wizyta w mołdawii delegacji konsulatu honorowego republiki

Komentarze

Transkrypt

wizyta w mołdawii delegacji konsulatu honorowego republiki
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUBLIN
WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
KISZYNIÓW – CRIULENI – LEOVA
06 XI 2016 – 09 XI 2016
W dniach 06 – 09 XI 2016 r. Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie zorganizował wyjazd delegacji samorządowo – biznesowej
z regionu lubelskiego do Mołdawii. Delegacja była na spotkaniach w Kiszyniowe, Criuleni oraz Leova. W delegacji z regionu lubelskiego
uczestniczyli:
1. Andrzej Kita – Konsul – Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie
2. Karol Kubica – Sekretarz– Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie
3. Monika Zych – Sekretarz – Powiat Puławski
4. Andrzej Wenerski – Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Powiat Puławski
5. Marek Majewski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Powiat Krasnystaw
6. Tomasz Barczuk – Zastępca Wójta – Gmina Krasnystaw
7. Aleksander Sztanuchin – Członek Rady Sportu Województwa Lubelskiego, Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Sumo
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
PLAC LITEWSKI 2, 20-080 LUBLIN, POLSKA TEL. +48 609 349 905
E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected]
WWW.KONSULAT-MOLDAWIA-LUBLIN.PL
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUBLIN
W dniu 07 XI 2016 Pierwsze spotkanie odbyło się u Pana Anatola Vangheli - Sekretarza Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i
Integracji Europejskiej. Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie był reprezentowany przez Pana Andrzeja Kitę – Konsula oraz
Pana Karola Kubicę – Sekretarza. Tematami rozmów były sprawy związane z zadaniami Konsuli Honorowych Republiki Mołdawii ;
możliwości współpracy pomiędzy Polską i Mołdawią na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej oraz kulturowej. Konsul Andrzej Kita
przedstawił planowane działania podejmowane prze Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie a także omówił pokrótce
charakterystykę Województwa Lubelskiego oraz zaprosił Sekretarza Generalnego do złożenia wizyty w naszym województwie.
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
PLAC LITEWSKI 2, 20-080 LUBLIN, POLSKA TEL. +48 609 349 905
E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected]
WWW.KONSULAT-MOLDAWIA-LUBLIN.PL
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUBLIN
Kolejnym bardzo ważnym punktem programu dla naszej delegacji była wizyta w Ambasadzie RP w Kiszyniowie. Spotkaliśmy się z Panem
Arturem Michalskim, Ambasadorem RP w Mołdawii oraz Panią Joanną Bojko, Radcą Ambasady RP w Kiszyniowie. W spotkaniu wieli
również udział: Pan Tomasz Horobowski i Pani Marina Albu – reprezentujący Centrum Informacyjne do Władzy Lokalnych w Mołdawii
a także Pani Kamila Kwiatkowska – lektor języka polskiego na Uniwersytecie Mołdawskim w Kiszyniowie. Ambasador zapewnił
o wsparciu naszej placówki w inicjatywach samorządowych i biznesowych dla polskich instytucji i przedsiębiorców, którzy planują bądź
realizują projekty polsko – mołdawskie.
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
PLAC LITEWSKI 2, 20-080 LUBLIN, POLSKA TEL. +48 609 349 905
E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected]
WWW.KONSULAT-MOLDAWIA-LUBLIN.PL
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUBLIN
Spotkanie z Wiceministrem Turystyki i Sportu Panem Pavel Ianeti – było bardzo interesujące dla wszystkich uczestników.
W rozmowach padły deklaracje wymiany młodzieży oraz wyjazdy na treningi mołdawskich sportowców do naszych obiektów. Zostały
poruszone tematy zwiane z kolarstwem oraj kajakarstwem. Zostały zaplanowane wspólne inicjatywy imprez sportowych oraz wzajemne
