nr kat.
5550
5551
5570
5571
5640
5642
5641
Pojemnik na mocz Isolab®
Wykonany z HDPE. Z nakrętką. Z podziałką. Poj.: 100 ml.
nr kat.
106
do 2 ml
9x9
model
087.01.001
niesterylny
087.01.002
sterylny
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Pojemnik na próbki biologiczne Isolab®
Wykonany z HDPE. Z nakrętką. Wymiary: śr. 50 mm, wys. 50 mm. Poj.: 40 ml. Z polem do opisu.
Z podziałką.
nr kat.
poj. ml
model
087.02.001
40
niesterylny
087.02.002
40
sterylny
Pojemnik na próbki biologiczne Kartell®
Wykonany z polistyrenu. Z nakrętką z PE. Poj.: 60 ml. Sterylny pojemnik pakowany jest indywidualnie i posiada
pole do opisu.
nr kat.
śr. x wys.
poj. ml
model
5630
39x65
60
niesterylny
5631
39x65
60
sterylny
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
107
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Laboratorium kliniczne
Pojemnik do transportu materiałów biologicznych Kartell®
W całości autoklawowalny. Do przechowywania i transportu probówek, pojemników na mocz i kał oraz
innych próbek biologicznych.
nr kat.
wymiar
569
Porcelana laboratoryjna
330x175x180
Statyw do pojemników na mocz i kał Kartell®
Przystosowany na 10 pojemników na mocz o poj. 200 ml, jak również na 4 pojemniki na kał o poj. 30 ml.
nr kat.
Lodówka przenośna Kartell®
nr kat.
3706
wymiary mm
poj. l
230x400x350
25
260x430x380
Wkład do lodówki przenośnej
nr kat.
32
ilość
3707
1kg
Taśma do kontroli sterylizacji Kartell®
Taśma samoprzylepna używana jako wskaźnik sterylizacji. Długość taśmy 50m, szerokość 19mm. Zmiana
barwy wskaźnika następuje w temp.120 0C po 20 min, w temp. 125 0C po 10 min, a w temp. 135 0C po 5 min.
Podczas procesu steryliazcji w autoklawie kolor taśmy zmienia się z białego na brązowy.
nr kat.
dł. x szer. mm
1052
nr kat.
śr. x wys. mm
113.01.060
60x15
113.01.080
80x15
113.01.100
100x20
113.01.120
120x20
113.01.150
150x25
Szalki Petriego, szklane Labglass®
Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego.
570
3705
Laboratorium kliniczne
Szalki Petriego, szklane Isolab®
Wykonane są z cienkiego i odpornego na wysoką temperaturę szkła.
50x19
Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem Kartell®
Taśma samoprzylepna używana jako wskaźnik sterylizacji. Zmiana barwy wskaźnika
następuje w temp.155 0C po 30 min. Długość taśmy 50m, szerokość 19mm.
nr kat.
dł. x szer. mm
nr kat.
poj. ml
wys. mm
śr. pokrywki mm
1177.01.065
60
15
65
1177.01.080
75
15
82
1177.01.090
90
18
98
1177.01.107
100
20
107
1177.01.130
120
25
130
1177.01.160
150
30
160
Szalki Petriego, polistyrenowe Kartell®
Wykonane z polistyrenu. Idealne do zastosowania w mikrobiologii i bakteriologii.
nr kat.
śr. mm
liczba komór
model
wentylacja
358
90
jednokomorowe
aseptyczne
z wentylacją
366
90
jednokomorowe
sterylne
z wentylacją
359
100
jednokomorowe
sterylne
z wentylacją
368
60
jednokomorowe
sterylne
z wentylacją
360
60
jednokomorowe
sterylne
bez wentylacji
361
120
jednokomorowe
sterylne
bez wentylacji
362
90
dwukomorowe
sterylne
bez wentylacji
363
90
trzykomorowe
sterylne
bez wentylacji
364
90
czterokomorowe
sterylne
bez wentylacji
365
150
jednokomorowe
sterylne
z wentylacją
Bezpieczeństwo
Stojak na szalki Petriego Isolab®
Przeznaczony na 60 szalek Petriego o śr. 90 mm lub 56 szalek Petriego o śr. 60 mm.
nr kat.
na szalki o śr.
