gpszok - Gmina Kramsk

Komentarze

Transkrypt

gpszok - Gmina Kramsk
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości
Strumyk – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Strumyku, jest czynny we
wtorki i czwartki od godz. 8.00 do 15.00 oraz w ostatnią sobotę miesiąca od 8.00
do 13.00. Do punktu tego można odstawiać następujące odpady:
− chemikalia,
− tekstylia,
− zużyte baterie i akumulatory,
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
− meble i inne odpady wielkogabarytowe,
− zużyte opony,
− odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach
i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).
Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają w/w odpady.

Podobne dokumenty