Uczelnie partnerskie filologii francuskiej w programie Erasmus 2009

Transkrypt

Uczelnie partnerskie filologii francuskiej w programie Erasmus 2009
Uczelnie partnerskie filologii francuskiej w programie Erasmus 2009/2010
Miejscowość
AVIGNON
AIX-enPROVENCE
BORDEAUX 3
CLERMONTFERRAND
CORTE
(Korsyka)
Nazwa uczelni
Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse
Université de Provence
Aix Marseille
Université Michel de
Montaigne
Université Blaise Pascal
Ilość miejsc
2
Adres internetowy
www.univ-avignon.fr
2
www.up.univ-mrs.fr
2
www.u-bordeaux3.fr
5 - Lettres
2 - Communication
Université de Corse
1 (dla osoby
mówiącej po
włosku, pod
warunkiem, Ŝe
zostanie wolne
miejsce italianistom)
GENÈVE
Université de Génève
1 (najchętniej dla
mediewisty)
GRENOBLE 3
Université Stendhal
2
LAUSANNE
Université de Lausanne
1
(cały rok)
LILLE 3
Université Charles de
2
Gaulle
(najlepiej dla
traduktologów)
LOVERVAL
Haute-École de Charloi2
(Belgia)
Europe
(szkoła licencjacka o
profilu
pedagogicznym)
LYON 3
Université Jean Moulin
2
MONTPELLIER Université de Montpellier
2
3
NICE
Université de Nice-Sophia
2
Antipolis
ORLEANS
Université d’Orléans
2 – Linguistique
2 – Lettres
PARIS 5
Université René Descartes
2
PARIS 12
Université Val-de-Marne
2
umowa
przedłuŜona!
Głównie dla
studentów III roku
pragnących
realizować
program polskofrancuskiego
magisterium
PERPIGNAN
Université Via Domitia
2
TENERYFA
Universidad de la Laguna
1
www.univbpclermont.fr
www.univ-corse.fr
www.unige.ch
www.u-grenoble3.fr
www.unil.ch
www.univ-lille3.fr
www.hece.eu
www.univ-lyon3.fr
www.univ-montp3.fr
www.unice.fr
www.orleans.fr
www.univ-paris5.fr
www.univ-paris12.fr
www.univ-perp.fr
www.ull.es
SORIA
dla osoby mówiącej
po hiszpańsku,
najchętniej
mediewisty
Universidad de Valladolid
2
www.uva.es
(dla traduktologa
mówiącego po
hiszpańsku)
Uczelnie partnerskie filologii hiszpańskiej w programie Erasmus 2009/2010
UNIWERSYTET
Granada (Filología)
Ilość
miejsc
2
Ilość
miesięcy
10
Granada (Traducción e Interpretación)
2
20
Vic (Filología)
2
20
Universidad Pablo de Olavide – Sevilla
(Filología)
La Laguna (Filología)
2
20
1
10
Valencia (Filología)
3
27
Santiago de Compostela (Filología)
2
18
Vigo (1 x Filología y 1 x Traducción e
Interpretación)
Las Palmas de Gran Canaria (Filología)
2
20
2
18
Madrid (Filología)
2
18
Oviedo (Filología)
2
20
Almería (Filología)
2
20
Murcia (Spanish Studies)
2
18
Barcelona Traduccion
1
10
Barcelona Filologia
2
20
RAZEM: 29 miejsc
Uczelnie partnerskie filologii rumuńskiej w programie Erasmus 2009/2010
CLUJ-NAPOCA, Universitatea Babes-Bolyai, 2 miejsca
JASSY, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 2 miejsca na 1 semestr
Uczelnie partnerskie filologii włoskiej w programie Erasmus 2009/2010
Uniwersytet
liczba studentów miesięcy-suma
L’Aquila
2
20
Bologna
4
40
Cagliari
1
9
Catania
2
6 (12?)
Ferrara
2
18
Firenze
2
20
Foggia
2
20
Lecce
2
20
Macerata
2
20
Milano
2
10
Napoli (L’Orientale)
2
18
Padova
210
Pavia
2
20
Perugia
2
12
Pisa
2
20
Roma La Sapienza
2
10
Roma Tor Vergata
2
12
Salerno
5
30
Siena
2
20
Siena (U. per Stranieri)
2
10
Torino
2
20
Udine
2
12
Ponadto podpisano umowę z italianistyką na Korsyce (2 os., 18 mcy)i w Ołomuńcu
Oczekujemy na podpisanie ponowienia umowy przez uniwersytety w Bari i w Trieście – wyjazd będzie moŜliwy
w zaleŜności od tego, kiedy otrzymamy umowę.
Wykaz wszystkich uczelni partnerskich Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się na stronie
BOSZ http://www.uj.edu.pl/ISOffice/ERASMUS_outgoing_pl.htm.
Informacje o programach studiów moŜna uzyskać na stronach internetowych poszczególnych
uczelni