Czy wiecie że

Komentarze

Transkrypt

Czy wiecie że
Czy wiecie, że…
Wśród osób pracujących w naszej szkole
w minionych latach byli poeci oraz autorzy
książek naukowych z dziedziny elektroniki
i elektrotechniki. Przez ponad 30 lat języka
polskiego uczyła Alicja Patey-Grabowska,
poetka, tłumaczka, krytyk literacki,
dramatopisarka, członek Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Kultury
Europejskiej. Debiutowała w 1961 roku. Ma
w dorobku utwory dla dzieci i dorosłych,
wiersze, przekłady, antologie , m.in. „Z kręgu”,
„Adam-Ewa”, „Rana ziemi”, „Oto ja – kobieta”,
„Zwierzę czasu”, „Katyń Crime”, „Wiersze
o Smoleńsku”. Oto wiersz z ostatniego zbioru.
Ziemia smoleńska
Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej
Ziemio Katyńska
Ziemio Smoleńska
Ziemio bólem
Rozpaczą
przesiąknięta
Wyciągasz w niebo
Martwe ramiona drzew
Aby przycisnąć
Do wyschłego łona
Ofiarę z krwi
Mgła
Trupim oddechem
Spowija ciała
Tylko cisza niemo
Nad szczątkami płacze
I drzewo ścięte
Ze zgrozą przyklęka
Już dosyć
Ziemio
ochłonęłaś ofiar
Ziemio przeklęta.
/ Kwiecień 2010/
Aleksy Markiewicz /1930-2011/
nauczyciel podstaw elektrotechniki
i pracowni elektrycznej wydał „Zbiór
zadań z elektrotechniki”. Książka miała
już 14 wydań.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku
przez blisko 10 lat dyrektorem
administracyjnym Zespołu Szkół
Elektronicznych była Władysława Siemaszko,
bardzo dbająca o warunki pracy szkoły/19291999/. Brała udział w powstaniu warszawskim
jako sanitariuszka i o tych przeżyciach napisała
wiele wierszy, które wiele lat przeleżały w
szufladzie, a w 2001 roku zostały
opublikowane. Oto jeden z nich.
Wszystko co kochaliśmy
Wszystko co kochaliśmy
Domy , parki, pomniki,
Ulice znane od dziecka
Młodość i miłość
Wszystko nam zabrano.
Została nienawiść,
Śmierć, pogarda.
A miłość , pierwsza miłość
Na barykadzie padła.
Inne wiersze w Google – Władysława
Siemaszko
Zygmunt Grzesiczak/1918-2009/
inicjator powstania Zespołu Szkół Elektronicznych i jej
nauczyciel jest autorem kilku książek przydatnych
uczniom i studentom . Są to:
- „Konstrukcje mechaniczne i mechanizmy
w urządzeniach elektrycznych i teletechnicznych”,
- „Pracownia pomiarów warsztatowych”,
- „Elementy mechaniczne w elektronice”.
Zbigniew Szpakowski, wieloletni nauczyciel przedmiotów
zawodowych jest autorem „Układów scalonych
w zastosowaniach” /wyd.1 w 1979r./
Warto zainteresować się twórczością naszych byłych
pracowników, by ocalić ją od zapomnienia. Pomoże
w tym biblioteka szkolna.
/Opracował Władysław Grzegorczyk/