1051
108
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
50x19
081.03.060
60 mm
081.03.090
90 mm
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
109
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Porcelana laboratoryjna
Laboratorium kliniczne
Ezy do szczepienia pożywek Isolab®
Wykonane z polistyrenu. Jałowe. Jednorazowe. Dwustronne. Elastyczność ezy pozwala na łatwe nanoszenie
na pożywkę. Opakowanie: 10 szt.
nr kat.
jeden koniec
drugi koniec
082.01.001
prosty, igłowy
oczko 1 μ
nr kat.
długość mm
poj. ml
śr. końcówki mm
model
082.01.002
prosty, igłowy
oczko 10 μ
084.02.001
150
3
7,8
niesterylne
082.01.003
oczko 1 μ
oczko 10 μ
084.02.002
150
3
7,8
sterylne
084.02.003
150
1
5,0
niesterylne
084.02.004
150
1
5,0
sterylne
Eza do szczepienia pożywek Isolab®
Wykonana ze stali. Odporna na temp. do 1200 0C.
nr kat.
model
długość mm
082.02.001
-
50
082.02.002
-
50
082.02.003
-
200
Głaszczka PS typu L, sterylna Kartell®
Pakowana indywidualnie.
nr kat.
model
2647
sterylna
Skrobaczka „delta” Isolab®
Laboratorium kliniczne
Pipety Pasteura do jednorazowego użytku Isolab®
Wykorzystywane w pracowniach hematologicznych, bakteriologicznych itp. Wykonane z PE. Pipety eliminują
ryzyko kontaminacji podczas dozowania cieczy. Bańka ssąca pipety ułatwia pipetowanie. Napełnione pipety
Pasteura mogą być zamrażane. Pipety posiadają skalę.
Szkiełka mikroskopowe Labglass®
Z nieszlifowanymi krawędziami. Opakowanie: 50 szt.
nr kat.
082.03.001
Szklane pipety Pasteura Isolab®
Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Wyjątkowo długie z delikatną końcówką.
III klasa hydrolityczna. Opakowanie: 250 szt.
nr kat.
długość mm
kolor pola
białe
żółte
zielone
różowe
niebieskie
wymiary mm
grubość
26x76
1,0-1,2
7102.01.001
nr kat.
084.01.001
Szkiełka mikroskopowe Isolab®
III klasa hydrolityczna. Wymiary 26 mm x 76 mm. Grubość: 1 mm. Opakowanie: 50 szt.
nr kat.
specyfikacja
075.02.001
nieszlifowane krawędzie
075.02.002
nieszlifowane krawędzie, z polem do opisu
075.02.003
szlifowane krawędzie
075.02.004
szlifowane krawędzie, z polem do opisu
075.02.005
z kolorowym polem do opisu
075.02.006
z kolorowym polem do opisu
075.02.007
z kolorowym polem do opisu
075.02.008
z kolorowym polem do opisu
075.02.009
z kolorowym polem do opisu
Szkiełka mikroskopowe Labglass®
Ze szlifowanymi krawędziami oraz polem do opisu. Opakowanie: 50 szt.
nr kat.
wymiary mm
7105.01.001
26x76
grubość
1,2-1,5
145
Szkiełka mikroskopowe Labglass®
Bezpieczeństwo
084.01.002
225
Smoczek do szklanych pipet Pasteura Isolab®
Z naturalnego kauczuku. Stosowane w pracy z pipetami Pasteura.
nr kat.
084.03.001
110
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Ze szlifowanymi krawędziami oraz kolorowym polem do opisu. Opakowanie: 50 szt.
nr kat.
7109.01.001
7109.01.002
7109.01.003
kolor
biały
żółty
zielony
wymiary
26x76 mm
26x76 mm
26x76 mm
grubość
1,2-1,5
1,2-1,5
1,2-1,5
7109.01.004
7109.01.005
różowy
niebieski
26x76 mm
26x76 mm
1,2-1,5
1,2-1,5
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
111
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Szkiełka nakrywkowe Isolab®
Wykonane ze szkła optycznego. Pierwsza grupa hydrolityczna. Grubość: 0,13 do 0,17 mm.
