4/P/2012 Wykonanie usługi konserwacji, przeglądów, napraw

Transkrypt

4/P/2012 Wykonanie usługi konserwacji, przeglądów, napraw
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/12227,4P2012-Wykonanie-u
slugi-konserwacji-przegladow-napraw-urzadzen-kserograficznych-.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 06:43
4/P/2012 Wykonanie usługi konserwacji, przeglądów,
napraw urządzeń kserograficznych oraz zakup
tonerów do urządzeń kserograficznych dla Komendy
Miejskiej Policji w Świętochłowicach
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu 81 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 129.5 KB
Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 4 - oświadczenie art.22, oświadczenie art. 24 ust.1, oświadczenie osoby fizycznej
94.5 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy 85 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 76 KB
Metryczka
Data publikacji 19.04.2012
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Rzychoń - KMP Świętochłowice
Osoba udostępniająca informację:
Cecylia Kostka Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty