Corkcomfort - SUPER MAJSTER

Komentarze

Transkrypt

Corkcomfort - SUPER MAJSTER
Corkcomfort
Nature at your feet
Acrodur - Yours purely
Firma Amorim Revestimentos, wiatowy lider w produkcji podóg korkowych, oraz BASF,
znana midzynarodowa firma z brany chemicznej, poczyy swoje dowiadczenie i
stworzyy nowatorski produkt do korkowych wykadzin podogowych i okadzin ciennych.
ACRODUR to nazwa nowego, opracowanego przez BASF, wodnego kleju o wyjtkowych
waciwociach ekologicznych. Klej ten zmniejsza poziom emisji substancji niekorzystnych
dla rodowiska naturalnego (podczas produkcji i po instalacji produktu kocowego) i
sprzyja bardziej racjonalnemu wykorzystaniu energii, nie pogarszajc przy tym
waciwoci okadziny.
ACRODUR nie zawiera substancji chemicznych, takich jak fenol, formaldehydy czy
izocyjaniany, które zazwyczaj s obecne w podobnych produktach. Wspópraca
WICANDERS z firm BASF podkrela jego trway, ekologiczny charakter. Dziki temu
rewolucyjnemu produktowi WICANDERS nie tylko propaguje równowag midzy
ekonomi i rodowiskiem naturalnym, ale take gwarantuje idealn harmoni midzy
natur i wygod wspóczesnych wntrz.
2
Myl ekologicznie,
wybierz
Wicanders
Produkty WICANDERS zostay poddane w 2007 r. szczegóowej ocenie
efektywnoci ekologicznej przeprowadzonej przez uznan firm z brany
chemicznej BASF.
Ocena ta, oparta na analizie porównawczej z kilkoma innymi rodzajami
pokry podogowych, dowioda znakomitych waciwoci ekologicznych
produktów WICANDERS. Produkty te nie tylko wymagaj mniejszej iloci
energii i surowców podczas produkcji, ale take aktywnie przyczyniaj si
do zmniejszenia globalnego ocieplenia dziki mniejszej emisji substancji
szkodliwych oraz dziki naturalnej waciwoci korka, jak jest
zatrzymywanie dwutlenku wgla.
Ocena dowioda równie, e produkty te due wielkie zalety dla
konsumentów. Naturalne waciwoci termoizolacyjne korka sprawiaj, e
produkty WICANDERS zapewniaj konsumentom znaczne oszczdnoci
na kosztach energii.
Twoja przyszo jest w dobrych rkach!
Wicanders to naprawd zrównowaona marka! Punktem wyjcia jest
surowiec otrzymywany cyklicznie z dbów korkowych bez uszkadzania
drzew. Surowiec ten jest nastpnie przerabiany na produkty o wysokiej
wartoci dodanej przy jednoczesnej ochronie gospodarczej i spoecznej.
Wicanders dba te o Twoj przyszo! Nasze produkty zatrzymuj
dwutlenek wgla, który w przeciwnym wypadku zwikszyby globalne
ocieplenie. Szacuje si, e portugalski las zoony z dbów korkowych –
montado – zatrzymuje 5% rocznej emisji dwutlenku wgla w tym kraju,
czyli 4,8 mln ton rocznie.
3
Mistrz pokry podogowych
4
Amorim Revestimentos, firma naleca do portugalskiej grupy Amorim,
posiada ponad 130 lat dowiadczenia w zakresie produkcji wybranych
wyrobów z korka. W swojej wieloletniej dziaalnoci stworzya unikatowe
pokrycia podogowe i cienne. Amorim Revestimentos sprzedaje swoje
produkty w ponad 51 krajach. Firma znana jest na caym wiecie jako
pionier w dziedzinie przeomowych rozwiza o najwyszej jakoci.
Z myl o zrównowaonym rozwoju grupa Amorim opracowaa
rewolucyjny proces zgodny z rytmem natury. Korek jest po raz pierwszy
zbierany z dbu korkowego w dwadziecia pi lat po jego zasadzeniu.