Opakowanie: 100 szt.
nr kat.
wymiary mm
075.01.001
18x18
075.01.002
20x20
075.01.003
22x22
075.01.004
24x24
075.01.005
24x32
Szkiełka nakrywkowe Labglass®
Opakowanie: 100 szt.
Laboratorium kliniczne
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Laboratorium kliniczne
Pudełko do przechowywania szkiełek mikroskopowych Isolab®
Przeznaczony na 200 szkiełek mikroskopowych. Przeźroczysta pokrywka umożliwia prostą identyfikację
zawartości. Po wyjęciu wkładki można magazynować do 400 szkiełek w trzech rzędach.
nr kat.
wymiary mm
kolor
076.03.001
82x245x86
biały
Pudełka do transportowania szkiełek mikroskopowych Isolab®
Służą do przechowywania, transportu, wysyłki. Wykonane z HDPE. Przystosowane na 1, 2 lub 3 szkiełka
mikroskopowe o wymiarach 75x25 mm. Szkiełka dają się łatwo wyjąć z pudełka bez zarysowania powierzchni.
nr kat.
ilość szkiełek
nr kat.
wymiary
grubość
076.05.001
1
7201.01.014
14x14
0,13-0,17
076.05.002
2
7201.01.016
16x16
0,13-0,17
076.05.003
3
7201.01.018
18x18
0,13-0,17
076.05.004
5
7201.01.020
20x20
0,13-0,17
7201.01.022
22x22
0,13-0,17
7201.01.024
24x24
0,13-0,17
7201.01.032
24x32
0,13-0,17
7201.01.040
24x40
0,13-0,17
7201.01.050
24x50
0,13-0,17
7201.01.060
24x60
0,13-0,17
Pojemnik do szkiełek mikroskopowych Isolab®
Na 50 szkiełek mikroskopowych. Szkiełka są wyjmowane jedno po drugim przez obrót pokrętłem.
nr kat.
Pudełka do transportowania szkiełek mikroskopowych Isolab®
Wykonane z HDPE. Przeznaczone na 25, 50 lub 100 szkiełek mikroskopowych. Pudełka zawierają kartę
informacyjną na pokrywce, jak również na spodniej stronie pole do etykietowania.
nr kat.
ilość szkiełek
076.02.000
25
076.02.001
50
076.02.002
100
Futerał PP na szkiełka mikroskopowe, cylindryczny Kartell®
Do przechowywania lub przesyłania szkiełek mikroskopowych. Może pomieścić 5 grubych lub 10 cienkich
szkiełek. Może zostać użyty również do przechowywania próbek do poj. 12ml. Odporny, chemicznie
obojętny.
076.04.001
nr kat.
śr x wys. mm
922
40x90
Bezpieczeństwo
Kuwety do barwienia Isolab®
Pojemnik do szkiełek mikroskopowych Isolab®
Przeznaczony na 20 szkiełek mikroskopowych o wymiarach: 75x25 mm. Przezroczysta pokrywka oraz
numeryczne oznakowanie ułatwiają identyfikację.
nr kat.
wymiary mm
kolor
076.01.001
112
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
192x292x11
biały
Kuweta do barwienia, pionowa
nr. kat: 073.01.001 Przeznaczona na 20 szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76x26 mm.
Dostarczana ze szklaną pokrywką.
Kuweta do barwienia, pozioma, według Hellendahla
nr. kat: 073.03.001 Przeznaczona na 16 szkiełek mikroskopowych o wymiarach
76x26 mm.
Kuweta do barwienia, pozioma
nr. kat:
Wykonana z grubego szkła. Dostarczana z wkładem ze stali szlachetnej.
073.05.001
Wkład przeznaczony jest na 20 szkiełek mikroskopowych
073.06.001
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
113
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Laboratorium kliniczne
Szafka do laboratorium Kartell®
5 szuflad. Do przechowywania 5000 szkiełek mikroskopowych.
nr kat.
wymiary mm
420x420xh725
Kółka do szafki, 4szt.
nr kat.
931
Pojemnik na lód
W komplecie z pokrywką. Grubość ścianek 15mm. Charakteryzuje się doskonałą izolacją, może być używany z
suchym lub kruszonym lodem. Kolor czerwony.
