Tytuł: xxx

Komentarze

Transkrypt

Tytuł: xxx
Targi Wschodnie
w ramach
X Forum Europa – Ukraina
26 – 28 stycznia 2017
Centrum Wystawienniczo – Kongresowe
36-002 Jasionka 953
X Forum Europa-Ukraina
Największa w Polsce międzynarodowa konferencja
poświęcona kluczowym zagadnieniom modernizacji
i rozwoju Ukrainy
•
Ok. 600 gości z Ukrainy, Polski i pozostałych krajów
Europy, przedstawicieli sektorów m.in.:
energetycznego, turystycznego, transportu,
infrastruktury, outsourcingu, edukacji
•
3 Sesje plenarne: kluczowi decydenci będą rozmawiać
o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i
krajów europejskich
•
40 paneli dyskusyjnych poświęconych szeroko
pojętym zagadnieniom ekonomicznym, społecznym i
politycznym
•
Prezentacje ukraińskich regionów, wybranych
sektorów gospodarki etc.
Dlaczego warto wziąć udział w
Targach Wschodnich
•
2200m² przestrzeni wystawienniczej
•
Udział w największym wydarzeniu dedykowanemu zagadnieniom Polski, Ukrainy i
innych krajów europejskich
•
Relacje z konferencji w głównych mediach Polski i Ukrainy
•
3-dniowe targi wystawców z Europy i Ukrainy
•
Przedstawienie flagowych produktów i projektów oraz umocnienie pozycji na rynku
•
Okazja do nawiązania kontaktów handlowych i wymiany doświadczeń
•
Stoisko informacyjne dla biznesu (możliwość uzyskania informacji i porad odnośnie
inwestowania i prowadzenia działalności, zatrudniania pracowników)
Prezentacja regionów
Możliwość przestawienia informacji o:
•
•
możliwościach inwestycyjnych
współpracy międzynarodowej
•
•
potencjale turystycznym
kulturze regionu
Informacje organizacyjne
Możliwe wymiary powierzchni:
• 6 m²
• 12 m²
• do ustalenia- według zapotrzebowania
rejestracja 1 osoby z firmy wystawcy
100 zł+VAT
rejestracja 1 osoby do obsługi technicznej stoiska
50zł+VAT
koszt powierzchni do zabudowy własnej
bezpłatnie
koszt zabudowy do zarezerwowanej powierzchni
firma wystawca
•
•
•
Zgłoszenia firm przyjmowane są mailowo do 20 grudnia 2016
O przyznaniu miejsca wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń
Przedstawiona oferta ważna do 20 grudnia 2016
Kontakt dla firm z Polski:
Kontakt dla regionów z Polski:
Magdalena Trzaskowska
Tel. 22 583 11 49
E-mail: [email protected]
Marta Bruczuk
Tel. 22 583 11 26
E-mail: [email protected]
Wszystkich uczestników zobowiązuje rejestracja na stronie:
www.forum-ekonomiczne.pl/x-forum-europa-ukraina

Podobne dokumenty