International Conference „Beyond `Business as Usual`

Transkrypt

International Conference „Beyond `Business as Usual`
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Łódzki)
CSR Impact
Partner strategiczny konferencji
> RAPORT <
- page 1/12 -
Międzynarodowa konferencja “Beyond Business as Usual. CSR Trends.”
w liczbach
35 uczestników
26 wygłoszonych referatów, w tym:
16 referatów gości zagranicznych,
10 referatów z Polski, w tym 4 referaty pracowników Wydziału Zarządzania UŁ,
4 sesje tematyczne oraz 1 sesja dla doktorantów (6 wystąpień na sesji dla doktorantów).
W Komitecie Naukowym konferencji z ramienia Wydziału Zarzadzania UŁ zasiadali
profesorowie: Jan Jeżak oraz Maciej Urbaniak.
Konferencję otworzył w imieniu władz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
profesor Tomasz Czapla.
Pracownicy Wydziału Zarządzania UŁ, którzy zaangażowani byli w przygotowanie referatów:
Socha Błażej, Urban Dariusz i Florczak Łukasz z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem;
Reichel Janusz z Katedry Zarzadzania Miastem i Regionem;
Rudnicka Agata z Katedry Logistyki; oraz
Paweł Kuźbik z Katedry Zarządzania.
Tytuły referatów pracowników Wydziału Zarządzania UŁ:
Does CSR pay? The case of Respect Index – Florczak Łukasz, Reichel Janusz, Rudnicka Agata, Socha
Błażej, Urban Dariusz.
Public sector involvement in the promotion of social responsibility – examples of sector-specific
instruments for financial sector in Poland - Dr. Janusz Reichel
How to green a supply chain? - Dr. Agata Rudnicka
Social media and CSR development in sport organisations – Dr. Paweł Kuźbik
Na stronie internetowej konferencji (www.csrtrends.eu) umieszczano nie tylko materiały dotyczące
konferencji, ale także informacje o Wydziale Zarządzania UŁ – pojawiła się notka na temat:
otrzymanej akredytacji od PKA i certyfikatu “Uberimma fide”, który otrzymał WZ UŁ.
- page 2/12 -
Międzynarodowa konferencja “Beyond Business as Usual. CSR Trends.”
W imieniu władz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
konferencję otworzył: prof. Tomasz Czapla.
Następnie prof. Michaela Haase z Freie Universität Berlin także
przywitała gości przedstawiając nieformalną inicjatywę patronującą
konferencji: International Working Group
for Business Ethics Education (IWBEE).
IWBEE zorganizowała i poprowadziła drugiego dnia konferencji
warsztat dla doktorantów. Swój wkład w organizację sesji dla
doktorantów wniosło także Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB),
najstarsza organizacja w Polsce zajmująca się problematyką społecznej
odpowiedzialności. Forum ufundowało nagrodę dla najlepszej
prezentacji doktoranta.
W sesji dla doktorantów wzięło udział 6 osób (4 z Niemiec i
2 z Polski). Prezentacje oceniało Jury w składzie prof.
Emmanuel Raufflet – HEC Montréal z Kanady
(przewodniczący), prof. Tomasz Czapla – reprezentant
Wydziału Zarządzania oraz Agata Gruszecka-Tieśluk Menedżerka ds. zarządzania wiedzą w FOB. Laureatem
został Piotr Wójcik ze Szkoły Głównej Handlowej za
wystąpienie: The Role of Dynamic Capabilities in the Shared
Value Creation Process.
Uczestnicy
chwalili organizację
konferencji, interesujące
wystąpienia, warsztatowy charakter wydarzenia i panującą
atmosferę. Opiekę nad uczestnikami sprawował zespół studentów z
pierwszego roku kierunku: Finanse i Inwestycje (Paulina Marciniak,
Ewa Świerczyńska, Piotr Gębski oraz Maciej Pertkiewicz).
Partnerem strategicznym konferencji była firma BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. W imieniu sponsora pierwsze wystąpienie wygłosiła pani
Aleksandra Wójt, kierownik projektu ds. komunikacji.
- page 3/12 -
Program konferencji
Miejsce: Wydział Zarządzania (Uniwersytet Łódzki), ul.Matejki 22/26, Łódź
Time
9.30 –
10.00 –
10.30 – 11.00
11.00 –
11.00 –
11.20 11.40 – 12.00
12.00 –
12.00 –
12.20 –
12.40 –
13.00 – 14.00
14.00 –
14.00 –
14.20 –
14.40 – 15.00
15.00 – 16.00
16.15 – 20.15
20.30
Day I. 20.06.2013Activity
Registration, Welcome coffee (room 316 - 3rd floor)
Official Opening:
Dean of the Faculty of Management, University of Łódź, Poland
Prof. Dr. Michaela Haase (Freie Universität Berlin, IWBEE, Germany),
Dr. Janusz Reichel (Faculty of Management, University of Łódź, Poland)
BSH Łódź as a social engaged company – Strategic partner presentation:
Aleksandra Wójt (BSH)
Session I. Part.A. The role of ESG reporting including issue of mandatory
reporting. Mandatory solutions (room 316 - 3rd floor)
Human rights and business between the market and the law: Balancing business
impact and human rights through mandatory and semi-mandatory reporting –
Prof. Karin Buhmann (Roskilde University, Denmark)
Determining Issues and Challenges of Corporate Social Responsibility (CSR) in
India: An Exploratory Study – Dr. Pushpender Kumar (University of Delhi, India)
Coffee Break (room 311 - 3rd floor)
Session I. Part B. The role of ESG reporting including issue of mandatory
reporting. Mandatory solutions (room 316 - 3rd floor)
Corporate Social Responsibility and Firms Performance in Israel and in U.S.A. Yosef Rami, Gavious Ilanit, Katzh Hagai, Amrousy Zvi (Ben-Gurion University Of The
Negev, Israel)
Does CSR pay? The case of Respect Index – Florczak Łukasz, Reichel Janusz,
Rudnicka Agata, Socha Błażej, Urban Dariusz, (University of Łódź, Poland)
Corporate Social Responsibility in Turkey: Evidence from Web of the Biggest Firms
- Üzeyir Yildiz, Mustafa Kurt (Yalova University, Turkey)
Lunch (room 311 - 3rd floor)
Session II. New Business Models taking into account a shared value creation, and
other concepts focused on multiple value creation (room 316 - 3rd floor)
CSR, trust & the employer brand – Prof. Silke Bustamante (Berlin School of
Economics and Law, Germany)
Corporate Social Responsibility in Poland: is there a place for value creation? - Dr.
Adriana Paliwoda-Matiolańska (Cracow University of Economics, Poland)
Value creation and responsibility - Prof. Michaela Haase (Freie Universität Berlin,
Germany)
World café – networking opportunity (room 311 - 3rd floor)
City tour “Łódź – the town of 4 cultures”
Official Dinner Soplicowo Restaurant (Wigury Street 12 a, Łódź)
- page 4/12 -
9.00 –
9.00 –
9.20 –
9.40 –
10.00 –
10.20 –
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 –
11.20 –
11.40 –
12.00 –
12.20 –
12.20 –
12.40 –
13.00 –
13.20 –
13.40 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
Day II. 21.06.2013Time Activity
rd
Session III. IWBEE doctoral session (room 316 - 3 floor)
Dimensions of Intellectual Property Rights and their Ethical Legitimization - Manja Schliack
(Universität Erlangen-Nürnberg, Germany)
The Role of Dynamic Capabilities in the Shared Value Creation Process - Piotr Wójcik
(Warsaw School of Economics, Poland)
CSR Guidelines in institutionalisation processes of nonconforming behavior - Hedda
Mensah (Beuth Hochschule für Technik Berlin, Germany)
Influences on the Shaping of Economic Ideology - Ingrid Becker (Universität ErlangenNürnberg, Germany)