Nastpnie zbiera si go w cyklach dziewicioletnich bez jakiegokolwiek
uszkadzania drzewa. Metoda ta umoliwia lasowi korkowemu – montado –
zatrzymywanie dwutlenku wgla, dziki czemu aktywnie przyczynia si do
zmniejszenia globalnego ocieplenia.
Regularne pobieranie korka ma równie decydujce znaczenie dla
równowagi: ekologicznej (zachowuje biorónorodno i zapobiega
pustynnieniu), spoecznej (powoduje osiedlanie si ludzi i tworzy miejsca
pracy) oraz gospodarczej. Dogbna znajomo przyrody i szacunek dla
niej, nieustanne inwestycje w innowacje technologiczne oraz wysoko
wyspecjalizowani pracownicy gwarantuj firmie pozycj lidera na skal
midzynarodow. Firma WICANDERS udoskonalia swoje aktualne
produkty korkowe (Corkcomfort) i drewniano-korkowe (Woodcomfort),
inwestujc w nowe linie produktów, takie jak winyl (Vinylcomfort),
linoleum (Linocomfort) i parkiet (Parquet).
Najnowoczeniejsza technologia, know-how, kreatywno i odwaga
skadaj si na awangardowe podejcie inspirowane wartociami
czerpanymi z natury.
Identity Tea
Classic Mutene
5
Poczuj Corkcomfort!
Nowa linia produktów Corkcomfort, wykorzystujca najbardziej zaawansowane innowacje technologiczne i nieustanne badania
aktualnych trendów i wymaga umoliwia firmie WICANDERS stworzenie nowego pokrycia podogowego rewolucjonizujcego
tradycyjn koncepcj podogi korkowej. Corkcomfort wykorzystuje faktur ceramiki, kamienia, metalu i skóry, zwikszajc w ten sposób
rol korka w projektowaniu wntrz. Nadaje mu nowe cechy, poniewa kolekcja ta oddaje w nowy sposób styl, elegancj i zoony
charakter rónych materiaów. Efekt to nieograniczony wybór wyjtkowych powierzchni o nowatorskich wymiarach (605 × 445 mm)
umoliwiajcych tworzenie najrónorodniejszych wntrz, wzbogaconych niezwykymi waciwociami i elegancj korka. Produkty
Corkcomfort zostay udoskonalone dziki nowoczesnym procesom teksturyzacji, malowania i ukosowania, nadajcym kadej przestrzeni
gbi i intensywno, gwarantujc wszechstronno zastosowa.
Corkcomfort to nowe podejcie do dekoracji wntrz, zgodne z natur i ludzkimi emocjami.
6
Lini produktów Corkcomfort opracowa zespó ekspertów i twórców mody zoony z projektantów, architektów i specjalistów w zakresie
marketingu. Inspiroway ich niepowtarzalne wzory, faktury i kolory natury. Kolekcja ta, oywiona atrakcyjnymi kompozycjami, jest zgodna z
Twoim stylem ycia sprawia, e przestrze, w której yjesz, odpoczywasz i któr dzielisz z innymi nabiera ycia.
Wybierz swoj natur!
7
Rustykalna elegancja
8
Unikatowe efekty i odcienie sugeruj powrót do natury i zapewniaj wiele
naturalnych wrae. Ponadczasowy komfort, który nadaje codziennoci
elegancj i wyrafinowanie.
Linn Sepia
Identity
Eden
9
wietlista poezja
10
Gadko naturalnej podogi poczona z romantycznymi wzorami
zachca do nostalgii i wyrafinowanego luksusu w poetycznej, rozmarzonej
atmosferze.
Identity Champagne
Scoria Twilight
11
Metaliczna odwaga
12
Ekstrawaganckie wzory inspirowane trendami w modzie nadaj
metaliczny wygld i wyjtkowe efekty wzrokowe. Atmosfer podkrelaj
gbokie cienie i nasycone, ciekawe kolory dodajce jej uroku i tworzce
wspaniay nastrój.