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
930
nr kat.
poj. l
Ø mm
h mm
1000
4,5
270
200
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię produktu skontaktuj się z działem
handlowym ARCHEM: +48 71 322 40 48
Bezpieczeństwo
114
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Podstawowe produkty laboratoryjne
Bezpieczeństwo
Ochrona rąk
Ochrona Oczu
Gogle z poliwęglanu, bezbarwne
Miękka oprawka z PVC. Wentylacja bezpośrednia. Opaska elastyczna.
nr kat.
9000.01.001
Rękawice lateksowe pudrowane
Wykonane z kauczuku naturalnego. Posiadają gładką powierzchnię. Wykończone równomiernie rolowanym
brzegiem. Posiadają uniwersalny kształt, pasujący na lewą i prawą dłoń. Rozmiary XS, S, M, L, XL rozróżniane
są kolorem opakowania. Posiadają gwarancję jakości na 5 lat. Środek pudrujący to mączka kukurydziana.
Ilość w opakowaniu: 100 szt.
nr kat.
9000.03.001
Okulary ochronne z poliwęglanu, bezbarwne.
Wentylacja bezpośrednia boczna. Osłona skroni
nr kat.
9000.01.002
Rękawice lateksowe lekko pudrowane
Ilość w opakowaniu: 100 szt.
nr kat.
9000.03.002
Okulary ochronne z poliwęglanu - eleganckie
Wentylacja bezpośrednia boczna. Osłona skroni
Porcelana laboratoryjna
nr kat.
9000.01.003
Ochrona dróg oddechowych
Rękawice lateksowe bezpudrowe
Zalecane dla osób ze skłonnością do alergii. Posiadają lekko teksturowaną powierzchnię. Wykończone
równomiernie rolowanym brzegiem. Posiadają uniwersalny kształt, pasujący na lewą i prawą dłoń. Rozmiary XS, S,
M, L, XL. Posiadają gwarancję jakości 3 lata. Ilość w opakowaniu: 100 szt.
nr kat.
Półmaska filtrująca
Służy do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS
9000.03.003
Laboratorium kliniczne
nr kat.
9000.02.001
Półmaska filtrująca z zaworem
Służy do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS.
Zawór ułatwia wydychanie powietrza.
nr kat.
Bezpieczeństwo
9000.02.002
Maska ochronna
Solidne zabezpieczenie głowy z wbudowanym zabezpieczeniem czoła. Maska wykonana z octanu o gr 1mm
chroni twarz przed spryskaniem cieczą lub innymi lecącymi cząsteczkami.
116
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Rękawice lateksowe bezpudrowe
Z wewnętrzną warstwą polimerową zalecane dla osób ze skłonnością do alergii. Wykonane z lateksu kauczuku
naturalnego z warstwą polimerową wewnętrzną, bez środka pudrującego. Posiadają lekko teksturowaną
powierzchnie. Wykończone równomiernie rolowanym brzegiem. Posiadają uniwersalny kształt, pasujący na lewą i
prawą dłoń. Rozmiary XS, S, M, L, XL. Posiadają gwarancję jakości 3 lata. Ilość w opakowaniu: 100 szt.
nr kat.
9000.03.004
Rękawice gospodarcze
Lateksowe flokowane. Posiadają bawełnianą wyściółkę. Opakowanie zawiera 1 parę.
nr kat.
nr kat.
9000.02.003
9000.03.005
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
117
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Bezpieczeństwo
Rękawice nitrylowe bezpudrowe
Zalecane dla osób uczulonych na lateks. Są wykonane z nitrylu bez środków pudrujących. Mają teksturowaną
powierzchnie. Wykończone równomiernie rolowanym brzegiem. Mają uniwersalny kształt pasujący na lewą
i prawą dłoń. Rozmiary XS,S,M,L,XL Posiadają gwarancję jakości 3 lata. Opakowanie zawiera 100 sztuk.
nr kat.
Rękawice nitrylex grubsze
9000.03.006
Podstawowe produkty laboratoryjne
Rękawice nitratex cieńsze
Porcelana laboratoryjna
nr kat.
