protokół sr czyst

Komentarze

Transkrypt

protokół sr czyst
ZATWIERDZAM
KANCLERZ
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ
SIŁ POWIETRZNYCH
Dęblin, dnia 08.02.2016 r.
mgr Waldemar BIENIEK
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA Zap/8/2016
Na
dostawę materiałów eksploatacyjnych i środków czystości do pojazdów
samochodowych dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Wartość zamówienia poniżej wartości wynikającej z art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).
Procedurę rozpoznania rynku rozpoczęto na podstawie wniosku Nr 37/2016 z dnia
21.01.2016 r. W wyniku ogłoszenia na stronie internetowej WSOSP do dnia 03.02.2016 r. do
godziny 08.00. otrzymano następujące oferty:
L.p.
Nazwa firmy
1. RK NIEDZIAŁEK Hurtownia Sp. z o.o.
Al. Warszawska 124
20-824 Lublin
2. DACHY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wójta Henryka 45
59-300 Lubin
3. QMS Grupa Sp. z o.o.
Al. Krakowska 55
05-090 Sękocin Nowy
4. Magazyn Centralny Centrum Sp. z o.o.
Ul. Omulewska 27
04-128 Warszawa
5. ZPH LULEX Janusz Lulkowski
Ul. 3-go Maja 108
26-110 Skarżysko - Kamienna
6. Centrum AUTO-CZĘŚCI Michał Jakubik
Ul. Warszawska 103
08-530 Dęblin
7. Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR
ul. Wierzbicka 58/1
26 - 600 Radom
8. Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.
Ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała
9. Auto Pikul Mariola Pikul
Ul. Lubelska 63 A
24 – 100 Puławy
Ogółem cena brutto
4547,44 zł
5197,98 zł
4043,90 zł
7798,78 zł
4873,40 zł
6133,40 zł
5580,41 zł
4702,02 zł
4814,59 zł
Jako najkorzystniejsza i zarazem spełniająca wszystkie warunki Zamawiającego uznana
została oferta firmy: QMS Grupa Sp. z o.o.
Al. Krakowska 55
05-090 Sękocin Nowy
Komisja w składzie:
1.Kierownik Działu Zabezpieczenia: Beata Stoń ……………..……………………………..
2. Pracownik Działu Organizacyjnego: Joanna Krzewińska…………………………………

Podobne dokumenty