Slate Olive
Ash Iron
13
Miejska ekspresja
14
Powierzchnie o zdecydowanych fakturach ksztatuj ekspresyjne
otoczenie pene kontrastów i ywych kolorów. Podogi o modnym,
miejskim charakterze stanowi wyzwanie nawet dla najodwaniejszych.
Pebbles Rain
Classic
Sucupira
15
Odkryj to, co w nas najwaniejsze
16
WSZDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ
Twój dom powinien by miejscem zapewniajcym wewntrzn
równowag, miejscem, w którym na nowo odkrywasz przyjemno po
caym dniu cikiej pracy. Naturalne waciwoci korka sprawiaj, e
wspaniale wycisza on dwiki i tumi haas zakócajcy relaks i mie chwile
z rodzin.
CIEPO
Korek, znany z waciwoci termoizolacyjnych tworzy spokojne,
komfortowe otoczenie i zapewnia oszczdnoci na kosztach energii.
Poczujesz si w swoim domu jak w objciach natury.
ATWO CHODZENIA
Udowodniono, e twarde podoa powoduj nasilenie urazów stóp i
pleców. Badania produktów Corkcomfort przeprowadzone w Valencia
Biomechanics Institute dowodz ich znakomitych waciwoci
biomechanicznych i wpywu na prawidow postaw ludzkiego ciaa.
Produkty firmy WICANDERS s tak mikkie, e zmniejszaj nacisk na
stawy i krgosup.
DAR NATURY
Korek zosta stworzony przez natur. Jest jednym z najbardziej
kompleksowych surowców sucych do tworzenia bezpiecznego,
komfortowego i inspirujcego otoczenia. Corkcomfort dostosowany do
potrzeb dzisiejszego spoeczestwa to nowy sposób uycia korka, który
doprowadzi do stworzenia rewolucyjnych podóg o wysokiej jakoci,
nowoczesnym wygldzie i najnowoczeniejszej technologii.
Idealne rozwizania pozostajce w harmonii z natur i Twoim stylem ycia.
Personality Eden
Pebbles
Autumn
17
CHRO
PRZYSZO SWOICH BLISKICH
Ekologiczny charakter produktów z linii Corkcomfort to istotny wkad w
zachowanie naszej planety, poniewa odgrywa on wan rol w zmniejszaniu
globalnego ocieplenia. Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) w zakresie
gospodarki lenej, a take inne certyfikaty, to niezaprzeczalny dowód
ekologicznego charakteru tych podóg i ich dodatkowa zaleta.
YJ ZGODNIE Z NATUR
Produkty Corkcomfort nadaj si do recyklingu, s przyjazne dla rodowiska i
pozytywnie wpywaj na pobór dwutlenku wgla z atmosfery. Ich ekologiczny
charakter podkrela nowy wodny klej ACRODUR zmniejszajcy poziom emisji
szkodliwych substancji. Dziki waciwociom izolacyjnym umoliwiaj
oszczdzanie energii.
To doskonay produkt dla prawdziwych mioników natury.
WYJTKOWE WZORY, DOSKONAY WYBÓR
Wyraziste wzornictwo produktów Corkcomfort, które oferujemy w wielu
fakturach, kolorach i rodzajach wykoczenia, daje zrónicowane i zaskakujce
efekty pasujce do kadej osobowoci.
WYZWÓL SWOJE PRAGNIENIA
Podogi Corkcomfort s podogami antypolizgowymi i odpornymi na
zarysowania. Dziki tym cechom moesz czu si swobodnie, a podoga bdzie
dobrze wyglda mimo upywu lat.
Poczuj si swobodnie we wasnych czterech cianach.
UATW SOBIE YCIE
Szybkie i atwe w instalacji podogi Corkcomfort zmieniaj otoczenie, nie
zakócajc rytmu Twojego ycia. Funkcjonalne, atwe w czyszczeniu i utrzymaniu
podogi to idealny produkt dla tych, którzy chc odpoczynku i bezpieczestwa
na co dzie.