9000.03.012
9000.03.007
Rękawice winylowe pudrowane
Zalecane dla osób uczulonych na lateks. Wykonane z polichlorku winylu. Środek pudrujący to mączka kukurydziana.
Mają gładką powierzchnie. Wykończone równomiernie rolowanym brzegiem. Mają uniwersalny kształt pasujący
na lewą i prawą dłoń. Rozmiary XS,S,M,L,XL Posiadają gwarancję jakości 3 lata. Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Rękawice ochronne
Wykonane z polichloroprenu, flokowane. Posiadają bardzo dobrą odporność na substancje chemiczne oraz dobrą
odporność na uszkodzenia mechaniczne. Rekawice mają anatomiczną budowę co podnosi komfort ich noszenia.
Kolor czarny. Opakowanie zawiera 1 parę.
nr kat.
9000.03.013
nr kat.
9000.03.008
Laboratorium kliniczne
Rękawice nitrylowe grube
Długie, wykonane z nitrylu, Odporne na wysokie temperatury. Chronią przed środkami chemicznymi, tłuszczami i
węglowodorami, kolor czarny. Opakowanie zawiera 1 parę.
Rękawice ochronne z gumy naturalnej - szorstkowane
Długie rękawice zapewniają dobrą ochronę przed działaniem podstawowych kwasów i zasad. Szorstkowana
powierzchnia zapewnia dobrą chwytliwość przedmiotów gładkich i śliskich. Rękawice są dopuszczone do kontaktu
z żywnością.
nr kat.
Rękawice winylowe bezpudrowe
Ilość w opakowaniu: 100 szt.
9000.03.014
nr kat.
9000.03.009
Ubrania laboratoryjne
Fartuch laboratoryjny biały
Wykonany z naturalnych włókien, z materiału o wysokiej gramaturze i trwałym splocie. Posiada praktyczną
wewnętrzną kieszeń, zapięcia metalowe typu ,,SNAP”, dodatkowo zabezpieczone listwą kryjącą. Miejsca narażone
na rozprucie są dodatkowo wzmocnione.
Rękawice kwasoodporne
Długie,wykonane z nitrylu, wewnątrz wyściełane naturalnym flokiem. Chronią przed czynnikami chemicznymi,
mechanicznymi, przed mikroorganizmami. Kolor zielony. Opakowanie zawiera 1 parę.
nr kat.
nr kat.
9000.04.001
9000.03.010
Bezpieczeństwo
Fartuch zabezpieczający termicznie
Fartuch przedni wykonany z grubego brezentu, wiązany z tyłu tekstylnymi trokami, z dużą kieszenią.
Rękawice odporne na chemikalia
Rękawice nitrylowe. Chronią przed działaniem substancji chemicznych oraz tłuszczów pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego. Wyjątkowo odporne na przetarcie , przekłucie. Wygodne w użytkowaniu, karbowana powierzchnia
na dłoni zapewnia pewny uchwyt, nawet mokrej lub tłustej powierzchni. Kolor zielony. Opakowanie zawiera 1 parę.
nr kat.
nr kat.
9000.04.002
9000.03.011
118
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
119
Szkło miarowe, sprzęt dozujący, akcesoria
Notatki
Pierwsza pomoc w laboratorium
Butla do przemywania oczu
Butelka z polietylenu, zaprojektowana tak, że błyskawicznie można przemyć oko. Główka posiada zawór
zapobiegający zasysaniu płynu z powrotem do butli. Perforowana głowica rozdziela strumień płynu, który
delikatnie obmywa oko przeciwdziałając poważnym uszkodzeniom.
nr kat.
9000.05.001
Zestaw do przemywania oczu
Element nośny służy do powieszenia zestawu na ścianie. W wytłoczce umieszcza się butle do przemywania oczu
z wodą lub innym środkiem do mycia oka zalecanym przy danym trybie pracy.
nr kat.
