1 Sygnatura III UZP 2/15 Data 2015.06.17 Sąd Sąd Najwyższy

Komentarze

Transkrypt

1 Sygnatura III UZP 2/15 Data 2015.06.17 Sąd Sąd Najwyższy
1
Sygnatura
III UZP 2/15
Data
2015.06.17
Sąd
Sąd Najwyższy
UCHWAŁA
Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych - zasada prawna
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który
zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez
siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
121).
Źródło: System Informacji Prawnej LEGALIS; Numer 1249454

Podobne dokumenty