Ochronisz zdrowie swoje i swoich bliskich, nie bdziesz mie powodów do obaw
i zyskasz czas na rozkoszowanie si otoczeniem zaprojektowanym zgodnie z
Twoimi oczekiwaniami.
18
Slate Tawny
Identity
Champagne
Identity Moonlight
19
Wizualizacja podóg Corkcomfort
Slate Caffe
Slate Olive
Slate Moccaccino
Linn Cioccolato
Linn Sepia
Originals Natural
Originals Harmony
Originals Character
Originals Shell
Originals Rhapsody
Originals Symphony
Originals Country
Originals Accent
Originals Dawn
20
Wizualizacja podóg Corkcomfort
Slate Tawny
Slate Arctic
Linn Moon
Linn Blush
Nuances Latte
Personality Moonlight
Personality Timide
Personality Champagne
Personality Eden
Identity Moonlight
Identity Timide
Identity Champagne
Identity Eden
21
Wizualizacja podóg Corkcomfort
Petra Copper
Petra Taupe
Petra Negro
Pebbles Storm
Pebbles Metallic
Pebbles Fog
Pebbles Autumn
Nuances Castagna
Nuances Mele
Personality Spice
Personality Tea
Identity Tea
Identity Silver
Identity Spice
22
Wizualizacja podóg Corkcomfort
Pebbles Rain
Scoria Pine
Scoria Twilight
Scoria Burgundy
Slate Eclipse
Slate Algae
Personality Chestnut
Personality Caramel
Identity Chestnut
Identity Cool Crimson
Identity Nightshade
Identity Secrets
23
Zestawienie podóg
Wymiary
Grubo
mm
inches
mm
inches
Toczenia
Faza
Referencje
Originals Natural
Originals Harmony
Originals Character
Originals Shell
Originals Rhapsody
Originals Symphony
Originals Country
Originals Accent
Originals Dawn
Identity Moonlight
Identity Timide
Identity Silver
Identity Champagne
Identity Eden
Identity Spice
Identity Tea
Identity Cool Crimson
Identity Secrets
Identity Nightshade
Identity Chestnut
Personality Moonlight
Personality Timide
Personality Champagne
Personality Eden
Personality Spice
Personality Tea
Personality Chestnut
Personality Caramel
Nuances Latte
Nuances Mele
Nuances Castagna
Linn Moon
Linn Blush
Linn Cioccolato
Linn Sepia
Slate Tawny
Slate Arctic
Slate Moccaccino
Slate Caffe
Slate Olive
Slate Algae
Slate Eclipse
Pebbles Rain
Pebbles Storm
Pebbles Metallic
Pebbles Fog
Pebbles Autumn
Petra Copper
Petra Taupe
Petra Negro
Scoria Pine
Scoria Twilight
Scoria Burgundy
24
Corkcomfort Floating WRT
Corkcomfort Glue-down WRT
905x295
35-5/8x11-5/8
10,5
13/32
Nie
Nie
600x300
23-5/8x11-13/16
4
5/32
Nie
Nie
605x445
23-13/16x17-1/8
10,5
13/32
Nie
Nie
O801007
O821005
O822002
O824003
O825005
O830003
O832004
O841002
O849003
I801002
I802002
I803002
I805002
I806002
I808002
I810002
I814002
I819002
I821002
I832002
P801002
P802002
P805002
P806002
P808002
P810002
P832002
P833002
600x450
23-5/8x17-23/32
4
5/32
Nie
Nie
RV10003
RV11007
RV16004
RV14004
RV12007
RV20002
RV02012
O941001
RV13006
I901007
I902007
I903007
I905007
I906005
I908007
I910005
I914006
I919005
I921006
Corkcomfort
Glue-down Sanded
600x300
23-5/8x11-13/16
4
5/32
Nie
Nie
Corkcomfort Glue-down PU
600x450
23-5/8x17-23/32
4
5/32
Nie
4stronna
RN10001
RN11002
RN16001
RN14002
RN12002
C81P001
C81Q001
C81R001
C81K001
C81I001
C81J001
600x300
23-5/8x11-13/16
6
2/8
Nie
Nie
DN11004