9000.05.002
Bezpieczeństwo
Laboratorium kliniczne
Porcelana laboratoryjna
Podstawowe produkty laboratoryjne
Bezpieczeństwo
120
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
121
Notatki
122
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
123
Index
A
Aparaty ekstrakcyjne........................... 59-60
Automatyczne biurety........................ patrz: Biurety
B
Bagietki..................................................... 76
Balon lateksowy..................................... 84
Bibuła filtracyjna ................................... 75
Biureta cyfrowa...................................... 30
Biurety szklane
- automatyczne Pelleta....................... 20-21
- proste...................................................... 16-18
Biureta Schillinga................................... 18-19
Biureta Schillinga zestaw................... 19
Butla do przemywania oczu............. 120
Butle laboratoryjne szklane
- z bocznym ramieniem...................... 30
- z korkiem na szlif................................ 49
- z niebieską nakrętką.......................... 48
- do biuret................................................ 22
Butle laboratoryjne z tworzywa
- PE............................................................. 49-50
- HDPE....................................................... 50
- z kranem................................................ 50
C
Chłodnice................................................ 56-58
Cylindry miarowe
- szklane................................................... 13-15
- z korkiem.............................................. 13-15
Cylindry z tworzywa
- PP............................................................. 14
- PMP.......................................................... 15
D
Dozownik na parafilm....................... 82
Dozowniki
- Optifix .................................................. 31-32
- Polifix .................................................... 32
E
Eksykatory
- akcesoria.............................................. 66,93
- szklane.................................................. 65
- z tworzywa.......................................... 66
Etykieta samoprzylepna................... 52
Ezy............................................................. 110
F
Fartuch laboratoryjny ........................ 119
Filtracyjny zestaw................................. 63
Futerał na szkiełka mikroskopowe
G
Głaszczka ................................................ 110
Gogle ........................................................ 116
Gruszki laboratoryjne
- do biuret/napełniacz........................ 22
- do pipet................................................. 27
124
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
H
Hot łapka.................................................. 84
K
Kanister na chemikalia...................... 51
Kapsle...................................................... patrz Korki
Kaseta do barwienia ......................... 93
Klamry do szlifów................................ 61
Kolby szklane
- destylacyje........................................... 46
- do liczby jodowej............................... 39
- stożkowe (Erlenmeyera)................. 36-38
- filtracyjne............................................. 39
- gruszkowe............................................ 46
- kuliste okrągłodenne....................... 40-41,43-44
- kuliste płaskodenne......................... 40-42,44
- kuliste dwuszyjne i trzyszyjne...... 44-45
- miarowe................................................ 10,12
- sercowe................................................. 46
- trapezowe............................................ 11
- wg Kjeldahla....................................... 47
Kolby z tworzyw
- PP............................................................. 12,38
- PMP......................................................... 12
Korki
- do probówek........................................ 69,102
- szklane................................................... 66-67
- gumowe................................................ 68
- silikonowe............................................ 69
- PE............................................................. 13
Koszyk na pipety ................................. 29
Krążki do łaźni wodnej ...................... 93
Kroplomierze
- szklane................................................... 52
- z tworzywa........................................... 52-53
Krystalizator z wylewem
36
Kuwety do barwienia.......................... 113
L
Lejki
- Buchnera............................................... 74,91
- filtracyjne.............................................. 75
- szklane................................................... 72-73
- z tworzyw.............................................. 72-74
Lodówka przenośna ........................... 108
Ł
Łapa.......................................................... 76
Łączniki................................................... 76
Łopatki porcelanowe......................... 94
Łódeczka do spalań............................ 93
Łyżeczki laboratoryjne...................... 94
Łyżeczki wagowe................................ 84
M
Maski ochronne................................... 116
Mieszadełka magnetyczne................ 82-83
Mikrołyżeczko-szpatułka .................. 78
Minutniki................................................. 79-80
Miski do wyżarzania ........................... 88
Młynek kulowy ..................................... 94
Moździerze porcelanowe ................. 91,95
N
Naczynka wagowe.............................. 63-64
Nakrętki................................................... 102
Nasadka destylacyjna......................... 62
Nożyczki ................................................. 79
O
Okulary ochronne................................. 116
P
Palnik laboratoryjny ........................... 77
Palnik laboratoryjny szkalny............. 77
Papier filtracyjny ................................. 75
Parafilm.................................................... 82