Learning CSR by heart across the business organization - Monika Sońta (Kozminski
University in Warsaw, Poland)
From Unethical to Ethical? The role of Power and Ideology in Creating and Maintaining
Legitimacy - Maik Günther (Universität Erlangen-Nürnberg, Germany)
rd
Coffee Break (room 311 - 3 floor)
rd
Session IV. Responsible management education (room 316 - 3 floor)
Education for ethical decision making: the contribution of neuroethics - Prof. Jose-Felix
Lozano (Universidad Politécnica de Valencia, Spain)
CSR as a cultural construct – Differences in CSR expectations of graduates in Japan and
Germany - Prof. Silke Bustamante (Berlin School of Economics and Law, Germany)
Changing Attitudes of University Students towards Socially Responsible Consumption Duygu Türker, Huriye Toker, Ceren Altuntas (Yasar University, Turkey)
Parallel Sessions
Session V.A. Sector oriented CSR
Session V.B. Sector oriented CSR
rd
rd
(room 316 - 3 floor)
(room 303 - 3 floor)
Corporate Social Responsibility Practices
Public sector involvement in the promotion
in the Mining and Oil Industries: The
of social responsibility – an example of
Influence of Regulation - Prof. Emmanuel
sector-specific instrument for financial sector
Raufflet (HEC Montréal, Canada)
in Poland - Dr. Janusz Reichel (University of
Łódź, Poland)
Is it worth to invest in CSR? The
The Strategic Approach of CSR for The
relationship between CSR and store image Banking System in Romania - Dr. Diana
in retailing - Dr. Magdalena Stefańska,
Corina Gligor – Cimpoieru, Prof. Valentin
Prof. dr hab. Tomasz Wanat (University of
Partenie Munteanu (Universitatea de Vest din
Economics, Poznań)
Timişoara, Romania)
The effects of corporate social
How to green a supply chain? - Dr. Agata
responsibility initiatives and price
Rudnicka (University of Łódź, Poland)
premium on Polish consumers’ responses:
an experimental study - Piotr Wójcik
(Warsaw School of Economics, Poland)
Development Trends of Socially
Social media and CSR development in sport
Responsible Mutual Funds - Indrė
organisations – Dr. Paweł Kuźbik (University
Slapikaitė, Rima Tamošiūnienė (Vilnius
of Łódź, Poland)
Gediminas Technical University, Lithuania)
Closing the conference. Award for Ph.D. Candidate. Prospects for the future. (room 316 rd
3 floor)
Lunch/Farewell
IWBEE meeting (members of the group and all interested in joining)
rd
(room 311 - 3 floor)
- page 5/12 -
Międzynarodowa konferencja “Beyond Business as Usual. CSR Trends.”
Komitet naukowy (w porządku alfabetycznym):
Prof. Thomas Beschorner, Institute for Business Ethics, University of St.Gallen, Switzerland
Prof. dr hab. Tadeusz Borys, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Wydział Ekonomii, Zarządzania
i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Ewa Chmielecka, Warsaw School of Economics
Prof. Dr. Michaela Haase, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Institut für
Wirtschaftswissenschaft and Freie Universität Berlin, Marketing Department
Prof. dr hab. Jan Jeżak, Faculty of Management, University of Łódź
Prof. Jan Jonker, Nijmegen School of Management, Radboud University Nijmegen
Prof. J. Félix Lozano, Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética, Universidad Politécnica de
Valencia
Prof. Nhung Nguyen, Department of Management, College of Business & Economics, Towson University
Prof. Emmanuel Raufflet, Assosiate Professor, Management, HEC Montréal, Canada
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Faculty of Management, University of Łódź
Komitet organizacyjny:
Agata Rudnicka Ph.D.
Janusz Reichel Ph.D.
Paweł Kuźbik Ph.D.