DN11003
DN10003
DN12003
DN20003
DN02006
DN17003
DN13003
I901002
I902002
I903002
I905002
I906002
I908002
I910002
I914002
I919002
I921002
RN17001
P901007
P902007
P905007
P906005
P908006
P910004
C82H001
C82I001
C82J001
C81N001
C81O001
C81L001
C81M001
C81E001
C81D001
C81C001
C81A001
C81B001
C81F001
C81G001
600x300
23-5/8x11-13/16
6
2/8
Nie
4stronna
Corkcomfort
Floating HPS
605x445
23-13/16x17-1/8
12
15/32
Tak
4stronna
Corkcomfort
Glue-down HPS
600x450
23-5/8x17-23/32
3,2
1/8
Tak
Nie
C11T001
C11W001
C11V001
C11U001
C11S001
C21T001
C21W001
C21V001
C21U001
C21S001
DN17002
DN13001
P901003
P902003
P905003
P906003
P908003
P910003
C92H001
C92I001
C92J001
C91N001
C91O001
C91L001
C91M001
C91E001
C91D001
C91C001
C91A001
C91B001
C91F001
C91G001
C91P001
C91Q001
C91R001
C91K001
C91I001
C91J001
C92H002
C92I002
C92J002
C91N002
C91O002
C91L002
C91M002
C91E002
C91D002
C91C002
C91A002
C91B002
C91F002
C91G002
C91P002
C91Q002
C91R002
C91K002
C91I002
C91J002
Rozwizania Techniczne & Gwarancja
1
mieszkalne
2
komercyjne
3
Xtreme WRT (Wear Resistance Technology) to rewolucyjne rozwizanie
w zakresie zabezpieczania podóg przed zuyciem. Xtreme WRT to lakier
na bazie komponentów ceramicznych, który swoj twardoci przewysza
twardo diamentu przemysowego. Dziki temu powoka wykonana z
lakieru ceramicznego jest niezwykle odporna na cieranie i zarysowania,
sprawiajc tym samym, e podoga wyglda jak nowa przez wiele lat.
4
komercyjne
2
3
SURFACE FINISHING
(a)
(b)
(c)
(d)
SANDED
mieszkalne
komercyjne
lakier XtremeWRT
Warstwa wierzchnia
2.powoka ceramiczna
Uszczelniacz
1. Powoka ceramiczna
Wypeniacz
rodek gruntujcy
Naturalny fornir korkowy
Warstwa elastycznego izolujcego korka
HDF z CORKLOC®
Zintegrowany korkowy podkad
wytumiajcy
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0
3.0
Lakier XtremeWRT
Warstwa wierzchnia
2.powoka ceramiczna
Uszczelniacz
1. Powoka ceramiczna
Wypeniacz
rodek gruntujcy
Naturalny podkad korkowy
Korek aglomerowany
5
1
mieszkalne
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0
3.0
4.0
5.0
(a) Wymagane jest wykoczenie podogi po jej zamontowaniu przez pokrycie j 1 lub 2 warstwami lakieru W-700 lub W-2000 lub innym zalecanym
lakierem. • (b) Wymagane jest wykoczenie podogi po jej zamontowaniu przez pokrycie j 1 lub 2 warstwami lakieru W-700 lub W-2000 lub innym
zalecanym lakierem odpowiednim do danej klasy pomieszczenia. • (c) Wymagane jest wykoczenie podogi po jej zamontowaniu przez pokrycie j
minimum 3 warstwami lakieru W-700 lub W-2000 lub innym zalecanym lakierem. • (d) Wymagane jest wykoczenie podogi po jej zamontowaniu przez
pokrycie minimum 3 warstwami lakieru W-700 lub W-2000 lub innym zalecanym lakierem odpowiednim to danej klasy pomieszczenia.
1
mieszkalne
komercyjne
Jeli szukasz podogi, która speniaaby najwysze standardy
wytrzymaoci, podogi z HPS stanowi doskonay wybór. Pokryte
specjaln, trudnocieraln powok gwarantujc dugowieczno
podogi, stanowi wietne rozwizaniem do pomieszcze o
zwikszonym nateniu ruchu( biura, sklepy itp.).
