TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE „WARTA VITA” S

Transkrypt

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE „WARTA VITA” S
Szanowni Państwo – Przedstawiamy Specjalny Program Ubezpieczeniowy
dla Pracowników Grupy INTEGER
Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są:
Ochrona Życia
Śmierć w wyniku Wypadku Komunikacyjnego Przy Pracy
Śmierć w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Śmierć w wyniku Wypadku Przy Pracy
Śmierć w wyniku Wypadku
Śmierć na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
Śmierć Naturalna
Ochrona Zdrowia
Niezdolność do samodzielnej egzystencji
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
Wystąpienie Poważnego Zachorowania
- Wariant Rozszerzony – 27 chorób
Leczenie Specjalistyczne:
1) ablacja (50%)
2) wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (50%)
3) wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora)
(50%)
4) chemioterapia lub radioterapia (100%)
5) terapia interferonowa (100%)
6) dializoterapia (100%)
Pobyt w Szpitalu: Teren RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej
Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii,
Norwegii, San Marino, Korei Południowa
POBYT Ubezpieczonego na OIOM
Pobyt Ubezpieczonego W Szpitalu z tytułu Wypadku
Komunikacyjnego w Pracy
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z tytułu Wypadku
Komunikacyjnego
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z tytułu Wypadku przy Pracy
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z tytułu Wypadku
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z powodu Zawału Serca lub
Udaru Mózgu
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z tytułu Wypadku, wypadku
przy pracy, wypadku komunikacyjnego, wypadku
komunikacyjnego przy pracy ( od 15 dnia pobytu)
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z tytułu Choroby
REHABILITACJA/ REKONWALESCENCJA - PO POBYCIE W
SZPITALU min. 10 DNI
Operacje Ubezpieczonego
Ochrona Zdrowia i Życia Rodziny
Śmierć Małżonka w Wyniku Wypadku
Śmierć Małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego
Śmierć Małżonka w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
Śmierć Małżonka Naturalna
Śmierć Dziecka w Wyniku Wypadku – bez górnej granicy wieku
Dziecka
Śmierć Dziecka, Naturalna – bez górnej granicy wieku dziecka
Wystąpienie Poważnego Zachorowania u DzieckaWariant Rozszerzony – 8 chorób
Śmierć noworodka– od 23 tygodnia ciąży do 1 r. ż.
Osierocenie dziecka – do 25 roku życia
Śmierć Rodziców w Wyniku Wypadku
Śmierć Rodziców
Śmierć Rodziców Współmałżonka w Wyniku Wypadku
Śmierć Rodziców Współmałżonka
Urodzenie Dziecka z wada wrodzoną
Urodzenie Dziecka
SKŁADKA
Wariant I
190 000 PLN
100 000 PLN
100 000 PLN
70 000 PLN
40 000 PLN
30 000 PLN
Wariant II
200 000 PLN
140 000 PLN
140 000 PLN
100 000 PLN
45 000 PLN
35 000 PLN
20 000 PLN
320 PLN- za 1%
32 000 PLN- za 100%
20 000 PLN
440 PLN- za 1%
44 000 PLN- za 100%
5 000 PLN
6 000 PLN
3 000 PLN
3 000 PLN
TAK
TAK
500 PLN wypłata
jednorazowa
1 000 PLN wypłata
jednorazowa
190 PLN
220 PLN
140 PLN
170 PLN
140 PLN
90 PLN
170 PLN
120 PLN
110 PLN
135 PLN
45 PLN
60 PLN
35 PLN
55 PLN
18 PLN/ DZIEN
540 PLN/za 30 DNI
25 PLN/ DZIEN
750 PLN/za 30 DNI
-
1000 PLN kwota bazowa
22 000 PLN
32 000 PLN
19 000 PLN
12 000 PLN
45 000 PLN
55 000 PLN
19 000 PLN
12 000 PLN
8 000 PLN
4 000 PLN
8 000 PLN
4 000 PLN
5 000 PLN
3 000 PLN
3 000 PLN
2 600 PLN
1 600 PLN
2 600 PLN
1 600 PLN
3 000 PLN
1 000 PLN
5 000 PLN
4 000 PLN
3 000 PLN
3 000 PLN
2 000 PLN
3 000 PLN
2 000 PLN
3 400 PLN
1 400 PLN
35 PLN
45 PLN
DODATKOWE ATUTY PROGRAMU:

