(Pocztówka Notatka)

Komentarze

Transkrypt

(Pocztówka Notatka)
KRÓTKA FORMA UŻYTKOWA:
POCZTÓWKA
Z grupą przyjaciół przebywasz na obozie wędrownym w Szwecji. Napisz pocztówkę do
kolegi / koleżanki w Anglii, w której:
•
Poinformujesz go / ją gdzie jesteś,
•
Napiszesz, jak spędzasz czas,
•
Napiszesz, jaka jest pogoda,
•
Zapytasz jak on / ona spędza wakacje.
Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazania informacji określonych w poleceniu (4
punkty) i poprawność językowa (1 punkt).
Pocztówka:
•
Tekst na pocztówce zawiera najczęściej pozdrowienia, relację z wycieczki / pobytu
poza miejscem zamieszkania, krótkie pytanie o to, co robi adresat / jego plany.
•
Pisana jest najczęściej językiem nieformalnym.
•
Stosuje się skróty, np. isn’t, don’t.
•
Nie ma potrzeby stosowania pełnych zdań.
•
Nie trzeba zaczynać ich od Dear ani kończyć Best wishes, wystarczy Hi i Bye, See
you soon!, See you back in (Poland)..
•
Trzeba się podpisać (na egzaminie podpisujemy się zawsze XYZ).
Przykładowa odpowiedź:
Hi Mike,
We’re hiking in the south of Sweden and having the time of our lives! We walk 15 or 20
miles every day, and in the evening we usually have a bonfire and go swimming. It’s a bit
tiring but that’s OK. We haven’t had a rainy day yet, and it’s warm even at night. How’s your
holiday so far? What have you been doing?
See you soon,
XYZ
1
Zadanie egzaminacyjne:
Jesteś na wakacjach we Włoszech. Napisz pocztówka do kolegi / koleżanki w Anglii, w
której:
•
Napiszesz, gdzie jesteś,
•
Opiszesz krótka, jak spędzasz czas,
•
Wyjaśnisz, dlaczego to miejsce tak bardzo Ci się podoba,
•
Wyrazisz żal, ze kolega / koleżanka nie jest tam z Tobą.
NOTATKA
Przebywasz na obozie językowym w Anglii. Na kilka dni przyjeżdża do Ciebie kolega /
koleżanka, która mieszka na stałe w Edynburgu. Niestety nie możesz odebrać go / jej z
lotniska osobiście. Napisz notatkę dla swojego współlokatora, w której:
•
Poprosisz go / ją o odebranie kolegi / koleżanki z lotniska.
•
Podasz szczegóły dotyczące jego / jej przyjazdu.
•
Wyjaśnisz, dlaczego nie możesz tego zrobić sam / sama.
•
Krótko opiszesz wygląd kolegi / koleżanki.
Pomocnicze wyrażenia:
•
Poprosić o odebranie kolegi / koleżanki z lotniska:
Could you please pick up a friend of mine from the airport?
Be a good friend and pick my friend up from the airport, will you?
•
Podać szczegóły dotyczące jego / jej przyjazdu:
He arrives from Edinburgh at 6:30 at Gatwick.
We agreed to meet around 7 pm, near the entrance to the arrivals hall.
•
Wyjaśnić dlaczego nie możesz tego zrobić sam / sama:
I wanted to do it myself but I have to stay at school a bit longer.
My pronunciation class was changed and I can’t collect him myself.
•
Krótko opisać wygląd kolegi / koleżanki:
He’s very tall and always wears sunglasses.
If you see lot of ginger hair and a long black coat – that’s Robert!
•
I will pop in (tonight).
•
Sorry to bother you.
2
•
Do you fancy (going to the cinema)?
•
Will ring tonight.
Przykładowa odpowiedź:
Tom,
Be a good friend and pick my friend up from the airport, will you? He arrives from Edinburgh
at 6:30 at Gatwick. My pronunciation class was changed and I can’t collect him myself. If you
see lots of ginger hair and a long black coat – that’s Robert! Thanks ever so much. I owe you
one!
XYZ
Zadanie egzaminacyjne:
Jesteś na wakacjach u swoich angielskich przyjaciół. Podczas ich nieobecności odwiedził ich
ktoś, kto wyglądał na wyraźnie zatroskanego. Napisz notatkę, w której:
•
Podasz im szczegóły wizyty,
•
Opiszesz wygląd ich gościa,
•
Opiszesz krótko jego zachowanie,
•
Wyjaśnisz, jakie uczucia wywołała w Tobie ta wizyta.
3

Podobne dokumenty