Ważne: na zajęcia proszę przynieść 2 kartki papieru

Komentarze

Transkrypt

Ważne: na zajęcia proszę przynieść 2 kartki papieru
Zagadnienia 13
1. Równowaga ciecz – para:
- temperatura wrzenia, prężność pary nasyconej, zależność temperatury wrzenia od ciśnienia,
- prawe Raoulta,
- prawo Daltona,
- prężność pary nad roztworem,
- zeotropy,
- azeotropy,
- lotność względna
- równanie Fenskego.
2. Destylacja równowagowa (schemat, bilans, interpretacja fizyczna na izobarze, stopień
oddestylowania).
3. Destylacja różniczkowa (schemat, bilans, interpretacja fizyczna na izobarze, średni skład
destylatu).
Ważne: na zajęcia proszę przynieść 2 kartki papieru milimetrowego formatu A4
lub A3.

Podobne dokumenty