seria PSR-ECO - Systemy Alarmowe

Komentarze

Transkrypt

seria PSR-ECO - Systemy Alarmowe
Zasilacze
Nowoczesne zasilacze
do systemów alarmowych
oraz automatyki
seria PSR-ECO
Artykuł firmy Ropam Elektronik
Firma Ropam Elektronik, w wyniku analizy wymagań rynku oraz
podążając za globalnymi trendami zwiększania efektywności wykorzystania energii, postanowiła połączyć wymagania funkcjonalne stawiane zasilaczom do systemów alarmowych oraz normom
zasilaczy energetycznych do systemów automatyki. Przy analizie
nowego rozwiązania wzięto pod uwagę wymagania techniczne,
aspekty ekologiczne oraz zminimalizowanie kosztów użytkowania.
Duży nacisk położono także na obsługę akumulatorów zasilania
awaryjnego. Dzięki zastosowaniu automatycznych zabezpieczeń
i autokompensacji temperaturowej napięcia ładowania wydłużono pracę akumulatorów w normalnych warunkach do wartości
projektowej producenta. Ma to duże znaczenie dla niezawodności
systemu oraz wymierne korzyści ekonomiczne dla użytkownika
dzięki wydłużeniu czasu wymiany i przeglądów serwisowych.
Obecnie najbardziej powszechnym standardem zasilaczy w systemach alarmowych jest konstrukcja wg schematu: sieć 230 V/AC
transformator jednofazowy
prostownik niskiego napięcia
stabilizator liniowy lub przetwornica niskonapięciowa
wyjście 12 VDC. Sprawność powyższych konstrukcji waha się w przedziale 50%…75%. Wynikiem naszych prac są zasilacze AC/DC serii
PSR-ECO, które cechuje sprawność 92% oraz najwyższa funkcjonalność i uniwersalność zastosowania w instalacjach słaboprądowych. Zasilacze PSR-ECO bazują na nowoczesnych scalonych
przetwornicach napięcia. Są pozbawione elementów generujących największe straty energii (transformator separujący, niskonapięciowy prostownik, niskonapięciowy stabilizator).
Zasilacz integruje trzy funkcje w jednym: zasilacz regulowany
DC, ładowarka akumulatorów, UPS napięcia 12 VDC lub 24 VDC.
Unikatowe parametry zasilaczy serii PSR-ECO można pogrupować w trzech blokach funkcyjnych.
1. Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania
energii:
• Sprawność energetyczna 92% w pełnym zakresie pracy
• Podwyższona separacja galwaniczna I/O: 3,5 kV (inne zasilacze
typowo: 1,5 kV)
• Moc wyjściowa 50 W dostępna w pełnym w zakresie warunków
II klasy środowiskowej
• Wersje z napięciem wyjściowym 12 VDC i 24 VDC, zasilacz bezprzerwowego napięcia
• Regulacja napięcia wyjściowego w trybie pracy jako zasilacz DC
• Elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia z automatycznym
powrotem: przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, temperaturowe,
nadnapięciowe, podnapięciowe
• II klasa ochronności, zasilacz nie wymaga obwodu PE
• Obudowa modułowa DIN 6M oraz systemowe obudowy do
montażu pełnego zestawu z akumulatorem oraz wykrywaniem
sabotażu obudowy
2. Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora:
• Ładowanie akumulatora 2-fazowe: stałoprądowe, stałonapięciowe
• Autokompensacja napięcia ładowania z wykorzystaniem czujnika temperatury względem temperatury projektowej 25°C (kompensacja temperaturowa ± 3,3 mV/°C/ogniwo)
• Elektroniczne zabezpieczenia z autopowrotem: przeciążeniowe,
przeciwzwarciowe, podnapięciowe (przed głębokim rozładowanie) i odwrotną polaryzacją
• Dynamiczny test i diagnostyka akumulatora przy pracy z obciążeniem
• Funkcja ochrony przed przeładowaniem uszkodzonego akumulatora: tryb pomiaru napięcia akumulatora w funkcji ładunku.
Jeżeli w czasie ładowania akumulator ma nieprawidłowe wskaźnik napięcia naładowania, zasilacz wyłączy ładowanie, wystawi
status awarii – ale pozostawi akumulator jako źródło zasilania
awaryjnego
• Obsługa akumulatorów 12 V ołowiowo-kwasowych (SLA lub
AGM)
3. Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa:
• Konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 2 lub 3,
zasilacz typ A
• Mikroprocesorowa diagnostyka i kontrola pracy zasilacza
• Pomiar podstawowych parametrów zasilacza: napięcia, prądy,
temperatura
• Wyjścia techniczne do raportowania stanu: stan AC, stan akumulatora, inne awarie (np. stan bezpieczników elektronicznych)
• Magistrala EIA-485 w dwóch wersjach protokołu komunikacji: ROPAMNet i BACNet (MS/TP, wersje z BACnet dostępne IVQ 2012)
• Nadzór i komunikacja z systemami NEO, VISUM (ROPAMNet) oraz
systemami automatyki BMS (BACNet).
• Optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza
• Lokalna lub zdalna konfiguracja opcji zasilacza
Ropam Elektronik s.c.
Os.Tysiąclecia 6A/1, 32-400 Myślenice
tel.: (12) 341-04-06 tel./faks: (12) 272-39-71
[email protected] www.ropam.com.pl www.ropam.eu
36
Systemy Alarmowe nr 3, maj – czerwiec 2012

Podobne dokumenty