Kółko matematyczne dla klas 4: Cele: Przygotowanie do konkursów

Transkrypt

Kółko matematyczne dla klas 4: Cele: Przygotowanie do konkursów
Kółko matematyczne dla klas 4:
Cele:
Przygotowanie do konkursów matematycznych (sudoku, tangram, alfik, kangur
matematyczny). Rozwijanie sprawności rachunkowej oraz umiejętności pracy z
tekstem. Poszerzanie wiedzy o treści wykraczające poza program klasy czwartej
np.: liczby całkowite, pierwiastki, układ współrzędnych,
twierdzenie
Pitagorasa, modele i własności brył (graniastosłupy i ostrosłupy)
Osiągnięcia po roku:
Poprawienie sprawności rachunkowej oraz umiejętności rozwiązywania zadań o
podwyższonym stopniu trudności. Znajomość zagadnień wykraczających poza program
klasy czwartej.
Anna Krasuska

Podobne dokumenty