Instrukcja obsługi aplikacji QR Barcode Scanner

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi aplikacji QR Barcode Scanner
Instrukcja obsługi aplikacji QR Barcode Scanner
Instrukcja obsługi aplikacji
QR Barcode Scanner
QR Code (ang. Quick Response, szybka odpowiedź) to
kod graficzny wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku. Można go stosować m.in. do
zapisywania i umieszczania w różnych miejscach adresów stron internetowych, a następnie odczytywać przy
pomocy urządzeń przenośnych. Z kodów QR można
korzystać na mobilnych systemach takich jak Android
przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
Wystarczy mieć smartfon, tablet lub notebook z wbudowaną kamerą internetową oraz zainstalowaną odpowiednią aplikacją i za pomocą QR Code można w łatwy
i szybki sposób pobrać aplikacje dotyczące produktów
firmy Makhteshim-Agan Poland.
Aplikacja QR Barcode Scanner
QR Barcode Scanner jest darmową aplikacją pozwalającą używać kamery naszego urządzenia mobilnego do
skanowania kodów QR i natychmiastowego połączenia
z treścią kryjącą sie pod kodem. Kody można skanować
z dowolnej powierzchni – ekranu monitora czy tabletu,
strony czasopisma, ekranu telewizora itp.
Aby skanowanie odbyło się poprawnie należy przez
krótką chwilę utrzymać urządzenie mobilne nieruchomo,
z kamerą skierowaną na kod QR, tak aby kamera urządzenia była w stanie złapać ostrość.
1
Instrukcja obsługi aplikacji QR Barcode Scanner
1. Pobranie aplikacji QR Barcode Scanner
Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji QR Barcode
Scanner ze Sklepu Play. Zarówno pobranie aplikacji, jak
i jej używanie jest całkowicie
bezpłatne. Jedynym ewentualnym kosztem może być
opłata za transmisję danych
w przypadku korzystania
z połączenia z internetem za
pośrednictwem sieci komórkowej.
Aby pobrać aplikację należy
wejść na stronę:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=appinventor.ai_progetto2003.SCAN
i nacisnąć zielony przycisk
z napisem zainstaluj. Na stronę programu QR Barcode
Scanner można przejść również bezpośrednio ze strony
z aplikacjami Makhteshim-Agan Poland, klikając ikonę:
Zainstalowanie aplikacji wymaga akceptacji jej uprawnień
– robimy to naciskając przycisk z napisem akceptuj.
2
Instrukcja obsługi aplikacji QR Barcode Scanner
2. Uruchomienie aplikacji QR Barcode Scanner
Po poprawnym pobraniu i zanstalowaniu aplikacji (jest to
proces automatyczny, nie
musimy wykonywać żadnych
dodatkowych czynności), na
stronie aplikacji QR Barcode Scanner w Sklepie Play,
w miejscu przycisku zainstaluj
pojawią się dwa nowe przyciski: otwórz i odinstaluj. Za
pomocą tego drugiego możemy usunąć aplikację z naszego urządzenia. Pierwszy służy
do uruchomienia aplikacji QR
Barcode Scanner. Aplikację można również w dowolnym
momencie uruchomić za pomocą ikony utworzonej na
naszym urządzeniu podczas instalacji.
3. Skanowanie kodu
Po uruchomieniu aplikacji, aby
przystąpić do skanowania należy nacisnąć przycisk Scan
Barcode. Obiektyw kamery
naszego urządzenia kierujemy na kod QR tak, by znalazł
się on w całości w zaznaczonym na ekranie prostokątnym
obszarze. Następnie należy
przez chwilę utrzymać urządzenie nieruchomo (kod cały
czas czas ma być widoczny
3
Instrukcja obsługi aplikacji QR Barcode Scanner
na ekranie), tak aby kamera
mogła złapać ostrość.
Po poprawnym zeskanowaniu kodu ujrzymy na ekranie
komunikat Znaleziono URL,
oraz poniżej informację jaki
adres internetowy kryje się
pod skanowanym kodem.
Klikając Open Browser otworzymy przeglądarkę internetową na naszym urządzeniu
i przejdziemy do zeskanowanego adresu. Rozpocznie się
pobieranie aplikacji.
Jeżeli mamy na urządzeniu zainstalowaną więcej niż jedną przeglądarkę internetową, zostaniemy zapytani, z której chcemy skorzystać. Jeśli wybierzemy opcję Zawsze,
ustawimy domyślną przeglądarkę do otwierania adresów
odczytanych z kodów QR i nie będziemy więcej pytani
o wybór.
4
Instrukcja obsługi aplikacji QR Barcode Scanner
4. Instalowanie aplikacji
Po pobraniu pliku aplikacji należy go uruchomić aby rozpocząć proces instalacji. System Android jest domyślnie
wyposażony w zabezpieczenie przed instalowaniem
aplikacji ze źródła innego niż Sklep Play.
Próba instalacji będzie skutkowała komunikatem o zablokowaniu instalowania aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł ze względów bezpieczeństwa. Komunikat ten może mieć różną treść, zależnie od wersji
systemu Android na urządzeniu.
Aby kontynuować instalację pobranej aplikacji należy
nacisnąć przycisk ustawienia. Zostaniemy przeniesieni
do ustawień naszego urządzenia mobilnego, odpowiadających za bezpieczeństwo. Na liście dostępnych opcji
musimy odnaleźć taką o treści: Nieznane źródła.
zezwalaj na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
5
Instrukcja obsługi aplikacji QR Barcode Scanner
Aby rozpocząć instalację aplikacji pobranej ze strony
Makhteshim-Agan Poland musimy zaznaczyć tą opcję.
Zobaczymy kolejny ekran z komunikatem o potencjalnych zagrożeniach, po kliknięciu OK nasze urządzenie
jest przygotowane do instalacji.
6
Instrukcja obsługi aplikacji QR Barcode Scanner
Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie chęci rozpoczęcia procesu instalacji. Aby przejść do kolejnego kroku klikamy instaluj.
Instalacja przebiega automatycznie, a o jej pomyślnym ukończeniu zostaniemy poinformowani
komunikatem na ekranie.
Teraz można rozpocząć
korzystanie z zainstalowanej aplikacji.
MIŁEGO KORZYSTANIA
Z APLIKACJI
MAKHTESHIM-AGAN
POLAND!
7

Podobne dokumenty