2
3
4
komercyjne
Lakier HPS
Trudnocieralna powoka winylowa
Naturalny fornir korkowy
Warstwa elastycznego izolujcego korka
HDF z CORKLOC®
Zintegrowany korkowy podkad
wytumiajcy
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Lakier HPS
Trudnocieralna powoka winylowa
Naturalny fornir korkowy
Rdze z aglomeratu korkowego
Spód z winylu
5
6
1
mieszkalne
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2
3
4
5
25
Dane Techniczne
Klasyfikacja
Norma
Jednostka
Przeznaczenie
EN 685
Klasa
Pomieszczenie mieszkalne
Corkcomfort
Floating WRT
Corkcomfort
Floating HPS
23
23
23
Pomieszczenie komercyjne
31
23
33
31
Pomieszczenie przemysowe
Corkcomfort
Glue-down Sanded
Corkcomfort
Glue-down PU
23
(f)
23
(a)
23
---33
----
42
31
(b)
Corkcomfort
Glue-down WRT
Corkcomfort
Glue-down HPS
23
23
23
23
31
31
23
33
31
33
----
----
----
42
42
Klasyfikacja UPEC
Waciwoci ogólne
42
NF
EN 12104 / EN 655 /
EN 14085
Klasa
----
----
----
----
----
U3P3E2C2
EN 427 / EN 428
mm
905x295x10,5
605x445x10,5
905x295x12
605x445x12
600x300x4
600x300x6
600x450x4
600x300x4
600x450x4
300x300x3,2
600x300x3,2
600x450x3,2
Inches
35-5/8x11-5/8x13/32
23-13/16x17-1/8x13/32
35-5/8x11-5/8x15/32
23-13/16x17-1/8x15/32
23-5/8x11-13/16x5/32
23-5/8x11-13/16x2/8
23-5/8x17-23/32x5/32
23-5/8x11-13/16x5/32
23-5/8x17-23/32x5/32
11-13/16x11-13/16x1/8
23-5/8x11-13/16x1/8
23-5/8x17-23/32x1/8
---760
8000
EN 669
Kierunek 1: 0.00
Kierunek 2: 0,01
10° ± 3
0,50
825
9900
EN 669
Dugo: 0,04
Szeroko: -0,02
10° ± 3
--->500
3000
EN 434:
Kierunek 1: - 0,86
Kierunek 2: - 0,80
----
--->500
3000
EN 434:
Kierunek 1: - 0,75
Kierunek 2: - 0,74
----
--->500
2300
EN 434:
Kierunek 1: - 0,86
Kierunek 2: - 0,80
10° ± 3
0,50
>800
2700
EN434
Kierunek 1: - 0,07
Kierunek 2: - 0,12
10° ± 3
Wymiary
Grubo warstwy uytkowej
Gsto materiau
Masa na jednostk powierzchni
EN 429
EN 672
EN 430
mm
Kg/m3
g/m2
Stabilno wymiarowa
EN 434 / EN 669
%
Stopie poysku
Bezpieczestwo
Glossmeter
Stopie Gardner’a
DIN 4102-1
DS/INSTA 414
UNE 23.727-90
SS 024825 (NT fire 007)
NF
EN13501-1
C.S.E. RF 2/75/A-RF 3/77
ASTM D2859
EN 13893
EN DIN 51131
Klasa
niepalne/palne
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
niepalne/palne
Wspó.