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę na całym świecie, poza leczeniem szpitalnym którego zakres terytorialny
obejmuje Teren: RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii,
Norwegii, San Marino, Korei Południowej
Poważne Zachorowania Ubezpieczonego:
1. Nowotwór (guz) złośliwy, 2. Zawał serca, 3. Udar mózgu, 4. Operacja pomostowania naczyń wieńcowych,
5. Niewydolność nerek, 6. Przeszczepianie narządów, 7. Paraliż, 8. Utrata kończyn, 9. Utrata wzroku, 10. Utrata słuchu 11.
Utrata mowy, 12. Ciężkie oparzenia, 13. Łagodny nowotwór mózgu, 14. Śpiączka, 15. Operacja aorty, 16. Choroba Alzheimera,
17. Schyłkowa niewydolność wątroby, 18. Operacja zastawek serca, 19. Stwardnienie rozsiane, 20. Choroba Parkinsona, 21.
Anemia aplastyczna, 22. Zapalenie mózgu, 23. Schyłkowa niewydolność oddechowa, 24. Zapalenie opon mózgowordzeniowych, 25. Choroba Creutzfeldta Jakoba, 26. Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie
AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi), 27. Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub
rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem).
Poważne Zachorowania Dziecka:
1. Nowotwór (guz) złośliwy, 2. Niewydolność nerek, 3. Łagodny nowotwór mózgu, 4. Śpiączka, 5. Wirusowe zapalenie mózgu,
6. Dystrofia mięśniowa, 7. Cukrzyca, 8. Przewlekła niewydolność wątroby

Za pobyt w szpitalu płacimy wielokrotnie - pobyt w wyniku choroby min. 4 dni, w wyniku wypadku
min. 1 dzień

Ubezpieczeni Pracownicy otrzymają 10% zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych w pakiecie
WARTA Firma ( Indywidualne Certyfikaty Zniżkowe)

Gwarantujemy możliwość kontynuacji indywidualnej – już po 1 miesiącu uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym

Zapewniamy szybkie wypłaty świadczeń, bez konieczności wizyty w TUNŻ Warta SA - każdy Ubezpieczony może
samodzielnie zarejestrować wniosek online na stronie Towarzystwa www.warta.pl lub tradycyjnie w formie
papierowej przesyłać wniosek i dokumenty świadczeniowe do Pani Justyny Siodłak ( adres poniżej ).

W przypadku uszczerbków prostych - orzeczenia zaoczne, bez konieczności stawiania się na komisji lekarskiej.

KARENCJE:
W dacie uruchomienia Programu
przystępujących do ubezpieczenia.
tj.:
01.05.2015r.-
BRAK
KARENCJI
dla
wszystkich
Przystępujący od 1.06.2015r. i 1.07.2015r.- karencje dotyczą tylko:
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby-30 dni
Poważne zachorowanie- 3 miesiące
Leczenie specjalistyczne- 3 miesiące
Operacje- 60 dni
Niezdolność do samodzielnej egzystencji- 3 miesiące
Po tych terminach karencje zgodne z OWU
BRAK KARENCJI na świadczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem

Propozycja obejmuje również małżonków i pełnoletnie dzieci - zakres i wysokości świadczeń jak dla Pracowników.
Zawieranie umowy:
 pobranie deklaracji u koordynatora/pracownika wyznaczonego w placówkach
 wszystkie osóby, które chcą przystąpić od 1 maja 2015r. - wypełnienie deklaracji i przekazanie jej
najpóźniej do 15 maja koordynatorowi lub przesłanie bezpośrednio na adres:
InPost S.A.
Justyna Siodłak
Al. Powstania Warszawskiego 15
31-539 Kraków
Dodatkowe informacje o ubezpieczeniu lub procedurze przystąpienia można uzyskać kontaktując się z :
z koordynatorem w oddziale ( w większych oddziałach własnych)
z opiekunem po stronie Pracodawcy: Justyna Siodłak, tel: 604 054 567,
email: [email protected]
z przedstawicielem TUnŻ WARTA SA: Marzenna Wandzilak, tel: 604 270 729,
email: [email protected]
z przedstawicielem EKU ( Broker ): Sylwia Więckiewicz, tel: 795 478 726
email: [email protected]
Niniejsza ulotka/oferta/ kalkulacje składek oraz wysokości świadczeń mają charakter informacyjny i nie są ofertą
handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Podobne dokumenty