Przedmiar - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Transkrypt

Przedmiar - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
:
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANśA
:
:
:
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA
RoŜne roboty remontowe(schody noŜycowe, podłoga i wyłaz dachowy) w Budynku Administracyjno-Biurowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Budynek Administracyjno-Biurowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku , Al. Zwycięstwa
16/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 16/17 , Gdańsk
budowlana
:
:
M.Lewandowski
04.2010
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
WSA wyłaz
Lp. Podstawa
1
1 KNR 2-02
d.1 1110-04
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Podłoga
Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułoŜonych krzyŜowo
m2
Analogia: UłóŜenie ślepej podłogi z desek łączonych na nakładkę , mocowanych na wjręty do istn. belek - deska gr. 32mm
(35.0*7.30)*0.40+(6.30*4.50)*0.4
m2
2
Schody strychowe
2
Przebudowa sufitu podwieszanego pod montaŜ schodów na podasze
d.2 kalk. własna
1
j.m.
Wyłaz dachowy
Rozbiórka pokrycia z dachówki
kpl
Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm
Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk
m2
8 KNR-W 2-02 Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.5 m2
d.3 1016-01
MontaŜ wyłazu dachowego np. VELUX GVT 54x83cm
0.54*0.83
m2
9 KNR 4-01
d.3 0320-10
Uszczelnienie styków ościeŜnic
m
0.54*2+0.83*2
m
11 KNR 4-01
d.3 0507-01
m2
Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy szt.
ocynkowanej
1
szt.
Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek
szt.
Analogia: UłoŜenie dachówek z odzysku wokól zamontowanego wyłazu
14
szt.
-2-
Norma PRO Wersja 4.19
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.200
RAZEM
1.200
1.200
RAZEM
1.200
1.200
RAZEM
1.200
1.200
RAZEM
1.200
0.448
RAZEM
0.448
2.740
RAZEM
2.740
1.000
RAZEM
1.000
14.000
RAZEM
14.000
Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stro- m2
pach
Analogia: wykonanie konstr. drewnianej stanowiącej ramę dla okien dachowych
poz.4
10 KNR 2-02
d.3 0515-05
1.000
RAZEM
m2
Analogia: Rozebranie deskowania dachu w obrębie miejsc na nowe okna połaciowe
poz.4
m2
7 KNR 2-02
d.3 2007-02
113.540
m2
Analogia: Rozebranie łacenia dachu w obrębie miejsc na nowe okna połaciowe
poz.4
m2
6 KNR 4-01
d.3 0414-02
113.540
RAZEM
m2
Analogia: Częściowe rozebranie pokrycia z dachówki w obrębie miejsca na wyłaz dachowy
(1.0*1.20)
m2
5 KNR 4-01
d.3 0414-10
Razem
kpl
3
Zakup i montaŜ schodów wysuwanych na poddasze - schody stalowe noŜyco- kpl
d.2 kalk. własna we np. firmy Fakro o szer. schodów do 55cmm i wys. 4,40m1
kpl
3
4 KNR 4-01
d.3 0508-03
Poszcz
WSA wyłaz
Lp.
1.
2.
Indeks ETO
2600621-060
-090
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2752101-020
1343200-033
1120310-033
1348900-020
1478101-033
1343399-020
1478500-033
1478101-033
2601301-060
1330499-033
1200202-033
1720211-034
8990499-020
1330599-033
0000000-147
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Nazwa
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II
Zakup i montaŜ schodów wysuwanych na poddasze schody stalowe noŜycowe np. firmy Fakro o szer. schodów do 55cmm i wys. 4,40m- cena za schody z montaŜem
Wyłazy dachowe VELUX GVT 54x83 cm
Wkręty do drewna
Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm
zamek antywłamaniowy
silikon
Śruby kotwiące
pianka poliuretanowa
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
Listwy iglaste kl.III
Gwoździe budowlane okrągłe gołe
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
Kołki rozporowe
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
materiały pomocnicze
Jm
m3
kpl
szt
kg
kg
szt.
kg
szt
kg
kg
m3
kg
kg
t
szt.
kg
zł
Ilość
Cena jedn.
2.9520
1.0000
Wartość
1.0000
23.8434
16.8000
0.4480
0.2419
4.0320
0.1613
0.1370
0.0052
0.2880
0.0320
0.0021
3.0600
0.0800
RAZEM
Słownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp.
1. robocizna
Nazwa
Jm
r-g
Ilość
Cena jedn.
165.6483
RAZEM
Wartość
Słownie:
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Lp.
1.
2.
3.
4.
Indeks ETO
39521-148
34412-148
35211-148
39511-148
Nazwa
Jm
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t
Ŝuraw okienny 0.5 t
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
m-g
m-g
m-g
m-g
Ilość
Cena
jedn.
3.8874
2.0225
0.2800
0.0232
RAZEM
Słownie:
-3-
Norma PRO Wersja 4.19
Wartość

Podobne dokumenty