---------------Cfl s1
------0,57
0,47
B1
------------Bfls1
1
niepalne
-------
B2
------------------niepalne
-------
B2
---------M3
Cfls1
---niepalne
-------
------------M3
Dfls1
---niepalne
0,57
0,47
B1
niepalne
M3
G
M3
Bfls1
1
niepalne
-------
ISO 140-8
NF S 31 - 074
ASTM C423-90a
ASTM E413-87
dB
dB
dB
dB
16
78
---54
18
78
0.10
54
13
---0.10
53
21
---0.05
53
16
---0.10
53
9
---0.05
53
Klasyfikacja ogniowa
Palno powierzchni
Wspóczynnik polizgu
Waciwoci dodatkowe
Redukcja dwików uderzeniowych
Odgos kroków
NRC Klasa redukcji haasu
STC Klasa transmisji dwiku
Izolacyjno od dwieków
uderzeniowych
Opór cieplny
26
ASTM E492-04
dB
58
59
55
57
56
53
DIN 52612
ASTM C-518-04
EN 12667
m2K/W
(R-warto)
m2K/W
------0,102
10°C: 0,1099
0,57
0,114
10°C: 0.0642
0.45
0,048
10°C: 0.097
0.50
0,073
10°C: 0.0642
0.065
----
10°C: 0.0393
0,16
0,027
Corkcomfort
Floating HPS
Corkcomfort
Glue-down Sanded
Corkcomfort
Glue-down PU
Corkcomfort
Glue-down WRT
Corkcomfort
Glue-down HPS
0,105
----
0,106
W1: 27 / W10: 111
ubytek dugoci: 0,050
ubytek masy: 0,93
0,047
---Cykle: 7300 /
Ubytek masy: 0,00069
gramy
---(c)
(d)
-0,02
10.6
4
4
----
0,084
W1: 27 / W10: 123
0,084
W1: 33 / W10: 136
0.096
W1: 27 / W10: 123
Norma
Jednostka
Przewodno cieplna
Rozpraszanie ciepa
EN 12667
DIN 52614
EN 660-2
EN 14354
W/mK
KJ/m2
mm(grubo)/
gr.(masa)
gr./100 cykli
ilo cykli
---8800
ASTM D3884
Cykle/ubytek masy
----
Opór na zadrapania
NEMA LD-3
EN 425
EN 424
EN 433
ASTM F1914-98
EN 438
Odporno na uderzenia
EN 438
Cykle & gramy/100 cykli
Efekt
Efekt
mm
% ubytek
N
N
mm (spad. z wys.)
3100 & 0.0053
(c)
(d)
-0,02
---1,60
maa kulka: 14
dua kulka: 1300
Opór elektryczny
EN 1081
Ohm
6x1012
3x1012
----
3x1012
2x1012
Odporno na rodki chemiczne
EN 423
EN 12720
Opór chemiczny
ASTM F925-97
------(p) cykl 0
-------
(n)
(o)
(p) cykl 0
brak zmian
brak zmian
----------------
----------------
Odporno na rodki chemiczne (l)
EN 438, part 2
5(m)
5/5
----
Odporno na niedopaki
papierosów
EN 1399
Trwao barwy
EN ISO 105-B2
EN ISO 20105-B02
Emisja formaldehydów
DIN EN 717-1/2
PCP (pentachlorophenol)
Zawarto czeci lotnych
CEN/TR 14823 (ihd-W 409)
Efekt
Efekt
zmatowienie powierzchni
uszkodzenie powierzchni
zmiana koloru
Stopie
1= zniszczenie powierzchni;
5= brak zmian
palcy si papieros
niedopaek
Klasyfikacja
ocena w skali bkitu
mg HCHO/hm2
mg/m2
ppm
Klasa
mg/Kg
Ocena ekologiczna
------4,5
6
2,1
0,01
0,01
E1
0,5 (PCP free)
Pozytywna
(k)
(k)
(e)
---0,6
0,01
0,01
E1
<0,3 (PCP free)
Pozytywna
------(e)
---0,3
0,01
0,01
E1
n.d (PCP free)
Pozytywna
EN 660-1
Odporno na cieranie
Odporno na kóka meblowe
Symulowany ruch mebli
Wgniecenie resztkowe
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(k)
Corkcomfort
Floating WRT
Klasyfikacja
CEN ENV 13419 (ECA-IAQ)
----
Wymagane jest wykoczenie podogi po jej zamontowaniu przez pokrycie j 3 warstwami lakieru W-700 lub W-2000 albo innym zalecanym lakierem
Wymagane jest wykoczenie podogi po jej zamontowaniu przez pokrycie j 1 lub 2 warstwami lakieru W-700 lub W-2000 albo innym zalecanym lakierem