działania w sektorze turystycznym pomiędzy Republiką Mołdawii a Lubelszczyzną. W spotkaniu ze strony mołdawskiej uczestniczył
również Prezydent Federacji Kolarstwa.
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
PLAC LITEWSKI 2, 20-080 LUBLIN, POLSKA TEL. +48 609 349 905
E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected]
WWW.KONSULAT-MOLDAWIA-LUBLIN.PL
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUBLIN
Sprawy gospodarcze inwestycyjne oraz biznesowe zostały omówione z Wiceministrem, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Inwestycji
Panem Anatolem Usatii oraz Dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Inwestycji Panią Oxaną Paierele. Minister przestawił
Wolne Strefy Ekonomiczne w Mołdawii oraz zapewnił o wsparciu dla polskich przedsiębiorców chcących inwestować w Mołdawii. Dla
przedsiębiorców z naszego regionu przywieźliśmy zaproszenie dla biznesu do Mołdawii. Konsulat Republiki Mołdawii oraz
Stowarzyszenie Lubleki Klub Biznesu – zaoferowali zorganizowanie na początku 2017 roku Misji Gospodarczej do Mołdawii.
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
PLAC LITEWSKI 2, 20-080 LUBLIN, POLSKA TEL. +48 609 349 905
E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected]
WWW.KONSULAT-MOLDAWIA-LUBLIN.PL
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUBLIN
WIZYTA – REGION CRIULENI
Region Criuleni ma podpisaną umowę o współpracy z Powiatem Puławskim. W takcie wizyty w tym regionie nasza delegacja spotkała się
z Władzami Regionu oraz przedstawicielami biznesu i kultury. Na spotkaniach zostały podsumowane wizyty studyjne młodzieży
mołdawskiej w Puławach oraz zaplanowane wizyty młodzieży z Puław w Criuleni. Region również zaprosił przedsiębiorców
z Lubelszczyzny do wizyty w Criuleni i nawiązania współpracy gospodarczej i kulturalnej. Bardzo ciekawą atrakcją programu była wizyta
w winnicy CRICOVA, która zrobiła na nas wielkie wrażenie oraz wzbogaciła wiedze z zakresu winiarstwa. Jest to z pewnością szerokie
pole do działań biznesowych.
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
PLAC LITEWSKI 2, 20-080 LUBLIN, POLSKA TEL. +48 609 349 905
E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected]
WWW.KONSULAT-MOLDAWIA-LUBLIN.PL
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUBLIN
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
PLAC LITEWSKI 2, 20-080 LUBLIN, POLSKA TEL. +48 609 349 905
E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected]
WWW.KONSULAT-MOLDAWIA-LUBLIN.PL
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUBLIN
WIZYTA – REGION LEOVA
Region Leova ma podpisaną umowę o współpracy z Powiatem Krasnystaw. W takcie wizyty w tym regionie nasza delegacja
spotkała się z Władzami Regionu oraz przedstawicielami biznesu i kultury. Zostały również zorganizowane dla nas wizyty studyjne
w Szpitalu, Liceum oraz winnicach. Region zaprosił przedsiębiorców z Lubelszczyzny do wizyty w Leova i nawiązania współpracy
gospodarczej i kulturalnej. Kontynuacją naszych działań będzie organizacja Misji Gospodarczej do Regionu Leova z Lublina oraz
rewizyty delegacji samorządowo biznesowej w Lublinie. Władze Regionu Leova i Powiat Krasnystaw zaplanowali na następny rok
kilka wspólnych inicjatyw kulturalno – społecznych.
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
PLAC LITEWSKI 2, 20-080 LUBLIN, POLSKA TEL. +48 609 349 905
E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected]
WWW.KONSULAT-MOLDAWIA-LUBLIN.PL
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUBLIN
KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE
PLAC LITEWSKI 2, 20-080 LUBLIN, POLSKA TEL. +48 609 349 905
E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected]
WWW.KONSULAT-MOLDAWIA-LUBLIN.PL