POSZUKIWANI RAWAN FARID

Transkrypt

POSZUKIWANI RAWAN FARID
POSZUKIWANI
Źródło: http://www.poszukiwani.policja.pl/pos/form/r65305,RAWAN-FARID.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 06:33
RAWAN FARID
Drugie imię: CEZARY
Imię ojca: SAKHI
Imię matki: ELŻBIETA
Nazwisko panieńskie matki: POLITEWICZ
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Zgłoś osobę!!!
Data urodzenia: 24.01.1978
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: Obywatelstwo: POLSKA
Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
●
WA KRP Warszawa VI Wydział Kryminalny (KSP), 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
telefon: (0-22) 603 6555
email: [email protected]
poszukuje na podstawie: Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy, Art. 258 § 2 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo
związku o charakterze zbrojnym albo mających na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
Poszukujące jednostki policji:
WA KSP Warszawa
Podstawy poszukiwań:
Art. 258 § 2 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku o charakterze zbrojnym albo mających na celu popełnienie
przestępstwa o charakterze terrorystycznym
Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy
Cechy rysopisowe
Wzrost: Kolor oczu: -
Tweetnij

Podobne dokumenty