Hasło wodosloj-plamy

Komentarze

Transkrypt

Hasło wodosloj-plamy
wodosłój (plamy wodne)
(nauka o surowcu drzewnym), wada drewna powstająca w wyniku nadmiernego nasycenia wodą
przyrdzeniowej strefy drewna; występuje u drzew iglastych chociaż może również wystąpić u brzozy i
osiki. ŹRÓDŁO (AUTOR)
Dieter F. Giefing, Witold Pazdrowski