Parownice porcelanowe.................... 89-90,95
Parownice szklane................................ 36
Piknometry.............................................. 29
Pincety...................................................... 78-79
Pipety
- jednomiarowe..................................... 22-24
- Pasteura................................................. 110-111
- wielomiarowe...................................... 25-26
Płyta ociekowa laboratoryjna
patrz: Suszarka
laboratoryjna
Płytka porcelanowa ............................ 93
Podnośnik laboratoryjny................... 77
Pojemniki
- do przechowywania......................... 105
- do szkiełek mikroskopowych........ 112
- do transportu..................................... 53,108,113
- HDPE....................................................... 51
- na końcówki do pipet...................... 105
- na lód..................................................... 84,114
- na materiały biologiczne................. 106-107
- na odczynniki...................................... 105
- na pipety............................................... 28
Pompki do pipet................................... 28,30
Pompka do wytwarzania
podciśnienia........................................... 75
Półmaski ................................................. 116
Probówki................................................. 98-102
Przewód do osuszania gazów.......... 71
Pudełka
- do transportowania szkiełek
mikroskopowych ............................... 113
- do krioprobówek............................... 106
- do probówek....................................... 106
117-119
R
Rękawice ochronne............................. 117-119
Rozdzielacze
- cylindryczne......................................... 54-55
- gruszkowe............................................ 54
- Squibba................................................. 53
- z PMP...................................................... 55
S
Siatka z krążkiem ceramicznym...... 77
Skrobaczka „delta” .............................. 110
Smar silikonowy................................... 62
Smoczek do szklanych pipet
Pasteura .................................................. 110
Statywy
- laboratoryjne....................................... 76
- do pojemników.................................. 108
- do probówek...................................... 103-104
Stojaki
- do pipet automatycznych.............. 104-105
- do pipet szklanych............................ 26-27
- do probówek....................................... 103-104
- do kolb................................................... 47
- na szalki petriego............................... 109
Stopery..................................................... 79
Suszarka laboratoryjna ...................... 83
Sygnalizator przepływu...................... 71
System do mycia pipet....................... 28
Szafka do laboratorium...................... 114
Szalki aluminiowe................................. 84
Szalki Petriego........................................ 109
Szczotki laboratoryjne........................ 83
Szczypce
- do kolb................................................... 47
- do parowniczek................................. 90
- do tygli.................................................. 86
- do zlewek............................................. 36
Szkiełka mikroskopowe
- akcesoria............................................... 112-113
- nakrywkowe........................................ 112
- podstawowe........................................ 111
Szkiełka zegarkowe ............................ 64-65
Szpatułki.................................................. 78
Szufelka porcelanowa........................ 93
T
Taca na pipety ....................................... 27
Taśma do kontroli sterylizacji ........... 108
Termometry
- bagietkowy........................................... 80
- elektroniczny....................................... 81
- laboratoryjny....................................... 80
- uniwersalny.......................................... 81
- z sondą.................................................. 81
Tłuczki do moździerzy....................... 92
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM
125
Index c.d.
Trójkąt do tygli ...................................... 77
Trójnóg..................................................... 77
Tryskawki................................................. 51
Tygle
- filtracyjne............................................. 75,87
- do oznaczania substancji lotnych 87
- porcelanowe....................................... 86-87,95
- pokrywki do tygli.............................. 86
U
Uchwyty
- do biuret................................................ 18
- do lejków............................................... 74
- do mieszadełek magnetycznych.. 82
- do probówek....................................... 103
- do rozdzielaczy................................... 55
- do termometrów................................ 81
Urządzenie do płukania
patrz: System do
pipet/biuret............................................ mycia pipet
W
Wanienka laboratoryjna...................... 87
Węże
- uniwersalne........................................... 72
- igielitowe................................................ 72
- silikonowe ............................................ 72
Wkraplacze
- cylindryczny ........................................ 56
- gruszkowy............................................. 55
Z
Zatyczki.................................................... patrz: Korki
Zestaw:
- filtracyjny szklany............................... 63
- do przemywania oczu...................... 120
Zlewki
- porcelanowe........................................ 90
- szklane................................................... 34
- z tworzyw.............................................. 35
Złącza szklane........................................ 60-62
Złączki z tworzyw ................................ 70-71
126
Katalog sprzętu laboratoryjnego ARCHEM

Podobne dokumenty