Referent w Dziale Księgowości Wymagania: wykształcenie

Komentarze

Transkrypt

Referent w Dziale Księgowości Wymagania: wykształcenie
Referent w Dziale Księgowości
Wymagania: wykształcenie minimum średnie lub wyższe z zakresu rachunkowości lub finansów;
minimum 2 lata doświadczenia w księgowości, znajomość programu ZIS Unisoft lub podobnego
programu księgowego, znajomość pakietu MS Office, praktyczna znajomość zagadnień z zakresu
przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości, samodzielność w wykonywaniu pracy;
umiejętność analitycznego myślenia i zdolności rozwiązywania problemów; dokładność,
obowiązkowość i terminowość w realizacji powierzonych zadań; zdolności interpersonalne i
komunikacyjne bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność oraz rzetelność, umiejętność
efektywnej pracy w zespole.
Obowiązki: dekretacja i księgowanie krajowych dokumentów księgowych, dekretacja i księgowanie
wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu, analiza i uzgadnianie danych zawartych w rejestrach VAT
z zapisami w księgach rachunkowych, ewidencja ruchu materiałów w magazynie – sporządzanie
rozdzielnika materiałów, analiza i uzgadnianie analitycznych i syntetycznych kont zespołu „3” tj.
sprawdzenie zgodności zapisów księgowych z danymi z ewidencji materiałów, rozliczanie
inwentaryzacji okresowych i rocznych i sporządzanie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych oraz ich
rozliczanie, analiza i uzgadnianie analitycznych i syntetycznych kont rozrachunkowych dot. rozliczeń
tytułu dostaw i usług, archiwowanie dokumentów księgowanych, analiza rozrachunków i potwierdzanie
sald rozrachunkowych z dostawcami i odbiorcami, przygotowywanie raportów w oparciu o dane
księgowe.
Kontakt: [email protected]
Oferta ważna do dnia 30.09.2016 r.

Podobne dokumenty