Błażej Socha Ph.D. Candidate
Kontakt
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Mobile: + 48 692427050
Fax. + 48 42 6655631
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
http://zarzadzanie.uni.lodz.pl
Centrum Strategii i Rozwoju Impact
ul.Zielona 27,
90-602 Łódź
http://www.csri.org.pl
- page 6/12 -
Załączniki
- page 7/12 -
Strona internetowa konferencji: www.csrtrends.eu
Statystyki za okres 1.01.2013 – 30.06.2013 (6 miesięcy od momentu założenia).
Odwiedziny: 2802 osób.
Unikalni użytkownicy: 2041 osób (72,8%).
Powracający użytkownicy: 761 osób (27,2%).
Odsłony: 6806.
Zasięg terytorialny:
Łącznie użytkownicy z 97 krajów.
- page 8/12 -
Informacje i materiały prasowe
Przykładowe materiały prasowe:
Zapowiedź konferencji:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencja-beyond-%E2%80%98businessas-usual%E2%80%99--csr-trends,6749.html
2013-03-15,
Tagi: CSR, konferencje i wydarzenia, odpowiedzialność, Biznes a społeczeństwo,
Międzynarodowa konferencja „Beyond ‘Business
as Usual’. CSR Trends”
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacja CSR Impact zapraszają na międzynarodową
konferencję „Beyond ‘Business as Usual’. CSR trends”. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20-21
czerwca 2013. Zgłoszenia przyjmowane są do 31. marca. Portal odpowiedzialnybiznes.pl jest patronem
medialnym konferencji.
Rola biznesu w społeczeństwie zmienia się na naszych oczach. Coraz rzadziej jest on postrzegany i opisywany
wyłącznie przez pryzmat kategorii ekonomicznych. Częściej dostrzegamy, że jest źródłem innowacji, które
pomagają rozwiązywać ważne problemy społeczne i środowiskowe. Istotny wkład w tym zakresie ma
koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, która w ostatnich latach wywiera coraz większy
wpływ na kształtowanie relacji między biznesem i społeczeństwem. Zaobserwować można rozwój kilku wątków
w ramach społecznej odpowiedzialności, które prawdopodobnie w najbliższej przyszłości stanowić będą
dominujące trendy przedsiębiorstw ukierunkowując ich strategie. Umiejętność współpracy międzysektorowej,
znajomość praw rządzących komunikacją wykorzystującą narzędzia social media, zintegrowanie wysiłków
różnych branż na rzecz poprawy wyników społecznych i środowiskowych czy zdolność tworzenia modeli
biznesowych generujących wartość dla różnych interesariuszy to tylko niektóre z ważniejszych wyzwań
stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami. Do wzięcia udziału w konferencji zaproszeni są zarówno
naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Uczestnicy wspólnie będą zastanawiać się nad kierunkiem, w jakim powinien
zmierzać biznes, aby wyjść poza dotychczasowy schemat ‘Business as Usual’. Będzie to okazja do podzielenia
się wynikami badań i wnioskami płynącymi z praktyki wdrażania i rozwijania społecznej odpowiedzialności w
obecnych warunkach gospodarczych.
Organizatorzy zachęcają do nadsyłania propozycji artykułów w następujących obszarach:
 Rola raportowania ESG w tym coraz częściej podnoszona kwestia raportowania obowiązkowego,
 Odpowiedzialność społeczna w łańcuchach dostaw,
 Social media a CSR,
 New Business Models uwzględniające tworzenie wspólnej wartość oraz inne koncepcje tworzenia wielu
wartości,
- page 9/12 -



Przedsiębiorczość społeczna, hybrydowe łańcuchy wartości (HVC), współpraca międzysektorowa i
innowacje społeczne,
Nauczanie społecznej odpowiedzialności (ang. Responsible Management Education),
Inicjatywy sektorowe promujące społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw.
Językiem konferencji będzie język angielski.
Więcej informacji o konferencji w tym formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie www.csrtrends.eu.
