Deklaracja zgodności nr

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja zgodności nr
DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA
nr 199/209/2007
1. Producent wyrobu budowlanego:
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska
Sp. z o.o. 42 209 Częstochowa, ul Rząsawska 40/42
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Optomal Mineralin (ISF)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu (kod PKWiU): 24.30.11- 50.00
4. Przeznaczenie i zakres stosowania:
Specjalna farba silikatowa do malowania wnętrz
5. Specyfikacja techniczna (dokument odniesienia)
PN-EN 13300
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Farba silikatowa; połysk – głęboki mat; rozmiar ziarna – granulacja : drobna;
odporność na szorowanie na mokro: klasa 2; współczynnik kontrastu: klasa 1/12m2
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz nr
certyfikatu i/lub raportu z badań typu (jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie
oceny zgodności):
Badania własne Laboratorium Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o.
Atest PZH nr HK/B/1856/03/2008
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny, ze specyfikacją techniczną
wskazaną w pkt. 5.
Niniejszy dokument nie jest deklaracja zgodności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz.U. 04.198.2041)
Częstochowa 26 10 2007
miejsce i data wystawienia
09.09.2011
Data aktualizacji
imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej

Podobne dokumenty