Wymagane jest wykonczenie podogi po jej zamontowaniu przez pokrycie j 1 lub 2 warstwami lakieru w-2000 albo innym zalecanym aklierem do tej klasy pomieszcze
Brak zmian w warstwie uytkowej, brak delaminacji
Brak uszkodze w warswie uytkowej
Ocena 6 w skali bkitu;ocena 4 w skali szaroci
Powstay drobne zmiany na powierzchni
----
----
----
-------
-------
---8800
0,117
W1: 36 / W10: 184
ubytek dugoci: 0,058
ubytek masy: 1,12
0,047
----
----
----
Ubytek masy: 0,189
gramy
Ubytek masy: 0,00147
gramy
----------0,16
34.4
----------
------(d)
-0,45
26
----------
---(c)
(d)
-0,02
---1,60
maa kulka: 14
dua kulka: 1300
------(p) cykl 0
-------
---(c)
(d)
-0.02
22.8
4
4
---Rv: 1.19x1011 /
Rh: 7.3x1011
(n)
(o)
(p) cykl 0
brak zmian
brak zmian
----
5(m)
5/5
------------0,3
0,01
0,01
E1
n.d (PCP free)
Pozytywna
------4,5
6
<0,2
0,01
0,01
E1
n.d (PCP free)
Pozytywna
(k)
(k)
(e)
---<0,2
0,01
0,01
E1
n.d (PCP free)
Positive
(l) Przeprowadzono testy rodkami: aceton,kawa, NaOH, woda utleniona (H2O2, 3%), czarna pasta do butów, kwas cytrynowy (roztwór 10%)
(m) Aceton wykaza zmiany 1 stopnia
(n) Przeprowadzono testy rodkami: oliwa z oliwek, maso, mleko skondensowane, czerwone wino, benzyna, kwas octowy, soda amoniakalna,; wszystkie wykazay 5 stopie
(brak widocznych zmian)
(o) Przeprowadzono testy rodkami: rodek czyszczcy, roztwór czyszczcy; wszystkie wykazay 5 stopie (brak widocznych zmian)
(p) cykl 0 = brak efektów. Przeprowadzono testy rodkami: 5% kwas octowy, ocet, 70% alkohol izopropylowy, olej mineralny, NaOH wodorotlenek sodu, 5% HCl kwas
chlorowodorowy, 5% H2SO4 kwas siarkowy,, 5% NaOCl, 5% fenol dezynfekujcy, nafta, oliwa z oliwek, benzyna nie etelizowana
27
GB Amorim Flooring UK, +44 1 403 710 001 .................................. [email protected]
NL/BE/LU Amorim Benelux B.V., +31 166 604 111 ..................................... [email protected]
DE Amorim Deutschland GmbH, +49 4221 59 301 ....................... [email protected]
AT Amorim Flooring Austria, +43 1 545 16 51 0 ............................ [email protected]
ES Amorim Revestimientos, S.A., +34 902 307 407 ....................... [email protected]
CN Amorim Revestimentos - Beijing, +86 10 58672159 .................. [email protected]
JP Amorim Japan Corporation, +81 3 5216 3735 .......................... [email protected]
DK/FI/NO/SE Amorim Flooring Nordic A/S, +45 44 681 900 ........................ [email protected]
PL Dom Korkowy, Sp. z o.o., +48 12 637 9639 ............................... [email protected]
CH Amorim Flooring (Switzerland) AG, +41 41 726 20 20 ........... [email protected]
FR Amorim Flooring France No Azur, 0810 811 178...................... [email protected]
US/CA Amorim Flooring North America, +1 410 553 6062 ................. [email protected]
PT Amorim Revestimentos S.A., +351 22 747 5250 ........................ [email protected]
Others Amorim Revestimentos, S.A., +351 22 747 5600 ....................... [email protected]
www.wicanders.com

Podobne dokumenty