Źródło: Informacje organizatorów
Strona internetowa CSRinfo
http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/informacje-prasowe/4524-beyond-business-as-usual-csr-trends
oraz FOB
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/wydarzenia/wydarzenia-z-kraju.html?id=7024
19.06.2013 r.
International Conference „Beyond
Business as Usual. CSR Trends”
Już w najbliższy czwartek 20.06 Wydział Zarządzania UŁ wraz z fundacją CSR Impact zapraszają
na międzynarodową konferencję naukową „Beyond ‘Business as Usual’. CSR trends.”
Wydarzenie tej rangi odbędzie się w Łodzi po raz pierwszy, a swoją obecność potwierdzili już
naukowcy z Kanady, Niemiec, Indii, Hiszpanii, Holandii, Danii, Turcji, Izraela i Rumunii.
W debatę naukową na temat roli biznesu w społeczeństwie włączyły się również środowiska
związane z praktyką, a partnerem strategicznym konferencji została firma BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego Sp z o.o.
Inspiracją do wymiany myśli i doświadczeń związanych z koncepcją społecznej odpowiedzialności
był fakt, iż w ostatnich latach wywiera ona coraz większy wpływ na kształtowanie relacji między
biznesem i społeczeństwem.
Zaobserwować można rozwój kilku wątków w ramach społecznej odpowiedzialności, które
prawdopodobnie w najbliższej przyszłości stanowić będą dominujące trendy przedsiębiorstw
ukierunkowując ich strategie.
Umiejętność
współpracy
międzysektorowej,
znajomość
praw
rządzących
komunikacją
wykorzystującą narzędzia social media, zintegrowanie wysiłków różnych branż na rzecz poprawy
wyników społecznych i środowiskowych czy zdolność tworzenia modeli biznesowych generujących
wartość dla różnych interesariuszy - to tylko niektóre z ważniejszych wyzwań stojących przed
współczesnymi przedsiębiorstwami.
Konferencja „Beyond ‘Business as Usual’. CSR trends.” ma zapoczątkować cykl spotkań, które
corocznie będą jednoczyć debatę trzech sektorów w obrębie tematu roli biznesu w społeczeństwie i
rozwoju trendów w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności.
Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się w czwartek 20.06 o godzinie 9 w budynku Wydziału
Zarządzania UŁ na ul. Matejki 22/26 i potrwa do piątku.
Źródło: CSRinfo.org
- page 10/12 -
Relacja z konferencji:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/spoleczenstwo?id=7033
2013-06-25,
Tagi: konferencje i wydarzenia,
“Beyond Business As Usual. CSR Trends” - Łódź
2013 - relacja z konferencji
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego pod koniec zeszłego tygodnia zgromadził pod swoim dachem gości
z różnych stron świata na I Międzynarodowej Konferencji „Beyond Business As Usual. CSR Trends”. Zachęcamy
do przeczytania krótkiej relacji z wybranych części tej konferencji.
Konferencja podzielona była na kilka części, podczas których poruszane były kwestie implementacji idei CSR w
różnych krajach: między innymi w Indiach (wystąpienie dr Pushpendera Kumara), w Danii (profesor Karin
Buhmann), Izraelu (Yosef Rami, Gavious Ilanit, Katzh Hagai, Amrousy Zvi), Turcji (Üzeyir YILDIZ, Mustafa
KURT), i oczywiście w Polsce (dr Janusz Reichel, dr Agata Rudnicka, Błażej Socha, Dariusz Urban, Łukasz
Florczak).
Duży panel poświęcony został także współcześnie bardzo ważnemu trendowi w CSR: kreacji wspólnych
wartości, o których mówiła między innymi prof. Silke Bustamante z Niemiec, dr Adriana Paliwoda-Matiolańska z
Polski oraz prof. dr Michaela Haase, również z Niemiec.
Bardzo ciekawa sesja poświęcona została nauczaniu społecznej odpowiedzialności na kierunkach biznesowych.
Prof. - Prof. Jose-Felix Lozano z Hiszpanii pokazał silne powiązanie pomiędzy nauczaniem CSR a rozwojem
emocjonalnym i moralnym młodych ludzi. W tym kontekście głównym wyzwaniem jest punkt wyjścia: czyli
stymulacja „naszej moralnej wyobraźni”, poczucia odpowiedzialności oraz krytycznego myślenia na poziomie
jednostkowym. Dopiero potem warto wprowadzać naukę ukierunkowaną na CSR.
Prof. Silke Bustamante z Niemiec zaprezentowała wyniki badań prowadzonych w 2010 i 2011 roku na
studentach z Japonii oraz z Niemiec. Zostali oni zapytani o oczekiwania wobec przyszłych pracodawców
(badania ankietowe), a ich odpowiedzi zostały skonfrontowane z wypowiedziami przedstawicieli firm (wywiady
indywidualne). Wyniki pokazały bardzo ciekawe różnice kulturowe: japońscy studenci zwracali przede
wszystkim uwagę na poczucie bezpieczeństwa, stabilność miejsca pracy, za która byli gotowi „zapłacić” cenę w
postaci długich godzin pracy i rezygnacji z dni świątecznych. Niemeccy studenci podkreślali zaś, że
najważniejsze dla nich są: możliwość rozwoju osobistego oraz work-life balance. Badaczka prezentując wyniki
posłużyła się między innymi skalą wartości Hofstede oraz Globe study. Jesienią ma się ukazać artykuł opisujący
szczegółowo wyniki tych badań.
Interesujące wyniki badań o nauczaniu społecznie odpowiedzialnej konsumpcji prezentowała również Duygu
Türker z Turcji. Badaczka posługiwała się skalą SRPD (Socially Responsible Purchuase and Disposal) do badania
zmian postaw (stosunku, wiedzy, zachowań) wobec zrówoważonej konsupcji studentów biorących udział w
intensywnych dwutygodniowych kursach w ramach projektów Erasmus Intensiviue Programme Projects. Wyniki
pokazały zmiany w wiedzy oraz świadomości badanych, szczególnie wobec odpowiedzialności za środowisko
naturalne oraz zewnętrznych interesariuszy. Kursy nie wpłynęły jednak na zachowania zakupowe studentów.
Bardzo ważnym elementem konferencji był także konkurs dla doktorantów, w ramach którego młodzi ludzie
prezentowali główne tezy swoich rozpraw doktorskich. Nagrodę wygrał Piotr Wójcik ze Szkoły Głównej
Handlowej, który głównym przedmiotem swojej pracy zamierza uczynić rolę zdolności firmy do elastycznego
odpowiadania na potrzeby otoczenia (teoria dynamic capability) w kreowaniu wspólnych wartości (ang. CSV Creating Shared Value). Praca doktorska zapowiada się bardzo interesująco – czekamy więc na wyniki części
empirycznej.
- page 11/12 -
źródło: Facebook.com
Do jury konkursu zostali zaproszeni: prof. Emmanuel Raufflet z Kanady, prof. Tomasz Czapla z Uniwersytetu
łódzkiego oraz Agata Gruszecka-Tieśluk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. FOB był głównym partnerem
konkursu oraz sponsorem nagrody w postaci czytnika Kindle oraz dwuletniej prenumeraty “Stanford Social
Innovation Review”.
Konferencja była także okazją do spotkania się członków i członkiń IWBEE (The International Working Group on
Business Ethics Education), czyli międzynarodowej interdyscyplinarnej grupy studentów i akademików
zainteresowanych problematyką nauczania CSR, a przede wszystkim etyki na styku biznesu i społeczeństwa.
Grupie tej przewodniczyła prof. dr Michaela Haase z Freie Universitat Berlin.
Program konferencji oraz zdjęcia znajdują się na stronie konferencji.
Agata Gruszecka-Tieśluk, Menedżerka ds. zarządzania wiedzą FOB
- page 12/12 -